akordi domaĆi

Author: danijel-ambrozic

Post on 04-Jun-2018

742 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  1/38

  Akordi

  za

  gitaru

  1

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  2/38

  Crvena Jabuka - ANELI

  D A

  Pun mi je ivot greaka

  G Aponavljam ih dan za danom

  D A

  al' jo od rane mladosti

  G A

  osjeam da je netko sa mnom

  G A

  da die u blizini

  G A

  i da brine o sudbini

  D Amojoj

  koliko sam gluposti napravio u ivotu

  skoro da sam i pretjer'o neka mi je na sramotu

  nosio sam u torbi glavu izvuk'o je ivu i zdravu

  D A

  samo ja znam to

  D A Bm G

  na ramenima mi dva anela sjede

  D A Bm Guvaju me od nesree i bijede

  D F# Bm G

  dva anela danju, nou rade

  D A D A

  paze da mi ne'ko sreu ne ukrade

  potroio sam ivot do pola k'o sapun od jorgovana

  koliko sam u Park ka!ani ostavio kinih dana

  dok vjetar na izlog lijepi lie ne'ko kao da mi ruku stie

  samo ja znam 'ko

  o tebi sam matao ekao te dan za danom

  uetala si u moj ivot pod utim kiobranom

  ona je sve to ti treba apnuo je ne'ko kao s neba

  samo ja znam 'ko

  D A

  "#hu, a#ha

  G A

  na#na#na#na#na#na#na#na#na

  $

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  3/38

  Crvena Jabuka !JE NAJILIJE

  Dm F C Dm%davde do zbilje nista vremenaDm F C Dm

  & tisina postaje sve glasnijaF C Dme stavljaj mi rije(i koje nikad nisu bile mojeF C Dm&ko sam u krivu, sta je istina)

  *ako nevidljivo izbrisati ime*ako u ljetu na(i li(e zime+ve se moze u(initi, ali ne i sakritireba na(i razlog da to pokrije)

  -./0

  Gm Dmoje najmilijeGm Dme postoji samo jedan pragGm Dmoje najmilije

  A Dm2ime mjeris koliko sam drag)

  & sr(e je htjelo da za pravo da3 stvari sto bole, ja napravih sam&ko sve su pravila, sta je onda ljepota+to su onda duse tajne odaje)

  oje najmilijee postoji samo jedan pragoje najmilije2ime mjeris koliko sam drag)

  4

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  4/38

  Crvena Jabuka NE"A $IJEE IJENJA %E

  C F C

  +ad je stvarno zbogom i ne re(i rijei preteke

  F C

  stigle su me suze, al' sve su suze meni poznate G F C

  neko vrijeme zlo i nas je dotaklo)

  "moran sam mala, sit sam pria, nonih lutanja

  trebam zlatna jutra, elim duga lijepa utanja

  moje ludilo jo ti nije poznato)

  G F G

  re!0 Pobjei, ali kako od onog to je u nama

  F C

  neki avo sa ljepljivim usnama Am F G dok godine klize niz obraze,

  C

  neka vrijeme mijenja sve)

  ahnito me ljubi zadnji put k'o nikad do sada

  ono to te gui, vatra je u bedrima

  za vrata magije mi izgubili smo kljueve)

  5ora modra pu(a, iz (igarete vuem zadnji dim

  kratki bljesak jutra, stopili smo se sa njim

  i vie nikada, biserna koljka se zatvara)

  re!0 Pobjei, ali kako )))

  6

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  5/38

  Crvena Jabuka NE"A"! % &$!LJE'A

  D Em G D

  ekako s prolje(a,uvijek meni doluta

  Em G D

  eka (eznja tamna,neka mudrost davna G D G D

  +pustam ja stare ko!ere na perone sudbine

  G D

  o je miris zrelih godina

  Em G A D

  oj kaput bas je tezak najdraza

  nekako s prolje(a,ja se sjetim starih drugova

  probude se u meni svi derne(i pijani

  ad nosim stare (ipele one znaju moje uli(e

  o je boja (rno#pono(naoji kora(i bas su teski najdraza

  D A

  3 opet taj osje(aj samo(e

  D

  *ad ne(e drugog mene krene i ho(e

  A

  i opet mrakom svoje pjesme bojim

  G A D

  Pijan od (eznje za usnama tvojim

  Em G A D+av sam ti od ludila nekako s prolje(a

  7

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  6/38

  Crvena Jabuka (A$!LIJA

  Am%d mene i tebe

  Esamo magle plaviast trag

  Amitav svijet se okrene

  Ekada me pozove vrag)

  F Am

  5a tvojim stopama

  F Amda ispod sjeanja

  C Gnaem znak od plamena

  F Enaeg vremena)

  2iganka mi gatala

  razlile se rijeke na dlanu mom

  ne pie utjehu

  ve elja gonjena ludilom)

  Am Ere!0 8arolija kad prestane Am E i praina sna nestane

  C u mojim zvijezdama

  G sam bog zna

  F E luda nada jo je ostala)

  2rvena haljina

  i poznat par!em k'o da si tu

  samo dodir koljena

  i opet sam u bunilu)

  E C" mojim zvijezdama

  G F Esam bog zna, luda nada jo je ostala

  9

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  7/38

  Crvena Jabuka DA )NA* DA E B!LI*

  D3spisa(u poneku rije( i za tebe

  G Dvijekova mir vra(as mi ti

  smirujes vode nabujale

  G D

  moj sapat i krik (es pomiriti

  A Gpijem ti dah kao lijek svaku no(

  D

  prije no sto usnim ja

  A Gi taj tren i zauvijek samo ti

  Dti si mi u mislima

  Gi kad nisi tu kraj mene

  da znas da me bolis

  D

  i no(as ja (u da te (uvam dok spavas A

  i ljubim tamo gdje najvise volis

  Ddok sanjas

  hodao sam ja bos po ostri(i

  kamen samo(e zivot mi je gradio

  i stalno (ekas lopova da karte otvori

  hiljadu puta dosad me uvalio

  ljubim ti o(i ko u bunilu

  svaku no( prije nego usnim jati si izvjesnost u ovom ludilu

  i jedino sun(e sto mi sja)

  i kad nisi tu kraj mene

  da znas da me bolis

  i no(as ja (u da te (uvam dok spavas

  i ljubim tamo gdje najvise volis

  dok sanjas

  :

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  8/38

  Drugi na+in &$!E !AJ DAN

  Em D D,u, D D,u,.

  %d zore (u traziti

  Em D

  Plamenom da se budiA G D Bm A C D Em

  3 tisu(e lala da na(ine ljudi)

  Em D D,u, D D,u,.

  %nima sto ostaju

  Em D

  %stavljam vlasi sijede

  A G D Bm A C D Em

  +va podneva sa dosadom, sve utorke i srijede)

  Em G D G

  ;ej, hej, prode ovaj dan

  D A

  Prode ovaj dan

  C Em

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  9/38

  or/e Ba0a1evi2 L3)E$

  4m A Fi,

  -odjen pod sre(nom zvezdom magi(nom

  4mali nad ovom zemljom

  G

  generalno tragi(nom

  D Fi,m 4m

  (emu sam blizi triput' pogadjaj

  eko nad nama vrsi oglede

  hajde, usudi se, pogledaj u poglede

  ovde je osmeh dogadjaj

  " supak kosmosa smo upalimnogi su domobran(e zauvek prolupali

  sada je virus apatije

  &l' ti na mene stavi upitnik

  pa kazi sa l' ti bata deluje k'o gubitnik

  ma nema sanse, sta ti je

  D A

  >a nisam luzer, o, naprotiv

  Fi, 4m

  meni je osmeh lajtmotiv

  >a nisam luzer, ja imam nas

  a za svet ko te pita

  >a nisam (edo proseka

  mene ne vu(e oseka

  s tobom je tretman poseban

  Fi, G

  svaki je dan dol(e vita

  Fi, 4m

  i svud je ;olivud

  amlatim mese(no sest maraka

  bude za (ipovku i !rtalj kile (varaka

  olos mi veze ometa

  &li kad dodjem ku(i, tu si ti

  ., tu (e mi tvrdjavi(u malo teze srusiti

  to im je izvan dometa

  ?

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  10/38

  or/e Ba0a1evi2 !LIE$A

  F G C F

  a pragu svojih dvadesetih, bio sam laka roba

  F G C

  @ile su moderne barabe onih danaF G C F

  e zelim svega ni da se setim, hteo sam ja to sve da probam

  F G C

  5valo me zabranjeno vo(e s raznih grana)

  F G

  +ad zalim, da, al' sta sam znao ja

  C Am

  i si bila jos devoj(i(a

  F G F CAeteo je kao leptir tvoj (uperak) F G

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  11/38

  or/e Ba0a1evi2 ELE!N!$A

  A Da bogojavljensku no())) APeku se kesteni,lome se poga(e,a ven(i smokava i prapor(i se poka(e))

  " prednjoj sobi mog ba(e))) Do je ves navike mo()))

  bez slova poziva,drustvo se sastalo pod istom ikonom

  Aza (rnim svapskim astalom)))

  sto pamti svadbe i da(e)))

  4m D E A F#mredak sam gost u starom kraju)))ali znam sta misle,i u snu)))

  4m D E D Ai oni mene kanda znaju)))jer (ak ni pripiti ni da pomenu nju)))

  D(udna je zver(i(a strast))) A

  od one ljubavi zbog glupe svadi(e)))u buri (utanja potonule su ladi(ei minus na kraju saldaC

  Dda l grom odabira hrastC

  ili se to pak hrast munjama nametneC5a to bas nemam re(i

  Abog zna kako pametne)))

  to je ta sudbina,valdaC

  4m E A F#mbila je moja zlatna sansa)))a tek sam na(eo svoj krug)))

  4m E Dmoj mali verni +an(o Pansa)))moja ljubavni(a)))sabora()))

  E

  i moj najbolji drug))) A Eoni ne pri(aju o njoj)))a ja se ne raspitkivam)))

  D A Eukrstim politru i no()))i tu i tamo na taj krst se prikivam)))

  A Eve( me i

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  12/38

  avo0i &$I(AJ I ! LJ3BAI

  Bm" modroj zori ne zovi mi ime DProlaze sjene Bm G D A F#Prolaze sjene, pri(aj mi o ljubavi)

  ek nase usne ostanu nijemeProlaze sjeneProlaze sjene, pri(aj mi o ljubavi)

  3 bas nas briga sto zna(e rije(iProlaze sjeneProlaze sjene, pri(aj mi o ljubavi)

  Bm DPri(aj mi, pri(aj miG+jene sute hladneBm D APri(aj mi o ljubavi)

  Bm DPri(aj mi, pri(aj miG+jene sute hladneBm A DPri(aj mi o ljubavi)

  DDDDDDDDDDDDDDDD+-&E. 2;%-

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  13/38

  Crvena Jabuka 5!GA %$CA $A5A

  4m G-edaju se slike, setaju iskinovomD F#

  djevojke k'o vile4m

  davno proslo vrijemeG F#4m F#

  sve ste moje bile

  vra(aju se dani mirisu tresnjekada sidjem niz *ova(epitat (u te jednomsta ti ove pjesme zna(e

  4m G A Dza koga no(as (uvas dukat oko vrata4m G A D 4mi da l' jos ime moje tvoga sr(a vrata otvara4m G A Dza koga no(as (uvas dukat oko vrata4m A F# 4mi da l' jos ime moje tvoja vrata otvara

  zbogom bivse no(i dernek u parkuti kraj mene i gitara

  ne znam da l' (u mo(i biti onaj istia ti ona stara

  i redaju se slike, setaju niz kinovodjevojke k'o viledavno proslo vrijemesve ste moje bile

  14

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  14/38

  Crvena Jabuka !(I %3 %E NAI"LE NA $A"

  Em G A Em G Ae sje(am se tvoga dodira

  Em G A Em G Ani gitare sto je svirala

  Em G A Em G Ani vina u (asama

  Em G C Dtjeskoba me sebi uzela )))i odvela)

  G D Emozda mi vjetar donese

  G D Em

  od tebe neki dobar znakG D Cjos sanjam tvoje naru(je

  Em G D Em G Ao(i su se navikle na mrak)

  *roz prozor gledas oblake

  sto diraju nase krovove

  sve je stara !otogra!uija

  miris nekih dragih datuma i sje(anja)

  ozda mi vjetar donese

  od tebe neki dobar znak

  jos sanjam tvoje naru(je

  o(i su se navikle na mrak)

  o(as kisa pokri uli(e

  hladne ruke traze dzepove

  (ak i zvuk zadnjih tramvaja

  krije tajnu dragih datuma i sje(anja)

  ozda mi vjetar doneseod tebe neki dobar znak

  jos sanjam tvoje naru(je

  o(i su se navikle na mrak)

  16

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  15/38

  Crvena Jabuka !%5ANI

  G D G C D

  %stani, ostani jos ove no(i,

  C D

  Aakse (e mi san na o(i

  C D C D G

  @udi drug mi ti, hajde ostani)

  %stani, vidi kisa na polju sap(e,

  >os sat dva i ona stat (e,

  @udi dobra ti, hajde ostani)

  C DPobje(i sad od svega zelim,

  G D6# Em

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  16/38

  er0in &$!"LE5!G E B!G %5!$I!

  Em G

  >a znam da ne znas moj broj

  D

  i gdje sam, ni kako zivim Em G

  >a znam da za sva zla

  D

  o(as samo mene krivis

  Em G

  isam ni ja bog zna sta

  D

  "(inio da me pamtis

  Em G

  isam ni ja bog zna sta D "(inio da me shvatis

  %pet je no( ljepljiva

  Aijepi mi dusu za usne

  3 sve sto kazem, il' zapjevam

  *'o balon bi da prsne

  akla si me usnama

  %d (emera

  3 ko (e ovo sad ludilo

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  17/38

  En Fa7e % DLANA B!GA &ALA %I

  G AmPusti neka svjetlost te(e niz li(a nam i lazi sve

  G Am

  reza ba(ena na o(i sakrila je slike te

  C D G EmPoput pijeska rasuti smo ostali

  C D F C G3 vjetrom noseni kroz godine duge povijesti)

  +kriven u kutu bola opijam se rije(ima

  +to (itaju mi suze i govore nam sapatom

  Poput pijeska rasuti smo ostali

  3 vjetrom noseni kroz godine duge povijesti)

  Em G+a dlana boga pala si

  Em G3 andelu si krala mir

  C Am Em D*ao kisa rasula kapi sve

  F C D G" pehar skupljam tvoje rije(i i pogled i tvoj prah)

  1:

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  18/38

  Aerodrom !5"A)ANI LE5

  Em C Em Caj teret kome da dam,taj teret podnijet (u sam

  G D Em C Em 4>er tebi nije stalo,nije nimalo do mene

  Em C G D Em C G Di si moj otkazani let,izgubljeni klju( za bolji svijet

  C 4m D C 4m D

  @ez tebe sve vazno nestaje,bez tebe bol ne prestaje

  i isti dijelimo zrak,mi isti nosimo znak

  Probao sam sr(em svim da zaboravim,sr(em svim

  1=

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  19/38

  Crvena Jabuka %A 5!JI4 3%ANA

  E Am Dm*ad sat zazvoni na kuli

  E Am E8 *raj @egove dzamije

  >a siu, siu do baste

  +atro sljive da poberem

  i uzmi ibrik,srebrn ibrik

  *o !ol vode da doneses

  Dm Am

  3 tada priznat (u ti sve E +apnut rije(i te

  Am A "uuu,volim te

  +a tvojih usana,vru(ina upija

  >os pamtim legende starih plemena

  sto za ljubav glavu gube

  3 umiru kada ljube

  1?

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  20/38

  &r09avo "aza0i1te A"! 5$A:I* NE"!GA

  "I%

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  21/38

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  22/38

  Leb i ,o0 (3"NI ! D$!

  4 A Ea boga kamenja ne sme !rlale,

  4 A E%d drugi poveke ne sme greele

  F#m 4=F#+o edna nade za troka ljubov

  A > tema E A .? E@

  5a malku sreka iveme

  Pesni stihovi (eli, !ernani

  oki nespani solzi soleni

  +o enda nade za troka ljubov

  A > re0az E A E@

  5a malku sreka iveme

  re!0

  A E A E2ukni vo drvo vistina e

  A E 4advor e prolet zivi sme

  A E A E2ukni vo drvo (ukni tri pati

  A E 4

  5ajedno da sme jas i ti

  L temaM

  *ako deinja vo krevet gunati

  e stanuvame a veke pladne e

  oa e ova, ova e toa

  toa e toa, toa e se

  $$

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  23/38

  4ari ata 4ari JA NEA %NAGE DA 5E NE !LI

  Ama pragu tvoga sr(a zarobljen sam)

  *'o dijete usred mraka, izgubljen i sam)

  F G E Ami dvije sjene, daleke a nikad spojene)

  G E

  voje lai jo mi sr(e skamene)

  Am>o si ljepa od svake ljepote, krade mi sve)

  " duu ja te poznam, a ne znam te)

  F G E Am

  *'o srea kroz prste, tako brzo klizne i nestane) G E

  +av moj svijet i sada ostaje)

  -./0

  Dm G>a nemam snage da te ne volim,

  C Am2ijela e mladost dok zaboravim)

  Dm G

  >a nemam snage da te ne volim, Am E Am

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  24/38

  Bori, Novkovi2 NE JE$3JE 5!JI 3%NAA

  Ame vjerujem tvojim usnama

  F G Am*ada uzdah zalede

  Dm Amo(as te rije(i ne slusa

  F G Am

  e dolazi do mene

  e vjerujem tvojim o(ima

  *ada (rno zaiskre

  +uza za sr(e je ljepljiva

  &l' ti se ne oma(e

  C G3 bude se nemiri

  2 G+to su blize to smo dalje mi

  Dm AmIe( se tuga dirnuti da

  F G Am"snama tvojim ne vjerujem ja

  3 bude se nemiri))))))))))))))e vjerujem tvojim o(ima ))))))))

  3 bude se nemiri))))))

  $6

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  25/38

  Lau6er B3DI !JA !DA

  C G F E Am%stao sam sasvim sam da lezim na sun(u

  C G F E Am>a zvao sam te da dodes iz snova i pruzis mi ruku

  C G F E Am>a molio sam da se napune moja mora i rijeke

  C G F E Am

  " njima jos jednom da osjetim novu ljubav da te(e)

  3 pjevam

  C G

  @udi moja voda, ja sam sada vatra

  F E Am3zgorje(u)

  C GProlij se po meni, budi sve sto zelim

  F E Am>a zivje(u)

  %stao sam sasvim sam da lezim na sun(u

  >a zvao sam te da dodes iz snova i pruzis mi ruku

  >a znao sam da (es do(i, do(i i donijeti kisu>a (ekao sam kao suha zemlja kad (eka svoju vodu)

  3 pjevam

  @udi moja voda, ja sam sada vatra

  3zgorje(u)

  3 kazem

  Prolij se po meni, budi sve sto zelim

  >a zivje(u)

  $7

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  26/38

  &i, Ci, ideo70i, - ALENA

  G C G C*ad te ba(e daleko od +ave +ljemena

  i ponesi u depu samo dva kamena

  Prvi ti kae iz kojeg stie plemena

  & drugi nek uti jer utljiva je sudbina

  -e!

  G C G Calena, zapamti to

  G C D G C

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  27/38

  Crvena Jabuka - NE DA DA !AJ !%JE'AJ !DE

  F C Gm Dmapravljen sam od samo(e, znam, (udna sam nevolja

  koja dodje i ode kad ho(e, a ti si (ekati umjela

  3 neka pjesma sama pote(e, njezna i divlja u isti mah

  F C Gm C;aljinu skini, ugasi svje(e, sa usana mi odnesi dah

  -./0

  F Dm Gm Cedam da ovaj osje(aj ode, negdje u meni tvoj je znak

  3 plamen vatre i kap vode, ti si svjetlost sve je mrak

  +ubota uve(e, (asa vina i tvoja soba svijeta kraj

  Ira(am se lud iz nekih daljina) " o(i mi pogledaj

  *roz prozor ulaze svjetla grada i klju(ale vode glas

  eka vozovi bar za sada voze u krug i bez nas

  $:

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  28/38

  Atom,ko %k0oni1te DA LI JE D!)!LJEN!

  Em D,u,. C D,u,. EmProsetam, tako slu(ajno, uz vas raskosni vrtrko me zagleda onaj ruzni hrt3 kao u literaturi iz habzburskih dana+un(e se lagano prikrada izmedju njegovanih grana

  Em D,u,. C Em Em8"sred te puste i nepotrebne raskosiEm D,u,. C Em Em8Primje(ujem da gajite svinje i kokosi"sred te puste i nepotrebne raskosiPrimje(ujem da gajite svinje i kokosi

  Prosetam, tako slu(ajno, uz vas raskosni vrt3 sada mi je jasan vas zivotni put3 kao u literaturi iz habzburskih danaAada se vasa k(i u sjeni njegovanih grana

  Em Em8 D,u,.E-H----H-----H---4-H------------G-H----H-----.---D-.----.-----H---

  A-.----.---------E-H----H---------

  $=

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  29/38

  &arni a09ak GLEDA JE D!" %&AA

  E AEledam je dok spava slusam kako dise

  E AEledam je dok spava da li negdje pise

  E Eadd E Eadd*oga sanja

  A E% da li sam u snovima jos uvijek ja

  > mo,tK F#m G#m A 4 @

  > ,tro6a @

  F#m G#m A 4%prosti ali ponekad ja znam da posumnjam)))

  re!0

  E A C#m 4 E C#m 43 nakon tako mno#go vremena

  E A C#m 4 E C#m 4>os uvijek se nasmijesim kad me pogleda

  F#m G#m A 4" o(ima kao nekada vidim onaj stari sjaj

  E A E A

  3 tada znam ja sam taj E A E A3 tada znam ja sam taj

  > ,o0oK E A M? E A C#m 4 G#m C#m ? A 4 @

  re!0

  3 nakon tako mnogo vremena

  >os uvijek se nasmijesim kad me pogleda

  3 nakon tako mnogo vremena

  >os uvijek se nasmijesim kad me pogleda" o(ima kao nekada vidim onaj stari sjaj

  3 tada znam ja sam taj

  3 tada znam ja sam taj

  3 tada znam ja sam taj

  3 tada znam ja sam taj

  Eadd H.?HH Aadd ?H.?H

  $?

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  30/38

  &arni a09ak "ADA E D!5A"NE

  e D C5latna slova, njeno ime

  e D Cbudi rijeke zaspale

  e D Csvojim dahom pali vatre

  a D

  iz iskri sto su ostale

  e D C3 tako kruzi u meni

  e D C

  kao plima vje(ita

  e D Cnjezno plete moje niti

  a Di u toj igri uziva

  re!)

  G D C& kada me dotakne

  G D Cja protrnem

  G D Ci bogove i vragove zovem

  a Dako mogu vrijeme da zaustave

  " mojoj dusi

  tisu(u svije(a sja

  i sve do jedne, sve do jedne

  ona je upalila

  >er kada me dotakne

  ja protrnemi bogove i vragove zovem

  ako mogu vrijeme da zaustave

  J4HK

  4B

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  31/38

  Crvena Jabuka - NE G!!$I I*E

  &kordi 0 F A Dm B

  -e(i ta da budem biu za tebe

  *ai ta da radim, uradiu sve

  e govori vie da te ne vole

  &ko eli prijatelja evo ti ramena

  &ko eli moju ljubav uzmi je za sva vremena

  B C

  Fe govori vie da te ne vole kad odnjela si sve

  -e(i hou to da imam, ja u ti stvoriti;oe li heroja ratnog, otiu se boriti

  e govori vie da te ne vole

  *ai hou snijeg da pada, ja u priat s @ogom

  ;oe me za jednu no a ljubi me i utni nogom

  e govori vie da te ne vole kad odnjela si sve

  41

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  32/38

  :e09ko Bebek - !DLA)I

  Dm A Dm

  +ve me noas podsjea na tebe

  F C Dm;,u,.abuka Q %+&3))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))17

  erlin Q P-%*A.%E . @%E +I%-3%)))))))))))))))))))))))))))))))))19

  .n /a(e Q + abuka Q +& I%>3; "+&&)))))))))))))))))))))))))))))))))))1?

  Prljavo *azalite Q &*% -&T3S .*%E&)))))))))))))))))))))))))))))$B

  Parni Ialjak Q E%. I%>3 "+&&))))))))))))))))))))))))$6

  Aau!er Q @"& I%abuka # . .R&> %

 • 8/13/2019 Akordi DOMAI

  38/38

  Ealija Q