adr-programmer i en dansk kontekst adr-programmer documents/adr-programmer... · undtager...

Download ADR-programmer i en dansk kontekst ADR-programmer Documents/ADR-programmer... · Undtager ‘foreign…

Post on 09-Apr-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ADR-programmer

ADR-programmer

1

ADR-programmer i en dansk kontekstComputershare Roundtable | 17. januar 2019

Januar 2019ADR-programmer

Hvem er vi?

Louise Celia Korpela | Advokat, Gorrissen Federspiel

lck@gorrissenfederspiel.com+45 3341 4198 // +45 2780 4064

Lykke Smits | Advokat-fuldmgtig, Gorrissen Federspiel

lsm@gorrissenfederspiel.com+45 3341 4336 // +45 2780 4078

Sren Thor Jensen | Corporate Vice President, Global Legal & Patents, Novo Nordisk

Januar 2019ADR-programmer

Dagens emner

1 Hvorfor overveje et ADR-program?

2 ADR 101 - The basics

3 Etablering af et ADR-program

4 ADRs og generalforsamlingen

5 Aktionrproblematikken

6 Lidt om US securities law

7 Ny retspraksis og risiko for amerikanske gruppesgsml

8 Reducering af risiko

Disclaimer: This presentation has been prepared for educational purposes and does not purport to be a full account of legal requirements to be considered in connection with ADR programmes. The overview is limited to corporate law aspects under Danish law.

ADR-programmer

1. Hvorfor overveje et ADR-program?

Januar 2019ADR-programmer

Hvorfor overveje et ADR-program?

1. Hvorfor overveje et ADR-program?

UlemperFordele

Risiko for amerikanske gruppesgsml

Udgifter ved etablering

Udgifter til lbende drift

Rapporterings- og oplysningsforpligtelser

Valutarisiko

Kildeskat

Adgang til US kapitalmarked

Udvidet investorbase i US

get synlighed og likviditet

Denomineret i USD

Justering af aktie/ADR-forhold

Tilpasning af handelspris til US prferencer

Indtgt Andre praktiske forhold

Januar 2019ADR-programmer

De forskellige typer ADR-programmer

1. Hvorfor overveje et ADR-program?

Level 1 (usponsoreret) Oprettet af depotbanken selv Udsteder skal dog vre registreret hos SEC eller

undtaget fra registrering Handles OTC Ingen mulighed for kapitalrejsning (kun

eksisterende aktier) ADR-indehaveren har typisk ikke stemmeret

Level 1 (sponsoreret) Oprettet p baggrund af aftale mellem depotbank

og udsteder Handles OTC Ingen mulighed for kapitalrejsning (kun

eksisterende aktier) ADR-indehaverens stemmeret er aftalebaseret

Level 2 Oprettet p baggrund af aftale mellem depotbank

og udsteder Handles p brsen (NYSE/Nasdaq NY) Ingen mulighed for kapitalrejsning ADR-indehavere har typisk stemmeret

(aftalebaseret)

Level 3 Oprettet p baggrund af aftale mellem depotbank

og udsteder Handles p brsen (NYSE/Nasdaq NY) Mulighed for kapitalrejsning (nye aktier udstedes til

ADR-brug) ADR-indehaveren har typisk stemmeret

(aftalebaseret)

ADR-programmer

2. ADR 101 | The basics

Januar 2019ADR-programmer

Adgang til US kapitalmarked | Muligheder

2. ADR 101 | The basics

Reel brsnotering (evt. dobbelt-)

Private placement (Rule 144a)

Regulation S

American Depositary Receipts

Foreign Private Issuer (FPI) status

(a) Mere end 50 % af aktiekapitalen ejes, direkte eller indirekte, af aktionrer uden for USA, og

(b) Ingen af flgende betingelser gr sig gldende:

(i) Majoriteten af direktrer, hhv. bestyrelsesmedlemmer er amerikanske borgere eller bosiddende i USA,

(ii) Mere end 50 % af udsteders aktiver er i USA, eller

(iii) Udsteders forretning administreres hovedsagligt fra USA.

Januar 2019ADR-programmer

Hvad er en ADR?

American Depositary Receipts

American Depositary Shares

Ordinary Shares

2. ADR 101 | The basics

1 aktie

1 ADS 1 ADS1 ADS1 ADS

1 ADR 1 ADR1 ADR1 ADR

Januar 2019ADR-programmer

Hvad er et ADR-program?

2. ADR 101 | The basics

Udsteder (DK)

Am

erikansk retD

ansk

ret

Aktionrer

Brs (DK)

ADR-indehavere

Intet ADR-program

Aktionrer

Brs (US)

Depotbank

Brs (DK)

Udsteder (DK)

Dan

sk r

et

Dansk selskab med ADR-program

Note: Udsteder kan vre brsnoteret i Danmark, og ADRs kan vre brsnoterede i USA, men det er ikke et krav.

Januar 2019ADR-programmer

Level 2 / 3 vs. dobbeltnotering?

1. 2. ADR 101 | The basics

Aktionrer

Brs (DK)

Udsteder (DK)

Dan

sk r

et

Dansk selskab med dobbeltnotering

Am

erikansk ret

ADR-indehavereAktionrer

Brs (US)

Depotbank

Brs (DK)

Udsteder (DK)

Dan

sk r

et

Dansk selskab med ADR-program (level 2/3)

Aktionrer

Brs (US)

Dansk og am

erikansk ret

Januar 2019ADR-programmer

Parter i ADR-programmet

VP

Bank (kontofrende)Aktionr

Bank (nominee)

Bank (nominee)

2. ADR 101 | The basics

Aktionr

Aktionr

Aktionr

Bank (nominee)Aktionr

ADR-Register

Depositar

Bank (nominee)

Bank (nominee)

ADR-holder

ADR-holder

Bank (nominee) ADR-holder

ADR-holder

Depository Trust Company

Dansk infrastruktur US infrastruktur

Ejerbog

Udsteder

Eksempelvis:J.P. Morgan, BNP Paribas, N.Y. Mellon,

Citigroup

Januar 2019ADR-programmer

US infrastruktur

Udsteder

1. 2. ADR 101 | The basics

ADR-Register

Depositar

Bank (nominee)

Bank (nominee)

ADR-holder

ADR-holder

Bank (nominee) ADR-holder

ADR-holder

Depository Trust Company

Depotaftale

Rapportering/gebyrer

Gebyrer

ADR-programmer

3. Etablering af et ADR-program

Januar 2019ADR-programmer

Etablering | Proces og tjekliste

3. Etablering af et ADR-program

Fr handlen pbegyndes, skal flgende foretages af udsteder og depositar Level 1 Level 2 Level 3

1 Vlge depositar og rdgivere

2 F klarhed over krav til registreringsdokumentation

3 F klarhed over krav til lbende oplysningsforpligtelser mm.

4 Forhandle depositaraftale og frdiggre ADR-bevis

5 Udarbejde Form F-6

6 Udarbejde pkrvet prospekt

7 Indsend registreringsdokumentation til SEC og afklar evt. kommentarer

8 Sikre overholdelse af alle krav til OTC-handel via brsmglere

9 Sikre overholdelse af alle krav til optagelse til handel via NYSE/Nasdaq NY

10 Opn SECs godkendelse af prospekt

11 Optagelse til handel p NYSE/Nasdaq NY

Januar 2019ADR-programmer

3. Etablering af et ADR-program

Rule 12g3-2(b)U.S. Securities Exchange Act 1934

Undtager foreign private issuers (FPIer) fra at skulle registrere aktier, hvis en rkke krav er opfyldt, herunder:

- Eksisterende notering p en handelsplads

- Ikke underlagt eksisterende Exchange Act rapporteringskrav

- Elektronisk offentliggrelse p engelsk

OBS: ikke lngere krav om egentlig ansgning aktiveres automatisk, hvis krav er opfyldt

Etablering | FPI?

Januar 2019ADR-programmer

Etablering | Registreringsdokumentation

Programtype Form F-6 (ADR-registrering)

Form 20-F (noteringsprospekt)

Form F-1/3/4(kapitalrejsningsprospekt)

Level 1 (usponsoreret)

Level 1 (sponsoreret)

Level 2

Level 3

3. Etablering af et ADR-program

Januar 2019ADR-programmer

Etablering | Depositaraftalen

3. Etablering af et ADR-program

Depositaren Udstederen ADR-indehaveren

Depositaraftalen

Forhandles og underskrives af udsteder og depositar

Kun sponsorerede programmer

Tiltrder automatisk depositaraftalen ved kb af en ADR

Januar 2019ADR-programmer

Efter etablering | EDGAR

3. Etablering af et ADR-program

Januar 2019ADR-programmer

Efter etablering | Lbende oplysnings- og rapporteringsforpligtelser

3. Etablering af et ADR-program

Level 1(bde spons. og uspons.)

Ingen lbende forpligtelser

Level 2 og 3

Underlagt lbende rapporterings-

forpligtelser

Materiale, der offentliggresunder dansk

ret

Materiale, der indsendes til

NasdaqCopenhagen

Materiale, der p anden vis

sendes til aktionrer

rsrapport p engelsk(US GAAP eller IFRS)

De danske CG anbefalinger

kan som udgangspunkt

flges

Kan dogiflge

amerikansk retspraksis

ifalde ansvar

Beskrivelse af afvigelser

(Form 20-F)

Revisions-komit

Certificering (NYSE/Nasdaq)

NB: Rule12g3-2(b)

Januar 2019ADR-programmer

3. Etablering af et ADR-program

Januar 2019ADR-programmer

3. Etablering af et ADR-program

ADR-programmer

4. ADRs | Generalforsamlingen

Januar 2019ADR-programmer

Generalforsamling | Forberedelse

Hvad skal udsteder vre opmrksom p?

Den amerikanske ADR-investorbase

Amerikanske tidsfrister (reguleres i depositaraftalen)

Dansk krav om hel fuldmagtskde

DK versus US registreringsdato

Eventuelt legal opinion fra udsteders danske advokat

NB: Usponsorerede programmer vil typisk ikke give ADR-indehavere ret til at stemme eller deltage p AGM

4. ADRs | Generalforsamlingen

Januar 2019ADR-programmer

Forberedelsen | Tidslinje

4. ADRs | Generalfo