actualitatea 930

16
ACTUALITATEA n Săptămânal pentru oameni inteligenţi n n www.ziarulactualitatea.ro n n Nr. 930 n Anul 19 n n 12 - 18 Iunie 2015 n 2 lei n Lora, provocatoare şi rea în noul videoclip STAR Super STAR Pag. 15 Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj a continuat programul de acordare a burse- lor municipale. Festivitatea de acordare a burse- lor municipale pentru semestrul I al anului şco- lar 2014-2015 a avut loc marţi, 9 iunie 2015, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”. n Au fost acordate bursele municipale pentru elevi Pag. 2 Pag. 7 n Târg Comenius, la CŞEI „Alexandru Roşca” n Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Marţi, 9 iunie 2015, a avut loc recepţia „Centru- lui de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc”. Acest obiectiv este construit pe strada Ceferiştilor, pe o suprafaţă de 225 metri pătraţi, având o capacitate de 15 locuri pentru copii între 3-6 ani şi 7-15 ani. Lugojul va beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de peste 130.000 de euro, pentru crearea unui Centru de Informare Turistică. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea şi dotarea unui Centru de Informare Turistică, în vederea dezvoltării turismului şi creşterii numărului de turişti în municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe. n 130.000 de euro pentru Centrul de Informare Turistică Pag. 5 Pag. 5 n Un nou sens giratoriu pe strada Buziaşului În vederea fluidizării circulaţiei au demarat lucrările la noul sens giratoriu de pe strada Buziaşului. În paralel începe programul de asfaltare a străzilor, cu strada Smârdan, unde pentru început vor fi montate bordurile. Începând cu 9 iunie, vor fi pregătite pentru asfaltare străzile: Teiului, Al. Vlahuţă şi V. Alecsandri, precum şi legătura dintre străzile Teiului şi Mureşului. Pag. 6 Pag. 3 Un tânăr de 27 de ani, din Lugoj, dat dispărut de sâmbătă, a fost găsit luni înecat în Timiş Î necat în Timiş

Upload: nicolae-silade

Post on 22-Jul-2016

275 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

săptămânal pentru oameni inteligenţi

TRANSCRIPT

Page 1: Actualitatea 930

ACTUALITATEAn Săptămânal pentru oameni inteligenţi n n www.ziarulactualitatea.ro n

n Nr. 930 n Anul 19 n n 12 - 18 Iunie 2015 n 2 lei nLo

ra, p

rovo

cato

are ş

i re

a în n

oul v

ideoc

lip

StarSuperStar

Pag.15

Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj a continuat programul de acordare a burse-

lor municipale. Festivitatea de acordare a burse-lor municipale pentru semestrul I al anului şco-lar 2014-2015 a avut loc marţi, 9 iunie 2015, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”.

n Au fost acordate bursele municipale pentru elevi

Pag.2

Pag.7

n Târg Comenius, la CŞEI „Alexandru Roşca”

n Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc

Marţi, 9 iunie 2015, a avut loc recepţia „Centru-lui de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc”. Acest obiectiv este construit pe strada Ceferiştilor, pe o suprafaţă de 225 metri pătraţi, având o capacitate de 15 locuri pentru copii între 3-6 ani şi 7-15 ani.

Lugojul va beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de peste 130.000 de euro, pentru crearea unui Centru de Informare Turistică. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea şi dotarea unui Centru de Informare Turistică, în vederea dezvoltării turismului şi creşterii numărului de turişti în municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe.

n 130.000 de euro pentru Centrul de Informare Turistică

Pag.5 Pag.

5

n Un nou sens giratoriu pe strada BuziaşuluiÎn vederea fluidizării circulaţiei au

demarat lucrările la noul sens giratoriu de pe strada Buziaşului. În paralel începe programul de asfaltare a străzilor, cu strada Smârdan, unde pentru început

vor fi montate bordurile. Începând cu 9 iunie, vor fi pregătite pentru asfaltare străzile: Teiului, Al. Vlahuţă şi V. Alecsandri, precum şi legătura dintre străzile Teiului şi Mureşului.

Pag.6

Pag.3

Un tânăr de 27 de ani,

din Lugoj, dat dispărut de sâmbătă, a fost găsit luni înecat

în TimişÎnecat în Timiş

Page 2: Actualitatea 930

2 HOTNEWS 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

Policlinica DARLIFE oferă servicii medicale complete şi în specialitatea endocrinologie

ENDOCRINOLOGIE: Dr. Lupuţ Corina, medic specialist endocrinologie

Policlinica DARLIFE se află în contract cu CAS Timiş pe specialităţile Recuperare Medicală (Dr. Niţu Cristina) şi Obstretică - Ginecologie (Dr. El Ghazi Rita)

Pentru programări, contactaţi-ne la tel. 0356/414.949, 0741.414.949 sau la adresa: Lugoj, strada Mihai Eminescu nr. 4 (în spatele Teatrului).

strada Mihai Eminescu nr. 4 (în spatele Teatrului)

www.darlife.ro

Centrul MediCal darlife

by CRIVnCaricatura săptămânii Să mai şi gândim! nl „E un principiu dovedit că trebuie să

înveţi să asculţi pentru a şti să comanzi. De aceea, măiestria conducerii nu este un act, ci o deprindere.” Aristotell “Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul.”

Jean Grenierl „Fericirea supremă a vieţii este convingerea

că suntem iubiţi. ” Victor Hugol „Tinereţea e timpul de a învăţa înţelepciunea,

bătrâneţea e timpul de a o aplica. ” Jean Jacques Rousseau

l „Toţi se gândesc cum să schimbe lumea. Nimeni nu se gândeşte cum să se schimbe pe el însuşi.” Lev Tolstoil „Dacă oamenii nu pot scrie bine, nu pot

gândi bine, dacă nu pot gândi bine, alţii vor gândi pentru ei.” George Orwelll „Să formezi o echipă este doar începutul, să

rămâi împreună este progresul, să lucrezi împre-ună este succesul.” Henhry David Thoreau

Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj a continuat programul de acordare a burselor municipale. Festivitatea de acordare a burselor municipale pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015 a avut loc marţi, 9 iunie 2015, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”.

În conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor municipale, aprobat de Consiliul Local Municipal Lugoj, pentru înscrierea în program este necesar ca elevii din clasele V-XII să fi participat la cel puţin o activitate extracurriculară.

În funcţie de specificul activităţilor extracurriculare desfăşurate de elevi, bursele municipale sunt împărţite în două categorii – burse municipale civic-culturale şi burse municipale sportive, fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de excelenţă – în valoare de 100 lei/lună, de performanţă – în valoare de 75 lei/lună şi de merit – în valoare de 50 lei/lună.

Elevii care s-au înscris în program au optat pentru categoria de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii s-a realizat pe baza notei finale obţinute, conform unui algoritm de calcul, din performanţele educaţionale şi activitatea extracurriculară.

Pe baza situaţiilor transmise de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat de pe raza municipiului, Primăria Lugoj a aprobat acordarea următoarelor categorii de burse municipale: 47 de burse civic-culturale, din care 17 burse de excelenţă, 15 burse de performanţă, 15 burse de merit, respectiv 26 de burse sportive, din care 12 burse de excelenţă, 11 burse de performanţă şi 3 burse de merit.

Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul I al anului şcolar 2014-2015 este de 28.750 lei, din care 17.875 lei pentru bursele municipale civic-culturale şi 10.875 lei pentru bursele municipale sportive.

Mircea ANGHEL

Burse municipale pentru elevii lugojeniBiserica Ortodoxă „Învierea Domnului” din Lugoj a găzduit duminică, 7 iunie 2015, două evenimente or-ganizate de profesorii de Religie de la CT „V. Branişte”, CN „C. Brediceanu” şi CN „I. Hasdeu”. Astfel, a fost or-ganizată Expoziţia naţională de fotografie din cadrul proiectului „Arhitectură şi religie - Să ne cunoaştem regiunile”, iniţiat de CT „Valeriu Branişte”, proiectul fiind finanţat de Consiliul Judeţean Timiş, în cadrul căruia au fost oferite premii pentru nouă participanti:

Premiul I - Răzvan Petrescu, clasa a X-a, CN „C. Brediceanu” (aparat foto); Premiul II - Revelin Dra-goş, clasa a X-a, CT „V. Branişte” (rucsac laptop); Pre-miul III - Melania Bica - Popi, clasa a XI-a, CN „Mi-hai Viteazul” - Slobozia, jud. Ialomiţa (rucsac laptop); Menţiunea I - Andra Anastasia Protopopescu, clasa a X-a, CN „Iulia Hasdeu” (rucsac laptop); Men-ţiune II - Teodora Maria Bogoevici, clasa a VIII-a, CN „Coriolan Brediceanu” (rucsac laptop); Menţiune III - Darius Andrei Chitan, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” (rucsac laptop); Premii ofe-rite de Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români Lu-goj: Menţiune - Ionuţ Vecliuc, clasa a X-a, CT „V. Branişte” (Abonament la revista „Lumea credinţei”); Menţiune - Mihai Voaideş, clasa a X-a, CT „V. Branişte” (Abonament la revista „Lumea credinţei”); Menţiune - Alexandru Grad, clasa a XI-a, CT„V. Branişte” (Abonament la revista „Lumea credinţei”).

n Premii şi spectacol caritabil

Al doilea eveniment, intitulat „O şansă în plus”, a fost dedicat unei acţiuni caritabile cu scopul de a spri-jini Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”, acţiune în cadrul căruia elevii de la CN „C. Brediceanu” şi CN „I. Hasdeu” au interpretat cântece religioase, sceneta „Mironosiţele” şi au organizat o expoziţie de icoane pe sticlă. În urma acestei acţiuni au fost strânse donaţii în valoare de 1.300 lei. Coordonatorii celor două eveni-mente au fost profesorii de Religie: Ciprian Blaj, Alina Bogoevici şi Corina Peia şi Ioan Vasile Gondoci.

Page 3: Actualitatea 930

3PRIM PLAN12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

APARATURă DE ULTIMă GENERAţIE, analizoare complet automate, la standarde internaţionale, pentru: BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE, IMUNOLOGIE, MICROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE.

Laborator de analize medicale

Recoltări analize: între orele 8 - 11, Eliberare rezultate: între orele 15 – 16.

Peste 80 de tipuri de analize, la cele mai mici

preţuri din oraş.

Pentru majoritatea analizelor, rezultatele se obţin în aceeaşi zi.

Informaţii/programări la tel: 0256/358.617, între orele 8-19

Şef laborator: Dr. Camelia BrînzeiCabinet ORL: Dr. Cev Pavel, medic primar

Cabinet Pediatrie: Dr. Cev Elena, medic primarATI: Dr. Radu Delia, medic primar

Cabinet Cardiologie: Dr. Sima Daniela, medic primar; Dr. Biro Codruţa, medic specialist

Cabinet Gastroenterologie: Dr. Cev Elena Zenovia, medic specialist, doctor în Ştiinţe Medicale

Cabinet Alergologie: Dr. Brisan-Igna Diana, medic specialistCabinet Endocrinologie: Dr. Şalapa Magdalena, medic specialistCabinet Dermato-Venerologie: Dr. Jumanca Miriam, medic specialistCabinet Nutriţie şi Dietetică: Bojboi Gabriel, nutriţionist

CENTRUL MEDICAL DR. CEVLugoj, str. Făgăraş nr. 3, tel.: 0256/358617; fax.: 0356/459271; e-mail: [email protected]şti priceput?

Te angajăm!SC WITEXT SA angajează

15 confecţioneri încălţăminteSe oferă salariu atractiv,

tichete de masă, transport, cazare

Pentru informaţii vă aşteptăm la sediul firmei SC Witext SA,

str. N. Titulescu, nr. 78, sau la telefon 0256/351.634

Burse municipale pentru elevii lugojeni Povestea tânărului dispărut de sâmbătă, care a fost găsit luni înecat în râul Timiş

Sâmbătă, 6 iunie 2015, în jurul orei 19,Vlad Mihailă, un tâ-năr de 27 de ani, din Lugoj, a plecat de la domiciliu spre un local din oraş, pentru a mânca o pizza, şi nu s-a mai întors.

Dispariţia lui a fost imediat mediatizată pe reţelele de socia-lizare, peste cinci sute de persoane distribuindu-i fotografia pe facebook, în încercarea de a-l găsi, dar în zadar. Până dumini-că dimineaţa, la ora 5, amicii tânărului l-au sunat de nenumă-rate ori pe telefonul mobil, dar acesta nu a răspuns, după care telefonul a fost închis sau s-a descărcat.

Luni dimineaţa, a fost depusă o sesizare şi la poliţie. Şi tot luni, în jurul orei 16, trupul său neînsufleţit a fost zărit plutind

pe Timiş, în aval de pasajul de cale ferată, din Cotu Mic.Apelul la 112 a fost făcut de către un tânăr care se afla la baie

împreună cu alţi prieteni. Din informaţiile oferite de medicii de pe Ambulanţă, se pare că decesul tânărului ar fi survenit chiar sâmbătă, în ziua dispariţiei.

În buzunarul victimei a fost găsit inclusiv telefonul mobil, la care nu a mai răspuns de la data când a plecat de acasă, iar pe corp nu au fost găsite urme de violenţă.

Poliţiştii au demarat cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la deces. Cadavrul a fost transportat la morgă pentru necropsie. (A. P.)

Un lugojean mort de beat a provocat un accident la TimişoaraDuminică, 7 iunie 2015, două ma-

şini au fost avariate serios, la inter-secţia străzii Demetriade cu Sfinţii Apostol Petru şi Pavel, după ce un şofer mort de beat a trecut pe roşu.

Şoferul vinovat de producerea ac-cidentului are 40 de ani şi este din Lugoj. Conform poliţiştilor el a pă-truns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului şi a lovit în plin un autoturism condus de un şofer care circula regulamentar.

„La faţa locului, poliţiştii au con-statat că un bărbat de 40 de ani, din municipiul Lugoj, ar fi condus un autoturism pe strada Demetriade,

iar la intersecţia cu strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel nu ar fi res-pectat semnificaţia semnalului de culoare roşie a semaforului electric şi ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism care se deplasa regula-mentar. Poliţiştii au procedat la tes-tarea conducătorului auto cu apara-tul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur în aerul ex-pirat, fapt pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal”, spun oa-menii legii. (A. P.)

Accident cu trei victime la ieşirea din Sudriaş spre SusaniMarţi, 9 iunie 2015, în jurul orei 18:04, o utilitară

în care se aflau mai multe persoane s-a răsturnat la ieşirea din Sudriaş spre Susani. Trei persoane au ră-mas încarcerate. Echipajele de la Ambulanţă şi de la Pompieri au sosit de urgenţă la faţa locului, însă, între timp, victimele au fost transportate de către alţi şoferi la Spitalul Orăşenesc din Făget.

Din primele cercetări efectuate de către poliţişti, se pare că autoutilitara s-a răsturnat din cauza vitezei. Soferul însă le-a declarat poliţiştilor că accidentul s-a produs din cauza unei defecţiuni tehnice.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a afla cu exac-titate împrejurările în care s-a produs accidentul. În prezent, starea victimelor este stabilă, medicii din Făget urmând să decidă dacă ele vor fi transferate la Lugoj sau Timişoara. (A. P.)

n Ştirile săptămânii nn AUTOTREN îN fLăCăRI PE DN 68A. Vineri 5 iunie

2015, pompierii din Făget au reuşit, în doar câteva minute, să stingă flăcările care au cuprins un autotren, pe DN 68A, în apropiere de Coşava. Autotrenul era încărcat cu ciment şi se deplasa spre Timişoara. La un moment dat, cabina mastodontului a fost inundată de fum, astfel că şoferul a oprit maşina pe marginea drumului. Până să se dezmeticească, întreaga cabină a fost cuprinsă de flăcări. Conform spuselor pompierilor, incendiul a fost provocat de un scurt circuit. n RAZIE îN CâTEVA LOCALURI DIN LUGOJ. Poliţiştii au

descins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 6/7 iunie 2015, în câteva localuri din oraş. Au fost vizate, în special două localuri, unul situat pe strada A. Mocioni, celălalt pe strada Bocşei. Poliţiştii au verificat actele de identitate ale clinţilor aflaţi în localuri, nefiind identificate fapte deosebite în timpul controalelor. Doar două persoane, un bărbat şi o femeie care au refuzat să se legitimeze, au fost conduse la sediul Poliţiei Lugoj pentru verificări suplimentare. La acţiune au participat politiştii lugojeni din cadrul Biroului de Ordine Publică şi Investigaţii Criminale, ajutaţi de colegii lor de la Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Timiş.

n URMăRIRE PE STRăZILE LUGOJULUI. Miercuri, 3 iunie 2015, un tânăr de 18 ani le-a dat bătăi de cap, poliţiştilor aflaţi în serviciul de supraveghere şi control al traficului pe raza municipiului Lugoj. Tânărul, care conducea un moped, nu a oprit la semnalul poliţiştilor, ci a încercat să scape, prin fugă, de oamenii legii. După o urmărire prin cartierele Ştrand şi Stadion, fugarul a fost blocat în trafic şi reţinut de poliţiştii lugojeni, care l-au condus la sediul poliţiei. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că tânărul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, astfel că acesta s-a pricopsit atât cu o sancţiune contravenţională, pentru neoprirea la semnalul poliţiştilor, cât şi cu un dosar penal.

n TRIMIS îN JUDECATă PENTRU DERAIEREA UNEI DREZINE. Procurorii lugojeni au dispus trimiterea în judecată a lui Dorin Adrian Frentoni, acuzat că, în 6 mai 2014, în timp ce conducea un VW Polo spre Boldur, la pasajul de trecere cu calea ferată, fără bariere, prevăzut cu indicatorul de trecere la nivel cu calea ferată simplă fără bariere Crucea Sf. Andrei a pătruns în pasaj fără să oprească autoturismul pentru a se asigura. Maşina a fost lovită în partea din dreapta faţă de o drezină, care se deplasa de la Lugoj spre Buziaş. Vagonul aflat în compunerea trenului a deraiat, astfel că, în urma accidentului, SNCFR Timişoara a înregistrat un prejudiciu de 11.899,84 de lei.

Page 4: Actualitatea 930

4 SOCIAL 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

LA CASA RUPTăn Vă aşteaptă în magazinul select cu haine Second Hand de firmă n

Lugoj, str. 13 Decembrie nr.27

A doua zi (3 noiembrie) s-a organizat un grandios festival-concurs. Juriul, prezidat de Mihail Jora, un corifeu al şcolii naţionale de compoziţie, creatorul liedului şi al baletului românesc, directorul Academiei Regale de Muzică din Capitală, cuprindea personalităţi reprezentative ale artei corale: Nicolae Lungu (fondator şi dirijor al Societăţii Corale „România” din Bucureşti), Nicolae Oancea (profesor, fondator şi director al Conservatorului Particular ASTRA din Bucureşti), Ioachim Perian (preşedintele Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat), Sabin V. Drăgoi, Filaret Barbu, Ioan Bacău (dirijorul Societăţii Corale „Lira” din Lugoj) şi Mihai Popescu, secretarul Academiei Regale de Muzică din Capitală. Emulaţia, destinată corurilor ţărăneşti bănăţene, îşi propunea reînvierea spiritului vechilor Olimpiade corale iniţiate în anul 1922 la Chizătău. Festivalul, prefaţat de intonarea Imnului Regal şi al celui sovietic de către Orchestra Societăţii Filarmonice, sub bagheta lui Gh. Dimitriu (cu concursul corurilor lugojene), a reunit societăţile din ziua precedentă şi numeroase coruri ţărăneşti, care, în final, au fost recompensate prin acordarea unor distincţii şi a unor importante premii în bani. La cele două concerte a participat întreaga protipendadă comunistă din Capitală: Petru Groza (preşedintele Consiliului de Miniştri, sub patronajul căruia s-au desfăşurat manifestările), Gheorghe Gheorghiu-Dej (ministrul comunicaţiilor), Al. Alexandrini (ministru de finanţe), gen. Constantin Vasiliu-Râşcanu (ministru de război), gen. Constantin Sănătescu (inspector de armată, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri), Aurel Potop (subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale) şi gen. Constantin Ionaşcu (şeful Marelui Stat Major). Împreună cu membrii aparatului de stat s-au deplasat la Lugoj şi candidaţi ai Blocului Partidelor Democrate pentru alegerile din 19 noiembrie 1946: Traian Săvulescu (ministrul aprovizionării), Maria Rosetti (preşedintele Federaţiei Democrate a Femeilor din România), Ioan Şerban (candidat din partea Frontului Plugarilor), prof. univ. Constantin C. Giurescu (fost ministru), Victor Feneşiu (industriaş din comuna Făget, fost deputat şi senator).

Înainte de începerea festivalului muzical din a doua zi a festivităţilor, fruntaşii comunişti au făcut o baie de mulţime la străvechea biserică ortodoxă lugojeană, participând la slujba oficiată de PS Veniamin, episcopul Caransebeşului, momentele responsoriale fiind intonate de Corul Societăţii „Progresul”, dirijat de Filaret Barbu. Sub sfânta cupolă a locaşului ortodox, promotorii ateismului, colectivizării şi deportărilor, dovedind o rafinată ipocrizie, simulând stângace şi nefireşti închinăciuni, „ascultă cu evlavie serviciul divin. Se roagă alături de popor pentru binele poporului. Credincioşii se conving că miniştrii poporului respectă aşezămintele tradiţionale ale ţării noastre. Respectă Sfânta Biserică şi dau deplină libertate tuturor cultelor”.

Festivalul-concurs, organizat din evidente raţiuni propagandistice, a prilejuit atribuirea unor generoase distincţii din partea reprezentanţilor Guvernului. Petru Groza a acordat următoarele premii: premiul I (în valoare de un milion de lei), Corului „Lira” din Birchiş, dirijat de Dimitrie Sârbu; premiul II (600.000 de lei), Corului ASTRA din Bocşa Română, dirijat de Nicolae Mureşan; premiul III (400.000 de lei), Corului din Belinţ, dirijat de Ioan Bot. Premiile lui Al. Alexandrini: premiul I (un milion de lei), Corului „Lira” din Birchiş; premiul II (500.000 de lei), Corului bisericesc din Sâlha, dirijat de Vasile Neagoe (ambele pentru frumuseţea costumelor populare). Academia Regală de Muzică din Bucureşti a acordat un premiu de încurajare (500.000 de lei) Corului Societăţii „Progresul”, dirijat de Ioan Lăzărescu. În cea de-a doua zi a festivalului-concurs au mai evoluat: Corul „Ion Vidu” şi Corul Învăţătorilor (ambele dirijate de D. Stan), Societatea Corală „Doina” din Făget (dirijor: Axente Braşovan), Corul bărbătesc „Lira” din Făget (prof. Nicolae Ungureanu), Corul „Înfrăţirea” din Sinteşti (Ioan Lăzărescu, plugar), Corul Căminului Cultural din Târgovişte (Gheorghe Laichici), Corul bisericesc din Balinţ (Ion Paulescu), Corul bisericesc din Coştei (Francisc Târziu), Corul Căminului Cultural Muncitoresc din Ferdinand (azi Oţelu Roşu), dirijat de prof. Ilie Fiat. Muzica instrumentală a fost reprezentată de Fanfara „Înfrăţirea” din Sinteşti (I. Lăzărescu) şi Fanfara din Chizătău (Constantin Şuman).

După cuvântarea lui Petru Groza (cu referiri la „zorile unei lumi mai bune”, după războiul purtat alături de „glorioasa Armată Roşie”, şi la faptul că „moşiile trebuie să fie date ţăranilor”), în care a felicitat corurile bănăţene şi pe Filaret Barbu, „al doilea Vidu al Banatului”, a fost oferit un banchet la restaurantul Hotelului „Dacia”.

După stingerea ecourilor marilor serbări jubiliare, I. Iorgovan, ataşat noilor prefaceri social-politice, a subliniat „adevăratele” semnificaţii ale evenimentului, nesesizate, în

opinia sa, de nimeni: „«Domnimea», grupată în Masa Poganilor de la «Concordia», deţinea prima treaptă în viaţa socială logojană, treapta a doua fiind ocupată de «măistorime», «păorime» şi «negustorime», fiecare cu «Reuniunea» ei, iar pe treapta imediat următoare se aflau răzleţite «calfele»… Azi însă, în urma unui curios, dar firesc proces social de învechire şi înnoire, situaţia s-a inversat, căci pe treapta întâi a vieţii sociale logojene tronează mândrii «sodali», grupaţi în Societatea «Progresul», adică «calfele răzleţe» de odinioară, iar pe treapta acestora lâncezeşte «domnimea», răzleţită în grupările «Masa Noastră», zisă şi «Masa Şcorpionilor», «Masa celor 13», «Casino» şi altele” („Răsunetul”, Lugoj, XXV, 48, 1946, 2: Adevăr şi lumină. Pe marginea unui jubileu).

D. D. Botez, dirijorul Corului Societăţii Române de Radiodifuziune, a transmis o scrisoare omagială corului sărbătorit: „Corul Societăţii Române de Radiodifuziune, departe de a încerca să stânjenească într-un fel sau altul activitatea artistică a altor formaţiuni corale de aici sau din colţurile mai îndepărtate ale ţării, doritor de înfrăţire întru ridicarea muzicii şi artei corale româneşti, aflând de jubileul de 25 de ani al Societăţii Corale ce conduceţi, Vă transmite prin rândurile mele cele mai bune şi frumoase urări, încredinţându-Vă că se va simţi mândru şi fericit de a avea prilejul să colaboreze cândva cu Societatea «Progresul»” („Răsunetul”, Lugoj, XXV, 47, 1946, 4). Concertul festiv şi festivitatea de premiere au fost radiodifuzate şi filmate.

Pe parcursul celor două zile ale festivităţilor jubiliare au apărut unele tensiuni, probabil unele reticenţe din partea lugojenilor, refractari la tendinţele tot mai vizibile de comunizare, faţă de politizarea excesivă a evenimentului. Reacţiile, minimalizate, au fost consemnate cu detaşare şi reţinere în presa locală: „mici neînţelegeri, un infim grup de invidioşi şi inconştienţi au căutat să sugrume acest eveniment, dar a fost în zadar” („Răsunetul”, Lugoj, XXV, 44, 1946, 1-2).

Constantin-T. STAN

Corul Societăţii „Progresul” (2)Lugoj, patrie a corurilor

Curs gratuit de limba englezăJoi, 11 iunie 2015, de la ora 11, la Casa de Cultură

a Municipiului Lugoj, va avea loc înscrierea la cursul Competenţe de comunicare în limba engleză – nivel începător. Participarea este gratuită.

Cursul este organizat de Quanta Resurse Umane S.R.L. (www.quanta.com) în parteneriat cu Asociaţia Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi face parte din proiectul de tip grant (Re)Inserţia persoanelor din judeţul Timiş prin formare şi acompaniere socio-profesională, POSDRU/131/5.1/G/134173.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!, şi este prevăzut să se deruleze la nivel local, în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015.

Cei care nu mai urmează nicio formă de învăţământ şi nu au un loc de muncă în prezent sunt invitaţi să participe la acest Curs GRATUIT de iniţiere – Limba Engleză – nivel începător autorizat de CNFPA.

De ce să învăţaţi Limba Engleză?• Pentru că vă dă şansa unui loc de muncă mai bun;• Este limba oficială în cele mai multe tări ale lumii;• Este limba dominantă în mediul de afaceri şi a devenit

aproape o necesitate;• Pentru a utiliza calculatorul;• Cea mai mare parte a conţinutului produs pe Internet este

în limba engleză.

Că să puteţi participa trebuie:• Să aveţi între 18-24 ani sau să fii femeie care are copii în

întreţinere;• Să locuiti în Judeţul Timiş;• Să aveţi minim 10 clase absolvite;• Să NU aveţi un contract de muncă;• Să NU fiţi elev sau student.

La finalizarea cursului participanţii vor obţine o diplomă de iniţiere, o subvenţie de participare de 240 lei, consiliere profesională şi mediere pe piaţa muncii.

Pentru informaţii suplimentare sau înscrieri: 0746.955.815

n 12 angajaţi ai Centrului Buziaş, la un program în Scoţia

La finalul lunii mai, 12 angajaţi ai Centrului Educativ Buziaş au participat, in Scoţia, la un program de formare profesională derulat pe parcursul a 10 zile, axat pe consiliere vocaţională, în vederea creşterii şanselor de angajabilitate ale tinerilor privaţi de libertate, în momentul în care vor fi puşi în libertate. Acest program de formare profesională are o componentă unică, nu doar prin caracterul transnaţional, reunind 28 participanţi din sistemele penitenciare din România, Spania, Cipru şi Scoţia, ci mai ales prin transferabilitatea bunelor

practici care deja şi-au dovedit eficienţa în statele UE. Evenimentul amintit este una dintre activităţile proiectului ILA Employability, cu o durată de 2 ani (octombrie 2014 - septembrie 2016) coordonat de către Centrul Educativ Buziaş, în parteneriat cu Universitatea din Salerno (Italia), Asociaţia DAE (Spania), G.G Eurosucces Consulting LtD (Cipru) şi Fife Council (Scoţia). Acesta îşi propune să dezvolte o reţea între minorii/tinerii din centrele educative şi potenţialii angajatori. Prin activităţile proiectului se urmăreşte ca: 100 de tineri din centre educative/penitenciare să beneficieze de educaţie pentru dezvoltarea competenţelor de angajabilitate; 20 de tineri din centre educative/penitenciare să fie implicaţi în mobilităţi transnaţionale, după punerea în libertate, în cursul cărora competenţele de

angajabilitate dezvoltare prin activităţile proiectului să fie validate în piaţa forţei de muncă; 140 educatori din centre educative/penitenciare să fie implicaţi într-un program de formare, certificat printr-un atestat, recunoscut la nivel internaţional, certificat eliberat de o agenţie guvernamentală din Anglia, specializată în învăţământ vocaţional. În cadrul acestui program de formare a fost organizată şi o întâlnire de lucru, prezidată de domnul David Torrance, parlamentar şi responsabil al Comisiei de Justiţie din Scoţia. Au fost prezentate metode de lucru şi abordări specifice ale Parlamentului din Edinburgh în ceea ce priveşte justiţia juvenilă, fiind avute în vedere, în special politici de angajabilitate pentru persoane private de libertate după executarea sentinţei. Întâlnirea s-a dovedit extrem de utilă, nu numai prin calitatea deosebită a prezentărilor, ci mai ales prin discuţiile derulate în jurul unor teme de mare importanţă: educarea şi reintegrarea persoanelor private de libertate - bune practici în domeniu. De asemenea, participarea la acest proiect, a permis stabilirea unei reţele între specialişti din sistemele penitenciare din Europa, în vederea unor dezvoltării unor viitoare colaborări inter-instituţionale. De produsele realizate în cadrul proiectului vor beneficia atât specialiştii din sistemul penitenciar, cât şi persoanele private de libertate. De asemenea, acestea vor reprezenta un punct de plecare în dezvoltarea altor proiecte cu finanţare europeană, în parteneriat transnaţional. Mădălina OPREA

Page 5: Actualitatea 930

Vineri, 12 iunie 2015:ora 17.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 17.30 – Superfast (2D) sala Albastrăora 20.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 20.30 – Superfast (2D) sala Albastră

Sâmbătă, 13 iunie 2015:ora 10.00 – Minuscule (3D) sala Roşieora 17.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 17.30 – Superfast (2D) sala Albastrăora 20.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 20.30 – Superfast (2D) sala Albastră

Duminică, 14 iunie 2015:ora 10.00 – Minuscule (3D) sala Roşieora 17.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 17.30 – Superfast (2D) sala Albastrăora 20.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 20.30 – Superfast (2D) sala Albastră

Joi, 18 iunie 2015:ora 10.00 – Coconut, micul dragon (3D) sala Roşieora 17.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 17.30 – Superfast (2D) sala Albastrăora 20.00 – Jurassic World (3D) sala Roşieora 20.30 – Anturaj (2D) sala Albastră

Scurte prezentări ale filmelor:JuRASSIC WORLD (Jurassic World). Regia: Colin Trevorrow.

Cu: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Au trecut 22 de ani de la

evenimentele din Jurassic Park, iar parcul de distracţii imaginat de John Hammond este acum perfect funcţional. Milioane de turişti au venit pe Isla Nublar, plătind preţuri piperate pentru a vedea dinozaurii readuşi la viaţă de tehnologii revoluţionare, dar în ultimul timp numărul acestora a scăzut. Pentru a creşte vânzările, Corporaţia Patel comandă realizarea unui nou dinozaur. Comportamentul acestuia îi va uimi pe angajaţii parcului, iar natura va profita curând de ocazie pentru a arăta din nou că nu poate fi controlată de către om.

ANTuRAJ (Entourage). Regia: Doug Ellin. Cu: Kevin Dillon, Kevin Connolly, Jerry Ferrara, Adrian Grenier. „Anturaj” readuce împreună starurile din serialul omonim - Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara şi Jeremy Piven. Comedia dezvăluie cu mult umor drumul spre succesul hollywoodian al celor cinci prieteni. Vincent Chase (Grenier) împreună cu Eric (Connolly), Turtle (Ferrara) şi Johnny (Dillon) îşi reiau activitatea sub îndrumarea lui Ari Gold (Piven), fost agent şi actual manager. Deşi ambiţiile lor s-au schimbat, legătura dintre ei rămâne la fel de puternică în faţa capriciilor şi agresivităţii universului de la Hollywood.

COCONuT, MICuL DRAGON (Coconut The Little Dragon). Regia: Hubert Weiland, Nina Wels. Cu: Carolin Kebekus, Max von der Groeben, Dustin Semmelrogge. Coconut, un dragon de foc mititel, este însărcinat să păzească iarba de foc care îi conferă neamului său un dar unic, acela de a sufla flăcări, dar se trezeşte că cineva a furat-o de sub nasul lui. Prin urmare, Coconut se hotărăşte să pornească în căutarea ierbii focului, şi îşi uneşte forţele cu Oscar, dragonul mâncăcios, şi Matilda, un porcuşor ţepos. Coconut este surprins să afle că celelalte neamuri de dragoni nu simpatizează prea mult dragonii de foc. Poate găsi el o cale de a împăca toate rasele de dragoni şi să şi salveze Insula Dragonilor de la distrugere?

5SOCIAL12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

Programul săptămânal al Cinematografului Bela Lugosi

Lugoj, str. Bucegi nr. 29

Lugoj, str. Titulescu nr. 115 % reducere la manichiură

cu gel sau lac permanent

0731.267.397

0723.289.286

Linea Arredo vă aşteaptă cu drag la magazin, cu multe noutăţi şi o gamă largă

de mobilier şi accesorii !

Lugoj, patrie a corurilor

ESSIA DIMOD, STR. ZORILOR NR. 3TEL. 0742.893.325; 0721.890.529

MOBILă LA PREţ DE PRODUCăTOR

Cele mai mici preţuri din oraş

n Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea U.M. 01556

În data de 27 iunie 2015, va avea loc la Cercul Militar Lugoj, începând cu orele 18, festivitatea prilejuită de aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea U.M. 01556 (Dn. 207 R. Ta.). Sunt invitaţi să participe toţi cei care au făcut parte din această unitate de-a lungul timpului. Informaţii suplimentare la telefoanele: 0742.134.737 – plt. maj. Ovidiu Vasile; 0723.913.045 – plt. adj. (r) Ionel Lăpădătescu; 0720.308.520 – col. (r) Ionel Panait. Cei care doresc să participe se pot înscrie până în data de 15 iunie 2015.

Marţi, 9 iunie 2015, a avut loc recepţia „Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc”. Acest obiectiv este construit pe strada Ceferiştilor, pe o suprafaţă de 225 metri pătraţi, având o capacitate de 15 locuri pentru copii între 3-6

ani şi 7-15 ani. Valoarea investiţiei este de 93.559 de euro, bani proveniţi din fonduri europene, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 79.885 de euro, iar contribuţia municipalităţi 13.674 de euro.

Activităţile care se vor desfăşura aici sunt de natură socio-educaţională şi recreative. Noua instituţie va funcţiona sub directa coordonare a Direcţiei de Asistenţă Comunitară Lugoj.

Centrul este dotat cu tot ceea ce este necesar: sală de studiu, spaţiu de joacă, sală de servirea mesei, mâncarea fiind preparată la Cantina de Ajutor Social, un dormitor pentru cei mici, grupuri sanitare şi cabine cu duş, atât pentru copii, cât şi pentru personalul angajat şi altele.

Mobilierul necesar şi aparatura electrocasnică sunt deja achiziţionate, dar momentan ele se află la Primărie, deoarece nu este asigurat un sistem de supraveghere video şi un paznic.

Primarul Francisc Boldea apreciază că instituţia va deveni funcţională în aproximativ 2-3 luni, timp în care va trebui rezolvată problema acreditării. Se apreciază ca darea în folosinţă să se producă la data de 1 septembrie 2015. Un centru de zi foarte bine venit pentru comunitatea lugojeană, o mână întinsă copiilor aflaţi în situaţii de risc.

Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc n 130.000 de euro pentru Centrul de Informare Turistică

Lugojul va beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de peste 130.000 de euro, pentru crea-rea unui Centru de Informare Turistică. Proiectul va fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabi-lă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creş-terii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de infor-mare şi Promovarea Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Obiectivul general al proiectului îl repre-zintă crearea şi dotarea unui Centru de Informare Turistică, în vederea dezvoltării turismului şi creş-terii numărului de turişti în municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe. Centrul turistic va fi amenajat pe strada Coriolan Brediceanu (în apropierea Podului de Beton), pe un teren în suprafaţă de 230 de metri pătraţi, va beneficia de un website şi de o bază de date cu informaţii turistice complete şi actualizate, în scopul creşterii utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică. Valoarea totală a proiectului este de 626.180,62 lei (circa 139.150 de euro), din care contribuţia locală este de doar 10.121,12 lei. Proiectul are menirea de a dezvolta turismul în zona municipiului Lugoj.

n Clubul Lions Ana Lugojana, din nou în acţiune

Este cunoscut faptul că, de câţiva ani, în Lugoj, funcţionează un club format numai din doam-ne, numit Clubul Lions Ana Lugojana, club a că-rui preşedinţie este asigurată anul acesta de Olga Lakatos, vicepreşedintă fiind Simona Marinescu, care se implică în diverse acţiuni socio-culturale. Prima acţiune notabilă pe care o va desfăşura în acest an va avea loc duminică, 14 iunie 2015, ora 16, la Hanul Ana Lugojana, şi va consta într-un bal, care va fi „asezonat” cu un foarte frumos şi bogat program artistic susţinut de Ansamblul Perla Ba-natului, urmat de o tombolă. Cu fondurile obţinute vor fi premiaţi patru elevi foarte talentaţi ai Şcolii de Arte Frumoase Filaret Barbu, din urbea noas-tră, care au obţinut rezultate remarcabile la diferite concusuri naţionale şi internţionale. O acţiune mai mult decât lăudabilă. Mircea ANGHEL

Page 6: Actualitatea 930

7 IUNIE 20156 / 49: 47, 30, 45, 37, 12, 17noroc: 4 9 4 9 6 8 2 5 / 40: 37, 26, 14, 36, 34, 1super noroc: 6 6 9 1 2 2 JOkER: 28, 31, 26, 3, 6, 1 PLUS NOROC: 1 3 2 5 7 4

Primăria Lugoj Casa de Cultură M. Casa de Cultură S. Pro Arte Muzeu Biblioteca Protopopiatul Admin. Financiară Camera de Comerţ Camera de Muncă Forţe de Muncă Meridian 22 Salprest Gara Poliţia Judecătoria Pol. Comunitară Jandarmii Pompierii Spitalul Ambulanţa Stomatologie Pol. cu Plată Pol. Gârleanu Centrul Cev Urgenţe Gaz Număr de Urgenţă

fARMACIIMaydis Farm Salvia Farm Alcris Farm Farmacia 231 Îngerul Farm Farm ACF Civig

TAXILugoj Taxi

Loto n 6/49

DOBâNZI PERSOANE fIZICE 6 luni 1 anBancpost 3,30 3,35BCR 1,40 1,50Transilvania 3,50 3,75Carpatica 3,75 4,00BRD 3,30 3,60Raiffeisen 2,80 3,05Alpha Bank 3,30 3,40Pireus Bank 3,50 3,80

11 IUNIE 20151 euro 4,46671 $ 3,95131 £ 6,10831 CHF 4,25641 g aur 150,6712

ISSN 1584-3688Sãptãmânal editat de

AL LuGOJPRESS SRLStr. Nicolae Bălcescu 6

Tel. 0744.575.853 (Telekom)

REDACŢIA:Director:

Nicolae SILADERedactor şef:

Constantin-Tufan STAN Redactor şef-adj:

Mircea ANGHEL

SGR: Anda LAUDACESCU

Redactori:Carmen BIZĂU

Adriana WEIMER Remus V. GIORGIONI

Dan H. BRUDIU Alex. BARANYAI

Cristi VECERDEA-CRIV

PuBLICITATE/MARkETING: Lidia SILADE, 0769.62.62.76

Mirela DRAGOTĂ,0737.444.315

Cont:RO30BTRLRONCRT0283498301

Banca Transilvania Agenţia Lugoj

Cod fiscal: 33979844

Adresă e-mail:[email protected]

n BăNCI n

n TELEfOANE n 352.240351.130353.253357.886354.903351.304351.971351.673

354.920 351.776351.812351.750

352.830491.696351.212352.372353.324353.511351.560353.731

358.0000745.316.998

353.784 359.496 356.688

0800.800.928 112

353.039351.834353.521353.602351.244358.429

351.555

n VALUTA n

Tipar:SC West Tipo International

SRL TimişoaraResponsabil tipar:

Micu MARIAN

6 UTILE & SERVICII 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

Abonamente:6 luni=50 lei; 1 an=100 lei.

Abonamentele se fac la sediul redacţiei.

n Vineri, 12 iunie 2015, la orele 11, va avea loc deschiderea oficială a noului Orăşel al Copiilor, amenajat în spaţiul fostei clădiri de vară Concordia.n Vineri, 5 iunie 2015, a

început parteneriatul cu firma Autoliv pentru întreţinerea Parcului Copilului şi în curând

va începe un parteneriat similar pentru Parcul Ştrand.n Ţinând cont de afluenţa

tot mai mare de copii şi adulţi în parcul George Enescu, Primăria Municipiului Lugoj a hotărât să dubleze numărul de elemente de joacă. De aseme-nea, municipalitatea va instala

foişoare duble la mesele de rummy şi table. Împreună cu Serviciul de Sere şi Spaţii verzi, se va încerca întreţinerea în bune condiţii a parcului, în paralel cu găsirea unei firme multinaţionale care să facă parteneriat cu municipalitatea pentru buna îngrijire a parcului.

n pe scurt n pe scurt n pe scurt n pe scurt n pe scurt n pe

Ingrediente: coaste de porc ţambal, bere, mie-re, ulei sau unt, pastă de roşii, amestec de condimen-te de porc, boia dulce, pastă de ardei (opţional), pi-per boabe, foi de dafin, cartofi, usturoi, smântână.

Mod de preparare: Se pregăteşte o marinată din bere, ulei sau unt topit, miere, sos de roşii, boia dulce, amestec de condimente de porc, boabe de pi-per şi foi de dafin. Se completează cu sare, ameste-când bine. Se ţin coastele de porc în marinată, la rece, timp de 24 ore. Apoi se scot din marinată, se scurg bine şi se frig pe grătar, pe ambele parţi, timp de 25 de minute. Mod de servire: Coastele de porc la grătar se servesc cu piure de cartofi şi sos de usturoi.

n VINERI, 12 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul variabil. Sunt posibile

descărcări electrice. Temperaturile vor fi cuprinse între 15 şi 27ºC.

n SâMBăTă, 13 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul senin. Temperaturile vor

fi cuprinse între 15 şi 29ºC. n DUMINICă, 14 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul variabil. Sunt posibile

descărcări electrice. Temperaturile vor fi cuprinse între 16 şi 30ºC.

n LUNI, 15 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul variabil. Sunt posibile

descărcări electrice. Temperaturile vor fi cuprinse între 18 şi 29ºC.

n MARţI, 16 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul va fi variabil. Sunt posi-

bile precipitaţii. Temperaturile vor fi cuprinse între 17 şi 28ºC.

n MIERCURI, 17 Iunie 2015: Vremea va fi caldă, iar cerul variabil. Sunt posibile pre-

cipitaţii. Temperaturile vor fi cuprinse între 16 şi 25ºC.n JOI, 18 Iunie 2015: Vremea va răci uşor, iar cerul va fi variabil. Sunt posi-

bile precipitaţii. Temperaturile vor fi cuprinse între 15 şi 23ºC.

n Poliţiştii locali, mai bine hrăniţiPrimarul municipiului Lugoj a aprobat referatul

privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale Lugoj, pe perioada 1 iulie - 31decembrie 2015. Această măsură respectă legislaţia în domeniu, fiind alocaţi 24 lei/zi pentru poliţiştii locali şi 18 lei/zi pentru personalul contractual. Persoanele care lucrează în ture vor primi încă 2 lei/zi. În prezent în cadrul Poliţiei Locale Lugoj există 38 de funcţii publice de poliţişti locali, 4 funcţii de conducere şi 3 funcţii contractuale de execuţie. Norma de hrană se acordă în bani pentru zilele calendaristice, cu excepţia concediilor medicale, de maternitate, de îngrijire copil, fără plată sau pe perioada suspendării contractului colectiv de muncă. „Am luat personal decizia acordării normei de hrană, după ce la sfârşitul lunii mai am avut o discuţie cu toţi angajaţii Poliţiei Locale privind standardele la

În vederea fluidizării circulaţiei au demararat lucrările la noul sens giratoriu de pe strada Buziaşului. „Sensul va avea o rază de 4 m şi în proiect va fi prevăzut un sistem de iluminat arhitectural deosebit. Pe perioada lucrărilor, circulaţia în zonă se va desfăşura doar pe două din cele patru benzi, fiind introdusă şi o limitare de viteză. În proiect este de asemenea inclusă şi asfaltarea celor circa 200 m de stradă care face legătura dintre sens şi firma Gamet 2000. Venim astfel în întâmpinarea angajaţilor de acolo pentru că în prezent pe porţiunea

respectivă drumul este de pământ”, a precizat şeful executivului.

În paralel începe programul de asfaltare a străzilor din municipiu cu strada Smârdan, unde pentru început vor fi montate bordurile. Începând cu 9 iunie, vor fi pregătite pentru asfaltare străzile: Teiului, Al. Vlahuţă şi V. Alecsandri, precum şi legătura dintre străzile Teiului şi Mureşului.

În prezent se lucrează şi pe strada Anişoara Odeanu, cu care demarează programul de dalări a trotuarelor din municipiu.

Au demarat lucrările la sensul giratoriu de pe strada Buziaşului

n Mădălina vă prezintă Vremea

150 C 300 C

Coaste de porc marinate, la grătar

n Reţeta săptămânii n

n Colţul de cultură nn Maestrul Eugen keri expune la English Pub Lugoj

Vineri, 12 iunie 2015, de la ora 19, la English Pub va avea loc vernisajul expoziţiei de pictură ,,Impresii”, semnată de maestrul Eugen Keri. Artistul, născut la 8 iunie 1946, la Lugoj, a termi-nat Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, în 1972, cu lucrarea de diplomă „Grafi-că publicitară - Afiş”. Din 1970, expune în ţară şi străinătate. Este membru al BBK. „Călătoriile au fost una din bucuriile mele, din tinereţe şi până azi. Dorinţa de a cunoaşte locuri, oameni şi ar-hitectura peisajului au fost motive pe care le-am imortalizat în multe din lucrările mele şi cu mare bucurie le împărtăşesc iubitorilor de frumos”, afirmă artistul. Eugen Keri are lucrări în colecţii private din: Italia, Germania, Canada, Elveţia, România şi SUA. „Rar întâlneşti astăzi artişti care să îşi care şevaletul în spate, dar mulţi sunt şi cei care admiră acest lucru, pentru că simt în-toarcerea în timp, la vremuri mai liniştite. Dedic această expoziţie lugojenilor mei, care au dovedit de-a lungul timpului un rafinat gust pentru artă şi respect pentru făuritorii ei”, ne-a declarat ma-estrul Eugen Keri. Denisa GREGA

n Ioan Iovan s-a aflat în Periplu expoziţional la Lugoj

Marţi, 9 iunie 2015, de la ora 18, cunoscutul critic de artă prof. univ. dr. Ioan Iovan, din Timi-şoara, a prezentat la Lugoj cartea de cronici de artă „Periplu expoziţional”, apărută de curând la Editura timişoreană Waldpress. Despre cartea care s-a lansat astăzi la Galeria „Pro Arte” din Lugoj au vorbit: prof. univ. dr. Rodica Banciu Regep, János Szekernyès - preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara - , pictorul şi grafi-cianul Petru Galiş, prof. dr. Alexandru Doroghi, scriitorul şi jurnalistul Cristian Ghinea, editorul Lucian Alexiu; moderator: Henrieta Szabo, di-rectoarea Bibliotecii Municipale Lugoj. Eveni-mentul a fost organizat de Uniunea Artiştilor Plastici Lugoj şi Biblioteca Municipală Lugoj. Adriana WEIMER

care trebuie să se ridice activitatea lor. Am constatat ulterior o îmbunătăţire a activităţii poliţiştilor locali, care sperăm să continue spre a nu fi nevoiţi să procedăm la sistarea normei de hrană. Consider, că este obligatoriu să sectorizăm oraşul până în luna octombrie, pentru a avea sub control toate cartierele, astfel încât să creştem calitatea activităţii Poliţiei Locale privind ordinea publică şi prevenirea furturilor şi distrugerilor”, a declarat primarul municipiului.

Page 7: Actualitatea 930

7MOZAIC12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

În conformitate cu Catalogul tipurilor de deşeuri aplicabil în depozitul de deşeuri nepericuloase co-

muna Ghizela, catalog care face obiectul Anexei nr. 2 din Autorizaţie integrată de mediu nr. 1 din 30.08.2012, în

baza căreia se operează în cadrul Depozitului de deşeuri nepericuloase Ghizela, deşeurile menajere colectate de la populaţie sunt deşeurile rezultate dintr-o gospodărie cu excepţia deşeurilor lemnoase, deşeurilor vegetale din grădini şi parcuri, deşeurilor electrice şi electronice şi a

deşeurilor de moloz, deşeuri care au alt regim.

Datorită organizării depozitului de la Ghizela pe diferite hale specifice, nu se pot amesteca tipurile de deşeuri, mena-jer cu moloz, deşeuri vegetale etc. şi se percep taxe diferite

pentru fiecare tip de deşeu în parte.

Contractul de salubritate cu SC Salprest SA Lugoj este încheiat numai pentru deşeuri menajere.

În baza unei comenzi şi contra cost sunt colectate şi alte tipuri de deşeuri de către SC Salprest SA, care le colectează şi transportă la Depozitul de deşeuri de la Ghizela. Tariful

este diferit faţă de cel pentru gunoi menajer.CONDUCEREA

Salprest S.A.

Peste două sute de biciclişti înverziţi au pedalat prin oraş de Ziua Mediului

Vineri, 5 iunie 2015, de la ora 11:30, peste două sute de copii de la Şcoala Gimnazială nr. 4 din Lu-goj şi de la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 s-au îmbrăcat în verde, şi-au luat bicicletele şi au pedalat prin oraş, alături de profesori, pe traseul: Strada Ştefan cel Mare – Strada Victor Vlad Dela-marina – Colegiul Naţional Iulia Haşdeu- Strada 20 Decembrie 1989 – strada Timişoarei- OMV- splaiul1 Decembrie 1918 – Universitatea Euro-peană Drăgan- Judecătorie- Primăria Lugoj. Aici, coloana de biciclişti îmbrăcaţi în verde a fost în-tâmpinată de către primar, care a oferit organiza-torilor o diplomă de excelenţă pentru evenimentul organizat.

A fost intonat apoi imnul dedicat Zilei Mediu-lui, a fost citită o Scrisoare Verde, iar în final a fost prezentată o scurtă incursiune în istoria Zilei Me-diului şi importanţa conservării naturii.

Evenimentul, organizat de Ziua Mediului, este parte a proiectului „S.O.S. Natura!”, conceput şi pus în practică cu scopul de a trezi conştiinţa că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicide-cum superiorii acesteia. Anda LAuDACESCu

Asociaţia Fusion of Arts în colabora-re cu Şcoala de Arte „Dimitrie Stan” din Lugoj vă invită la „O vară explozivă”, un program inedit dedicat copiilor si tine-rilor din oraş.

În perioada 29 iunie - 3 iulie si 6 -10 iulie va fi organizată o Tabără Vocaţi-onală, adresată copiilor si tinerilor cu vârste cuprinse intre 5 şi 16 ani, în ca-drul căreia vor avea loc mai multe ate-liere precum, Povestea Instrumentelor, Micul Chitarist, Muzicanţii din Bremen (acordeon), Clinica de Jazz (pian), Su-netul Muzicii, Street Dance Summer Camp, Coco Chanel si Actor de Vară. Pentru a participa la această tabără, participanţii vor fi înscrişi in două gru-pe si vor plăti 250 de lei, în preţ fiind incluse materialele, apa, gustările si prânzul.

În perioada 13 – 17 iulie si 20 – 24 iulie, va fi organizată Tabăra Egipteană,

unde copiii si tinerii cu vârste cuprinse intre 6 si 17 ani vor participa la diferite ateliere, Istoria Egiptului, Motive De-corative Egiptene – Tablou Decorativ, Bijuterie Egipteană, Colaj Vestimentar, Imprimeu Textil, Creare Ţinută Vesti-mentară, Parada Costumelor si expozi-ţia lucrărilor. Preţul pentru înscrierea in Tabăra Egipteană este de 150 de lei si include materiale, gustări si apă.

In cadrul acţiunilor sunt incluse si o serie de Workshop-uri, printre care „Pantoful Vesel” – atelier de recondi-ţionat pantofi, Atelier de Canto, Body Percution, Bijuterii si accesorii hand made, Summer dress – atelier de con-fecţionat costume de baie si altele.

Pentru înscrieri si informaţii supli-mentare vă puteţi adresa la telefon 0770 484 318 sau direct la sediul FOA, situat pe strada Bucegi nr. 21.

Mădălina OPREA

Se anunţă O vară explozivă pentru copiii din oraş

Luni, 8 iunie 2015, la Teatrului Municipal, trupa Tu si Eu Pictures a prezentat în premieră spectacolul „Angajare de clovn”, de Matei Vişniec. În acest spectacol, cei trei actori au dat dovada talentului, dăruirii şi dragostei lor pentru scenă, fapt pentru care publicul numeros, în mare majoritate format din tineri, a răsplătit jocul lor cu ropote de aplauze prelungite. Este mai mult decât îmbucurător faptul că Lugojul se dovedeşte a fi un izvor nesecat de talente actoriceşti. Din distribuţie au făcut parte: Silviu Horia Boian (Nicolo), Cristian Alexandru (Filipo), Marian Costea (Pepino). Sufleor: Alina Damian. Machiaj: Roxana Alexandru; tehnic: Sergiu Sfercoci. Piesa este povestea a trei clovni, parteneri din tinereţe, care se regăsesc într-o sală de aş-teptare pentru o audiţie. Sunt bătrâni, depăşiţi şi în aşteptarea disperată a cuiva care să-i angajeze. După bucuria revederii, intervine angoasa competiţiei. Nicollo, Filippo şi Peppino se luptă pentru o slujbă incertă. Fiecare, convins de talentul său artistic, încearcă să se impună în faţa celorlalţi. „Angajare de clovn” a primit Premiul pentru cea mai bună piesă a anului la Galele UNITER din1991. A fost scrisă de Matei Viş-niec în anul 1987, fiind ultima sa piesă înainte de a părăsi România. De atunci a fost jucată pe toate continentele. Denisa GREGA

Premieră: Angajare de clovn, la Teatrul Municipal Lugoj

n festivalul de teatru pentru copiii din învăţământul special

Vineri, 5 iunie 2015, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Lugoj, Centrul Şcolar pentru Edu-caţie Incluzivă „Alexandru Roşca”, în colaborare cu IŞJ Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş, a organizat cea de a V-a ediţie a Festivalului de teatru, pentru copiii din învăţământul special, proiect cofinanţat de Con-siliul Judeţean Timiş, prin Agenda Culturală 2015. Au participat: CSEI “Constantin Păunescu” Recaş, CSEI ,,Constantin Pufan” Timişoara, CSEI ”D. Ciu-măgeanu” Timişoara, CSEI ”Primăvara” Reşiţa, CSEI “Aurora” Reşiţa, CSEI “Al. Roşca” Lugoj şi CSEI „P.P. Neveanu” Timişoara. „Această acţiune reprezintă materializarea devotamentului şi efortului cadrelor didactice care lucrează în învăţământul special, cu co-piii cu cerinţe educative speciale şi care împreună cu ei arată, de fiecare dată, că talentul nu are graniţe. Prin prezentarea pieselor de teatru, copiii au demonstrat că sunt bine pregătiţi, că au talent artistic, că au şanse egale la educaţie, formare şi dezvoltare, fiecare echipă participantă fiind răsplătită cu premii”, ne-a declarat Viorica Paraschivu, directoarea Centrului Şcolar pen-tru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Lugoj, care a ţinut să transmită şi prin intermediul nostru „felici-tări tuturor copiilor care au participat la această fru-moasă acţiune!”. Anda LAuDACESCu

n Târgul Comenius, la CŞEI „Alexandru Roşca”

Joi, 4 iunie 2015, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” a finalizat proiectul Co-menius ”We Talk”, pe care l-a coordonat timp de doi ani, alături de şcoli partenere din Portugalia, Anglia şi Turcia. Scopul proiectului l-a reprezentat cunoaşterea şi experimentarea unor noi metode terapeutice de lu-cru cu elevii cu nevoi speciale, în vederea dezvoltării comunicării prin limbaj, artă şi mişcare. Pe parcursul celor doi ani, în care s-a derulat proiectul, cadre di-dactice din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”, împreună cu elevii au participat la mobilităţi în şcolile partenere. La rândul lor, dascălii şi elevii ţărilor partenere din proiect au vizitat instituţia lugojeană. „Ca o încununare a activităţilor realizate în acest proiect, joi, 4 iunie 2015, s-a organizat, în şcoa-la noastră, Târgul Comenius. Am avut bucuria de a primi oaspeţi atât din şcolile din oraş, cât şi din şcoa-la din localitatea Bârna care, alături de elevii noştri, au prezentat un frumos program artistic. În cadrul expoziţiei, au fost prezentate lucrări, filme, fotografii cuprinzând toate activităţile şi acţiunile desfăşurate de elevi şi dascăli. Experienţa trăită privind acest proiect a fost una edificatoare pentru toţi, iar pe această cale mulţumim tuturor participanţilor”, ne-a declarat Vi-orica Paraschivu, directoarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca”.

Mădălina OPREA

Lugoj, str. Traian Grozăvescu nr. 12,

tel./fax: 0256 / 356 583www.husanu.ro

HUŞANUMARMURă ŞI GRANIT

n travertin/calcar/onix/compozitn placaje, pardoseli, glafuri, blaturi, mobilier, şemineuri, monumente funerare

n recondiţionări arhitecturale, monumentale, pardoseli

n gravuri foto-ceramicăn soluţii pentru întreţinerea

pietrei naturale.

Page 8: Actualitatea 930

8 PANORAMA 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

fEM PANTA RHEIîncălţăminte,

îmbrăcăminte, marochinăriin str. Unirii nr.2, telefon: 0356.452.204.n str. Avram Iancu nr.3, telefon: 0356. 175.663

alege PantaRHEI, alege preţul

corect!

în fiecare vineri, REDUCERE DE 10% la toate produsele

Orar:9-18

SC DBISOfT SRL (ICE NET) angajează

casieră/secretarăPrincipalele atribuţii: încasare clienţi, încheiere contracte, contabilitate primară.

Cerinţe: persoană serioasă, sociabilă, amabilă, cunoştinţe operare PC.

Nu se cere experienţă în domeniu.CV-urile se depun la sediul firmei de pe strada N.

Bălcescu nr.9 (lângă Carrefour)

Pentru mai multe informaţii: 0731.347.443

În vederea creşterii calităţii

serviciului de transport public local de călători,

se doreşte deschiderea unei linii de dialog cu beneficiarii acestui serviciu, prin care să

fim informaţi despre aspectele pozitive sau negative legate de

această activitate.În acest sens aşteptăm propunerile, sugestiile

dumneavoastră la nr. tel; 0256/351750

sau la adresa de mail: [email protected].

Vă mulţumim!

SC MERIDIAN 22 SA

Conducerea MERIDIAN 22 SA

Primăria Municipiului Lugoj, în colaborare cu Road Patrol MC Lugoj, organizează în perioada 3-5 iulie 2015, a patra ediţie a festivalului în aer liber „Rock pe 2 Roţi”, la care şi-au anunţat participarea mai multe formaţii de renume din ţară, dar şi din străinătate.

Evenimentul se va desfăşura la baza sportivă a fostului Liceu Agricol, de pe Calea Timişoarei - km3.

Participanţii sunt asteptaţi de vineri, 3 iulie 2015, de la ora 12, pentru că, de la orele 20, încep concertele: Atlantis

(Lugoj), Rock Abil (Timişoara), Rammsturm (Ungaria), şi Hybrid Symphony (Sighetul Marmaţiei).

Programul zilei de sâmbătă, 4 iulie 2015, cuprinde: o paradă moto, de la ora 11, prezentarea împrejurimilor, de la ora 13, concursuri, de la ora 15, demonstraţii de tras cu arcul, de la ora 18, la Clubul Archery - Lugoj.

De la 19:30, încep concertele, susţinute de formaţiile: New Proscenium (Târgu Mureş), Invictus (Bucureşti), Sonatic (Timişoara), Tiarra (Bucureşti) şi Døts

(Satu Mare).De la orele 22, va fi organizată, pe baza

biletului de intrare, în valoare de 15 lei, marea tombolă, al cărei premiu va fi o motocicletă.

În pauzele concertului, vor fi demonstraţii pirotehnice cu Pyraessence Fireshow.

Din faţa Primăriei, din oră în oră, vor porni spre locaţia festivalului mijloace de transport în comun, puse la dispoziţie de către organizatori. Acestea vor circula între orele 16-21.

Anda LAuDACESCu

Organizatorii Rock pe 2 Roţi pun la bătaie în acest an o motocicletă

One Day Band şi feli Donose, la Lugojul Pedalează cu SchiefferDuminică, 7 iunie 2015, bicicliştii lugojeni au

avut din nou ocazia să participe la o tură prin oraş. Alături de Schieffer, organizatorii de la „Lugojul Pedalează” au pregătit o serie de surprize pentru iubitorii sportului pe două roţi. Participanţii au fost recompensaţi cu obiecte promoţionale oferite de către sponsor, constând în şepci şi baloane, dar au avut ocazia de a participa şi la o tombolă a numerelor de înmatriculare (împărţite aproape la fiecare tură) pentru a câştiga una dintre cele 3 biciclete puse la bătaie. Evenimentul a debutat pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, unde au fost împărţite numere de bicicletă. Apoi s-a plecat înspre Schieffer, pe traseul Casa de Cultură- Podul de Fier-Primărie-Strada Făgetului-Buchini-Tapiei-Schieffer. Bicicliştii s-au întors apoi spre Casa de Cultură, unde au început concertele susţinute de One Day Band şi Feli Donose & TM GROOVE. Eduard Argălaş şi Paul Tudora (adică One Day Band), aflaţi în plină ascensiune, i-au încântat la propriu şi la figurat pe cei prezenţi în număr mare pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor. Invitaţii speciali ai evenimentului au fost însă Feli Donose & TM GROOVE. Fosta concurentă de la „Vocea României”, care i-a cucerit pe toţi cu vocea ei, a susţinut un concert pe scena din centrul oraşului, alături de trupa sa, TM GROOVE.

Mădălina OPREA

n SHort SPort n SHort SPort nn Barcelona nu e extraterestră…

De ce cred eu că nu sunt din afara Terrei, aşa cum sunt mereu numiţi proaspăt campionii Europei ? Fiind-că: Ter Stegen e doar un neamţ care îşi face foarte bine treaba, Dani Alves e o mascotă sufletistă ameninţată permanent cu transferul, Pique şi-a revenit abia în acest an dintr-o cădere periculoasă, Mascherano scrâşneşte serios din dinţi pentru a compensa, cu intuiţie, lipsa taliei native, Jordi Alba e etalonul muncitorului - pis-ton pe banda sa laterală, Busquets nu se vede, se simte doar, Iniesta nu trăieşte doar din talent, ci trudeşte per-manent, la fel ca harnicul Rakitic, de-acum înlocuitorul lui Xavi. Renegatul FIFA, Suarez, e oportunistul de ca-reu, Neymar copilul răsfăţat care abia acum începe să arate ce poate, iar Messi, cu toate superlativele pe care le merită, a revenit la condiţia sa maximă doar după ce a plusat, vizibil, la efortul pus în slujba ansamblului.

n SHort SPort n SHort SPort n

n …dar e unică! Am numit cei 11 fotbalişti care au început finala de la

Berlin. Dotaţi cu imens talent şi sămânţă de geniu, dar munciţi în filozofia “Barca - mes que un club” din fabrica de juniori La Masia, ideea de succes a lui Johann Cruyff, pusă în practică de preşedintele Nunez în 1979. Academia unde au crescut, printre alţii, Guardiola, Amor, Ferrer, de la Pena, Reyna, Motta, Puyol, Valdez, Busquets, Xavi, Inies-ta, Pedro, Fabregas şi, de la 12 ani, Messi. Academie care are ca scop să formeze 50% din jucătorii de la echipa mare, 35% să intre între cei mai buni fotbalişti din Spania şi Eu-ropa, iar 15% să fie jucători de vârf mondial. Lucru pe care îl şi reuşeşte, având în vedere că, în sezonul recent încheiat, Barca a folosit în lot (Pique, Alba, Iniesta, Messi, Busquets, Xavi, Pedro, Bartra, Montoya, Sergi, Sandro, Munir) peste jumătate din propriile sale resurse. Mai mult, cu excepţia primilor doi (cu escapade la Manchester şi Valencia), re-stul numelor n-au îmbrăcat vreodată tricoul altui club!

n Povestea continuă N-au început foarte bine sezonul, având în lot disen-

siuni serioase în iarnă, cu efect negativ în rezultatele din Primera Division. Care au rămas însă în vestiarul echipei. Ce a finalizat spectaculos, cu cele trei titluri, având pe bancă, evident, un fost echipier “blaugrana”, opt ani pe Camp Nou, acum antrenorul Luis Enrique. Tehnician care a reuşit să le redea motivaţia şi plăcerea de a învinge, adoptând un stil nou, mai spectaculos - fără supărare, Pep ! - decât tiki-taka uneori deranjantă ca stil, dar mereu câştigătoare în urmă cu ceva ani. Re-vin însă şi afirm că, în ciuda spectacolului mass-media care supralicitează în multe rânduri, imaginea extra-terestră a învingătorilor tuturor campioanelor Euro-pei este, de fapt, una îndelung pritocită. Cât se poate de omenesc, clădită cu sudoare, disciplină, suflet şi o organizare impecabilă a clubului cu cinci trofee supre-me continentale în propriul muzeu, patru câştigate în ultimii zece ani! Dan H. BRuDIu

Page 9: Actualitatea 930

9PANORAMA12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

Spălătoria Auto AkieroLugoj, strada Ion Vidu, tel. 0768.454.236

O spălare de 20 lei include: interior-exterior, portbagaj, silicon, soluţie geamuri, soluţie cauciuc.

Informaţii şi programări la tel. 0768.454.236

spălat interior, exterior,

motor, curăţat tapiserie,

spălat covoare

n SPORTURI LOCALE nn SPORTURI LOCALE nn SPORTURI LOCALE n

n fotbal, Liga a IV-aRezultatele etapei a 33-a: Orţişoara -

Gătaia 4-0; Sânnicolau Mare - Maşloc 3-2; ASU Poli - Făget 9-1; Giroc - Peciu Nou 0-7; Pobeda - Ghiroda 1-2; Racoviţa - Ripensia 0-5; Dumbrăviţa - Jimbolia 2-3; CFR - Murani 3-3; Şag - Auto 3-2.

Rezultatele etapei a 34-a (ultima): Gătaia - Dumbrăviţa 3-4; Jimbolia - CFR 4-1; Murani - Şag 2-1; Auto - Racoviţa 2-3; Ghiroda - Giroc 3-0; Ripensia - Pobeda 5-0; Peciu Nou - ASU Poli 2-1; Făget - Sânnicolau Mare 0-5; Maşloc - Orţişoara 1-4.

n Campionatul JudeţeanRezultatele etapei a 28-a: Moşniţa Nouă

- Lorena 0-7; Nădrag - Urseni 2-3; Topolovăţu Mare - Gruni 6-1; Buziaş - Bazoşu Vechi 2-2; Ştiuca - Drăgşina 3-1; Bacova - Chizătău 3-0; Autoliv - Vulturii 2-7; Boldur - Meget 7-2.

Etapa viitoare (13 - 14 iunie, 2015): Boldur - Moşniţa Nouă; Meget - Autoliv; Vulturii II - Bacova; Chizătău - Ştiuca 0-3; Drăgşina - Buziaş; Bazoşu Vechi - Topolovăţu Mare; Gruni - Nădrag; Urseni - Lorena.

n fotbal municipalRezultatele etapei a 20-a. Seria II: Play-Off:

Pietroasa - Gavojdia 2-2; Mănăştiur - Voinţa 6-3.

n SPORTURI LOCALE nOrganizatorii Rock pe 2 Roţi pun la bătaie în acest an o motocicletă

n Cupa Concordia, la cea de-a 18-a ediţie

Duminică, 14 iunie 2015, va avea loc cea de-a 18-a edi-ţie a Cupei Concordia, organizată de Clubul de Turism Concordia Lugoj, în colaborare cu Primăria Lugoj, în parteneriat cu Ocolul Sivic Lugoj şi Poliţia Lugoj. Acest concurs de mountain-bike este unul dintre puţinele concursuri de XCO (extreme cross-country olympic) din ţară, pe lângă cele din Păltiniş, Baia-Mare şi Cluj.

Duminică, 7 iunie 2015, Monica Macovei s-a aflat din nou la Lugoj, la restaurantul Royal, unde a susţinut o conferinţă de presă, ocazie cu care a vorbit atât despre Asociaţia M10 Timiş, care are trei mari proiecte -„Învaţă” (tinerii pot afla cum pot deveni antreprenori), „Implică-te” (dezvoltarea voluntariatului) şi „Urmăreşte” (monitorizează activitatea administraţiei locale), cât şi despre Partidul M10.

Pentru înregistrarea partidului, care va funcţiona în paralel cu asociaţia, au fost depuse deja actele la Tribunalul Bucureşti, cu o listă de 233 de semnături, pe baza noii legi, deşi au fost strânse peste 25.000 de semnături pe baza vechii legi.

„Suntem un partid reformist, care vrea să păstreze ce e bun în România şi care vrea să schimbe ce e putred. Suntem un partid de oameni normali, decenţi, de oameni altfel decât cei din clasa politică pe care o avem astăzi, fără clientelă politică. Ne-am săturat de partide şi de politicieni care mint şi fac

promisiuni pe care nu le respectă. Ne-am săturat de oraşe murdare, de corupţie, de sărăcie şi de fonduri pierdute. Vrem să schimbăm aceste lucruri şi vrem să implicăm oamenii care sunt dezamăgiţi de partide. Aceasta este ţinta noastră: tinerii şi acei oameni, indiferent de vârstă, care sunt dezamăgiţi de partidele existente”, a declarat Monica Macovei, evidenţiind faptul că noul partid se deosebeşte de celelalte formaţiuni politice. „Până la sfârşitul acestui an sperăm să avem şi ştampila în buzunar. Până atunci, lucrăm şi ne organizăm. Avem un Comitet de Iniţiativă Naţională, potrivit legii, care este organul de decizie în această perioadă de tranziţie, care lucrează şi formează comitete de iniţiativă locale, judeţene şi regionale.

Spre deosebire de alte partide, avem şi o comisie de integritate, care va avea un drept de veto pe candidaţii la alegerile locale şi parlamentare, dar şi la candidaţii pe funcţii de conducere în partid. Deci, cei

care primesc un răspuns negativ din partea comisiei de integritate nu vor ajunge într-o funcţie publică, nici în partid, nici în ţară.

Din comisie fac parte trei persoane din societatea civilă, pentru că, deşi suntem obiectivi, dorim o transparenţă totală, lucru pe care niciun alt partid din Romania nu l-a făcut. O altă deosebire este că avem ca organ suprem adunarea generală a membrilor, care vor vota la nivel naţional şi prin corespondenţă şi electronic. Ne-am mai propus să susţinem şi candidaţi independenţi, pentru că ideologiile au cam dispărut. Oamenii vor normalitate în politică, locuri de muncă, sănătate, lucruri care nu sunt de stânga sau de dreapta şi ţin de o viaţă decentă. De aceea îi vom susţine pe cei care vor să candideze dar nu îşi doresc să facă parte dintr-un partid, care au şi împart aceleaşi valori cu noi”, a spus Monica Macovei. Cât priveşte alegerile de anul viitor, noua formaţiune politică şi-a propus să obţină un scor de minim 10%. „Pentru alegerile parlamentare din 2016 ne-am propus un scor de minim 10%. Vrem să candidăm şi la alegerile locale, acolo unde avem candidaţi buni şi foarte buni, din partid sau din afara partidului, pe care să-i susţinem”, a mai anunţat Macovei.

M10 are susţinători şi la Lugoj, fiind deja format un nucleu din mai multe persoane. În plus, o lugojeancă – Dolores Kiss, face parte şi din Comisia de integritate constituită la nivelul judeţului Timiş.

Mircea ANGHEL

Monica Macovei a cerut şi la Lugoj demisia lui PontaPrezentă la Lugoj, Monica Macovei şi-a

reiterat solicitarea de demisie adresată premierului Victor Ponta, după începerea urmăririi penale a acestuia de către DNA pentru o serie de infracţiuni, printre care spălare de bani şi conflict de interese.

Macovei a spus că este inadmisibil ca Victor Ponta să continue să stea în fruntea Guvernului, fiind cercetat penal, şi că acesta trebuie să îşi dea demisia, pentru că fiecare secundă care trece este un pas în spate pentru România pe plan extern şi intern.

„Este inadmisibil ca România să stea cu un premier anchetat penal. Victor Ponta trebuie să-şi dea demisia, pentru că fiecare secundă care trece este un pas în spate făcut de România, atât pe plan extern cât şi pe plan intern. Nimeni nu stă de vorbă cu un prim-ministru anchetat penal, nimeni nu bagă în seama o ţară în care primul ministru este anchetat penal. Cei mai mulţi oameni din România sunt cinstiţi, de ce trebuie să ţină în spate un premier care este anchetat penal? PSD-ul poate să propună o altă persoană pentru această funcţie pentru că nu-l împiedică nimeni. Deci Ponta trebuie să demisioneze! Eu i-am cerut asta din prima secundă, pentru că din comunicatul DNA am văzut că există probe, am văzut că nu este un dosar inventat, iar despre relaţia

lui Ponta cu Şova, în dosarele Rovinari şi Turceni, pe contractele de asistenţă juridică luate de Şova, la care s-a asociat şi Ponta, aşa cum rezultă din propria declaraţie de interese, se scrie din 2015 în presă. Acum s-au instrumentat probele penale din care rezultă cât a luat Ponta, care niciodată nu a vrut să spună cât a luat pe contractele de avocatură de la Cabinetul Şova”, a spus Monica Macovei.

În context, europarlamentarul Monica Macovei a apreciat şi că este de anticipat faptul că, pentru a-i pune la adăpost de prevederile legii pe cei corupţi, Parlamentul va căuta în perioada următoare să anihileze DNA şi să limiteze activitatea instituţiei.

„DNA este în pericol foarte mare! În acest moment, este o mobilizare mare împotriva DNA. Toţi politicienii, oamenii de afaceri şi oligarhii care au ceva de ascuns sau care au comis vreo infracţiune îşi dau seama că nu există portiţă de scăpare şi nu mai pot scăpa, mai ales că DNA a ajuns pe vârful unui munte, la putere maximă şi anchetează un prim-ministru. Reacţia acestor oameni este să se unească toţi şi să lovească în DNA. Vor încerca să schimbe legislaţia sau pe şefii DNA şi chiar să cumuleze activitatea instituţiei cu DIICOT. Când eşti în culmea succesului, aşa cum este DNA acum, există pericolul ca

toţi să se unească împotriva ta ca să te dea jos. Există un cor de oameni din politică şi o mobilizare puternică a acestora pentru decredibilizarea DNA. Mobilizarea acestor politicieni corupţi, indiferent din ce partid fac parte, va fi tot mai mare pentru că asta vor din 2005. Prevăd o vară foarte fierbinte şi grea pentru societatea românească, pentru că există intenţia de suspendare a justiţiei, mai ales ca marţi, pe ordinea de zi a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, există 20 de proiecte de legi prin care, aşa dintr-o dată, parlamentarii vor să modifice Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, fără dezbatere publică, totul fiind făcut pe ascuns”, a avertizat fostul ministru al Justiţiei. Mircea ANGHEL

Monica Macovei le-a explicat lugojenilor ce este şi ce vrea M10

Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului şi al mişcării în natură. Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel corespunzător de antrenament şi un bagaj de cunoştinte tehnice specifice. Orice participant înscris va avea un număr de concurs furnizat de către organizatori şi va trebui să respecte regulile competiţiei şi să urmeze indicaţiile date de organizatori. Înscrierile se vor face la faţa locului, la ieşire din satul Tapia, în data de 13 iunie 2015, între orele 12 - 20 şi în data de 14 iunie 2015, între orele 7 şi 9. Traseul cuprinde porţiuni tehnice de coborâre cât şi de urcare, 80% din distanţa unei ture va fi prin pădure, iar cea mai mare parte din el este single track (potecă). Se vor acorda următoarele premii: Elite: Locul I – 1000 lei; Locul II – 700 lei; Lo-cul III – 500 lei! La celelalte categorii locurile I – 300 lei, locul II – 200 lei şi locul III – 100 lei.

Page 10: Actualitatea 930

10 PUBLICITATE 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

în localul nostru merită într-adevăr să serveşti pizza.Comanzi una şi primeşti încă una (GRATIS) !

CARGO COM PARC “La Parcul George Enescu”,

tel.0256.356.969Materiale pentru casă:

jgheaburi, burlane, cocoşi de vânt, scări, ciocane, cuie, var, ciment, cărămidă şi cărămidă

şamotă, adezivi, vopsele şi coloranţi, ţevi PVC şi metalice,

profile, materiale curăţenie, haine şi pantofi protecţie, electrice,

instalaţii sanitare, scule şi organe de asamblare (şuruburi, piuliţe, şaibe), lopeţi, cazmale, topoare,

polistiren şi multe altele...

ASTEA TOATE DE 23 DE ANI

De nota

10

De no

ta 10

!

!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Partener www.formaregratuita.ro

(Re)Inser!ia persoanelor din jude!ul Timi" prin formare "i acompaniere socio-profesional# POSDRU/131/5.1/G/134173

!

COMUNICAT DE PRES! SEMINAR DE INFORMARE NR.6

Data: 11.06.2015 Quanta Resurse Umane S.R.L. (www.quanta.com) în parteneriat cu Asocia!ia Serviciul APEL (www.apelngo.ro) deruleaz# proiectul de tip grant (Re)Inser"ia persoanelor din jude"ul Timi# prin formare #i acompaniere socio-profesional$, POSDRU/131/5.1/G/134173. Proiectul este cofinan$at din Fondul Social European prin Programul Opera!ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investe"te în Oameni!, "i este prev#zut s# se deruleze la nivel local, în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015. Obiectivul general al proiectului este cre"terea "anselor de integrare/reintegrare în pia!a muncii pentru 500 persoane din grupul !int# - persoane inactive, persoane în c#utarea unui loc de munc#, "omeri, din Regiunea Vest, jude!ul Timis, prin punerea în aplicare a unui program de m#suri de ocupare cu caracter activ, preventiv "i flexibil în vederea combaterii "omajului de lung# durat# "i a inactivit#!ii. În data de 11.06.2015, ora 11:00 , la Casa de Cultur# a Municipiului Lugoj, str. Coriolan Brediceanu nr. 5 (Centru), va avea loc Seminarul de informare/con"tientizare nr. 6, de prezentare a cursului Competen$e de comunicare în limba englez# - nivel încep#tor (60 ore). Participarea la curs este gratuit# %i se adreseaz# "omerilor tineri, inclusiv "omerilor de lung# durat# tineri. Cursurile sunt acreditate ANC. Persoanele certificate vor primi subven!ie de participare. Ve!i beneficia "i de: consiliere profesional#, coaching socio-profesional "i mediere pe pia!a muncii. Alte informa"ii #i înscrieri: KRISTOF Robert – 0746 955 815 – [email protected] !!

Page 11: Actualitatea 930

11TIMP LIBER12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

Mircea ANGHEL

fiere

Opinii

ţesătură în romburifriguroşi

Bătut în cap

Poezie lirică

Zahăr pudră neam cu lupul

IndicatoarePlantă

medicinală

Nae Ionescu

Rând

râu

trage la sanie

Volum

Mănâncă larve

foaie

Epocă

Contribuţie materială

Din când în când

Casă la munteŞef

musulman

Pro

leg

om

en

e

Suprafaţă agricolă

Hoţ (fam.)

Poveste alegorică

1. Cea mai bună prietenă a ta, care locuieşte în alt oraş, rămâne la voi peste noapte în weekend. Cum reacţionează iubitul tău?

a) Stă cu voi, devine zgomotos şi băgăreţ şi vrea să ştie tot ce aţi făcut şi spus de când vă cunoaşteţi. b) Se face nevăzut, astfel încât puteţi bârfi în linişte. c) Stă şi el cu voi, dar promite să nu se bage.

2. Prima dată când v-aţi întâlnit....a) Nu şi-a putut lua ochii de la tine, deşi nu a

făcut el prima mişcare. b) I-ai strecurat numărul tău de telefon în buzunar. c) Nu te-a lăsat nici măcar o secundă să-şi dai seama ce simte.

3. Îţi spune des că te iubeşte?a) Când vrea să-ţi ceară ceva, aşa că o face foarte

des. b) Destul de des şi-ţi place la nebunie. c) Cam rar, dar mai bine ţi-ar arăta că te iubeşte ,decât ţi-ar spune.

4. Faceţi o plimbare romantică, dar aluneci şi-ţi luxezi glezna. Cum reacţionează?

a) În stare de panică, sună imediat de pe mobil la salvare sau caută un telefon ca să o facă. b) Râde, dar este un adevărat domn şi te cară în braţe până acasă. c) Îşi strecoară mâinile în jurul gâtului tău şi te sprijină în timp ce şchiopătezi.

5. Ce crede partenerul tău despre independenţa într-o relaţie?

a) E periculos. Dacă vă iubiţi, de ce să staţi departe unul de celălalt? b) Este esenţială! Amândoi aveţi dreptul la momente unul fără celălalt. c) Nu este nici bine nici rău. Fiecare cuplu va afla ce este mai bine pentru el.

6. Cum a fost primul vostru sărut?a) V-aţi sărutat încontinuu jumătate de oră. b)

Ţi-a dat un sărut scurt şi rapid şi apoi a fugit...cât să te tachineze! c) Eraţi cam neîndemânatici, dar

a fost un sărut dulce.Majoritatea AEste un iubit pasional. Nu este nicio îndoială

că te iubeşte mai mult decât orice pe lume. Este pasional şi atent, îţi satisface toate dorinţele, deci eşti zeiţa vieţii lui. Da, cam aşa te vede...iar ţie îţi place la nebunie! Te impresionează şi te lasă fără cuvinte, dar uneori poate fi sufocant. Cel mai important este să găsiţi calea de mijloc. Este darnic cu semnele lui de afecţiune, dar, străduindu-se prea mult, s-ar putea ca în final să reuşească să te enerveze.

Majoritatea BEste un iubit independent. Bărbatul tău este

înnebunit după tine, dar la fel de mult iubeşte şi independenţa lui. Este într-adevăr o fire independentă, însă este conştient de faptul că există trei entităţi într-un cuplu: noi, tu şi eu. Îl iubeşti pentru atitudinea sa entuziastă, spontaneitatea şi pofta lui de viaţă, chiar dacă de multe ori te străduieşti să ţii pasul cu el şi nu prea reuşeşti. Pe termen lung, s-ar putea ca acesta să fie un sentiment frustrant, dar asigură-te că dorinţele lui nu afectează relaţia voastră.

Majoritatea CEste un iubit discret. Bărbatul tău este puţin

cam timid şi nu-i place să atragă atenţia asupra lui. Nu este genul care să te acopere cu sărutări în public sau să te ţină de mână cât durează filmul la cinema. Dar asta îţi şi place la el. Deşi este discret, este foarte grijuliu. Este cu adevărat un tip romantic, care este moderat în a-şi arăta sentimentele. Însă când o face, poţi să fii sigură de sinceritatea lui şi de cât de mult însemni pentru el. Fiind prea modest sau retras, s-ar putea să te enerveze uneori, astfel încât să-ţi vină să-l zgândări niţel ca să iasă din „cochilia” lui.

testCe fel de iubit este?

Horoscop săptămânalBERBEC: Îşi manifestă neîncrederea

prin ruperea legăturilor tradiţi-onale, trăiesc unele insatisfacţii

pentru pierderi de bunuri şi căderi din poziţii de prestigiu. Posibile câşti-guri excepţionale, dar şi probleme cu cei care îi invidiază. Nu sunt excluse momentele de avariţie, tocmai când apelează la ei cei mai buni prieteni.

tAUR: Aveţi multe motive să lu-craţi peste program, dar trebuie să recunoaşteţi că sunteţi şi prea

plin de energie. Îi dinamizaţi şi pe cei mai comozi colegi, fără recompense băneşti. Sunteţi nevoit să aşteptaţi o decizie din partea şefilor direcţi pen-tru a putea continua punerea în apli-care a proiectelor voastre comune.

GEMENI: O migrenă vă face să amâ-naţi activităţile mai importante. Vi se recomandă un leac cu efect

benefic, aşa că până la urmă sunteţi pregătit pentru o petrecere. O rela-ţie neoficială devine cunoscută de toată lumea. Intuiţia excepţională vă ajută să depăşiţi un obstacol şi să scăpaţi şi de adversarii mai vechi.

rAC: Descoperiţi că aveţi datorii morale faţă de cei care v-au cerut să mediaţi o confruntare. Pentru

moment, nu aveţi cum să acţionaţi pentru a vă îmbunătăţi performanţe-le. Cei din anturaj cu funcţie mai mare decât dv. încearcă să vă păcălească şi ar reuşi, dacă nu ar interveni o per-soană care are o putere deosebită.

LEU: Decizia dv. de a discuta împre-ună cu rudele neînţelegerile cu persoana iubită este criticată. Pri-

etenii iau atitudine şi încearcă să vă înveţe cum să vă purtaţi în astfel de si-tuaţii. Evitaţi activităţile care implică risc, deoarece nu aveţi posibilitatea de a vă apăra în niciun fel. Nu-i credeţi pe cei care încearcă să vă influenţeze.

fECIOARă: Noua situaţie profesio-nală aduce o mai bună ancorare în realitate, un pragmatism mai

pronunţat, dar din păcate şi mai puţine câştiguri. Partener de viaţă prea cochet. Tendinţa de a fi mult mai critici cu cei din jur, mai ales în ceea ce priveşte implicarea acestora în activităţile dv., se accentuează.

BALANţă: Apar mult mai mul-te prietenii şi o disponibilitate bună de a vă înţelege partene-

rii. Aveţi o mare influenţă asupra colegilor bărbaţi. Este posibilă o afirmare socială. Din dorinţa de a le arăta tuturor cât de capabil sunteţi, faceţi eforturi imense. Dispuneţi de o energie vitală ieşită din comun.

SCORPION: Relaţiile profesionale sunt stabile cu parteneri mai tineri sau nativi din Gemeni.

Mediaţi în continuare conflicte. Tendinţa de a lua decizii rapide, fără cea mai mică şi necesară analiză, mai ales în ceea ce priveşte alegerea noilor parteneri sau colaboratori. Altruism exagerat şi protecţie.

SăGETăTOR: Vă asumaţi, mai mult sau mai puţin, o stare de sacrificare care în general nu vă displace.

Profunzimea gândirii dv. şi tendinţa de a merge la esenţa problemelor atrag admiraţie şi mulţi discipoli. Creativitate la cote înalte, dar şi pragmatism şi meticulozitate. Weekendul se anunţă plin de inspiraţie şi... distracţie!

C APRICORN: Reluaţi relaţiile de prie-tenie cu amicii care nu v-au mai vizitat din cauza partenerului dv.

de viaţă. Este bine să invitaţi la petre-ceri şi rudele apropiate. Nu veţi avea o săptămână prea liniştită. Cei dragi vă fac în sfârşit o surpriză plăcută, însă resursele financiare sunt mai mici, iar concediile planificate se amână.

VăRSăTOR: Cei dragi vă asigură o libertate cu care nu ştiţi ce să fa-ceţi. Vă simţiţi singur, părăsit de

toată lumea şi vă apucaţi de aranjarea bibliotecii sau a “vitrinelor”. Odihnă forţată. Vă decideţi brusc să renunţaţi la planuri şi să faceţi o vizită neanun-ţată rudelor apropiate. Cei din jur vă reproşează că aţi devenit extravagant.

PEŞTI: Vă place să vorbiţi, să discu-taţi, să faceţi confesiuni şi să as-cultaţi confidenţe. O propunere

sentimentală vă ia prin surprindere şi nu daţi niciun răspuns clar. Feri-cirea nu vă mai ocoleşte de această dată! Persoana iubită vă face decla-raţii arzătoare, la care însă răspun-deţi cam fără elan şi cu neîncredere.

s bancuri s bancuri sPrietenii mei mi-au spus că sunt cel

mai avar om din lume, aşa că astazi, ca să le dovedesc contrariul, le-am dat o bere. Nici aşa nu au fost mulţumiţi… vroiau câte-o bere de fiecare.

J J JLa o nuntă, bărbaţii au fost rugaţi să

stea cât mai aproape de persoana care le face viaţa frumoasă. Barmanul era să moară sufocat.

J J J– De ce nu se face sex în instituţiile

publice?– Toţi angajaţii sunt rude!

J J JSeara pe o bancă în parc, un baiat

şi o fată. Tipul îi atinge în permanenţă spatele.

În cele din urmă ea întreabă:– Ce faci?– Caut sânii.– Sânii sunt în faţă!– Acolo am căutat deja…

J J J– Nu am aflat ce e adevărata fericire

decât după ce m-am însurat… Dar era deja prea târziu !

J J J– De ce te-ai însurat?– Pentru că nu-mi plăcea mâncarea

gătită de mine.– Şi acum cum e?– Acum îmi place…

J J JDoamna către menajeră: - Cred că

soţul meu are o relaţie cu secretara.Menajera: - Ştiţi dumneavoastră

sigur, sau o spuneţi aşa doar ca să mă faceţi pe mine geloasă?

J J J- Tata, îmi cumperi Samsung S5?– Cuvântul magic…?– Suzana….– Suzana? Cine e Suzana?– Amanta ta…– Ok. De care vrei - alb sau negru?

Vrei şi o husă…? J J J

Un bărbat surprins la amantă de către soţie sare de la etajul al 20-lea. În cădere, el se gândeşte:

– Nu puteam să stau acasă cu nev-asta… să mănânc un grătar… să beau un şpriţ…. şi cine ştie, poate făceam şi sex. Norocos, cade pe o căpiţă de iarbă proaspăt cosită din spaţiul verde al blocului. Şi îmbrăcându-şi izmenele, el îşi spune:

– Uite cum e omul… Cum am fost câteva secunde la ananghie, numai prostii mi-au trecut prin cap!

J J JReporterii năvălesc pe un tînăr, ce

tocmai ieşea din sala de examen.- Ce v-a picat la Bac anul ăsta... au

fost grele subiectele... ai ştiut?- “Ce v-a picat, ce v-a picat, ai ştiut,

ai ştiut”, chiar nu v-aţi săturat să-mi puneţi aceleaşi întrebări în fiecare an?

J J JElev picat la Bac: ’’După ce că ne-

au dat subiecte grele, au fost şi foarte multe. Aproape câte unul în fiecare propoziţie!”

J J JVă imaginaţi, dacă liceenii dădeau

examen la muzică, puteai să spui: Mamă, câţi au picat la Bach!

c

Page 12: Actualitatea 930

telecomandă, încălzire scaune, 6 airbaguri, bord computer, ABS ESP servo, taxa mediu 211 euro, 2890 euro. Informaţii la tele-foanele: 0732.983.248; 0763.145.802.

VÂND VW Passat, an fabricaţie 2002, albastru, motor 1,9 TDI, 96 KW, 131 PS, euro 3, km 234.000, 6 viteze, consum 6%, dublu climatronic, 4 geamuri elec-trice, închidere centralizată cu telecomandă, tip briceag, 6 airbaguri, bord computer, ABS ESP ser-vo, tempomat, cotieră, încălzire scaune distribuţie schimbată la 172000 km, taxa mediu 700 euro, 2990 euro. Informaţii la telefoanele: 0732.983.248; 0763.145.802.

VÂND Skoda Fabia, an 2004, albastru, motor 1,4, 16 valve, 55 KW, 75 PS, euro 4, km 168.000, 5 viteze, consum 5%, climat-ic, închidere centralizată cu telecomandă, 4 airba-guri, bord computer, ABS ESP ASR servo, distribuţie schimbată la 109000 km, taxa 193 euro, 2390 euro. Informaţii la tele-

imobiliare

VÂND casă în Făget, ultracentral (lângă Casa de Cultură), compusă din două camere, bucătărie, baie, cămară, beci, bucătă-rie de vară şi atelier + 4000 de cărămizi. Grădină mare, suprafaţă totală 1825 mp. Info.: 004915755242628 sau 0737.444.315.

VÂND 2.900 mp teren intravilan, deschidere 24 metri la şosea, ieşirea din Lugoj spre Făget, pe dreapta, cu 12 euro mp. Informaţii la telefon: 0735/939.707 sau 0758/115.144.

VÂND apartament în Lu-goj, micro 2, etajul 4, compus din 3 camere, bucătărie , baie şi balcon închis cu termo-pan. Mobilat. Preţ avantajos. Info.: 004915755242628 sau 0737.444.315.

VÂND teren intravilan, 2 hectare, în Făget, lângă Avion. Informaţii la telefon: 0725.246.984.

VÂND urgent un hectar de pământ, în Lugoj, pe stra-da Timişoarei. Preţ: 1 euro pe mp., negociabil. Informaţii la telefon: 0772.150.010.

DE VÂNZARE sau schimb în Timişoara, apar-tament 4 camere, micro 4, etaj 2, 2 băi, termopane,, 2 balcoane, încălzire cen-trală. Informaţii la telefon: 0731.659.012.

DE VÂNZARE în Buzi-aş, teren intravilan îngrădit (2662 mp) şi casă (50 mp) locuibilă, compusă din ca-meră, baie, bucătărie şi hol. Terenul dispune de: curent, canalizare, apă curentă. Preţ 45.000 euro, negoci-abil. Informaţii la telefon: 0728.941.122

VÂND casă, 3 camere, dependinţe, baie, termo-pane, supr. 600 mp., curte + grădină, str. N. Titulescu nr. 39. Informaţii la telefon: 0726.486.846.

VÂND casă, formată din două clădiri, în Păru, la 12 km de Lugoj (aproape de autostradă), teren grădină 2800 mp şi anexe. Informa-ţii la telefon: 0730.510.771.

VÂND urgent şi ieftin, în rate, sau schimb cu variante

Timişoara, cabană pe Clisura Dunării, 2 dormitoare, liv-ing, baie, bucătărie, trifazic, mobilată şi utilată modern. Se poate vedea pe Google (Cabana Beea). Informaţii la telefon: 0740.186.710.

închirieri ÎNCHIRIEZ o cameră

la casă, pentru nefumători. Tel.: 0744.103.145.

ÎNCHIRIEZ aparta-ment 2 camere, nemobi-lat, fără baie. Str. Bucegi, nr. 26. Informaţii la tel.: 0722.223.986.

ÎNCHIRIEZ două camere separate în curte. Informaţii între orele 12 - 15 la tel.: 0737.851.015.

CAuT gazdă în Lugoj. Băiat singur. Informaţii la telefon: 0761.169.304.

autoVÂND tractor U650 în

stare perfectă de funcţio-nare, disc de 3,4 modificat, plug cu ţeavă şi remorcă agricolă basculantă, preţ avantajos. Info la tel.: 0722.752.553 sau Coştei nr. 155. Rog seriozitate.

VÂND Ford Mondeo, an 2001, 5 uşi, berlină, argin-tiu, recent înmatriculat RO, full electric: geamuri, uşi, oglinzi, scaune încălzite, cli-matronic, computer bord, Radio-CD original, carte service, stare excelentă. Preţ 3100 euro. Informaţii la telefon: 0768.258.486.

VÂND VW Polo, an de fabricaţie 2004, motor 1,2 benzină, preţ negociabil 2200 euro. Pentru detalii sunaţi la 0729.417.792.

VÂND Opel Astra H, an fabr. 2005, albastru, 1,7 CDTI, 74 KW, 101 PS, euro 4, km 164.000, 5 viteze, consum 4%, climă, 2 geamuri electrice, închidere centralizată cu telecomandă, tip briceag, 6 airbaguri, bord computer, ABS ESP servo, tempo-mat, distribuţie şi direcţia faţă schimbată la 97.000, taxa mediu 415 euro, 3350 euro. Informaţii la tele-foanele: 0732.983.248; 0763.145.802.

VÂND VW Golf 4 Ocean, an fabricaţie 2003, argintiu, motor 1,6 benzină, 74 KW, 102 PS, euro 4, km 143.000, 5 viteze, consum 6%, climatronic, închidere centralizată cu

foanele: 0732.983.248; 0763.145.802.

VÂND Golf 4 1.9 TDI, an fabricaţie 2001, argin-tiu, motor 1.9, 85 KW, 116 PS, euro 3, km 265.000, 5 viteze, consum 5%, clima-tronic, 4 geamuri electrice, închidere centralizată cu telecomandă, tip briceag, 6 airbaguri, bord computer, ABS ESP servo, navigaţie, tempomat, cotieră, 2800 euro. Informaţii la tele-foanele: 0732.983. 248; 0763.145.802.

VÂND jenţi aluminiu pentru Passat, Golf 4, Bora, BMW 320, seria 5, Opel Corsa + cauciucuri vara 255/16, 185/60/15, jenţi al. Renault Megan 185/60/15 şi alte mărimi. Informaţii la telefoanele: 0732.983.248; 0763.145.802.

diverseVÂND ţiglă, calorifere,

remorcă nouă, televizor, covoare, mobilă sufragerie, uşi. Informaţii la telefon: 0720.353.085.

VÂND două garaje meta-lice dezasamblate (demonta-te) sau schimb cu rulotă de 4 - 6 persoane în stare bună. Tel.: 0730.868.993.

DE VÂNZARE căţei Cane Corso. Preţ negoci-abil. Informaţii la telefon: 0761.333.095.

VÂND pian cu coadă 2,40 m; 2 sobe fontă; o oglindă ovală 39/29 - cris-tal. Informaţii la telefon: 0730.345.299.

VÂND costum popular de bărbat, din zona Banatului, cu o vechime de aproximativ 120 ani, format din pantalon, bluză şi vestă, în stare excep-ţională! Preţ: 1800 de lei, ne-gociabil. Pentru mai multe detalii: 0766.379.184.

CAPRE de vânzare, 26 capete, adulte, 500 lei pe-rechea. Caprele au iezi, care sunt incluşi în preţ. Informa-ţii: Constantin-Daicoviciu, telefon: 0724.460.130

VÂND aparat aer con-diţionat 9000 BTU. Preţ negociabil. Informaţii la te-lefoanele: 0725.762.485 sau 0727.022.283.

CAuT să îngrijesc şi să păzesc o locuinţă. Rog serio-zitate. Tel.: 0760.516.711.

VÂND porci îngrăşaţi (100-130 kg) cu transport la domiciliul clientului. Preţ convenabil, chiar atractiv! Tel.: 0732.790.045, Bucovăţ, comuna Dumbrava.

VÂND costum naţional pentru femei (zona Banat) cu-sut cu fir de aur şi tel şi işlogi. Preţ negociabil. Informaţii la telefon:0743.125.512.

VÂND mobilă dormitor, an fabricaţie 2009, compusă din 5 piese (dulap, 2 noptiere,

pat, comodă). Preţ negocia-bil. Telefon: 0722.133.686.

afaceriEXECuTĂM: zidărie, ri-

gips, zugrăveli, piatră, termo-izolaţii, hidroizolaţii, faianţă, gresie, betoane, parchet, po-dele, lambriuri, instalaţii sa-nitare. Tel.: 0723.130.340.

ÎMI OFER serviciile ca menajeră în zona Lugoj - Fă-get. Tel. 0723.705.747.

MENAJERĂ, 40 de ani, îmi ofer serviciile celor inte-resaţi. Tel.: 0726.673.491

PROFESOR de mate-matică, pensionar, meditez elevi din clasele V, VI, VII, VIII, ofer consultaţii şi la ce-lelalte obiecte pentru: învăţa-rea lecţiilor, teme, teze, teste, recuperări, concursuri, pre-gătire pentru evaluarea naţi-onală. Pregătirea se va face la domiciliul elevului dacă este nevoie zilnic şi în vacanţă. Telefon: 0729.866.710.

CABINET dermato-ve-nerice Dr. Ţeţ Valer, Cotu

Lugoj, str. Dunării nr. 7ATel. 0722 567 046, 0356 808 933SERVICE LA DOMICILIU

SC TEOTRANSLATION SRLn efectuăm traduceri autorizate

în şi din orice limbă n legalizări notariale

Informaţii: tel. 0723.442.820; [email protected];

Spl. 20 Decembrie 1989 nr. 18, et. 1, “sub poartă”

Numele....................................... Prenumele.......................................Adresa ............................................... Telefon.....................................Textul anunţului ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IEFTIN ŞI uTIL! un anunţ costă 3 lei, iar la 3 anunţuri plătite beneficiaţi de unul GRATuIT!

talon mica publicitate 2015

12 PUBLICITATE 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

Transport persoane şi colete ROMâNIA - GERMANIAReTour.gmbh

0049 176 991 474 930040 722 441 9670040 766 516 055

www.retourtm.ro

Mic, bl. 34, ap. 2, consultaţii şi tratamente contra cost: luni-sâmbătă, 8-20. Informaţii la telefoanele: 0256.350.949; 0751.253.571.

FILMĂRI şi foto la nunţi, botezuri, diferite ocazii. Preţ avantajos, calitate superioa-ră. Telefon: 0724.695.679.

ANGAJĂM îngrijitori de bătrâni în Germania. Oferim cazare, masă şi contract de muncă. Cerinţe: cunoştin-ţe medii de limba germa-nă. Informaţii la telefon: 0747.129.449, E-mail: [email protected]

aniversăriPENTRu Mihaela Cio-

ban, când alte pritenii nu mai rezistă, surorile rămân mereu împreună. Anotimpu-rile vin şi trec, ploile de vară se transformă în zăpadă, dar tu , oricât de departe ai fi, eşti sora mea şi ai întotdeauna un loc special în inima mea. La mulţi ani şi toată fericirea din lume, sorella! Mirela.

VÂND teren în Lu-goj, Dealul Viilor, vizavi de Antene. Preţ foarte avantajos. Informaţii la tel. 0766.321.451 sau 0726.837.296.

DE VâNZARE: Afacere la cheie!

Spălătorie auto, clientelă formată, vad bun, 6 ani experienţă.

Telefon: 0720.407.540.

BOICU ELECTRICSituat pe Splaiul Morilor nr. 4 A (vizavi de Bazarul Pieţei)Comercializează:n materiale electricen cabluri, conductori etc.n spoturi, aplicen aparatură din gama SIEMENS,GEWISS, COMTECn scule electricemarca BOSCH, MAKITA, FERM

Informaţii la telefoanele 0256/354.223 sau 0722.387.426.

LUGOJANA PREST

angajează: cosmeticiană, pedichiuristă, manichiuristă,

frizeri, coafeze cu experienţă în domeniu. Informaţii la telefon: 0724.999.932.

Salon masaj0722.160.291; 0256/329.726

efectuează următoarele tipuri de masaj: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj

relaxare, masaj anticelulitic, într-un ambient foarte plăcut.

9 9

de

cese

9 9

În perioada 3 - 9 iunie 2015, la Registrul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Lugoj, au fost înregistrate următoarele de-cese: Valentin Onu (71 de ani); Dumitru Huzum (72); Robert Simona Lazăr (55); Mariana Schlupp (89); Ioan Muntean (69); Ioan Avram (78); Varvara Valasik (90); Filotea Bogdan (84); Ştefan Hopotă Miuţescu (71); Petru Irinescu (77); Elena Berberic (76); Mihai Hegyesi (75); Maria Hotea (104); Nico-lae Şchiopu (88); Ştefan kovacs (79); Maria Măgurean (84).

VÂND pavilion albi-ne, 78 locuri, fără fami-lii albine. Informaţii la telefon. 0766.375.966.

Restaurant-PensiuneDOMACRIS PARC

angajează: contabil

şi muncitori necalificaţi Informaţii la restaurant, strada Ion Creangă, nr. 9,

sau la telefon: 0256.357981.

Page 13: Actualitatea 930

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 109:00 Starea naþiei (r)10:00 Biziday (reluare)

Cu Moise Guran11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

12:30 Tribuna partidelorparlamentare

13:30 M.A.I. aproape detine

15:30 Oameni ca noi17:30 Start Up18:00 Prin Þara Zânelor18:30 Clubul celor care

muncesc...18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri(reluare)

19:35 Vorbeºte corect19:45 Sport20:00 Telejurnal20:55 Clubul celor care

muncesc în România21:10 ªAPTE DRUMURI21:10 ªAPTE DRUMURI21:10 ªAPTE DRUMURI21:10 ªAPTE DRUMURI21:10 ªAPTE DRUMURI

DE LA APUSDE LA APUSDE LA APUSDE LA APUSDE LA APUS(western, SUA,1960)

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 AnchetelecomisaruluiAntonescu

23:35 Nocturne.Moderator: MarinaConstantinescu

00:35 IA-O DE LA00:35 IA-O DE LA00:35 IA-O DE LA00:35 IA-O DE LA00:35 IA-O DE LACAPÃCAPÃCAPÃCAPÃCAPÃT!T!T!T!T!(dramã, Australia,2005)

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV10:30 La Mãruþã

Emisiune tabloid(reluare)

12:00 Cãlãtoriile luiGordon: Malaezia

13:00 ªtirile Pro TV14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 TTTTTrandafirulrandafirulrandafirulrandafirulrandafirul

negrunegrunegrunegrunegru(reluare)

15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Putereadestinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului(reluare)

16:00 Lecþii de viaþãEmisiunea prezintãsituaþii inspirate dinviaþa realã afamiliilor

17:30 La Mãruþã20:3020:3020:3020:3020:30 Românii auRomânii auRomânii auRomânii auRomânii au

ta len tta len tta len tta len tta len tSezonul 5 FinalaSezonul 5 FinalaSezonul 5 FinalaSezonul 5 FinalaSezonul 5 FinalaJuriu: AndiMoisescu, Andra,Mihaela Rãdulescu,ConstantinCotimanis

01:00 ÎN AMINTIREA01:00 ÎN AMINTIREA01:00 ÎN AMINTIREA01:00 ÎN AMINTIREA01:00 ÎN AMINTIREAFIULUIFIULUIFIULUIFIULUIFIULUI (dramã, SUA,2009)Cu: PierceBrosnan, SusanSarandon

02:45 Dupã 20 de ani (r)03:45 România, te iubesc!

(reluare)05:00 Lecþii de viaþã

(reluare)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 108:00 ‘Neatza cu08:00 ‘Neatza cu08:00 ‘Neatza cu08:00 ‘Neatza cu08:00 ‘Neatza cu

Rãzvan ºi DaniRãzvan ºi DaniRãzvan ºi DaniRãzvan ºi DaniRãzvan ºi Dani12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru

fiul meufiul meufiul meufiul meufiul meureality showmatrimonial Cu:Andreea Mantea

14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meureality showmatrimonialCu: AndreeaMantea

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces directemisiuneprezentatã deSimona Gherghe

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 CURIERUL 3CURIERUL 3CURIERUL 3CURIERUL 3CURIERUL 3(acþiune, Franþa/SUA/MareaBritanie, 2008)Cu: JasonStathman, NatalyaRudakova, FrancoisBerleand

22:30 RÃFUIALA DE22:30 RÃFUIALA DE22:30 RÃFUIALA DE22:30 RÃFUIALA DE22:30 RÃFUIALA DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEDINCOLO DEMOARMOARMOARMOARMOARTE TE TE TE TE (SF,SUA, 1994) Cu:Jean Claude VanDamme, Mia Sara,Ron Silver, BruceMcGill, GloriaReuben

00:30 CURIERUL 300:30 CURIERUL 300:30 CURIERUL 300:30 CURIERUL 300:30 CURIERUL 3(acþiune, Franþa/SUA/MareaBritanie, 2008) (r)

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV10:00 Mama mea gãteºte

mai bine11:30 Revendicarea (r)12:30 Click!13:50 Playtech (r)15:00 Râzi ºi câºtigi (r)16:00 T16:00 T16:00 T16:00 T16:00 Trãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþii17:00 Mama mea gãteºte

mai bine19:30 Cireasa de pe tort19:30 Cireasa de pe tort19:30 Cireasa de pe tort19:30 Cireasa de pe tort19:30 Cireasa de pe tort Cu: Horia Vîrlan20:30 CÃSÃ20:30 CÃSÃ20:30 CÃSÃ20:30 CÃSÃ20:30 CÃSÃTORIETORIETORIETORIETORIE

ROMANTICÃROMANTICÃROMANTICÃROMANTICÃROMANTICÃ(comedie romanticã,România, 1985)Cu: Mircea Diaconu,Catrinel Dumitrescu,Draga Olteanu Matei,Octavian Cotescu,Rodica Mandache

22:3022:3022:3022:3022:30 TTTTTrãzniþii rãzniþii rãzniþii rãzniþii rãzniþii (r)Episoadele5, 6, 7, 8din sezonul 24. Cu:ConstantinZamfirescu, BogdanDumitrescu, GrigChiroiu, ToniIonescu, CãtãlinMarin, Livia Taloi

00:30 Mama mea gãteºtemai bineShow culinar(reluare)

01:30 Constantin ‘60Cu: Al. Constantin(reluare)

02:30 Mondenii(reluare)

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 MOULIN ROUGE06:00 MOULIN ROUGE06:00 MOULIN ROUGE06:00 MOULIN ROUGE06:00 MOULIN ROUGE08:05 HOUDINI (I)08:05 HOUDINI (I)08:05 HOUDINI (I)08:05 HOUDINI (I)08:05 HOUDINI (I)

(dramã, SUA, 2014)Cu: Adrien Brody

09:35 DOUÃ VIEÞI09:35 DOUÃ VIEÞI09:35 DOUÃ VIEÞI09:35 DOUÃ VIEÞI09:35 DOUÃ VIEÞI11:15 MALEFICIENT11:15 MALEFICIENT11:15 MALEFICIENT11:15 MALEFICIENT11:15 MALEFICIENT

(aventuri, SUA,2014)

12:55 IISUS MÃ12:55 IISUS MÃ12:55 IISUS MÃ12:55 IISUS MÃ12:55 IISUS MÃIUBEªTEIUBEªTEIUBEªTEIUBEªTEIUBEªTE(comedie, Germania,2012)

14:35 BOL14:35 BOL14:35 BOL14:35 BOL14:35 BOLTTTTT16:15 O ZI CA ORICARE16:15 O ZI CA ORICARE16:15 O ZI CA ORICARE16:15 O ZI CA ORICARE16:15 O ZI CA ORICARE

ALALALALALTTTTTAAAAA(dramã, SUA, 2013)Cu: Kate Winslet

18:35 HOUDINI (I)18:35 HOUDINI (I)18:35 HOUDINI (I)18:35 HOUDINI (I)18:35 HOUDINI (I)(dramã, SUA, 2014)Cu: Adrien Brody

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Poveºti de groazãPoveºti de groazãPoveºti de groazãPoveºti de groazãPoveºti de groazã21:00 Umbre21:00 Umbre21:00 Umbre21:00 Umbre21:00 Umbre

Episodul 721:50 EU,21:50 EU,21:50 EU,21:50 EU,21:50 EU,

FRANKENSTEINFRANKENSTEINFRANKENSTEINFRANKENSTEINFRANKENSTEIN(acþiune, coprod.,2014)Cu: AaronEckhart

23:25 IUN CAZ DE23:25 IUN CAZ DE23:25 IUN CAZ DE23:25 IUN CAZ DE23:25 IUN CAZ DEEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZARE(horror, SUA, 2005)Cu: Laura Linney

01:25 JACKASS01:25 JACKASS01:25 JACKASS01:25 JACKASS01:25 JACKASSPREZINTÃ: UNPREZINTÃ: UNPREZINTÃ: UNPREZINTÃ: UNPREZINTÃ: UNBUNIC NEBUN 0,5BUNIC NEBUN 0,5BUNIC NEBUN 0,5BUNIC NEBUN 0,5BUNIC NEBUN 0,5(comedie, SUA,2014)

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONAL12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarãCu: Hina Khan

14:45 Mica mireasã (r)14:45 Mica mireasã (r)14:45 Mica mireasã (r)14:45 Mica mireasã (r)14:45 Mica mireasã (r)16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarã17:30 Specialiºti în17:30 Specialiºti în17:30 Specialiºti în17:30 Specialiºti în17:30 Specialiºti în

sãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtate18:00 Baronii 18:00 Baronii 18:00 Baronii 18:00 Baronii 18:00 Baronii (r)19:1519:1519:1519:1519:15 Mica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasã20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 Suflete-perecheSuflete-perecheSuflete-perecheSuflete-perecheSuflete-pereche21:15 CONSPIRAÞIA21:15 CONSPIRAÞIA21:15 CONSPIRAÞIA21:15 CONSPIRAÞIA21:15 CONSPIRAÞIA

IAIAIAIAIATTTTTAGANELORAGANELORAGANELORAGANELORAGANELOR23:15 VRACIUL DIN23:15 VRACIUL DIN23:15 VRACIUL DIN23:15 VRACIUL DIN23:15 VRACIUL DIN

JUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃ04:15 Baronii 04:15 Baronii 04:15 Baronii 04:15 Baronii 04:15 Baronii (r)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100005:00 SINISTER05:00 SINISTER05:00 SINISTER05:00 SINISTER05:00 SINISTER07:00 O FEMEIE DREPT07:00 O FEMEIE DREPT07:00 O FEMEIE DREPT07:00 O FEMEIE DREPT07:00 O FEMEIE DREPT

RÃSPLARÃSPLARÃSPLARÃSPLARÃSPLATÃTÃTÃTÃTÃ08:40 A08:40 A08:40 A08:40 A08:40 ATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREATINGEREA

DRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEI10:50 ALERGÂND CA10:50 ALERGÂND CA10:50 ALERGÂND CA10:50 ALERGÂND CA10:50 ALERGÂND CA

APUCAÞIIAPUCAÞIIAPUCAÞIIAPUCAÞIIAPUCAÞII12:50 CRUPIERUL12:50 CRUPIERUL12:50 CRUPIERUL12:50 CRUPIERUL12:50 CRUPIERUL14:25 TEORIA UNEI14:25 TEORIA UNEI14:25 TEORIA UNEI14:25 TEORIA UNEI14:25 TEORIA UNEI

CRIMECRIMECRIMECRIMECRIME15:50 ST15:50 ST15:50 ST15:50 ST15:50 STARSKKY ªIARSKKY ªIARSKKY ªIARSKKY ªIARSKKY ªI

HUTCHHUTCHHUTCHHUTCHHUTCH17:30 BARTON KINK17:30 BARTON KINK17:30 BARTON KINK17:30 BARTON KINK17:30 BARTON KINK19:30 TIGRU ªI19:30 TIGRU ªI19:30 TIGRU ªI19:30 TIGRU ªI19:30 TIGRU ªI

DRAGONDRAGONDRAGONDRAGONDRAGON21:30 PORTRETUL UNEI21:30 PORTRETUL UNEI21:30 PORTRETUL UNEI21:30 PORTRETUL UNEI21:30 PORTRETUL UNEI

DOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNE23:50 OH CA ÎN OHIO23:50 OH CA ÎN OHIO23:50 OH CA ÎN OHIO23:50 OH CA ÎN OHIO23:50 OH CA ÎN OHIO

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:00 Suleyman08:00 Suleyman08:00 Suleyman08:00 Suleyman08:00 Suleyman

Magnificul - SubMagnificul - SubMagnificul - SubMagnificul - SubMagnificul - Subdomnia iubiriiidomnia iubiriiidomnia iubiriiidomnia iubiriiidomnia iubiriii

10:30 Teo show (r)Cu: Teo Trandafir

13:30 Te vreau lângãmine

16:45 Teo showEmisiune dedivertismerntprezentatã de TeoTrandafir

20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 DilaCu: Hatice ªendil,Erkan Petkkya,Necip Memili,Yonca Cevher

22:3022:3022:3022:3022:30 D-paparazzi02:3002:3002:3002:3002:30 DilaDilaDilaDilaDila

Cu: Hatice ªendil,Erkan Petkkya(reluare)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:00 Drumul lui Leºe08:00 Drumul lui Leºe08:00 Drumul lui Leºe08:00 Drumul lui Leºe08:00 Drumul lui Leºe09:00 Cãutãtorii de09:00 Cãutãtorii de09:00 Cãutãtorii de09:00 Cãutãtorii de09:00 Cãutãtorii de

comori dincomori dincomori dincomori dincomori dinBangkokBangkokBangkokBangkokBangkok

10:10 Matinissimo. Best of.12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 MemorialulMemorialulMemorialulMemorialulMemorialul

durerii - O cartedurerii - O cartedurerii - O cartedurerii - O cartedurerii - O cartecare nu se învaþãcare nu se învaþãcare nu se învaþãcare nu se învaþãcare nu se învaþãla ºcoalãla ºcoalãla ºcoalãla ºcoalãla ºcoalã

15:50 Cartea cea de toatezilele

19:00 Dreptul la memorie23:00 Geopolitice23:40 AM DECLARA23:40 AM DECLARA23:40 AM DECLARA23:40 AM DECLARA23:40 AM DECLARATTTTT

RÃZBOIRÃZBOIRÃZBOIRÃZBOIRÃZBOI(dramã, Franþa,2011) Cu: ValerieDonzelli, JeremieElkaim

01:30 UMBRA UNEUI01:30 UMBRA UNEUI01:30 UMBRA UNEUI01:30 UMBRA UNEUI01:30 UMBRA UNEUINECUNOSCUTNECUNOSCUTNECUNOSCUTNECUNOSCUTNECUNOSCUT(dramã, Ger., 2007)

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 Las BravoLas BravoLas BravoLas BravoLas Bravo09:15 T09:15 T09:15 T09:15 T09:15 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru10:30 Puterea destinului10:30 Puterea destinului10:30 Puterea destinului10:30 Puterea destinului10:30 Puterea destinului11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Singurã pe lumeSingurã pe lumeSingurã pe lumeSingurã pe lumeSingurã pe lume14:00 Tânãr ºi14:00 Tânãr ºi14:00 Tânãr ºi14:00 Tânãr ºi14:00 Tânãr ºi

neliniºtitneliniºtitneliniºtitneliniºtitneliniºtit15:00 Înger sãlbatic 15:00 Înger sãlbatic 15:00 Înger sãlbatic 15:00 Înger sãlbatic 15:00 Înger sãlbatic Cu:

Natalia Oreiro,Facundo Arana

17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã

Cu: Paolla Oliveira23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme01:00 Casa Ibacka01:30 Doctorul casei03:30 Acasã în bucãtãrie (r)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA09:30 La bloc 09:30 La bloc 09:30 La bloc 09:30 La bloc 09:30 La bloc (r) 11:00 La bloc 12:45 11:00 La bloc 12:45 11:00 La bloc 12:45 11:00 La bloc 12:45 11:00 La bloc 12:45SIROCCO SIROCCO SIROCCO SIROCCO SIROCCO (dramã, SUA, 1951) Cu:Humphrey Bogart, Marta Toren, Lee J. Cobb,Everett Slone (reluare) 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 ªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULªORICELULSE PUNE CU ELEFANTUL SE PUNE CU ELEFANTUL SE PUNE CU ELEFANTUL SE PUNE CU ELEFANTUL SE PUNE CU ELEFANTUL 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 ALICEALICEALICEALICEALICEÎN ÞARA MINUNILOR (I) ÎN ÞARA MINUNILOR (I) ÎN ÞARA MINUNILOR (I) ÎN ÞARA MINUNILOR (I) ÎN ÞARA MINUNILOR (I) (fantastic, MareaBritanie, 1985) 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 ALICE ÎN ÞARAALICE ÎN ÞARAALICE ÎN ÞARAALICE ÎN ÞARAALICE ÎN ÞARAMINUNILOR (II) MINUNILOR (II) MINUNILOR (II) MINUNILOR (II) MINUNILOR (II) (fantastic, Marea Britanie,1985) 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 PUTEREA NUMELUI PUTEREA NUMELUI PUTEREA NUMELUI PUTEREA NUMELUI PUTEREA NUMELUI (dramã,India/SUA, 2006) 23:0023:0023:0023:0023:00 ÎNGROP ÎNGROP ÎNGROP ÎNGROP ÎNGROPAAAAAT ÎNT ÎNT ÎNT ÎNT ÎNTRECUTTRECUTTRECUTTRECUTTRECUT (horror, SUA, 2007) Cu: TerenceJay, Leah Rachel 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 PUTEREAPUTEREAPUTEREAPUTEREAPUTEREANUMELUI NUMELUI NUMELUI NUMELUI NUMELUI (dramã, India/SUA, 2006) (r)

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL06:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 08:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 08:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 08:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 08:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 08:00CRIMELE DIN MIDSOMER: THE FLCRIMELE DIN MIDSOMER: THE FLCRIMELE DIN MIDSOMER: THE FLCRIMELE DIN MIDSOMER: THE FLCRIMELE DIN MIDSOMER: THE FLYYYYY-----ING CLUBING CLUBING CLUBING CLUBING CLUB 10:00 Anatomia lui Grey 10:00 Anatomia lui Grey 10:00 Anatomia lui Grey 10:00 Anatomia lui Grey 10:00 Anatomia lui Grey11:00 Cu sânge rece 12:00 Neveste11:00 Cu sânge rece 12:00 Neveste11:00 Cu sânge rece 12:00 Neveste11:00 Cu sânge rece 12:00 Neveste11:00 Cu sânge rece 12:00 Nevestedisperate 13:00 Soþia perfectã 14:00disperate 13:00 Soþia perfectã 14:00disperate 13:00 Soþia perfectã 14:00disperate 13:00 Soþia perfectã 14:00disperate 13:00 Soþia perfectã 14:00În mintea criminalului 15:00 În mintea criminalului 15:00 În mintea criminalului 15:00 În mintea criminalului 15:00 În mintea criminalului 15:00 CRIMELECRIMELECRIMELECRIMELECRIMELEDIN MIDSOMER: THE KILLINGS ADIN MIDSOMER: THE KILLINGS ADIN MIDSOMER: THE KILLINGS ADIN MIDSOMER: THE KILLINGS ADIN MIDSOMER: THE KILLINGS ATTTTTCOPENHAGEN 17:00 COPENHAGEN 17:00 COPENHAGEN 17:00 COPENHAGEN 17:00 COPENHAGEN 17:00 Anatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui Grey18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Nevestedisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminalului21:00 HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ21:00 HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ21:00 HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ21:00 HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ21:00 HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ23:00 OFFLINE 00:50 23:00 OFFLINE 00:50 23:00 OFFLINE 00:50 23:00 OFFLINE 00:50 23:00 OFFLINE 00:50 JurnaleleJurnaleleJurnaleleJurnaleleJurnalelevampirilor 01:50 Neveste disperatevampirilor 01:50 Neveste disperatevampirilor 01:50 Neveste disperatevampirilor 01:50 Neveste disperatevampirilor 01:50 Neveste disperate

08:05 CINE PICÃ DE08:05 CINE PICÃ DE08:05 CINE PICÃ DE08:05 CINE PICÃ DE08:05 CINE PICÃ DEFAZAN?FAZAN?FAZAN?FAZAN?FAZAN? (comedie, Franþa,1963)

09:30 Maºini, teste ºiverdicte

11:10 O datã-n viaþã13:30 Impact global14:30 Vreau sã fiu sãnãtos!15:00 Ora regelui17:00 T17:00 T17:00 T17:00 T17:00 Transilvaniaransilvaniaransilvaniaransilvaniaransilvania

DragonDragonDragonDragonDragon18:00 Exlusiv în România18:50 Teleenciclopedia21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 Studio fotbalStudio fotbalStudio fotbalStudio fotbalStudio fotbal

Moderator: TModerator: TModerator: TModerator: TModerator: TudorudorudorudorudorFurduiFurduiFurduiFurduiFurdui

21:40 Fotbal: Irlanda de21:40 Fotbal: Irlanda de21:40 Fotbal: Irlanda de21:40 Fotbal: Irlanda de21:40 Fotbal: Irlanda deNord - România,Nord - România,Nord - România,Nord - România,Nord - România,în preliminariile Euro2016

23:50 Studio fotbal23:50 Studio fotbal23:50 Studio fotbal23:50 Studio fotbal23:50 Studio fotbalModerator: TModerator: TModerator: TModerator: TModerator: TudorudorudorudorudorFurduiFurduiFurduiFurduiFurdui

00:3000:3000:3000:3000:30 Fotbal: Fotbal: Fotbal: Fotbal: Fotbal: Rezumatelemeciurilor disputateîn preliminariile Euro2016

01:05 AnchetelecomisaruluiAntonescu(reluare)

01:35 Profesioniºtii...Cu: Eugenia Vodã(reluare)

03:15 Sport03:30 Telejurnal04:20 Viaþa satului (reluare)

1010101010:00 :00 :00 :00 :00 iLike ITiLike ITiLike ITiLike ITiLike IT..... CuGeorge Buhnici

10:3010:3010:3010:3010:30 Ce se întâmplãCe se întâmplãCe se întâmplãCe se întâmplãCe se întâmplãdoctore?doctore?doctore?doctore?doctore? Cu OanaCuzino

11:00 DANSUL11:00 DANSUL11:00 DANSUL11:00 DANSUL11:00 DANSULDRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEIDRAGOSTEI(dramã, SUA, 2010)Cu: Rick Malambri,Adam G. Sevani

13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 TTTTToate pânzeleoate pânzeleoate pânzeleoate pânzeleoate pânzelesussussussussus Cu: IonBesoiu, IlarionCiobanu

14:15 Românii au talent(r) Sezonul 5

20:30 ADEVÃRUL GOL-20:30 ADEVÃRUL GOL-20:30 ADEVÃRUL GOL-20:30 ADEVÃRUL GOL-20:30 ADEVÃRUL GOL-GOLUÞGOLUÞGOLUÞGOLUÞGOLUÞ(comedie romanticã,SUA, 2009) Cu:Gerard Butler,Katherine Heigl, BreeTurner, Eric Winter,Nick Searcy

22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 OMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJEN(aventuri, SUA,2002) Cu: TobyMaguire, WillemDafoe, Kirsten Dunst,James Franco

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 ADEVÃRUL GOL-ADEVÃRUL GOL-ADEVÃRUL GOL-ADEVÃRUL GOL-ADEVÃRUL GOL-GOLUÞGOLUÞGOLUÞGOLUÞGOLUÞ(comedie romanticã,SUA, 2009) Cu:Gerard Butler,Katherine Heigl, BreeTurner, Eric Winter,Nick Searcy (r)

06:00 Observator.Emisiuneinformativã

09:00 PALADIN:09:00 PALADIN:09:00 PALADIN:09:00 PALADIN:09:00 PALADIN:UCIGAªUL DEUCIGAªUL DEUCIGAªUL DEUCIGAªUL DEUCIGAªUL DEDRAGONIDRAGONIDRAGONIDRAGONIDRAGONI(aventuri, SUA,2013) Cu: DavidHayn, Tim Treloar

14:0014:0014:0014:0014:00 Mireasã pentruMireasã pentruMireasã pentruMireasã pentruMireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu Andreea Mantea

17:00 Mireasã pentru17:00 Mireasã pentru17:00 Mireasã pentru17:00 Mireasã pentru17:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu Andreea Mantea

20:0020:0020:0020:0020:00 Star News Star News Star News Star News Star NewsCu: Liviu Vârciu

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 PROPUNEREPROPUNEREPROPUNEREPROPUNEREPROPUNEREINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃ(dramã, SUA,1993) Cu: DemiMoore, WoodyHarrelson, RobertRedford, Billy BobThornton, AliverPlatt

23:00 RÃZBOIUL23:00 RÃZBOIUL23:00 RÃZBOIUL23:00 RÃZBOIUL23:00 RÃZBOIULMIRESELORMIRESELORMIRESELORMIRESELORMIRESELOR(comedie, SUA,2009)

01:00 PROPUNERE01:00 PROPUNERE01:00 PROPUNERE01:00 PROPUNERE01:00 PROPUNEREINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃINDECENTÃ(dramã, SUA,1993) Cu: DemiMoore, WoodyHarrelson, RobertRedford, Billy BobThornton (reluare)

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:30 Râzi ºi câºtigi (r)10:00 Jurnalul STV10:00 Jurnalul STV10:00 Jurnalul STV10:00 Jurnalul STV10:00 Jurnalul STV

JuniorJuniorJuniorJuniorJunior10:30 Click! Poftã bunã!11:00 Mondenii

(reluare)12:00 Cireaºa de pe tort13:00 Constantin 60’14:0014:0014:0014:0014:00 CÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃTORIE CUTORIE CUTORIE CUTORIE CUTORIE CU

REPETIÞIEREPETIÞIEREPETIÞIEREPETIÞIEREPETIÞIE(comedie, România,1985) Cu: MirceaDiaconu, CatrinelDumitrescu, DragaOlteanu Matei

16:00 Schimb16:00 Schimb16:00 Schimb16:00 Schimb16:00 Schimbde mame de mame de mame de mame de mame (r)

18:00 Focus19:00 Râzi ºi câºtigi19:00 Râzi ºi câºtigi19:00 Râzi ºi câºtigi19:00 Râzi ºi câºtigi19:00 Râzi ºi câºtigi

Cu Dan Finþescu19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort20:3020:3020:3020:3020:30 MESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRU

TINE TINE TINE TINE TINE (comedieromanticã, SUA,1998) Cu: MegRyan, Tom Hanks,Greg Kinner

23:15 PIRAÞII DIN23:15 PIRAÞII DIN23:15 PIRAÞII DIN23:15 PIRAÞII DIN23:15 PIRAÞII DINSILICON VALLEYSILICON VALLEYSILICON VALLEYSILICON VALLEYSILICON VALLEY(dramã, SUA, 1999)Cu: AnthonyMichael Hall

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 MESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRUMESAJ PENTRUTINE TINE TINE TINE TINE (comedieromanticã, SUA,1998) Cu: MegRyan (reluare)

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 FAMILIA STONE06:00 FAMILIA STONE06:00 FAMILIA STONE06:00 FAMILIA STONE06:00 FAMILIA STONE07:45 CUM SÃ ÎÞI07:45 CUM SÃ ÎÞI07:45 CUM SÃ ÎÞI07:45 CUM SÃ ÎÞI07:45 CUM SÃ ÎÞI

DRESEZIDRESEZIDRESEZIDRESEZIDRESEZIDRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2

09:30 SCHIMB DE09:30 SCHIMB DE09:30 SCHIMB DE09:30 SCHIMB DE09:30 SCHIMB DEDAMEDAMEDAMEDAMEDAME

11:10 Urºii12:30 AVENTURI ÎN12:30 AVENTURI ÎN12:30 AVENTURI ÎN12:30 AVENTURI ÎN12:30 AVENTURI ÎN

LAS VEGASLAS VEGASLAS VEGASLAS VEGASLAS VEGAS13:55 Byron Electric

Marching Band15:25 CUM SÃ ÎÞI15:25 CUM SÃ ÎÞI15:25 CUM SÃ ÎÞI15:25 CUM SÃ ÎÞI15:25 CUM SÃ ÎÞI

DRESEZIDRESEZIDRESEZIDRESEZIDRESEZIDRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2DRAGONUL 2

17:05 SALUT17:05 SALUT17:05 SALUT17:05 SALUT17:05 SALUTARE,ARE,ARE,ARE,ARE,DOAMNELOR!DOAMNELOR!DOAMNELOR!DOAMNELOR!DOAMNELOR!(comedie, SUA,2014) Cu: S.Merchant

18:30 EPOCA DE18:30 EPOCA DE18:30 EPOCA DE18:30 EPOCA DE18:30 EPOCA DEGHEAÞÃ 2:GHEAÞÃ 2:GHEAÞÃ 2:GHEAÞÃ 2:GHEAÞÃ 2:DEZGHEÞULDEZGHEÞULDEZGHEÞULDEZGHEÞULDEZGHEÞUL(animaþie, SUA,2006)

20:00 ELIMINAÞI20:00 ELIMINAÞI20:00 ELIMINAÞI20:00 ELIMINAÞI20:00 ELIMINAÞIMESAGERUL!MESAGERUL!MESAGERUL!MESAGERUL!MESAGERUL!(dramã, SUA, 2006)Cu: Jeremy Renner

21:55 JOC RISCANT21:55 JOC RISCANT21:55 JOC RISCANT21:55 JOC RISCANT21:55 JOC RISCANT(thriller, SUA, 2013)Cu: JustinTimberlake

23:30 Poveºti de23:30 Poveºti de23:30 Poveºti de23:30 Poveºti de23:30 Poveºti degroazãgroazãgroazãgroazãgroazã

00:30 EQUALIZER00:30 EQUALIZER00:30 EQUALIZER00:30 EQUALIZER00:30 EQUALIZER(acþiune, SUA, ‘14)

02:40 TUCKER ªI DALE02:40 TUCKER ªI DALE02:40 TUCKER ªI DALE02:40 TUCKER ªI DALE02:40 TUCKER ªI DALECONTRA RÃULUICONTRA RÃULUICONTRA RÃULUICONTRA RÃULUICONTRA RÃULUI

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONAL06:0006:0006:0006:0006:00 TTTTTradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de la

bunicabunicabunicabunicabunica07:15 Mica mireasã07:15 Mica mireasã07:15 Mica mireasã07:15 Mica mireasã07:15 Mica mireasã09:00 Legenda09:00 Legenda09:00 Legenda09:00 Legenda09:00 Legenda

cãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtorului12:30 VRACIUL DIN12:30 VRACIUL DIN12:30 VRACIUL DIN12:30 VRACIUL DIN12:30 VRACIUL DIN

JUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃJUNGLÃ14:30 Conspiraþia14:30 Conspiraþia14:30 Conspiraþia14:30 Conspiraþia14:30 Conspiraþia

iataganeloriataganeloriataganeloriataganeloriataganelor19:15 Mica mireasã19:15 Mica mireasã19:15 Mica mireasã19:15 Mica mireasã19:15 Mica mireasã20:15 Iubire interzisã20:15 Iubire interzisã20:15 Iubire interzisã20:15 Iubire interzisã20:15 Iubire interzisã22:00 Fosta mea iubire22:00 Fosta mea iubire22:00 Fosta mea iubire22:00 Fosta mea iubire22:00 Fosta mea iubire23:45 Copii contra23:45 Copii contra23:45 Copii contra23:45 Copii contra23:45 Copii contra

pãrinþipãrinþipãrinþipãrinþipãrinþi01:15 Consilier de01:15 Consilier de01:15 Consilier de01:15 Consilier de01:15 Consilier de

urgenþãurgenþãurgenþãurgenþãurgenþã(reluare)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100005:00 OH CA ÎN OHIO05:00 OH CA ÎN OHIO05:00 OH CA ÎN OHIO05:00 OH CA ÎN OHIO05:00 OH CA ÎN OHIO07:00 VÂRST07:00 VÂRST07:00 VÂRST07:00 VÂRST07:00 VÂRSTAAAAA

INOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEI10:50 UN BÃRBA10:50 UN BÃRBA10:50 UN BÃRBA10:50 UN BÃRBA10:50 UN BÃRBATTTTT

MULMULMULMULMULTIPLICATIPLICATIPLICATIPLICATIPLICATTTTT12:50 TIGRU ªI12:50 TIGRU ªI12:50 TIGRU ªI12:50 TIGRU ªI12:50 TIGRU ªI

DRAGONDRAGONDRAGONDRAGONDRAGON14:50 O ANIVERSARE14:50 O ANIVERSARE14:50 O ANIVERSARE14:50 O ANIVERSARE14:50 O ANIVERSARE

CU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUC16:20 PORTRETUL UNEI16:20 PORTRETUL UNEI16:20 PORTRETUL UNEI16:20 PORTRETUL UNEI16:20 PORTRETUL UNEI

DOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNE18:40 W18:40 W18:40 W18:40 W18:40 W.E..E..E..E..E.20:40 ADEVÃRUL20:40 ADEVÃRUL20:40 ADEVÃRUL20:40 ADEVÃRUL20:40 ADEVÃRUL

DESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIE22:20 LIST22:20 LIST22:20 LIST22:20 LIST22:20 LISTA LUIA LUIA LUIA LUIA LUI

SCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLER01:30 FANTEZII01:30 FANTEZII01:30 FANTEZII01:30 FANTEZII01:30 FANTEZII

TRIBALETRIBALETRIBALETRIBALETRIBALE

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D06:45 ªtiri06:45 ªtiri06:45 ªtiri06:45 ªtiri06:45 ªtiri Kanal DKanal DKanal DKanal DKanal D

(reluare)08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 SuleymanSuleymanSuleymanSuleymanSuleyman

Magnificul -Magnificul -Magnificul -Magnificul -Magnificul -Sub domniaSub domniaSub domniaSub domniaSub domniaiubiriiiubiriiiubiriiiubiriiiubirii

11:30 Gaºca11:30 Gaºca11:30 Gaºca11:30 Gaºca11:30 Gaºca Cu: EmilMitrache

14:30 O mãrit pe mamasoacrã

16:00 Te vreau lângãmine

20:00 Asta-i România!Cu Mihai Ghiþã

21:30 Norã pentru LeanaScene best of

23:30 DE CE NE-AM23:30 DE CE NE-AM23:30 DE CE NE-AM23:30 DE CE NE-AM23:30 DE CE NE-AMCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃTORITTORITTORITTORITTORIT(comedie, SUA,2007) Cu: TylerPerry, JanetJackson

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 209:00 Mic dejun cu un

campion10:00 România în anii10:00 România în anii10:00 România în anii10:00 România în anii10:00 România în anii

celui de al 2-leacelui de al 2-leacelui de al 2-leacelui de al 2-leacelui de al 2-leaRãzboi MondialRãzboi MondialRãzboi MondialRãzboi MondialRãzboi Mondial

10:30 Viaþa cu Derek10:30 Viaþa cu Derek10:30 Viaþa cu Derek10:30 Viaþa cu Derek10:30 Viaþa cu Derek11:30 Arca lui Noe13:00 Popasuri folclorice14:10 FAMILIA14:10 FAMILIA14:10 FAMILIA14:10 FAMILIA14:10 FAMILIA

KENNEDY DINKENNEDY DINKENNEDY DINKENNEDY DINKENNEDY DINMASSACHUSSETSMASSACHUSSETSMASSACHUSSETSMASSACHUSSETSMASSACHUSSETS(I) (I) (I) (I) (I) (dramã, SUA,1990)

17:00 Mituri muzicale CuTiberiu Soare

20:10 MA20:10 MA20:10 MA20:10 MA20:10 MAYERLINGYERLINGYERLINGYERLINGYERLING(dramã, Franþa/Marea Britanie,1968)

22:50 CUM SÃ-ÞI22:50 CUM SÃ-ÞI22:50 CUM SÃ-ÞI22:50 CUM SÃ-ÞI22:50 CUM SÃ-ÞIRECUNOªTIRECUNOªTIRECUNOªTIRECUNOªTIRECUNOªTISFINÞIISFINÞIISFINÞIISFINÞIISFINÞII

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã07:45 Las Bravo (r)07:45 Las Bravo (r)07:45 Las Bravo (r)07:45 Las Bravo (r)07:45 Las Bravo (r)09:15 T09:15 T09:15 T09:15 T09:15 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru10:30 Puterea10:30 Puterea10:30 Puterea10:30 Puterea10:30 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Friendzone15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic

Cu: Natalia Oreiro17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã

Cu: Paolla Oliveira23:00 Teen Mom00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme

Cu: Adela popescu,Dan Bordeianu

01:00 Casa Ibacka01:30 Doctorul casei02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme03:30 Acasã în bucãtãrie

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc (reluare) 10:30 La bloc10:30 La bloc10:30 La bloc10:30 La bloc10:30 La bloc12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (I)ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (I)ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (I)ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (I)ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (I)(fantastic, Marea Britanie, 1985) (reluare)14:1514:1514:1514:1514:15 ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (II) ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (II) ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (II) ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (II) ALICE ÎN ÞARA MINUNILOR (II)(fantastic, Marea Britanie, 1985) (reluare)16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 ªORICELUL SE PUNE CUªORICELUL SE PUNE CUªORICELUL SE PUNE CUªORICELUL SE PUNE CUªORICELUL SE PUNE CUELEFANTUL ELEFANTUL ELEFANTUL ELEFANTUL ELEFANTUL 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 LEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERT(aventuri, SUA, 1975) Cu: Sean Connery,Candice Bergen, Brian Keith 20:3020:3020:3020:3020:30 REGELE REGELE REGELE REGELE REGELEASASINILOR ASASINILOR ASASINILOR ASASINILOR ASASINILOR (acþiune, Hong Kong, 1998)Cu: Jet Li, Eric Tsang, Simon Yam, Gigi Leung,Keiji Sato 22:45 OSPICIUL 22:45 OSPICIUL 22:45 OSPICIUL 22:45 OSPICIUL 22:45 OSPICIUL (horror, SUA,2008) Cu: Jesse Metcalfe, Kiele Sanchez

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1 PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV10:00 Dupã 20 de ani Talk

Show. Sezon nou11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 ANNIE: OANNIE: OANNIE: OANNIE: OANNIE: O

AVENTURÃAVENTURÃAVENTURÃAVENTURÃAVENTURÃREGALÃ REGALÃ REGALÃ REGALÃ REGALÃ (comedie,SUA, 1995) Cu:Ashley Johnson,Joan Collins,George Hearn, IanMcDiarmid

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 OMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJENOMUL PÃIANJEN(aventuri, SUA,2002) Cu: TobyMaguire, WillemDafoe, Kirsten Dunst,James Franco(reluare)

16:30 UITE CINE CU16:30 UITE CINE CU16:30 UITE CINE CU16:30 UITE CINE CU16:30 UITE CINE CUCINE VORBEªTECINE VORBEªTECINE VORBEªTECINE VORBEªTECINE VORBEªTE(comedie, SUA,1990) Cu: KirstieAlley, John Travolta,Olympia Dukakis,Elias Koteas

18:00 România, te iubesc!Prezintã CristianLeonte

20:30 RÃPIREA20:30 RÃPIREA20:30 RÃPIREA20:30 RÃPIREA20:30 RÃPIREA(acþiune, SUA,2011)

22:30 JOCURI22:30 JOCURI22:30 JOCURI22:30 JOCURI22:30 JOCURIPERICULOASEPERICULOASEPERICULOASEPERICULOASEPERICULOASE (thriller, SUA, 2004)Cu: Susan Ward,Katie Stuart

01:30 RÃPIREA01:30 RÃPIREA01:30 RÃPIREA01:30 RÃPIREA01:30 RÃPIREA(acþiune, SUA,2011) (reluare)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 109:00 POVESTEA09:00 POVESTEA09:00 POVESTEA09:00 POVESTEA09:00 POVESTEA

JUCÃRIILOR 3JUCÃRIILOR 3JUCÃRIILOR 3JUCÃRIILOR 3JUCÃRIILOR 3(animaþie, SUA,2009)

11:00 DECLARAÞIE DE11:00 DECLARAÞIE DE11:00 DECLARAÞIE DE11:00 DECLARAÞIE DE11:00 DECLARAÞIE DEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTEDRAGOSTE(dragoste,România, 1985)Cu: AdrianPãduraru, TeodoraMareº, TamaraBuciuceanu

13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator13:00 Observator14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 RÃZBOIULRÃZBOIULRÃZBOIULRÃZBOIULRÃZBOIUL

MIRESELORMIRESELORMIRESELORMIRESELORMIRESELOR(comedie, SUA,2009)

16:00 SuperBingoMetropolis. Cu:Romicã Þociu ºiCornel Palade,Mihai Mitoºeru ºiDaniela Crudu

19:00 Observator20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Star News:Star News:Star News:Star News:Star News:

Prezentat de LiviuVârciu

20:30 Insula iubirii.20:30 Insula iubirii.20:30 Insula iubirii.20:30 Insula iubirii.20:30 Insula iubirii.Reality Showprezentat de RaduVâlcan

23:00 ªACALUL 23:00 ªACALUL 23:00 ªACALUL 23:00 ªACALUL 23:00 ªACALUL (thriller,coprod., 1997)Cu:Bruce Willis,Richard Gere

01:30 METEORITUL01:30 METEORITUL01:30 METEORITUL01:30 METEORITUL01:30 METEORITUL(SF, SUA, 2010)Cu: Joe Lando

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV08:45 Casa: construcþie08:45 Casa: construcþie08:45 Casa: construcþie08:45 Casa: construcþie08:45 Casa: construcþie

ºi designºi designºi designºi designºi design10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Sãnãtate cu stilSãnãtate cu stilSãnãtate cu stilSãnãtate cu stilSãnãtate cu stil

Cu Eugenia Foarfecã10:30 Secrete de stil

(reluare)11:00 Levintza prezintã11:30 Playtech12:00 Mondenii (r)13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 B.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃ

(comedie, România,1970) Cu: TomaCaragiu, SebastianPapaiani, PuiuCãlinescu, DemRãdulescu

16:00 Cronica cârcotaºilor19:00 Râzi ºi câºtigi19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort(reluare)

20:30 Schimb20:30 Schimb20:30 Schimb20:30 Schimb20:30 Schimbde mamede mamede mamede mamede mameSezonul 21

22:30 Constantin 6022:30 Constantin 6022:30 Constantin 6022:30 Constantin 6022:30 Constantin 60Divertisment Cu:AlexandruConstantin

23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 B.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃB.D. ÎN ALERTÃ (comedie, România,1970) Cu: TomaCaragiu, SebastianPapaiani, PuiuCãlinescu, DemRãdulescu(reluare)

01:00 Apel de urgenþã(reluare)

HBOHBOHBOHBOHBO07:20 JESSIE STONE:07:20 JESSIE STONE:07:20 JESSIE STONE:07:20 JESSIE STONE:07:20 JESSIE STONE:

PREZUMPÞIA DEPREZUMPÞIA DEPREZUMPÞIA DEPREZUMPÞIA DEPREZUMPÞIA DENEVINOVÃÞIENEVINOVÃÞIENEVINOVÃÞIENEVINOVÃÞIENEVINOVÃÞIE

08:50 BA08:50 BA08:50 BA08:50 BA08:50 BATMAN, ATMAN, ATMAN, ATMAN, ATMAN, ATTTTTACACACACACLA ARKHAMLA ARKHAMLA ARKHAMLA ARKHAMLA ARKHAM

10:05 LICEUL10:05 LICEUL10:05 LICEUL10:05 LICEUL10:05 LICEULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULABSOLABSOLABSOLABSOLABSOLVIRIIVIRIIVIRIIVIRIIVIRII

12:00 SAVING MR.12:00 SAVING MR.12:00 SAVING MR.12:00 SAVING MR.12:00 SAVING MR.BANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNCÃUTCÃUTCÃUTCÃUTCÃUTAREAAREAAREAAREAAREAPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTII

14:05 DIAVOLUL SE14:05 DIAVOLUL SE14:05 DIAVOLUL SE14:05 DIAVOLUL SE14:05 DIAVOLUL SEÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAPRADAPRADAPRADAPRADAPRADA

15:55 RAIUL E AIEVEA15:55 RAIUL E AIEVEA15:55 RAIUL E AIEVEA15:55 RAIUL E AIEVEA15:55 RAIUL E AIEVEA(dramã, SUA, 2014)Cu: Greg Kinnear

17:35 MARELE GA17:35 MARELE GA17:35 MARELE GA17:35 MARELE GA17:35 MARELE GATSBYTSBYTSBYTSBYTSBY(dramã, SUA, 2013)

20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?(dramã, România,2015)

22:15 Urzeala tronurilor22:15 Urzeala tronurilor22:15 Urzeala tronurilor22:15 Urzeala tronurilor22:15 Urzeala tronurilor23:15 MISIUNEA: 00:3023:15 MISIUNEA: 00:3023:15 MISIUNEA: 00:3023:15 MISIUNEA: 00:3023:15 MISIUNEA: 00:30

AMAMAMAMAM(thriller, SUA, 2012)

01:50 TRAGE T01:50 TRAGE T01:50 TRAGE T01:50 TRAGE T01:50 TRAGE TARE ªIARE ªIARE ªIARE ªIARE ªITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞI(acþiune, SUA,2013) Cu: MarkWahlberg

04:00 Urzeala tronurilor04:00 Urzeala tronurilor04:00 Urzeala tronurilor04:00 Urzeala tronurilor04:00 Urzeala tronurilorUltimul episodUltimul episodUltimul episodUltimul episodUltimul episoddin sezonul al 5-din sezonul al 5-din sezonul al 5-din sezonul al 5-din sezonul al 5-l e al e al e al e al e a

05:00 Silicon Valley05:00 Silicon Valley05:00 Silicon Valley05:00 Silicon Valley05:00 Silicon Valley05:30 Vicepreºedinta05:30 Vicepreºedinta05:30 Vicepreºedinta05:30 Vicepreºedinta05:30 Vicepreºedinta

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONAL07:15 Legenda07:15 Legenda07:15 Legenda07:15 Legenda07:15 Legenda

cãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtoruluicãutãtorului10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 FRUMOASA ªIFRUMOASA ªIFRUMOASA ªIFRUMOASA ªIFRUMOASA ªI

BESTIABESTIABESTIABESTIABESTIA12:15 T12:15 T12:15 T12:15 T12:15 Tradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de la

bunicabunicabunicabunicabunica14:00 Opriþi timpul!19:1519:1519:1519:1519:15 Mica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasã

Cu: Toral Rasputra20:15 UL20:15 UL20:15 UL20:15 UL20:15 ULTIMA VICTIMÃTIMA VICTIMÃTIMA VICTIMÃTIMA VICTIMÃTIMA VICTIMÃ

(dramã, India, 2000)23:45 FRUMOASA ªI23:45 FRUMOASA ªI23:45 FRUMOASA ªI23:45 FRUMOASA ªI23:45 FRUMOASA ªI

BANDITULBANDITULBANDITULBANDITULBANDITUL(aventuri, MareaBritanie, 1989(reluare)

01:45 Opriþi timpul (r)

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 100005:00 COLUMBUS05:00 COLUMBUS05:00 COLUMBUS05:00 COLUMBUS05:00 COLUMBUS

CIRCLECIRCLECIRCLECIRCLECIRCLE06:25 UN BÃRBA06:25 UN BÃRBA06:25 UN BÃRBA06:25 UN BÃRBA06:25 UN BÃRBATTTTT

MULMULMULMULMULTIPLICATIPLICATIPLICATIPLICATIPLICATTTTT08:20 O ANIVERSARE08:20 O ANIVERSARE08:20 O ANIVERSARE08:20 O ANIVERSARE08:20 O ANIVERSARE

CU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUCCU BUCLUC09:50 W09:50 W09:50 W09:50 W09:50 W.E..E..E..E..E.11:45 ADEVÃRUL11:45 ADEVÃRUL11:45 ADEVÃRUL11:45 ADEVÃRUL11:45 ADEVÃRUL

DESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIEDESPRE CHARLIE13:25 DA13:25 DA13:25 DA13:25 DA13:25 DAWN PWN PWN PWN PWN PAAAAATROLTROLTROLTROLTROL14:50 VÂRST14:50 VÂRST14:50 VÂRST14:50 VÂRST14:50 VÂRSTAAAAA

INOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEI17:00 LIST17:00 LIST17:00 LIST17:00 LIST17:00 LISTA LUIA LUIA LUIA LUIA LUI

SCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLER20:20 FARUL20:20 FARUL20:20 FARUL20:20 FARUL20:20 FARUL

SINGURASINGURASINGURASINGURASINGURATICTICTICTICTIC22:00 SINISTER22:00 SINISTER22:00 SINISTER22:00 SINISTER22:00 SINISTER23: 50 CRUPIERUL23: 50 CRUPIERUL23: 50 CRUPIERUL23: 50 CRUPIERUL23: 50 CRUPIERUL

KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 SuleymanSuleymanSuleymanSuleymanSuleyman

Magnificul -Magnificul -Magnificul -Magnificul -Magnificul -Sub domniaSub domniaSub domniaSub domniaSub domniaiubiriiiubiriiiubiriiiubiriiiubirii

11:0011:0011:0011:0011:00 Norã pentru Norã pentru Norã pentru Norã pentru Norã pentruLeanaLeanaLeanaLeanaLeana

12:00 Club nautica12:00 Club nautica12:00 Club nautica12:00 Club nautica12:00 Club nautica13:4513:4513:4513:4513:45 DE CE NE-AMDE CE NE-AMDE CE NE-AMDE CE NE-AMDE CE NE-AM

CÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃTORITTORITTORITTORITTORIT(comedie, SUA,2007) Cu: TylerPerry, JanetJackson (reluare)

16:00 D-Paparazzi17:00 Asta-i România!17:00 Asta-i România!17:00 Asta-i România!17:00 Asta-i România!17:00 Asta-i România!

Cu Mihai Ghiþã20:00 Ochii din umbrã20:00 Ochii din umbrã20:00 Ochii din umbrã20:00 Ochii din umbrã20:00 Ochii din umbrã

reality-showCu: Ernest

23:00 CONDAMNA23:00 CONDAMNA23:00 CONDAMNA23:00 CONDAMNA23:00 CONDAMNAT SÃT SÃT SÃT SÃT SÃUCIDÃ UCIDÃ UCIDÃ UCIDÃ UCIDÃ (thriller,SUA, 2014)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 209:00 Ferma10:30 Micul Dracula10:30 Micul Dracula10:30 Micul Dracula10:30 Micul Dracula10:30 Micul Dracula11:30 Motomagia11:30 Motomagia11:30 Motomagia11:30 Motomagia11:30 Motomagia15:50 Dreptul la15:50 Dreptul la15:50 Dreptul la15:50 Dreptul la15:50 Dreptul la

memoriememoriememoriememoriememorie17:00 D’ale lu’ Miticã17:00 D’ale lu’ Miticã17:00 D’ale lu’ Miticã17:00 D’ale lu’ Miticã17:00 D’ale lu’ Miticã18:30 Drumul lui Leºe

Cu Grigore Leºe20:10 MA20:10 MA20:10 MA20:10 MA20:10 MATEI, COPILTEI, COPILTEI, COPILTEI, COPILTEI, COPIL

MINERMINERMINERMINERMINER (dramã, coprod.,2013) Cu:AlexandruCzuli, RemusMãrginean

22:10 HOTEL DE LUX22:10 HOTEL DE LUX22:10 HOTEL DE LUX22:10 HOTEL DE LUX22:10 HOTEL DE LUX(dramã, România,1992) Cu: ValentinPopescu, ªtefanIordache, IrinaPetrescu

04:30 A doua emigrare05:00 Drumul lui Leºe

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã06:45 Dragoste de viaþã07:45 Los Bravo 07:45 Los Bravo 07:45 Los Bravo 07:45 Los Bravo 07:45 Los Bravo (r)09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Friendzone15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic

Cu: Natalia Oreiro17:00 Zodiacul de acasã18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor18:00 Suflet cãlãtor20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume

Cu: Maite Perroni,Daniel Arenas,Manuel Ojeda

22:00 Dragoste de viaþa22:00 Dragoste de viaþa22:00 Dragoste de viaþa22:00 Dragoste de viaþa22:00 Dragoste de viaþa23:00 Zodiacul de acasã00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca

în filmeîn filmeîn filmeîn filmeîn filme(reluare)

01:00 Casa Ibacka (reluare)

01:30 Doctorul casei(reluare)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA08:45 La bloc 10:15 La bloc08:45 La bloc 10:15 La bloc08:45 La bloc 10:15 La bloc08:45 La bloc 10:15 La bloc08:45 La bloc 10:15 La bloc (r) 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00ªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTULªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTULªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTULªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTULªORICELUL SE PUNE CU ELEFANTUL(reluare) 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 LEU ÎN DEªERT LEU ÎN DEªERT LEU ÎN DEªERT LEU ÎN DEªERT LEU ÎN DEªERT (aventuri,SUA, 1975) Cu: Sean Connery, CandiceBergen, Brian Keith (reluare) 16:15 ROBIN16:15 ROBIN16:15 ROBIN16:15 ROBIN16:15 ROBINªI MARIANªI MARIANªI MARIANªI MARIANªI MARIAN (aventuri, SUA, 1976) 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30ARSENALUL SEDUCÞIEI ARSENALUL SEDUCÞIEI ARSENALUL SEDUCÞIEI ARSENALUL SEDUCÞIEI ARSENALUL SEDUCÞIEI (dramã, SUA,1993) 20:30 ÎNCREDERE TRÃDA20:30 ÎNCREDERE TRÃDA20:30 ÎNCREDERE TRÃDA20:30 ÎNCREDERE TRÃDA20:30 ÎNCREDERE TRÃDATÃTÃTÃTÃTÃ(dramã, SUA, 2004) Cu: Marlo Thomas,William Devane, Vodie Curtis Hall 22:15 N-22:15 N-22:15 N-22:15 N-22:15 N-AM UITAM UITAM UITAM UITAM UITAAAAAT CE AI FÃCUT ASTÃ-VT CE AI FÃCUT ASTÃ-VT CE AI FÃCUT ASTÃ-VT CE AI FÃCUT ASTÃ-VT CE AI FÃCUT ASTÃ-VARÃARÃARÃARÃARÃ00:15 00:15 00:15 00:15 00:15 ÎNCREDERE TRAÃDAÎNCREDERE TRAÃDAÎNCREDERE TRAÃDAÎNCREDERE TRAÃDAÎNCREDERE TRAÃDATÃ TÃ TÃ TÃ TÃ (dramã,SUA, 2004) Cu: Marlo Thomas, W. Devane

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL06:00 Anatomia lui Grey 11:0006:00 Anatomia lui Grey 11:0006:00 Anatomia lui Grey 11:0006:00 Anatomia lui Grey 11:0006:00 Anatomia lui Grey 11:00 SoþiaSoþiaSoþiaSoþiaSoþiaperfectã 12:00 perfectã 12:00 perfectã 12:00 perfectã 12:00 perfectã 12:00 101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI(comedie, SUA, 1996) Cu: Glen Close, JeffDaniels, Joely Richardson 14:00 DUPà 14:00 DUPà 14:00 DUPà 14:00 DUPà 14:00 DUPÃCÃDERE CÃDERE CÃDERE CÃDERE CÃDERE (dramã, SUA, 2011) 16:0016:0016:0016:0016:00HERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃHERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃHERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃHERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃHERBIE, MAªINUÞA BUCLUCAªÃ(aventuri, SUA, 2005) Cu: Lindsay Lohan,Michael Keaton, Matt Dillon, Justin Long18:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI18:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI18:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI18:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI18:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI(comedie, SUA, 2003) 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Cu sângeCu sângeCu sângeCu sângeCu sângerece 21:00rece 21:00rece 21:00rece 21:00rece 21:00 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSATORITORITORITORITORI(dramã, SUA, 2013) 23:00 OFFLINE 23:00 OFFLINE 23:00 OFFLINE 23:00 OFFLINE 23:00 OFFLINE (thriller,Canada, 2012) Cu: Mischa Barton

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1 PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL06:00 Cu sânge rece 06:00 Cu sânge rece 06:00 Cu sânge rece 06:00 Cu sânge rece 06:00 Cu sânge rece Episoadele 6 - 11din sezonul 7 11 :00 În min tea 11 :00 În min tea 11 :00 În min tea 11 :00 În min tea 11 :00 În min teacriminalului criminalului criminalului criminalului criminalului Episoadele 15 - 19 dinsezonul 2 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI101 DALMAÞIENI(comedie, SUA, 1996) Cu: Glen Close, JeffDaniels, Joely Richardson 18:00 HERBIE, 18:00 HERBIE, 18:00 HERBIE, 18:00 HERBIE, 18:00 HERBIE,MAªINUÞA BUCLUCAªÃ MAªINUÞA BUCLUCAªÃ MAªINUÞA BUCLUCAªÃ MAªINUÞA BUCLUCAªÃ MAªINUÞA BUCLUCAªÃ (aventuri, SUA,2005) Cu: Lindsay Lohan, Michael Keaton,Matt Dillon, Justin Long 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 SoþiaSoþiaSoþiaSoþiaSoþiaperfectã perfectã perfectã perfectã perfectã Episodul 22 din sezonul 6 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00Neveste disperate Neveste disperate Neveste disperate Neveste disperate Neveste disperate Episoadele 18-22 dinsezonul 7 02:00 Haven 02:00 Haven 02:00 Haven 02:00 Haven 02:00 Haven Episodul 10 - 13din sezonul 3 ºi primul episod din sezonul 4

07:3007:3007:3007:3007:30 UniversulUniversulUniversulUniversulUniversulcredinþeicredinþeicredinþeicredinþeicredinþei

09:30 Pro patria09:30 Pro patria09:30 Pro patria09:30 Pro patria09:30 Pro patria10:00 În grãdina Danei10:35 Viaþa satului

prezintã DanaConstantinescu ºiGeorge Robu

13:00 Foc încruciºat. CuAlina Stancu, CornelNistorescu

14:30 Adevãruri despretrecut

16:00 T16:00 T16:00 T16:00 T16:00 Tezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloricezaur folcloric17:00 Gala umorului17:00 Gala umorului17:00 Gala umorului17:00 Gala umorului17:00 Gala umorului18:00 Lozul cel mare.

Prezintã IrinaMohora ºiAlexandru Croitoru

18:30 Starea naþiei18:45 Dosar România21:10 21:10 21:10 21:10 21:10 EDIÞIEEDIÞIEEDIÞIEEDIÞIEEDIÞIE

SPECIALÃ:SPECIALÃ:SPECIALÃ:SPECIALÃ:SPECIALÃ:MINERIADA -MINERIADA -MINERIADA -MINERIADA -MINERIADA -DUPÃ 25 DE ANIDUPÃ 25 DE ANIDUPÃ 25 DE ANIDUPÃ 25 DE ANIDUPÃ 25 DE ANI

22:30 Starea naþiei 22:30 Starea naþiei 22:30 Starea naþiei 22:30 Starea naþiei 22:30 Starea naþiei Bestof. Prezintã: DragoºPãtraru

23:30 Garantat 100%00:30 VINY00:30 VINY00:30 VINY00:30 VINY00:30 VINYANANANANAN

(thriller, Belgia/Marea Britanie/Franþa, 2008) Cu:Julie Dreyfus,Emmanuelle Beart,Rufus Sewell, PetchOsathanugrah

04:00 Universul credinþei

13 IUNIE 2015SÂMBÃTÃ

DUMINICÃ 14 IUNIE 2015

ACTUALITATEA 13RECOMANDÃRI TVVINERI

Page 14: Actualitatea 930

10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã12:00 Cãlãtoriile lui12:00 Cãlãtoriile lui12:00 Cãlãtoriile lui12:00 Cãlãtoriile lui12:00 Cãlãtoriile lui

Gordon:Gordon:Gordon:Gordon:Gordon:ThailandaThailandaThailandaThailandaThailanda

14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Trandafirulrandafirulrandafirulrandafirulrandafirulnegru negru negru negru negru (reluare)

15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Putereadestinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului (reluare)

16:016:016:016:016:00 0 0 0 0 Lecþii de viaþãLecþii de viaþãLecþii de viaþãLecþii de viaþãLecþii de viaþã20:320:320:320:320:30 PACHETUL0 PACHETUL0 PACHETUL0 PACHETUL0 PACHETUL

(acþiune, SUA/Canada, 2012)

22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -

PsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiacrimei crimei crimei crimei crimei Episodul22 din sezonul 2

00:0000:0000:0000:0000:00 PACHETUL PACHETUL PACHETUL PACHETUL PACHETUL(acþiune, SUA/Canada, 2012)(reluare)

01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: MiamiCu: David Caruso

03:30 România, teiubesc!(reluare)

04:30 Lecþii de viaþã

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 108:00 ‘Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 În gura presei

cu Mircea Badea12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru

fiul meufiul meufiul meufiul meufiul meureality show

14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu MirelaBoureanu Vaida

16:00 Observator17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces direct

Cu SimonaGherghe

20:30 Poftiþi pe la noi:Poftiþi ºi dãruiþi!

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 Un showUn showUn showUn showUn showpãcãtospãcãtospãcãtospãcãtospãcãtosEmisiune tabloid cuDan Capatos

01:00 Insula iubirii01:00 Insula iubirii01:00 Insula iubirii01:00 Insula iubirii01:00 Insula iubirii(reluare) RealityShow

03:00 Hercule03:00 Hercule03:00 Hercule03:00 Hercule03:00 Hercule (r)03:45 Acces direct.

Emisiune tabloid(reluare)

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:15 Secrete de stil10:00 Mama mea gãteºte

mai bine11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Constantin ‘60Constantin ‘60Constantin ‘60Constantin ‘60Constantin ‘6013:50 Casa:13:50 Casa:13:50 Casa:13:50 Casa:13:50 Casa:

Construcþie ºiConstrucþie ºiConstrucþie ºiConstrucþie ºiConstrucþie ºidesign design design design design (r)

15:00 Cireaºa de pe tort15:00 Cireaºa de pe tort15:00 Cireaºa de pe tort15:00 Cireaºa de pe tort15:00 Cireaºa de pe tort(reluare)

17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama meagãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai bine

19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imaginiincredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinlumelumelumelumelume

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 J.C.VJ.C.VJ.C.VJ.C.VJ.C.V.D..D..D..D..D.(comedie, 2009)Cu: Jean ClaudeVan Damme,Valerie Bodson

22:30 T22:30 T22:30 T22:30 T22:30 Trãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþii Ep. 923:0023:0023:0023:0023:00 Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima

RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!00:00 Mama mea00:00 Mama mea00:00 Mama mea00:00 Mama mea00:00 Mama mea

gãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai bine01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 J.C.VJ.C.VJ.C.VJ.C.VJ.C.V.D..D..D..D..D.

(comedie, 2009)(reluare)

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul10:30 Teo show13:30 T13:30 T13:30 T13:30 T13:30 Te vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângãe vreau lângã

mineminemineminemine16:45 Teo show20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya

22:30 Wow biz01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya(reluare)

03:45 Wow biz(reluare)

05:30 Pastila de râs(reluare)

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã07:00 Dragoste de viaþã09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor09:15 Suflet cãlãtor11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic

Cu: Natalia Oreiro17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme01:00 Doctorul casei02:00 Dincolo de povestiri02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 210:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo12:10 ALO, A12:10 ALO, A12:10 ALO, A12:10 ALO, A12:10 ALO, ATERIZEAZÃTERIZEAZÃTERIZEAZÃTERIZEAZÃTERIZEAZÃ

BUNICA! BUNICA! BUNICA! BUNICA! BUNICA! (comedie,România, 1981) Cu:Adela Mãrculescu

14:00 Pescar hoinar14:00 Pescar hoinar14:00 Pescar hoinar14:00 Pescar hoinar14:00 Pescar hoinar14:30 Cultura14:30 Cultura14:30 Cultura14:30 Cultura14:30 Cultura

minoritãþilorminoritãþilorminoritãþilorminoritãþilorminoritãþilor17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour20:10 TEA20:10 TEA20:10 TEA20:10 TEA20:10 TEATRULTRULTRULTRULTRUL

“CONCERT DIN“CONCERT DIN“CONCERT DIN“CONCERT DIN“CONCERT DINMUZICÃ DEMUZICÃ DEMUZICÃ DEMUZICÃ DEMUZICÃ DEBACH”BACH”BACH”BACH”BACH”

23:10 23:10 23:10 23:10 23:10 MODERAMODERAMODERAMODERAMODERATOTOTOTOTOCANTCANTCANTCANTCANTABILEABILEABILEABILEABILE(dramã, coprod.,1960)

09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc (r) 10:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:15ROBIN ªI MARIAN ROBIN ªI MARIAN ROBIN ªI MARIAN ROBIN ªI MARIAN ROBIN ªI MARIAN (aventuri, SUA, 1976)Cu: Sean Connery 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 LEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERTLEU ÎN DEªERT(aventuri, SUA, 1975) Cu: Sean Connery,Candice Bergen, Brian Keith (reluare) 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00UITE CINE CU CINE VORBEªTE 18:30UITE CINE CU CINE VORBEªTE 18:30UITE CINE CU CINE VORBEªTE 18:30UITE CINE CU CINE VORBEªTE 18:30UITE CINE CU CINE VORBEªTE 18:30DOAMNA JUDECÃDOAMNA JUDECÃDOAMNA JUDECÃDOAMNA JUDECÃDOAMNA JUDECÃTOR TOR TOR TOR TOR (comedie, SUA,1949) 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 UN TREN NUMITUN TREN NUMITUN TREN NUMITUN TREN NUMITUN TREN NUMITDARJEELING DARJEELING DARJEELING DARJEELING DARJEELING (comedie, SUA, 2007)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþiaperfectã perfectã perfectã perfectã perfectã 14:0014:0014:0014:0014:00 În mintea criminalului În mintea criminalului În mintea criminalului În mintea criminalului În mintea criminalului15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THEDAGGER CLUB 17:00 DAGGER CLUB 17:00 DAGGER CLUB 17:00 DAGGER CLUB 17:00 DAGGER CLUB 17:00 Anatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui GreyAnatomia lui Grey18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Neveste18:00 Cu sânge rece 19:00 Nevestedisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminaluluidisperate 20:00 În mintea criminalului21:0021:0021:0021:0021:00 DUMNEZEU PENTRU O ZI DUMNEZEU PENTRU O ZI DUMNEZEU PENTRU O ZI DUMNEZEU PENTRU O ZI DUMNEZEU PENTRU O ZI 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00TRECUTUL GEORGIEI TRECUTUL GEORGIEI TRECUTUL GEORGIEI TRECUTUL GEORGIEI TRECUTUL GEORGIEI 01:00 Jurnalele01:00 Jurnalele01:00 Jurnalele01:00 Jurnalele01:00 Jurnalelevampirilor 02:00 Neveste disperatevampirilor 02:00 Neveste disperatevampirilor 02:00 Neveste disperatevampirilor 02:00 Neveste disperatevampirilor 02:00 Neveste disperate

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 DIAVOLUL SE06:00 DIAVOLUL SE06:00 DIAVOLUL SE06:00 DIAVOLUL SE06:00 DIAVOLUL SE

ÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAÎMBRACÃ DE LAPRADAPRADAPRADAPRADAPRADA

07:50 RAIUL E AIEVEA07:50 RAIUL E AIEVEA07:50 RAIUL E AIEVEA07:50 RAIUL E AIEVEA07:50 RAIUL E AIEVEA09:30 MARELE GA09:30 MARELE GA09:30 MARELE GA09:30 MARELE GA09:30 MARELE GATSBYTSBYTSBYTSBYTSBY

(dramã, SUA, 2013)13:25 DE CE EU?13:25 DE CE EU?13:25 DE CE EU?13:25 DE CE EU?13:25 DE CE EU?

(dramã, România,2015)

15:35 JIMMY P15:35 JIMMY P15:35 JIMMY P15:35 JIMMY P15:35 JIMMY P.....(dramã, coprod.,2013) Cu: BenicioDel Toro

17:35 Pe platourile defilmare

18:05 ANGELIQUE18:05 ANGELIQUE18:05 ANGELIQUE18:05 ANGELIQUE18:05 ANGELIQUE20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 Urzeala tronurilorUrzeala tronurilorUrzeala tronurilorUrzeala tronurilorUrzeala tronurilor21:00 Silicon Valley21:00 Silicon Valley21:00 Silicon Valley21:00 Silicon Valley21:00 Silicon Valley21:30 Vicepreºedinta21:30 Vicepreºedinta21:30 Vicepreºedinta21:30 Vicepreºedinta21:30 Vicepreºedinta22:00 TRAGE T22:00 TRAGE T22:00 TRAGE T22:00 TRAGE T22:00 TRAGE TARE ªIARE ªIARE ªIARE ªIARE ªI

TE SCOÞI TE SCOÞI TE SCOÞI TE SCOÞI TE SCOÞI (acþiune,SUA, 2013) Cu:Mark Wahlberg

00:10 POVESTEA LUI00:10 POVESTEA LUI00:10 POVESTEA LUI00:10 POVESTEA LUI00:10 POVESTEA LUILIZZIE BODENLIZZIE BODENLIZZIE BODENLIZZIE BODENLIZZIE BODEN(dramã, SUA, ‘14)

01:40 LA ANANGHIE01:40 LA ANANGHIE01:40 LA ANANGHIE01:40 LA ANANGHIE01:40 LA ANANGHIE(dramã, SUA, 2013)

07:00 HAPPY TEARS07:00 HAPPY TEARS07:00 HAPPY TEARS07:00 HAPPY TEARS07:00 HAPPY TEARS09:00 DUPLEX09:00 DUPLEX09:00 DUPLEX09:00 DUPLEX09:00 DUPLEX11:00 NÃSCUÞI11:00 NÃSCUÞI11:00 NÃSCUÞI11:00 NÃSCUÞI11:00 NÃSCUÞI

ROMANTICIROMANTICIROMANTICIROMANTICIROMANTICI12:45 VÂRST12:45 VÂRST12:45 VÂRST12:45 VÂRST12:45 VÂRSTAAAAA

INOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEIINOCENÞEI15:10 FARUL15:10 FARUL15:10 FARUL15:10 FARUL15:10 FARUL

SINGURASINGURASINGURASINGURASINGURATICTICTICTICTIC16:50 EVERYTHING16:50 EVERYTHING16:50 EVERYTHING16:50 EVERYTHING16:50 EVERYTHING

MUST GOMUST GOMUST GOMUST GOMUST GO18:30 DUPLEX18:30 DUPLEX18:30 DUPLEX18:30 DUPLEX18:30 DUPLEX21:30 MIREASA E21:30 MIREASA E21:30 MIREASA E21:30 MIREASA E21:30 MIREASA E

IUBITIUBITIUBITIUBITIUBITA MEA!A MEA!A MEA!A MEA!A MEA!

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000

07:00 Vouã07:00 Vouã07:00 Vouã07:00 Vouã07:00 Vouã11:00 T11:00 T11:00 T11:00 T11:00 Tradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de laradiþii de la

bunica bunica bunica bunica bunica (r)12:30 Vouã12:30 Vouã12:30 Vouã12:30 Vouã12:30 Vouã13:30 Dragoste dulce13:30 Dragoste dulce13:30 Dragoste dulce13:30 Dragoste dulce13:30 Dragoste dulce

amarãamarãamarãamarãamarã14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã (r)16:45 Baronii17:15 PRIN FLORI ªI17:15 PRIN FLORI ªI17:15 PRIN FLORI ªI17:15 PRIN FLORI ªI17:15 PRIN FLORI ªI

SABIESABIESABIESABIESABIE20:15 Destine împlinite20:15 Destine împlinite20:15 Destine împlinite20:15 Destine împlinite20:15 Destine împlinite21:15 18 degete ale21:15 18 degete ale21:15 18 degete ale21:15 18 degete ale21:15 18 degete ale

morþiimorþiimorþiimorþiimorþii

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALTVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

09:00 Starea naþiei10:00 Biziday11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

12:30 Europa mea13:00 Fãrã etichetã13:00 Fãrã etichetã13:00 Fãrã etichetã13:00 Fãrã etichetã13:00 Fãrã etichetã15:30 Convieþuiri15:30 Convieþuiri15:30 Convieþuiri15:30 Convieþuiri15:30 Convieþuiri17:10 Se zice

cã....Prezintã: SoniaArgint-Ionescu,Nuami Dinescu,Ioana Voicu, FlorinaGhenescu

18:30 Clubul celor caremuncesc înRomânia

18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri (r)

19:45 Sport21:00 Vorbeºte liber!21:00 Vorbeºte liber!21:00 Vorbeºte liber!21:00 Vorbeºte liber!21:00 Vorbeºte liber!

Cu Sorin Avram22:00 Biziday22:50 Starea naþiei23:50 GHIDUL23:50 GHIDUL23:50 GHIDUL23:50 GHIDUL23:50 GHIDUL

SECRETELORSECRETELORSECRETELORSECRETELORSECRETELOR(thriller, SUA, 2010)

10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în

farfuriefarfuriefarfuriefarfuriefarfurie14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 TTTTTrandafirulrandafirulrandafirulrandafirulrandafirul

negru negru negru negru negru (reluare)15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 PutereaPutereaPutereaPutereaPuterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului(reluare) Cu: CemalToktas, MehmetAkif Alakurt

16:00 Lecþii de viaþã17:30 La Mãruþã

emisiune dedivertismentprezentatã deCãtãlin Mãruþã

20:30 SPIONUL DIN20:30 SPIONUL DIN20:30 SPIONUL DIN20:30 SPIONUL DIN20:30 SPIONUL DINVECINIVECINIVECINIVECINIVECINI (acþiune, SUA,2010)

23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -PsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiEpisodul 2 dinsezonul 3

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 SPIONUL DINSPIONUL DINSPIONUL DINSPIONUL DINSPIONUL DINVECINIVECINIVECINIVECINIVECINI(reluare)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 108:00 ‘Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 În gura presei

cu Mircea Badea12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru

fiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu MirelaBoureanu Vaida

14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu MirelaBoureanu Vaida

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces directCu SimonaGherghe

20:00 Observator specialCu: OctaviaGeamãnu

20:30 ARMÃ20:30 ARMÃ20:30 ARMÃ20:30 ARMÃ20:30 ARMÃMORMORMORMORMORTTTTTALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4

22:30 Un show22:30 Un show22:30 Un show22:30 Un show22:30 Un showpãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.Emisiune tabloidprezentatã de DanCapatos

01:00 ARMÃ01:00 ARMÃ01:00 ARMÃ01:00 ARMÃ01:00 ARMÃMORMORMORMORMORTTTTTALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4ALÃ 4(reluare)

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV07:15 Mondenii10:00 Mama mea gãteºte

mai bine11:30 Revendicarea11:30 Revendicarea11:30 Revendicarea11:30 Revendicarea11:30 Revendicarea12:30 Click12:30 Click12:30 Click12:30 Click12:30 Click13:50 Levintza prezintã13:50 Levintza prezintã13:50 Levintza prezintã13:50 Levintza prezintã13:50 Levintza prezintã15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort16:00 T16:00 T16:00 T16:00 T16:00 Trãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþii17:00 Mama mea gãteºte

mai bine19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini

incredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinlumelumelumelumelume

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Cronica netuluiCronica netuluiCronica netuluiCronica netuluiCronica netului22:30 T22:30 T22:30 T22:30 T22:30 Trãsniþii rãsniþii rãsniþii rãsniþii rãsniþii Episodul

11 din sezonul 24Cu: Constantinzamfirescu, BogdanDumitrescu

23:0023:0023:0023:0023:00 Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inimaRomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei

23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Mama mea gãteºte

mai bine(reluare)

01:00 Cronica cârcotaºilor(reluare)

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul10:3010:3010:3010:3010:30 TTTTTeo showeo showeo showeo showeo show

(reluare)13:30 T13:30 T13:30 T13:30 T13:30 Te vreaue vreaue vreaue vreaue vreau

lângã minelângã minelângã minelângã minelângã mine16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 TTTTTeo showeo showeo showeo showeo show20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya

22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya(reluare)

03:45 Wow Biz (reluare)05:30 Pastila de râs

(reluare)

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:00 Las Bravo 08:00 Las Bravo 08:00 Las Bravo 08:00 Las Bravo 08:00 Las Bravo (r)09:15 T09:15 T09:15 T09:15 T09:15 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca00:00 Iubire ca

în filmeîn filmeîn filmeîn filmeîn filme01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 Doctorul casei02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme03:30 Acasã în bucãtãrie

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:00 Mic dejun cu un08:00 Mic dejun cu un08:00 Mic dejun cu un08:00 Mic dejun cu un08:00 Mic dejun cu un

campioncampioncampioncampioncampion09:00 Y09:00 Y09:00 Y09:00 Y09:00 Yemen - Viitorulemen - Viitorulemen - Viitorulemen - Viitorulemen - Viitorul

prin vãlprin vãlprin vãlprin vãlprin vãl10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo10:10 Matinissimo12:10 Destine ca-n12:10 Destine ca-n12:10 Destine ca-n12:10 Destine ca-n12:10 Destine ca-n

f i lmef i lmef i lmef i lmef i lme14:00 Naturã ºi14:00 Naturã ºi14:00 Naturã ºi14:00 Naturã ºi14:00 Naturã ºi

sãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtate16:00 Ieri- azi - mâine16:55 Rugby: Argentina16:55 Rugby: Argentina16:55 Rugby: Argentina16:55 Rugby: Argentina16:55 Rugby: Argentina

Jaguars - SpaniaJaguars - SpaniaJaguars - SpaniaJaguars - SpaniaJaguars - Spania22:00 Ora de ºtiri23:10 La birou00:00 Naturã ºi aventurã00:30 Europa 36002:00 Destine ca-n filme

09:15 La bloc 09:15 La bloc 09:15 La bloc 09:15 La bloc 09:15 La bloc (reluare) 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 La blocLa blocLa blocLa blocLa bloc12:30 DOAMNA JUDECÃ12:30 DOAMNA JUDECÃ12:30 DOAMNA JUDECÃ12:30 DOAMNA JUDECÃ12:30 DOAMNA JUDECÃTOR TOR TOR TOR TOR (comedie,SUA, 1949) (reluare) 14:30 ARSENALUL 14:30 ARSENALUL 14:30 ARSENALUL 14:30 ARSENALUL 14:30 ARSENALULSEDUCÞIEI SEDUCÞIEI SEDUCÞIEI SEDUCÞIEI SEDUCÞIEI (comedie, SUA, 1993)(reluare) 16:30 OMUL PÃIANJEN 16:30 OMUL PÃIANJEN 16:30 OMUL PÃIANJEN 16:30 OMUL PÃIANJEN 16:30 OMUL PÃIANJEN 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00POVESTE DE DRAGOSTE POVESTE DE DRAGOSTE POVESTE DE DRAGOSTE POVESTE DE DRAGOSTE POVESTE DE DRAGOSTE (comedieromanticã, SUA, 1932) 20:30 DR. 20:30 DR. 20:30 DR. 20:30 DR. 20:30 DR.PARNASSUS 23:00 MASCA NEAGRÃ:PARNASSUS 23:00 MASCA NEAGRÃ:PARNASSUS 23:00 MASCA NEAGRÃ:PARNASSUS 23:00 MASCA NEAGRÃ:PARNASSUS 23:00 MASCA NEAGRÃ:ORAªUL MêTILOR ORAªUL MêTILOR ORAªUL MêTILOR ORAªUL MêTILOR ORAªUL MêTILOR (acþiune, SUA, 2002)

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia12:00 Neveste disperate 13:00 Soþiaperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminalului15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THE15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: THEBALLAD OF MIDSOMER COUNTY BALLAD OF MIDSOMER COUNTY BALLAD OF MIDSOMER COUNTY BALLAD OF MIDSOMER COUNTY BALLAD OF MIDSOMER COUNTY 17:0017:0017:0017:0017:00Anatomia lui Grey 18:00 Cu sânge receAnatomia lui Grey 18:00 Cu sânge receAnatomia lui Grey 18:00 Cu sânge receAnatomia lui Grey 18:00 Cu sânge receAnatomia lui Grey 18:00 Cu sânge rece19:00 Neveste disperate 19:00 Neveste disperate 19:00 Neveste disperate 19:00 Neveste disperate 19:00 Neveste disperate 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 ÎnÎnÎnÎnÎnmintea criminalului 21:00 mintea criminalului 21:00 mintea criminalului 21:00 mintea criminalului 21:00 mintea criminalului 21:00 POVEªTI DEPOVEªTI DEPOVEªTI DEPOVEªTI DEPOVEªTI DEADORMIT COPIII 23:00 FUGARÃ LA 17ADORMIT COPIII 23:00 FUGARÃ LA 17ADORMIT COPIII 23:00 FUGARÃ LA 17ADORMIT COPIII 23:00 FUGARÃ LA 17ADORMIT COPIII 23:00 FUGARÃ LA 17ANI 01:00ANI 01:00ANI 01:00ANI 01:00ANI 01:00 Jurnalele vampirilor Jurnalele vampirilor Jurnalele vampirilor Jurnalele vampirilor Jurnalele vampirilor

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 NOE06:00 NOE06:00 NOE06:00 NOE06:00 NOE08:15 DRUMUL08:15 DRUMUL08:15 DRUMUL08:15 DRUMUL08:15 DRUMUL

RUªINIIRUªINIIRUªINIIRUªINIIRUªINII09:50 MALEFICENT09:50 MALEFICENT09:50 MALEFICENT09:50 MALEFICENT09:50 MALEFICENT11:30 JACK R11:30 JACK R11:30 JACK R11:30 JACK R11:30 JACK RYYYYYAN:AN:AN:AN:AN:

AGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINUMRÃUMRÃUMRÃUMRÃUMRÃ

13:15 RICOªEU13:15 RICOªEU13:15 RICOªEU13:15 RICOªEU13:15 RICOªEU14:45 TRANSFORM-14:45 TRANSFORM-14:45 TRANSFORM-14:45 TRANSFORM-14:45 TRANSFORM-

ERS:ERS:ERS:ERS:ERS:EXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREA

17:30 HOUDINI (I)17:30 HOUDINI (I)17:30 HOUDINI (I)17:30 HOUDINI (I)17:30 HOUDINI (I)19:00 Silicon Valley19:00 Silicon Valley19:00 Silicon Valley19:00 Silicon Valley19:00 Silicon Valley19:30 Vicepreºedinta19:30 Vicepreºedinta19:30 Vicepreºedinta19:30 Vicepreºedinta19:30 Vicepreºedinta20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?20:00 DE CE EU?

(dramã, România,2015)

22:10 Urzeala tronurilor22:10 Urzeala tronurilor22:10 Urzeala tronurilor22:10 Urzeala tronurilor22:10 Urzeala tronurilor23:10 VERONICA23:10 VERONICA23:10 VERONICA23:10 VERONICA23:10 VERONICA

MARS MARS MARS MARS MARS (poliþist,SUA, 2014)

00:55 TRANSOFERM-00:55 TRANSOFERM-00:55 TRANSOFERM-00:55 TRANSOFERM-00:55 TRANSOFERM-ERS:ERS:ERS:ERS:ERS:EXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREAEXTERMINAREA(acþiune, SUA, ‘14)

03:40 EQUALIZER03:40 EQUALIZER03:40 EQUALIZER03:40 EQUALIZER03:40 EQUALIZER(acþiune, SUA,2014)

07:00 DA07:00 DA07:00 DA07:00 DA07:00 DAWN PWN PWN PWN PWN PAAAAATROLTROLTROLTROLTROL08:30 TEORIA UNEI08:30 TEORIA UNEI08:30 TEORIA UNEI08:30 TEORIA UNEI08:30 TEORIA UNEI

CRIME10:00CRIME10:00CRIME10:00CRIME10:00CRIME10:00AGENTUL CODYAGENTUL CODYAGENTUL CODYAGENTUL CODYAGENTUL CODYBANKS 2BANKS 2BANKS 2BANKS 2BANKS 2

11:45 O FEMEIE DREPT11:45 O FEMEIE DREPT11:45 O FEMEIE DREPT11:45 O FEMEIE DREPT11:45 O FEMEIE DREPTRÃSPLARÃSPLARÃSPLARÃSPLARÃSPLATÃTÃTÃTÃTÃ

13:20 PORTRETUL UNEI13:20 PORTRETUL UNEI13:20 PORTRETUL UNEI13:20 PORTRETUL UNEI13:20 PORTRETUL UNEIDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNE

15:40 POVESTEA VIEÞII15:40 POVESTEA VIEÞII15:40 POVESTEA VIEÞII15:40 POVESTEA VIEÞII15:40 POVESTEA VIEÞIIMELEMELEMELEMELEMELE

18:00 ST18:00 ST18:00 ST18:00 ST18:00 STARSKY ªIARSKY ªIARSKY ªIARSKY ªIARSKY ªIHUTCHHUTCHHUTCHHUTCHHUTCH

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000

09:15 Baronii09:15 Baronii09:15 Baronii09:15 Baronii09:15 Baronii11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie

12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarã14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã 14:45 Mica mireasã (r)16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite19:1519:1519:1519:1519:15 Mica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasã20:15 BÃRBAÞII20:15 BÃRBAÞII20:15 BÃRBAÞII20:15 BÃRBAÞII20:15 BÃRBAÞII

RÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUIRÃZBOIULUI22:30 SECRETUL22:30 SECRETUL22:30 SECRETUL22:30 SECRETUL22:30 SECRETUL

MAIESTRULUI WUMAIESTRULUI WUMAIESTRULUI WUMAIESTRULUI WUMAIESTRULUI WUXIAX IAX IAX IAX IA

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALTVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

09:00 Starea naþiei (r)10:00 Biziday11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

12:30 Tribuna partidelorparlamentare

13:00 De joi pânã joi13:00 De joi pânã joi13:00 De joi pânã joi13:00 De joi pânã joi13:00 De joi pânã joi15:30 Akzente

Prezintã LauraMoise

18:00 Lozul cel mare18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri (r)

19:45 Sport21:00 Vorbeºte liber!22:00 Biziday. Emisiune

prezentatã de MoiseGuran

23:50 UL23:50 UL23:50 UL23:50 UL23:50 ULTIMA BANDÃTIMA BANDÃTIMA BANDÃTIMA BANDÃTIMA BANDÃ(thriller, Franþa/Belgia, 2007)Cu: Vincent Elbaz

02:00 Zon@Cu Dan Cadar(reluare)

05:35 Ora regelui (r)

10:30 La Mãruþã 10:30 La Mãruþã 10:30 La Mãruþã 10:30 La Mãruþã 10:30 La Mãruþã (r)14:00 T14:00 T14:00 T14:00 T14:00 Trandafirulrandafirulrandafirulrandafirulrandafirul

negrunegrunegrunegrunegru15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea

destinului destinului destinului destinului destinului Cu:Cemal Toktas,Mehmet Akif

16:00 Lecþii de viaþã17:30 La Mãruþã

emisiune dedivertisment

20:30 BANI20:30 BANI20:30 BANI20:30 BANI20:30 BANIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞI(thriller, SUA,2008) Cu: ChrisAshworth

22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV22:30 ªtirile PRO TV23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -

PsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiEpisodul 3 dinsezonul 3

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 BANIBANIBANIBANIBANIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞIÎNSÂNGERAÞI(thriller, SUA,2008) Cu: ChrisAshworth(reluare)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 108:00 ‘Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 În gura presei

cu Mircea Badea12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru

fiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuReality show

14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu MirelaBoureanu Vaida

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces directCu SimonaGherghe

20:00 Observator specialCu: OctaviaGeamãnu

20:30 T20:30 T20:30 T20:30 T20:30 Te pui cue pui cue pui cue pui cue pui cublondele?blondele?blondele?blondele?blondele?

23:00 Un show pãcãtos.Emisiune tabloidprezentatã de DanCapatos

01:0001:0001:0001:0001:00 Strãini printreStrãini printreStrãini printreStrãini printreStrãini printrenoi noi noi noi noi Episodul 15,16, 17 Cu: BlairUnderwood, JasonRitter, Anthony Dale

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV10:00 Mama mea gãteºte

mai bine11:30 Dosarele DNA13:50 Jurnalul STV Junior15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort(reluare)

16:00 Trãzniþii17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Mama mea gãteºte

mai bine19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de19:30 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort20:3020:3020:3020:3020:30 AdevãruriAdevãruriAdevãruriAdevãruriAdevãruri

ascunseascunseascunseascunseascunse21:30 Apel de urgenþã21:30 Apel de urgenþã21:30 Apel de urgenþã21:30 Apel de urgenþã21:30 Apel de urgenþã

Cu: Iulia Mãrginean22:30 Trãzniþii23:0023:0023:0023:0023:00 Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima

RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!00:00 Mama mea gãteºte

mai bine(reluare)

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 AdevãruriAdevãruriAdevãruriAdevãruriAdevãruriascunseascunseascunseascunseascunse(reluare)

02:00 Apel de urgenþã(reluare)

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:00 Fatmagul 08:00 Fatmagul 08:00 Fatmagul 08:00 Fatmagul 08:00 Fatmagul (r)10:3010:3010:3010:3010:30 TTTTTeo showeo showeo showeo showeo show13:30 T13:30 T13:30 T13:30 T13:30 Te vreaue vreaue vreaue vreaue vreau

lângã minelângã minelângã minelângã minelângã mine16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 TTTTTeo showeo showeo showeo showeo show20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya(reluare)

22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz22:30 Wow biz01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya(reluare)

03:4503:4503:4503:4503:45 Wow biz Wow biz Wow biz Wow biz Wow biz (r)05:30 Pastila de râs

(reluare)

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo09:15 T09:15 T09:15 T09:15 T09:15 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo17:00 Las Bravo18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme01:00 Doctorul casei01:30 Dincolo de povestiri02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme03:30 Acasã în bucãtãrie

(reluare)

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 212:10 Ferma 12:10 Ferma 12:10 Ferma 12:10 Ferma 12:10 Ferma (r)13:00 Drumul lui Leºe13:00 Drumul lui Leºe13:00 Drumul lui Leºe13:00 Drumul lui Leºe13:00 Drumul lui Leºe14:30 Cultura minoritãþilor17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour19:00 Documentar20:1020:1020:1020:1020:10 IARTÃ-MÃ, DAR IARTÃ-MÃ, DAR IARTÃ-MÃ, DAR IARTÃ-MÃ, DAR IARTÃ-MÃ, DAR

VREU SÃ NEVREU SÃ NEVREU SÃ NEVREU SÃ NEVREU SÃ NECÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃCÃSÃTORIMTORIMTORIMTORIMTORIM(dramã, coprod.,2005)

23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou00:00 Naturã ºi00:00 Naturã ºi00:00 Naturã ºi00:00 Naturã ºi00:00 Naturã ºi

sãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtatesãnãtate01:00 Interviurile01:00 Interviurile01:00 Interviurile01:00 Interviurile01:00 Interviurile

FestivaluluiFestivaluluiFestivaluluiFestivaluluiFestivaluluiGeorge EnescuGeorge EnescuGeorge EnescuGeorge EnescuGeorge Enescu

02:00 Mituri muzicale02:00 Mituri muzicale02:00 Mituri muzicale02:00 Mituri muzicale02:00 Mituri muzicale

09:30 La bloc 11:00 La bloc 12:4509:30 La bloc 11:00 La bloc 12:4509:30 La bloc 11:00 La bloc 12:4509:30 La bloc 11:00 La bloc 12:4509:30 La bloc 11:00 La bloc 12:45OMUL DE LEGÃOMUL DE LEGÃOMUL DE LEGÃOMUL DE LEGÃOMUL DE LEGÃTURÃ 14:45 POVESTETURÃ 14:45 POVESTETURÃ 14:45 POVESTETURÃ 14:45 POVESTETURÃ 14:45 POVESTEDE DRAGOSTE 16:15 OPERAÞIUNEADE DRAGOSTE 16:15 OPERAÞIUNEADE DRAGOSTE 16:15 OPERAÞIUNEADE DRAGOSTE 16:15 OPERAÞIUNEADE DRAGOSTE 16:15 OPERAÞIUNEA“PETRECEREA ANULUI” 18:30 MÂNA“PETRECEREA ANULUI” 18:30 MÂNA“PETRECEREA ANULUI” 18:30 MÂNA“PETRECEREA ANULUI” 18:30 MÂNA“PETRECEREA ANULUI” 18:30 MÂNALUI DREAPTÃ LUI DREAPTÃ LUI DREAPTÃ LUI DREAPTÃ LUI DREAPTÃ 20:30 FURIE20:30 FURIE20:30 FURIE20:30 FURIE20:30 FURIEDEZLÃNÞUITÃ DEZLÃNÞUITÃ DEZLÃNÞUITÃ DEZLÃNÞUITÃ DEZLÃNÞUITÃ (acþiune, SUA, 1992)22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 ELICOPTER LA PÃMÂNT ELICOPTER LA PÃMÂNT ELICOPTER LA PÃMÂNT ELICOPTER LA PÃMÂNT ELICOPTER LA PÃMÂNT (rãzboi,SUA, 2001) 01:30FURIE DEZLÃNÞUITÃ01:30FURIE DEZLÃNÞUITÃ01:30FURIE DEZLÃNÞUITÃ01:30FURIE DEZLÃNÞUITÃ01:30FURIE DEZLÃNÞUITÃ(acþiune, SUA, 1992) 03:15 Cine A.M.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate12:00 Neveste disperate 13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþia13:00 Soþiaperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminaluluiperfectã 14:00 În mintea criminalului15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: A15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: A15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: A15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: A15:00 CRIMELE DIN MIDSOMER: AVINTVINTVINTVINTVINTAGE MURDERAGE MURDERAGE MURDERAGE MURDERAGE MURDER 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Anatomia luiAnatomia luiAnatomia luiAnatomia luiAnatomia luiGreyGreyGreyGreyGrey 18:0018:0018:0018:0018:00 Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece Cu sânge rece 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00Neveste disperate 20:00 În minteaNeveste disperate 20:00 În minteaNeveste disperate 20:00 În minteaNeveste disperate 20:00 În minteaNeveste disperate 20:00 În minteacriminaluluicr iminaluluicr iminaluluicr iminaluluicr iminalului 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 DRAGÃ, AMDRAGÃ, AMDRAGÃ, AMDRAGÃ, AMDRAGÃ, AMMICªORAMICªORAMICªORAMICªORAMICªORAT COPIII 23:00 DUPÃ CÃDERET COPIII 23:00 DUPÃ CÃDERET COPIII 23:00 DUPÃ CÃDERET COPIII 23:00 DUPÃ CÃDERET COPIII 23:00 DUPÃ CÃDERE01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 Jurnalele vampirilorJurnalele vampirilorJurnalele vampirilorJurnalele vampirilorJurnalele vampirilor

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 LICEUL06:00 LICEUL06:00 LICEUL06:00 LICEUL06:00 LICEUL

MUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULMUZICAL: ANULABSOLABSOLABSOLABSOLABSOLVIRIIVIRIIVIRIIVIRIIVIRII

07:50 HOUDINI (I)07:50 HOUDINI (I)07:50 HOUDINI (I)07:50 HOUDINI (I)07:50 HOUDINI (I)09:20 DRUMUL09:20 DRUMUL09:20 DRUMUL09:20 DRUMUL09:20 DRUMUL11:30 DE CE EU?11:30 DE CE EU?11:30 DE CE EU?11:30 DE CE EU?11:30 DE CE EU?14:10 O ZI CA14:10 O ZI CA14:10 O ZI CA14:10 O ZI CA14:10 O ZI CA

ORICARE ALORICARE ALORICARE ALORICARE ALORICARE ALTTTTTAAAAA16:00 FRUMOASA ªI16:00 FRUMOASA ªI16:00 FRUMOASA ªI16:00 FRUMOASA ªI16:00 FRUMOASA ªI

BESTIABESTIABESTIABESTIABESTIA17:55 SAVING MR.17:55 SAVING MR.17:55 SAVING MR.17:55 SAVING MR.17:55 SAVING MR.

BANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNBANKS: ÎNCÃUTCÃUTCÃUTCÃUTCÃUTAREAAREAAREAAREAAREAPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTIIPOVEªTII

21:15 JURNALUL UNEI21:15 JURNALUL UNEI21:15 JURNALUL UNEI21:15 JURNALUL UNEI21:15 JURNALUL UNEIVEDETE DE FILMVEDETE DE FILMVEDETE DE FILMVEDETE DE FILMVEDETE DE FILMPORNOPORNOPORNOPORNOPORNO

23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 UmbreUmbreUmbreUmbreUmbre00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 Poveºti dePoveºti dePoveºti dePoveºti dePoveºti de

groazãgroazãgroazãgroazãgroazã01:40 NOI SUNTEM01:40 NOI SUNTEM01:40 NOI SUNTEM01:40 NOI SUNTEM01:40 NOI SUNTEM

FAMILIA MILLERFAMILIA MILLERFAMILIA MILLERFAMILIA MILLERFAMILIA MILLER(comedie, SUA,2013)

03:30 TRAGE T03:30 TRAGE T03:30 TRAGE T03:30 TRAGE T03:30 TRAGE TARE ªIARE ªIARE ªIARE ªIARE ªITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞITE SCOÞI(acþiune, SUA,2013)

07:00 TEORIA UNEI07:00 TEORIA UNEI07:00 TEORIA UNEI07:00 TEORIA UNEI07:00 TEORIA UNEICRIMECRIMECRIMECRIMECRIME

08:30 PORTRETUL UNEI08:30 PORTRETUL UNEI08:30 PORTRETUL UNEI08:30 PORTRETUL UNEI08:30 PORTRETUL UNEIDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNEDOAMNE

11:00 POVESTEA VIEÞII11:00 POVESTEA VIEÞII11:00 POVESTEA VIEÞII11:00 POVESTEA VIEÞII11:00 POVESTEA VIEÞIIMELEMELEMELEMELEMELE

13:20 LUPTÃ13:20 LUPTÃ13:20 LUPTÃ13:20 LUPTÃ13:20 LUPTÃTOAREATOAREATOAREATOAREATOAREA16:45 HAPPY TEARS16:45 HAPPY TEARS16:45 HAPPY TEARS16:45 HAPPY TEARS16:45 HAPPY TEARS18:20 LIST18:20 LIST18:20 LIST18:20 LIST18:20 LISTA LUIA LUIA LUIA LUIA LUI

SCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLERSCHINDLER21:30 OH CA ÎN OHIO21:30 OH CA ÎN OHIO21:30 OH CA ÎN OHIO21:30 OH CA ÎN OHIO21:30 OH CA ÎN OHIO23:00 SCREAM 3 -23:00 SCREAM 3 -23:00 SCREAM 3 -23:00 SCREAM 3 -23:00 SCREAM 3 -

CRIMÃ ÎN 3 TIMPICRIMÃ ÎN 3 TIMPICRIMÃ ÎN 3 TIMPICRIMÃ ÎN 3 TIMPICRIMÃ ÎN 3 TIMPI

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000

11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie(reluare)

12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarã14:45 Mica mireasã14:45 Mica mireasã14:45 Mica mireasã14:45 Mica mireasã14:45 Mica mireasã16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-16:15 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarã19:1519:1519:1519:1519:15 Mica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasã20:15 Suflete-pereche20:15 Suflete-pereche20:15 Suflete-pereche20:15 Suflete-pereche20:15 Suflete-pereche21:15 Conspiraþia21:15 Conspiraþia21:15 Conspiraþia21:15 Conspiraþia21:15 Conspiraþia

iataganeloriataganeloriataganeloriataganeloriataganelorCu: Turkan Soray

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALTVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

ACTUALITATEA14

09:00 Starea naþiei10:00 Biziday11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

12:30 Tribuna partidelorparlamentare

13:00 EUROpolis15:30 Maghiara de

pe unu16:55 Opinii fiscale18:4018:4018:4018:4018:40 HoaþaHoaþaHoaþaHoaþaHoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri (r)

19:35 Vorbeºte corect21:00 Vorbeºte liber!22:00 Biziday. Emisiune

prezentatã de MoiseGuran

23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 DANTONDANTONDANTONDANTONDANTON (biografic, Franþa/Polonia, 1983) Cu:Gerard Depardieu

02:00 Andografia zilei02:05 În grãdina Danei03:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã04:20 Zestrea românilor

10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã10:30 La Mãruþã12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în12:00 Istorie în

farfurie farfurie farfurie farfurie farfurie Cu:Heston Blumenthal

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 TTTTTrandafirulrandafirulrandafirulrandafirulrandafirulnegrunegrunegrunegrunegru

15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Puterea15:00 Putereadestinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului (r) Cu:Cemal Toktas

16:00 Lecþii de viaþã17:30 La Mãruþã

emisiune dedivertisment

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 MISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSONE ONE ONE ONE ONE (acþiune,Franþa, 2012)

22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV22:30 ªtirile Pro TV23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -23:05 Lie to me -

PsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaPsihologiaminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiminciuniiEpisodul 1 dinsezonul 3

00:0000:0000:0000:0000:00 MISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSMISIUNE PE MSONE ONE ONE ONE ONE (acþiune,Franþa, 2012)(reluare)

01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami01:45 CSI: Miami03:30 Dupã 20 de ani (r)

ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 1ANTENA 108:00 ‘Neatza cu Rãzvan

ºi Dani10:50 În gura presei

cu Mircea Badea12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru12:00 Mireasã pentru

fiul meufiul meufiul meufiul meufiul meureality show

14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentru14:00 Mireasã pentrufiul meufiul meufiul meufiul meufiul meuCu MirelaBoureanu Vaida

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 Acces directAcces directAcces directAcces directAcces directCu SimonaGherghe

20:00 Observator specialCu: OctaviaGeamãnu

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 Poftiþi pe la noi:Poftiþi ºi dãruiþi!

23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 Un showUn showUn showUn showUn showpãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.pãcãtos.Emisiune tabloidprezentatã de DanCapatos

01:00 T01:00 T01:00 T01:00 T01:00 TABÃRAABÃRAABÃRAABÃRAABÃRAMAJORETELORMAJORETELORMAJORETELORMAJORETELORMAJORETELOR(comedie, SUA,2010)

PRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TVPRIMA TV09:00 Click! Poftã bunã!10:00 Mama mea10:00 Mama mea10:00 Mama mea10:00 Mama mea10:00 Mama mea

gãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai bine11:30 Amintiri din viitor11:30 Amintiri din viitor11:30 Amintiri din viitor11:30 Amintiri din viitor11:30 Amintiri din viitor

(reluare)12:30 Click!12:30 Click!12:30 Click!12:30 Click!12:30 Click!13:50 Secrete de stil15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de15:00 Cireaºa de

pe tortpe tortpe tortpe tortpe tort16:00 T16:00 T16:00 T16:00 T16:00 Trãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþiirãzniþii17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama mea17:00 Mama mea

gãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai bine19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini19:30 Imagini

incredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinincredibile dinlumelumelumelumelume

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 POVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIPOVESTEA LUIMARC PEASEMARC PEASEMARC PEASEMARC PEASEMARC PEASE

22:30 T22:30 T22:30 T22:30 T22:30 TrãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiirãsniþiiEpisodul 10 dinsezonul 24

23:0023:0023:0023:0023:00 Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inima Focus din inimaRomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei

23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!23:30 Click!Cu Diana Bart ºiAlexandruConstantin

00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Mama meaMama meaMama meaMama meaMama meagãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai binegãteºte mai bine

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV KANAL DKANAL DKANAL DKANAL DKANAL D08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul08:00 Fatmagul10:30 Teo show12:30 ªtirile Kanal D13:30 T13:30 T13:30 T13:30 T13:30 Te vreaue vreaue vreaue vreaue vreau

lângã minelângã minelângã minelângã minelângã mine16:45 Teo show20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila20:00 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya

22:30 Wow biz01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila01:45 Dila Cu: Hatice

Sendil, ErkanPetekkaya(reluare)

03:45 Wow biz(reluare)

05:30 Pastila de râs

ACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TVACASÃ TV08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo08:00 Los Bravo09:15 T09:15 T09:15 T09:15 T09:15 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume11:30 Singurã pe lume14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit14:00 Tânãr ºi neliniºtit15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic15:00 Înger sãlbatic17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo17:00 Los Bravo18:00 T18:00 T18:00 T18:00 T18:00 Trandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negrurandafirul negru19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea19:00 Puterea

destinuluidestinuluidestinuluidestinuluidestinului20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume20:00 Singurã pe lume22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã22:00 Dragoste de viaþã23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate23:00 Iubiri vinovate00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme00:00 Iubire ca în filme01:00 Doctorul casei02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme02:30 Iubire ca în filme03:30 Acasã în bucãtãrie04:30 Dincolo de povestiri

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 208:00 Memorialul08:00 Memorialul08:00 Memorialul08:00 Memorialul08:00 Memorialul

dureriidureriidureriidureriidurerii09:00 Ultimii nomazi09:00 Ultimii nomazi09:00 Ultimii nomazi09:00 Ultimii nomazi09:00 Ultimii nomazi

din þara renilordin þara renilordin þara renilordin þara renilordin þara renilor12:10 Teatrul “Concert de

muzicã Bach”14:30 Cultura minoritãþilor16:00 Ieri - azi - mâine Cu:

Corina Dãnilã17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour17:00 Black Harbour

Cu: RebeccaJenkins, Alex Carter

20:10 D’ale lu’ Miticã20:10 D’ale lu’ Miticã20:10 D’ale lu’ Miticã20:10 D’ale lu’ Miticã20:10 D’ale lu’ Miticã21:00 Destine ca-n21:00 Destine ca-n21:00 Destine ca-n21:00 Destine ca-n21:00 Destine ca-n

f i lmef i lmef i lmef i lmef i lme23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou23:10 La birou00:00 Pescar hoinar00:00 Pescar hoinar00:00 Pescar hoinar00:00 Pescar hoinar00:00 Pescar hoinar

09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc 09:00 La bloc (r) 10:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:1510:30 La bloc 12:15ARSENALUL SEDUCÞIEI 14:15 ROBINARSENALUL SEDUCÞIEI 14:15 ROBINARSENALUL SEDUCÞIEI 14:15 ROBINARSENALUL SEDUCÞIEI 14:15 ROBINARSENALUL SEDUCÞIEI 14:15 ROBINªI MARIAN ªI MARIAN ªI MARIAN ªI MARIAN ªI MARIAN (aventuri, SUA, 1976) Cu: SeanConnery 16:3016:3016:3016:3016:30 ANNIE: O AVENTURÃ ANNIE: O AVENTURÃ ANNIE: O AVENTURÃ ANNIE: O AVENTURÃ ANNIE: O AVENTURÃREGALÃ 18:30 OMUL DE LEGÃREGALÃ 18:30 OMUL DE LEGÃREGALÃ 18:30 OMUL DE LEGÃREGALÃ 18:30 OMUL DE LEGÃREGALÃ 18:30 OMUL DE LEGÃTURÃTURÃTURÃTURÃTURÃ20:30 UN ALIBI PERFECT 22:30 SÃ-20:30 UN ALIBI PERFECT 22:30 SÃ-20:30 UN ALIBI PERFECT 22:30 SÃ-20:30 UN ALIBI PERFECT 22:30 SÃ-20:30 UN ALIBI PERFECT 22:30 SÃ-NCEAPÃ ªTIRILE!NCEAPÃ ªTIRILE!NCEAPÃ ªTIRILE!NCEAPÃ ªTIRILE!NCEAPÃ ªTIRILE! 00:1500:1500:1500:1500:15 UN ALIBI PER-UN ALIBI PER-UN ALIBI PER-UN ALIBI PER-UN ALIBI PER-FECTFECTFECTFECTFECT (thriller, SUA, 1998) Cu: Luke Perry,Richard Rosenberg, G. Hall 02:15 Cine A.M.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA06:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 11:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 11:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 11:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 11:0006:00 Haven 07:00 Soþia perfectã 11:00Cu sânge rece 12:00 Neveste disperateCu sânge rece 12:00 Neveste disperateCu sânge rece 12:00 Neveste disperateCu sânge rece 12:00 Neveste disperateCu sânge rece 12:00 Neveste disperate13:00 Soþia perfectã 14:00 În mintea13:00 Soþia perfectã 14:00 În mintea13:00 Soþia perfectã 14:00 În mintea13:00 Soþia perfectã 14:00 În mintea13:00 Soþia perfectã 14:00 În minteacr iminalului cr iminalului cr iminalului cr iminalului cr iminalului 15:00 CRIMELE DIN15:00 CRIMELE DIN15:00 CRIMELE DIN15:00 CRIMELE DIN15:00 CRIMELE DINMIDSOMER: MURDER BY MAGICMIDSOMER: MURDER BY MAGICMIDSOMER: MURDER BY MAGICMIDSOMER: MURDER BY MAGICMIDSOMER: MURDER BY MAGIC17:00 Anatomia lui Grey 18:00 Cu17:00 Anatomia lui Grey 18:00 Cu17:00 Anatomia lui Grey 18:00 Cu17:00 Anatomia lui Grey 18:00 Cu17:00 Anatomia lui Grey 18:00 Cusânge rece 20:00 În minteasânge rece 20:00 În minteasânge rece 20:00 În minteasânge rece 20:00 În minteasânge rece 20:00 În minteacriminaluluicriminaluluicriminaluluicriminaluluicriminalului 21:00 FUGARÃ LA 17 ANI 21:00 FUGARÃ LA 17 ANI 21:00 FUGARÃ LA 17 ANI 21:00 FUGARÃ LA 17 ANI 21:00 FUGARÃ LA 17 ANI23:0023:0023:0023:0023:00 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSA 1 OCAZIE, 2 DANSATORITORITORITORITORI

DIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSALDIVA UNIVERSAL

HBOHBOHBOHBOHBO06:00 LIGA DREPTÃÞII:06:00 LIGA DREPTÃÞII:06:00 LIGA DREPTÃÞII:06:00 LIGA DREPTÃÞII:06:00 LIGA DREPTÃÞII:

CAPTIVI ÎN TIMPCAPTIVI ÎN TIMPCAPTIVI ÎN TIMPCAPTIVI ÎN TIMPCAPTIVI ÎN TIMP08:15 JIMMY P08:15 JIMMY P08:15 JIMMY P08:15 JIMMY P08:15 JIMMY P.....10:10 MAGNOLII DE10:10 MAGNOLII DE10:10 MAGNOLII DE10:10 MAGNOLII DE10:10 MAGNOLII DE

OÞELOÞELOÞELOÞELOÞEL11:40 Silicon Valley11:40 Silicon Valley11:40 Silicon Valley11:40 Silicon Valley11:40 Silicon Valley12:10 Vicepreºedinta12:10 Vicepreºedinta12:10 Vicepreºedinta12:10 Vicepreºedinta12:10 Vicepreºedinta12:40 Noe12:40 Noe12:40 Noe12:40 Noe12:40 Noe15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 DRUMULDRUMULDRUMULDRUMULDRUMUL

RUªINIIRUªINIIRUªINIIRUªINIIRUªINII16:35 MALEFICENT16:35 MALEFICENT16:35 MALEFICENT16:35 MALEFICENT16:35 MALEFICENT18:15 JACK R18:15 JACK R18:15 JACK R18:15 JACK R18:15 JACK RYYYYYAN:AN:AN:AN:AN:

AGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINAGENTUL DINUMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃUMBRÃ

20:00 ACEL MOMENT20:00 ACEL MOMENT20:00 ACEL MOMENT20:00 ACEL MOMENT20:00 ACEL MOMENTPENIBILPENIBILPENIBILPENIBILPENIBIL

21:35 Knick 21:35 Knick 21:35 Knick 21:35 Knick 21:35 Knick Episodul 1ºi 2 Cu Clive Owen

23:20 NICIO FAPTÃ23:20 NICIO FAPTÃ23:20 NICIO FAPTÃ23:20 NICIO FAPTÃ23:20 NICIO FAPTÃBUNÃBUNÃBUNÃBUNÃBUNÃ(thriller, SUA, 2014)

00:45 CURSÃ00:45 CURSÃ00:45 CURSÃ00:45 CURSÃ00:45 CURSÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃEXPLOZIVÃ(acþiune, SUA,2013)

02:15 UN CAZ DE02:15 UN CAZ DE02:15 UN CAZ DE02:15 UN CAZ DE02:15 UN CAZ DEEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZAREEXORCIZARE(horror, SUA, 2005)

05:00 CASA DE CEARÃ05:00 CASA DE CEARÃ05:00 CASA DE CEARÃ05:00 CASA DE CEARÃ05:00 CASA DE CEARÃ07:00 NÃSCUÞI07:00 NÃSCUÞI07:00 NÃSCUÞI07:00 NÃSCUÞI07:00 NÃSCUÞI

ROMANTICIROMANTICIROMANTICIROMANTICIROMANTICI09:00 EVERYTHING09:00 EVERYTHING09:00 EVERYTHING09:00 EVERYTHING09:00 EVERYTHING

MUST GOMUST GOMUST GOMUST GOMUST GO11:00 AGENTUL CODY11:00 AGENTUL CODY11:00 AGENTUL CODY11:00 AGENTUL CODY11:00 AGENTUL CODY

BANKSBANKSBANKSBANKSBANKS13:00 TEORIA UNEI13:00 TEORIA UNEI13:00 TEORIA UNEI13:00 TEORIA UNEI13:00 TEORIA UNEI

CRIMECRIMECRIMECRIMECRIME15:00 DA15:00 DA15:00 DA15:00 DA15:00 DAWN PWN PWN PWN PWN PAAAAATROLTROLTROLTROLTROL16:40 MIREASA E16:40 MIREASA E16:40 MIREASA E16:40 MIREASA E16:40 MIREASA E

IUBITIUBITIUBITIUBITIUBITA MEA!A MEA!A MEA!A MEA!A MEA!23:10 SINISTER23:10 SINISTER23:10 SINISTER23:10 SINISTER23:10 SINISTER

TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000TV 1000

08:00 Opriþi timpul08:00 Opriþi timpul08:00 Opriþi timpul08:00 Opriþi timpul08:00 Opriþi timpul11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie11:00 Prin flori ºi sabie

(reluare)12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii12:15 Baronii13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-13:30 Dragoste dulce-

amarãamarãamarãamarãamarã16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite16:15 Destine împlinite19:1519:1519:1519:1519:15 Mica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasãMica mireasã20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 Destine împliniteDestine împliniteDestine împliniteDestine împliniteDestine împlinite21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 ORAªULORAªULORAªULORAªULORAªUL

PIERDUTPIERDUTPIERDUTPIERDUTPIERDUT23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 Justiþie brutalãJustiþie brutalãJustiþie brutalãJustiþie brutalãJustiþie brutalã03:45 Baronii 03:45 Baronii 03:45 Baronii 03:45 Baronii 03:45 Baronii (r)

NAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALNAÞIONALTVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1

17 IUNIE 2015 MIERCURI

18 IUNIE 2015 JOI

PAªTE FERICIT! LUNI09:00 Starea naþiei09:55 Foc încruciºat11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa11:30 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

12:30 Impact global(reluare)

13:00 Germana... la 115:30 Maghiara de pe unu16:55 Opinii fiscale17:10 Hai Hui Cu Marina

Almãºan18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa18:40 Hoaþa

Cu: Veronica Pivetti,Daniela Terreri

19:35 Vorbeºte corect21:00 Vorbeºte liber!22:00 Biziday. Emisiune

prezentatã de MoiseGuran

22:50 Starea naþieiCu: Dragoº Pãtraru

00:25 NOAPTEA ZILEI00:25 NOAPTEA ZILEI00:25 NOAPTEA ZILEI00:25 NOAPTEA ZILEI00:25 NOAPTEA ZILEIURMÃURMÃURMÃURMÃURMÃTOARETOARETOARETOARETOARE(acþiune, SUA,1968) Cu: MarloBrando, RichardBoone, Rita Moreno

16 IUNIE 2015 MARÞI

LUNIRECOMANDÃRI TVACTUALITATEA14

Page 15: Actualitatea 930

15SUPERSTAR12 - 18 IUNIE 2015 ACTUALITATEA

Oana Zăvoranu într-un video incendiar

Mariah Carey, în mare pericol

Nu-şi mai vorbesc de doi ani, dar asta nu-l împiedică pe

fratele cântăreţei Mariah Carey să-şi facă griji pentru ea. Pe de

altă parte, Morgan Carey face şi dezvăluiri şocante despre vedetă.

„Mariah bea când era însărci-nată. Nu am văzut-o niciodată

trează. Este îngrijorător”. În plus, acesta susţine că diva ia

numeroase pastile în fiecare zi şi se teme să nu moară precum

Whitney Houston. „Ea nu are sprijin şi nu este bine mental. A

îndepărtat singurele persoane demne de încredere. Dacă sora

mea este găsită moartă… cei care au umplut paharul sunt de învi-novăţit”. Purtătorul de cuvânt al

cântăreţei nu a vrut să comenteze aceste informaţii.

Povestea de iubire dintre Andreea Bălan şi Micha-el a ajuns la final! După mai bine de un an în care cei doi au petrecut clipe de neuitat unul în preajma celuilalt şi s-au iubit cu patimă, iată că iubirea dintre ei nu a învins aşa cum era de aşteptat. Principalul motiv al despărţirii celor doi a fost distanţa. Cum era şi normal, despărţirea trebuia confirmată şi de către Michael, care bineînţeles că nu s-a sfiit să recunoască că este din nou burlac. „După 11 luni de relaţie sunt din nou singur. Unele lucruri nu erau tocmai OK. În concluzie, nu era cea mai bună cale. Acum e loc pentru noi începuturi. Nu are de ce să-mi pară rău! Când o uşă se închide, altele se deschid! E neplăcut, fără îndoială, dar nu avea cum să meargă. Ea nu s-ar fi mutat niciodată aici şi nici eu acolo. Aşa a fost să fie. Nu m-am însurat cu ea şi probabil că şi asta a contat”, a scris Michael pe un cont de socializare.

Andreea Bănică a plecat la Miami pentru a filma un videoclip nou.

Pentru drum, blonda a ales o ţinută lejeră, cu colanţi şi un hanorac, însă

aceasta a lăsat la vedere un detaliu care dă de gândit, şi anume o burtică destul

de proeminentă, care indică fie ceva

probleme cu silueta, fie o posibilă sarcină.

Frumoasa artistă a explicat pe pagina de Facebook de ce avea

burtică. “Pentru cei care au scris că aş fi însărcinată, nu sunt, cu toate că

mi-aş dori! Nu am suportat minciuna niciodată... faptul că vă pot transmite

realitatea pe pagina mea mă face fe-ricită. Din păcate am avut şi încă mai am ceva probleme de sănătate şi mă

mai umflu în burtică”, a scris Andreea Bănică pe pagina de Facebook.

Andreea Bănică are probleme de sănătate

Este frumoasă şi ta-lentată, iar în plus, Be-yonce nu are probleme de promovare. Este suficient să renunţe la hăinuţe. Vedeta de 33 de ani este conştientă de asta, aşa că le ofe-ră fanilor, cu destulă zgârcenie, imagini în care arată cât este de sexy. Aşa s-a întâmplat şi acum. Fosta com-

ponentă a formaţiei Destiny’s Child a postat o fotografie pe Insta-gram care i-a răvăşit nu doar pe bărbaţi. 1,4 milioane de like-uri a strâns imaginea în care cântăreaţa apare într-un body şi cu o jartie-ră albă plasată perfect pentru a atrage atenţia. Şi da, pentru mulţi Be-yonce este numărul 1.

Lora se pregăteşte să

spargă din nou toate

topurile. Lora revine în forţă cu piesa “Floa-

re la ureche”. Noul videoclip

al juratei de la “Next Star”

a fost lansat chiar de ea pe pagina perso-nală de Face-book. “Piesa se adresează

fetelor cu personalitate

puternică, care nu se lasă

păcălite aşa uşor. “Este o melodie care

îmi place foar-te mult, mă

amuză şi mă binedispune.

Le mulţumesc lui Dorian

Oswin (Man-go Music) şi

Doddy pentru muzică şi text, dar şi întregii mele echipe,

care încă o dată şi-a unit

forţele pentru o nouă me-

ga-producţie marca Lora”, a spus cântă-

reaţa.

Mădălina Drăghici a confirmat că va deveni mămică. “Da, sunt în-sărcinată. Am împlinit trei luni şi jumătate. Am tăcut până acum şi n-am suflat nicio vor-bă despre sarcina mea pentru că m-am temut de perioada critică. Acum am depăşit-o şi mă simt minunat. Nu am avut probleme ma-jore, doar greţuri şi alte stări specifice începutu-lui de sarcină. Am fost şi la ecograf, da. Părea fetiţă, însă medicul ne-a spus că poziţia nu a fost strălucită şi nu ne poate garanta sexul bebeluşu-lui. Aşa că, aşteptăm!, a declarat Mădălina.

Lora

, prov

ocat

oare

şi

rea î

n nou

l vide

oclip

aşte

aptă

un co

pilaş

Oana Zăvoranu a decis că este timpul să se iubeas-că mai mult pe ea şi să-şi îndeplinească visele pe care le avea de mic copil. Aflată acum câteva luni în va-canţă în Insulele Maldive, Oana a profitat de peisajul mirific şi a acordat puţină atenţie şi job-ului. Ea a re-alizat un pictorial de excepţie pe o plajă din Maldive. La finalul shooting-ului, bruneta şi-a lansat şi un clip video, care surprinde cele mai incitante cadre, din timpul şedinţei foto. Şedinţa foto a fost dedicată în totalitatea afacerii sale cu haine. La vârsta de 41 de ani, Oana arată mai bine decât în perioada în care se afirma în telenovelele româneşti şi se pare că sex-ap-peal-ul ei se intensifică odată cu înaintarea în vârstă.

Beyonce este cu adevărat incendiară

Mădălina Drăghici

Andreea Bălan s-a despărţit de iubit

Frumoasa artistă a lansat videoclipul piesei “Floare la ureche”.

Page 16: Actualitatea 930

16 PENTRU DVS. 12 - 18 IUNIE 2015ACTUALITATEA

Campania de primăvară 2015

DEALER AUTORIZAT INTERCOM

LUGOSTAR M-S SRL

pachete promoţionale:MOTOCOASă şi MOTOfERăSTRăU HUSQVARNA pentru toate domeniile de utilizare – de la 1399 leiAlte oferte promoţionale (preţ redus sau BONUSURI): n Motocoase pentru iarbă şi arbuşti; n Motoferăstraie; n Motoprăşitori; n Maşini pentru gazon.Campanie valabilă până la 30 iunie 2015, în limita stocului disponibil.

+

DETALII îN MAGAZINELE HUSQVARNA: Lugoj, str.Banatului, nr. 1, tel.0256.356.790, 0722.301.936;Făget, str.1 Decembrie 1918, nr. 12, tel. 0722.301.936; Buziaş, str. Bisericii, nr. 18, tel. 0733.769.540.

n Cum a fost ucis Bigfoot

Renaud Prudhomme, un bărbat de 56 de ani, a doborât recordul de shoturi băute în barul Le Starter, din Clermont-Ferrand, însă la scurt timp după asta a fost dus la spital unde a murit în ziua următoare. Bărbatul se afla în local ală-turi de fiica sa şi de mai mulţi prieteni, atunci când a fost încurajat de Gilles Crepin, un barman, să bea 56 de shot-uri, unul pentru fiecare an din viaţă. Cu toate acestea, după moartea victimei, francezul a fost condamnat pentru cri-mă, deoarece şi-a încurajat clientul să

bea. Într-un final, el a fost condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare şi i-a fost interzis să lucreze timp de un an într-un bar. “Este o decizie a judecă-torului bazată pe emoţie şi pe o dorinţă inconştientă să dea un exemplu. Nu pu-tem întreba fiecare client care cumpără alcool dacă are toate actele medicale la el”, a declarat barmanul care doreşte să facă recurs la această decizie. Mai mult, avocatul spune că fiica sa l-a îndemnat să bea atâta, iar francezul avea deja pro-bleme respiratorii şi abuza de alcool.

Britanica Melissa Hart, în vârstă de 23 de ani, şi-a petrecut vacanţa la Gibraltar special pentru a vedea faimoasele maimuţe Barbary, însă când a ajuns în faţa lor, acestea au avut o reacţie neaşteptată. Femeia era îmbrăcată numai în costum de baie când a ajuns la locul în care se aflau macacii. Când s-a apropiat, doi dintre ei au sărit pe ea şi au început să o tragă de păr şi de haine. În cele din urmă, maimuţele au reuşit să-i smulgă sutienul, descoperindu-i sânii, iar femeia mărturiseşte că cele două animale au atins-o în zone-le intime. Furioasă, femeia a mers la cea mai apropia-tă secţie de poliţie şi le-a povestit agenţilor cum a fost hărţuită sexual de către cele două maimuţe. Poliţiştii nu au luat măsuri în această situaţie, întrucât agreso-rii sunt animale, iar din cauza faptului că nu au simţul raţiunii, acestea nu pot fi trase la răspundere.

n Şi-a făcut un tatuaj pe care îl va regreta toată viaţa

Un suporter din Marea Britanie, convins că echi-pa sa favorită va câştiga Cupa Angliei şi-a făcut un tatuaj înaintea finalei, însă a avut parte de o surpri-ză nefericită. Suporterul clubului Aston Villa şi-a tatuat numele clubului şi l-a declarat câştigătorul Cupei în acest sezon, într-un desen pe picior, însă echipa câştigătoare a fost Arsenal, după ce a învins pe Wembley cu scorul de 4-0. Ulterior, o imagine a tatuajului a ajuns pe internet. Chiar dacă nu se cunoaşte identitatea bărbatului, imaginea a fost postată pe Twitter, devenind în scurt timp virală.

Datorită măririi capacităţii de producţie, SC RIEkER ROMANIA SRL

angajează:n femei şi bărbaţi pentru secţia tras - tălpuit

La faze de lucru simple, manuale, cu învăţare rapidă, nu este necesară experienţă la confecţii încălţăminte

Se oferă: n sistem de prime atractiv n tichete de masă n transport gratuit

Te poţi prezenta începând cu ora 6.30 dimineaţa la sediul firmei din Lugoj pe strada Timişorii nr.139-141.

Nimeni nu are curajul să calce prin ace-le locuri, de frica unui animal unic în lume şi extrem de periculos. Zona de stepă, cu stâncă, nisip şi ierburi înalte din rezerva-ţia ”Dealul lui Dumnezeu”, în apropiere de Uricani (la 35 de kilometri de Iaşi), este considerată leagănul unor făpturi extraordinare, care şi-ar putea afla locul în mitologii. Puţini oameni le-au văzut, şi asta nu neapărat pentru că s-au temut de dintele lor ascuţit cu otravă (deşi este şi acesta un real impediment). Însă anima-lele la care facem referire au capacitatea de a se camufla foarte uşor, astfel încât nu le deosebeşti uşor de solul pe care se târâie (ceea ce ar putea constitui, de

fapt, un pericol în plus pentru aceia care se aventurează prin acele locuri). Pe de altă parte, vorbim de un număr restrâns de exemplare, care trăiesc într-un spaţiu endemic rezervat lor de mii de ani, motiv pentru care sunt şi protejate de lege. Cei care reuşesc totuşi să le vadă pot depune mărturie că întâlnirea cu aceste fiinţe este una marcată de curiozitate, extaz şi spai-mă. Este vorba despre o specie unică de reptile, care se găseşte numai în România - şi pe care unii o identifică cu şarpele bi-blic (poate de aceea locul se vrea a fi numit şi ”Dealul lui Dumnezeu”!). Alte legende spun că ar putea fi din neamul balaurului spintecat de Sfântul Gheorghe.

Exact acum 35 de ani, Muntele St. Helens (statul Wa-shington, SUA) a erupt, aruncând aproape o milă cub de cenuşă şi bolovani în atmosferă şi producând peste 1 miliard de dolari daune. Această erupţie rămâne cea mai mortală şi mai distructivă activitate vulcanică din istoria recentă a Statelor Unite, întrucât a provocat 57 de victime omeneşti. Unii l-ar mai adăuga la lista de vic-time şi pe celebrul Bigfoot. Înainte de erupţia vulcanică, întreaga zonă era bântuită de monstrul din pădure, lo-calnicii semnalând de mai multe ori prezenţa sa. După erupţia vulcanică din 1980, Bigfoot a dispărut din sce-nă, de aici trăgându-se concluzia că vulcanul a ucis cre-atura. Aşa că în zonă a apărut o imensă statuie a bestiei, considerată a fi una dintre cele mai mari statui ale lui Bigfoot din lume, marcându-se şi ca mormântul său.

n O femeie tânără a fost abuzată de un grup de maimuţe

n O fetiţă s-a mişcat în sicriu înainte de a fi înmormântată

Un bătrân de 69 de ani a publicat un anunţ în care caută o menajeră care să muncească dezbră-cată. Pensionarul este dispus sa plătească 20 de lire pe oră pentru a avea în casă o femeie care să spele nud vasele sau să şteargă praful. Bătrânul susţine că nu este nimic sexual în dorinţa lui, aceasta fiind cea de-a patra menajeră dezbracată pe care o caută, în ultimii patru ani. După o săptămână de la publicarea anunţului, pensionarul a primit peste 10 cereri de an-gajare. Bărbatul spune că îi place să stea la un pahar de vin cu femeile, după ce îşi termină treaba. “Două dintre fostele menajere încă îmi trimit mesaje şi se interesează de starea mea.”, a spus pensionarul.

n Un pensionar are o plăcere mai mult decât bizară

Un caz absolut uluitor a şocat o comunitate din Au-rora, Zamboanga del Sur, Filipine, după ce un copil a înviat la propria înmormântare. După ce medicii i-au declarat decesul, râuri de lacrimi au curs în familia micuţei de doar trei ani. Toată lumea s-a pregătit de înmormântare, ce avea să aibă loc a doua zi. Sutele de oameni care s-au strâns pentru a o conduce pe micuţă pe ultimul drum au rămas înmărmuriţi în momen-tul în care copilul a început să se mişte în sicriu, după care a deschis ochii. Scena a fost filmată de cei pre-zenţi şi a devenit subiect de ştire în întreaga lume.

I-a dat să bea până a murit

în România vieţuieşte un animal biblic, unic în lume

BELLA GOLD & PARFuMSDacă imaginea contează, atunci alegerea contează!

CUMPăRăM AUR indiferent de calitate, karataj sau cantitate.

Reparăm bijuterii din aur şi argint.

Reparăm ochelari. Vindem aur 14 k, 160 lei gr.

Vindem argint 925 0/00, 10-20 lei/gr.

Comercializează butelii ButangasLa cel mai bun preţ din oraşBG cu guler (11 kg)-61 lei;

AR fără guler (9 kg)-51 lei; Butelie galbenă (11 kg)- 61 lei.

Orar: Luni-Vineri 10-18, Sâmbătă 10-14str. Bucegi, nr. 26, tel. 0722.223.986; 329.505.

Cumpărăm butelii orice marcă: 50 lei/buc.

Executăm pe comandă brăţări cu nume

(de argint), brăţară pe şnur (16 culori în stoc).De asemenea, executăm

bijuterii din argint personalizate, respectiv

lănţişor, pandantiv, cercei, inel.

Acum şi coliere cu nume (de aur).

Livrare: o săptămână!

NOu!