a península ibérica e o predominio cristián

of 15 /15
A PENINSULA IBÉRICA PREDOMINIO CRISTIÁN TEMA 11

Upload: rosacidgalante

Post on 09-Jul-2015

828 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: A Península Ibérica e o predominio cristián

A PENINSULA IBÉRICA PREDOMINIO CRISTIÁN

TEMA 11

Page 2: A Península Ibérica e o predominio cristián

Al-Andalus entre os séculos XI e XV. Almorávides

• Entraron na Península en 1086 chamados polos Taifas.

• Derrotaron aos cristiáns na Batalla de SAGRAJAS e impuxeron o seu dominio na Península.

Page 3: A Península Ibérica e o predominio cristián

Al-Andalus entre os séculos XI e XV. Os Almohades

• Logo dos Almorávides entraron os Almohades. Tras a súa vitoria na Batalla de Alarcos paralizaron a Reconquista ata que foron derrotados na batalla das NAVAS DE TOLOSA.

Page 4: A Península Ibérica e o predominio cristián

Al-Andalus entre os séculos XI e XV. Reino Nazarí de Granada

• Foi o reino musulmán que permaneceu polo apoio dos musulmáns do norte de Africa e porque compraron a Paz con Castela a cambio de pagar tributos. Pero foron finalmente conquistados en 1492 polos Reis Católicos.

Page 6: A Península Ibérica e o predominio cristián

Os Estados cristiáns entre os séculos XI e XV

Page 7: A Península Ibérica e o predominio cristián

Expansión do Reino de Castela

Page 8: A Península Ibérica e o predominio cristián

Expansión da Coroa de Aragón

Page 9: A Península Ibérica e o predominio cristián

Organización dos Reinos Cristiáns

• En Castela era unha monarquía unitaria, un so rei.En Navarra era federativa

• As Institucións:– Curia Rexia formada por nobres do reino e bispos.– Cortes que tiñan representantes dos tres estamentos

(nobreza, clero e xentes do común) e a súa función era aprobar as axudas solicitadas polo rei e votar novos impostos.

• En Castela as Cortes tiñan pouco poder mentres que en Aragón tiveron poderes máis amplos. En Navarra recibiron a denominación de Tres Estados e tiñan atribucións de xustiza.

Page 10: A Península Ibérica e o predominio cristián

sistema_pol´tiico

Page 11: A Península Ibérica e o predominio cristián

A repoboación do territorio• A repoboación concellil entre o

Douro e Texo. O territorio repartiuse en Concellos formados por unha vila amurallada.

• Repoboación de Ordes militares: Entre o Texo e Serra Morena. Encomendouse a ordes militares que recibiron señoríos.

• Repoboación por repartimento: No sur. O territorio repartiuse entre os que participaran na reconquista. Os nobres recibiron moitas extensións de terra.

• A presura fíxose no norte e era apropiarse da terra e o Rei, posteriormente, legalizaba a apropiación.

Page 12: A Península Ibérica e o predominio cristián

Actividades económicas: A Mesta

• Poderosa asociación de gandeiros castelás de ovellas meiriñas. Realizaban unha longa transhumancia por camiños ou itinerarios fixos.

• Os reis concedéronlles privilexios

Page 13: A Península Ibérica e o predominio cristián

Sociedade

Page 14: A Península Ibérica e o predominio cristián
Page 15: A Península Ibérica e o predominio cristián

Os Irmandiños

• Os irmandiños foron campesiños galegos que se alzaron contra os abusos dos nobres. Derrubaron 130 fortalezas e castelos.

• As irmandades xuntábanse por comarcas.

• Algúns nobres fuxiron como Conde de Lemos, Pedro Alvarez de Soutomaior.

• Os irmandiños foron sofocados en 1469.