95. muhammed suresi

Download 95. muhammed suresi

Post on 28-Jul-2015

40 views

Category:

Science

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 95 (47). MUHAMMED SRES MEDEN, 38 YET GR Mednede inen Muhammed sresi, 95. sre olarak kabul edilir. Adn 2. yette geen ] [Muhammed] kelimesinden alan srenin genel ierii ve 20. yetteki [qtl/sava] szc nedeniyle sreye, Qtl sresi de denilir. Necmleri dikkate alndnda srenin Medne dneminin deiik zamanlarnda indii, baz blmlerinin ise Mekke'nin fethinden sonra indii anlalr. 13. yetin Veda haccndan sonra, Raslullah'n Mekke'den kp Kabe'ye alayarak bakt bir srada indiine dair nakiller mehurdur.1 Srede genel olarak iman-kfr, mmin-kfir mukayesesi yaplr; kfrn ve imann douraca sonular genie aklanr. Ayrca, sava, sava hukuku ve infak gibi konulara deinilir. Sre, genel olarak kfirleri uyarmaya ve mminleri sebata davete ynelik mesajlardan oluur. RAHMN, RAHM ALLAH ADINA MEAL: 1 nkr eden ve Allah'n yolundan alkoyan kimseler; Allah, onlarn ilerini saptrd/ boa kard. 2 Ve iman eden, dzeltmeye ynelik iler yapan ve Rableri tarafndan bir gerek olarak Muhammed'e indirilene inanan kimseler; Allah, onlarn ktlklerini rtt ve durumlarn dzeltti. 3 Allah'n byle yapmas, phesiz kfirlerin; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden/inanmayan kimselerin btla uymalar, phesiz iman eden kimselerin de Rablerinden gelen geree uymalar sebebiyledir. te Allah insanlara, onlarn rneklerini byle verir. 4-6 Artk Allah'n ilhlna ve rabliine inanmayan kimselerle karlatnz/ savatnz zaman, hemen boyunlar vuru /lmne savan. Sonra onlara stn geldiiniz zaman, hemen ba sk balayn/salam kararlar aln. Sonra harp; bozum yapma ii arlklarn atp sava bitince de onlar ya karlksz olarak, ya da kurtulmalk karl salverin. te! Eer Allah dileseydi elbette onlar cezalandrp adaleti salard. Fakat byle olmas, sizi birbirinizle denemek iindir. Allah yolunda ldrlen/ldren/savaan kimselere gelince; artk Allah, onlarn amellerini asla boa karmaz. Allah onlar klavuzlayacak, durumlarn dzeltecek ve onlar, kendilerine tantt cennete girdirecektir. 1 Kurtub, el-Cmiu li Ahkmi'l-Kurn. 1 2. 7 Ey iman etmi kimseler! Eer siz, Allah'a yardm ederseniz, O da size yardm eder ve ayaklarnz sabit tutar. 8 nkr eden kiiler ise, artk ykm onlara! Ve Allah, onlarn ilerini saptrtmtr. 9 Bu, phesiz onlarn, Allah'n indirdiklerini beenmediklerinden dolaydr. Artk Allah da onlarn amellerini boa karmtr. 10 Peki onlar, yeryznde yolculuk etmediler mi? Bylece kendilerinden ncekilerin kbeti nasl olmu bir grsnler. Allah, onlar yerle bir etti. Bu kfirlere; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddedenlere de onlarn benzerleri vardr. 13 Ve kuvvete, seni karan kentten daha iddetli nice kentler; onlar deiime/ykma urattk. yle ki kendileri iin yardmc diye bir ey olmad. 12 phesiz Allah, iman edip slih amellerde bulunan kimseleri, altndan rmaklar akan cennetlere girdirir. nkr eden kimseler ise, kazanlanrlar ve etinden, stnden yararlanlan hayvanlarn yemesi gibi yerler, Ate de onlar iin bir konaklama yeridir. 11 te mminlerin bahtiyarl, kfirlerin perianl, phesiz Allah'n iman eden kimselerin yardmc, yol gsterici, koruyucu yakn olmas, kfirler; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden /inanmayanlar iin yardmc, yol gsterici, koruyucu yakn diye bir eyin olmamasndandr. 14,15 Peki, Rabbi tarafndan apak bir delil zerinde bulunan kimse, iinin ktl kendisine ssl gsterilen ve bo-ireti arzularna uyan kimseler gibi; Ate'te sonsuz olarak kalacak olan ve kaynar su iirilip de barsaklar parampara olan kimseler gibi midir? Allah'n korumas altna girmi kiilere vaat edilen cennetin rnei: Orada bozulmayan temiz sudan rmaklar, tad deimeyen stten rmaklar, ienlere lezzet veren araptan rmaklar ve szme baldan rmaklar vardr. Onlar iin cennette her eit meyve ve Rablerinden bir balanma vardr. 16 Onlardan sana kulak verenler de vardr. yle ki onlar, senin yanndan ktklar zaman, kendilerine bilgi verilen kimselere: O, demin ne dedi? dediler. te onlar, Allah'n kalplerini damgalad ve kendi bo-ireti arzularna uyan kimselerdir. 17 Ve klavuzlandklar doru yola girmi kimseler; Allah, onlara doru yollarn pekitirmi ve onlara Allah'n korumas altna girmeyi vermitir. 18 Artk onlar, kymetin kopu annn kendilerine anszn gelmesinden bakasn m gzlyorlar? te, phesiz o kymetin almetleri gelmitir. Artk o, kendilerine geldii zaman, kendilerinin t almas, onlar iin ne ifade eder ki! 19 yleyse, phesiz Allah'tan baka ilh diye bir eyin olmadn bil! Kendi gnahn iin, mmin erkekler ve mmin kadnlar iin balanma dile. Ve Allah, sizin gezip dolatnz yeri ve durduunuz yeri bilir. 2 3. 20,21 man eden kimseler: Keke bir sre indirilse derler. Ama yasalarla donatlm bir sre indirildii ve ierisinde sava anld zaman, kalplerinde hastalk olanlarn, lm korkusuyla baygnlk geiren bir kimsenin bak gibi sana baktn grrsn. Artk itaat ve rfe uygun/herkese iyi olduu kabul edilen sz onlara daha yakndr. Sonra i kesinleince artk Allah'a sadakat gsterselerdi, kesinlikle kendileri iin daha hayrl olurdu. 22 Peki siz, ynetimi ele geirirseniz, yeryznde kargaa karmay ve akrabalk balarnz parampara etmeyi mi umdunuz? 23 te onlar, Allah'n kendilerini dlad, sonra kulaklarn sar, gzlerini kr ettii kimselerdir. 24 Peki onlar, Kurn' dnmyorlar m? Yoksa kalpleri zerinde kilitleri mi var? 25 phesiz doru yol kendilerine aka belli olduktan sonra gerisin geri kfre; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddetmeye dnen kimseler, eytan onlara ho bir ey olarak gstermi ve onlar uzun emellere drmtr. 26 Bu, onlarn, Allah'n indirdiini beenmeyen kimselere: Baz ilerde biz, size itaat edeceiz demeleri sebebiyledir. Oysa Allah, onlarn gizlediklerini biliyor. 27 Peki, grevli gler onlarn yzlerine ve arkalarna vurarak onlara gemite yaptklarn ve yapmas gerekirken yapmadklarn bir bir hatrlattrrken nasl olacak! 28 Bu, onlarn Allah' gazaplandran eylere uymalar ve O'nun rzasn beenmemelerinden dolaydr. Artk Allah, onlarn amellerini boa karmtr. 29 Yoksa kalplerinde hastalk olan kimseler, Allah'n, kendilerinin kinlerini asla ortaya karmayacan m sandlar? 30 Eer Biz dileseydik, kesinlikle onlar sana gsterirdik de. Sonra da sen onlar nianlarndan tanrdn. Yine de sen, onlar szlerinin slubundan kesinlikle tanrsn. Allah ise ilerinizi bilir. 31 Ve kesinlikle Biz, iinizden aba gsterenleri ve sabredenleri bildirmemiz/ iaretleyip gstermemiz iin sizi yprandracaz/ denemeye tbi tutacaz. Haberlerinizi de yprandracaz/denemeye tbi tutacaz. 32 phesiz ki Allah'n ilhlna ve rabliine inanmayan, Allah'n yolundan alkoyan ve kendilerine doru yol aka belli olduktan sonra Eli'ye kar gelen u kiiler; onlar, Allah'a hibir ekilde zarar veremezler. Ve Allah, onlarn ilerini boa karacaktr. 33 Ey iman etmi kimseler! Allah'a itaat edin, Eli'ye itaat edin ve amellerinizi boa karmayn. 34 phesiz ki, kfreden; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden /inanmayan, Allah'n yolundan saptran, sonra da kfreden; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden biri olarak len kimseler, artk asla Allah onlara mafiret etmeyecektir/ onlar balamayacaktr. 3 4. 35 yleyse gevemeyin ve siz stn iken bara armayn. Allah da sizinle beraberdir. Ve Allah, sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. 36 phesiz u dnyadaki basit hayat, ancak bir oyun ve elencedir. Eer iman eder ve Allah'n korumas altna girerseniz, Allah size dllerinizi verir, sizden mallarnz da istemez. 37 Eer Allah, sizden mallarnz isteyip de sizi zorlasayd cimrilik ederdiniz. Sizin kinlerinizi de karrd. 38 te sizler, Allah yolunda harcamaya arlan kimselersiniz. yleyken sizden kimileri cimrilik ediyor. Ve kim cimrilik ederse, artk kendi benliinden cimrilik ediyordur. Ve Allah zengindir, siz ise fakirlersiniz. Eer siz, yz evirirseniz, Allah yerinize sizden baka bir toplum getirir. Sonra onlar, sizin benzerleriniz olmazlar. TAHLL: 1 nkr eden ve Allah'n yolundan alkoyan kimseler; Allah, onlarn ilerini saptrd/ boa kard. 2 Ve iman eden, dzeltmeye ynelik iler yapan ve Rableri tarafndan bir gerek olarak Muhammed'e indirilene inanan kimseler; Allah, onlarn ktlklerini rtt ve durumlarn dzeltti. 3 Allah'n byle yapmas, phesiz kfirlerin; Allah'n ilhln ve rabliini bilerek reddeden/inanmayan kimselerin btla uymalar, phesiz iman eden kimselerin de Rablerinden gelen geree uymalar sebebiyledir. te Allah insanlara, onlarn rneklerini byle verir. Bu yetlerde, insanlarn amellerinin boa gitmesinin veya dnya ve hirette yararl olmasnn nedenleri beyn ediliyor. yetlerden aka anlalyor ki, Allah kimseye zulmetmemekte, amellerin ie yaramamas kiinin yanllarndan kaynaklanmaktadr. Keza, inananlarn ktlklerinin rtlmesi, durumlarnn 4 5. dzeltilmesi; nimetlere kavuturulmas da iman ve gayretlerinin sonucudur. Allah, iman ve sliht ileyenlere, hakk ettiklerinden fazla dl de vermektedir. 1. yette, nkr eden ve Allah'n yolundan alkoyan kimseler ifadesiyle; kfretmekle yetinmeyip bakalarn da kfre tevik eden ve insanlar Allahn yolundan alkoyan bir kitle konu edilmitir. Allah'n yolundan alkoyan kimseler, insanlarn iman etmesini engelleyen, inananlara ikence yapan, insanlar hakka davet eden Eli'yi ve dier davetileri zora sokan kimseler olarak anlalabilir. te bunlarn yaptklar iyi ya da kt ilerin tm boa gitmektedir. Onlarn amellerinin boa gidii iki ynl olarak ele alnabilir: A) Dnyadaki kt planlar; kfr faaliyetleri. B) Dnyadaki gsteri iin yaptklar sosyal yardmlar vs. Birok yette mriklerin, mnfk ve kfirlerin Allah'n nrunu sndrebilmek iin; Eli'yi ve mminleri ldrmek, insanlarn slm'a girmelerini engellemek ksaca Allah'n dinini ortadan kaldrmak iin faaliyet gsterdikleri ve gsterecekleri, fakat bunu baaramayacaklar ifade edilmitir: Tevbe/32, Fil/1-5, Furkn/23, l-i mrn/21-22,12,120, Bakara/217, Enfl/30,36-37, Saffat/114-116, Sd/9-11, Ftr/10, Ynus/21, Trk/16, Enbiy/70, Saffat/98, Tr/42, 46, l-i Arf/183 ve Saf/8. Trih de, kfirlerin planlarnn boa ktna, sonunda hezimete uradklarna tanktr. Bu hususa 10-13. yetlerde de deinilmitir. Allah'n mminlere yardm ettii ve edecei de onlarca yette (Mcdele/21, Saffat/171-173, Hacc/50, Ankebt/7) zikredilmitir. Kfirler de gsteri ve yatrm iin birtakm iyi eyler yapyorlar, ancak bunlar hibir ie yaramayacak, kendilerine bir fayda vermeyecektir: 1 hirette herkesin iyi veya kt, yapt ilerin karln grmesini/ Allah'n sosyal dzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan u kimseyi grdn m/ hi dndn m? 2,3 t