537 guaixe

Download 537 guaixe

Post on 25-Jul-2016

244 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • SAKANAKO ASTEKARIA 2016ko ilbeltzak 22, ostirala 2. aroa 537. zenbakia

  Sakanako PilotaTxapelketakofinalak Olaztin-Lakuntzan >>19

  Ennecoproiektuariburuzko batzarirekia >>15

  SakanakoIrristaketaTopaketaOlaztin >>20

  Hondakinenkudeaketan trebatuta

  >>3

  Hiri eta industria hondakinen kudeaketarako eskola tailerrean aritu diren ikasleak erdian.

  Sakandarrak Fiturren,ibarraren turismoeskaintza zabaltzen

  >>5

  Unanun, hondakinenplantari buruzkogaldeketa, igandean

  >>10

  >>23

  Eskola-laguntzaprogramaIrurtzunen >>7

  Olatzagutiakotabernekelkartea sortuduteLogotipo lehiaketaantolatu dute >>9

  Bardoakekimena,Sakanan hasieta buka Etxarriko eta Altsasu-ko taldeak ariko dira

  Lakuntzako San Saastin festen gehigarria >> 11-14

 • Amona NievesBeti gure bihotzetan. Altsasuko familia.

  Guaixe 2016ko ilbeltzaren 22a2

  Argazkiak emateko lekuak: Altsasu: Foru Plaza 23-1 zorion@guaixe.eus Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:

  3035 0018 47 0181012564 ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

  MusikaSerious business. Ilbeltzaren 22an,ostiralean, 22:30ean AltsasukoHaritza tabernan.

  Bilto-tek: Adrian Alegria, JosuGarate/ Uri, Joseba Juango eta LeoSilva. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,Lakuntzako Biltoki elkartean.

  Reciclart 2.0. Ilbeltzaren 23an,larunbatean, 20:00etan AltsasukoIortia kultur gunean. Toom-pak.

  Konboen kontzertua. Ilbeltzaren25ean, astelehenean, 18:00etanAltsasuko Iortia kultur gunean.Musika eta Dantza Eskola.

  DantzaKarrikadantza. Ilbeltzaren 23an,larunbatean, 18:30ean Lakuntzakokultur etxean.

  AntzerkiaEncerrona. Ilbeltzaren 22an,ostiralean, 22:30ean OlatzagutiakoKultur etxean. Pepe Viyuela.

  Amico. Ilbeltzaren 23an, larunbatean,19:00etan Etxarri Aranazko kulturetxean. Bubamara Dance Theater.

  MagiaHator magiara. Ilbeltzaren 24an,domekan, 17:00etan Olatzagutiakokultur etxean. Tor magoa.

  Ipuin kontalariaIpuin maskaratuak. Ilbeltzaren 28an,ostegunean, 17:00etan EtxarriAranazko liburutegian. Eaut Gorbea.

  DokumentalakLa plaza de la msica. Ilbeltzaren22an, ostiralean, 17:00etan AltsasukoGure Etxea eraikinean. Asviamie.

  ZinemaEl precio de la fama. Ilbeltzaren

  22an, ostiralean, 21:45ean etailbeltzaren 24an, domekan, 20:00etanAltsasuko Iortia kultur gunean.

  La novia. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,22:00etan eta ilbeltzaren 24an,domekan, 20:10ean Altsasuko Iortiakultur gunean.

  Hotel transilvania II. Ilbeltzaren24an, domekan, 17:00etan AltsasukoIortia kultur gunean.

  Palmeras en la nieve. Ilbeltzaren28an, ostegunean, 19.00etanAltsasuko Iortia kultur gunean.

  ErakusketakJose Maria Urabaien. In Memoriam.Ilbeltzaren 28ra arte, 18:30etik21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

  BertsolaritzaBardoak: Bota lasai / XirristiDrimtim. Ilbeltzaren 23an,larunbatean, 19:00etan AltsasukoGure Etxea eraikinean.

  LiteraturaIxa axap! (Jose Luis Asensiorena).Ilbeltzaren 28an, ostegunean,19:00etan Etxarriko liburutegian.Irakurle taldea.

  Bestelakoak Uharte Arakil, 1936ko memoria.Ilbeltzaren 22an, ostiralean,19:00etan Uharte Arakilgoudaletxean. Batzar irekia.

  Zumba. Ilbeltzaren 22an, ostiralean,22:00etan Altsasuko Intxostiapuntagazte gunean.

  EHko mus txapelketa. Ilbeltzaren23an, larunbatean, 16:00etanAltsasuko Zubi-Ondo elkartean.

  Password lehiaketa. Ilbeltzaren 23an,larunbatean, 21:15ean AltsasukoIntxostiapunta gazte gunean.

  Inauteriak prestatzen. Ilbeltzaren25ean, astelehenean, 17:00etatikaurrera Altsasuko Intxostiapuntagazte gunean.

  Bizi kalitatea hobetzeko, informatu.

  Ilbeltzaren 26an, asteartean, 9:30etik14:00etara Etxarri Aranazko osasunetxean eta ilbeltzaren 28an,ostegunean, 9:30etik 14:00etaraAltsasuko osasun etxean. Afinaelkartea.

  Enneco: Haritzaren memoria.Batzar irekia. Ilbeltzaren 28an,ostegunean, 18:00etan EtxarriAranazko kultur etxean.

  Deialdiak Sakanako hiritar batzarra.Ilbeltzaren 22an, ostiralean,19:00etan Altsasuko Gure Etxeko 1.solairuan. Podemos-Ahal dugu.

  Herri batzarra. Ilbeltzaren 22an,ostiralean, 19:00etan Altsasuko GureEtxean. EH Bildu.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Ilbeltzaren 22an, ostiralean,20:00etan Arbizuko eta EtxarriAranazko plazetan, elkarretaratzeak.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Ilbeltzaren 24an, domekan,20:00etan Altsasuko plazan,elkarretaratzea.

  ilbeltzak 22-29Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

  Miren SarasolaUncetaZORIONAKMiren!! 6urte!! Muxu potolo askoetxeko printzesari, Jon,aita eta amaren partez.

  Bazkideekdeskontua

  Bazkideek:

  Bakarra:

  Amico antzezlana bihar, larunbata, 19:00etan Etxarri Aranazko kultur etxean.

 • Adierazpenak

  ezkaatza >>Guaixe 2016ko ilbeltzaren 22a 3

  Hiri eta industria hondakinenkudeaketan sei hilabetez prestatudira

  Hiri eta industria hondakinenkudeaketarako eskola-tailerreanikasten egon diren 15 sakandarrekasteartean despeditu ziren. Esko-la-tailerreko zuzendari NagoreOcejok ikasleak zoriondu zituen;nota onarekin gainditu dute.Horregatik, Nafarroako EnpleguZerbitzuak emandako bigarrenmailako profesionaltasun ziurta-giria eskuratuko dute, hiri etaindustria hondakinen kudeaketaintegralean gaitasun profesiona-la ziurtatzen du. Lan arriskuenprebentziorako oinarrizko ikasta-roa gainditu dute ere.

  Sei hilabetez hondakinen kude-aketa integralari buruzko jakin-tza jaso zuten. Aurreneko bi hila-bete eta erdiak klasean egon zirenhiri hondakinak, industria hon-dakinak (laborategiko praktikakbarne) eta lan osasuna eta segur-tasuna gaiak lantzen. NafarroakoUnibertsitate Publikoak honda-kinen kudeaketari buruzko Altsa-

  sun antolatutako uda ikastaroanere izan ziren.

  Bisitak eta praktikakTeoriarekin batera, honako gaie-tan prestakuntza osagarria jasozuten: ingurumen sentsibiliza-zioa, trebetasun sozialak, informa-tika eta teknologia berriak, ekin-

  tzailetasuna eta berrikuntza(ANEL), eko-berritasuna (Moder-na fundazioa eta Laseme), gene-ro-berdintasuna (Cederna-Gara-lur), enpleguaren bilaketa aktiboa(UGT) eta materia organikoarenkonpostatzea (Vermican).

  Aldi berean, klasean ikasitakoabisitetan praktikan ikusteko auke-

  ra izan dute. Honako bisitak egindituzte: Inoxnaparra, IndustrialBarranquesa, Urdiain-Altsasukoaraztegia, Emausko Traperoak,Ecointegra, Batuta, Gongorakohiri hondakinen tratamendu zen-troa, Culebreteko hondakindegia,Azkoiengo ontzien tratamenduplanta, EcoIrua, Bioenergia Men-

  di, Loreki eta Lapats. Prozesu guz-tian ebaluazio jarraitua eta azter-ketak izan dituzte, aprobetxamen-dua aztertzeko.

  Eskola-tailerraren gainontze-ko lau hilabete eta erdiak prakti-ka profesionalak egiten pasadituzte. Eskola-tailerraren sus-tatzaileetan zazpi lanpostutanegin dituzte praktika horiek.Mank-en Hondakinen Zerbitzuanegin dituzte haietako batzuk.Hala, Arbizuko hondakindegiandagoen Garbigunea garbitu, anto-latu eta txukundu dute. Han ber-tan lan segurtasunari buruzkoneurriak ezarri dituzte. Konpos-ta zakutu eta hainbat modutarakudeatu dute. Eskola-tailerrekoikasleak Mank-eko hezitzailee-kin batera auzo-konpostaren segi-mendua egin dute. Kerabi eta Ver-mican enpresetan ere praktikakegin dituzte. Guztia bukatuta,haietako bi dagoeneko SakanakoMankomunitatearekin aldi bate-rako lanean ari dira eta hiru hila-beterako beste bi kontratu eginenditu Vermicam enpresak.

  3 milioi lanpostu

  Europako Batasunak 2020rakokalitate handiko %50 birzikla-tzea eskatzen du. Erakundeberaren kalkuluen arabera bir-ziklatze tasa horrek kontinen-tean hiru milioi lanpostu sor-tuko lituzke. Birziklatzea%70era igoko balitz aurrekokopuruaz aparte Europan bes-te 750.000 lanpostu sortukoliratekeela uste da.

  Beste bat

  Eskola tailerra Sakanako Man-komunitateak, Kerabi GestionMedioambiental, SLk (EtxarriAranatz) eta Vermican Solucio-nes de Compostaje, SLk (Irua)sustatu dute. Nafarroako Enple-gu Zerbitzuak, Enplegu Ministe-rioak eta Europako Gizarte Fun-tsak finantzatu dute. Inafrek etaNUPek lagundu dute. Mank-ekoburuak jakinarazi zuen biga-rren eskola-tailerra antolatzekolanak abiarazi dituztela.

  Hondakin kudeaketa eskola tailerraren akabera

  13 ideia Ekintzailetasuna eta berrikun-tza moduluan ikasleek hiri etaindustria hondakinen kudeake-tari lotutako 13 negozio ideiasortu dituzte. Lasemek proiek-tu eko-berritzaileen lehiaketaantolatzea aztertzen ari da aur-ten. Hiru sarituek proiektuagaratzeko adituen asistentziateknikoa izanen lukete, gerorainbertsio funtsei aurkeztu ahalizateko.

  Tailerra despeditzeko ekitaldianAitor Karasatorre Mugurutzak,Mank-eko buruak, nabarmenduzuen hondakinen tratamendua-ren helburu nagusia haiek hon-dakindegian ez bukatzea dela.Helburu ekonomikoekin hon-dakinak tratatzeak eta berresku-ratzeak ingurumena, paisaia,enplegua eta gizarte baldintzakhobetzen ditu; enplegu berdea da.Azken finean, hondakin gutxia-go sortu, gehiago birziklatu etasakandarrek egiten ari diren aha-legina bai sektore publikoan nolapribatuan lanpostuak sortzekobalio dezala nahi dugu. Karasatorrek jakinarazi zuenEuropak 2020rako hondakinenerdia birziklatzea eskatzen due-

  la. Sakana dagoeneko kopuruhorretan dago, eta NafarroakoHondakin Planean ezarritakokopuruak gainditu ditu Mank-ekhondakinen gaikako bilketaren etakonpostatzearen aldeko apustuhandia egin duelako. Karasatorrek nabarmendu zuenMank-ek eta Sakanako GarapenAgentziak birziklatzearen bidezenplegu berdea sortzeko poten-tzialtasuna errealitate bihurtze-ko apustua egin dugu. Horrenadibide dira enplegu-eskola tai-lerra eta materia organikoaberreskuratzea, prestakuntzaeta enplegua sortzea helburuduen Europako Val