21st century skills_en_onderwijs_ncosm

Download 21st century skills_en_onderwijs_ncosm

Post on 13-Dec-2014

223 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Nationaal Congres Onderwijs en Social Media, mei 2013. 21st century skills en de rol van social media

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Frank van den Oetelaar@21stcskills21stcenturyskillsnlhttp://www.21stcenturyskills.nl21st Century Skillsen Social Media </li> <li> 2. Kennis, 15 jaar geleden </li> <li> 3. Kennis, 15 jaar geleden </li> <li> 4. Kennis, 15 jaar geleden </li> <li> 5. De Kennissamenleving </li> <li> 6. De Kennissamenleving </li> <li> 7. 21st Century Skillsen Social MediaDe Kennissamenleving: Van industrieel naar kennis 365/24/7 beschikbaarheid van kennis Andere vaardigheden Innovatie van onderwijs </li> <li> 8. Werkvorm:Stel in een groep een lijst vanvaardigheden samen die van belangzijn in een kennissamenleving.21st Century Skillsen Social Media </li> <li> 9. 21st Century Skills Collaboration &gt; Samenwerking Knowledge building &gt; Kennisconstructie Use of ICT for Learning &gt; Gebruik van ICT bijLeren Problem-Solving and Innovation &gt;Probleemoplossend denken en creativiteit Self Regulation &gt; Planmatig werken Communicatie Burgerschap </li> <li> 10. 21st Century Skills Perspectief is: Leren in de 21e eeuw Actueel??? &gt; Helemaal nieuw???: Kennissamenleving De rol van ict Actueel: Conferenties, Google, PO en VO-raad, Cito, MinOCW, Bedrijfsleven, Belevingswereld Definities en modellen </li> <li> 11. 21st Century Skills </li> <li> 12. 21st Century SkillsOnderwijs in een industrile samenleving Onderwijs in een kennissamenlevingGericht op kennisoverdracht Gericht op kennisconstructieLeerkracht en boeken als bron van kennis Leerkracht als coach vanleerlinggestuurde leerprocessenLessen gebaseerd op de lagere niveaus vande taxonomie van Bloom: Kennis, Inzicht enToepassingLessen gebaseerd op de hogere niveausvan de taxonomie van Bloom: Analyse,Synthese en EvaluatiePassief leren Actief lerenGefragmenteerde lessen en curriculum Vakoverstijgende projectenGebaseerd op behoeften van werkgevers ineen industrile samenlevingGebaseerd op behoeften vanwerkgevers en maatschappij in eenkennissamenlevingBoeken, schriften, pennen staan centraal Blended learning met rijk gebruik van ictVindt vooral binnen klaslokalen plaats Interactie binnen en buiten school </li> <li> 13. 21st Century SkillsTaxonomie Bloom: Leren op niveaus Oplopend inmoeilijkheid </li> <li> 14. 21st Century SkillsWat wordt bij leren het best onthouden?:?? % van wat we met anderen bespreken?? % van wat we lezen?? % van wat we horen en zien?? % van wat we evalueren en nabespreken?? % van wat we horen?? % van wat we anderen uitleggen?? % van wat we zien </li> <li> 15. 21st Century SkillsWat wordt bij leren het best onthouden?:10% van wat we lezen20% van wat we horen30% van wat we zien50% van wat we horen en zien70% van wat we met anderen bespreken80% van wat we evalueren en nabespreken90% van wat we anderen uitleggen </li> <li> 16. 21st Century SkillsTaxonomie Bloom enSocial Media </li> <li> 17. Toepasbaarheid Social Media Samenwerking, communicatie, kennisconstructie,creativiteit, gebruik van ict Vaardigheden leerlingen leerkrachten Onderwijs bepaalt het speelveld, de kaders BoekTweePuntNul SmihoPediaVoorbeeld leerarrangement: Verdieping op vaardigheden Gesprek Waarderingscode21st Century Skills enSocial Media </li> <li> 18. 21st Century Skills enSocial MediaLeerarrangementOnline voorlichtingsbureauMaak met WordPress een onlinevoorlichtingsbureau over gezonde voeding.Verzamel informatie op het internet en laat jeteksten beoordelen door een voedingsdeskundige.Stel voedingsadviezen samen en gebruik daarvoorGlogster (posters), YouTube (voorlichtingsfilmpjes)en Pinterest (fotos)Organiseer minimaal n Google Hangout waarinje belangstellenden online voedingsadviezen geeft.Je mag 4 weken werken aan het </li> <li> 19. Meer info (whitepaper):http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaperMeer info (nieuws en blog): http://www.21stcenturyskills.nl@21stcskills21stcenturyskillsnl21st Century Skillsen Social Media </li> <li> 20. Frank van den Oetelaar@21stcskills21stcenturyskillsnlhttp://www.21stcenturyskills.nl21st Century Skillsen Social Media </li> </ul>