1.uluslararası sağlıkta bilişim ve bilgi güvenliği kongresi

Click here to load reader

Post on 03-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.Uluslararas Salkta Biliim ve Bilgi Güvenlii KongresiÇalan Sal ve Güvenlii”
Spice SPA & Resort Hotels,
SUNUM ÖZETLER
KONFERANSLAR, PANELLER,
BLMSEL KURUL • Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Bakan, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve
Bal Salk ve Eitim Kurulular Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör St.John International Üniversitesi, TALYA/ TÜRKYE
• Prof. Dr. A.F. AL-ASSAF Bakan, Amerikan Salkta Kalite Enstitüsü, Oklahoma Üniversitesi Onursal Profesör, ABD
• Prof. Dr. Allen C. Meadors, Kurucu Rektör, North Carolina, Pembroke Üniversitesi, A.B.D.
• Prof. Dr. Beatriz PADLLA, Lizbon Üniversitesi, Institute (ISCTE) CIES-IUL, PORTEKZ
• Prof. Dr. Çaatay GÜLER, Emekli öretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi, TÜRKYE
• Prof. Dr. David INGLEBY, Sosyal Bilimler ve Global Salk Bölümü, Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam, HOLLANDA
• Prof. Dr. Figen ÇZMEC ENEL, TÜSEB - Türkiye Salk Enstitüleri Bakanl, Türkiye Salk Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, TÜRKYE
• Prof. Dr. Fimka TOZIJA, Halk Sal Enstitüsü, Koordinatör, MAKEDONYA
• Prof. Dr. Henriette SNDNG, Bergen Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, NORVEÇ
• Prof. Dr. Hesham NEGM, Kahire Üniversitesi, Tp Fakültesi, MISIR
• Prof. Dr. K. R. NAYAR, Santhigrini Sosyal Bilimler Aratrma Enstitüsü, Trivandrum, Kerela, HNDSTAN
• Prof. Dr. Martin RUSNAK, Uluslararas Nerotravma Aratrma Organizasyonu Direktörü, SLOVAKYA/AVUSTURYA
• Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI, Akdeniz Üniversitesi Tp Fakültesi, TÜRKYE
• Prof. Dr. Nazmi ZENGN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tp Fakültesi Göz Hast.,TÜRKYE
• Prof. Dr. Nermin AKSOY, Kocaeli Üniversitesi, Tp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dal, TÜRKYE
• Prof. Dr. Nevzat KAHVEC, Uluda Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dal, TÜRKYE
• Prof. Dr. Oliver RAZUM, Dekan, Bielefeld Üniversitesi Halk Sal Okulu, ALMANYA
• Prof. Dr. Rashid bin Khalfan Al Abri, Kalite ve Geliim Bölüm Bakan, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLII
• Prof. Dr. efik GÖRKEY, Marmara Üniversitesi, Tp Fakültesi Deontoloji Ve Tp Tarihi Anabilim Dal, TÜRKYE
• Prof. Dr. Theda BORDE, Rektör, Alice Salamon Üniversitesi, Berlin, ALMANYA
• Prof. Dr. Ursula Karl-Trummer, Viyana Üniversitesi, Hemirelik Hizmetleri Enstitüsü AVUSTURYA
• Prof. Dr. Viera RUSNAKOVA, Slovak Tp Üniversitesi Halk Sal Fakültesi Tbbi Bilim Bölüm Bakan, SLOVAKYA
• Prof. Dr. Yannis SKALKDS, Atina Üniversitesi, Tp Fakültesi Tbbi Dökümantasyon ve Kalite Birimi, YUNANISTAN
• Prof. Dr. Yener ÜNVER, Özyein Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan, TÜRKYE
• Prof. Dr. Bilgin TRYAKOLU, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara, TÜRKYE
• Prof. Dr. Zarema OBRADOVC, Salk Bakanl, Sarejova Halk Sal Enstitüsü, BOSNA HERSEK
• Doç. Dr. Ahmed AL-KUWAITI, Bakan, Dammam Üniversitesi Salk ve Eitimde Kalite ve Akreditasyon Departman, Dammam Üniversitesi, SUUD ARABSTAN Doç. Dr. Sandra C. BUTTIGIEG, Salk Hizmetleri Yönetimi Bölümü, Salk Bilimleri Fakültesi, Malta Üniversitesi, MALTA
• Doç. Dr. Birkan TAPAN, stanbul Bilim Üniversitesi, SMYO Hastane Müdür Yardmcs, TÜRKYE
• Doç. Dr. Gürkan SERT, Marmara Üniversitesi, Tp Fakültesi Deontoloji Ve Tp Tarihi Anabilim Dal, TÜRKYE
• Doç. Dr. Manal BOUHAIMED, Halk Sal ve Göz AD, Tp ve Salk Bilimleri Fakültesi, Tbbi Etik Ders Koordinatörü, Kuveyt Üniversitesi. KUVEYT
• Dr. Ör. Üyesi, Ali ARSLANOLU, Salk Bilimleri Üniversitesi, Salk Yönetimi Bölümü, stanbul, TÜRKYE
• Dr. Ör. Üyesi Ayhan ULUDA, , Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Salk Yönetimi Bölümü, TÜRKYE
• Dr. Ör. Üyesi D. Cem DKMEN, Uluslararas Kbrs Üniversitesi SBF Dekan Yardmcs, K.K.T.C.
• Dr. Ör. Üyesi Esin KARLIKAYA, Trakya Üniversitesi, Tp Fakültesi Deontoloji Ve Tp Tarihi Anabilim Dal, TÜRKYE
• Dr. Adem SEZEN, stanbul Bilim Üniversitesi Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TÜRKYE
• Dr. Ahmed NOVO, PhD, MD, Salkta Kalite ve Akreditasyon Ajans, Müdür, BOSNA HERSEK
• Dr. Ali ARSLANOLU, Sultan Abdulhamid Han Eitim ve Aratrma Hastanesi, Uluslararas Kalite Uzman, TÜRKYE
• Dr. Antonio Chiarenza, Koordinatör, Dünya Salk Örgütü, Hasta Odakl Hastaneler Projesi, Bakan, HPH Emilia-Romagna Bölgesel A, TALYA
• Dr. Arild AAMBØ, NAKMI, Norveç Aznlklar Salk Aratrmalari Dernei, Ullevaal Üniversite Hastanesi, NORVEÇ
• Dr. Cansu AKGÜN TEKGÜL, LLM, PhD, Konsolos Yardmcs, Türkiye D leri Bakanl, Brüksel Türkiye Konsolosluu, Brüksel, BELÇKA
• Dr. Daniela Kállayová, Trnava Universitesi, Salk Bakm ve Sosyal Hizmetler Fakültesi, SLOVAKYA
• Dr. Dina BAROUDI, Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenlii Departmanlar Berlin, ALMANYA
• Dr. Emine KALE, NAKMI, Norveç Aznlklar Salk Aratrmalari Dernei, NORVEÇ
• Dr. Fatih ORHAN, SBÜ GÜLHANE SMYO, Salk Kurumlar letmecilii Program, Ankara, TÜRKYE
• Dr. Khalid Eskander, Suudi Arabistan Salk Bakanl, Saudi Babtain Kardiyoloji Merkezi Bahekimi, SUUD ARABSTAN
• Dr. emsettin VAROL, SBÜ -Gülhane Salk Meslek Yüksek Okulu, Öretim Görevlisi, TÜRKYE
• Av. Ümit ERDEM, Erdem ve Partners Hukuk Bürosu, Hasta ve Hasta Yakn Haklar Dernei Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi Halen Bakan Yardmcs, TÜRKYE
10. Uluslararas Hasta ve Çalan Haklar Kongresi
KONGRE PROGRAMI
12:00 – 24:00 Kayt ve Otele Yerleme
14:00 – 17:00 ETKL SUNUM TEKNKLER KURSU --- Eitimciler: Dr. Ali ARSLANOLU, Dr. Fatih ORHAN
18:30 – 19:30 Resmi Açl, Hogeldiniz Kokteyli ve Akam Yemei
15 Kasm 2018 – Perembe
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Bakan, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE
Prof. Dr. Faruk BLR, KVKK – Kiisel Verileri Koruma Kurumu Bakan, Ankara, TÜRKYE
Dr. Ünal HÜLÜR, T.C Salk Bakanl, Antalya l Salk Müdürlüü, Ankara, TÜRKYE
Avar ARSLAN, T.C. Salk Bakanl, Hasta ve Çalan Haklar Dairesi Bakan, Ankara, TÜRKYE
Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Salk Bakanl, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKYE
M. Fatih ULUÇAM, TC. Salk Bakanl, Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenlii Dairesi Bakanl, Ankara, TÜRKYE
Mustafa YILMAZ, TSE- Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, TÜRKYE
12:00 – 14:00 Ölen Yemei
14:00 – 15:15 PANEL - 1 HASTA HAKLARI, SORUMLULUU VE BLNÇLENDRLMES SORU-CEVAP NTERAKTF OTURUM
Oturum Bakan
Prof. Dr. Nevzat KAHVEC, Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi, Bursa, TÜRKYE
Konumaclar
Hasta ve Çalan Güvenliinde Yaln Çözümler Prof. Dr. Nevzat KAHVEC - - Uluda Üniversitesi, Tp Fakültesi Hastanesi, TÜRKYE
Hasta Haklar ve Sorumluluklar Eren BNGÖL, T.C. Salk Bakanl, Hasta ve Çalan Haklar Dairesi Bakanl, ube Müdürü, Ankara, TÜRKYE
Hasta Haklar ve Sorumluluklar – Can Hastanesi Meliha TEREC, Özel Salihli Can Hastanesi, Manisa, TÜRKYE
15:15 – 15:45 NTERAKTF SORU-CEVAP FORUMU: KARILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR BALAMINDA HASTA-SALIK ÇALIANI LKS
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE
Prof. Dr. Nevzat KAHVEC, Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi, Bursa, TÜRKYE
Avar ARSLAN, T.C. Salk Bakanl, Hasta ve Çalan Haklar Dairesi Bakan, TÜRKYE
15:45 – 16:00 Kahve Aras
Oturum Bakan
Dr. Fatih ORHAN, SBÜ GSMYO, Salk Kurumlar letmecilii Program Bakan, TÜRKYE
Konumaclar
Hasta Güvenlii Ölçei, Geçerlilik, Güvenilirlik ÜRKMEZ, Gökhan, Dr, Özel Opera Yaam Hastanesi, Antalya, Türkiye TÜTÜNCÜ, Özkan, Özel Opera Yaam Hastanesi, Antalya, Türkiye ÖLÇERLER GÖNEN, Zeynep, S.B. SBÜ. Tepecik E.A.H, zmir, Türkiye
Verimlilik Ve Kalite Uygulamalar Süreç Deerlendirme Ölçütlerinin Hasta Güvenlii Ve Memnuniyetine Etkisi Dr. Mustafa Srr KOTANOLU,- - Ankara Eitim ve Aratrma Hastanesi, TÜRKYE
Bilim Haritalama Teknikleri Kullanlarak Hasta Güvenlii Konusunun Bibliyometrik Analizi 1-M.Nurullah KURUTKAN - Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, letme Fakültesi, Salk Yönetimi Bölümü, Düzce, Türkiye 2- Fatih ORHAN - Öt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO Salk Kurumlar letmecilii Program, Ankara, TÜRKYE 3-Serhat FIRAT - Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Salk Yönetimi Yüksek lisans Örencisi, Düzce, Türkiye Salk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Ve stanbul linde Bir Aratrma Dr. erafettin EKC, Eyüp lçe Sak Müdürlüü, stanbul, Türkiye
16 Kasm 2018 – Cuma
10:00 – 11:00 KONFERANS - 2 HASTA VE ÇALIAN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASI
Oturum Bakan
Dr Ör. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI, Akdeniz Üni. Tp Fak. Aile Hekimlii A.D.Akdeniz Üni. Hastanesi sal ve Güvenlii Birimi, Antalya, TÜRKYE
Konumaclar
Salk Çalanlarnn Memnuniyet Sunumlar Dr Ör. Üyesi Hasan Hüseyin AVCI, Akdeniz Üni. Tp Fak. Aile Hekimlii A.D.Akdeniz Üni. Hastanesi sal ve Güvenlii Birimi, Antalya, TÜRKYE
Dünyada Salk Çalanlarna Yönelik iddet ve Alnan Önlemler Prof. Dr. Seval AKGÜN, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE
11:00 – 11:30 Kahve Aras
11:30 – 12:30 PANEL - 3 HASTA GÜVENL, E-SALIK UYGULAMALARI, KALTE VE HASTA HAKLARI LKS
Oturum Bakan
Prof. Dr. Nevzat KAHVEC, Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi, Bursa, TÜRKYE
Konumaclar
Tekirda li Kamu Hastaneleri Hasta ikâyetlerinin Salkta Kalite Standartlar le likisi Nazan YOLCU1 Sibel BNGÖLOLU1, Mustafa DÖNMEZ2, Ahmet YOLCU3 1Tekirda l Salk Müdürlüü, Uzman, Türkiye 2 Tekirda l Salk Müdürlüü, Salk Hizmetleri Bakan, Türkiye 3Namk Kemal Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, Türkiye
Salk letmelerinde Kurum Kültürünün Bir Unsuru Olarak Hasta Güvenlii Kültürü Algs Dr. Yasemin BLL, Ör. Görv Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKYE
Görevdeki Salk Profesyonellerinin Temel Empati Düzeylerinin Aratrlmas Esra BRKENT – Dr. Sait Çiftçi Devlet Hastanesi, stanbul, TÜRKYE
12:30 – 14:00 Ölen Yemei
Oturum Bakan
Konumaclar
Türkiye’ de Hasta ve Çalan Haklarnn Dünü, Bugünü ve Gelecei Prof. Dr. Seval AKGÜN, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE
Yetkilendirilmi Hastalar - Salk Hizmetlerinin Yeni Temelleri Dr. Zakiuddin AHMED, Bakan, Pakistan Salkta Kalite ve Güvenlik Dernei Proje Yöneticisi, Riphah Salkta Geliim ve Güvenlik Enstitüsü, Dijital Salk proje Yöneticisi King Saud Üniversitesi, Riyadh, PAKSTAN
Post Operatif Ar Yönetim Ekibi Kurmak Dr. Dina BAROUDI, Anesteziyoloji, Kalite ve Hasta Güvenlii Departmanlar Berlin, ALMANYA Kerala, Hindistan'n Malappuram bölgesindeki Alama programlarndaki Salk çalanlar ve bakm verenler arasndaki güven aç. Anoop T.N; Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar; Muhammed Shaffi; Kamala Swarnam; Anant Kumar; Bayan Minu Abraham;Chitra Grace ve; Bay Jinbert Lordson. Küresel Halk Sal Enstitüsü,Trivananthapuram, Kerala, HNDSTAN
Kuzey Dou Hindistan, Manipur Meitei Topluluu Arasnda Kadnlarn Güçlendirilmesi Giriimleri, Salk Ve Yaam Kalitesi Naorem Arunibala Devi Ph.D, Bamsz Halk Sal Danman, HNDSTAN
‘’Güvenli’’ fakat nsan Haysiyeti hlal Edilmekte! Hindistan Kerala’ da Hastane Doumlarnda Kadnlarn Deneyimleri Dr. Lekha D Bhat, Halk Sal ve Epidemoloji Anabilim Dal, Tamilndu Merkez Üniversitesi, Öretim Üyesi, Thiruvarur, HNDSTAN Prof. Dr. Kesavan Rajasekharan Nayar, Thiruvanathapuam Global Halk Sal Enstitüsü Bakan, Hindistan
Tele Salk Toplumlarda Salk Hizmetlerine Eriimi Nasl Artrr? Dr. Manal SHIRA, Alyamama Hastanesi, Riyad, Suudi Arabistan Salk Bakanl, SUUD ARABSTAN Dr. Nüaba BABAYEVA, Medproinfo Medikal Platformu, Ba Editör, AZERBAYCAN
15:30 – 16:00 Kahve Aras
16:00 – 17:00 PANEL 5 HASTA VE SALIK ÇALIANI MEMNUNYET ARATIRMALARI, SALIKTA DDET
Oturum Bakan
Dr. Ör. Üyesi, Ali ARSLANOLU, Salk Bilimleri Üniversitesi, Salk Yönetimi Bölümü, TÜRKIYE
Konumaclar
Dou Anadolu Bölgesi'nde Bir Kamu Hastanesinde Gerçekleen Beyaz Kod Uygulamalarnn ncelenmesi 1 EKN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl-Türkiye 2 MORSUNBUL, Demet- Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl-Türkiye 3 KUMCU, EMRAH– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
Kazalarnn Mesleki Tecrübe le likisi Nur ATCI, Florence Nightingale Hastanesi, stanbul, TÜRKYE
Hasta Güvenlii Konulu Çalmalarn Acil Salk Hizmetleri Çerçevesinde Bibliyometrik Analizi Ayhan TABUR-1, Fatih ORHAN-2 1-SBÜ Diyarbakr Gazi Yaargil Et.ve Ara.Hst. Acil Tp Uzman, Diyarbakr/Türkiye 2-Öt.Gör.Dr., SBÜ, GSMYO, Ankara / Türkiye
17 Kasm 2018 – Cumartesi
10:00 – 11:00 PANEL 6 MEDYANIN SALIKTAK ROLÜ VE SORUMLULUU SALIK ÇALIANLARI HAKLARI VE MOBBNG
Oturum Bakan
Dr. Yasemin BLL, Ör. Görv – Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Antalya, TÜRKYE
Konumaclar
Mobbing ve letiim Dr. Mehmet Ozan UZKUT, Mobbing Dernei Antalya ube Bakan, TÜRKYE
Salk Personeline Kar Uygulanan iddetin Önlenmesi, Hukuki Ve dari Tedbirler Av. Semih ÖNEM, ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Dernei, Hukuk Danman TÜRKYE
nternet Haberciliinde Madde Kullanm Bozukluu Haberlerinin Sunumu Dr. Yasemin BLL - Dr. Hacer Yalnz DLCEN Akdeniz Üniversitesi, Öretim Görevlisi, Antalya, TÜRKYE
11:00 – 12:00 PANEL 7 SALIK KURULULARI VE SALIK ÇALIANLARININ HUKUK SORUMLULUKLARI VE HASTA HAKLARI MEVZUATI
Oturum Bakan
Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Salk Bakanl, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKYE
Konumaclar
Tbbi Malpraktis Ve Hemirelerin Sorumluluklar Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Salk Bakanl, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKYE
nternet Haberciliinde Modern Çan Sorunu Olan Obezite’ nin Sunumu Dr. Yasemin BLL, Ör. Görv. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Antalya, TÜRKYE
POSTER SUNUMU
1 EKN, Ali – Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye, 2 MORSUNBUL, Demet, Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye 3 KUMCU, EMRAH– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye 4 AAN, Hüseyin– Bingöl Devlet Hastanesi/Bingöl/Türkiye
12:00 – 12:30 KAPANI OTURUMU: HASTA HAKLARINI YLETRMEK ÇN GELECEK YILLARDA HAREKET PLANI HAZIRLAMA– PANEL
KAPANI Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Bakan Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE
10. Uluslararas Hasta ve Çalan Haklar Kongresi
KONUMACI ÖZGEÇMLER
Kongre Bakan
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, Türkiye Halk Sal Profesörü olan Dr. Seval Akgün, Bakent Üniversitesi’ne bal Salk ve Eitim Kurulular Kalite Koordinatörü, Çevre, Sal ve Güvenlii ve Kalibrasyon laboratuar Bakan ve St. John International Üniversitesinde misafir profesör olarak görev yapmaktadr. Epidemiyoloji, veri yönetimi, salk hizmetlerinde ve eitimde kalite ve akreditasyon, hasta güvenlii, hastalk yükü, toplum beslenmesi gibi pek çok alanda 30 yldan fazla deneyime sahip olan Dr. Akgün ayn zamanda salk hizmetlerinde kalite alannda uzun yllardr teorisyen ve uygulayc olarak çalmaktadr. Prof. Akgün’ün yürüttüü uluslararas ibirlii ve teknik destek çalmalar, Salkta Kalite ve Halk Sal alanlarnda bütüncül yaklamn yanstmakta olup halk sal ve salkta kalite alanlarnda pek çok genç aratrmacy eitmi, motive etmi ve desteklemitir.. Tbbi hizmetlerde sürekli kalite iyiletirme, akreditasyon, hasta güvenlii ve toplam kalite yönetiminin deiik konularnda ulusal ve uluslararas düzeyde konferans ve / veya ders vermek üzere davetli konumac olarak katlan Akgün ayrca Orta Dou ve Akdeniz ülkelerinde Orta Asya Cumhuriyetlerinde ve Avrupa’da, Avrupa Birlii, Dünya Salk Örgütü, UNICEF ve Dünya Bankas destekli salk reformlar ve alternatif hizmet sunum modellerinin deerlendirilmesi, performans deerlendirme, hastane denetlemeleri, hasta çktlarnn deerlendirilmesi, göçmen sal, hastalk yükü ve benzeri birçok projede proje yöneticisi ve/veya danman olarak görev yapmtr. Dr. Akgün ayn zamanda Hindistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Ürdün, Kuveyt, Almanya ve baz dier ülkelerde salk profesyonellerine yönelik sistem gelitirme, sürekli kalite iyiletirme prensip-model ve teknikleri, salk hizmetlerinde akreditasyon, halk sal, epidemiyoloji, aratrma yöntemleri, ve biyoistatistik konularnda eitim vermektedir.2000 ylndan beri Avrupa Komisyonu tarafndan Çerceve programlar, Horizon 2020 , Marie Curie gibi programlarda hakemlik görevi yapan Dr. Akgün her yl pek çok projeyi deerlendirmektedir. Prof. Dr. Seval Akgün, bu özelliklerinin yan sra u deneyimlere de sahiptir: Niceliksel aratrma tasarm, uygulama ve analiz, Hastalk yükü metodolojisi, AB proje izlemi, htiyaç deerlendirme çalmalar(özel gruplarda salk ihtiyaçlar ve salk hizmet talebi vb), Salk kuruluu denetim sertifikas, Toplam kalite yönetimi konularnda eitici: ISO 9001 2000 versiyonu gibi SK modellerinin salk ve eitim kurumlarnda kurulmas ve yerletirilmesi; EFQM modülü ve JCI akreditasyon standartlar konusunda uzman, ISO 22000 Gda güvenlii yönetimi sistemi, OHSAS 18001 sal ve güvenlii, Salkta Akreditasyon sistemi deerlendirmeleri, Hasta ve çalan güvenlii, iç ve d müteri memnuniyet aratrmalar metodolojisi, salk personeli için problem çözme teknikleri, Prof. Dr. Akgün’ ün yaynlanm 6 (4’ü ngilizce) kitab, 11 kitap bölümü ve 250 den fazla ulusal ve uluslararas makalesi mevcuttur.
Dr Dina N.S.Baroudi
Dr Dina N.S.Baroudi Dina N.S.Baroudi AMEOS Healthcare Network Üst Düzey Anestezi Danman Almanya Dr Baroudi, Halep Üniversitesinde lisans eitimini tamamladktan sonra, Almanya'daki Hannover Üniversitesin kazanm ve Anestezide Facharzt üzerine uzmanlamtr . Dr. Baroudi, Amerikan Kalite Dernei tarafndan hastane akkreditasyonu konusunda sertifikaya sahiptir. Ayn zamanda Amerikan Kalite Dernei ve SQU üyesi olan Dr. Dina ulusal ve uluslararas alanda anestezi ve hasta güvenlii konusunda birçok çalmaya katlmtr. AMEOS Salk A'nda Üst Düzey Anestezi Danman olarak görev yapmaktadr. Grubumuz bu yl KLNK HASTA GÜVENLNE odaklanmaktan memnunluk duymaktadr ve aadaki sunumu genel bir oturumda sunacaz veya da yuvarlak masa etrafnda müzakere edeceiz.
Prof. Dr. Nevzat
Prof. Dr. Nevzat KAHVEC Uluda Üniversitesi, Dekan Yardmcs, Bursa, Türkiye Eitim Durumu: 1981-1989 Ankara- Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi 2010- Uluda Üniversitesi Tp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal (Prof. Dr.) Yönetsel Görevler 2001-2004 UÜ Tp Fakültesi Akreditasyon Alt Komisyonu üyelii 2003-2004 UÜ Tp Fakültesi Akreditasyon Kurulu üyelii 2003-2008 UÜ Tp Fakültesi Mezuniyet Sonras Eitimi Yürütme Komisyonu üyelii 2005-2008 UÜ Salk Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyelii 2006-2008 UÜ Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi Müdür yardmcl 2006-2008 UÜ-SK Kalite ve Akreditasyon Üst Kurulu üyelii 2006-2008 UÜ-SK Kalite yiletirme ve Hasta Güvenlii Komitesi üyelii 2006-2008 UÜ-SK Yönetiim, Liderlik ve Yönlendirme Takm üyelii 2006-2007 UÜ-SK Tesis Yönetimi ve Güvenlii Komitesi üyelii 2007-2008 UÜ-SK Tesis Yönetimi ve Güvenlii Takm sorumlusu 2007-UÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyelii 2008-UÜ Tp Fakültesi Deney Hayvanlar Yetitirme Uygulama ve Aratrma Merkezi Yönetim Kurulu üyelii 2011-UÜ Tp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelii
Dr. Mehmet Ozan UZKUT
Dr. Mehmet Ozan Uzkut, Mobbing Dernei Antalya ube Bakan, Antalya, Türkiye 4.7.1965 de afyon'da bir hakimin olu olarak dodum ilkokulu Antalya nn finike ilçesinde orta okulu Mula da, liseyi zmir Atatürk lisesinde bitirdim .9 eylül tp fakültesini 1990 ylnda bitirdim . Mardin kzltepe ve Osmaniye de çaltktan sonra 1994 ylnda finikede 2010 yln kadar çeitli birimlerde hekimlik yaptm halen muratpasa /Antalya da 2 nolu asm de aile hekimlii yapmaktaym .bu arada Antalya tabib odasnda genel sekreterlik, mobing dernei antalya il temsilcilii,kent konseyi salk divan bakanl yapmaktaym. TTB bünyesinde 2010 yln da hekime iddete ''0'' tolerans gurubunun kurucularndanm ve o yoldan beri Antalya temsilciliini yapyorum.
Av. Semih ÖNEM
Av. Semih ÖNEM, ANTAHED – Antalya Aile Hekimleri Dernei, Hukuk Danman Antalya, Türkiye 1961 Sivas doumludur. lk ve orta örenimimi Sivas’da tamamlad, 1978 ylnda Kara Harp Okulu, letme bölümünden Topçu Subay olarak mezun oldu. ( Kara harp okulu 4 yllk lisans düzeyinde eitim vermektedir.) Müteakiben, 20 yl süreyle, Türk Silahl Kuvvetlerinin çeitli kt’a, kurum ve karargahlarnda görev yapt. 1996 ylnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Müteakiben Genel Kurmay Bakanl Anlamalar Dairesinde Uluslararas likiler Uzman Hukukçu olarak görev yapt. 2002 ylnda Yarbay Rütbesinde iken kendi istei ile Silahl Kuvvetlerden emekliye ayrld. Halen Antalya Barosuna kaytl serbest Avukatlk yapmaktadr. Evli ve bir çocuk babasdr. 5 Yl Antalya Tabip Odasnn Hukuk Danmanl Yapmtr.
Av. Gürbüz
Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Salk Bakanl, SBSGM Hukuk Koordinatörü, Ankara, Türkiye Halen Salk Bakanl SBSGM de Hukuk Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Gürbüz YÜKSEL Salk Memuru olarak balad memuriyete, 1982 ylnda mezun olduu Salk Eitim Enstitüsü sonrasnda ise srasyla Diyarbakr, Ankara Keçiören ve Ankara Beypazar Salk Meslek liselerinde öretmenlik yaparak devam etti. 1989 ylnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlk stajn tamamladktan sonra 1990 ylnda Salk Bakanl Hukuk Müavirliinde göreve balad. Hukuk Müaviri olarak görev yapmakta iken 1996 ylnda Salk Bakanl Personel Genel Müdür Yardmcs olarak atand. Çeitli tarihlerde Personel Genel Müdürü olarak vekaleten görev yapt. Av. Gürbüz YÜKSEL’ in yaynlanm “lk Yardm” ders kitab ile çeitli bilimsel dergilerde yaymlanm “Salkta nsan Kaynaklar” “Salk Yönetimi” ve “Salk Hukuku” konularnda makaleleri vardr. Halen Vakf, Dernek gibi birçok organizasyonda Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyelii mevcuttur.
Dr. Ör. Üyesi Ali
Dr. Ör. Üyesi Ali ARSLANOLU, Salk Bilimleri Üniversitesi, Salk Yönetimi Bölümü, TÜRKYE 1973 ylnda Çankr da dodu. lk, orta ve lise eitimini Ankara da tamamlad. GATA Salk Astsb. Hazrlama ve Snf okulunu bitirmitir. Anadolu üniversitesini iktisat fakültesinden 1998 ylnda mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme ABD. Uluslararas Kalite Yönetimi bilim dalnda yüksek lisans yapt. Haliç Üniversitesinde letme doktoras yapmaktadr. Çeitli kongre, sempozyum ve dergilerde çalmalar vardr. Yaynlanm 2 ilkyardm kitab bulunmaktadr. uan Salk Bilimleri Üniversitesi, Salk Yönetimi Bölümünde görev yapmaktadr.
Dr. Fatih ORHAN,
Ör. Görev.
Dr. Fatih ORHAN, Ör. Görev. SBÜ GSMYO, Salk Kurumlar letmecilii Program Bakan, TÜRKYE GATA’da askeri lise eitimini müteakip, 1993-2016 yllar arasnda, TSK Askeri Salk Sistemi içerisinde, yurt içi ve yurt dnda; Salk Astsubay olarak, idari, taktik ve stratejik kademede birçok görev icra etmitir. NATO KFOR görevi, Bölge K.l 11 Askeri Hastane Kalite Koordinatörlüü, Saymanlk ve Hastane Etik Kurul Üyelii bunlardan bazlardr. Atatürk Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi Hastane letmecilii Bilim Dalnda yüksek lisans ve yine Gazi Üniversitesi Salk Kurumlar Yönetimi Bilim Dalnda doktora eitimlerini tamamlamtr. 2013-2016 yllar arasnda GATA SAMYO’da Askeri Öretim Görevlisi olarak görev yapmtr. 2016 yl sonrasnda ise Salk Bilimleri Üniversitesi Gülhane SMYO’da Salk Kurumlar letmecilii Program Öretim Görevlisi ve u an Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadr. Salk yönetimi, kalite, akreditasyon, hasta güvenlii, risk yönetimi, inovasyon ve tbbi etik konular temel ilgi alanlardr. Birçok ulusal ve uluslararas kongrede düzenleme ve bilim kurulu üyelii yapm olup, onun üzerinde uluslararas bilim kurulu ödülü almtr. Salk Akademisyenleri Dergisi bata olmak üzere dergi ve kitap editörlükleri ile alanyla ilgili birçok akademik çalmas mevcuttur.
10. Uluslararas Hasta ve Çalan Haklar Kongresi
KONUMACI SUNUM ÖZETLER
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Bakan, Salk Akademisyenleri Dernei Bakan, St. John Uluslararas Üniversitesi ITALYA, Bakent Üniversitesi Hastaneleri ve Bal Salk Kurulular Kalite Koordinatörü, TÜRKYE Prof. Dr. Faruk BLR, KVKK – Kiisel Verileri Koruma Kurumu Bakan, Ankara, TÜRKYE
Dr. Ünal HÜLÜR, T.C Salk Bakanl, Antalya l Salk Müdürlüü, Antalya, TÜRKYE
Avar ARSLAN, T.C. Salk Bakanl, Hasta ve Çalan Haklar Dairesi Bakan, Ankara, TÜRKYE Av. Gürbüz YÜKSEL, T.C. Salk Bakanl, SBSGM Hukuk Koordinatörü, TÜRKYE M. Fatih ULUÇAM, TC. Salk Bakanl, Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenlii Dairesi Bakanl, Ankara, TÜRKYE Mustafa YILMAZ, TSE-…

View more