17. £â€£¶z£¼m...

Download 17. £â€£¶z£¼m Ortakl¤±¤¤± Platformu %40 $1,6 milyar K£¼resel G¤±da £¹irketi K£¼resel Enerji £¹irketi

Post on 24-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 20. Aralık 2018 17. Çözüm Ortaklığı Platformu

  Stratejik CFO Olarak Sürdürülebilir ve Sağlıklı Büyüme

  Swissotel The Bosphorus, İstanbul

  20 Aralık 2018

  17. Çözüm Ortaklığı Platformu

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  «Yeni Normale» Hoş Geldiniz!

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 1

  Durağan küresel büyüme

  Politik belirsizlikler

  Regülatif baskılar

  Dijital değişim

  Gelişen müşteri beklentileri

  Değişen yatırımcı beklentileri

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Asıl soru: Bu ortamda şirketler sürdürülebilir büyümeyi nasıl yakalayabilir?

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 2

  Temel tartışma noktaları

  Ekonomik belirsizlik

  zamanlarında varlıklarımızı ve

  yetkinliklerimizi kullanarak nasıl

  büyüyebiliriz?

  İşimizi doğru parametrelerle

  yönetiyor muyuz?

  Şirketimiz değişen pazar

  şartlarına doğru cevabı

  verebiliyor mu?

  Doğru ürün ve hizmet portföyümüz

  bulunuyor mu?

  Ürünlerden beklenen kâra ulaşıyor

  muyuz?

  İş modelimiz

  pazarın ve müşterilerin

  ihtiyaçları ile uyumlu mu?

  Maliyet yapımızın rekabetçi

  olmasını nasıl sağlayabiliriz?

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Fakat çoğu şirket “Büyümeye hazır” değil

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 3

  TanımDağılımı

  Stratejik

  sürüklenen

  Dağınık

  Yetkinlikleri kısıtlı

  Oyunun içinde

  Büyümeye hazır

   Net bir stratejisi veya önceliği yok

   Şirket kontrol altında değil

   Genel stratejiden dolayı çok fazla öncelik

   Sınırlı kaynaklarla çok fazla iş yapmaya çalışmak

   Net ve kazanmayı sağlayacak strateji

   Farklılaştıran yetkinliklerinde en iyi olabilmesi için daha

  fazla yatırıma ihtiyacı var

   Net bir stratejisi var ve farklılaştıran yetkinlikleri belirgin

   Kaynaklar ihtiyaç duyulan noktalara dağıtılıyor

   Organizasyon ve kültür büyümeyi destekliyor

   Pek çok şeyi doğru yapıyor, ancak yetersiz

  organizasyon potansiyelini sınırlıyor

  Şirket Tipleri

  14%

  20%

  11%

  6%

  49%

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Çoğu şirketin iyi ve net bir şekilde tanımlamış stratejileri bulunmuyor

  Kaynak: PwC Strategy& Büyüme için Uygunluk Endeksi Araştırması

  Aralık 2018Gizli 4

  İyi ve net bir şekilde tanımlamış stratejileri bulunmuyor

  %32 “Stratejilerinin başarıya ulaştıracağından oldukça emin”

  %24 “Stratejilerini operasyonel

  girişimlere dönüştürmüş”

  %17 “Stratejileri organizasyonun tamamında iyi anlaşılmış”

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Şirketler kaynaklarını stratejileri ile uyumlu bir şekilde tahsis etmiyor

  Kaynak: PwC Strategy& Büyüme için Uygunluk Endeksi Araştırması

  Aralık 2018Gizli 5

  Kaynaklarını stratejileri ile uyumlu bir şekilde tahsis etmiyor

  %78 “Bütçelendirme strateji ile uyumlu değil”

  %81 “Yöneticiler zamanlarını

  stratejik hedeflerle uyumlu

  bir şekilde kullanmıyor”

  %66 “Düşük önceliğe sahip girişimler çok fazla finansman alıyor”

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Şirketler büyümeyi sürdürecek organizasyonlar oluşturmamıştır

  Kaynak: PwC Strategy& Büyüme için Uygunluk Endeksi Araştırması

  Aralık 2018Gizli 6

  Büyümeye sürdürecek organizasyonlar oluşturmamıştır

  %77 “Karar verme süreci yavaş ilerliyor”

  %79 “Yöneticiler sorumluluk almıyor”

  %81 “Performans yönetimi yıldızlara ayrıcalık göstermiyor” %83 “Kültür stratejiyle tam olarak uyumlu değil”

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Şirketlerin standart bir yaklaşımla sürdürülebilir tasarruf yaratmaları mümkün değildir

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 7

  Tasarruf

  yöntemi

  • Organizasyon çapında her kategori için maliyet azaltma hedefi

  • “İyi maliyet” veya “kötü maliyet” gözetilmeden

  Tüm alanlarda maliyet

  azaltma

  Standart

  yeniden yapılandırma

  İyi ayarlanmış maliyet

  azaltma

  Strategy&’in

  Büyüme için Uygunluk

  çerçevesi (Fit For Growth)

  • Klasik maliyet önlemleri

  • Çalışan sayısının azaltılması

  • Maliyet sinerjilerini yakalayabilmek için seçici yapısal değişiklikler

  • Yeterli “fazlalığı” olan alanlar için dikkatle ayarlanmış maliyet hedefleri

  • Maliyet tasarrufu yapmak için transformasyon yaklaşımı

  • Yetenekleri ve becerikli çalışanları elde tutmak için programlar

  • Şirketin genel stratejisine ve “iş yapış şekline” yakından bağlı maliyet programı

  • Yeni hedeflere uyması için büyüme yatırımlarının göz önünde bulundurulması ve faaliyet operasyon modelinin düzenlenmesi

  • Organizasyonun değişimleri benimsemesi ve uzun vadede sürdürülebilir başarının sağlanması için güçlü kültürel ögeler

  • İyi maliyetlerin azaltılması durumunda işletmeyi tehlikeye sokan büyük sorunlar

  • Yeterli “fazlalığı” olmayan alanlarda şirkete zarar veriyor

  • Ara seviye yöneticiler yanlış bir şekilde teşvik ediliyor

  • Kritik beceriler ve nitelikli çalışanlar kaybediliyor

  • Program bittikten sonra ve hatta devam ettiği sırada maliyetlerin geri dönmesi riski

  • Organizasyonun çok fazla maliyet programı olmasından bıkması ve değişim konusunda isteksiz olması

  Riskler

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Bu konuya Strategy& olarak nasıl yaklaştığımıza bir bakalım

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 8

  https://www.youtube.com/watch?v=WAJfORLE9KQ

  https://www.youtube.com/watch?v=WAJfORLE9KQ

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Gördüğümüz gibi, «Büyüme için Uygun» şirketler üç şeyi düzenli olarak yapıyor

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 9

  Birbiriyle uyumlu ve bağlı organizasyon

  “Akıllı” kaynak yönetimi

  Net bir strateji ve güçlü yetkinlikler

  Strateji

  Uygulama

  • Doğru kararları daha hızlı verin

  • Şirket hedeflerini strateji ile uyumlu hale getirin

  • “Tutumlu büyüme” kültürü inşa edin

  • Önemli alanlara yatırım yapın

  • Diğer alanlarda maliyetleri kısın

  • Daha az önemi olan alanlarda yatırımları azaltın

  • İş yapış şeklinize odaklanın

  • Dünya standartlarında farklılaştıran yetkinlikler

  kazanın

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Stratejileri ile uyum içinde yetkinliklerine, maliyetlerine, büyümeye ve değişime odaklanıyorlar

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 10

  Şirketin stratejisi

  Farklılaştıran yetkinliklere

  odaklanılması

  Maliyet yapısının

  düzenlenmesi

  Büyüme için yeniden

  organize olma

  Değişime ve kültürel gelişime olanak tanınması

  1 2 3

  4

  Strateji ve pazarda yer etme

  yeteneği için önemli olan becerilerin

  açıkça belirtilmesi

  Şirketin DNA’sına değişimi yerleştiren ve sürdürülebilir bir geleceğe olanak veren bir ortam ve kültür oluşturun

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  Fakat ilk adım olarak tutarlı bir strateji belirlenmeli

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 11

  CDS+G çerçevesi

  Kazanma Hakkı

  Pazarla nasıl yüzleşeceksiniz?

  Başarılı şirketler, müşteriler için nasıl değer yarattıklarını net bir şekilde anlar

  Size rekabet avantajını ne sağlıyor?

  Değer yaratmanın arkasındaki güç, şirketlerin değer tekliflerini sağlamalarına olanak

  tanıyan 3-6 farklılaştıran yetkinliklerin oluşturduğu sistemdir

  Neyi, kime satacaksınız?

  Benzer yetkinlik sistemlerini kullanan ürünlere ve hizmetlere sahip olan şirketlerin

  getirileri daha fazladır

  İş Yapış Şekli

  Yetkinlik Sistemi

  Ürün/Hizmet Portföyü

 • Strategy& | PwC 17. Çözüm Ortakları Konferansı için hazırlandı

  1. Farklılaştıran yetkinliklere odaklanılması

  Kaynak: Strategy& Analysis

  Aralık 2018Gizli 12

  Şirketlerin büyüme güçleri, onlar

View more