14 konstruktivni elementi u arhitekturi tradicionalnih materijala

Download 14 konstruktivni elementi u arhitekturi tradicionalnih materijala

Post on 24-Jun-2015

3.052 views

Category:

Spiritual

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. </li></ul> <p> 2. KONSTRUKTIVNIELEMENTI U ARHITEKTURI TRADICIONALNIH MATERIJALA 3. Jeronia kula Kostanje 4. Kua u Angersu 5. Ravni; Kosi; (Prati unutarnju - jednoslivnihorizontalnu granicu - dvoslivni (na dvije vode)prostora, tj.strop) - vieslivni Vrste krovova; 6. Stup Nosa krunog presjeka Stub Nosa pravokutnog presjeka ELEMENTI RALANJENJA ZIDA 7. Dijelovi stupa 8. Partenon, Atena 9. Stub iz crkve sv. Donata, Zadar 10. Polukruni luk prizemnog dijela splitskih Prokurativa, 19.st. 11. Polukruni luk iljasti luk 12. Zgrada Stare gradske vijenice, Split 13. 14. Peristil, Split 15. Arkade Peristil, Split Prokurative, Split 16. KOLONADA Niz stupova ili stubova povezanih gredom Partenon, Atena Crkva Gospe Od Zdravlja, Split 17. RALANJENJE TERETA Dva su naina ralanjenja tereta; - STROP Konstrukrivni elementhorizontalnog zatvaranjagornje graniceunutranjeg prostora - SVOD Konstruktivni elementzatvaranja gornje graniceunutranjeg prostoraupotrebom sfernih oblika krini svod bavasti svod krino rebrasti svod 18. Bavasti svodSvod poluvaljkastog oblika Kapela Scrovegni, Padova, Giotto 19. Shematski prikaz konstruiranja bavastog svoda 20. POJASNICE Popreno povezuju dva nasuprotna stupa radi vee stabilnosti POLJE ILI TRAVEJ Prostor izmeu dva susjedna stupa, tj. izmeu dvije pojasnice St. Savin 21. Krini svod Popreno kriana dva bavasta svoda 22. Crkva Sv. Jurja, Lippoldsberg, 12.st. 23. Krino rebrasti svodNastaje uvrivanjem unutranjih bridova krinog svoda rebrima (profiliranim kamenim istacima) Svod katedrale u Laonu 24. Potporni ili kontraforni sustav Vidljivi sustav lukova i stupova koji podupiru zid i smanjuju teret krova Sustav kontrafora na katedrali u Beauvaisu 25. Panteon, Rim Kupola Svod u obliku uplje polukugle 26. Kupola Dioklecijanovog mauzoleja u Splitu 27. Sv. Sofija, Istambul 28. Dva naina rijeavanja problema prelaska sa kvadratne osnove stubova na krunu osnovu kupole PANDANTIVI sferni trokuti Crkva St. Eligio degli Orefici, Rim 29. TROMPE sferne nie Crkva Colegiate de San Vicente en el Castillo, Cardona 30. 31. 32. 33. 34. </p>