131901907 drept civil partea generala persoana fizica persoana juridica volumul i

Download 131901907 Drept Civil Partea Generala Persoana Fizica Persoana Juridica Volumul I

If you can't read please download the document

Post on 11-Dec-2015

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drept civil

TRANSCRIPT

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-civil-introducere/persoana-juridica/

Sergiu BAIES Nicolae ROSCADREPT CIVIL

Partea generala Persoana fizica Persoana juridica

V 1 u m u 11

DREPT CIVIL. PARTEA GENERALA. PERSOANA FIZICA. PERSOANA JURIDICASergiu BAIES Nicolae ROSCADREPT CIVILPartea general! Persoana fizica. Persoana juridica.Volumul I

CARTIERj u r i d i CARTIER*Editura Cartier, SRL, str. Bucuresti, nr. 68, Chijinau, MD2012.Tel./fax: 24 05 87, tel.: 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.mdEditura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2, Bucure;ti.Tel./fax: 210 80 51. E-mail: codexcartier@go.roDifuzare:Bucuresti: Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2. Tel./fax: 210 80 51. GSM: 0744 3 0 49 15.Chisinau: bd. Mircea eel Batrin, nr. 9, sectorul Ciocana.Tel.:34 64 61.Cartile CARTIER pot fi procurate in toate librariile bune din RomSnia si Republics Moldova. LIBRARIILE CARTIERCasa Cartii Ciocana, bd. Mircea eel Batrin, nr. 9, Chisinau. Tel.: 34 64 61. Libraria din Hoi, str. Bucuresti, nr. 68, Chisinau. Tel./fax: 24 10 00.Colectia Juridic este coordonata de Viorel FrunzaEditor: Gheorghe ErizanuLector: Valentin GutuCoperta seriei: Vitalie CorobanCoperta: Vitalie CorobanDesign: Valentina CiobanuTehnoredactare: Valentina CiobanuPrepress: Editura CartierTipar: F.E.P. Tipografia Centrala (nr. 5096)Sergiu Baies, Nicolae RoseaDREPT CIVIL. PARTEA GENERALA. PERSOANA FIZICA. PERSOANA JURIDICA Editia I, decembrie 2004 Sergiu Baies, Nicolae Rosea, 2004, pentru prezenta editie.Aceasta editie a aparut in 2004 la Editura Cartier. Toate drepturile rezervate.Cartile Cartier sunt disponibilein limita stocului ;i a bunului de difuzare.Editie aparuta cu sprijinuI Fundatiei Soros-Moldova si al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul "Centrul de Studii si Politici Juridice"Deserierea CIP a Camerei Nationale a Cartii Baies, SergiuDrept dvil: Parteagenerala. Persoanafizica.Persoana juridica [man.1/Sergiu Baies,Nicolae Rosea; coperta Vitalie Coroban. - Ch.: Cartier, 2004 ("Tipogr. Centrala"). - 400 p.; 24,5 cm. - (Colectia "Juridic" /coord. Viorel Frunza). Tiraj: 1000 exemplare. CZU 347.1 (075.8) B18ISBN 9975-79-306-1PREFATAJLucrarea intitulata Drept civil. Partea generala. Persoana fizica. Persoana juridica a fost elaborate in conformitate cu noua programs a cursului "Drept civil", in baza Codului civil al Republicii Moldova din 2002, si cuprinde, in esenta, doua parti mari ale dreptului civil: dreptul civil ca ramura a dreptului privat in sistemul dreptului Republicii Moldova; subiectele dreptului civil, adi-ca statutul legal al persoanelor fizice si persoanelor juridice.Manualul de fata, care reflects doctrina si jurisprudent nationals in do-meniu si corespunde metodologiei de elaborare a unor astfel de materiale di-dactice, este un instrument al instructiei si educatiei, servind la modernizarea pregatirii studentilor facultatilor de drept corespunzator exigentelor actuale si viitoare ale noii societati. Pe langa faptul ca este destinat studentilor, viitorii jurist! practicieni sau teoreticieni, manualul poate fi utilizat cu succes pentru pregStirea examenului de licenta, pentru reimprospatarea, sistematizarea si adancirea cunostintelor deja dobandite de cStre absolventii facultatilor de drept, care se perfectioneazS in cadrul masteratului sau doctoratului de spe-cialitate. Aceasta lucrare serveste, deci, ca model pentru elaborarea de manuale universitare in domeniul dreptului civil, corespunzand exigentelor didactice moderne si scopului nobil de a contribui la perfectionarea activitatii didactice.Se stie ca prima activitate intelectuala a unui colectiv de autori, ca si prima lectie a unui profesor universitar, trebuie sa exprime profesiune de credinta. In cazul unui manual universitar, aceasta nu poate fi altceva decat proiecta-rea continutului, in primul rand, a instruirii, dar si a educatiei in domeniul respectiv, a mijloacelor si metodelor prezentarii acestui continut. Profesiunea de credinta este problems. Un manual universitar, bazat pe stiinta dozata, reflectand cuceririle stiintifice, trebuie sa se deosebeasca de monografie. Primul trebuie sa cuprinda, intr-o logica fireasca, prezentarea diferitelor institutii juridice structurate unele pe altele, evidentiind ceea ce tine de esenta acestora si subliniind aspectele pe care le va folosi juristul in viitoarea sa activitate pro-fesionala. A doua, monografia, trebuie sa analizeze toate ipotezele posibile re-feritoare la institutia juridica cercetata, atat de lege lata, cat si (daca este cazul) de lege ferenda, cu accentuarea pozitiei personale a autorului.Sub toate aceste aspecte, lucrarea de fata acopera pe deplin astfel de ce-rinte stiintifice.Inainte de a analiza aceste probleme, dorim sa facem mica paranteza. In ce ne priveste, nu putem impartasi analizele aparent anarhice ale institutiilorDREPT CIVILjuridice introductive in studiul dreptului civil, cum sunt definitia si asezarea acestei ramuri de drept in sistemul juridic dat, obiectul, izvoarele, principiile acesteia, raportul juridic civil, bunurile, izvoarele raportului juridic civil si prescriptia extinctive, precum si cele doua categorii de persoane (fizice si juridice), cu includerea tuturor aspectelor care privesc statutul legal al acestora in complexitatea lor, cum sunt problemele privitoare la calitatea lor de subiecte de drept civil, si anume cele de stare civila, domiciliul, modurile de infiintare, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice s.a., la subiectele raportului juridic civil ca element structural al acestuia.Dupa parerea noastra, introducerea in acest domeniu al dreptului trebuie sa cuprinda, fara nici discutie, urmatoarele probleme: dreptul civil ca ramura a dreptului tarii date (notiunea si obiectul acestei ramuri de drept; metoda de reglementare a ei; rolul, functiile si principiile dreptului civil si delimitarea ei de alte ramuri de drept; izvoarele dreptului civil, cu prezentarea notiunii si a clasificarii izvoarelor de drept civil, cu precizarile de rigoare privitoare la izvoarele nescrise si evidentierea rolului si importantei practicii judiciare si a doctrinei in aplicarea uniforms si in dezvoltarea legislatiei civile; aplicarea legii civile in timp, in spatiu si asupra persoanelor si interpretarea legii civile); raportul juridic civil (notiunea, caracterele si structura raportului de drept civil, cu prezentarea - in limite firesti - a subiectelor persoane care participa la aceste raporturi juridice -, a continutului - a drepturilor civile subiective si obligatiilor care intra in acest continut, exercitarea si apararea drepturilor civile subiective -, si obiectului acestor raporturi juridice - actiunea sau in-actiunea, adica conduita la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv -; clasificarea raporturilor juridice civile); bunurile (notiunea de bunuri; clasificarea dupa diferite criterii a bunurilor, cu evidentierea importantei juridice a clasificarii); actul juridic civil (notiunea si clasificarea acestor acte juridice; conditiile sale de valabilitate; modalitatile sale; efectele actului juridic civil; ineficacitatea acestor acte juridice); prescriptia extinctive (unde se porneste de la conceptul de prescriptie extinctive in opozitie cu eel al prescriptiei achizitive; efectul prescriptiei extinctive; domeniul de aplicare; termenele de prescriptie extinctive; cursul acestei prescriptii); ar mai fi utila includerea in acest curs si a unei teme privitoare la sanctiunile de drept civil (conceptul de sanctiune civila; corelatia dintre sanctiunea civila si raspunde-rea civila; particularitatile acestor sanctiuni; felul sanctiunilor civile).Acest curs cuprinde si a doua parte, care este consacrata prezentarii ama-nuntite a statutului legal al participantilor la raporturile juridice civile, care sunt persoanele (fizice si juridice). Persoana fizica se analizeaza in acest ma7nual ca subiect al raportului juridic civil (conceptul de persoana fizica; capaci-tatea de drept civil de folosinta, de exercitiu si cea delictuala a persoanei fizice; atributele de identificare a persoanei fizice - numele, domiciliul si starea civila - si aspectele civile ale actelor de stare civila; ocrotirea juridica a persoanei fizice prin tutela si curatele, precum i ocrotirea medicala a lor). Partea referi-toare la persoana juridica cuprinde notiunea si elementele persoanei juridice, clasificarea, identificarea, infiintarea acestor subiecte de drept, functionarea lor, reorganizarea, dizolvarea si lichidarea persoanelor juridice.Aceasta structure a manualului, destinat studentilor-juristi din primul an de contact cu problematica complexa, dar generoasa, a dreptului civil, acopera in totalitate tematica cuprinsa indeobste in programele analitice din diferite tari. Aceasta problematica rezulta din reglementarile legale valabile in tarile unde se aplica dreptul civil modern. Codurile civile cuprind reguli de conduita care privesc relatiile interumane civile, acele relatii sociale care apar mai in toate tarile lumii. Este, deci, firesc ca reglementarile legale civile si, in conse-cinta, problemele pe care trebuie sa le contina un manual referitor la aceasta parte a dreptului civil sa fie, in principiu, aceleasi. Alta este problema mijloa-.celor juridice si a metodelor cu ajutorul carora ele sunt prezentate studentilor. Si aici intervin maiestria dascalului, cunostintele profesionale si experienta de viata acumulate de acesta, priceperea si iscusinta cu care el stie sa transmits cunostintele profesionale celor care se supun instructiei si educatiei.Reflectarea din plin in manualul prefatat a aspectelor la care ne-am re-ferit se adauga la aprecierile pozitive care fac ca el sa-si indeplineasca si mai mult rostul pentru care a fost conceput si realizat.Dorim sa ne referim, in mod deosebit, la reflectarea in manual a corelatiei dintre doctrina si jurisprudent^ din Republica Moldova, si nu numai. Se stie ca doct

Recommended

View more >