123d design podrcznik uytkowanika

Download 123d Design Podrcznik Uytkowanika

Post on 12-Jan-2016

15 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

123d instrukcja

TRANSCRIPT

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 1

  123D Design Tutorial

  Program firmy AutoDesk 123D Design jest darmow wersj bardziej rozbudowanego i

  zaawansowanego narzdzia projektowego operujcego w rodowisku CAD. Pozwala on na tworzenie

  wasnych, prostych projektw poprzez wykorzystanie podstawowych funkcji. Nasz prac musimy

  rozpocz od zapoznania si z programem, w ktrym bdziemy pracowa.

  Po uruchomieniu aplikacji pojawi si na ekranie powyszy obraz. Przedstawia on obszar roboczy, w

  ktrym bdziemy tworzyli projekty oraz menu poziome (na grze ekranu), gdzie znajdziemy wszystkie

  niezbdne narzdzia i funkcje do okrelania parametrw projektw. Menu pionowe po prawej stronie

  ekranu zawiera narzdzia nawigacji umoliwiajce zmian pooenia kamery, dziki czemu moemy

  oglda przedmiot z kadej strony. Po lewej stronie u gry znajduje si rozwijane menu kontekstowe, w

  ktrym znajdziemy nastpujce funkcje:

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 2

  New (ang. Nowy) utworzenie nowego pliku obiektu,

  Open (ang. Otwrz) otwieranie katalogu wczeniej utworzonych obiektw,

  Insert (ang. Wstaw) wstawianie rnorodnych komponentw,

  Import SVG - importowanie projektu jako szkicu (As Sketch) lub jako bryy (As Solid),

  Save (ang. Zapisz) zapisywanie postpw prac w naszych projektach lub na komputerze,

  Save a Copy (ang. Zapisz kopi) tworzenie kopii projektu i zapisywanie jej w projektach lub na komputerze,

  3D Print (ang. Wydruk 3D) rzesanie projektu do drukarki 3D,

  Send to (ang. Wylij do..) - przesanie projektu do analizy w programie 123 Make, Maszyny CNC lub internetowego serwisu wydrukw 3D,

  Create 2D Layout (ang. Stwrz ukad 2D) zmiana bryy przestrzennej w siatk 2D,

  Export STL eksport pliku do formatu STL - Standard Template Library, STL (pol. standardowa biblioteka szablonw),

  Exit (ang. Wyjcie) zamykanie programu.

  Poziome menu umieszczone w grnej czci okna programu bdzie podstawowym narzdziem

  przy pracy zwizanej z tworzeniem nowych szkicw i bry. Posiada ono te inne funkcje, ktre umoliwi

  przeksztacanie tych obiektw w dowolny sposb. Omawianie poszczeglnych funkcji przeprowadzimy

  tak, jak czyta si zwyky tekst, czyli od lewej do prawej strony:

  1. Strzaka w lewo cofa dziaania o jeden krok w ty. Analogicznie strzaka w prawo pozwala

  automatycznie wykona nastpny krok (UWAGA: strzaka ta jest aktywna jedynie w chwili, gdy

  uywamy strzaki cofnicia, poniewa program zapamituje kilka ostatnich akcji, za pomoc

  strzaek mamy moliwo wyboru chwili naszej pracy, ktra nas interesuje).

  2. Swobodne przeksztacanie (ang. Transform) bryy. W menu mamy do wyboru dwie opcje:

  Swobodny obrt obiektu oraz jego skalowanie.

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 3

  3. Wstawianie gotowych prymityww (ang. Primitives) czyli pospolitych bry trjwymiarowych (3D)

  takich, jak: szecian, kula, walec, stoek i torus; oraz bry dwuwymiarowych (2D) takich, jak:

  prostokt, koo, elipsa i wielobok foremny. Przy wstawianiu prymityww 2D na dole ekranu

  pojawia si okienko umoliwiajce podanie podstawowych parametrw figury paskiej, np.:

  promie (ang. Radius) albo ilo bokw (ang. Sides). Obiekty 3D posiadaj analogiczne funkcje,

  umoliwiajce okrelenie parametrw bryy przed jej wstawieniem do obszaru roboczego.

  4. Narzdzia Szkicu (ang. Sketch pl. szkic). Tu rwnie mamy moliwo wyboru prymityww

  dwuwymiarowych do wstawienia tak, jak opisano to powyej (pierwsze 4 symbole figur paskich).

  Kolejne 4 symbole odpowiadaj za tworzenie wielolinii (ang. Polyline), wielolinii z zaokrgleniami

  (ang. Splain), uku tworzonego na podstawie okrelenia rodka krzywizny i 2 jej punktw skrajnych

  oraz uku tworzonego na bazie wprowadzenia 3 punktw. Kolejna funkcja odpowiada za

  zaokrglanie wierzchokw ostrych figur paskich. Mamy moliwo podawania promienia

  krzywizny w okienku analogicznym do tego, ktre pojawia si przy wstawianiu figur paskich.

  Nastpnym narzdziem jest trymer (ang. Trim) pozwalajcy na przycinanie linii w rnych

  miejscach szkicu. Przeciwwag dla tego narzdzia jest znajdujcy si obok przycisk pozwalajcy na

  rozbudowanie (dobudowanie) brakujcych elementw szkicu (ang. Extend rozciga si,

  rozbudowa). Ostatnie dwa narzdzia su do skalowania elementw szkicu oraz do tworzenia

  nowych szkicw w innych paszczyznach wzajemnie prostopadych.

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 4

  5. Konstrukcja (ang. Construct) pozwala na wykorzystanie jednej z 4 dostpnych funkcji: wycignicie

  proste (tworzenie bryy ze szkicu), gicie czci, tworzenie bryy ze szkicu poprzez obrt oraz

  tworzenie bryy z kilku szkicw poprzez przecignicie.

  6. Modyfikacja (ang. Modify) pozwala na wprowadzanie istotnych zmian w gotowym ju obiekcie 3D.

  Moemy kolejno ciska obiekt (funkcja odwrotna do wycignicia prostego), okrela jego

  pooenie w przestrzeni wzgldem innych elementw projektu, podzieli jedn bry na czci,

  wykona zaokrglenie lub fazowanie (cicie) krawdzi, a nawet wydry pust przestrze w

  bryle.

  7. Szyk (ang. Pattern - warstwy) pozwala na powielenie obiektu i usytuowanie kopii wzgldem

  oryginau w szyku prostoktnym, koowym, kaskadowym, lub te poprzez stworzenie odbicia

  lustrzanego.

  8. Relacje - to narzdzie moe okaza si do istotne w pracy. W celu szybszego, sprawniejszego i

  atwiejszego przenoszenia zalenych od siebie elementw, mona je pogrupowa. Do tego

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 5

  wykorzystamy funkcj Grupowania (ang. Grouping). Niekiedy powizania utworzone na potrzeby

  przenoszenia elementw zaczynaj nam zawadza. Wtedy mona wykorzysta pozostae dwie

  opcje: Rozgrupuj (ang. Ungrouping), ktra rozdzieli ponownie zaznaczone elementy, lub

  Rozgrupuj Wszystko (ang. Ungrouping all), wtedy wszystkie elementy, jakie zostay zgrupowane

  (bez wzgldu na ilo grup) zostan rozgrupowane.

  9. Tworzenie kombinacji (ang. Combine) umoliwia przenikanie si wzajemne bry w celu utworzenia

  nowej jednolitej bryy o podanym ksztacie lub uzyskanie wycicia (z dwch przenikajcych si

  bry pozostaje tylko cz jednej z nich pomniejszona o przestrze przenikania z drug bry).

  Ostatni moliwoci jest opcja negatywu z dwch przenikajcych si wzajemnie bry pozostaj

  tylko te czci, ktre si wzajemnie przenikaj. Pozostae czci obu bry zostaj usunite.

  10. Ostatnie cztery funkcje umieszczone w menu poziomym to Tekst, Wizania, Pomiary i Definicja

  Materiau z jakiego wykonano nasz obiekt.

  Funkcja Text pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu. Po wybraniu paszczyzny, na jakiej chcemy

  umieci tekst, mamy moliwo wybrania czcionki (ang. Font,) stylu tekstu (ang. Text style), ktry

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 6

  pozwala na pogrubienie tekstu lub pisanie kursyw (tekst pochylony). Ponadto moemy okreli wysoko

  (ang. Height) tekstu, podajc wymiar w milimetrach, oraz kt (ang. Angle), pod jakim bdzie

  wprowadzany tekst.

  Funkcja Wiza (ang. Snap) pozwala na tworzenie relacji pomidzy poszczeglnymi elementami i ich

  czenie.

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 7

  Aktywujc t funkcj naley wybra interesujc nas powierzchni pierwszej bryy klikajc na ni LPM

  (lewy przycisk myszy).

  Nastpnie wybra w taki sam sposb interesujc nas powierzchni na drugiej bryle.

  Wybrane powierzchnie pocz si automatycznie.

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 8

  Opcja Zmierz (ang. Measure) pozwala na wykonanie pomiarw interesujcych nas wielkoci. W

  podfunkcji wybr (ang. Selection) moemy zdefiniowa typ wyboru (ang. Selection Types) Do wyboru

  mamy (pierwsza ikona) powierzchni (ang. Face), krawd (ang. Edge) lub wierzchoek (ang. Vertex)

  bryy. Druga ikona pozwala nam na zaznaczenie caej objtoci bryy (ang. body ciao). Druga

  podfunkcja pozwala nam wybra wyniki (ang. Results), jakie maj by zaprezentowane typ miary (ang.

  Measure Types). Mamy tu do wyboru odlego (ang. Distance), kt (ang. Angle), powierzchni (ang.

  Area) oraz objto (ang. Volume).

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 9

  Po wybraniu opcji zdefiniowania materiau pojawi si okno wyboru:

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 10

 • Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego str. 11

  Opis Materiaw:

  Orygina Tumaczenie

  Common

  Default

  Brushed metal

  Glossy metal

  Natural wood

  Varnished Wood

  Matte Plastic

  Glossy Plastic

  Clear Glass

  Frosted Glass

  Powszechne materiay

  Domylny

  Szlifowany metal

  Byszczcy metal

  Naturalne drewno

  Drewno lakierowane

  Matowe tworzywo sztuczne

  Byszczcy tworzywo sztuczne

  Przeroczyste szko

  Matowe szko

  Metals

  Aluminium

  Brass

  Bronze

  Copper

  Gold

  Iron

  Chrome

  Silver

  Stainless Steel

  Steel

  Titanium

  Metale

  Aluminium

  Mosidz

  Brz

  Mied

Recommended

View more >