1 soalan aqidah pt3.doc

of 15 /15
PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH SET 1 a. Para rasul menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada umat manusia. Jawapan ______________________ b. Titian yang merentangi neraka menuju ke syurga. Jawapan ______________________ c. Allah swt mengetahui segala-galanya, tiada yang tersembunyi daripada ilmu Allah swt. Jawapan ______________________ SET 2 a. Kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang mengandungi hukum-hukum dasar. Jawapan ______________________ b. Alam yang dapat dilihat, diperhati dan dikaji oleh pancaindera manusia. Jawapan ______________________ c. Perkara luarbiasa yang dikurniakan kepada bakal rasul. Jawapan ______________________ SET 3 a. Perkara luarbiasa yang berlaku dengan bantuan jin dan syaitan. Jawapan ______________________ tabligh Al- Alim Al-Hakim Sirat Maunah Alam syahadah Irhas Suhuf Bashariah Qadar Qada’ Sihir

Upload: cahaya-hidupku-nur

Post on 11-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 1

a. Para rasul menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada umat manusia.

Jawapan ______________________

b. Titian yang merentangi neraka menuju ke syurga.

Jawapan ______________________

c. Allah swt mengetahui segala-galanya, tiada yang tersembunyi daripada ilmu Allah swt.

Jawapan ______________________

SET 2

a. Kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi dan rasul yang mengandungi hukum-hukum dasar.Jawapan ______________________

b. Alam yang dapat dilihat, diperhati dan dikaji oleh pancaindera manusia.

Jawapan ______________________

c. Perkara luarbiasa yang dikurniakan kepada bakal rasul.

Jawapan ______________________

SET 3

a. Perkara luarbiasa yang berlaku dengan bantuan jin dan syaitan.

Jawapan ______________________

b. Sifat harus bagi rasul.

Jawapan ______________________

c. Ketentuan Allah keatas semua makhluk sejak azali.

Jawapan ______________________

tabligh Al- AlimAl-HakimSirat

Maunah Alam syahadahIrhasSuhuf

Bashariah QadarQada’Sihir

Page 2: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 4

a. Melakukan sesuatu kebaikan dengan ikhlas kerana Allah swt.

Jawapan ______________________

b. Selamat, sejahtera dan aman.

Jawapan ______________________

c. Sumber rujukan akidah yang kedua selepas al-Quran.

Jawapan ______________________ __________________________________________________

SET 5

a. Para rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat, dosa dan perkara yang mencemarkan kemuliaan sebagai rasul.

Jawapan ______________________

b. Perkara luarbiasa yang dikurniakan oleh Allah swt kepada Nabi dan rasul.

Jawapan ______________________

c. Para rasul yang mempunyai kecekalan hati.

Jawapan ______________________

SET 6

a. Ketentuan Allah swt terhadap sesuatu yang sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia.

Jawapan ______________________

b. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan tidak berubah.Jawapan ______________________

c. Berserah kepada Allah selepas berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh.Jawapan ______________________

Iman IslamSunnahIhsan

Rasul UlulazmiMaksumMukjizat

Ikhtiar Qada mubramQada muallaqTawakal

Page 3: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 7

a. Perkara luarbiasa yang berlaku kepada manusia yang ingkar perintah Allah swt.

Jawapan ______________________

b. Permohonan para nabi untuk kebaikan umat yang diizinkan.

Jawapan ______________________

c. Kecekalan, keazaman dan kesabaran rasul menghadapi cabaran menegakkan agama Allah.

Jawapan ______________________

SET 8

a. Meyakini bahawa Allah swt yang mencipta, mentadbir dan menguasai seluruh alam.

Jawapan ______________________

b. Meyakini bahawa Allah swt yang berhak disembah, dicintai dan dipatuhi.

Jawapan ______________________

c. Mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya.

Jawapan ______________________

SET 9

a. Perbuatan yang lahir daripada kehendak dan usaha manusia sendiri.

Jawapan ______________________

b. Usaha manusia untuk melakukan sesuatu.

Jawapan ______________________

c. Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan usaha manusia.

Jawapan ______________________

Syafaat Ululazmiistidrajmaksum

Rububiyah Sam’iyatUluhiyahTauhid

tawakal Af’al IkhtiariahikhtiarAf’al Idtirariah

Page 4: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 10

a. Alam di antara alam dunia dan akhirat. Jawapan ______________________

b. Alam yang kekal abadi selepas hari qiamat. Jawapan ______________________

c. Kemusnahan seluruh alam. Jawapan ______________________

SET 11

a. Mengikut dan melaksanakan sunnah-sunnah rasul.

Jawapan ______________________

b. Melaksanakan segala hukum dan peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT seperti menunaikan solat.Jawapan ______________________

c. Mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah swt.

Jawapan ______________________

SET 12

a. Perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh pancaindera manusia seperti dosa,pahala, syurga dan neraka.

Jawapan: ....................................

b. Mentauhidkan Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik dan Penguasa.

Jawapan: ....................................

c. Perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawa ajaran Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia.

Jawapan: ......................................

d. Mentauhidkan Allah SWT yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Hanya Allah SWT wajib disembah, ditaati peraturannya dan Allah SWT tempat berdoa dan berharap.

Jawapan: ......................................

qiamat Sam’iyat barzakhakhirat

Al- Uluhiyyat As-Sam’iyyatAn-NubuwwatAr-Rububiyyat

Kepercayaan kepada Allah SWT

Kepercayaan kepada rasul

Kepercayaan kepada kitab

Kepercayaan kepadamalaikat

Page 5: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 13

a. Wajib mempercayai bahawa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul-Nya untuk membimbing umat manusia ke jalan benar. Jawapan: ...................................................

b. Wajib mempercayai keesaan Allah SWT yang memiliki sifat kesempurnaanberdasarkan dalil nakli dan akli.

Jawapan: ...................................................

c. Wajib beriman bahawa alam ini akan hancur binasa dan manusia akan dibangkitkan semula untuk dihimpun di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam Syurga atau Neraka.

Jawapan: ..............................................

SET 14

Ar-Rahman Al-Hakim Al-Wahid Ar-Rahim Al-’Alim

a. Maha esa Allah meliputi zat, sifat dan af’alnya.

Jawapan : .....................

b. Allah Maha Mengetahu segala-galanya, tiada yang tersembunyi dari ilmu Allah.

Jawapan : .....................

c. Setiap makhluk di alam ini adalah lambang kebijaksanaan Allah.

Jawapan : .....................

d. Nama Allah yang mulia ini berasal daripada perkataan rahmah yang mengandungi makna penuh kasih sayang, kebajikan dan kemuliaan.Jawapan : .....................

Beriman kepada Allah SWT

Beriman kepada Hari Kiamat

Beriman kepada KitabBeriman kepada Rasul

Al-Hakim

Ar-Rahman

Page 6: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 15

Tauhid Rububiyyah

Tauhid Uluhiyyah

As-Sam’iyyatTauhid Al-Asma’

Wa-SifatTauhid

a. Hanya Allah sahaja yang berhak disembah, diibadati dipatuhi, diminta pertolongan, digeruni dan dicintai.Jawapan : ................................

b. Allah yang mencipta memiliki, menguasai, mentadbir, memelihara dan memerintah sekalian alam.Jawapan : ................................

c. Mengesakan Allah, iaitu tidak menyamakan Allah dengan sesuatu.

Jawapan : ................................

d. Hanya Allah sahaja yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna.

Jawapan : ................................

SET 16

Raqib Atid Jibrail Izrail

a. Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Jawapan : ................................

b. Mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Jawapan : ................................

c. Mencatat amalan baik setiap manusia. Jawapan : ................................

d. Mencatat amalan buruk setiap manusia. Jawapan : ................................

ISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL

SET 17

pemilik di geruni Tauhid memiliki ikhlas

a. Rubbubiyyah bermaksud ................................ dan penguasa.

b. Uluhiyyah bermaksud ................................ dan dipatuhi

c. Syarat sesuatu amalan diterima Allah SWT ialah niat yang ................................ dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh syarak

d. Tauhid Asma wa Sifat bermaksud meyakini bahawa Allah sahaja ................................ nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan

TauhidUluhiyyah

TauhidRububiyyah

Tauhid

Tauhid Al-Asma’ WaSifat

Izrail

Raqib

Atid

Jibril

Page 7: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 18

Malik Israfil Ridwan Munkar Izrail

a. Menjaga pintu neraka. Jawapan : ................................

b. Meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Jawapan : ................................

c. Menyoal orang yang mati dalam kubur. Jawapan : ................................

d. Menjaga pintu syurga. Jawapan : ................................

SET 19

a. Sentiasa berzikir , bertasbih, dan membaca al quran. Jawapan : ................................

b. Patuh dan taat pada segala perintah dan larangan Allah SWT. Jawapan : ................................

c. Beribadah dengan penuh ikhlas dan tawaduk kepada Allah SWT. Jawapan : ................................

d. Berfikiran jauh dan terbuka dalam. Jawapan : ................................

SET 20

a. Wahyu Allah SWT dikenali sebagai kitab dan ................................

b. Setiap muslim wajib beriman dengan kitab-kitab ................................ sepenuh hati.

c. Kita hendaklah ................................ bahawa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup kepada manusia.

d. Kandungan Al-Quran adalah lengkap dan menyeluruh, ................................ semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Pemikiran PerbuatanHatiPerkataan

suci keraguansuhufberiktikad merangkumi

Page 8: 1 soalan aqidah pt3.doc

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 21

a. Nabi Muhamad a.s. Jawapan : ................................

b. Nabi Musa a.s. Jawapan : ................................

c. Nabi Daud a.s. Jawapan : ................................

d. Nabi Isa a.s. Jawapan : ................................

SET 22

a. Lelaki yang dipilih oleh Allah SWT yang dikurniakan wahyu kepadanya untuk amalan dirinya sendiri dan diperintah menyampaikan risalah kepada umatnya.Jawapan : ................................

b. Bilangannya ramai dan tidak dapat dipastikan jumlahnya.

Jawapan : ................................

c. Perintah atau kata-kata Allah ( الله -SWT yang disampaikan kepada para rasul (كالمNya.

Jawapan : ................................

d. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya.

Jawapan : ................................

SET 23

a. Rasul yang cekal hati, kuat keazaman dan amat sabar ketika menempuh pelbagai rintangan serta kesusahan dalam menegakkan agama Allah SWT.

Jawapan : ................................

b. Diuji oleh Allah SWT dengan perintah menyembelih putera kesayangannya Nabi

Zabur Al-QuranInjilTaurat

Nabi Kitab RasulWahyu

Ulul Azmi Nabi IbrahimNabi NuhNabi Musa

Page 9: 1 soalan aqidah pt3.doc

Ismail.Jawapan : ................................

c. Menyeru Firaun beriman walaupun menyedari risiko dibunuh.

Jawapan : ................................d. Sabar menyeru kaumnya agar beriman selama 950 tahun.

Jawapan : ................................PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 24

a. Nasihat-menasihati ke arah kebaikan. Jawapan : ................................

b. Rasul sentiasa bercakap benar. Jawapan : ................................

c. Berfikir secara kreatif dan kritis. Jawapan : ................................

d. Membentuk sifat jujur dalam diri. Jawapan : ................................

SET 25

a. Rasul terpelihara daripada melakukan maksiat, dosa dan perkara yang boleh menjatuhkan martabat kerasulan.Jawapan : ................................

b. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada orang biasa yang beriman sebagai pertolongan Allah SWT kepada mereka.

Jawapan : ................................

c. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang mengingkari Allah SWT.

Jawapan : ................................

d. Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah SWT kepada para nabi dan rasul.

Jawapan : ................................

SET 26

a. Perpisahan roh daripada jasad.

Jawapan : ................................

b. Suatu kehidupan di antara kehidupan di dunia dan di akhirat.

Jawapan : ................................

Amanah FatanahSidik Tabligh

Mukjizat MaksumIrhasIstidraj Maunah

Mukmin Alam barzakhFasikMati Muslim

Page 10: 1 soalan aqidah pt3.doc

c. Orang yang beriman dengan rukun-rukun iman dan beramal dengan rukun-rukun tersebut.

Jawapan : ................................

d. Orang yang beriman dengan rukun-rukun iman dan tidak beramal dengan rukun-rukun tersebut.Jawapan : ................................

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 27

a. Hari Perhitungan. Jawapan : ................................

b. Peristiwa yang mesti berlaku. Jawapan : ................................

c. Goncangan / gegaran. Jawapan : ................................

d. Hari kembali. Jawapan : ................................

SET 28

a. Ganjaran baik yang disediakan Allah SWT untuk hamba yang mentaati-Nya.

Jawapan : ................................

b. Kesalahan yang diberi amaran oleh Allah dengan azab keras di akhirat dan hukuman tertentu di dunia.Jawapan : ................................

c. Kesalahan yang tiada amaran yang keras dan tiada hukuman tertentu di dunia.

Jawapan : ................................

d. Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang tidak mematuhi perintah atau melanggar laranganNya.

Jawapan : ................................

SET 29

a. Tempat perhimpunan agung bagi seluruh makhluk di akhirat setelah dibangkitkan selepas dihidupkan semula.

Jawapan : ................................

b. Permohonan kepada Allah oleh anbia’ dan solehin untuk umat dan orang yang diizinkan Allah SWT.

Az-Zalzalah Al-WaqiahYaumud DinYaumun Nusyur Yaumul Hisab

Dosa Dosa KecilPahalaDosa Besar Neraka

Asi SyafaatSolehinMahsyar Kafir

Page 11: 1 soalan aqidah pt3.doc

Jawapan : ................................

c. Orang yang berterusan melakukan perbuatan maksiat.

Jawapan : ................................

d. Orang yang sentiasa mentaati perintah Allah SWT.

Jawapan : ................................PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 30

a. Perhitungan amalan manusia di dunia sama ada baik atau jahat.

Jawapan : ................................

b. Penilaian diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspek yang telah dilakukan.

Jawapan : ................................

c. Neraca timbangan untuk menimbang amalan baik dan jahat di akhirat bagi menentukan masuk ke Syurga atau Neraka.

Jawapan : ................................

SET 31

a. Orang yang tidak mempercayai rukun iman.

Jawapan : ................................

b. Titian yang merentang Neraka menuju ke Syurga.

Jawapan : ................................

c. Orang yang mempercayai dan beramal dengan rukun iman.

Jawapan : ................................

SET 32

a. Tempat yang kekal. Jawapan : ................................

b. Tempat berteduh. Jawapan : ................................c. Tempat yang dipenuhi dengan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT untuk hamba-

hambaNya yang beriman dan beramal soleh. Jawapan : ................................

Al-Mizan As-SiratAl-HisabMuhasabah

As-Sirat Orang BerimanOrang MunafikOrang Kafir

Darul Khulud Jannatul MakwaDarul NaimDarus Salam Jannatul Firdaus

Page 12: 1 soalan aqidah pt3.doc

d. Tempat yang selamat. Jawapan : ................................

PILIH ISTILAH YANG BETUL BAGI PERNYATAAN DI BAWAH

SET 33

a. Tempat balasan seksa yang kekal abadi selepas mati. Jawapan : ................................

b. Api yang dinyalakan. Jawapan : ................................

c. Tempat balasan seksa yang disediakan Allah SWT kepada orang kafir dan orang Islam yang melakukan dosa.Jawapan : ................................

d. Api yang membakar kulit. Jawapan : ................................

SET 34

a. Mencegah melakukan perkara yang dilarang. Jawapan : ................................

b. Memberi bantuan sama ada berbentuk kebendaan atau perkhidmatan.

Jawapan : ................................c. Menyuruh melakukan perkara yang baik.

Jawapan : ................................

d. Berjaya meningkatkan potensi diri dan berjaya mengatasi tipu daya syaitan.

Jawapan : ................................

Jahanam Hutomah SaqarNeraka Jahim

Amar makruf JihadNahi Mungkar Sedekah Hari Akhirat

Page 13: 1 soalan aqidah pt3.doc