1. newtonov pohybov½ zkon

Download 1. Newtonov pohybov½ zkon

Post on 27-Jan-2016

160 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. 1. Newtonov pohybový zákon. Obsah. Pohyb lyžiara na svahu Pohyb s odporovou silou Rozdelenie pohybov podľa výslednej sily Parašutista Newton a Aristoteles 1. Newtonov pohybový zákon - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 1. Newtonov pohybov zkon Kd ITMS projektu: 26110130519Gymnzium Pavla Jozefa afrika modern kola tretieho tiscroia

  Vzdelvacia oblas:lovek a prrodaPredmetFyzikaRonk, triedy:1.ATematick celok:Sila a pohybVypracoval:RNDr. Marin KoreDtum:janur 2013

 • ObsahPohyb lyiara na svahuPohyb s odporovou silouRozdelenie pohybov poda vslednej silyParautista Newton a Aristoteles1. Newtonov pohybov zkonPrkladyUplatnenie zkona zotrvanostiCoriolisova izbaPrejavy Coriolisovej silyZdroje

  *

 • Pohyb lyiara na svahu*Lyiar sa pohybuje dolu svahom.

  Pokste sa odpoveda na otzky:Ak je jeho pohyb na zaiatku?o je prinou pohybu?o psob proti pohybu?Ak by mal by povrch zjazdovky, aby sme trenie mohli zanedba?Ako sa bude lyiar pohybova po istom ase, ak trenie zanedba nememe?

 • Pohyb s odporovou silou*Vo vine prpadov odporov silu zanedba nememe. Naprklad pri ahan san psm zprahom.Ozname:Fp pohybov siluFo odporov silu

  Dopl ako sa bud pohybova sane v prpade:Fp Fo Fp = Fo Fp Fo

 • Rozdelenie pohybov poda vslednej sily*Ak Fp Fo - ide o zrchlen pohyb a vslednica sl smeruje do smeru pohybu

  Ak Fp Fo - ide o spomalen pohyb a vslednica sl smeruje proti smeru pohybu

  Ak Fp = Fo - ide o rovnomern pohyb a vslednica je nulov

 • Parautista*Ak sily psobia na parautistu?Ak je vslednica sl na zaiatku pohybu pred otvorenm padka?Ak je vslednica sl, ak parautista u pad dlhie (ete bez padka)? o sa zmen, ak sa padk otvor?Akm pohybom sa parautista pohybuje tesne po otvoren padka a neskr?

 • Newton a Aristoteles*

 • 1. Newtonov pohybov zkon*Zkon zotrvanosti

 • Prklady*

 • Uplatnenie zkona zotrvanosti*

  Pop prejavy zotrvanosti na jednotlivch obrzkoch.

 • Coriolisova izba*Sadni so svojimi kamartmi do izby, ktor sa to akotajte si loptu. Tto loha vbec nie je jednoduch, ako keby na loptu psobila nejak sila, ktor jej brni kota sa hodenm smerom.

  Prv krt naiel meno pre tto silu franczsky fyzik Gaspard- Gustave Corolios (1792 1843).

 • Prejavy Coriolisovej sily*Tlakov n nad Islandom sa ota proti smeru hodinovch ruiiek.

 • Pouit zdroje*Vclav Koubek Ivan abo - Fyzika pre 1. ronk gymnzi, SPN Bratislava 2004http://cvc.novabana.sk/wp-content/uploads/2012/11/ly%C5%BEiar.pnghttp://www.bilingual.sk/Gallery/Czech-385.htmlhttp://nd01.jxs.cz/287/691/6d2ec8a37c_30388583_o2.jpghttp://nd01.jxs.cz/287/691/6d2ec8a37c_30388583_o2.jpghttp://astronomia9b.webnode.sk/mesiac/http://duef.utc.sk/index.php?go=prednasky&prednaska=11http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/17152-sonda-dawn-zacala-spracovavat-udaje-o-asteroide-vesta/http://jaray.blog.sme.sk/c/117252/Zakon-zotrvacnosti-Pohybu-hmoty.htmlhttp://jaray.blog.sme.sk/c/243192/Kauza-GRSc-Alexander-JARAY-verzus-Slovenska-republika-Opus-2.htmlhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Coriolisova_sila

  *****