01. εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση

Download 01. εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση

Post on 16-Apr-2017

236 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1. </p><p>2016 , . 1 </p></li><li><p>2016 , . 2 </p></li><li><p> , , ( ). </p><p>2016 , . 3 </p></li><li><p> . , . </p><p>2016 , . 4 </p></li><li><p>2016 , . 5 </p><p> : </p><p> . , (hub) (#eduappreciative) . </p><p>eduappreciative.wordpress.com </p></li><li><p>2016 , . 6 </p></li><li><p>2016 , . 7 </p></li><li><p>? </p><p> ; </p><p>2016 , . 8 </p><p>Brainstorming </p></li><li><p> . , , , . </p><p>2016 , . 9 </p><p>: , /, 2016-17 </p></li><li><p> [] . [..] , , , , . </p><p>2016 , . 10 </p><p>: , /, 2016-17 </p></li><li><p>2016 , . 11 </p></li><li><p>How are you intelligent? </p><p>2016 , . 12 </p><p>https://www.youtube.com/watch?v=5oS9h3S3VK0 </p><p>https://www.youtube.com/watch?v=5oS9h3S3VK0https://www.youtube.com/watch?v=5oS9h3S3VK0</p></li><li><p>2016 , . 13 </p></li><li><p>? </p><p> ; </p><p>2016 , . 14 </p><p>Brainstorming </p></li><li><p> ( ) </p><p> , , </p><p> , </p><p>2016 , . 15 </p><p>: , /, 2016-17 </p></li><li><p>2016 , . 16 </p></li><li><p>- </p><p> . : . , , , , , . (. 18) : , ., , ., &amp; , . (2015). . : www.kallipos.gr </p><p>2016 , . 17 </p></li><li><p> , . (. 18 - 19) </p><p>2016 , . 18 </p><p>: , ., , ., &amp; , . (2015). . : www.kallipos.gr </p></li><li><p> : ) (assessment for learning), ) ( , - ) (.. , ) (, 1999 , 2013). (. 19) : , ., , ., &amp; , . (2015). . : www.kallipos.gr </p><p>2016 , . 19 </p></li><li><p>2016 , . 20 </p><p>By frwl - Takahata highschool 10, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org </p></li><li><p>2016 , . 21 Group of Breaker boys. Smallest is Sam Belloma, Pine Street. Location: Pittston, Pennsylvania. January 1911 </p></li><li><p>not everything that can be counted counts, and not everything that </p><p>counts can be counted. - William Bruce Cameron </p><p>2016 , . 22 </p></li><li><p>2016 , . 23 https://eduevaluation.wordpress.com/ </p><p>By Ia</p><p>n N</p><p>orm</p><p>an (h</p><p>ttp:</p><p>//w</p><p>ww</p><p>.lone</p><p>lysp</p><p>eck.</p><p>com</p><p>) - F</p><p>lickr</p><p> and</p><p> the </p><p>revi</p><p>ew w</p><p>here</p><p> it w</p><p>as u</p><p>sed </p><p>on L</p><p>onel</p><p>y Sp</p><p>eck </p><p>: [1]</p><p>, CC </p><p>BY-S</p><p>A 2.</p><p>0, h</p><p>ttps</p><p>://c</p><p>omm</p><p>ons.</p><p>wik</p><p>imed</p><p>ia.o</p><p>rg/w</p><p>/inde</p><p>x.ph</p><p>p?cu</p><p>rid=4</p><p>1734</p><p>886 </p><p> ! </p><p> Slide Number 4eduappreciative.wordpress.comSlide Number 6 Brainstorming Slide Number 11How are you intelligent?Slide Number 13Brainstorming ( )Slide Number 16-Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22 !</p></li></ul>

Recommended

View more >