กฏแห่งกรรม - reciprocal deeds

Download กฏแห่งกรรม - Reciprocal deeds

Post on 22-Jan-2018

154 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3. (Actions) 1. 2. 3. -
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. ()
 10. 10. 1.
 11. 11. 2.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. 1. 2. 3.
 15. 15.
 16. 16. 1. () 1.1 () (Bad actions:unwholesomeaction, an evil action) 1.2 () (Good actions:wholesome action ,meritorious action) 1.3 (Indeterminate :neutral action , unexplained action)
 17. 17. 2. () 2.1 (Bodily action 2.2 (Verbal action) 2.3 (Mental action)
 18. 18. . . (Classification according to the time of ripening or taking effect) 1. 2. 3. 4. . (Classification according to function) 1. 2. 3. 4. . (Classification according to the order of ripening) . . / . . /
 19. 19.
 20. 20. =
 21. 21. = (Actions)
 22. 22. =
 23. 23. =
 24. 24. =
 25. 25. = 1. 2. ()
 26. 26. =
 27. 27. =
 28. 28. = 3
 29. 29. =