zavarivanje plastike fenovi - marcom-plast.rs · pdf zavarivanje plastike - fenovi 3 ručni...

of 22 /22
Zavarivanje plastike Fenovi Jedini izbor za profesionalce Verzija 5.0

Upload: truongquynh

Post on 05-Feb-2018

268 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

Zavarivanje plastike

Fenovi

Jedini izbor zaprofesionalce

Verzija 5.0

Page 2: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

2 www.leister.comZavarivanje plastike - fenovi

Model TRIAC ST TRIAC AT ELECTRON ST HOT JET S GHIBLI AW SONORA S1HOTWINDPREMIUM

FORTE S3

Napon V~ 230 230 230 230 230 / 120 230 230 3 × 230 /3 × 400

Maks. snaga W 1600 1600 3400/3200 460 2300 / 1800 2000 3700 10 000

Temperatura °C 40 – 700 40 –650 40 – 650 20 – 600 65 – 620 80 – 650 20 – 650 20 – 650

Veličina mm (D × ∅)Ručka (∅)

338 × 9056

335 × 90 56

338 × 9056

235 × 7040

280x 220 x 9045

230 × 200232 ×106

179390 × 132

215

Masa kg (bez kabla)~ 1.0 1.0 1.1 0.4 1.18 0.6 2.2 4.4

Oznaka o usaglašenosti 2 2 2 2 2 2 2 2

Oznaka o odobrenosti 3 3 3 3 3 3

Šema sertifikovanja CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Zaštita klase 4 4 4 4 4 4 4 4

Primena

Na otvorenom

U zatvorenom prostoru

Izrada krovova

Billbordi / Cerade

Građevinarstvo /Tuneli / Deponije

Proizvodnja plastike

Izr. podova / Unutr. dekoracija

Skupljanje

Ugrađena duvalica

Digitalni displej

Pregled proizvoda - ručni alati sa toplim vazduhom

Page 3: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 3Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica

ModelWELDINGPEN R / S

ROBUSTDIODEPID / S

MINOR LABOR S

Napon V~ 230 3 × 230 /3 × 400 230 230 230

Maks. snaga W 1000 250 1600 100 800 / 900

Temperatura °C 20 – 600 20 – 600 20 – 600

Veličina mm (D × ∅)Ručka (∅)

270 × 4332

255 × 221 265 × 5740

250 × 9564

180 × 5440

Masa kg (bez kabla)~ 1.0 8.0 1.15 1.15 0.15

Oznaka o usaglašenosti 2 2 2 2 2

Oznaka o odobrenosti 3 3 3 3

Šema sertifikovanja CCA CCA CCA CCA

Zaštita klase 4 1 4 4 4

Primena

Na otvorenom

U zatvorenom prostoru

Izrada krovova

Billbordi / Cerade

Građevinarstvo /Tuneli / Deponije

Proizvodnja plastike

Izr. podova / Unutr. dekoracija

Skupljanje

Ugrađena duvalica

Digitalni displej (R) (PID)

Page 4: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

4 www.leister.com

1

2

3

4

2

1

3

4

Swiss made

Zavarivanje plastike - fenovi

TRIAC ST – Spoj dizajna i iskustva

Novi TRIAC ST kompanije Leister je primarno namenjen zavarivanju i obradi plastike. Tokom razvoja, donešena je odluka da se naparavi uređaj bez dodatnih osobina. Umesto da bude poznat po komforu, prepoznaje se po višenamenskoj i lakoj upotrebi, kao i njegov prethodnik TRIAC S. Glavna prednost mu je dvokomponentna ručka, koja nije samo atrak-tivna, već pruža i savršeno prijanjanje. Masa manja od 1 kg, pruža savršen balast. Inovativni dizajn motora i turbine, u kombinaciji sa grejnim elementom iz TRIAC AT modela, daje dobitnu kombinaciju. Takođe su novi filteri za vazduh koji se lako čiste i uklanjaju. Preko 80 dizni se može prikačiti na TRIAC ST — sve su kompatibilne sa TRIAC AT i TRIAC S.

Ergonomska ručka:Dvokomponentna ručka i savršen balans alata omogućavaju idealan stisak i optimalan rad čak i u najtežim okolnostima.

Savršena masa:Mase manje 1 kg, TRIAC ST je lakši od svog prethodnika.

Uvek hladan: Poseduje aktivno hlađenu zaštitnu cev za veću bezbednost u radu.

Spoj dizajna i iskustva: TRIAC ST je sedma deneracija Leisterovih TRIAC ručnih alata sa toplim vazduhom. Decenije iskustva su uklopljene u moderan dizajn.

Švajcarska temeljnost: Filteri za vazduh, koji se nalaze n aobe strane, lako se skidaju i čiste. Ovim se dobija optimalan protok vazduha i maksimalna izlazna snaga.

Plug‘n Leister Kao i TRIAC S, TRIAC STimpresionira lakoćom korišćenja i švajcarskim kvalitetom.

Pouzdan partner:TRIAC ST je zadržao od svojih pred-stavnika možda i najvažniju osobinu: stabilnost i pouzdanost!

Glavne osobine

Page 5: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 5Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Ručni alat sa toplim vazduhom

TRIAC ST

Pogodan za upotrebu na gradilištuRobustan, profesionalan ručni alat sa toplim vazduhom mase manje od 1 kgFunkcionalan dizajn: dvokomponentna ručka sa optimalnim cen-trom mase pruža dobru ergonomijuFilteri koji se brzo čisteAutomatska ugljenična kočnica i zaštita grejnog elementa pružaju automatsku zaštitu Proizvedeno u Švajcarskoj60 godina u proizvodnji ručnih alata sa toplim vazduhom – sve ukombinovano u novom TRIAC ST

Tehnički podaciNapon V~ 120 / 230Snaga W 1600 / 1600Temperatura °C 40 – 650Veličina (D × ∅) mm 335 × 90, Ručka ∅ 56Masa kg 1 (bez 3 m kabla)Oznaka o odobrenosti 3

Oznaka o usaglašenosti 2

Zaštita klase II 4

Broj artikla:141.319 TRIAC AT 120V / 1600W, sa UK priključkom141.320 TRIAC AT 230V / 1600W, sa UK priključkom141.314 TRIAC AT 230 V / 1600 W, sa EU priključkom141.322 TRIAC AT 230 V / 1600 W, sa CH priključkom

Ručni alat sa toplim vazduhom

TRIAC AT

Pogodan za upotrebu na gradilištuZatvoreno kolo za kontrolu temperatureOtvoreno kolo za kontrolu zapremine vazduhaInteligentna «e-Drive» jedinica za rukovanjeErgonomska ručkaProizvedeno u Švajcarskoj

Tehnički podaciNapon V~ 120 / 230Snaga W 1600 / 1600Temperatura °C 40 – 700Veličina (D × ∅) mm 338 × 90, Ručka ∅ 56Masa kg <1 (bez naponskog kabla)Oznaka o usaglašenosti 2

Zaštita klase II 4

Broj artikla:141.308 TRIAC ST 120V / 1600W za dizne na navlačenje sa UK priključkom141.309 TRIAC ST 230V / 1600W za dizne na navlačenje sa UK priključkom 141.311 TRIAC ST 230 V / 1600 W za dizne na navlačenje sa CH priključkom141.227 TRIAC ST 230 V / 1600 W za dizne na navlačenje sa EU priključkom144.013 TRIAC ST 230 V / 1600 W za dizne sa navojem sa EU priključkom

TRIAC AT: Robustan i inteligentan.

TRIAC AT je inteligentan ručni alat sa toplim vazduhom za zavarivanje i skupljanje plastike koji je pogodan za upot-

rebu na gradilištu. Projektovan je da ispuni zahteve čak i najzahtevnijih profesionalaca. Svaki alat se podvrgava

strogoj kontroli kvaliteta pre napuštanja fabrike u Švajcarskoj. Ovaj izuzetno kvalitetni ručni alat sa toplim vazduhom

je primenjiv u svim situacijama. Ne postoje granice za njegovu primenjivost. TRIAC AT nastavlja da se dokazuje u

svim vremenskim uslovima, u zatvorenim i otvorenim prostorima – sve u toku rada.

Page 6: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

6 www.leister.com

107.124

107.125

20 mm ugaona dizna, 90° na navlačenje20 mm ugaona dizna, 60° na navlačenje

107.132107.130107.133 107.135

128.535

Široka šlic dizna, na navlačenje,40 mm40 mm, 60° ugao40 mm, perforirano40 mm široka šlic dizna,presvučena sa PTFE, na navlačenje30 mm, 45° ugao

107.129

107.131

60 mm široka šlic dizna za bitumen,na navlačenje

80 mm široka šlic dizna, na navlačenje

107.123

105.487

20 mm široka šlic dizna,ugaona, na navlačenje20 mm široka šlic dizna,bent and ugaona, na navlačenje

100.303 ∅ 5 mm reducir dizna, na navlačenje

3

4

5

106.989106.990106.991

Brzozavarujuća diznae, na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu3 mm4 mm5 mm

105.503 20 mm široka šlic dizna, ugaona, 60°, na navlačenje

105.492 20 mm široka šlic dizna,sa pravim čeljustima, 120° savijena pod pravim uglom

142.717100.689142.637

Grejni element, 230 V / 1550 W,TRIAC ST (120 V / 1550 W: 142.718)TRIAC S (120 V / 1550 W: 100.702)TRIAC AT (120 V / 1550 W: 142.638)

Zavarivanje plastike - fenovi

Dodatna oprema za TRIAC ST / TRIAC S / TRIAC AT

Izrada krovova / Billborda / Cerada / Građevinarstvo / Tunela / Deponija

105.622

106.988

113.666113.399

113.876113.874

AB

113.670

113.877

106.986106.987

126.552

106.996

107.344

143.833 Adaptera za dizne za dizne sa navojem

AB 106.992

106.993

Brzozavarujuća dizna, na navlačenje za∅ 5 mm reducir diznu

5.7 mm, profil A7 mm, profil B

∅ 5 mm reducir dizna, na šrafljenje

Prijanjajuća dizna, na šrafljenje

∅ 3 mm dizna za elektrodu∅ 4 mm dizna za elektrodusa vrhom za heftanje, na šrafljenje∅ 3 mm dizna za elektrodu∅ 4 mm dizna za elektrodubez vrha za heftanje, na šrafljenje

5.7 mm dizna za elektrodu , trouglasta, sa vrhom za heftanje, na šrafljenje5.7 mm, profil A, trouglastadizna za elektrodu bez vrha za heftan-je, na šrafljenje7 mm, profil B7 × 5.5 mm

∅ 4 mm dizna za elektrodu, na šrafljenjeza plastiku sa fluorom

Prijanjajuća dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

135 mm (5.31 in) ogledalo za zavari-vanje, na navlačenje

Page 7: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 7

119.269

119.270

119.314

119.271

119.316

119.315

119.312

107.324

107.308

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Lagan i kompaktanVisoka stabilnost uprilikom držanja u ruci za dugotrajnu upotrebuBalansiarna ergonomija sa mekim stiskomVrlo tih alat, idealan za unutrašnju upotrebuKonstantna temperatura kontrola elektronike putem zatvorenog kola

Ručni alat sa toplim vazduhom

SONORA S1 Dodatna oprema za SONORA S1

Tehnički podaciNapon V 230Snaga W 2000Temperatura ºC 80 – 650Veličina mm 230 × 200Masa kg 0.6 (bez kabla dužine 2 m)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla:140.996 SONORA S1, 230 V / 2000 W, sa Euro priključkom

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Ergonomski dizajn za rad bez opterećenja prilikom presvlačenja automobila.

Uračunatou narudžbinu

SONORA S1: Zgodan za upotrebu.

Zgodan, tih i kompaktan alat alat za opštu upotrebu.

SONORA S1 je savršen alat sa toplim vazduhom za

skupljanje, označavanje vozila, formiranje i grejanje. Izu-

zetan odnois cena /kvalitet.

Dizna za zaštitu stakla

50 mm široka šlic dizna

Reducir dizna(uračunato sa narudžbinom S1)

Reflektor dizna(uračunato sa narudžbinom S1)

5 mm reducir dizna

20 mm široka šlic dizna

Reflektor dizna za lemljenje(uračunato sa narudžbinom S1)

12 × 10 mm sitasta reflektor dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

50 × 35 mm sitasta reflektor dizna

Page 8: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

8 www.leister.com

4

5

1

2

3

Swiss made

3

2

1

5

4

Zavarivanje plastike - fenovi

ELECTRON ST – Jak, kompaktan i uvek pri ruci

Novi ELECTRON ST je pravi snagator u ponudi ručnih alata kompanije Leister. Izgled ovog alata je uklpoljen u novi

opseg TRIAC alata. Za korisnike ovo znači poboljšanu ergonomiju, kao i udobniji rad. Postojeće ELECTRON dizne

odgovaraju i ovom modelu.

Snažan: Pogodan za svaku primenu zahvaljujući svojoj velikoj snazi od 3400 W.

Savršena ergonomija: 100 grama lakši i sa dvokompo-nentnom ručkom koja je 8 mm tanja od prethodnika.

Bezgranično podesiv: Lako podešavanje temperature do 650°C.

Glavne osobine

Čist: Filteri za vazduh, koji se nalaze na obe strane, mogu da se skinu i očiste u minimalnom roku.

Kompatibilan: Sve prethodne dizne pasuju na ELECTRON ST.

Page 9: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 9

107.258

107.653

107.266

107.270

107.229

107.331

107.328

107.327

107.333

107.346

107.340

107.134

145.606

149.675

Grejač 230V/3300W

Grejač 230V/2200W

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Ručni alat sa toplim vazduhom

ELECTRON ST Dodatna oprema za ELECTRON ST

Široka šlic dizna, na navlačenje 70 × 10 mm, za bitumen Široka šlic dizna, na navlačenje 75 × 2 mm

Široka šlic dizna 75 × 2 mm, na navlačenje, i sa postoljem (br. artikla 116.753)

Široka šlic dizna 150 × 12 mm, na navlačenje

Okrugla dizna 20 mm

Reflektor dizna sa šarkom 72 × 70 mm, na navlačenjeReflektor dizna sa šarkom 60 × 75 mm, na navlačenje

Sitasta reflektor dizna 85 × 85 mm, na navlačenjeSitasta reflektor dizna 150 × 110 mm, na navlačenje

Reflektor dizna 270 mm, na navlačenje

Školjkasta reflektor dizna 45 × 250 mm, na navlačenje

Široka dizna 40 mm

Pogodan za upotrebu na gradilištuLeisterov najsnažniji ručni alatlFilteri za vazduh koji se lako čisteUgljenična kočnica i zaštita grejnog elementa pružaju automat-ske mere zaštiteDolazi sa čvrskom kutijom za alatProizvedeno u Švajcarskoj

Skupljanje veze kablova je samo jedna od mnogih primena ELECTRON ST alata.

Tehnički podaciNapon V~ 230 230 200 120Snaga W 2300 3400 3000 2400Temperatura °C 40 – 650Veličina (D × ∅) mm 338 × 90, Ručka ∅ 56Masa kg 1.1 bez kabla za povezivanjeOznaka o usaglašenosti 2

Zaštita klase II 4

Broj artikla145.567 ELECTRON ST 230 V / 3400 W za dizne na navlač., sa Euro priključkom149.673 ELECTRON ST 230 V / 2300 W za dizne na navl., sa Euro priključkom *145.564 ELECTRON ST 200 V / 3000 W za dizne na navlačenje sa JP priključkom145.563 ELECTRON ST 120 V / 2400 W za dizne na navlačenje sa UK priključkom145.568 ELECTRON ST 230 V / 3400 W za dizne na navlačenje sa UK priključkom* Raspitati se o dostupnosti

Page 10: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

10 www.leister.com

107.141

107.142

107.144

105.567

105.556

106.996

3

4

5

106.989

106.990

106.991

A-Profil B-Profil

5.7

3.7

7

5

106.992

106.993

3

4

5

105.431

105.432

105.433

Zavarivanje plastike - fenovi

Ručni alat sa toplim vazduhom

HOT JET S

Najmanji alat sa toplim vazduhom u Leister ponudiKontinualna, elektronski kontrolisana temperaturaKontinualan, elektronski kontrolisan protok vazduhaTih u raduFleksibilan, sa integralnim postoljem

Dodatna oprema za HOT JET S

Tehnički podaciNapon V~ 120 / 230Snaga W 460 / 460Temperatura °C 20 – 600Veličina (D × ∅) mm 235 × 70, Ručka ∅ 40Masa kg 0.4 (bez 3 m kabla)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti / Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 100.648 HOT JET S 230 V / 460 W, sa Euro priključkom100.862 HOT JET S 120 V / 460 W, without plug100.854 HOT JET S 230 V / 460 W, with AUS plug

Posebno pogodan za obavljanje zadataka u teško pristupačnim zonama.

HOT JET S: Mali i moćan.

Kao najkompaktniji ručni alat sa toplim vaduhom koji

proizvodi Leister, HOT JET S ima masu od svega600

grama (računajući i kabal i ručku), što omogućava efe-

kno zavarivanje bez zamaranja.

15 mm široka šlic dizna, na navlačenje

20 mm široka šlic dizna, na navlačenje

∅ 5 mm reducir dizna,na navlačenje

∅ 5 × 150 mm produžna dizna,straight

20 mm ugaona dizna, 90° ugaona,na navlačenje

Prijanjajuća dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

3 mm dizna za brzo zavarivanje,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu4 mm dizna za brzo zavarivanje,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu5 mm dizna za brzo zavarivanje,na navlačenje za ∅ 5 mm reducirdiznu

5.7 mm, A profil dizna za brzo zavari-vanje, na navlačenje

7 mm, B profil dizna za brzo zavarivan-je, na navlačenje

3 mm dizna za brzo zavarivanje,sa malim vazdušnim klizačem, na navlačenje na ∅ 5 mm reducir dizna

4 mm dizna za brzo zavarivanje,sa malim vazdušnim klizačem, na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

5 mm dizna za brzo zavarivanje,sa malim vazdušnim klizačem, na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

A-profil B-profil

Page 11: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 11

107.137

107.139

107.324

107.146

107.151

107.148

107.310

107.311

107.312

107.305

100.818

143.831

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Pasovanje lema upotrebom HOT JET S sa reflektor diznom na navlačenje

HOT JET S sa ugaonom diznom prilikom zavarivanja T spoja na krovu

Mali i zgodan: HOT JET S je savršen za zavarivanje komplikova-nih delova i kod bilborda i cerada.

Dodatna oprema za HOT JET S

8 mm dizna za brzo zavarivanje za zavarivanje trake,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

4.5 × 12 mm dizna za brzo zavarivanjeza zavarivanje zaobljenja, na navlačen-je za ∅ 5 mm reducir diznu

12 × 10 mm sitasta reflektor dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

∅ 2 mm dizna za lemljenje

∅ 4 mm dizna za lemljenje

∅ 3 × 1.5 mm dizna za lemljenje,ovalna

35 × 20 mm sitasta reflektor dizna,na navlačenje

50 × 35 mm sitasta reflektor dizna,na navlačenje

25 × 30 mm reflektor dizna u obliku kašike,na navlačenje

15 × 25 mm dizna za peglanje

230 V / 435 W grejni element 120 V / 435 W grejni element

Adapter za dizne za dizne sa navojem

103.607

Page 12: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

12 www.leister.com

4

4

1

2

3

4

Swiss made

5 6

4

3

2

1

Ručka: Sa pratećom ručkom GHIBLI AW može da se smesti u optimalan položaj na radnom mestu i tako smanji zamor.

Praktičan filter za vazduh Redovno čišćenje filtera za vazduh pruža optimalan protok vazduha za maksimalnu snagu.

Leister e-Drive Temperatura i protok vazduha se lako kontrolišu upotrebom proverenog “e-Drive” sistema

Rad bez zamaranja Zahvaljujući ugrađenom nosaču za kačenje, GHIBLI AW možeda se okači za rad bez zamaranja.

Kompatibilan Sve dizne za njegove prethodnike pasuju i na GHIBLI AW. Izbor kom-patibilne opreme je zaista veliki.

Ergonomska ručka Dvokomponentna ručka, kao i savršena izbalansiranost omo-gućavaju optimalan stisak i udo-ban rad, čak i u teškim uslovima.

GHIBLI AW

Zavarivanje plastike - fenovi

GHIBLI AW: Robustan i ergonomičan.

GHIBLI AW je robustan i ergonomičan ručni alat sa toplim vazduhom koji služi za skupljanje plastike u industriji

proizvodnje kablova, zagrevanje i oblikovanje u automobilskoj industriji, zavarivanje kamionskih cerada i skidanje

šava posle zavarivanja. Poseduje laganu dršku, dvokomponentni ram, i savršeno staje u šaku. Temperatura i protok

vazduha se lako podešavaju upotrebom proverenog «e-Drive» sistema. Ručka je uračunata u narudžbinu, što čini

Page 13: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 13

Pasovanje lema upotrebom HOT JET S sa reflektor diznom na navlačenje

Dodatna oprema za GHIBLI AW

• Ergonomski ručni alat sa toplim vazduhom• Digitalna kontrola temperature• Petostepena kontrola protoka vazduha• "e-Drive" sistem za optimalnu kontrolu• 100% proizvedeno u Švajcarskoj

Ručni alat sa toplim vazduhomGHIBLI AW

Tehnički podaci: Napon V~ 230/120Frekvencija Hz 50/60Snaga W 2300/1800Temperatura °C 65 – 620Protok vazduha l/min 140 – 270Prečnik nosača dizne mm 36.5Emisija buke dB(A) 67Dimenzije (D x Š x V) mm 280 x 220 x 90Prečnik ručke mm 45Masa kg 1,18Oznaka o usaglašenosti 2 Oznaka o odobrenosti / Zaštita klase II 4

Broj artikla: 148.061 GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, Euro priključak150.168 GHIBLIAW, 230 V / 2300 W, UK priključak150.169 GHIBLIAW, 230 V / 2300 W, CH priključak150.170 GHIBLIAW, 120 V / 1800 W, CEE priključak 148.079 GHIBLIAW, 100 V / 1500 W, JP priključak

Uračunato u narudžbinu: GHIBLI AW, kutija, postolje, uputstvo

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

rad lakšim. Filteri za vazduh se lako skidaju i čiste. I na-

ravno, sve dizne sa prethodnih modela pasuju na GHIB-

LI AW.

106.998

106.999

107.154

107.006

107.308

107.309

107.313

107.325

107.319

107.345

107.007

106.132

145.582145.580

Šlic dizna 20 mm, na navlačenje

Šlic dizna 40 mm, na navlačenje

Cevasta dizna Ø5 mm, na navlačenje

Produžna diznaØ5 x 130 mm, prava

Sitasta dizna 50 x 35 mm

Sitasta dizna 35 x 20 mm

Kašika-dizna 25 x 30 mm, na šrafljenje

Dizna za lemljenje 17 x 34 mm, na navlačenje

Sitasta dizna Ø65 mm

Ogledalo za zavarivanje 135 mm, na navlačenje

Ø37 mm Dehorning dizna

45 x 250 mm školjkasta dizna, na navlačenje

Grejni element, 230 V / 2200 WGrejni element, 120 V / 1700 W

Page 14: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

14 www.leister.com

ab

107.260107.259105.977107.263107.262105.992105.991

a

125.317

107.335

107.248

143.530

141.723

HOTWIND PREMIUM

Zavarivanje plastike - fenovi

Idealan za grejanje, zagrevanje, formiranje i sušenjeKontinualno podešavanje grejanja i duvaliceIntegrisana zaštita uređaja i grejnog elementaIzuzetno glatko funkcionisanje

Ručni alat sa toplim vazduhom

HOTWIND PREMIUM / SYSTEM Dodatna oprema za HOTWIND PREMIUM / SYSTEM

Tehnički podaciNapon V~ 230 Snaga W 3700 Maks. izlazna temperatura °C 650Veličina (D × Š × V) mm 332 × 106 × 179 Masa kg 2.2 (bez 3 m kabla)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 142.609 HOTWIND PREMIUM, 230 V / 3700 W, sa Euro priključkom142.645 HOTWIND SYSTEM, 230 V / 3700 W, sa Euro priključkom

Dodatne verzije dostupne na zahtev

HOTWIND S je odličan za sušenje i nanošenje boje na plastiku

HOTWIND: Nova dimenzija.

Težine samo 2.2 kg, the HOTWIND se može koristiti kao

integrisani ili kao ugrađeni uređaj. Sa maksimalnom

temperaturom do 650 °C, HOTWINDse može koristiti u

najrazličitije namene.

Široka šlic dizna, na navlačenje (a × b)

85 × 15 mm150 × 12 mm200 × 9 mm250 × 12 mm300 × 4 mm400 × 4 mm500 × 4 mm

Prirubni konektor, na navlačenjea = 90 mm

∅ 150 mm sitasta reflektor dizna,na navlačenje

Filter od nerđajućeg čelika, na na-vlačenje na ulaz vazduha

230 V / 3600 W grejni element

Ručni alat(Ručka i zaštitna cev)

Page 15: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 15Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Ručni alat sa toplim vazduhom

FORTE S3

Tehnički podaciNapon V~ 3 × 230 3 × 400Snaga kW 10 10 Temperatura °C 650Veličina (D × Š × V) mm 390 × 132 × 215Masa kg 4.4 (bez10 m kabla)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 102.027 FORTE S3, 3 × 400 V / 10 kW with 16A CEE plug

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Bezplameno smanjivanje-umotavanje paleta i nabacane robe upotrebom FORTE S3.

Moćno umotavanje-skupljanje paletaJednako skupljanjeMože se koristiti u većini zatvorenih prostoraPoseduje ugrađeno postolje

FORTE S3: Skupljanje bez plamena.

Najjači alat sa toplim vazduhom koji proizvodi Leister.

FORTE S3 je veoma pogodan za skupljanje bez plamena

folije oko paleta i nabacane robe.

Page 16: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

16 www.leister.com

WELDING PEN R

WELDING PEN S

105.622

106.988

113.666

113.399

113.876

113.874

AB

113.670

113.877106.986

106.987

126.552

127.726127.727

113.412

Zavarivanje plastike - fenovi

Digitalni displej sa očitavanj. temperature (WELDING PEN R)Priključak olakšava rad.Hlađena cev grejačaKoristi se u kombinaciji sa ROBUST duvalicom ili kompresovanim vazduhom

Ručni alat sa eksternim dovodom vazduha

WELDING PEN R / WELDING PEN S Dodatna oprema za WELDING PEN R / S

Tehnički podaciNapon V~ 230 Snaga W 1000Temperatura °C 20 – 600Veličina (D × ∅) mm 270 × 43, Ručka ∅ 32Masa kg 1.0 (sa 3 m kablom / crevom za vazd. i Y-račvom)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla:114.275 WELDING PEN S, 120 V / 600 W, sa UK priključkom119.966 WELDING PEN R, 120 V / 600 W, sa UK priključkom 114.380 WELDING PEN R, 230 V / 1000 W, za dizne sa navojem, sa Euro prikl-jučkom113.081 WELDING PEN S, 230 V / 1000 W, za dizne sa navojem, sa Euro prikl-jučkom

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Zakretni priključakza crevo za vazduh

za lakši rad.

Draw welding using the compact and lightMasa WELDING PEN R.

WELDING PEN: Tanak i fleksibilan.

WELDING PEN je alat sa toplim vazduhom optimizo-

van za slobodno zavarivanje. Zahvaljujući svom tan-

kom dizajnu i spoljnom snabdevanju vazduhom,

čini rad mnogo udobnijim i lakšim.

∅ 5 mm reducir dizna, 15° navoj

Prijanjajuća dizna, na šrafljenje

∅ 3 mm okrugla dizna za elektrodu

∅ 4 mm okrugla dizna za elektrodu,sa vrhom za heftanje, na šrafljenje

∅ 3 mm okrugla dizna za elektrodu

∅ 4 mm okrugla dizna za elektrodu,bez vrha za heftanje, na šrafljenje

5.7 mm trouglasta dizna za elektrodusa vrhom za heftanje, na šrafljenje

Trouglasta dizna za elektrodu,bez vrha za heftanje, na šrafljenje5.7 mm, profil A7 mm, profil B

7 × 5.5 mm

∅ 4 mm dizna za elektrodu, na šrafljenjeza plastiku sa fluorom

Ugaoni adapter za dizne sa navojem,na šrafljenje 30° 45°

230 V / 1000 W grejni element zaWELDING PEN R i WELDING PEN S

Page 17: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 17

107.354

107.281

113.859

101.031

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Duvalica

ROBUST

ROBUST: Snagator.

Višenamenski i upotrebljiv pri temperatuarma vazduha

do 60 °C. Uprkos svojoj maloj veličini, ROBUST je pra-

vi snagator. Ova duvalica može istovremeno da snab-

deva do tri alata sa toplim vazduhom

Dodatna oprema za ROBUST

ROBUST duvalica, kao eksterni izvor vazduha za WELDING PEN.

Visoke performanse, kompaktan dizajnSmanjen nivo bukeMože se postaviti u bilo koji položajMože se koristiti kao eksterni dovod vazduha za WELDING PENR / WELDING PENS S ili do tri DIODE PID / DIODE S ili LABOR S (sa 107.281 adapterom za crevo)

Tehnički podaciFrekvencija Hz 50 60Snaga W 250 250Zapr. vazduha (20 °C ) l/min 1200 1300Statički pritisak kPa 8.0 10.5Maks. temperatura vazduha °C 60 60Maks. temperatura ul. vazduha °C 60 60Nivo buke dB(A) 62 62Zaštita životne sredine (IEC 60529) IP 54 IP 54Prečnik ulaza za vazduh ∅ mm 38 38Prečnik izlaza za vazduh ∅ mm 38 38Masa kg 8.0 8.0Oznaka o usaglašenosti 2 2Zaštita klase l 1 1

Broj artikla:

Napon V~ 50 Hz60 Hz

1 × 120 1 × 230 3 × 230 / 4003 × 440 – 480

Bez kabla Broj artikla: 103.434 103.4293 m kabl / Euro plug Broj artikla: 103.432

Filter od nerđajućeg čelika,na navlačenje za ulaz vazduha

∅ 38 mm adapter za crevo,3 izlaza za 14 mm

∅ 14 mm crevo za vazduh

∅ 14 mm osigurač za crevo za vazduh

Page 18: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

18 www.leister.com

DIODE PID

DIODE S

Zavarivanje plastike - fenovi

Ručni alat sa eksternim dovodom vazduha

DIODE PID / DIODE S

Radi sa MINOR ili ROBUST duvalicama sa vazduhom pod pritiskomTemeratura se digitalno kontroliše i prikazuje na displeju (DIODE PID)Hlađena cev grejnog elementaPogodan za terensku upotrebu kada se koristi u kombinaciji sa MINOR duvalicom

Tehnički podaciNapon V~ 120 / 230Snaga W 1600 / 1600Temperatura °C 20 – 600Veličina (D × ∅) mm 265 × 57, Ručka ∅ 40Masa kg 1.15 kg (with 3 m cord / 3 m air hose)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla:101.303 DIODE PID, 230 V / 1600 W, na navlačenje, sa Euro priključkom101.281 DIODE S, 230 V / 1600 W, na navlačenje, sa Euro priključkom101.304 DIODE PID, 230 V / 1600 W, na šrafljenje, sa Euro priključkom101.282 DIODE S, 230 V / 1600 W, na šrafljenje, sa Euro priključkom101.293 DIODE S, 120 V/1600 W for na navlačenje nozzles, sa UK priključkom

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Zgodno zavarivanje upotrebom DIODE PID.

MINOR duvalica iDIODE PID sa navojnom diznom za elektrodu.Idealan za sklapanje

DIODE PID / S: Snažni par.

Postoje dva rešenja za kvalitetan rad: zatvoreno kolo

koje imaDIODEPID pruža savršenu temperaturu zavari-

vanjau svakom trenutku. DIODE S pruža izuzetnu kon-

trolu ručnim podešavanjem.

Ručni alat i duvalica

DIODE PID / DIODE S sa MINOR

Tehnički podaciNapon V~ 230 Snaga W 1700Temperatura °C 20 – 600Veličina (D × ∅) mm 265 × 57, Ručka ∅ 40Masa kg 2.5 kg (sa 3 m kablom / 1.5 crevom za vazduh)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 108.880 DIODE PID sa MINOR, 230 V / 1700 W, na šrafljenje, 1.5 crevo za vazduh, Euro-priključak101.441 DIODE S sa MINOR, 230 V / 1700 W, na navlačenje, 1.5 crevo za vazduh, Euro-priključak

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Page 19: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 19

100.303

AB 106.992

106.993106.989106.990106.991

106.996

143.833

107.348

100.296

100.689

105.622

106.988

113.666113.399

113.876113.874

AB

113.670

113.877106.986106.987

126.552

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Lagan i kompaktanSnažanKoristi se kao mobilno snabdevanje vazduhom za DIODE PID /DIODE S i LABOR SPogodan za upotrebu na gradilištima

Duvalica

MINOR

Tehnički podaciNapon V~ 230Snaga W 100Zapr. vazduha (20°C) l/min 400Statički pritisak Pa 4000 (40 mbar)Otvor za vazduh (eksterni) mm 14.5Veličina (D × ∅) mm 250 × 95, Ručka ∅ 64Masa kg 1.15 (with 3 m cord)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 108.747 MINOR, 230 V / 100 W, sa Euro priključkom109.988 MINOR, 120V / 100W, sa UK priključkom

Dodatne verzije dostupne na zahtev

Dodatna opr. za DIODE PID / DIODE S

MINOR duvalica kao snabdevanje vazduhom za DIODE PID.

Sa diznom na navlačenje

Sa navojnom diznom

MINOR: Mobilno snabdevanjevazduhom.

Neka vas ne zavaraju mala veličina i masa koje odlikuju

MINOR. Ova duvalica dostavlje dovoljno vazduha za us-

pešan radDIODE PID / DIODE S ili LABOR S.

∅ 5 mm reducir dizna, za verzijesa mlaznicom, na navlačenje

Dizna za brzo zavarivanje, na navlačen-je za ∅ 5 mm reducir diznu5.7 mm, profil A7 mm, profil B3 mm4 mm 5 mm

Prijanjajuća dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

Adapter za dizne za dizne sa navojem

Nosač alata

Grejni element DIODE PID, 230 V /1550 WGrejni element DIODE PID, 120 V /1600 W Grejni element DIODE S, 230 V /1550 W Grejni element DIODE S, 120 V /1600 W

∅ 5 mm reducir dizna, na šrafljenje

Prijanjajuća dizna, na šrafljenje

∅ 3 mm okrugla dizna za elektrodu∅ 4 mm okrugla dizna za elektrodu,sa vrhom za heftanje, na šrafljenje∅ 3 mm okrugla dizna za elektrodu∅ 4 mm okrugla dizna za elektrodu,bez vrha za heftanje, na šrafljenje

5.7 mm trouglasta dizna za elektrodu,sa vrhom za heftanje, na šrafljenjeTrouglasta dizna za elektrodu,bez vrha za heftanje, na šrafljenje5.7 mm, profil A7 mm, profil B7 × 5.5 mm

4 mm dizna za elektrodu, na šrafljenje,za plastiku sa fluorom

100.650

100.702

Page 20: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

20 www.leister.com

107.144

AB 106.992

106.993106.989106.990106.991

106.996

101.581

Zavarivanje plastike - fenovi

Ručni alat sa eksternim dovodom vazduha

LABOR S

Podešavanje temperature preko rotirajućeg tasteraVrlo malih dimenzija i zgodan za rukovanjeIdealan za linijsko zavarivanje i heftanjeDotok vazduha preko ROBUST duvalice, MINOR (str. 29), ili do-tokomkompresovanog vazduhaIdealan za mobilnu upotrebu kada se koristi sa MINOR duvali-com

Dodatna oprema za LABOR S

Tehnički podaciNapon V~ 230Snaga W 800 / 900Temperatura °C 20 – 600Veličina (D ×∅) mm 180, Ručka ∅ 40Masa kg 0.15 (without air hose and bez kablal)Oznaka o usaglašenosti 2

Oznaka o odobrenosti 3

Šema sertifikovanja CCAZaštita klase II 4

Broj artikla: 101.716 LABOR S sa kutijom za povezivanje, 230 V / 800 W sa Euro priključkom, crevo za vazduh dužine3 m101.754 LABOR sa MINOR duvalicom, 230 V / 900 W sa Euro priključkom, crevo za vazduh dužine1.5 m

Dodatne verzije dostupne na zahtev

LABOR S, u kombinaciji sa MINOR kao spoljnim snabdevačem vazduha.

LABOR S: Mali i zgodan.

Za rad bez umora, LABOR S je pravi sveznalica. Može

se koristiti za zavarivanje i u skučenim prostorima.

∅ 5 mm reducir dizna, na navlačenje

Brzozavarujuća dizna, na navlačenje za∅ 5 mm reducir diznu5.7 mm, profil A7 mm, profil B3 mm4 mm 5 mm

Prijanjajuća dizna,na navlačenje za ∅ 5 mm reducir diznu

230 V / 800 W grejni element

Page 21: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com 21

140.160

140.599

140.161

140.598

106.974

106.972

106.976

138.314

111.346

111.348

137.855

138.902138.539

116.586

151.188 Nož za obaranje ivica kod vodonepro-pusnih membrana

106.974 80 mm silikonski valjak za pritiskanje

140.160

140.599

40 mm silikonski valjak za pritiskanje sa kugličnim ležajem

Rezervni valjak

140.161

140.598

28 mm silikonski valjak za pritiskanje sa kugličnim ležajem

Rezervni valjak

106.981 Valjak za podešavanje zaptivanja

137.855

138.902138.539

Leister nož sa 4 rezervna sečiva

10 rezervnih sečivau obliku kuke10 rez. sečiva u obliku trapezoida

116.586 Kutija za odlaganje, za TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

116.798 Mesingana četka

150.809 Ručni alat za usecanje podova Groovy

152.676 Ugaoni merač elektrode

106.997 Rotirajuća burgija Ø 6 mm, za poprav-ku na kolima

151.382

153.009

Unutrašnji alat za membrane, 55mm

Ugaoni ručni alat za ekstruziono zavarivanje

Zavarivanje plastike - fenovi

Ruč

ni a

lati

sa

top

lim

vazd

uho

m

Ručni alati sa toplim vazduhom

Jednoručni valjak predstavlja obaveznu opremupri izradi tunela

Izrada krovova Billbordi / Cerade

28 mm jednoručni valjak.

40 mm jednoručni silikonski valjak sakugličnim ležajem

Rezervni valjak

Valjak za pritiskanje 28 mm, sa kug-ličnim ležajem (slikonski)

Rezervni valjak

80 mm silikonski valjak za pritiskanje

Mesinganii valjak za pritiskanje sakugličnim ležajem

28 mm valjak za pritiskanje (PTFE)

Šilo za ispitivanje šava

CRučni nož za kanale sa 7 rezervnihsečivaKomplet rezervnih noževa sadrži 10sečiva

Leister nož sa 4 rezervna sečiva

10 rezervnih sečivau obliku kuke10 rez. sečiva u obliku trapezoida

Kutija za odlaganje, za TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S, ELECTRON ST

Opšta dodatna oprema

Page 22: Zavarivanje plastike Fenovi - marcom-plast.rs · PDF Zavarivanje plastike - fenovi 3 Ručni alati sa toplim vazduhom Pregled ručnih alata sa toplim vazduhom i duvalica Model WELDING

www.leister.com

Evropa:AustrijaBelorusijaBelgijaBugarskaHrvatskaKiparČeškaEstonijaDanskaFinskaFrancuskaNemačkaVelika BritanijaGrčkaMađarskaIrskaIslandItalija

KazahstanLetonijaLitvanijaHolandijaNorveškaPoljskaPortugalRumunijaRusijaSrbijaSlovačkaSlovenijaŠpanijaŠvedskaŠvajcarskaTurskaUkrajina

Amerika:KanadaMeksikoSAD ArgentinaBrazilČileKolumbijaKosta Rika EkvadorVenecuela Peru

Afrika:AlžirEgipatKenijaMarokoJužna AfrikaTunis

Bliski Istok:U.A.E.Saudi Arabija KatarIranIrak

Azija-Pacific: N.R.Kina Hong Kong IndijaIndonezija JapanKorejaMalezijaMongolijaFilipini SingapurTajvanTajlandVijetnam

Okeanija:AustralijaNovi Zeland

Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10CH-6056 Kaegiswil / Switzerlandphone: +41 41 662 74 74fax: +41 41 662 74 [email protected]

Leister Technologies LLCItasca, IL 60143 / USAphone: +1 630 760 [email protected]

Leister Technologies Ltd.Shanghai 201 109 / PRCphone: +86 21 6442 [email protected]

Leister Technologis KKYokohama 222-0033 / Japan phone: +81 45 477 36 37 [email protected]

Leister Technologies Benelux BV3991 CE Houten / Nederlandphone: +31 (0)30 2199888 [email protected]

Leister Technologies India Pvt600 041 Chennai / Indiaphone: +91 44 2454 3436 [email protected]

Mi smo lokalni širom svuda

© Copyright by Leister, Switzerland

Zav

ariv

anje

pla

stik

e / S

RB

/ 03

.201

5 / I

nv. b

r. 10

8.48

1

Švajcarski kvalitet

Ovlašćeni servisni i distributivni centar:

Naša međunarodna mreža obuhvata preko 120 centara zaprodaju i servisiranje u preko 90 zemalja.