wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci...

5
InnowacyjnyProjekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10-15 lat

Upload: others

Post on 31-Dec-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i

Innowacyjny Projektwspierający czytelnictwo w języku angielskimwśród dzieci w wieku 10-15 lat

Page 2: wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i

Główne założenia projektu:Projekt Read On został przygotowany przez Oxford University Press Polska dla nauczycieli języka angielskiego i ich uczniów w klasach 4–8 szkoły podstawowej. Powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia.

Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach 4–8.

Uczestnicy czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Każdy uczeń w klasie, niezależnie od poziomu znajomości języka, ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb.

Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania i projekty.

Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych w XXI wieku poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa

Wychodzenie naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości

Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016–2020

Cele projektu:

www.oup.com/elt/readon-poland

Page 3: wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i

lp seria poziom tytuł numer ISBN

10 Oxford Bookworms Library Starter King Arthur 9780194234146

11 Oxford Bookworms Library Starter Pirate Treasure 9780194793643

12 Oxford Bookworms Library Starter Robin Hood 9780194234160

13 Oxford Bookworms Library Starter Last Chance 9780194234368

14 Oxford Bookworms Library Starter The Mystery of Manor Hall 9780194785990

15 Oxford Bookworms Library Starter New York Café 9780194234238

16 Oxford Bookworms Library Starter Oranges in the Snow 9780194234290

17 Oxford Bookworms Library Starter Orca 9780194234245

18 Oxford Bookworms Library Starter Sally’s Phone 9780194234269

19 Oxford Bookworms Library Starter The White Stones 9780194234313

20 Oxford Bookworms Library 1 Aladdin and the Enchanted Lamp 9780194789011

21 Oxford Bookworms Library 1 Christmas in Prague 9780194789028

22 Oxford Bookworms Library 1 The Coldest Place on Earth 9780194789035

23 Oxford Bookworms Library 1 The Elephant Man 9780194789042

24 Oxford Bookworms Library 1 England Factfile 9780194233804

25 Oxford Bookworms Library 1 A Little Princess 9780194789066

26 Oxford Bookworms Library 1 London Factfile 9780194233743

27 Oxford Bookworms Library 1 The Monkey’s Paw 9780194789103

28 Oxford Bookworms Library 1 The Phantom of the Opera 9780194789158

29 Oxford Bookworms Library 1 Pocahontas 9780194789165

30 Oxford Bookworms Library 1 Scotland Factfile 9780194236232

31 Oxford Bookworms Library 1 Sherlock Holmes and the Duke’s Son 9780194789196

32 Oxford Bookworms Library 1 Titanic Factfile 9780194236195

33 Oxford Bookworms Library 1 Under the Moon 9780194789226

34 Oxford Bookworms Library 1 William and Kate Factfile 9780194236683

35 Oxford Bookworms Library 1 The Wizard of Oz 9780194789264

lp seria poziom tytuł numer ISBN

1 Dominoes Quick Starter The First Flying Man 9780194249430

2 Dominoes Quick Starter The Skateboarder 9780194249461

3 Dominoes Quick Starter The Sorcerer’s Apprentice 9780194249768

4 Dominoes Quick Starter Troy 9780194249706

5 Dominoes Quick Starter Zombie Attack! 9780194249867

6 Dominoes Starter Around the World in Eighty Days 9780194247016

7 Dominoes Starter Journey to the Centre of the Earth 9780194247184

8 Dominoes Starter Sherlock Holmes: The Speckled Band 9780194609050

9 Dominoes 1 The Curse of the Mummy 9780194247603

BIBLIOTECZKA LEKTUR 70 tytułów na poziomach A1 i A2 wg CEFR

1. Pakiet 70 lektur poziomowanych w języku angielskim sponsorowany przez instytucje wspierające projekt lub do zakupu przez szkołę.

2. Bezpłatne szkolenia na temat efektywnego wykorzystania lektur na zajęciach szkolnych i poza nimi.

3. Bezpłatne materiały do realizacji projektu do pobrania z dedykowanej strony internetowej

www.oup.com/elt/readon-poland.

4. Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą szkolną realizację projektu czytelniczego.

Nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie zapewniamy:

Page 4: wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i

Szczegółowe informacje na temat projektu dla szkół zainteresowanych udziałem oraz możliwości pozyskania sponsora biblioteczki dla szkoły pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48 603 060 440.

lp seria poziom tytuł numer ISBN

36 Oxford Read and Discover 1 Art 9780194646345

37 Oxford Read and Discover 1 Eyes 9780194646291

38 Oxford Read and Discover 1 In the Sky 9780194646307

39 Oxford Read and Discover 1 Wheels 9780194646314

40 Oxford Read and Discover 1 Wild Cats 9780194646352

41 Oxford Read and Discover 1 Young Animals 9780194646338

42 Oxford Read and Discover 2 Camouflage 9780194646840

43 Oxford Read and Discover 2 Cities 9780194646826

44 Oxford Read and Discover 2 Earth 9780194646796

45 Oxford Read and Discover 2 Farms 9780194646833

46 Oxford Read and Discover 2 In the Mountains 9780194646871

47 Oxford Read and Discover 2 Your Body 9780194646819

48 Oxford Read and Discover 3 Amazing Minibeasts 9780194643795

49 Oxford Read and Discover 3 Animals In the Air 9780194643856

50 Oxford Read and Discover 3 Free Time Around the World 9780194643788

51 Oxford Read and Discover 3 Life in Rainforests 9780194643801

52 Oxford Read and Discover 3 Sound and Music 9780194643849

53 Oxford Read and Discover 3 Wonderful Water 9780194643764

54 Oxford Read and Discover 4 All About Desert Life 9780194644426

55 Oxford Read and Discover 4 All About Ocean Life 9780194644396

56 Oxford Read and Discover 4 All About Plant Life 9780194644402

57 Oxford Read and Discover 4 Animals at Night 9780194644464

58 Oxford Read and Discover 4 Incredible Earth 9780194644389

59 Oxford Read and Discover 4 Wonders of the Past 9780194644419

lp seria poziom tytuł numer ISBN

60 Oxford Read and Imagine 1 Clunk in Space 9780194722681

61 Oxford Read and Imagine 1 Rainforest Rescue 9780194722698

62 Oxford Read and Imagine 1 Robbers at the Museum 9780194722704

63 Oxford Read and Imagine 1 Too Fast! 9780194722711

64 Oxford Read and Imagine 2 The Big Storm 9780194722988

65 Oxford Read and Imagine 2 Can You See Lions? 9780194722971

66 Oxford Read and Imagine 3 Danger! Bugs! 9780194723299

67 Oxford Read and Imagine 3 In the Eagles Nest 9780194723343

68 Oxford Read and Imagine 3 High Water 9780194723312

69 Oxford Read and Imagine 3 The New Sound 9780194723336

70 Oxford Read and Imagine 3 Soccer in the Street 9780194723305

Page 5: wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w … · czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat życia. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i

Korzyści dla szkoły: zmiana nastawienia uczniów

do czytania i nauki języka angielskiego

wparcie dla nauczyciela w osiągnięciu zamierzonych rezultatów pracy z uczniami

włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami

poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielskim

rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących u podstawy sukcesów w szkole i w życiu zawodowym

Patroni projektu:

www.oup.com/elt/readon-poland

cmyk 48, 9, 13, 0

rgb 129, 191, 210

hex 81BFD2

Pantone Solid Coated 550 C

cmyk 22, 0, 100, 0

rgb 209, 221, 38

hex D1DD26

Pantone Solid Uncoated 396 U

cmyk 59, 0, 100, 0

rgb 116, 191, 67

hex 74BF43

Pantone Solid Coated 360 C

cmyk 0, 0, 0, 100

rgb 34, 34, 35

hex 333333

Pantone Solid Coated Neutral Black C