wiki van stap 1 tot stap 6 - lesfemmesd-alost.?web viewwiki van stap 1 tot stap 62011-2012. 25. 25

Download Wiki van stap 1 tot stap 6 - lesfemmesd-alost.?Web viewWiki van stap 1 tot stap 62011-2012. 25. 25

Post on 06-Mar-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wiki van stap 1 tot stap 6

Wiki van stap 1 tot stap 62011-2012

(Wiki van stap 1 tot stap 6) (2011-2012Ruth Verkest 1BaTPBbinfovaardigheden2011-2012)

InhoudStap 1: onderwerpsverkenning3Groepsindeling en thema3Basistekst3Een correcte referentie van het artikel / hoofdstuk3Context van het artikel3De auteur4De structuur4Bewerken van het artikel5Powerpoint18Stap 2: wiki welkom19Stap 3: Inhoud in lijsten en syntheses19Lijsten19Synthese19Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken20Zijn er publicaties binnen handbereik?20Kranten / weekbladen / magazines21Vak-tijdschrijften (wetenschappelijk)23Opdracht Excel 123Opdracht Excel 224Stap 5: contextualiseren24Opdracht Excel 324Stap 6: Afwerking25Evaluatie wiki25

Stap 1: onderwerpsverkenning Groepsindeling en thema

Indeling via de groepen in Sova. Wij werken rond het thema puberteit

Basistekst

Van hun kant bekeken: Jongeren met gedrags - en emotionele stoornissen over de reactie op druggebruik in hun instelling door Freya vander Laenen.

Een correcte referentie van het artikel / hoofdstuk

Vander Laenen, F. (2008). Van hun kant bekeken: jonger met gedrags- en emotionele stoornissen over de reactie op druggebruik in hun instelling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderspychiatrie en Klinische Kinderspsychologie, 33, 65-77. Geraadpleegd via http: //www.acco.be

1. De Coster, I., & Opdebeeck, S. (2001). De invalshoek van de clinten. In S. Opdebeeck & C. Van Audenhove (Eds.), De regels van het huis.Omgaan met vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdzorg (pp. 79-99). Leuven: Acco.

2. DOosterlinck, F., Broekaert, E., & Vander Haeghen, C. (2006). Probleemjongeren te vroeg het tehuis uit? Een exploratief onderzoek naar de nood aan zorg bij jongvolwassen uitstromers met gedrags- en emotionele stoornissen.Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 31, 58-68.

3. DOosterlinck, F., & Legiest, E. (2000). De zorgvraag van kinderen met emotionele en gedragsstoornissen en hun ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 25, 95-104.

4. Geeraert, L. (1996). De samenwerking tussen de residentile voorzieningen van de bijzondere

jeugdzorg en de school, een exploratief onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 21, 54-65.

5. Geldof, D., & Driessens, K. (2003). Tijd voor aanwezigheid als voorwaarde voor duurzame

hulpverlening. Kritische reflecties bij de presentietheorie. Sociale Interventie, 12, 18-30.

6. Kinable, H. (2005). Bevraging van Vlaamse leerlingen in het kader van een drugbeleid op school, Syntheserapport schooljaar 2004-2005, Bijlage. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD).

7. Vander Laenen, F., & De Ruyver, B. (2003). Drugbeleid op school: de leerlingen aan het woord. Verkennend onderzoek naar de perceptie van leerlingen uit het secundair onderwijs in de stad

Gent. Gent: Institute for International Research on Criminal Policy.

8. Van West, D., Deboutte, D., & Van Strien, A.(2003). De bipolaire stoornis bij kinderen en adolescenten: miskend of overgediagnosticeerd?Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 28, 126-138.

9. Wigboldus, E.H.M. (2002). Opvoedend handelen in een justitile jeugdinrichting. Systematisering van het behandelaanbod binnen Rentray. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Context van het artikel

Wat is het geheel rond het artikel

Hoe kunnen preventie verzekeren ook bij jongeren met emotionele- en gedragsstoornissen

vak-tijdschrift

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie (TOKK)

organisaties

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De auteur

Functie:

maatschappelijk werker en doctor in de criminologische wetenschappen

Ze werkt als doctor-assistent aan de Universiteit Gent.

Contactgegevens:

Universiteit Gent,Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Universiteitstraat 4, B-9000 Gent. Tel. +32 (0)9/264 69 47, fax +32 (0)9/264 69 71,

e-mail:freya.vanderlaenen@ugent.be.

publicaties:

1) Terwijl we wachten op de FPCs: de organisatie van de forensische geestelijke gezondheidszorg

2) Minderjarigen met een psychiatrische problematiek op de jeugdrechtbank: hoe beslissen jeugdrechters

3) De samenwerking tussen justitie en de (drug)hulpverlening: randvoorwaarden voor een optimale interactie

4) Gevraagd: beter informatie van de overheid over dreigende ontwikkelingen in het aanbod van drugs

5) Ethische aspecten van kwalitatief onderzoek

6) Eindelijk vertrokken? Jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand op weg naar volwassenheid

7) Met velen aan tafel: goede voorbeelden van een integraal en gentegreerd drugsbeleid

8) Focusgroepen

9) Dos en donts van een integraal en gentegreerd drugbeleid

Verbonden site:

http://www.gofs.ugent.be/bio.php?pid=25

De structuur

Het artikel kent een logische structuur. Er wordt veel gebruik gemaakt van tussentitels. Er is een uitgedailleerde bronnenlijst op het einde van het artikel. Door het gebruik van vette, cursieve, grote en kleinere lettertypes wordt er duidelijke structuur aangebracht. Zoals u hier onder kunt zien.

[samenvatting]

Inleiding

inspraak en participatie van kwetsbare jongeren

bij het ontwikkelen van een drug(preventie)beleid

Opzet van het onderzoek

onderzoeksdoelstellingen en methodologie

steekproef

jongeren met GES

druggebruik

Resultaten

jongeren met een geschiedenis

jongeren hebben kritiek

de gebruikers willen dat de begeleiders meer aandacht besteden aan de oorzaken van druggebruik

de jongeren willen dat begeleiders vertrouwelijk met informatie omgaan

de jongeren willen ernstig genomen worden

de jongeren willen een - volwaardige - gesprekspartner zijn

discussie

[noten]

[literatuur]

Bewerken van het artikel

gedrukte en digitale bronnen

specialisten

essentile begrippen, definities en moeilijke woorden

instellingen of organisaties

VAN HUN KANT BEKEKEN: JONGEREN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN OVER DE REACTIE OP DRUGGEBRUIK IN HUN INSTELLING

Freya Vander Laenen 1

[SAMENVATTING]

De erkenning van het recht op inspraak en participatie van kinderen en jongeren, bij zorgplanning en bij onderzoek, neemt toe. De stem van moeilijk bereikbare jongeren, zoals jongeren met een handicap, wordt nog te weinig gehoord in het debat. Om de noden van een kwetsbare groep jongeren op het vlak van drugpreventie en drughulpverlening te kennen, werd tussen april 2005 en april 2007 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 160 jongeren met gedrags-en emotionele stoornissen (GES) die in een residentile inrichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verblijven in Oost-Vlaanderen. Het standpunt van de jongeren staat centraal in het onderzoek. De jongeren hebben kritiek op hun benadering in de inrichting. Veelal gaat die kritiek ruimer dan het drugspecifieke beleid in de inrichting. De gebruikers willen dat begeleiders meer aandacht besteden aan de oorzaken van hun druggebruik. Heel wat jongeren willen dat begeleiders informatie vertrouwelijk behandelen. De meeste jongeren willen vooral een (behandel)gesprek waarin wederzijdse bereikbaarheid centraal staat.

Inleiding

Inspraak en participatie van kwetsbare jongeren...

In het traditionele onderzoek bleef de actieve participatie van kinderen en jongeren beperkt (Grover, 2004). De laatste jaren is echter een evolutie merkbaar waarbij jongeren steeds meer als directe participanten in onderzoek worden betrokken. Recente op participatie gerichte benaderingen zetten nog een stap verder en betrekken jongeren als (mede)onderzoekers. Deze evolutie past in de toenemende erkenning van de inspraak en participatie van jongeren als fundamenteel mensenrecht sinds het VN-verdrag van de rechten van het kind, onder meer in processen van beleidsplanning en -ontwikkeling. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk heeft dit geleid tot het betrekken van looked after-jongeren en jongeren met leerproblemen (Borland e.a., 1998; Gilbert, 2004) bij het toepassen en evalueren van beleid. In Vlaanderen is, sinds het Decreet op de rechtspositie van jongeren in de integrale jeugdhulp (Belgisch Staatsblad, 4 oktober 2004), het stimuleren van de inspraak en de participatie van jongeren als een centrale doelstelling voor de jeugdhulpverlening bepaald. Toch blijft de vaststelling dat jongeren met een handicap (Franklin & Sloper, 2006) of jongeren die moeite hebben met het gebruiken en begrijpen van taal en die juist het meeste nood hebben aan goede voorzieningen, net het minst bij (participatief) onderzoek worden betrokken (Curtis e.a., 2004). Vooral bij jongeren worden de ouders als consumenten gezien, zodat looked after-jongeren en jongeren met een handicap vaak toch nog een machteloze groep blijven (Borland e.a., 1998; Franklin & Sloper, 2006). Jongeren met gedrags-en emotionele stoornissen (GES) die in een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Vlaams Agentschap) verblijven, behoren tot deze machteloze groep. DOosterlinck en Legiest (2000) en van West, De-boutte en Van Strien (2003) beschreven in dit tijdschrift al de complexiteit van de problematiek van jongeren met GES. In 2006 vulden DOosterlinck e.a. het profiel van deze jongeren aan en beschreven DOosterlinck, Broekaert en Vander Haeghen

Recommended

View more >