we wish to extend special thanks to - ... hrvatske narodne pjesme i plesovi croatian folk songs and

Download We wish to extend special thanks to - ... Hrvatske narodne pjesme i plesovi Croatian folk songs and

Post on 07-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Želimo posebno zahvaliti: We wish to extend special thanks to:

  MINISTARSTVU KULTURE RH MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF CROATIA

  GRADU DUBROVNIKU THE CITY OF DUBROVNIK

  DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI DUBROVNIK-NERETVA COUNTY

  za pomoć i podršku u pripremi 69. Dubrovačkih ljetnih igara for their assistance and support in the preparation of the 69th Festival

  2. izdanje, tiskano u svibnju 2018. 2nd edition, printed in May 2018 Dubrovačke ljetne igre zadržavaju pravo promjene programa Programme subject to alteration

 • Ovogodišnji program Dubrovačkih ljetnih igara temelji se na ispreplitanju dramskog, glazbenog i plesnog programa te onog koji se oslanja na tematiku inovativnih kulturnih praksi kako na planu formativnog izraza, tako i u povezanoj suradnji kreatora tih pro- grama, nastojeći zrcaliti se u Gradu i njegovim stanovnicima ali i svim putnicima namjernicima koji festival prepoznaju kao mjesto novih doživljaja i uzbudljivih susreta.

  Vlastita produkcija predstava ostaje i dalje nezaobilaznom okos- nicom dramskog programa, potvrđujući tako nacionalni, kulturni i povijesni identitet koji su Dubrovačke ljetne igre gradile tijekom svog dugogodišnjeg postojanja, uz njegovanje modela Festivalskog dramskog ansambla kao specifikuma po kojem su Igre jedinstvene u svijetu. Pored toga, osnažujemo i praksu koprodukcijskog modela, (ovog puta u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivana pl. Zajca iz Rijeke te Akademijom dramske umjetnosti u Zagrebu) kako bi dramske predstave Dubrovačkih ljetnih igara živjele i tijekom kazališne sezone te postigle veću vidljivost na hrvatskoj i regional- noj sceni. Međunarodna gostovanja te prikazi ponajboljih recentnih dramskih predstava na dubrovačkom tlu promiču hrvatsko autorst- vo u doticaju s europskim kazališnim trendovima.

  Pažljivo promišljeni te izvorno osmišljeni glazbeni projekti okosnica su glazbenog programa, kao početni impuls razvijanja inovacije kroz tradiciju Dubrovačkih ljetnih igara, ostajući tako unutar festivalske poetike, ali obnavljajući njezinu prominentnost, po čemu su Igre u svijetu uvijek bile prepoznate kao poželjno mjesto predstavljanja, ali i posjećivanja, uz znalački pristup i predstavljanje vrhunskih glazbenih projekata različitih sastava, razdoblja, žanrova i poetika, a kojima je zajednička visoka umjetnička kvaliteta (pijanist Daniil Trifonov i dirigent Maxim Emelyanychev ovogodišnji su dobitnici Grammyja).

  S ponosom možemo istaknuti suradnju s nacionalnim kućama poput Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Splitu i Rijeci te Ansamblom narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

  Naša su misija mobilnost i komunikativnost ideja, privlačenje novih publika, promoviranje mladog umjetničkog naraštaja, umrežavanje hrvatskih i europskih umjetnika te propitivanje nove ambijentalnosti s naglaskom na afirmaciji interdisciplinarnih i edukacijskih programa.

  Vjerujem u timski rad te uz troje pomoćnika, na čelu s Javnom usta- novom u kulturi, s punim povjerenjem i uz istovjetnu viziju festivala krećemo prema zajedničkom cilju, promičući hrvatske ponajbolje umjetničke vrijednosti te inzistirajući na međunarodnoj prepoznat- ljivosti, bivajući konkurentni suvremenim trendovima. Ali ne na uštrb ekskluzivnog programa kakav se u Dubrovniku njeguje 69 godina.

  Dora Ruždjak Podolski, intendantica

 • The programme of the 69th Dubrovnik Summer Festival is based on the intertwining of the theatre, music and dance programmes, including the programme featuring innovative cultural practices in the fields of both the formative expression and collaboration between creators of these programmes, aiming to reflect in the City and its residents, but also in all visitors who see the Festival as a place of new experiences and exciting encounters.

  The Festival’s own productions continue to be a staple of the theatre programme, thus confirming the national, cultural and historic identity which the Dubrovnik Summer Festival has built during its long existence, following the model of the Festival drama ensemble which makes this festival unique in the world. We also aim at intensifying the co-produc- tion model practice (this time with the Ivan von Zajc Croatian National Theatre of Rijeka and the Zagreb Academy of Dramatic Arts) so that the Dubrovnik Summer Festival productions could also be shown during the theatre season before wider national and regional audiences. Inter- national guest appearances and the presentation of finest recent plays in Dubrovnik promote the meeting between the Croatian authorship and the European theatrical trends.

  The carefully and originally conceptualised music projects are the back- bone of the music programme, as the initial impulse for the development of innovation following the Dubrovnik Summer Festival tradition, thus retaining the Festival’s poetic quality but also restoring its prominence. This has always made the Festival a world famous and attractive venue for both presenting and attending events, in addition to its proficient approach and presentation of top quality music projects featuring a variety of ensembles, style periods, genres and poetics which share enviable artistic value (pianist Daniil Trifonov and Conductor Maxim Emelyanychev are this year’s Grammy winners).

  We are proud to mention our collaboration with national institutions such as the Croatian National Theatres of Zagreb, Split and Rijeka, and the Lado Ensemble of Croatian Traditional Dances and Songs.

  Our mission includes the mobility and communicativeness of ideas, the attracting of new audiences, the promotion of young generations of artists, the networking of Croatian and European artists, and the exploring of new site specific quality accentuating the affirmation of interdisciplinary and educational programmes.

  I fully believe in teamwork, my three assistants and this public cultural institution. Sharing the same festival vision, we move towards the same goal, promoting Croatia’s highest artistic values, insisting on interna- tional recognisability, and being competitive within modern trends. However, not at the expense of the exclusive programme which has been created in Dubrovnik for 69 years.

  Dora Ruždjak Podolski Artistic Director

 • PROGRAM PROGRAMME

  10. SRPNJA, UTORAK • 10 JULY, TUESDAY

  21.00 ISPRED CRKVE SV. VLAHA IN FRONT OF ST BLAISE’S CHURCH

  SVEČANO OTVARANJE 69. DUBROVAČKIH LJETNIH IGARA OPENING CEREMONY OF THE 69TH FESTIVAL SAŠA BOŽIĆ redatelj / Director TOMISLAV FAČINI dirigent / Conductor FESTIVALSKI DRAMSKI ANSAMBL FESTIVAL DRAMA ENSEMBLE ZAGREBAČKA FILHARMONIJA ZAGREB PHILHARMONIC

  11. SRPNJA, SRIJEDA • 11 JULY, WEDNESDAY

  21.30 ISPRED CRKVE SV. VLAHA IN FRONT OF ST BLAISE’S CHURCH

  ZAGREBAČKA FILHARMONIJA ZAGREB PHILHARMONIC PIER CARLO ORIZIO dirigent / Conductor MISCHA MAISKY violončelo / cello J. Gotovac, B. Smetana, A. Dvořák

  12. SRPNJA, ČETVRTAK • 12 JULY, THURSDAY

  21.30 VALA BEACH CLUB, HOTEL DUBROVNIK PALACE

  KATONA TWINS Spanish and Latin American music for two guitars

 • 13. SRPNJA, PETAK • 13 JULY, FRIDAY

  21.00 ATRIJ PALAČE SPONZA SPONZA PALACE ATRIUM

  KLJUČEVI OD GRADA CITY KEYS

  OTVARANJE IZLOŽBE EXHIBITION OPENING

  JOSIP PINO TROSTMANN Dubrovnik iz Svetog Jakova s dvije palme Dubrovnik seen from St Jacob’s Bay with two palm trees Slobodan ulaz / Free entrance

  14. SRPNJA, SUBOTA • 14 JULY, SATURDAY

  21.30 TARACA TVRĐAVE REVELIN REVELIN FORT TERRACE

  Plesna skupina Dance Company

  ROSAS A LOVE SUPREME SALVA SANCHIS, ANNE TERESA DE KEERSMAEKER koreografi / Choreographers

  15. SRPNJA, NEDJELJA • 15 JULY, SUNDAY

  21.30 ATRIJ KNEŽEVA DVORA RECTOR’S PALACE ATRIUM

  IVAN KRPAN glasovir / piano R. Schumann, F. Chopin Prva nagrada na Međunarodnom natjecanju Ferruccio Busoni u Bolzanu, 2017.

  First Prize in the Ferruccio Busoni International Piano Competition, Bolzano, 2017

  21.00 PALAČA SPONZA SPONZA PALACE

  KLJUČEVI OD GRADA CITY KEYS

  RAZGOVOR S AUTORIMA IN CONVERSATION WITH AUTHORS

  KRISTIAN NOVAK & TOMISLAV ZAJEC Slobodan ulaz / Free entrance

 • Rosas: A Love Supreme

 • 16. SRPNJA, PONEDJELJAK • 16 JULY, MONDAY

  21.30 OTOK LOKRUM ISLAND OF LOKRUM

  Zagrebačko kazalište mladih Zagreb Youth Theatre

  KRISTIJAN NOVAK / TOMISLAV ZAJEC: ČRNA MATI ZEMLA BLACK MOTHER EARTH DORA RUŽDJAK PODOLSKI redateljica / Director Nagrade Marul za najbolju predstavu u cjelini, za režiju Dori Ruždjak Podolski i za dramatizaciju / dramaturgiju Tomislavu Zajecu, 2018. Nagrada Dori Ruždjak Podolski za najbolju režiju na 32. Gavellinim večerima Nagrade hrvatskog glumišta za najbolju dramsku predstavu u cjelini, Dori Ruždjak Podolski za najbolje redateljsko ostvarenje te Urši Raukar za sporednu žensku ulogu Marul Awards in Best Play Category, Best Direction Category (Dora Ruždjak Podolski) and Best Dramaturgy Category (Tomislav Zajec), 2018 Best Direction Award to Dora Ruždjak Podolski at the 32nd Gavella Evenings Festival Croatian Theatre Awards in Best Play Category, Best Direction Category (Dora Ruždjak Podolski) and Best Supporting Role Category (Urša Raukar)

  SUBTITLED IN ENGLISH

  Prijevoz brodom na Lokrum uključen je u cijenu ulaznice. Brodovi polaze iz stare gradske luke u 20.30, 20.45 i 21.00. Boat transfer to the Island of Lokrum is included in the entrance ticket price. Boats depart from the Old City Port at 8.30, 8.45 and 9.00 p

Recommended

View more >