vjetar i zrak kao ekološki čimbenici...indirektan utjecaj premještanje oblaka i magle promjena...

of 22 /22
Vjetar i zrak kao ekološki čimbenici Ema Kunovec-Varga Zvonimira Lemaić

Author: others

Post on 27-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vjetar i zrak kao ekološki

  čimbenici

  Ema Kunovec-Varga

  Zvonimira Lemaić

 • ATMOSFERA

  ● Zahvaljujući Zemljinoj gravitaciji

  ● Do 3000 km u visinu

  ● Atmosfera+litosfera+hidrosfera = biosfera

 • ● Troposfera

  ○ Do 12 km

  ○ Postoji promjenjiva količina vodene pare- oblaci, padaline

  ○ Tropopauza

  ● Stratosfera

  ○ Do 50 km

  ○ Ozonosfera - visina 22-27 km apsorbiranje ultraljubičastog zračenja

  ○ Stratopauza

 • ● Mezosfera

  ○ Do 85 km

  ○ Mezopauza

  ● Termosfera

  ○ Do 500 km

  ○ Ionosfera

  ■ Elektroni i pozitivni ioni, razni električni procesi

  ■ Radiovalovi

  ○ Termopauza

  ● Egzosfera

  ○ Do 800 km

  ○ Prelazi u magnetosferu

  ○ Zrak toliko rijedak da ioni i atomi plinova lako prelaze u druge slojeve i dalje u svemir

 • ZRAK

  ● Gusta smjesa plinova

  ○ 78,08% dušik

  ○ 20,95% kisik

  ○ 0,93% argon

  ○ 0,034% ugljikov dioksid

  ● Najveća gustoća u donjem dijelu troposfere

  ● Tlak je 1013 hPa (u razini mora pri 0°C)

  ● Vlaga i temperatura se po određenim pravilima mijenjaju po vertikalnom i

  horizontalnom pravcu na Zemlji Klimatske i vegetacijske zone

 • ZRAK U ZEMLJI

  ● Razne šupljine, kanali, pećine, jame i pore ispunjene zrakom

  ● Zemlja zasićena vodom 10-30% zraka

  ● Manje kisika, više ugljikovog dioksida

  ● Močvare ○ Čak do 10% kisika i 10% ugljikovog dioksida

 • ● Povećana vlažnost tla rezultira manjkom kisika te nagomilavanjem ugljikovog

  dioksida, dušika, metana

  ● Raste količina acetaldehida, mliječne i maslačne kiseline, sulfida i toksičnih iona

  ANAEROBNI UVJETI

  ○ Na područjima izlijevanja rijeka, u močvarama, zabernim livadama oko jezera, u zoni tundre gdje se

  voda zadržava dugo poslije topljenja snijega

  ○ Biljke vrše ubrzanu glikolizu zbog nedostatka energije neophodne za održavanje staničnih funkcija

  ○ Aerenhimski parenhim i adventivno potporno ventilacijsko korijenje (pneumatofore) bolja i brža

  razmjena plinova

  ○ Močvarne biljke ili helofiti

  Junus effusus Avicennia sp.

 • AEROZAGAĐIVAČI

  ● U industrijskim i urbanim zonama promijenjen je sastav zraka više ugljikovog

  dioksida, metana, sumporovog dioksida, klor-fluor ugljikovodika...

  ● SMOG = SMOKE+FOG○ Londonski smog 1952.

 • ● UGLJIKOV DIOKSID○ Efekt staklenika- atmosfera propušta velik postotak vidljive Sunčeve svjetlosti koji zagrijava Zemlju, a

  dio te energije reemitira u obliku dugovalnog toplinskog zračenja natrag u atmosferu

  ■ Dovodi do zagrijavanja atmosfere i klimatskih promjena

  ○ 0,029% 0,034%

  ○ Izgaranje fosilnih goriva, sječa šuma

  ○ C3 biljke efikasnije odgovaraju na povećanu konc. CO2 u odnosu na C4 biljke

  ○ Povećana fotosinteza i prinos biomase, otpornije na sušu

  ○ Stvaranje jako velikih škrobnih zrnaca, pucanje kloroplasta, ranije cvjetanje

 • SPOJEVI SA SUMPOROM (SO2)

  ● Kisele kiše- sumporov dioksid oksidira u sumporov trioksid koji sa vodom daje

  sumpornu kiselinu

  ● Oblaci sumporovih spojeva dobro apsorbiraju Sunčevo zračenje te mogu dovesti do

  smanjenja temperature zraka na Zemlji

 • ● Prodire u list kroz puči ili kutikulu

  ● Niske konc. uzrokuju smanjenje turgora u zapornicama i otvaranje puči, dok visoke

  uzrokuju zatvaranje puči i narušavanje strukture zapornica

  ● Nekroze duž ruba lista i kloroze između lisnih žila

 • DUŠIKOVI OKSIDI

  ● Produkti sagorijevanja pri visokim temperaturama, u motornim vozilima,

  elektranama, industrijskim postrojenjima, …

  ● Fotokemijski smog- pod djelovanjem UV zračenja NO2 se razlaže na NO i

  atmosferski kisik, koji reagira i tvori ozon

  ○ Ozon reagira sa organskim molekulama i tvori toksične slobodne kisikove radikale (PAN, PBN, PPN)

  ○ Los Angeles, 1945. - srebrnasto-brončane sjajne mrlje na površini lista

 • ● Dušikovi oksidi ulaze u biljku kroz puči ili kutikulu

  ● U stanici s vodom reagiraju i nastaju dušična i dušikasta kiselina

  ● Ozon kada uđe u stanicu razlaže se na kisik i toksične slobodne kisikove radikale koji

  reagiraju sa nezasićenim masnim kiselinama i SH grupom proteina

  ○ Oštećuje se plazmalema i druge biomembrane i onemogućavaju se stanični procesi, unštavanje

  enzimatske aktivnosti

  ■ Narušavanje ultrastrukture stanice i pojedinih organela, onemogućavanje fotosinteze i staničnog

  disanja

  ■ Klorotične i bjeličaste mrlje i lezije na listovima, zaostajanje u rastu, smanjenje prinosa biomase

 • Evernia prunastri Usnea florida

  Orthotrichum sp.

  Lecanora variaBryum argenteum

  Tortula muralis

 • VJETAR

  ● Horizontalna kretanja zraka

  ● Vertikalna kretanja zraka - atmosferske struje

  ● Brzina (jačina) i smjer puhanja definiraju vjetar

  ● Stalni vjetrovi ○ Pasati i antipasati

  ○ Zapadni vjetrovi

  ○ Polarni/istočni vjetrovi

  ● Periodični vjetrovi ○ Monsuni

  ● Lokalni vjetrovi○ Košava (Podunavlje)

  ○ Bura, jugo (Jadran)

  ○ Ciklonski vjetrovi (Amerika, Azija, Indija)

 • ● Direktan i indirektan utjecaj na biljke i vegetaciju

  ● Utječe na rast biljaka, razmnožavanje i rasprostranjivanje

  ● Direktan utjecaj○ Mijenja se debljina sloja zraka oko biljnih organa promjena temperature uz površinu lista

  promjena intenziteta fotosinteze i transpiracije

  ○ Oprašivanje biljaka, raznošenje sjemena i plodova

  ● Indirektan utjecaj○ Premještanje oblaka i magle promjena količine svjetlosti, temperature, vlažnosti brzina

  fizioloških procesa

  UTJECAJ VJETRA

 • ● Blagi vjetar○ izmjenjuje sloj zraka u kojem se odvijaju procesi difuzije plinova

  ○ Hladi list

  ○ Intenzivnija transpiracija i fotosinteza

  ● Jak vjetar ○ Zatvaranje puči

  ○ Polegla životna forma biljaka

  ○ Skraćeni internodiji i sitni listovi

  ○ Mlada biljka nikada ne dosegne maksimalni rast

  ● Zona borbe○ Krummholz oblik stabla

  Erinacea anthyllis

  Pinus strobus

 • ● Započet normalni rast vjetrovita područja “puzeći” oblik drveta

  ● Oblik “zastave”

  ● Trave - brzo se oporavljaju

  ● Reakcijsko drvo

  ● Vjetrolomi i vjetroizvale

 • ● Eolska erozija zemljišta○ Mehaničko odnošenje pijeska, kamenja, organskih dijelova sa površine Zemlje vjetrom

  ○ Lesne zaravni

  ○ Pustinje i pješčane dine

 • ● Anemofilija

  ● Anemohorija

  Taraxacum officinalePinus mugo

 • RAD S DJECOM

  https://waqi.info/hr/

  https://waqi.info/hr/