visoka škola za sigurnost na radu - ina kistanje... · pdf file1.7 pregled...

of 90 /90
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – OPĆINA KISTANJE 1. ALFA ATEST d.o.o. [email protected] www.alfa-atest.hr 21000 SPLIT , POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINA KISTANJE (USKLAĐENJE 1) Split, lipanj 2016. godine

Author: dangkien

Post on 31-Jan-2018

222 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

  1.

  ALFA ATEST d.o.o.

  [email protected]

  www.alfa-atest.hr

  21000 SPLIT , POLJIKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507

  ZATITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZATITA OKOLIA ZATITA OD POARA

  PROCJENA UGROENOSTI OD POARA

  I TEHNOLOKIH EKSPLOZIJA

  OPINA KISTANJE

  ((UUSSKKLLAAEENNJJEE 11))

  Split, lipanj 2016. godine

  mailto:[email protected]://www.alfa-atest.hr/

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  2/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  3/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  4/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  5/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  6/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  7/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  8/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

  Temeljem lanka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroenosti od poara i tehnoloke

  eksplozije (NN. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi

  procjene ugroenosti od poara (NN. br. 110/05 i 28/2010), te narudbe od strane

  OPINE KISTANJE donosim:

  O D L U K U

  o imenovanju strunog tima za izradu Procjene ugroenosti od poara i tehnolokih

  eksplozija i Plana zatite od poara za OPINU KISTANJE.

  Za voditelja:

  Rade Pehar, dipl. ing. sig. -------------------------------- Za lanove strunog tima:

  Denis Radi Lima, dipl. ing. str. -------------------------------

  Pero Drai, dipl. ing. el. ------------------------------- Marko Kadi, bacc.ing.sec. ------------------------------- Radovan Ognjenovi, zapovjednik DVD-a Kistanje -------------------------------

  Split, svibanj 2016. god. M. P.

  Direktor:

  Rade Pehar, dipl. ing. sig.

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  9/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

  Sadraj

  1. ........................................................................................................................................................... 1 1. PRIKAZ POSTOJEEG STANJA ................................................................................................. 13

  1.1 Poloaj, povrina i reljef .............................................................................................................. 14 1.2 Broj stanovnika, te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura ................................................ 15 Moe se zakljuiti da bi demografsko stanje moglo predstavljati ograniavajui faktor daljnjeg razvitka

  opine Kistanje. ....................................................................................................................................... 18 1.3. Pregled naseljenih mjesta ................................................................................................................ 18

  1.4 Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama ......................................................................... 18 1.5 Pregled pravnih osobe u gospodarstvu glede poveanih opasnosti od nastajanja i irenja poara 19 1.6 Pregled gospodarskih zona ........................................................................................................... 20 1.7 Pregled cestovnog, eljeznikog, pomorskog i zranog prometa ................................................ 21

  1.8 Pregled turistikih naselja i sadraja ............................................................................................ 22 1.9. Pregled elektroenergetske mree, graevina i objekata ............................................................... 23

  1.10. Pregled plinovoda ..................................................................................................................... 24 1.11 Pregled lokacija na kojima su uskladitene vee koliine zapaljivih tekuina i plinova,

  eksplozivnih i drugih opasnih tvari ......................................................................................................... 25 1.12 Pregled vatrogasnih postrojbi....................................................................................................... 26

  1.12.1 Profesionalne vatrogasne postrojbe .................................................................................. 26

  1.12.2 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe .................................................................................... 26

  1.13 Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorita vode za gaenje poara ............................................. 26 1.13.1 Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba ........................................................................ 26

  Hidrantska mrea ............................................................................................................................ 27

  1.15 Pregled prostora i graevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari ......................... 28

  1.16 Pregled poljoprivrednih povrina, te umskih povrina po vrstama, starosti, i zapaljivosti uma i

  izgraenosti protupoarnih prosjeka i putova u umama ........................................................................ 29 1.16.1. Poljoprivredne povrine ................................................................................................ 29

  1.16.2 umske povrine ............................................................................................................... 30

  1.17 Klimatske znaajke ...................................................................................................................... 31 1.18 Seizmike znaajke ...................................................................................................................... 32 1.19 Odlagalita otpada ........................................................................................................................ 36

  1.20 Pregled naselja, ulica i graevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi .............................. 37 1.22. Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gaenju poara ............................ 38 1.23. Pregled poara nastalih na prostoru Opine Kistanje ............................................................... 38 2. PROCJENE UGROENOSTI OD POARA PRAVNIH OSOBA ............................................... 39 3. STRUNA OBRADA INJENINIH PODATAKA ................................................................... 41

  3.1 Ugroenost od poara ........................................................................................................................ 42 3.2 Poarne znaajke podruja Opine Kistanje ................................................................................ 43

  3.3 Makropodjela na poarna podruja i zone, te vatrogasne snage .................................................. 43 3.4 Gustoa izgraenosti i vatrogasni pristupi graevinama ............................................................. 44 3.5 Antropogeni imbenici ................................................................................................................. 46 3.6 Klimatske znaajke ...................................................................................................................... 47 3.7 Seizmike znaajke ...................................................................................................................... 48

  3.8 Turizam i ugostiteljstvo ............................................................................................................... 50 3.8.1 Graevine kulturne i sakralne batine ............................................................................... 50

  3.9 Gospodarske zone i graevine ..................................................................................................... 50 3.10 Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, eljezniki, pomorski i zrani promet ..................... 51

 • ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Zatita na radu - Zatita okolia

  Zatita od poara 60145-15 PUZOP

  Stranica

  10/90

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija OPINA KISTANJE

  3.10.1 Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi ....................