viktor peljevin - p5 - poslednje pesme politiČkih pigmeja pindostana

Click here to load reader

Post on 25-Nov-2015

237 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P5 je zbirka od pet priča, međusobno vrlo različitih, ali koje sagledane zajedno održavaju tipičan književni svet Viktora Peljevina. U jednoj priči čitalac se gorko smeje saznajući kako funkcioniše sprega organizovane prostitucije, biznisa i vlasti, u drugoj se suočava sa aktuelnim trendovima gej parada čiji učesnici postaju i policajci, u ostalim pričama Peljevin nas vraća u daleku prošlost, egipatsku mitologiju ili priče s Orijenta, u kojima se susreću Istok i Zapad, nauka, magija i religija, a u kojima se verovatno kriju istine o našem dobu.

TRANSCRIPT

 • 5

 • - ,

  .

  , 1999. , je

  . ,

  , .

  , ( )

  - .

  je ,

  .

  ,

  ( ) je

  .

 • CAA OJE

  je , je

  .

  - , ,

  -

  .

  .

  , .

  .

  , a

  , je

  , je .

  je -

  .

  je ,

  -: ,

  . , , je

  .

  je ,

  .

  , je :

  je je

  , a , je o

  . je

  :

  TALIBAN ICHKERIA

  je . je

 • :

  - . , .

  je , je je

  ,

  . To joj je . , je

  , je .

  je je -

  . To joj

  . , , .

  - - je .

  - - - ?

  - .

  je ,

  - je

  . je :

  ...

  - - je .

  je , , je

  . je . . je

  .

  je .

  je - , je

  . , je .

  , je

  , .

  je , ,

  ,

  . je , :

  - . .

 • - A ? - .

  .

  - je .

  je . To je ,

  , , je

  .

  - , , o ... -

  je, je je

  , a .

  - - je .

  , je .

  - ? - je .

  - - . - .

  - A ? ?

  - .

  . je joj

  , . joj je

  je, , -

  joj je .

  ***

  je , .

  je . je

  :

  - .

  je , je

  , je je .

  - - je . -

  ... ?

  - - je . - .

 • - je -? ,

  . .

  .

  - ? - .

  - , , .

  ? , ,

  . , . To je

  ...

  .

  je .

  o ,

  - je

  . , ,

  -.

  - je .

  je

  , .

  . je

  , je

  .

  - - je

  je .

  - - je . - e ?

  - , .

  je . je

  - , , ,

  . , ,

  , ( je )

  - : ( je ),

 • .

  ,

  ,

  Zega , je

  .

  .

  - je

  .

  je ceo , je ,

  :

  - , .

  , ,

  . ,

  ,

  - ...

  je ,

  - je .

  je -. je je

  - -

  , je

  , .

  - - -

  ,

  .

  , , , - .

  ,

  .

  , , ,

  , , ...

 • je - ( je

  ), je - je

  joj

  . , je

  ,

  .

  -

  - - je . - , ,

  : , , , a

  , . je

  - , , a -

  . je , a

  - je

  .

  ,

  . ,

  :

  - . je

  ? ,

  . , ,

  .

  . To je, ,

  - , ,

  .

  je .

  - . je,

  , je ... , , ,

 • . A -

  , . je

  , je - ,

  ! . To je

  , .

  ,1 a

  - -

  . . !

  ,

  .

  - je ? -

  . - ... . je .

  . A ,

  . , - je

  , . ,

  .

  je , je

  , .

  - - je . -

  , je . - , , ,

  - .

  .

  ?

  - ? - .

  - - . -

  ? ,

  1 , , .

 • . , , .

  . je

  , -

  , - , a

  . Ha , , . A

  ... .

  ?

  - To -

  je . - . ?

  - .

  - , ?

  .

  - Ha ? - .

  - , je ,

  .

  .

  . A ,

  .

  - - - ?

  - je - . -

  je .

  , , .

  , .

  . .

  - ? - .

  - Oca - je -, a. -

  .

  - A ?

  - . -

 • . je ?

  - .

  je - je

  . Ha

  - :

  JUST DID IT

  - - -

  ... ,2 ,

  je . A

  .

  . . To

  . ,

  . .

  .

  je

  . je -

  .

  - - je - ,

  , ,

  ... .

  - .

  , ,

  .

  , .

  - A ? -

  . - ?

  - , - . - , .

  2 () , (. .)

 • . .

  - ? - .

  .

  - . A .

  ***

  - ,

  . je

  ,3 je

  - , je

  , .

  je je .

  - - je

  . - .

  . .

  ?

  je , je o

  .

  - , .

  .

  - - - a ja .

  ,

  . A je

  , .

  je je

  -

  . -

  .

  je :

  3 , , . (. .)

 • , a je . Ha

  , .

  je .

  - - - je . - je

  .

  , .

  je ,

  . je

  , :

  - je , , -.

  . , je .

  ? Ha prayig matis,

  ,

  . je .

  . ...

  - - - .

  .

  - . , je .

  , , .

  je , joj .

  a ...

  je ,

  . ,

  .

  - - -

  . ,

  ,

  . ,

  je

 • . ,

  . Toom

  je

  je . To je ,

  , -,

  ...

  - - .

  .

  - - je - je

  -.

  . , je ,

  .

  - - . - . , .

  .

  - - .

  . .

  - .

  , -,

  :

  - , .

  je . je

  . , :

  - Joj. je!

  - je -

  je .

  .

  - - .

  . .

  je , .

  je , . je

 • ,

  . .

  je

  . , je -

  . je

  je . je

  - , ,

  . A je .

  , je

  , je .

  - ... - .

  .

  - , ? ? ? -.

  !

  . . ,

  ?

  je :

  - Ma, , . .

  ***

  . je ,

  , . ,

  a

  .

  - - je . -

  . A .

  .

  - - je - ja ape

  , . Moj je , ja

  . .

 • - A ? - .

  . - je

  - je. - je .

  je , .

  - - - ja .

  , ?

  - - je . - je

  .

  - ?

  - . . ,

  . .

  - To je - je . - , . , a

  ?

  - ? - .

  - - je . -

  .

  .

  - - . - .

  - - .

  - . je

  je ,

  .

  , ,

  , . je

  , je .

  , je

  :

  .

  je , ,

 • . je je

  .

  - je - je.

  - ? - .

  - - - ja . .

  ***

  je - je

  je

  .

  je, , .

  - e ,

  je :

  je je

  ,4 a ,

  .

  , -

  :

  - !

  je je

  -

  - .

  . je .

  - - je je . -

  . To je , a .

  - ? - .

  - - je . - .

  je . je ,

  4 (.) - (. .)

 • . , . A

  .

  - - , je . - ,

  ?

  .

  - - je. - . .

  .

  - ao, - - .

  je .

  .

  - . je , je

  . , -

  -. je ,

  . .

  je .

  je .

  - - je . - je

  .

  je , je

  , . je

  .

  je . je

  , , -

  je . ,

  , je

  , je je .

  - je - je, .

  - A je ? - .

  - To je je

  - je - .

 • je .

  .

  - - je - ,

  . - je... - Ha , ceha

  je . - To je , je

  , .

  - A ? - .

  - - . - -