varsinais-suomen · pdf file...

Click here to load reader

Post on 23-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUN NYKYTILA Positiivista kehitystä ja parantamisen varaa 22.2.2018

  IRA LAHOVUO JUULIA RÄIKKÖNEN

  TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

 • 1

  SISÄLTÖ

  1. JOHDANTO ........................................................................................................................................ 5

  1.1. Tutkimuksen taustaa .................................................................................................................. 5

  1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus .............................................................................................. 6

  1.3. Matkailun tilastoaineistot ............................................................................................................ 7

  2. MATKAILUN KANSANTALOUDELLINEN MERKITYS ....................................................................... 9

  2.1. Matkailun satelliittitilinpito ........................................................................................................... 9 2.1.1. Matkailun satelliittitilinpito ja alueellinen matkailutilinpito ...................................................................... 9

  2.1.2. Suomen matkailun kansantaloudellinen merkitys ................................................................................. 9 2.1.3. Matkailun merkitys maakuntatasolla – Varsinais-Suomi ja alueellinen vertailu ................................... 11

  2.2. Muut alueelliset matkailutulo- ja työllisyystutkimukset .............................................................. 13 2.2.1. Mallien ja menetelmien kirjo ................................................................................................................ 13 2.2.2. Varsinais-Suomen matkailutulo- ja työllisyystutkimus (ALMANUM)....................................................... 14

  3. ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ...................................................................................... 16

  3.1. Visit Finland matkailijatutkimus ................................................................................................ 16

  3.2. Ulkomaisten matkailijoiden määrä ja rahankäyttö .................................................................... 17

  4. MAJOITUSTILASTO – VERTAILUKELPOINEN AINEISTO ALUEELLISEEN TARKASTELUUN .... 19

  4.1. Majoitustilasto ........................................................................................................................... 19

  4.2. Suomen majoituskysyntä ......................................................................................................... 20

  4.3. Suomi verrattuna muihin Pohjoismaihin ................................................................................... 23

  4.4. Varsinais-Suomen majoitusliikkeiden saapumiset ja yöpymiset ............................................... 24 4.4.1. Varsinais-Suomen majoitusliikkeet ...................................................................................................... 24 4.4.2. Varsinais-Suomen majoituskysyntä .................................................................................................... 25

  4.4.3. Ulkomaiset matkailijat .......................................................................................................................... 27 4.4.4. Matkailusesongit .................................................................................................................................. 31

  4.5. Alueellinen vertailu – Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Uusimaa ja Lappi .................................... 33

  5. MATKAILU LIIKENNETILASTOJEN VALOSSA ............................................................................... 36

  5.1. Lentoliikenne ............................................................................................................................ 36 5.1.1. Finavian liikennetilasto ........................................................................................................................ 36

  5.1.2. Turun lentoaseman matkustajat .......................................................................................................... 36 5.1.3. Lentoasemien matkustajamäärät – alueellinen vertailu ...................................................................... 38

  5.2. Meriliikenne .............................................................................................................................. 40 5.2.1. Matkustajaliikennetilasto ..................................................................................................................... 40

  5.2.2. Turun ja Naantalin satamien matkustajat ............................................................................................ 41 5.2.3. Kansainvälisten risteilijöiden matkustajat – vertailussa Turku ja Helsinki ........................................... 43

  5.3. Maaliikenne – Henkilöliikennetutkimus ja muut maaliikennetilastot .......................................... 44

 • 2

  6. MUUT MATKAILUUN LIITTYVÄT TILASTOT ................................................................................... 46

  6.1. Kesämökkitilasto ....................................................................................................................... 46

  6.2. Kongressitilasto ........................................................................................................................ 47

  6.3. Kansallispuistojen kävijäseuranta ............................................................................................. 49

  6.4. Museotilasto ............................................................................................................................. 50

  6.5. Majoitus- ja ravitsemisalan tilastot ............................................................................................ 52

  7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................... 53

  7.1. Varsinais-Suomen matkailutilastot yksiin kansiin ..................................................................... 53

  7.2. Suomi ja Pohjoismaat kiinnostavat kansainvälisiä matkailijoita enemmän kuin koskaan ......... 53

  7.3. Varsinais-Suomen majoituskysyntä kasvussa – erityisesti ulkomailta ...................................... 54

  7.4. Ruotsalaisten ja saksalaisten yöpymiset tasoissa .................................................................... 55

  7.5. Kansainvälisen matkustajaliikenteen toiseksi tärkein solmukohta ............................................ 55

  7.6. Luontomatkailua ja mökkeilyä ................................................................................................... 56

  7.7. Työ- ja kongressimatkailu ......................................................................................................... 56

  7.8. Suosituksia tutkimus- ja kehittämistarpeista ............................................................................. 56

  LÄHTEET ................................................................................................................................................... 59

 • 3

  KUVIOT

  Kuvio 1. Suomen matkailun kokonaiskysyntä 2011–2015 ........................................................................ 10 Kuvio 2. Matkailukysyntä maakunnittain 2014 ........................................................................................... 11 Kuvio 3. Varsinais-Suomen matkailukysyntä 2014 .................................................................................... 12 Kuvio 4. Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutus Varsinais-Suomessa 2014 ............................ 13 Kuvio 5. Varsinais-Suomen välittömän matkailutulon ja -työllisyyden alueellinen jakautuminen seutukunnittain 2014 .................................................................................................................................. 15 Kuvio 6. Päivämatkojen ja yön yli matkojen määrä ja suhteelliset osuudet 2015–2016 ............................ 17 Kuvio 7. Saapuneiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymispaikat ............................................................. 18 Kuvio 8. Yöpymisten määrä Suomen majoitusliikkeissä 1995–2017 ......................................................... 20 Kuvio 9. Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten vuosimuutos edellisvuoteen verrattuna 1996–2017 ..... 20 Kuvio 10. Ulkomaisten yöpymisten vuosimuutos maittain 2016 ja 2017 .................................................... 21 Kuvio 11. Yöpymisten muutos maakunnittain 2016–2017 ......................................................................... 22 Kuvio 12. Ulkomaisten yöpymiset Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2008–2016 ................................. 23 Kuvio 13. Huonekapasiteetin kehitys Varsinais-Suomessa 1995–2017 .................................................... 24 Kuvio 14. Varsinais-Suomen hotellien RevPar 1995–2017 ....................................................................... 25 Kuvio 16. Kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten kehitys Turussa 1995–2017 ........................................ 26 Kuvio 17. Yöpymisten kehitys Salossa, Turunmaalla ja Vakka-Suomessa 1995–2017 ............................. 27 Kuvio 18. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset asuinmaittain Varsinais-Suomessa 2017 ...................... 28 Kuvio 19. Yöpymiset asuinmaittain (top 5, 2017) Varsinais-Suomessa 1995–2017 .................................. 29 Kuvio 20. Yöpymiset asuinmaittain (sijat 6-10, 2017) Varsinais-Suomessa 1995–2017 .............

View more