uputstvo mikrotalasna pecnica ugradna hotpoint ariston mwha 222 ax

Download Uputstvo Mikrotalasna Pecnica Ugradna Hotpoint Ariston MWHA 222 AX

Post on 27-Nov-2015

231 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POGLAVLJE 1 - OPTA UPUTSTVA1.1 Opis rerne ......................................................... strana 351.2 Opis komandi ................................................... strana 361.3 Ugradnja .......................................................... strana 371.4 Vana bezbednosna upozorenja ........................ strana 401.5 Tehniki podaci ................................................ strana 411.6 Instalacija i povezivanje na struju ...................... strana 411.7 Posue u kojem se moe kuvati hrana ............... strana 421.8 Kako dobiti najbolje rezultate u kuvanju ........... strana 431.9 Pravila i opta uputstva za korienje rerne ....... strana 44POGLAVLJE 2 - KORIENJE KOMANDI I PODEAVANJE NAINAKORIENJA2.1 Podeavanje sata ............................................... strana 452.2 Istovremeno kuvanje na 2 nivoa ........................ strana 462.3 Kako programirati automatsko odmrzavanje ..... strana 472.4 Kako programirati rernu da odrava hranu zagrejanom, daje podgreva i da je pee .......................................... strana 502.5 Korienje programa miktotalasne rerne da odravakonstantu temperaturu tople hrane........................... strana 512.6 Korienje programa mikrotalasne rerne da se hranapodgreje ................................................................. strana 512.7 Korienje programa miktotalasne rerne da se hrana kuva............................................................................... strana 532.8 Kombinovani program mikrotalasne rerne i grilla............................................................................... strana 562.9 Korienje programa grilla ................................ strana 582.10 Programiranje vie operacija koje slede jedna drugu.............................................................................. strana 602.11 Korienje dugmia za Automatske programestrana612.12 Ureaj za bezbednost dece ............................. strana 62POGLAVLJE 3 - IENJE I ODRAVANJE3.1 ienje ............................................................... strana 633.2 Odravanje .......................................................... strana 64

TRANSCRIPT

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIKROTALASNE RERNE

  SADRAJ

  POGLAVLJE 1 - OPTA UPUTSTVA 1.1 Opis rerne ......................................................... strana 35 1.2 Opis komandi ................................................... strana 36 1.3 Ugradnja .......................................................... strana 37 1.4 Vana bezbednosna upozorenja ........................ strana 40 1.5 Tehniki podaci ................................................ strana 41 1.6 Instalacija i povezivanje na struju ...................... strana 41 1.7 Posue u kojem se moe kuvati hrana ............... strana 42 1.8 Kako dobiti najbolje rezultate u kuvanju ........... strana 43 1.9 Pravila i opta uputstva za korienje rerne ....... strana 44

  POGLAVLJE 2 - KORIENJE KOMANDI I PODEAVANJE NAINA KORIENJA 2.1 Podeavanje sata ............................................... strana 45 2.2 Istovremeno kuvanje na 2 nivoa ........................ strana 46 2.3 Kako programirati automatsko odmrzavanje ..... strana 47 2.4 Kako programirati rernu da odrava hranu zagrejanom, da je podgreva i da je pee .......................................... strana 50 2.5 Korienje programa miktotalasne rerne da odrava konstantu temperaturu tople hrane........................... strana 51 2.6 Korienje programa mikrotalasne rerne da se hrana podgreje ................................................................. strana 51 2.7 Korienje programa miktotalasne rerne da se hrana kuva ............................................................................... strana 53 2.8 Kombinovani program mikrotalasne rerne i grilla ............................................................................... strana 56 2.9 Korienje programa grilla ................................ strana 58 2.10 Programiranje vie operacija koje slede jedna drugu .............................................................................. strana 60 2.11 Korienje dugmia za Automatske programestrana 61 2.12 Ureaj za bezbednost dece ............................. strana 62

  POGLAVLJE 3 - IENJE I ODRAVANJE 3.1 ienje ............................................................... strana 63 3.2 Odravanje .......................................................... strana 64

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  POGLAVLJE 1 - OPTA UPUTSTVA

  1.1 Opis rerne

  A Grejni element za grill B Komande C Poklopac izlaza mikrotalasa D Osovina rotacione ploe E Unutranja strana vrata F Visoko reetkasto postolje G Rotaciona ploa H Dra rotacione ploe I Nisko reetkasto postolje

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  1.2 Opis i korienje komandi

  1. Displej Ovaj kontrolni panel pokazuje sat, prethodno podeeno vreme peenja, odabrane programe (gornji indikatori) i odabranu visinu temeperature (jainu rada) unutar mikrotalasne rerne (donji indikatori).

  2. +1 min dugme Ukoliko pritisnete ovo dugme, upaliete miktotalasnu rernu na 1 minut i to uz maksimalnu snagu. Svakim dodatnim pritiskom na ovo dugme, produiete podeeno vreme za 30 sekundi, sve do maksimalnih 6 minuta.

  3 9 10 Dugme za automatske programe Pritiskom na jedno od ovih dugmia, moete praviti kokice, pei krompir u ljusci, praviti tople napitke, jela spremna za iznoenje na trpezu, zamrznutu pizzu i prethodno pripremljenu zamrznutu hranu.

  4. Dugme MICRO: Za mikrotalasno kuvanje Pritiskom na ovo dugme peete ili podgrevate hranu.

  5. Dugme COMBI: Mikrotalasno kuvanje kombinovano s grillom. Pritiskom na ovo dugme podeavate kombinovano mikrotalasno kuvanje s programom grilla.

  6. Dugme STOP: Brisanje funkcija Pritisnite ovo dugme ako elite da zaustavite kuvanje ili da ponitite prethodno podeeno vreme kuvanja.

  7. Dugme : Za podeavanje vremena kuvanja Koristite ovo dugme pri podeavanju vremena kuvanja ili njegovog trajanja.

  8. Dugme : Za podeavanje sata Pritiskom na ovo dugme moete podesiti tano vreme, kao i da vidite sat dok rerna radi.

  11. Dugme za odmrzavanje namirnica: Automatsko otapanje Pritiskom na ovo dugme moete opatapi zamrznute namirnice.

  12. Dugme za podeavanje temperature rada: Jaina rada mikrotalasne rerne Pritiskom na ovo dugme moete odabrati eljenu jainu rada vae mikrotalasne rerne. Nivoi jaine koji su na raspolaganju su sledei: 1 150 W

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  2 300 W 3 450 W 4 700 W 5 900 W

  13. Dugme za grill: Peenje samo na grillu Pritiskom na ovo dugme moete podesiti peenje hrane na grillu.

  14. Dugme za START Pritiskom na ovo dugme, upaliete rernu, ali tek poto ste podesili eljeni program i duinu trajanja kuvanja.

  15. Dugme za otvaranje vrata

  1.3 UGRADNJA RERNE Unutar rerne se nalazi plastina kesa sa materijalom za fiksiranje. Izvadite ovu kesu iz rerne. PRE NEGO TO PONETE S KORIENJEM RERNE, UKLONITE PLASTIE ZATITNE UGLOVE SA STAKLENIH VRATA (UKOLIKO POSTOJE)

  1. Privrstite metalni dra (A) uz pomo dva rafa od 13 mm. (pronai ete ih kesi s dodatnom opremom).

  Ovom ureaju je potrebna ventilacija. U tom cilju, napravite otvor na korpusu ija e povrina biti najmanje 280 cm2.

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  2. Uklonite 2 rafa (X) sa ploe za uvrivanje koja se nalazi ispod mikrotalasne rerne.

  3. Postavite plou za uvrivanje (B) u pravu poziciju u udubljenju. Proverite da li ste s obe strane ploe za uvrivanje ostavili podjednako slobodnog prostora. Fiksirajte plou za uvrivanje uz pomo dva rafa od 16 mm (H) koje ete pronai u kesi s dodatnom opremom.

  Fiksirajte plou za uvrivanje tako da dva jezika vire ispred ivice dna udubljenja i da se naslanjaju napred na udubljenje u korpusu.

  4. Otvorite u potpunosti poklopac za izbacivanje dima (C) (ukoliko postoji kod modela).

  5. Uvucite rernu u otvor. Uvlaite je sve dok se frontalni deo rerne (G) ne nasloni na korpus i sve dok rupe (D) ispod rerne ne dou u liniju s rupama (E) na ploi za uvrivanje (B).

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  6. Fiksirajte rernu za plou za uvrivanje (B) koristei prethodno uklonjene rafove (X).

  POVEZIVANJE NA STRUJU VANO: Ukoliko ureaj poseduje napojni kabl i utika, postavite ga tako da utikau uvek moete prii. Ukoliko ureaj poseduje napojni kabl bez utikaa, potrebno je montirati na kablu standardizovan utika za napajanje s prekidaem s minimalnim otvorom od 3 mm izmeu kontakata i sa stalnim uzemljenjem.

  1.4 VANA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA Paljivo proitajte ova uputstva i uvajte ih. Panja: Ova rerna je namenjena za odmrzavanje, grejanje i kuvanje hrane u domainstvima. Ne sme se koristiti u druge svrhe, ne sme biti modifikovana, niti silom otvarana. 1) UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili dihtunzi oko vrata oteeni, nemojte ukljuivati rernu sve dok je ne popravi ovlaeni serviser (koga je obuio proizvoa ili Korisniki servis). 2) UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko osim ovlaenog servisera vri servis rerne ili je popravlja tako to prvo skine poklopac koji titi od izlaganja mikrotalasnoj energiji. 3) UPOZORENJE: Tenost i druga hrana koji se nalaze u zatvorenim pakovanjima se ne smeju ponovo zagrevati jer mogu eksplodirati. Jaja u ljusci, kao i tvrdo kuvana jaja, ne smeju se grejati u mikrotalasnoj rerni jer mogu eksplodirati ak i kada se mikrotalasno zagrevanje zavrilo. 4) UPOZORENJE: Nije predvieno da ovaj ureaj koriste deca i nemoni. Decu treba nadgledati kako biste bili sigurno da se ne igraju s ureajem.

  www.tandem-tandem.com

 • Indesit Company Ugradna Mikrotalasna Rerna MWA 222

  Dozvolite deci da koriste ureaj bez nadzora samo ako im pre toga date adekvatna uputstva za bezbedno korienje i samo ako shvate koliko rizina moe da bude neadekvatna upotreba rerne. 5) UPOZORENJE: kada podesite kombinovani program rerne (mikrotalasna + grill), rerna postaje veoma vrua. Ne dozvolite deci da je koriste bez nadzora odraslih. 6) Nemojte putati rernu da radi dok su joj otvorena vrata, tako to ete menjati njene bezbednosne ureaje. 7) Nemojte putati rernu da radi ukoliko se bilo kakav predmet zaglavi izmeu prednje ploe rerne i vrata. Vodite rauna da vrata rerne s unutranje strane budu ista (E), a za njihovo ienje koristite vlanu krpu i neabrazivne deterdente. Ne dozvolite da se prljavtina i ostaci hrane nagomilavaju izmeu prednje ploe rerne i vrata. 8) Nemojte putati rernu u rad ukoliko su napojni kabl ili utika oteeni, jer tako moe doi do elektrinog udara. Ukoliko je napojni kabl oteen, mora ga zameniti proizvoa, ovlaeni serviser proizvoaa ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegao svaki rizik. 9) Ukoliko primetite da ima dima, iskljuite rernu ili izvadite utika iz struje i DRITE VRATA ZATVORENA kako biste spreili irenje plamena. 10) Koristite iskljuivo sudove koji su namenjeni za korienje u mikrotalasnim rernama. Kako biste izbegli pregrevanje i rizik od pojave vatre, preporuujemo da nadgledate peenje hrane u plastinim, kartonskim i drugim zapaljivim posudama za jednu upotrebu, kao i kada grejete manje koliine hrane. 11) Nikada nemojte stavljati u vodu posudu koja se due vreme grejala. Veliki termalni ok moe da dovede do toga da posuda pukne. 12) Kada pripremate hranu koristei program samo mikrotalasna i kombinovani s mikrotalasnim, nikako ne smete prethodno zagrevati rernu (bez hrane u njoj), niti je smete putati u rad kada je prazna, jer to moe da dovede do varnica. 13) Pre nego to pustite rernu u rad, proverite da li su posude koje ste izabrali za korienje, podesne za mikrotal