umre brosuru 2015

of 16/16
Üniversitelilere ve 25 yaş altı gençlere özel fiyatlar Okul tatillerinde manevi yolculuk 3-10 yaş arası çocuklu ailelere eğitmenler eşliğinde kreş hizmetleri Fransızca ve Arapça rehberlik eşliğinde müstakil kafile Emeklilere belirli tarihlerde özel fiyatlar Türkiye’den yakınlarınızla birlikte umre fırsatı 2015 Umre Sezonu Beytullahʼı ziyarete gidiyoruz! Millî Görüş farkı ile... ŞUBAT/MART UMRESİ 55 YAŞ VE ÜSTÜ EMEKLİLER UMRESİ NİSAN/MAYIS UMRESİ ARALIK (YIL SONU) UMRESİ Réservé aux membres de l‘association CIMG FRANCE

Post on 07-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • niversitelilere ve 25 ya alt genlere zel fiyatlar Okul tatillerinde manevi yolculuk

  3-10 ya aras ocuklu ailelere eitmenler eliinde kre hizmetleri Franszca ve Arapa rehberlik eliinde mstakil kafile

  Emeklilere belirli tarihlerde zel fiyatlar Trkiyeden yaknlarnzla birlikte umre frsat

  2015 Umre SezonuBeytullah ziyarete gidiyoruz! Mill Gr fark ile...

  UBAT/MART UMRES 55 YA VE ST EMEKLLER UMRESNSAN/MAYIS UMRES ARALIK (YIL SONU) UMRES

  Rserv aux membres de lassociation CIMG FRANCE

 • Blge Temsilcileri Kayt rtibat Brolar

  Alpes Yusufakr 0953460574 0670594917 [email protected] AdilSava 0954677295 0609925541 [email protected] brahimzcan 0620550018 [email protected] smailBlbl 0699304141 [email protected] AdnanBatrk 0145235512 0669969669 [email protected] AhmetYavuz 0954844744 0672662212 [email protected]

 • Umre, kkhacdr.Niyet, ihram, telbiye, tavaf, say ve tralatamamlanr. fi ve Hanbel mezhebine gre mrde bir kezyaplmas farz, Hanef ve Mlik mezhebine gre mekkedsnnettir.Umreiinbelirlibirvakityoktur.Ancakarefevebayramgnleriiinde,yanibubegnumreyaplmasHanefmezhebinegretahrimenmekruhtur.Bunlarndndakalanhergnumreyaplabilir.

  Umreninikifarzvardr.Bunlar:hramvetavaftr.VacipleriiseSafveMervearasndasayetmekvesaydansonratraolmakyahutsalarksaltmaktr.Umreyapmakisteyenler,mktsnrlarndanbirinde niyet edip ihrama girerler. Bunun iin: Allahm! Seninrzan iin umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kl ve onubendenkabulbuyur!der,telbiyegetirirveeitlidualarederler.Sonratelbiye,tekbir,tehlilvesalavatlarokunarakMekkeyegelinir.hramnbtnyasaklarnadikkatedilir.Busradakokusrnmek,avlanmak,aaveyaotlarkoparmak,trnakkesmek,dikilielbise

  giymek,kavgavemnakaalaragirimekgibihareketleryasaktr.Kbeye varlarak huu ve edep iinde umre tavaf yaplr. ButavafabalamadannceHacerlesvednnde: Allahm! Seninrzaniinumretavafyapmakistiyorum.Bunubenimiinkolayklvebunubendenkabulbuyur!diyeniyetedilir.Butavafn ilkavtndaztbveremelyaplr.Iztb,saomuzuakbrakmak,remelisebuilkavttabirazhzlcayrmektir.

  Yediavtlktavafbittiktensonra,ikirekttavafnamazklnr.Duaedilir.BolcazemzemiilirvehemenSafTepesineklr.Burada:Allahm! Senin rzan iin Saf ve Merve arasnda say yapmakistiyorum.Onubanakolaylatrveonubendenkabuleyle!diyeniyetedilir.Yedi avtlk saydaMervede tamamlandktansonratraolunupihramdanklr.

  Umreiin,Arafat,Mzdelife,Minablgelerindeyaplanibadetleryaplmaz.Buyerleriziyaretetmekisesevaptr.

  Umre nedir? Umre ile manevi temizlie

 • 01. Paket1,2ve3,25yaaltgenlerveniversiterencileriiingeerlidir.02. Standartodalarmz4-5kiiliktir.03.Tmprogramlarmzakahvalt&akamyemeidhildir.04.Kaytlariinensonmracaattarihi,uutarihinden1aynceumreseminerinekadardr.05.cretlerintamamnn,kaytlabirlikteCIMGFRANCEbankahesabnahavaleedilmesigerekir. 18yandankkolanlar,ebeveynlerindenbiriolmadanprogramlarnhibirinekatlamazlar.06.Uutarihlerindegiditeve/veyadnte1-2gnlkdeiikliklerolabilir.07.Kaytlarmz,tmCIMGFRANCEblgemerkezlerindeyaplabilir.08. 6haftancedenmracaatetmekveenaz30-40kiilikgrupolunmashlindebelirtilen programharicindeistenentarihteumreorganizasyonuyaplr.09.Vizeartlar:ifte vatandalar iin Fransz pasaportu zorunludur. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerliiplipasaportunaslgerekir. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerlioturummsaadesininaslgerekir. Pasaportunvizetatbikedilebilirsayfalarndanenazikisayfannboolmasgerekir. Biradetarkafonubeyazbiyometrikfotoraf(kaytformunayaptrlacak). DoktortarafndanimzalanmvekaelenmiACYW135asnnyapldngsterenakarnesiasl.

  Tmbayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresmbelgeasllarn (aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. 18yaalterkekvebayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresm belgeasllarn(aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. Mahrem:Baba,bykbaba,18yandanbykerkekkarde,amca,day.10.cretedhilhizmetler: Gidi-dnuakbileti Mekke+Medineotel Havaalan,otelveehirlerarastransfer Kutsalmeknlarnmaneviyatnauyguniratfaaliyetleri Rehberlikhizmetleri MekkeveMedinedekutsalmeknlarziyaretler11. Verilecekumreeyalar:anta,barts,umrerehberi,kimlikkart,terlikantas,seccade.12. THYileuulduutakdirde,aynbiletileumrednTrkiyedekalmaimknvardr. (BiletlerAvrupadanuutarihiitibaryla6aygeerlidir,Trkiyedendntarihininkayt formundabelirtilmesigerekmektedir.)13. Belirliyagruplarndakiocuklara,(belirlisayyaulaldtakdirde)krehizmetiverilecektir.14. UmreyeTrkiyedenkatlanlariin:Fransaiingeerliolanfiyatlardanstanbulkalkl uularda150,dierhatlardankalkanuularda100indirimyaplacaktr.

  GD DN ZONEA 07.02.2015 21.02.2015ZONEC 14.02.2015 28.02.2015ZONEB 21.02.2015 07.03.2015

  ubat/Mart Umresi Programlar

 • Otellerimiz,Hareme500-900m.civaruzaklktadr.kiyanagirmemiocuklardansadece230,2-11yaarasocuklardan980alnr.

  ubat/Mart Umresi Programlar

  niversitelilerveGenler25Yaalt

  25YaaltPaket 2

  25YaaltPaket 3

  25YaaltPaket 1

  4-5kiilikoda1225

  3kiilikoda1285

  2kiilikoda1395

  25Yavest

  25YavestPaket 5

  25YavestPaket 6

  25YavestPaket 4

  4-5kiilikoda1425

  3kiilikoda1480

  2kiilikoda1550

 • Nisan/Mays Genlik Umresi Programlar

  GD DN ZONEA 11.04.2015 25.04.2015ZONEC 18.04.2015 02.05.2015ZONEB 25.04.2015 09.05.2015

  01. Paket14,15ve16,25yaaltgenlerveniversiterencileriiingeerlidir.02. Standartodalarmz4-5kiiliktir.03.Tmprogramlarmzakahvalt&akamyemeidhildir.04.Kaytlariinensonmracaattarihi,uutarihinden1aynceumreseminerinekadardr.05.cretlerintamamnn,kaytlabirlikteCIMGFRANCEbankahesabnahavaleedilmesigerekir. 18yandankkolanlar,ebeveynlerindenbiriolmadanprogramlarnhibirinekatlamazlar.06.Uutarihlerindegiditeve/veyadnte1-2gnlkdeiikliklerolabilir.07.Kaytlarmz,tmCIMGFRANCEblgemerkezlerindeyaplabilir.08. 6haftancedenmracaatetmekveenaz30-40kiilikgrupolunmashlindebelirtilen programharicindeistenentarihteumreorganizasyonuyaplr.09.Vizeartlar:ifte vatandalar iin Fransz pasaportu zorunludur. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerliiplipasaportunaslgerekir. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerlioturummsaadesininaslgerekir. Pasaportunvizetatbikedilebilirsayfalarndanenazikisayfannboolmasgerekir. Biradetarkafonubeyazbiyometrikfotoraf(kaytformunayaptrlacak). DoktortarafndanimzalanmvekaelenmiACYW135asnnyapldngsterenakarnesiasl.

  Tmbayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresmbelgeasllarn (aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. 18yaalterkekvebayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresm belgeasllarn(aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. Mahrem:Baba,bykbaba,18yandanbykerkekkarde,amca,day.10.cretedhilhizmetler: Gidi-dnuakbileti Mekke+Medineotel Havaalan,otelveehirlerarastransfer Kutsalmeknlarnmaneviyatnauyguniratfaaliyetleri Rehberlikhizmetleri MekkeveMedinedekutsalmeknlarziyaretler11. Verilecekumreeyalar:anta,barts,umrerehberi,kimlikkart,terlikantas,seccade.12. THYileuulduutakdirde,aynbiletileumrednTrkiyedekalmaimknvardr. (BiletlerAvrupadanuutarihiitibaryla6aygeerlidir,Trkiyedendntarihininkayt formundabelirtilmesigerekmektedir.)13. Belirliyagruplarndakiocuklara,(belirlisayyaulaldtakdirde)krehizmetiverilecektir.14. UmreyeTrkiyedenkatlanlariin:Fransaiingeerliolanfiyatlardanstanbulkalkl uularda150,dierhatlardankalkanuularda100indirimyaplacaktr.

 • Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasnda ilenen gnahlar iin kefarettir.

  (Hads-i erif)

  niversitelilerveGenler25Yaalt

  25YaaltPaket 15

  25YaaltPaket 16

  25YaaltPaket 14

  4-5kiilikoda1225

  3kiilikoda1285

  2kiilikoda1395

  25Yavest

  25YavestPaket 18

  25YavestPaket 19

  25YavestPaket 17

  4-5kiilikoda1425

  3kiilikoda1480

  2kiilikoda1550

  Nisan/Mays Genlik Umresi Programlar

  Otellerimiz,Hareme500-900m.civaruzaklktadr.kiyanagirmemiocuklardansadece230,2-11yaarasocuklardan980alnr.

 • 01. Standartodalarmz4-5kiiliktir.02. 55yastemeklileriinbelirlitarihlerdezelfiyatuygulamasgeerlidir.03.Tmprogramlarmzakahvalt&akamyemeidhildir.04.Kaytlariinensonmracaattarihi,uutarihinden1aynceumreseminerinekadardr.05.cretlerintamamnn,kaytlabirlikteCIMGFRANCEbankahesabnahavaleedilmesigerekir. 18yandankkolanlar,ebeveynlerindenbiriolmadanprogramlarnhibirinekatlamazlar.06.Uutarihlerindegiditeve/veyadnte1-2gnlkdeiikliklerolabilir.07.Kaytlarmz,tmCIMGFRANCEblgemerkezlerindeyaplabilir.08. 6haftancedenmracaatetmekveenaz30-40kiilikgrupolunmashlindebelirtilen programharicindeistenentarihteumreorganizasyonuyaplr.09.Vizeartlar:ifte vatandalar iin Fransz pasaportu zorunludur. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerliiplipasaportunaslgerekir. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerlioturummsaadesininaslgerekir. Pasaportunvizetatbikedilebilirsayfalarndanenazikisayfannboolmasgerekir. Biradetarkafonubeyazbiyometrikfotoraf(kaytformunayaptrlacak). DoktortarafndanimzalanmvekaelenmiACYW135asnnyapldngsterenakarnesiasl.

  Tmbayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresmbelgeasllarn (aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. 18yaalterkekvebayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresm belgeasllarn(aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. Mahrem:Baba,bykbaba,18yandanbykerkekkarde,amca,day.10.cretedhilhizmetler: Gidi-dnuakbileti Mekke+Medineotel Havaalan,otelveehirlerarastransfer Kutsalmeknlarnmaneviyatnauyguniratfaaliyetleri Rehberlikhizmetleri MekkeveMedinedekutsalmeknlarziyaretler11. Verilecekumreeyalar:anta,barts,umrerehberi,kimlikkart,terlikantas,seccade.12. THYileuulduutakdirde,aynbiletileumrednTrkiyedekalmaimknvardr. (BiletlerAvrupadanuutarihiitibaryla6aygeerlidir,Trkiyedendntarihininkayt formundabelirtilmesigerekmektedir.)13. Belirliyagruplarndakiocuklara,(belirlisayyaulaldtakdirde)krehizmetiverilecektir.14. UmreyeTrkiyedenkatlanlariin:Fransaiingeerliolanfiyatlardanstanbulkalkluularda 150,dierhatlardankalkanuularda100indirimyaplacaktr.

  55 Ya ve st Emekliler Umresi Programlar

  KAFLE GD DNEMEKLLERMART3HAFTA 28.02.2015 20.03.2015EMEKLLERMART2HAFTA 28.02.2015 13.03.2015

  EMEKLLERMAYIS3HAFTA 09.05.2015 30.05.2015EMEKLLERMAYIS2HAFTA 09.05.2015 23.05.2015

 • Otellerimiz,Hareme3km.uzaklktadr.Servishizmetleriverilecektir.Tmprogramlarmzakahvaltveakamyemeidhildir.Buprogramlardndagidecek55yastumrecilerimizstandartfiyatdeyeceklerdir.Kaytlariinensonmracaattarihi,uutarihinden1aynceumreseminerinekadardr. THY ile uulduu takdirde ayn bilet ile umre dn Trkiyede kalma imkn vardr. BiletlerAvrupadanuutarihiitibaryla6aygeerlidir,Trkiyedendntarihininkayt formundabelirtilmesigerekmektedir.

  Bu programlara 55 ya alt olanlar da katlabilir. Bu kiiler:kihaftalkumreprogramnakatldklartakdirdenormalcretderler.Yani,0-1yaaras230, 2-11yaaras980,12-54yaaras:4-5kiilikodafiyat1320,3kiilikodafiyat1395,2kiilik odafiyat1465.haftalkumreprogramnakatldklartakdirdefiyatlaruekildeolur:0-1yaaras230,2-11 yaaras1180,12-54yaaras:4-5kiilikodafiyat1520,3kiilikodafiyat1595,2kiilikoda fiyat1665.

  55 Ya ve stEmekliler

  (2hafta)

  55 Ya ve stEmekliler

  (3hafta)

  55YastPaket 24

  55YastPaket 25

  55YastPaket 23

  4-5kiilikoda1220

  3kiilikoda1270

  2kiilikoda1340

  55YastPaket 27

  55YastPaket 28

  55YastPaket 26

  4-5kiilikoda1375

  3kiilikoda1435

  2kiilikoda1495

  55 Ya ve st Emekliler Umresi Programlar

 • Aralk (Yl Sonu) Umresi Programlar

  KAFLE GD DNFRANSA 19.12.2015 02.01.2016

  01. Paket29,30ve31,25yaaltgenlerveniversiterencileriiingeerlidir.02. Standartodalarmz4-5kiiliktir.03.Tmprogramlarmzakahvalt&akamyemeidhildir.04.Kaytlariinensonmracaattarihi,uutarihinden1aynceumreseminerinekadardr.05.cretlerintamamnn,kaytlabirlikteCIMGFRANCEbankahesabnahavaleedilmesigerekir. 18yandankkolanlar,ebeveynlerindenbiriolmadanprogramlarnhibirinekatlamazlar.06.Uutarihlerindegiditeve/veyadnte1-2gnlkdeiikliklerolabilir.07.Kaytlarmz,tmCIMGFRANCEblgemerkezlerindeyaplabilir.08. 6haftancedenmracaatetmekveenaz30-40kiilikgrupolunmashlindebelirtilen programharicindeistenentarihteumreorganizasyonuyaplr.09.Vizeartlar:ifte vatandalar iin Fransz pasaportu zorunludur. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerliiplipasaportunaslgerekir. Uutarihindenitibarenenaz12aygeerlioturummsaadesininaslgerekir. Pasaportunvizetatbikedilebilirsayfalarndanenazikisayfannboolmasgerekir. Biradetarkafonubeyazbiyometrikfotoraf(kaytformunayaptrlacak). DoktortarafndanimzalanmvekaelenmiACYW135asnnyapldngsterenakarnesiasl.

  Tmbayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresmbelgeasllarn (aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. 18yaalterkekvebayanlarn,mahremleriilekendileriarasndakibaispatlayacakresm belgeasllarn(aileczdan,doumkaytrnei)vermesigerekir. Mahrem:Baba,bykbaba,18yandanbykerkekkarde,amca,day.10.cretedhilhizmetler: Gidi-dnuakbileti Mekke+Medineotel Havaalan,otelveehirlerarastransfer Kutsalmeknlarnmaneviyatnauyguniratfaaliyetleri Rehberlikhizmetleri MekkeveMedinedekutsalmeknlarziyaretler11. Verilecekumreeyalar:anta,barts,umrerehberi,kimlikkart,terlikantas,seccade.12. THYileuulduutakdirde,aynbiletileumrednTrkiyedekalmaimknvardr. (BiletlerAvrupadanuutarihiitibaryla6aygeerlidir,Trkiyedendntarihininkayt formundabelirtilmesigerekmektedir.)13. Belirliyagruplarndakiocuklara,(belirlisayyaulaldtakdirde)krehizmetiverilecektir.14. UmreyeTrkiyedenkatlanlariin:Fransaiingeerliolanfiyatlardanstanbulkalkl uularda150,dierhatlardankalkanuularda100indirimyaplacaktr.

 • Hacc ve umreyi Allah iin tam yapn.(Bakara suresi, 2:196)

  niversitelilerveGenler25Yaalt

  25YaaltPaket 30

  25YaaltPaket 31

  25YaaltPaket 29

  4-5kiilikoda1225

  3kiilikoda1285

  2kiilikoda1395

  25Yavest

  25YavestPaket 33

  25YavestPaket 34

  25YavestPaket 32

  4-5kiilikoda1425

  3kiilikoda1480

  2 kiilik oda1550

  Aralk (Yl Sonu) Umresi Programlar

  Otellerimiz,Hareme500-900m.civaruzaklktadr.kiyanagirmemiocuklardansadece230,2-11yaarasocuklardan980alnr.

 • FranszcaveAraparehberlikeliindemstakilkafile...

  zelgeziturlar...

  niversitelilereve25yaaltgenlerezelfiyatlar...

  Oteliialternatifprogramlar...

 • 55yavestemeklilerebelirlitarihlerdezelfiyatlar...

  Salkhizmetleri...

  3-10yaarasocukluailelere,eitmenlereliindekrehizmetleri...

  MekkeveMedinedeocuklarazeleitim...

 • Yunus Emrenin bu dizelerini tekrarlayarak Hicaz yollarna dmek,oradaKbenin,Mescid-iNebevninglgesinesnmak.teMslmanlarngnlndeyatanenbykarzubudur.

  Dnyanndrtbirkesindenyolakanbusevdallar,kimbilirhanginiyazlar,hangidualarlaihramagiripMekkeyevarr;oradaBeyt-ierfitavaflaiebalaypSaf-Mervearasndasayyaparlar.Sonra,Minaygezer,MzdelifedeMear-iHarmtopranasecdeyekoarlar.Arafatscanda kavrulmak pahasna Rahmet Dann eteklerine ularlar.OradainsanlnatasHz.demin,insanlnanasHz.HavvilenaslbulutuunuhayaledipArefeninsrrnaeriirler.

  Aklar canhraniyazlarlakoupgelmilerdirbuhazinelerinbana.

  Evet. Mekke ileMedine; ikiesizhazinedeyipsuyakoansusuzlargibi, kimler koup durmutur bu diyarlarda... Bir kez gidip greninyreikavrulurda,hasrettenyerindeduramayp,tekrartekrargitmekister. Ia vurgun pervaneler gibi, mkerrem Kbenin etrafndadnp durmaya canm dayanr? Btn zerreler, seyyareler, btnkreler dnerKbenin evresinde. Semalar dner,melekler dner.Saf-Mervearasndaayaklarplaksevdallarkoar.Herkessmiliniararodalarda,otepelerstnde.

  Sizehangibirgzelliktenbahsedebilirizkiimdi?Onlarbirbirnaslsaypanlatabiliriz?Eniyisi,kurumududaklarnzabiryudumzemzemgibi sunulan bu umre seferine katlnz. Bundan sonra sizin dedilinizdenkocaYunusunmsralardmezolacaktr.

  Aray aray bulsam izinizinin tozuna srsem yzm

  Rserv aux membres de lassociation Confdration Islamique Mill Gr France (CIMG FRANCE) Association Loi 190164 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris | T 01 45 23 41 50 | F 01 47 70 34 96 | M 06 58 88 21 78 | [email protected] dordre: 78/000822 | N de dossier: 00049807 P | Siret: 422 554 097 00010 | Immatriculation Atout France IM075110019 79-81 rue de Clichy 75009 Paris Garantie Financire Socit Gnrale 29 boulevard Haussmann 75009 Paris | Assurance RCP HA RCP0087731 HISCOX 19 rue Louis Legrand 75002 ParisLes conditions gnrales et particulires de vente sont disponibles sur simple demande. LAssociation se rserve le droit de modifier et/ou dannuler sans pravis ni ddommagement les caractristiques, les dates, les prix des programmes. Informations et prix valables sous rserve derreurs typographiques. Photographies non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. *selon disponibilits.

  Uu yerleri: Paris CDG, Lyon, Cenevre, Basel, Brksel, Toulouse, Marsilya, Nice, Lksemburg, Bordeaux*