ud2 l'energia elèctrica

Download Ud2 l'energia elèctrica

Post on 13-Aug-2015

369 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. UD2 LENERGIA ELCTRICA. 2n ESOTECNOLOGIA
 2. 2. UD2: Lenergia elctrica2 1.La central elctrica1. Turbines2. Alternadors 2.Centrals convencionals1. Centrals trmiques2. Centrals nuclears 3.Transport i distribuci 4.Energies alternatives 5.Tractament de residusSecci dInstittut Dosrius. 18/11/11
 3. 3. 1. La central elctrica.3 Energia primria: s lenergia que utilitzenles centrals elctriques per aconseguir el seuobjectiu. Central elctrica: installaci lobjectiu de laqual s produir energia elctrica.Energia EnergiaEnergiamecnica primria elctrica cintica
 4. 4. 1. Lenergia elctrica (2)4TRANSFORMACIONS ENERGTIQUES EN UNACENTRAL ELCTRICA.
 5. 5. 1. Lenergia elctrica (3)5 Lenergia elctrica generada a les centrals es transporta al lloc de consum mitjanant les lnies de transport i distribuci. Aix podem disposar de lenergia necessria per alimentar i utilitzar els diversos receptors. FONTS DENERGIA PRIMRIA: sn les centrals elctriques. Tipus: Centrals hidruliques Centrals trmiques de carb Centrals nuclears Centrals solars Centrals eliques.....
 6. 6. 1. Lenergia elctrica (4)6
 7. 7. 1. Lenergia elctrica (5)7
 8. 8. 1.1. La turbina8 Mquina rotativa que transforma en energiamecnica lenergia potencial i cintica delaigua, vapor o gas.Estudiarem la turbina hidrulica.Parts de la turbina hidrulica: Distribudor: orienta o dirigeix el cabal daiguasobre una roda mbil. Rodet: roda provisional dleps o paletes, enleix de la qual t lloc la transformacienergtica de laigua.
 9. 9. 1.1. La turbina (2)9 Podem classificar les turbines atenent elscriteris segents:
 10. 10. 1.1. La turbina (3)10
 11. 11. 1.1. La turbina (4)11 Tipus de turbines: Turbina Pelton Turbina Francis
 12. 12. 1.1. La turbina (5)12 Tipus de turbines: Turbina Kaplan
 13. 13. 1.2. Lalternador13
 14. 14. 1.2. Lalternador (2)14