tpl ii w4 substancje pomocnicze 20-10- · pdf file20.10.2017 janina*lulek,ump 3...

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 1

  Substancje   pomocnicze

  Janina  Lulek

  Katedra  i  Zakład  Technologii  Postaci  Leku,  Uniwersytet   Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  PoznaniuWykład  4,  TPL2,  2017/18

  Zastrzeżenie   Niektóre  materiały  graficzne  zamieszczone  w  tym  dokumencie  oraz  w  łączach  zewnętrznych  mogą  być  chronione   prawami  autorskimi  i  dlatego  jako  takie  mogą  być  przeznaczone  jedynie  w  celach  edukacyjnych  do  użytku  wewnętrznego   studentów  kierunku  farmacja  UMP  w  roku  akadem.  2017/18

  2

  Po  wykładzie  student  powinien  

  • Wyjaśnić  pojęcia:  substancje  do  celów  farmaceutycznych, substancje  pomocnicze,   właściwości  funkcjonalne  substancji  pomocniczych

  • Umieć  skategoryzować  substancje  pomocnicze  oraz  znać  stawiane  im   wymagania

  • Posiadać  podstawową wiedzę  na  temat roli  substancji  pomocniczych  w  rozwoju   różnych  postaci  leku

  • Na  przykładach  uzasadnić  znaczenie  właściwości  funkcjonalnych  w  kontekście   wielofunkcyjności  wybranych  substancji  pomocniczych  

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 2

  3

  Substancja Przybliżona  objętość  

  rozpuszczalnika  w  mililitrach  na   gram  substancji    

  Zakres   rozpuszczalności

  [mg/ml]

  Bardzo  łatwo   rozpuszczalna mniej  niż  1 >  1000

  Łatwo  rozpuszczalna od                1                do          10 100  -­‐ 1000

  Rozpuszczalna od                10            do          30 33  -­‐ 100

  Dość  trudno   rozpuszczalna od                30          do          100 10  -­‐ 33

  Trudno  rozpuszczalna od                100        do          1  000 1  -­‐ 10

  Bardzo  trudno   rozpuszczalna od                1  000  do        10  000   0.1  -­‐ 1

  Praktycznie   nierozpuszczalna więcej  niż                                  10  000 <  0.1

  ROZPUSZCZALNOŚĆ  SUBSTANCJI  WG  FPX  

  4

  SUBSTANCJE  DO  CELÓW  FARMACEUTYCZNYCH Corpora  ad  usum  pharmaceuticum

  SUBSTANCJE  AKTYWNE     SUBSTANCJE  POMOCNICZE

  SUBSTANCJE   ORGANICZNE  LUB   NIERGANICZNE

  POZYSKIWANIE   ŹRÓDŁA  

  NATURALNE

  OTRZYMYWANIE   Ekstrakcja                                               z  surowców,   Fermentacja,  

  Synteza

  używane  do  wytwarzania  produktów  leczniczych   stosowanych  u  ludzi  i  w  weterynarii

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 3

  • odpowiednią  i  powtarzalną  jakość  substancji

  • zgodność  z  wymaganiami  monografii  szczegółowej  lub   zatwierdzonej  specyfikacji

  WYTWARZANIE

  zgodnie  z  procedurami   zapewniajacymi

  • substancje  pomocnicze  powinny  spełniać   wymagania  odpowiednich  monografii  lub   zatwierdzonych  specyfikacji

  • celem  uzyskania  np.  substancji  powlekanych  lub   granulowanych,  zgodne  z  zasadami  GMP

  PRZETWARZANIE z  użyciem  substancji  

  pomocniczych

  5

  SUBSTANCJE  DO  CELÓW  FARMACEUTYCZNYCH Corpora  ad  usum  pharmaceuticum

  GMP

  SUBSTANCJE  DO  CELÓW  FARMACEUTYCZNYCH Corpora  ad  usum  pharmaceuticum

  • Mogą  być  przetwarzanie  w  celu  uzyskania   odpowiedniego  rozdrobnieniaSPROSZKOWANE

  • Przetwarzane  celem • zwiększenie  wielkości  cząstek • otrzymania  określonej  postaci  fizycznej  i/lub • otrzymania  substancji  o  zwiększonej  gęstości  luzem

  SPRASOWANE

  • Cząstki  API  powleczone  jedna  lub  kilkoma   odpowiednimi  substancjami  pomocniczymi

  POWLEKANE  SUBSTANCJE   CZYNNE

  GRANULOWANE  SUBSTANCJE   CZYNNE

  6

  • Cząstki  API  o  określonej  wielkości  i/lub  postaci  otrzymane  z  API   przez  bezpośrednią  granulację  lub    z  wykorzystaniem  jednej  lub   wiecej  substancji  pomocniczych  

  GMP

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 4

  7

  Specyfikacje

  Wymagania  jakościowe                                                            

  Metody  analiz

  Kryteria  akceptacji

  Materiały  wyjściowe,  półprodukty,  produkty   gotowe

  • Substancje  dodatkowe  a  nie  lecznicze,  pozbawione                                                                         w  stosowanych  ilościach,  własnego  działania  farmakologicznego,

  • Funkcja – zapewnienie  wymaganych  właściwości  fizycznych  i   biofarmaceutycznych  preparatu  farmaceutycznego                                                                                      

  • Dodatek  jest  niezbędny  dla  nadania  substancji  leczniczej   • właściwej  postaci,   • zwiększenia  jej  trwałości,   • poprawy  wyglądu  lub  smaku   • zmienienia  jej  właściwości  farmakokinetycznych

  • Ich  wybór  jest  największym  wyzwaniem  w  procesie  formulacji

  8

  Wiele  substancji  pomocniczych   wykazuje  wielofunkcyjność

  Substancje  pomocnicze

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 5

  9

  Stabilizujące

  Modyfikujące   uwalnianie  i/lub   poprawiające   wchłanianie

  Poprawiające   właściwości  

  organoleptyczne

  Przeciwutleniacze Rozsadzające Barwniki

  Środki  konserwujące Plastyfikatory Substancje  smakowe

  Stabilizatory Zwilżające Substancje  zapachowe

  Bufory Modyfikatory  uwalniania Substancje  matujące

  Modyfikatory  pH Promotory  wchłaniania

  Związki  chelatujące Polimery biodegradowalne

  FUNKCJE   Substancje  pomocnicze

  10

  1. Definicja

  2. Właściwości • wygląd • rozpuszczalność

  3. Tożsamość

  4. Badania • Czystość  chemiczna   • Czystość    mikrobiologiczna • Właściwości  związane  z  budową  chemiczną  i  strukturą  

  (polimorfizm,  kwasowość,  zasadowość,  skręcalność   optyczna)

  5. WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNE

  6. OZNAKOWANIE

  MONOGRAFIE   OGÓLNA  I  SZCZEGÓŁOWE

  Substancje  pomocnicze

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 6

  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNE

  • właściwości,  które  uznaje  się  za  istotne  parametry  kontroli   jednej  lub  więcej  funkcji  substancji  stosowanej  jako  substancja   pomocnicza

  • ich  kontrola  może  mieć  znaczenie  dla  jakości  produktu   leczniczego,  w  tym:

  • dla  poprawy  powtarzalności  procesu  wytwarzania   • dla  poprawy   właściwości  produktu  leczniczego  w  czasie  stosowania

  11

  Substancje  pomocnicze

  12

  Adsorbent,  emulgator,  substancja  zawieszająca,  substancja  wiążąca  w   tabletkach  i  kapsułkach  (lepiszcze);  substancja  rozsadzająca,  substancja   zwiększająca  lepkość

  FUNKCJE

  Funkcja Stężenie  (%)

  Emulgator 0.25–1.0

  Substancja  żelująca 3.0–6.0

  Substancja  zwiększająca  lepkość   (iniekcje) 0.05–0.75

  Substancja  zwiększająca  lepkość   (roztwory  doustne) 0.1–1.0

  Substancja  wiążąca 1.0–6.0

  BP: Carmellose Sodium

  JP: Carmellose Sodium

  PhEur: Carmellose Sodium

  USP–NF: Carboxymethylcellulose Sodium

  FPX Karmeloza sodowa

  Substancje  pomocnicze

 • 20.10.2017

  Janina  Lulek,  UMP 7

  13

  SEM  1.  Excipient:  carboxymethylcellulose   sodium;  manufacturer:  Buckeye Cellulose Corp.;  lot  no.:  9247  AP;  magnification:  120×;   voltage:  10  kV.

View more