terra incognita [dutch]

Download Terra Incognita [dutch]

Post on 24-May-2015

423 views

Category:

Travel

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation on the threats of talking on global warming. What is global warming and what are the mythes about global warming?

TRANSCRIPT

 • 1. terra incognita huidige klimaatmodellen en de kritiek erop tegen het licht gehouden of Is Kyoto gebakken lucht? Matthias Van Wijnendaele, 21 oktober 2005

2. terra incognita: inleiding September was nog nooit zo warmNieuwsblad, 16 oktober 2005 September was op deze planeet nog nooit zo warm als dit jaar. Dat heeft de Amerikaanse weerdienst NOAA bekendgemaakt. Het houdt rekening met metingen vanaf 1880. De gemiddelde temperatuur lag dit jaar 0,63 graden celsius hoger dan het gemiddelde. De vorige warmste septembermaand op de aardbol was in 2003, toen de gemiddelde temperatuur 0,57 procent de normale waarde oversteeg. Het KMI in Ukkel bestempelde eerder al de septembermaand als "zeer abnormaal". Met deze term doelt het Belgische weerinstituut op een verschijnsel dat n keer wordt bereikt of overtroffen in tien jaar. De gemiddelde dagtemperatuur van 16,6 graden (twee graden boven de normale waarde) was geenszins een record. 3. terra incognita: inleiding Wilma is sterkste orkaan ooit Urania, 19 oktober 2005 Nog maar enkele dagen na het ontstaan van orkaan Wilma is deze zeer snel enorm in kracht toegenomen. Vandaag bereikte de 21e storm van het jaar categorie vijf op de schaal van Saffir-Simpson, de zwaarst mogelijke classificatie. Wilma is nu officieel de zwaarste orkaan ooit en heeft de laagste druk ooit gemeten op het westelijk halfrond (882 mbar). Er is zelfs een goede kans dat Wilma sterker wordt dan tyfoon Tip, en daarmee de ergste storm ooit wordt. Het is tevens de eerste keer in de geschiedenis dat er in n seizoen drie categorie vijf orkanen zijn. Allen staan in de top zes aller tijden. 4. terra incognita: inhoud

 • Temperatuursbepaling
 • CO 2en andere gassen
 • Onderzoek
 • Multiproxys
 • pauze
 • Kritiek
 • Antwoord op kritiek
 • Gevolgen en gevaar
 • Conclusie

5. terra incognita: inleiding Oorzaak? Toekomst? 6. terra incognita: temperatuursbepaling 7. terra incognita: temperatuursbepaling reflectie absorptie Zonnestralen (1367 Watt/m) 30% 70% oppervlak aarde en oceanen 4% 51% wolken 20% 3%atmosfeer 6% 16% (O 3 ) 8. terra incognita: temperatuursbepaling 9. terra incognita: temperatuursbepaling reflectie absorptie oppervlak aarde en oceanen 4% 51% wolken 20% 3%atmosfeer 6% 16% (O 3 ) warmte uitgestraald en geabsorbeerd door atmosfeer J =T4 (wet van Boltzmann) totaal uitgestoten energie evenredig met temperatuur aardoppervlak warmt opanalogie: atmosfeer als deken 10. terra incognita: temperatuursbepaling Alleen albedo-effect (zonder wolken en atmosfeer) -18C Gemiddelde temperatuur op aarde15C Verschil is natuurlijk broeikaseffect33C 11. terra incognita: CO 2en andere gassen CO 2concentratie van 280 tot 380 ppm 2 ppm per jaar 12. terra incognita: CO 2en andere gassen

 • Tussentijdse IJstijden,
 • Moberg et all. : We find no evidence for any earlierperiods in the last two millennia with warmerconditions than the post-1990 period in agreementwith previous studies.
 • Mann et all. : De laatste 2 millennia is het nooit zowarm geweest op aarde als in de jaren 90.
 • Peter Tom Jones: Het is een wetenschappelijkgegeven dat de toename van CO2, met enigevertraging, leidt tot een toename van de gemiddeldetemperatuur.
 • Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

13. terra incognita: CO 2en andere gassen

 • Tussentijdse IJstijden,
 • Moberg et all. : We find no evidence for any earlierperiods in the last two millennia with warmerconditions than the post-1990 period in agreementwith previous studies.
 • Mann et all. : De laatste 2 millennia is het nooit zowarm geweest op aarde als in de jaren 90.
 • Peter Tom Jones: Het is een wetenschappelijkgegeven dat de toename van CO2, met enigevertraging, leidt tot een toename van de gemiddeldetemperatuur.
 • Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

14.

 • Tussentijdse IJstijden,
 • Moberg et all. : We find no evidence for any earlierperiods in the last two millennia with warmerconditions than the post-1990 period in agreementwith previous studies.
 • Mann et all. : De laatste 2 millennia is het nooit zowarm geweest op aarde als in de jaren 90.
 • Peter Tom Jones: Het is een wetenschappelijkgegeven dat de toename van CO2, met enigevertraging, leidt tot een toename van de gemiddeldetemperatuur.
 • Doe zelf de test (cfr. Linda Mertens)

? terra incognita: CO 2en andere gassen 15. terra incognita: Onderzoek

 • wetenschappelijke (!) klimaatstudies
 • fondsen om objectief onderzoek te subsidiren
 • mijden van politisering van onderzoekers
 • Internationale organisaties
 • VN:IPCC (International Panel for Climat Change)

16. terra incognita: Onderzoek

 • Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw?
 • IPCC belangrijk internationaal orgaan bezig met deze vraag
 • Global warming, dimming, brightening
 • Michael Mann et all. en zijn zeer gerespecteerde studie

17. terra incognita: IPCC 1,5 4,5 C gevoeligheid1,4 5,8 C opwarming 18. terra incognita:Global dimming 19. terra incognita:Global dimming 20. terra incognita:Global dimming arosolen:deeltjes die vrijkomen bij de verbranding vanfossiele brandstoffen en biomassa (bv. SO 2 ) hebben koelende invloed en dus beschermende invloed (minder zonlicht bereikt het oppervlak van de aarde) Deze episode (dimming-effect) is nu voorbij doordat technologische vooruitgang zorgt voor minder uitstoot SO 2 arosolen een korte levensduur hebben Global brightening 21. terra incognita: Manns studie

 • Hoe zal de gemiddelde temperatuur verlopen in de 21e eeuw?
 • Reconstrueer de temperatuur uit het verleden (Mann):
 • anno 2005 : dekking noordelijk halfrond met
 • 5000 grondstations
 • na 1850 :directe metingen met thermometers
 • 1000 1850 :geen betrouwbare temperatuurmetingen
 • probleem!
 • Oplossing:indirecte metingen met temperatuurindicatoren
 • = proxys

22. terra incognita: Manns studie 23. terra incognita: Multiproxys

 • bomen
 • ijskernen
 • sedimentlagen
 • koralen
 • pollen

24. terra incognita: Multiproxys 25. terra incognita: Multiproxys 26. terra incognita: Multiproxys 27. terra incognita: Multiproxys

 • alle gegevens verzamelen in matrices
 • resultaten interpreteren (gevaar!)
 • eventueel extrapoleren en samenvoegen (voorzichtig!)
 • transformatie uitvoeren
 • standaardiseren naar 2 momenten
 • PCA (principaal componenten analyse)
 • o.a. gewichten toekennen aan verschillende proxys

28. terra incognita: Multiproxys 29. terra incognita: Multiproxys 30. Pauze 31. terra incognita: Kritiek

 • Claims van McKitrick en McIntyre:
 • publicatie in befaamdeGeophysical Research Letters
 • verkeerd gebruik van Principaal Componenten
 • Mann gebruikt verkeerde proxys
 • Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking
 • Manns werk werd nooit deftig gecontroleerd
 • IPCC geeft te veel aandacht aan n studie

32. terra incognita: Manns studie 33. terra incognita: Antwoord op kritiek

 • Claims van McKitrick en McIntyre:
 • publicatie in befaamdeGeophysical Research Letters
 • Manns werk werd gepubliceerd in hetzelfde blad, Nature,
 • Mcs artikels werden telkens geweerd door nog meer
 • gerenommeerde tijdschriften zoals Nature

34. terra incognita: Antwoord op kritiek

 • Claims van McKitrick en McIntyre:
 • verkeerd gebruik van de Principaal Componenten
 • Mann gebruikt een stapsgewijze methode (per periode) om schaarse data beter te benutten. De temperatuur voor de periode 1400-1450 is gebaseerd op 2 proxys uit de Noamergroep, een boomringreeks.
 • Dit is op zich geen probleem, maar hij maakt op een dubieuze manier gebruik van het gemiddelde.
 • En van de reeksen (ca534, Sheep Mountain, California) zou zo meer gewicht krijgen dan de andere reeks.
 • = Kern van de kritiek

35. terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: 3. Mann gebruikt verkeerde proxys De Mcs hebben een reeks gevonden die een sterke invloed heeft op de periode 1400-1450 en vinden deze reeks van stekeldennen nu onaanvaardbaar in de verwerkte data. directory BACKTO_1400-CENSORED op ftp-site Mann 36. terra incognita: Antwoord op kritiek Claims van McKitrick en McIntyre: 4.Mann heeft iets te verbergen: geen openheid/medewerking De Mcs zijn geen chte wetenschappers Bedoelingen waren op voorhand duidelijk Kant en klaar pakket vereist bij door IPCC voorgestelde studies 37. terra incognita: Antwoord op kritiek

 • Claims van McKitrick en McIntyre:
 • Manns werk werd nooit deftig gecontroleerd
 • Vele duizenden topwetenschappers zijn verbonden aan het
 • klimaatpanel
 • Deftigheid van de controle