temel hİzmetlerde kapasİte gelİŞtİrİlmesİ projesİ uygulama raporu nevzat korkmaz daire...

Click here to load reader

Download TEMEL HİZMETLERDE KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ UYGULAMA RAPORU Nevzat KORKMAZ Daire Başkanı

Post on 19-Mar-2016

53 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEMEL HİZMETLERDE KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ UYGULAMA RAPORU Nevzat KORKMAZ Daire Başkanı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü. 3.1 nolu “Temel Hizmetlere Bölgesel Yaklaşımda Kapasite Geliştirilmesi Projesi” Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TEMEL HZMETLERDE KAPASTE GELTRLMES PROJES UYGULAMA RAPORU

  Nevzat KORKMAZDaire Bakanileri Bakanlller daresi Genel Mdrl

 • 3.1 nolu Temel Hizmetlere Blgesel Yaklamda Kapasite Gelitirilmesi Projesi Bakanlmz ller daresi Genel Mdrlnce yrtlmtr.

 • Szkonusu Proje; Salk, Milli Eitim, Adalet, Tarm ve Kyileri, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlklar ile Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl (SHEK), Devlet Planlama Tekilat Mstearl (DPT) ve Devlet statistik Enstits (DE) ile UNICEF temsilcilerinin ileri Bakanl ller daresi Genel Mdrlnn koordinatrlnde bir araya gelerek detaylandrdklar ve katk verdikleri bir projedir.

 • Sektr temsilcileri, uygulama srecinde periyodik olarak bir araya gelmi hem uluslararas literatr taramas hem de lke artlar dikkate alnarak uzun tartmalar neticesinde ve nerilen yzlerce gsterge arasndan 25 NCELKL YAAM KALTES GSTERGES (Ek-1) tespit edilmi ve baz eitim materyallerinin oluturulmasna karar verilmitir.

 • NCELKL YAAM KALTES GSTERGELER (l-le zleme Kontrol Listesi) 1- Salk Personeli yardm ile yaplan doumlarn toplam douma oran 2- Tam allk oran 3- Salk sisteminde hekim bana ve yatak bana den hasta says 4- Dk doum arlkl bebek oran 5- Bebek lm hz ve 5 ya alt lm hz 6- Aile planlamasnda etkili yntem kullanm oran 7- ntihar hz 8- lkretimde 8inci snfa eriim oran 9- Evsiz (barnacak yeri olmayan) insan oran 10-Temiz ime suyuna hi ulaamayan hane oran11- Kanalizasyona hi ulaamayan hane oran12- Ortarenimde okullulama oran 13- Okul ncesi eitimden yararlanan ocuk oran ( 36-72 ay grubu-Ana okulu/ana snf) 14- lkretimde okullama oran15- Okur yazarlk oran16- Meslek edindirme amal yaygn eitim programlarndan yararlananlarn says17- Sivil toplum rgtleri says ve ye says ( Dernekler,vakflar,sendikalar, meslek kurulular) 18- Yasal bildirim sresinden sonra nfusa kayt olan ocuk says19- stismara uram ocuk says ( 2828 sayl kanun kriterlerine gre)20-Sua srklenmi ocuk oran21- Kii ve mala kar ilenen sularda madur- sank says ( 2000 ylndan bu yana, yllar itibaryla) 22- Korunma ve bakm altnda bulunan kii says (ocuk, yal, zrl)23- Korunma ve bakm iin srada bekleyen kii says (ocuk, yal, zrl)24- Sosyal Gvenlik kapsamndaki insan says (Emekli Sand,SSK ve Ba-Kur)25- Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarndan ve Yeil Karttan yararlananlarn toplam il-ile nfusuna oran

 • Szkonusu eitim materyalleri unlardr:

  1.) Gazi niversitesi retim yesi Prof. Dr. H.brahim YALIM tarafndan hazrlanan Temel Hizmetlerde Kapasite Gelitirilmesi kitab, (Ek-2)

  2.).Hacettepe niversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dal ile ller daresi Genel Mdrlnce ortaklaa hazrlanan Haydi Trkiye, Hizmette Kaliteye! adl kitap (Ek-3)

  3.) 81 Vilayetin ncelikli Yaam Kalitesi Gstergeleri asndan durumlarn gsteren matriks (tablo)- (Ek-4)

  Bu eitim materyallerinin Vilayetlere datm blge toplantlarna geilmeden hemen nce gerekletirilmitir.

 • PROJENN AMACIProjenin amac, ilgili sektrlerin, ncelikli Yaam Kalitesi Gstergeleri, bir baka deyile insan hayatnn vazgeilmezleri olan zorunlu hizmetler zerine younlamalarn salayarak tm yurt dzeyinde 25 gstergeyi iyiletirmek ve yine gstergeler asndan blgeler arasndaki farkllklar en aza indirgemektir.

 • PROJENN IKTILARI

  Mlki dare Amirlerimiz, belediye bakanlarmz ve dier il yneticileri temel sosyal hizmetlere olan duyarllklarndaki art yaptklar projelerle gstermeye balamlardr.

  Baz vilayetlerin Proje yrtcs olan birimimize yazdklar yazlardan bu kalemlere daha fazla denek ayrmaya baladklar grlmektedir. (Ek-5)

 • NIGDE ILI NCELKL YAAM KALTES GSTERGELER DEERLENDRME TOPLANTISI RAPORU

  T.C. Hkmeti ile UNCEF birlii Program 2001-2005 Ana Uygulama Plannda yer alan ve ileri Bakanl ller daresi Genel Mdrlnce yrtlen " Temel Hizmetlere Blgesel Yaklamda Kapasite Gelitirilmesi Projesi " kapsamnda Sayn Valimiz Gndz BEDER' in bakanlnda Vah Yardmcs Salim DEMR ve ilgili daire mdrlerinin katlmyla 29/03/2005 gn saat 14.00' de Valilik Toplant Salonunda gerekletirilen toplantda Nide'nin sz konusu gstergelerinin daha iyi noktalara getirilmesi konusunda yaplan deerlendirmeler sonucunda aada belirtilen kararlar alnm ve ilgili daire mdrlerinden, alman kararlar dorultusunda almalarn titizlikle yerine getirmeleri istenmitir.

  1) Ky Hizmetleri l Mdrl

  l genelinde 113 kyn 108' inde yeterli ime suyunun bulunduu, 5' inde yetersiz olduu tespit edilmitir.me suyu yetersiz olan Merkez le Kzlren, Bor lesi Bereke, Ulukla lesi Eminlik, Ardl ve Gm Kylerinin ime suyu sorunlarnn 2005 yl ierisinde zlmesine karar verilmitir.

  l genelinde 113 kyn 43'nde kanalizasyon bulunduu, 70 kyn kanalizasyon sorununun devam ettii tespit edilmitir. Sadece 2004 ylnda 25 kyn kanalizasyonunun bitirildii memnuniyetle grlmtr.

  2005 ylnda da 25 kyn kanalizasyon altyapsnn tamamlanmak zere programa alnmasna karar verilmitir.

  2) l Salk Mdrl

  limizde sala ilikin ncelikli yaam kalitesi gstergelerinin Trkiye ortalamasnn zerinde olduu memnuniyetle tespit edilmitir.

  Doumlarn salk personeli yardm ile hastane ortamnda gerekletirilmesi orann ykselterek, bebek lm orann drmek amacyla 112 Acil Servis'e ulaan doum ihbar ve talep1 erinin hepsine ambulans hizmeti verilmesi ve bunlardan maddi durumu yetersiz olanlarn giderlerinin SYD Vakf Mdrlnce karlanmasna karar verilmitir.

  yotlu tuz kullanm oran Trkiye ortalamasnn hayli altnda bulunan ilimizde halkn bu konudaki duyarllm artrmak ve bilinlendirmek amacyla eitim ve bilgilendirme faaliyetlerine arlk verilmesi gerektii tespit edilmitir. Bu amala l Salk Mdrlnn etkili yntemleri belirleyerek ilgili dairelerle ibirlii ierisinde gerekli almalar gerekletirmesine karar verilmitir.

  3) l Milli Eitim Mdrl

  Okul ncesi eitimden yararlanan ocuk orannn, evre illerin altnda kald tespit ediln.itir. Bu orann artrlmas amacyla l Milli Eitim Mdrlnce proje retilerek alma balatlmasna karar verilmitir.

 • Bu balamda, baz merkezi ve yerel tekilatlarn yllar itibaryla hedefler belirledikleri, illerindeki baz temel hizmet eksikliklerinin sorun olmaktan karlmas iin almalar balattklar grlmektedir.

 • l ve ilce yneticisi olan Vali ve Kaymakamlarn zorunlu temel hizmetler itibaryla bir nevi performans denetimi olarak adlandrlabilecek denetimleri iin Bakanlmz Mlkiye Tefti Kurulu yeleri bilgilendirilmi ve il ve ile teftilerinde Temel Hizmetlerde Kapasite Gelitirilmesi Projesinin uygulamalarnn gz nnde bulundurmalar istenmitir.l ve ilelere de, yllk teftilerde, proje hazrlklarna ve uygulamalarna dikkat edilecei yaz ile bildirilmitir. (Ek-6)

 • TC.

  LER BAKANLII ller daresi Genel Mdrl

  Say : B.05.0.L.0070001-307-5/^/^

  Konu :Genelge

  2005/66

  2?/06/2005

  Bakanlmz ller daresi Genel Mdrlnce yrtlen " Temel Hizmetlerde Kapasite Gelitirilmesi Projesi" kapsamnda hazrlanan iki adet kitap ve 81 Vilayetin 25 ncelikli Yaam Kalitesi asndan durumunu gsteren tablo (matriks) Vilayetlerimize gnderilmi olup, ayrca blgesel lekte bu verilerin tartld ve projenin tantld eitim/bilgilendirme toplantlar srasyla Diyarbakr, stanbul, zmir, Adana, Trabzon ve Ankara' illerinde gerekletirilmitir.

  Bu kapsamda, Bakanlmz Mlkiye Tefti Kurulu yeleri, il ve ilelerde yapacaklar denetimler erevesinde, szkonusu proje ile yaplan ve yaplmas gereken uygulamalar hakknda bilgilendirilmitir.

  l ve ilelerde Mlkiye Mfettilerince yaplacak "Temel Hizmetlerde Kapasite Gelitirilmesi Projesi"nin illerinizdeki uygulamalarnn denetlenmesine hazrlkl olunmas iin,

  Bilgi ve gereini rica ederim.

  DAITIM :

  81 l Valiliine

  inn Bulvan No:4 Bakanlklar 06644 ANKARA Ayrntl Bilgi iin rtibat F. KIRMIZITA b.Md

  Telefon: (312) 425 72 14/3052 Faks:(312)418 2126 '

  e-posta : [email protected] Elektronik A: www.icisleri.gov.tr

 • Proje KYDES gibi temel hizmetlerde karlalan sorunlarn tamamen ortadan kaldrlmas konusunda ok kapsaml hkmet politikalarnn olumasnn ilham kaynaklarndan biri olmutur. Babakann yapaca il gezilerinden nce, Valiler, lleriyle ilgili bilgileri Babakanlk zel Kalem Mdrlne gndermektedirler. Bu bilgiler ierisine temel hizmet verilerinin girmesi salanarak, farkndalk olumasna allmtr.

 • PROJENN TANITIMI

  Proje uygulamasna geilmeden nce, deiik yrelerde, belirlenen ncelikli Yaam Kalitesi Gstergeleri, sosyal hizmetlerin lkemiz asndan nemi, projenin gereklilii gibi konular ieren bilgilendirme ve tantm almalar (konferans, sunum vb.) yaplmtr.

 • ETM / BLGLENDRME TOPLANTILARI

  25-26 Kasm 2004teDYARBAKIRda ,(Ek-7)

  23-24 Aralk 2004teSTANBULda, (Ek-8)

  15-16 Ocak 2005teZMRde, (Ek-9)

  03-04 Mart 2005teADANAda, (Ek-10)

  13-14 Mays 2005teTRABZON da, (Ek-11)

  07-08 Haziran 2005teANKARA da (Ek-12)

  gerekletirilmitir.

 • SUNUMLAR

  Eitim ve bilgilendirme toplantlarnda, ncelikli Yaam Kalitesi Gstergelerinden kendi alanlarn ilgilendiren konu balklarnn sunumlar sektrlerden talep edilmi ve bu toplantlar ncesinde biraraya gelerek sunumun blgesel lekte yaplmas ve bilgisayar programlar ve slaytlarla desteklenmesi istenmitir.

  Bakanlklar ve ilgili sektrler bu toplantlara Genel Mdr, Genel Mdr Yardmcs, Hacettepe niversitesi ise Profesr seviyesinde katlarak byk ilgi gstermilerdir.

  Sunumlarn interaktif bir hviyet kazanmas iin azami gayret gsterilmi ve birok kurumun temsilcileri, ortak bir hedef iin biraraya gelerek lkemizin ok sk gerekletiremedii st dzeyde sektrleraras koordinasyonun ok baarl bir rneini sergilemilerdir. Gerek sunum yapan kurum temsilcileri gerekse katlmclar belki de ilk kez ortak hizmet alanlarnda dier sektrleri, sonular ve ileyi yaplarn tanma imkan bulduklarn ifade etmilerdir.

 • KATILIMCILAR

  Bu toplantlara younluklar dolaysyla katlamayan birka vali ve il belediye bakan dnda tm illerin Vali, ilgili Vali Yardmclar, Bykehir ve l belediye bakanlar, l Sal