SWIFT ICT Trends Gold Award 2005 - Trends article 24 Nov 2005

Download SWIFT ICT Trends Gold Award 2005 - Trends article 24 Nov 2005

Post on 19-Aug-2015

23 views

Category:

Technology

0 download

TRANSCRIPT

  1. 1. IGT TRE]IDS AWARIIS 2OO5: GOUIIDoor een deel van zijn'business intelligence-qtools' op het net te zetten, biedt Swift banken de mogelijkheid om hun financi6leberichtenverkeer on line te analyseren. Volgens onze jury pionierswerk dat goud verdient bij de IGT Trends Awards 2005.6 wift beheert over de hele wereld het berichtenverkeer van t'inanciele instellingen. In 2005 ging het een stapje llf verder door een on-linErapportagedlen"st op re starten die klanten de kans geeft om hun informatie via het internet te controleren. SwiftWatch, zoals de naam van de dienst luidt, heeft alles om een trendsetter te worden in de financiele sector en andere dienstenleverende sectoren. Basis voor de nieuwe tool is het netwerk SwiftNet. dat in 1973 werd gecreEerd ter vervanging van de telex. Elke dag worden via dat netwerk l0 miljoen financile berichten verstuurd in opdracht van 7668 klanten (banken, centrale ban-ken, makelaarsbedrijven. investeringsbedrijven) uit meer dan 200 landen."De financiEle waarde van het dagelijkse berichtenverkeer, komt overeen met het Amerikaanse bruto binnenlandsproduct van 66n jaar." zegt Marc Martens, customer support systems delivery manager bij Swift en belast met het Daslness intelligence-progtamma. "Het spreekt voor zich dat bij die financidle volumes geen sprake kan zijn van compromissen op het vlak van beveiliging." Om aan die hoge veiligheidseisen te voldoen, wordt het extranet van Swift door een systeem van verschillende lagen beschermd en is de toegang uitsluitend voorbehouden aan geidentificeerde gebruikers. Dankzij SwiftNet beschikken de financiEle instellingen over een uniek venster op de
  2. 2. Eil DEWI]I]IAARSzlJll... amen met ons zusterblad Business ICT looftTrends ook dit jaar weer de ICT Trends Awards uit. Bij zowel priv6- als overheidsbedrijven gingen we op zoek naar het innovatieve gebruik van technologie, eerder dan naar ingewikkelde technologische hoogstandjes. De opvolgers van Boekenbank, de NMBS en SD Worx zijn nu bekend. Swift, EBP en nogmaals de NMBS zijn de drie laureaten van de lCTTrendsAwards 2005.0ver de boeiende vernieuwingen van de drie winnaars en de acht andere genomineerden leest u alles in deze e-Trends.SwiftWatch heeft alles om een trendsetter te worden in de financiEle sector en andere d ienstenleuerende sectoren.mensen en afdelingen die hun transacties beheren. Het leeuwendeel van de spelers van de financiele industrie is vandaag aangesloten op het netwerk van SwiftNet. T6 dure cd'sIn mei 2005 lanceerde Swift een analysedienst van financile berichtenstromen op zijn netwerk, dat de naam SwiftWatch meekreeg. 'Aanvankelijk kreeg elke klant de gegevens over zijn berichtenverkeer op cd-rom toegestuurd. Dat was een dure oplossing en relatief zwaar om te beheren," zegt Marc Martens. Om de kosten te drukken en tegelijk de toegankelijkheid van de dienst te verbeteren, besliste Swiftom een on-lineversie van zijn rapportagedienst te ontwikkelen. SwiftWatch is toegankelijk via de algemene website van Swift, maar uitsluitend voor gebruikers met een login en een wachtwoord. "Vanaf2006 kan de tool worden geconsulteerd via het beveiligde extranet van Swift," zegt Marc Martens. SwiftWatch, dat gebaseerd is op de PowerPlay-oplossing van Cognos, biedt iedere gebruiker van het netwerk de mogelijkheid om de omvang en de kosten van zijn berichtenverkeer op verschillende detailniveaus te analyseren. Traffic Analyser, het onderdeel van het SwiftWatch-gamma dat als eerste in dienst werd gesteld, maakt het mogelijk om het verkeer van verzonden en ontvangen berichten te analyseren. "Binnenkort wordt het ook mogelijk om de kosten van de berichten te meten en hun herkomst te bepalen. En vanaf volgende zomer stelt Swift zijn klanten een analysedienst ter beschikking die een overzicht geeft van hun uitgaven via Swift," zegt Marc Martens. Behalve een kostenanalyse en een uitkijk op het berichtenverkeer bevat Swiftwatch ook een besteldienst voor rapporten over de financiEle sector. Weldra worden ook de boordtabellen voorgesteld die speciaal voor de beheerders werden geconfigureerd. Nu a! rendabelHet verkeersvolume op het Swift-netwerk neemt al tien jaar toe. Omgekeerd is de prijs per bericht flink gedaald (van 0,50 euro in I 99 I tot 0, I 2 euro vandaag). Ook al weegt een dienst als SwiftWatch nauweli.lks door in het totale inkomen, toch biedt hij de operator een goedkope weg om de kleinere marges te compenseren. Het gebruik van SwiftWatch kost een financiele instelling tussen 7500 en24.600 euro perjaar. Een individuele gebruiker betaalt 1000 euro per jaar. Momenteel doen 65 financiele instellingen en 200 gebruikers een beroep op de nieuwe dienst. Swift schat de potentidle inkomsten van zijn on-lineservice op 2 tot 3 milJOeneuro perJaar. Philippe duTRENDS 24 NovEMBTRBusquiell eoose-memsr7!l
  3. 3. STRATEGIE 64HOEFRISKJAPANVEROVERTDe Japanners zijn helemaal gek van Frisk,hetfrisse muntje. Ligt dat aande Japanners of zit hier een uitgekiende strategie achter?68 72ZAKENIDEEEru A UICNCSSPECIAL E.TRENDSSamen met ons zusterblad Business ICT ging Trends bij zowel privd- als overheidsbedrijven op zoek naar het innovatieve gebruik van technologie. Over de boeiende vernieuwingen van de drie winnaars en de acht andere genomineerden leest u alles in deze e-Trends-special.98MENSEN ACHTER DE CIJFERSDirk Jacxsens (Leonidasl. g;1 prrwels(Ben0 Mobile)..Eric Dumez (Henkel)AlainWirE (Zetes).101COLUMNBuelens op scherp.FOHTUIN 102 HETGELDVANARKIMEDES Elf Belgische durfkapitaalfondsenkregen groen licht van de Vlaamse overheidom Vlaams spaargeld te investeren in startende Vlaamse bedrijven. Wie beheert die centen en bij wie mogen jonge ondernemers aankloppen voor vers kapitaal?111GOLUMNFiscaliteit volgens Van Dyck.STIJL 114FOGUS 32EEN ONBERISPELIJKEGARDEROBEWilt u er alttjd piekfijn uitzien? Lees dan snel deze handleiding met'very britishtouch'.118DE FAUTEUIL DIE U LAAT BEWEGENDe Japanse designerToshiyuki Kita ontwierp een nieuwe, bijzondereEXGLUSIEF:KARELB0S(BOSAL)Bosal is een van 's werelds grootste fabrikanten van uitlaatpijpen.Maar het is ook een erg gesloten familiebedrijf.Topman Karel Bos120liet voor 66n keert6ch in ziin kaarten kijken.Lawaai heeft een negatieve invloed op de arbeidsprestaties.41 ULMMS BETON STERKER122relu-fauteuil voor het Noorse bedrijf Stokke.0p1januari 2006 hergroepeert de lerse bouwmaterialenprcducent CRHzijn Vlaamse dochters in twee nieuwe vennoobchappen: Marlux-Klaps enSfadus.MGASTROEen culinaire Alpentopper.124GOLFDavid Howell (30) wint de HSBC Champions in Sjanghai.DEERFENISVAI'I'NONKEIIALBERTDe Belgische bioscoopwereld is nog niet helemaalvenadigd. Deze weekopent de groep Carpentier in Doornik een multiplex in'Kinepolis-stijl'.46WELZIJN126 128HET GEHEIM VAN INNOVATIEWat is het ultieme geheim van innovatieve bedrijven?Trends vroeg hetMOBIELPorsche Cayman S.BOEKENSpecial kunstboeken.aan de winnaars van de lnsead lnnovator Prize.13052Le Temps 0uiDe1MANAGERVANHETJAAR0 genomineerden voorde Managervan hetJaar2005. KiesuwAGENDA Reste. 0rdinary Man .Anne-Sophie Mutter. Baraque Frituur.132GOCKTAIL138OPINIEStavorieten.58COLLAB0RATIE D00R l'lATl0l,lALE BANKEen nieuw boek legt haarfijn uit hoe de Nationale Bank en de haute finance tijdens de Tweede Wereldoorlog verstriK raakten in de netten van decollaboratie.63GOLUM]'|De blik vanVan Overtveldt.Zaak-Lessius. Generatiepact. Renteverhoging.139 142 145KARL TNDEXCOLUMNCrols & Contra.146EMINENTVastgoed- en horecamagnaat Eddy Vermeersch.TRENDS 24NovEMBen zoosilxouot5