stil om rummet, fra 4. klasse

Download Stil om rummet, fra 4. klasse

Post on 28-Mar-2015

119 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I

h

nil

ffi^f-ilrt!.A

o-tyL d,^

bd'stu Jnd^k

rilO

MJ,

n' bnf,tlo frrfrsf*.jn1*, -.!r ,u-'',trut"Iul lr **yrlliwrat sywoth,dff-Qhdr^, s? rr',,., wn

dr]-,

.lrt._k "Ll -t-.*-ll* Ldtt"lsrysturq*

)* $

n pinnt*

"t

,--l^" 9*, pt^M,

dt u nnr,ut,W -t{ drrr

,^rd g"lnnl:Jn W-h*

5o

r dw d,"f***,do* rj* *dh$.I){rn d- srb,.norud-

fu',|*

inht, yn

*r ii*

' !;u po. :,.lu*,

/rdc,rirn*ff *?,*rryfu

,

-t{t .d/ dt-rt utlr-rWfrq[r, F*g{*rl*t" pln^" D.ur, -!r r}wr l{T,ii#C

h* i drern**. Sfrrrrn ht nn{ru r**d,sh*Yn,lJmtwn h*

r

dir b*s?n* ff ,eparlthtff pd sfr*J*ogs

inyt,lhnnrrs hnrr, l""g h

uarrl t^ r*b

yrl"", te-arlntrw

brr,h

-

illb,n

i ll

Sf

bt

il" M.fh'*

-fW"nJnn

&f,r's ffint*bs{,. qmI

rr lCt j"dd^?b," und,u"Jq{r$2ru.ss-{r-{1-

tt I T utrkl rruEiL CffYL"

ry -fr," r,msrr:*,@r t-n-{ dt,fd,.*Jt -,,q,ounnuh*t tA,ht

*

n""-_q-C (Ff?L* /W-*r

r{

M, dsd*.o,,

um 5, 5

^tlhorxr

dr tur?&

uo*,*n Sc[ u{ rh"J

* L}#r:Lit..;ttttlo,3

'n*ng" ru;. R r^*rJ j-t -

TltI

t

':, rr?*d, ft"#"- ,*i q*J:,fusr-Fn*,1

f.l

It quJ,ah,*hr- #,ft,t.

ft #nhrdi/

:ii'

f **, og J,rL C*i gtu Ur.w _er s#]_q,e,n h&b!

D jr *iuod {L {=***&&*'{nluraaslr

-b,"d} s ni L',*,

rT,a& n/Jgrj"

,j il3. $ry bf,\

h:,lis yneru

I

hr^,

=\tub-d'\hqSUN@,rsil srrhs\\e6;4\s\*.\{eq3 p$e-ffir$b,\lsl$K$L\.,

dtp

r

rn^o

Ut, rc,tf

9H-fl"{1 ffC"fiJ I

l. ,s

L*^r-nfur3

t"

r,l

i'

}'^\,i'Fg-n, t-*rYjt |,; i-;

! rftd *rcr*

tf

w

r;ic"bfut

aln* swx-shrt.e' rr:*ptI

Poltlrl

fteWIWL

rr*i

iryy1r:p"ft+3r

f,fu4{Ti..pgfo

t M_Mt

\IdJ.L'

L"+'rn-t'L

J'n

DFCI

l,J \T)J*,

1ffi1.^il-*:l'r

L

f

JI

I

i)

sL*#u-,

/,-* M

dffi eil

ftfus&, ry ,/tr -yr%4b, & *, /. g4t dd g.4*#"* $rryre"o I t.Rr' .: J .,.-r'U

M "b.V

-

-?."1, ru ;j

ry fu/t***/Uen, /,"r//

r* glno"rtr*rde

s /urr{t&

gd

(-/ttr

g*// //M/rru

rvrr, en fuf ,fu

/bt

:

fu.*n