stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo .r.a.2010/11 r.a.2010/11 r.a.2011/12

Download Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo .r.a.2010/11 r.a.2010/11 r.a.2011/12

Post on 01-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

POLITECHNIKA GDASKA

Stacjonarne studia pierwszego stopnia

na kierunku BudownictwoProgram studiw

syllabus

Rok akademicki 2010/2011

WYDZIA INYNIERII LDOWEJ I RODOWISKA

r.a.2010/11 r.a.2010/11 r.a.2011/12 r.a.2011/12 r.a.2012/13 r.a.2012/13 r.a.2013/14W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P ECTS W C L P s ECTS

BSP001 Jzyk obcy 2 1 2 1 2 1 2 1BSP002 WF 2 2BSP003 Ekonomia 2 1 3BSP091 Psychologia zagroe spoecznych 1 1BSP004 Matematyka I, II, III 3 3 9 3 3 8 2 2 6BSP005 Fizyka I, II 2 1 6 1 1 5BSP006 Chemia 2 3 1 1BSP007 Geometria wykrelna 1 1 1 5BSP008 Rysunek techniczny 1 1 4BSP009 Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) 1 1BSP010 Geologia W, Geologia P 2 3 1 2BSP011 Wstp do budownictwa 2 3BSP012 Mechanika oglna 3 3 8BSP013 Technologie informacyjne 1 1 2BSP014 Materiay budowlane 1 1 2BSP015 Wytrzymao materiaw 3 3 6BSP016 Budownictwo oglne I, II, III 2 1 1 5 2 1 1 4 1 1BSP017 Budowa drg i autostrad I, II 2 1 3 2 1 1 4BSP018 Drogi szynowe I, II 1 1 2 2 1 1 4BSP019 Fizyka budowli 1 1 2BSP020 Mechanika budowli 3 3 8BSP038 Dynamika budowli 1 1 1 3BSP021 Metody obliczeniowe 1 1 2 BSP022 Komputerowa analiza konstrukcji 2 3BSP023 Mechanika gruntw 2 1 1 5 BSP024 Fundamentowanie 2 2 1 6 BSP025 Technologia betonw 1 1 3BSP026 Metody dowiadczalne w analizie konstrukcji 1 1BSP027 Geodezja 1 1 1 3BSP028 Konstrukcje betonowe I, II 2 2 3 3 1 1 1 6BSP029 Konstrukcje metalowe I, II 2 2 3 2 1 2 5BSP030 Instalacje budowlane 2 2 3BSP031 Hydraulika i hydrologia 2 1 1 4BSP032 Budownictwo wodne i morskie 1 1 2BSP033 Technologia i organizacja robt budowlanych 3 1 1 5BSP034 Ekonomika budownictwa 2 2 3BSP035 Mosty i tunele 2 2 3 BSP036 Budownictwo przemysowe 1 1 2

Przedmioty specjalistyczne 4 2 2 3 14BSP090 Prawo budowlane 1 1

Przygotowanie do egzaminu dypl. 2BSP092 Praktyka oglnobudowlana I (4 tyg), II (4 tyg) 3 3

Praca dyplomowa 13

10 6 0 2 30 12 7 1 1 30 12 12 4 1 30 11 13 4 2 33 17 12 3 2 30 13 10 3 5 33 5 2 0 2 3 30

obowizkowe szkolenia (sem I )BHPiPPO, Szkolenie biblioteczne, Elementy ratownictwa medycznego, Ocrona wasnoci intelektualnej

Kod

przedmiotu

Sem. I Sem. IIPrzedmiot

3029czna suma godzin / ECTS 18 21 1234 31

Sem. VIISem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI

Profile dyplomowania na semestrze VII

W C L P S ECTSPrzedmioty specjalistyczne 4 2 2 3 14

BSP037 Projektowanie nawierzchni 2 1 3BSP038 Technologia robt drogowych 1 1 3BSP039 Inynieria materiaw drogowych 1 1 1 4BSP040 Seminarium dyplomowe 3 4BSP041 Remonty i modernizacja budynkw 2 1 1 5BSP042 Konstrukcje drewniane 1 1 3BSP043 Techniki i technologie budowlane 1 1 2BSP044 Seminarium dyplomowe 3 4BSP045 Budownictwo wodne 1 1 3BSP046 Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa 1 1 2BSP047 Budownictwo morskie 1 1 3BSP048 Budowa i utrzymanie portw i torw wodnych 1 1 2BSP049 Seminarium dyplomowe 3 4BSP050 Inynieria ruchu kolejowego 1 1 2BSP051 Technologia napraw torowych 1 1 2BSP052 Projektowanie ukadw torowych 1 1 3BSP053 Projektowanie drg szynowych 1 1 3BSP054 Seminarium dyplomowe 3 4BSP055 Geodezja inynieryjna 1 1 3BSP056 Geodezja satelitarna 1 1 2BSP057 Rachunek wyrwnawczy 1 1 2BSP058 Fotogrametria i teledetekcja 1 1 3BSP059 Seminarium dyplomowe 3 4BSP060 Fundamentowanie budowli hydrotechnicznych 1 1 3BSP061 Geosyntetyki w budownictwie 1 1 3BSP062 Odwodnienia budowlane 1 1 2BSP063 Geologia inynierska i hydrogeologia 1 1 2BSP064 Seminarium dyplomowe 3 4BSP065 Inynieria ruchu 2 1 1 5BSP066 Projektowanie wzw i skrzyowa 2 1 1 5BSP067 Seminarium dyplomowe 3 4BSP068 Podstawy inynierskich konstrukcji betonowych 2 1 1 5BSP069 Podstawy konstrukcji spronych 1 1 3BSP070 Techniki betonowania 1 1 2BSP071 Seminarium dyplomowe 3 4BSP072 Podstawy specjalnych konstrukcji metalowych 1 1BSP073 Podstawy konstrukcji zespolonych 1 1 2BSP074 Wytwarzenie i monta konstrukcji metalowych 2 1 4BSP075 Strucad 2 3BSP076 Seminarium dyplomowe 3 4BSP077 Modelowanie konstrukcji inynierskich 2 1 1 5BSP078 Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji inynierskich1 1 3BSP079 Stateczno i nono graniczna konstrukcji prtowych 1 1 2BSP080 Seminarium dyplomowe 3 4BSP081 Technologia robt specjalnych 1 1 3BSP082 Komputerowe wspomaganie zarz. przeds. 1 1 3BSP083 Podstawy organizacji procesu inwestycyjnego 1 1 2BSP084 Podstawy zarzdzania i marketingu 1 1 2BSP085 Seminarium dyplomowe 3 4BSP086 Mosty betonowe 2 1 4BSP087 Mosty metalowe 2 1 4BSP088 Podstawy oblicze i ksztatowania konstr. most 2 2BSP089 Seminarium dyplomowe 3 4

4 2 0 2 3 14

Budownictwo Oglne

Profil dyplomowaniaKod

przedmiotu

Technologia i Organizacja Budownictwa

Modelowanie Konstrukcji Inynierskich

Budowa Drg i Autostrad

Konstrukcje Mostowe

Drogi Szynowe

Inynieria Ruchu

czna suma godzin/ECTS

Sem. VIIPrzedmiot

11

Budownictwo Wodne i Morskie

Geotechnika

Konstrukcje Metalowe

Konstrukcje Betonowe

Geodezja Inynieryjna

Politechnika Gdaska Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

Kod przedmiotu: BSP001 BSP001 JZYK OBCY

Kierunek: BudownictwoStudia pierwszego stopnia

Osoba odpowiedzialna: mgr Ewa Jurkiewicz - Skiewicz

Studia stacjonarne Studium Jzykw Obcych

Rok: II-III/ Semestr: 3-6 Jzyk wykadowy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpaski, rosyjski lub szwedzkiWymiar godzinowy w semestrze:

w c p l s Punkty ECTS: 1/semestr30 Forma zaliczenia: zaliczenie

Treci ksztacenia: Studium Jzykw Obcych naucza nastpujcych jzykw: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpaskiego, rosyjskiego i szwedzkiego. Prowadzimy zajcia na szeciu poziomach zaawansowania: od podstawowego do proficiency w moduach jzyka oglnego i specjalistycznego. Nasi lektorzy opracowuj programy autorskie jzyka obcego specjalistycznego dostosowane do zrnicowanych potrzeb studentw Wydziau Inynierii Ldowej.

Efekty ksztacenia: Opanowanie umiejtnoci komunikowania si w wybranym jzyku obcym na odpowiednim poziomie zaawansowania poprzez doskonalenie sprawnoci: czytania, pisania, mwienia i suchania; poznanie i umiejtno zastosowania akademickich sprawnoci, takich jak: pisanie listw formalnych, streszcze, raportw, esejw, czytanie i analiza tekstw naukowych, danych, grafw, przygotowywanie prezentacji i innych form wypowiedzi dla celw zawodowych i akademickich, uczestniczenie w wiczeniach i wykadach prowadzonych w jzyku obcym; swobodne funkcjonowanie w rodowisku zawodowym i uczelnianym w wybranym jzyku obcym;

Zalecana literatura: Jzyk oglny

1. Straightforward elementary advanced series, Lindsay Clandfield, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan; 2006 2007;

2. New Proficiency Gold, Jacky Newbrook, Judith Wilson, Longman 2006;3. Studio d A1, B2, B1 Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme, Britta Winzer,

Rita Niemann, Carla Christiany, rozdziay 1-10;4. Ciao! Jzyk woski dla pocztkujcych, Anna Tylusiska, Delta;5. Troll. Jzyk szwedzki: teoria i praktyka, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Ewa

Mrozek-Sadowska, Sowo, Obraz, Terytoria, 20076. Nuevo Ven 1, F. Castro, F.Marin, R. Morales, S. Rosa, Edelsa 2005;7. Alter Ego 1 , autorzy: Annie Berthet, Catherine Hugot, V. Kizirian, Batrix

Sampsonis, Monique Waendendries, Wydawnictwo: Hachette Livre;8. Nowe repetytorium z jzyka rosyjskiego, Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis, PWN

1995;

2

Politechnika Gdaska Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska

Jzyk specjalistyczny9. E. Romaniuk, Reader Friendly Civil Engineering, SPNJO Politechniki

Krakowskiej, Krakw 2004;10.E. Romaniuk, J. Wrana, Modern Wonders of Civil Engineering, SPNJO

Politechniki Krakowskiej, Krakw 200711.Gazda A., Ittner M., Rocznik I., Selected Aspects of Technical English,

Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice 2006;12.English Language for Construction Managers. Technical Construction Language.

Intermediate Course No.1, Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

13.English Language for Construction Managers. Principles of the management in Construction. Intermediate Course No.2, Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

14.English Language for Construction Managers.Procurement and Tendering Procedures. Advanced Course No.1, . Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

15.English Language for Construction Managers. Joint Ventures / Partnering / Subcontracting. Advanced Course No.2, . Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

16.English Language for Construction Managers. Project cost estimation and cost management. Advanced Course No.3, . Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

17.English Language for Construction Managers. International Contract Conditions. Advanced Course No.4, . Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

18.English Language for Construction Managers. Marketing / Business Development. Advanced Course No.5, Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

19.English Language for Construction Managers. Quality Management in Construction. Advanced Course No.6, . Awarded with European Language Label, Politechnika Warszawska 2004;

20.S.Lipecki, Technical Texts in Mechanics and Civil Engineering, Wydawnictwo Politechniki Gdaskiej 2003, Politechnika Warszawska 2004;

21.M. Grzegoek, I.Starmach, English for Environmental Engineering, SPNJO Politechniki Krakowskiej, Krakw 2004;

22.E. Sieko, H. Bramska, Materiay pomocnicze do nauki Jzyka Angielskiego na kierunka