soalan ramalan upsr 2019 sains - onestoplist.com · 1 ramalan upsr © 2019 [lihat halaman sebelah...

21
1 RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah SULIT SAINS Kertas 1 018/1 September 2019 1 jam SOALAN RAMALAN UPSR 2019 Nama : ……………………………………………………… Kelas : ……………………… SAINS Kertas 1 Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

Upload: others

Post on 19-Feb-2020

66 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

1

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SAINS

Kertas 1

018/1

September

2019

1 jam

SOALAN RAMALAN UPSR

2019

Nama : ……………………………………………………… Kelas : ………………………

SAINS Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C

dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan

kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah

dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

2

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

1. Rajah 1 menunjukkan sejenis interaksi antara dua organisma.

Apakah jenis interaksi itu?

A. Komensalisme

B. Mutualisme

C. Parasitisme

D. Persaingan

2. Rajah 2 menunjukkan dua jenis haiwan.

Bagaimanakah dua haiwan itu memastikan kemadirian spesies

masing-masing?

A. Bertelur banyak

B. Melindungi telur dengan lapisan berlendir

C. Menyembunyikan telur di bawah batu

D. Menyerang pemangsa yang menghampiri telur

3

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

Beg plastik

K L

3. Rajah 3 menunjukkan satu siratan makanan di sebuah ladang.

Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan tikus bertambah?

A. Bilangan ular akan berkurang

B. Bilangan pokok jagung akan berkurang

C. Pokok jagung dapat menghasilkan buah yang banyak

D. Bilangan burung akan bertambah

4. Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan tentang proses fotosintesis. Dua

tumbuhan berpasu diletakkan di luar rumah dan disiram dengan air.

Tumbuhan K tidak dapat menjalankan fotosintesis tetapi tumbuhan L dapat

menjalankan fotosintesis.

Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan K untuk menjalankan proses

fotosintesis?

A. Air C. Karbon dioksida

B. Cahaya matahari D. Klorofil

4

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

Objek

Objek

Objek

5. Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh objek yang sama tinggi untuk

tumbang apabila ditolak dengan daya yang sama.

Carta palang manakah yang mewakili kestabilan objek?

A.

B.

C.

D.

Objek Masa yang diambil oleh objek untuk tumbang (saat)

P 30

Q 50

R 40

Lua

s ta

pa

k (

cm)

Lua

s ta

pa

k (

cm)

Lua

s ta

pa

k (

cm)

Lua

s ta

pa

k (

cm)

Objek

5

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

6. Rajah 5 menunjukkan satu penyiasatan tentang organ pernafasan seekor

pepatung.

Bahagian abdomen seekor pepatung dimasukkan ke dalam air. Didapati

pepatung tersebut mati selepas 10 minit.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian ini?

A. Pepatung itu akan mati selepas 10 minit

B. Pepatung itu tidak dapat berenang di dalam air

C. Pepatung itu bernafas melalui peparu

D. Pepatung itu bernafas melalui spirakel di bahagian abdomen

7. Rajah 6 menunjukkan alat pengukur untuk mengukur garis lengkung.

Aktiviti manakah yang paling sesuai dilakukan dengan menggunakan alat

pengukur itu?

A. Mengukur diameter bola keranjang

B. Mengukur ketebalan pokok

C. Mengukur lilitan batang pokok

D. Mengukur panjang tingkap

Air

Benang

6

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

8. Jadual 2 menunjukkan jarak penyebaran biji benih daripada pokok induknya.

Antara yang berikut, carta palang yang manakah mewakili persaingan

antara anak pokok dengan pokok induknya?

A.

B.

C.

D.

Biji benih Jarak penyebaran (cm)

K 35

L 30

M 24

N 42

Ketinggian

Anak pokok

Ketinggian

Anak pokok

Ketinggian

Anak pokok

Ketinggian

Anak pokok

7

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

9. Rajah 7 menunjukkan satu spesies haiwan yang terancam.

Apakah sebab utama yang mengakibatkan bilangan spesies haiwan itu

semakin berkurang?

A. Tumpahan minyak

B. Kenaikan suhu air laut

C. Ribut taufan

D. Kehilangan tempat untuk bertelur

10. Rajah 9 menunjukkan satu litar eletrik.

Bagaimanakah mentol-mentol dapat menyala dengan lebih terang?

A. Menyambungkan mentol-mentol secara selari

B. Menambahkan bilangan mentol

C. Menggunakan wayar yang lebih panjang

D. Menambahkan bilangan suis dalam litar

Mentol

Sel kering

Wayar

Suis

8

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

11. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis tanah yang digunakan dalam satu

penyiasatan.

Carta palang manakah yang menunjukkan isi padu air yang betul di dalam

silinder selepas 200 ml air dituangkan ke dalam setiap jenis tanah?

A.

B.

C.

D.

Air

Tanah P (tanah pasir)

Corong turas

Kapas

Air Air

Corong turas Corong turas

Kapas Kapas

Tanah Q (tanah liat) Tanah R (tanah kebun)

Isip

ad

u a

ir(m

l)

Jenis tanah

Isip

ad

u a

ir(m

l)

Jenis tanah

Isip

ad

u a

ir(m

l)

Jenis tanah

Isip

ad

u a

ir(m

l)

Jenis tanah

9

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

12. Rajah di bawah menunjukkan seorang pemanah menarik anak panah.

Apakah perubahan tenaga yang terlibat apabila pemanah itu melepaskan

anak panah?

A. Tenaga kinetik → tenaga kimia → tenaga keupayaan

B. Tenaga kimia → tenaga keupayaan → tenaga kinetik

C. Tenaga kimia → tenaga kinetik → tenaga keupayaan

D. Tenaga keupayaan → tenaga kinetik → tenaga bunyi

13. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kapal terbang.

Pernyataan manakah yang menerangkan daya M yang bertindak pada

permukaan kapal terbang itu?

A. Daya M dapat mempercepat kelajuan kapal terbang

B. Bentuk aerodinamik kapal terbang dapat meningkatkan daya M

C. Daya M ialah rintangan udara di sepanjang permukaan kapal

terbang

D. Daya M wujud pada arah yang sama dengan arah gerakan kapal

terbang

M

10

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

14. Rajah dibawah menunjukkan sebatang straw diletakkan di dalam sebuah

gelas yang berisi air. Amani mendapati straw itu kelihatan bengkok.

Mengapakah pemerhatian ini terjadi?

A. Cahaya dibiaskan

B. Cahaya tidak boleh menembusi objek legap

C. Cahaya dipantulkan

D. Cahaya bergerak lurus

15. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘daya’?

A. Daya ialah jarak yang dilalui oleh objek

B. Daya ialah tahap kepanasan atau kesejukan sesuatu objek

C. Daya ialah cepat atau lambat sesuatu objek bergerak

D. Daya ialah tarikan atau tolakan yag bertindak ke atas sesuatu objek

16. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti.

Antara berikut aktivti manakah yang melibatkan daya yang sama seperti

aktiviti di atas?

A. Memaku dinding

B. Mengemop lantai

C. Menolak troli

D. Membuka laci

11

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

17. Azmil mendapati mentol yang digunakan dalam penyiasatannya semakin

malap. Apakah yang harus dilakukan oleh Azmil supaya mentol itu lebih

cerah?

A. Gantikan dengan mentol yang lebih besar

B. Gantikan wayar penyambung

C. Gantikan suis

D. Tambahkan bilangan sel kering

18. Rajah 13 menunjukkan sejenis jeruk.

Apakah yang menyebabkan jeruk boleh tahan lebih lama?

A. Suhu tinggi telah membunuh kebanyakan bakteria

B. Air daripada makanan telah disingkirkan

C. Botol tidak mengandungi udara

D. Mempunyai keasidan dan kepekatan gula yang tinggi

19. Rajah di bawah menunjukkan Rizwan sedang bermain karom.

Apakah yang boleh dilakukan oleh Rizwan supaya buah karom bergerak

dengan lebih mudah di atas papan karom?

A. Tabur tepung asid borik di atas papan karom

B. Letak pelapik anti gelincir dibawah papan karom

C. Jemur buah karom di bawah kipas

D. Tuang gris di atas papan karom

12

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

20. Maklumat di bawah menunjkkan urutan perubahan keadaan tenaga bagi

satu alat yang sering digunakan dalam kehidupan seharian.

Antara yang berikut, dalam alat manakah perubahan keadaan tenaga ini

berlaku?

A. C.

B. D.

21. Suzy membawa bersama kameranya semasa mengikut aktiviti berakit di

sebatang sungai. Dia menyimpan kamera itu di dalam sebuah beg dan

mendapati kameranya tidak basah. Apakah jenis bahan yang digunakan

untuk membuat beg itu?

A. Kapas

B. Kayu

C. Kulit

D. Kain sintetik

22. Maklumat di bawah menerangkan ciri buruj Q.

A. Biduk

B. Belantik

C. Pari

D. Skorpio

Tenaga elektrik Tenaga Kinetik + Tenaga Bunyi

Segugusan bintang yang membentuk corak menyerupai

seorang pemburu dengan pedang

Menunjukkan arah Kutub Utara

13

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

23. Rajah di bawah menunjukkan sejenis makanan yang diawet secara

pemasinan.

Apakah yang menyebabkan ikan itu tahan lebih lama?

A. Terdapat perisa tambahan yang ditambah pada ikan itu

B. Garam yang ditambah menyingkirkan air daripada ikan

C. Terdapat kelembapan dalam ikan

D. Tiada udara di dalam ikan tersebut

24. Rajah di bawah menunjukkan pengurusan bahan buangan secara

terancang.

Apakah P dalam rajah di atas?

A. Dibakar secara terbuka

B. Dihantar ke kilang pemprosesan untuk dikitar semula

C. Dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan

D. Dibuang ke dalam sungai

Pusat pengumpulan sampah

P Dibakar di dalam

insinerator

14

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

25. Rajah di bawah menunjukkan beberapa makanan yang diawet secara

pengetinan.

Apakah yang menyebabkan makanan itu tahan lebih lama?

A. Tiada udara di dalam tin

B. Tiada air di dalam tin

C. Terdapat bahan-bahan semulajadi di dalam tin

D. Terdapat perisa tambahan di dalam tin

26. Apakah sifat sepunya bagi cecair dan gas?

A. Mempunyai jisim

B. Mempunyai isi padu yang tetap

C. Mempunyai bentuk yang tetap

D. Boleh dimampatkan

27. Ain menghadapi kesukaran mendengar degupan jantung Fatimah. Alat

manakah yang sesuai digunakan untuk mengatasi masalahnya?

A. Kaleidoskop

B. Mikroskop

C. Stetoskop

D. Periskop

28. Maklumat yang berikut adalah tentang planet Z.

Apakah planet Z?

A. Utarid B. Zuhal

C. Zuhrah D. Marikh

Planet kedua dari Matahari

Kebanyakan udaranya ialah karbon dioksida

Suhu permukaannya boleh mencapai sehingga 480℃

15

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

U

29. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang sebatang tiang yang

terbentuk pada waktu berlainan.

Bayang-bayang manakah yang terbentuk pada pukul 5 petang?

A. J

B. K

C. L

D. M

30. Rajah di bawah menunjukkan empat kumpulan makanan.

Antara yang berikut, yang manakah fungsi utama makanan dalam

kumpulan R ?

A. Mencegah penyakit

B. Membantu tumbesaran

C. Membantu menjaga kesihatan

D. Memberi tenaga

Tiang

J

L

M

K

R

16

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

Y Z X W

P - Planet yang paling dekat dengan Matahari

Q - Planet yang paling cantik

R - Planet yang paling jauh dan sejuk dalam Sistem Suria

31. Rajah di bawah menunjukkan perkembangan teknologi dalam bidang

pengangkutan udara.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul tentang

perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan udara?

A. Y,W,Z,X

B. Y,W,X,Z

C. W,Z,Y,X

D. W,Y,Z,X

32. Pernyataan berikut ialah maklumat tentang tiga planet dalam Sistem Suria.

Antara yang berikut, yang manakah mewakili P,Q dan R?

A.

B.

C.

D.

P Q R

Zuhal Utarid Neptun

Zuhal Neptun Utarid

Utarid Neptun Zuhal

Utarid Zuhal Neptun

17

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

33. Rajah di bawah menunjukkan tiga reka cipta dalam teknologi moden.

Apakah persamaan tentang reka cipta dalam teknologi moden di atas?

A. Memudahkan perjalanan

B. Menyebabkan pencemaran udara

C. Meningkatkan kualiti kesihatan manusia

D. Menjimatkan masa

34. Rajah di bawah menunjukkan tayar kereta yang pancit.

Mesin manakah yang paling sesuai untuk menjadikan kerja menukar tayar

lebih mudah?

A. C.

B. D.

18

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

Kanopi

35. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kotak berisi barang yang perlu

dimasukkan ke dalam lori oleh dua orang pekerja.

Apakah cara yang terbaik yang boleh digunakan untuk menjadikan kerja itu

lebih mudah?

A. Menggunakan roda dan gandar

B. Menggunakan satah condong

C. Menggunakan kren

D. Menggunakan tuas

36. Rajah di bawah menunjukkan sekaki payung bazar.

Apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kestabilan payung bazar

itu?

A. Menambah bilangan kaki payung

B. Merendahkan kedudukan kanopi payung

C. Meninggikan kedudukan kanopi payung

D. Menggantikan kaki payung itu dengan logam yang lebih kuat

Kaki

19

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

37. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan urutan peringkat kejadian

gerhana Matahari yang betul?

A.

B.

C.

D.

38. Rajah dibawah menunjukkan lengan manusia.

Apakah P, Q dan R?

A.

B.

C.

D.

P Q R

Beban Daya Fulkrum

Fulkrum Daya Beban

Beban Fulkrum Daya

Daya Beban Fulkrum

P

Q

R

20

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

39. Rajah 25 menunjukkan empat kaedah yang digunakan oleh manusia untuk

membajak.

Pilih urutan yang betul tentang perkembangan teknologi itu.

A. X→Y→W→Z

B. X→W→Y→Z

C. Y→X→W→Z

D. W→X→Y→Z

40. Rajah dibawah menunjukkan seorang pekerja sedang mengangkat batu-

bata ke tingkat atas bangunan.

Apakah mesin ringkas yang boleh digunakan untuk lebih memudahkan kerja

yang ditunjukkan di atas?

A. Skru

B. Baji

C. Gear

D. Takal

Kertas soalan tamat

X Y Z W

21

RAMALAN UPSR © 2019 [Lihat halaman sebelah

SKEMA JAWAPAN

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. D

7. C

8. B

9. D

10. A

11. A

12. B

13. C

14. A

15. D

16. B

17. D

18. D

19. A

20. A

21. D

22. B

23. B

24. B

25. A

26. A

27. C

28. C

29. D

30. D

31. C

32. D

33. D

34. D

35. B

36. B

37. B

38. A

39. A

40. D