skema peperiksaan

of 23 /23
BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 1.1 : IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA ( Rujuk halaman 3 - 5 buku teks ) Takrif Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah Negara lain untuk kepentingan tertentu. Imperialis Dan Negara yang diijajah KUASA IMPERIALIS KUASA IMPERIALIS BARAT BARAT NEGARA YANG DIJAJAH NEGARA YANG DIJAJAH PORTUGAL PORTUGAL Melaka SEPANYOL SEPANYOL Filipina BELANDA BELANDA Indonesia BRITAIN BRITAIN Tanah Melayu, Burma PERANCIS PERANCIS IndoChina AMERIKA SYARIKAT AMERIKA SYARIKAT Filipina Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 1 6 FAKTOR IMPERIALI SME BARAT DI ASIA TENGGARA Keduduka n Strategi k Revolusi Perindust rian Kekaya an bahan Mentah Beban Orang Putih/Tugas Menyebarkan tamadun Sistem Pengangku tan dan Perhubung an Persainga n Kuasa- kuasa Barat Menyebark an Kristian

Upload: eriire79

Post on 16-Apr-2015

132 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

xc

TRANSCRIPT

Page 1: skema peperiksaan

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1.1 : IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA ( Rujuk halaman 3 - 5 buku teks )

Takrif Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah Negara lain untuk kepentingan tertentu.

ImperialisDan Negara yang diijajah

KUASA IMPERIALISKUASA IMPERIALIS BARATBARAT

NEGARA YANG DIJAJAHNEGARA YANG DIJAJAH

PORTUGALPORTUGAL Melaka

SEPANYOLSEPANYOL Filipina

BELANDABELANDA Indonesia

BRITAINBRITAIN Tanah Melayu, Burma

PERANCISPERANCIS IndoChina

AMERIKA SYARIKATAMERIKA SYARIKAT Filipina

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 1

6 FAKTOR IMPERIALI

SME BARAT DI

ASIA TENGGAR

A

Kedudukan Strategik

Revolusi Perindustrian Kekayaan

bahan Mentah

Beban Orang Putih/Tugas

Menyebarkan tamadun

Sistem Pengangkutan

dan Perhubungan

Persaingan Kuasa-kuasa

Barat

Menyebarkan Kristian

Page 2: skema peperiksaan

1.2: PERUBAHAN SISTEM POLITIK

1.2.1 : PENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARAT (Rujuk halaman 8 buku teks)

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI FILIPINA - Rujuk halaman 8 – 9 buku teks

Penjajah Sepanyol, Amerika Syarikat……………………………………………………..

Sebelum

Imperialisme - daerah kecil dipanggil barangay

- Diperintah oleh datu

- ada kerajaan Islam di selatan kepulauan Filipina

Semasa Imperialisme- Pentadbiran berpusat

- Diperintah oleh Gabenor Jeneral

- DiKetuai Ketua Datuk Bandar ( Pentadbir wilayah) dan Gabenor Kecil.(pentadbir bandar)

Pentadbiran tempatan melalui Sistem Encomienda

yang diketuai oleh Encomiendero

* Penyatuan barangay menyebabkan pemerintahan tradisional dan datu

merosot.

* Tugas Encomiendero – menjaga keamanan, mengutip cukai dan

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 2

5 CIRI BIROKRAS

I BARAT

Kerajaan Pusat diketuai Gabenor Jeneral

Menubuhkan Kerajaan Pusat

Menggunakan undang-undang barat

Penubuhan biro/jabatan

Pegawai Barat mengetuai Biri/Jabatan

Page 3: skema peperiksaan

mengkristiankan penduduk.

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI INDONESIA - Rujuk halaman 9 buku teks

Penjajah Belanda

Sebelum

Imperialisme Kerajaan berasingan seperti Bantam, Mataram Diketuai oleh raja dan dibantu pembesarPentadbiran tempatan oleh Bupati

Semasa Imperialisme

- Pentadbiran dibahagi 2 iaitu

i. pentadbiran Pusat

ii.Pentadbiran Tempatan

- Pentadbiran Pusat diperintah Gabenor Jeneral - Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan di bawah pengawasan Belanda

- Penubuhan :

i) Jabatan Kerajaan- Kerajaan-Pelajaran, Pertanian

ii) Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan.

iii) Volksraad –Majlis Rakyat sebagai langkah ke arah kemerdekaan

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI BURMA - Rujuk halaman 10 – 11 buku teks

Penjajah British

Sebelum

Imperialisme

- Pemerintahan Beraja – Dinasti Konbaung.. - Hluttaw - Penasihat Raja- Undang-undang tradisional diamalkan - Raja Penaung agama Buddha.

Semasa Imperialisme

- Dinasti Konbaung berakhir, institusi Raja. inst Raja tersingkir, jawatan pembesar tempatan terhapus

- Pesuruhjaya British menjadi pemerintah tertinggi

* Pengenalan ‘Akta Kampung Ulu Burma 1888 dan Akta Perkampungan Burma 1898 melenyapkan terus sistem melenyapkan terus sistem pemerintahan tradisional.pemerintahan tradisional.

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 3

Page 4: skema peperiksaan

-- Pentadbiran daerah diambil oleh Pentadbiran daerah diambil oleh Myo OkMyo Ok (Pegawai (Pegawai Bandaran )Bandaran )

-- Undang-undang Undang-undang Barat Barat diperkenalkan diperkenalkan

-- Pengaruh Buddha merosot kerana Pengaruh Buddha merosot kerana fungsi raja sebagai fungsi raja sebagai penaung sami diambil alih oleh undang-undang barat.penaung sami diambil alih oleh undang-undang barat.

-- Majlis Perundangan dikenalkan.Majlis Perundangan dikenalkan.

-- Beberapa jabatan ditubuhkan –Beberapa jabatan ditubuhkan –Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhutanan, Kesihatan, Pelajaran Kesihatan, Pelajaran

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI INDOCHINA - Rujuk halaman 11 buku teks

Penjajah Perancis

Sebelum

Imperialisme

- Kerajaan Berasingan- Ditadbir kerajaan berpusat berkuasa mutlak - Setiap birokrasi diketuai golongan mandarin

– dipengaruhi pentadbiran China

- Mandarin dipilih melalui peperiksaan bahasa dan kesusasteraan China

Semasa

Imperialisme

- Diketuai Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris

- Birokrasi Barat diperkenalkan - Pegawai barat mengetuai birokrasi

Leftenan Gabenor ialah Ketua Wilayah- Membentuk sebuah kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise- Undang-undang diluluskan Parlimen Perancis - Pentadbiran kerajaan pusat tidak dicampuri kerajaan pusat tetapi mereka perlu

membayar cukai dan menyediakan kerahan tenaga.Union Indochinoise:

- Persekutuan IndoChina - Terdiri daripada Vietnam & Kemboja serta Laos (1904)- Diketuai Gabenor Jeneral- Perancis menguasai pentadbiran

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI ITANAH MELAYU - Rujuk halaman 12 buku teks

Penjajah Portugal, Belanda, British

Sebelum

Imperialisme

- Melaka- Sistem Pembesar 4 Lipatan- Penaklukan Portugis meruntuhkan inst. Raja di Melaka- Terdiri daripada negeri Melayu - Raja sebagai ketua pemerintah - Pembesar tradisional ialah pembesar tempatan

Mengamalkan undang-undang sendiri / tempatan.

Semasa Imperialisme- Pemusatan kuasa di bawah Pesuruhjaya Tinggi - Menjalankan pemerintahan tidak langsung melalui raja dengan

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 4

Page 5: skema peperiksaan

menggunakan Sistem Residen dan Penasihat - Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan menjadi NEGER-

NEGERI SELAT- Gabenor pemerintah tertinggi NEGERI-NEGERI SELAT dibantu residen

kaunselor - Pentadbiran kampung dan penghulu dikekalkan- NNM ( Perak, Selangor, N.Sembilan dan Pahang) memperkenalkan Sistem

NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU- Residen amat berpengaruh.- NNMTB ( Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu & Johor) memperkenalkan

Sistem NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU

- Tugas utama residen dan penasihat ialah menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat dan agama Islam

- Memperkenalkan sistem kehakiman barat - Pelaksanaan sistem pungutan cukai - Pegawai Inggeris merupakan pemerintah birokrasi barat - Pembahagian negeri kepada daerah- Penubuhan balai polis- Peranan raja dan pembesar Melayu terjejas.

PERUBAHAN BIROKRASI BARAT DI ITHAILAND - Rujuk halaman 12 - 13 buku teks

Penjajah Tidak dijajah

BIROKRASI BARAT- Birokrasi barat diperkenalkan sendiridiperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja

Chulalongkorn - Raja Mongkut melantik 80 80 penasihatpenasihat baratbarat untuk mengetuai pelbagai

jabatan di samping melatih pegawai tempatan

- Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah,Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri

- Juruaudit dari Britain dilantik berkhidmat dalam perbendaharaan negara - Muncul golongan baru dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan

- 1932- sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak .

Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi - Badan penasihat raja dalam pentadbiran negara

Kabinet Menteri Terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan barat yang mengetuai kementerian

KESAN BIROKRASI BARAT – Rujuk halaman 13 buku teks

1. Menguasai ekonomi tanah jajahan untuk kepentingan mereka

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 5

Page 6: skema peperiksaan

2. Institusi pemerintahan beraja masih kekal tetapi peranannya berkurangan

3. Birokrasi Barat mengambil alih peranan raja dan pembesar yang akhirnya membawa kepada tercetusnya gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.

1.2 : NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Maksud nasionalisme: - Rujuk halaman 14 buku teks

Perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air daripada kuasa politik, cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing.

1.3.1 : FAKTOR-FAKTOR KEMUNCULAN NASIONALISME – Rujuk halaman 14 -17 buku teks

BIL FAKTOR KETERANGAN

1 Dasar Penjajahan Barat

Timbul perasaan tidak puas hati rakyat yang dijajah kerana:

Sistem birokrasi barat membuat rakyat tempatan

tidak berpeluang melibatkan diri dalam pentadbiran moden

Rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional

Sistem Tanaman Paksa (Indonesia) dan Sistem Polo

(Filipina) menindas penduduk peribumi

Penjajah mewujudkan jurang sosial kerana mereka menganggap mereka dalam kelas tersendiri- hanya bergaul dengan golongan elit tempatan dan sesama sendiri.

Dasar keterbukaan terhadap kemasukan kaum imigran yang turut menguasai bidang ekonomi.

2 Pengaruh Agama

Agama telah menyatukan penduduk tempatan untuk

menghadapi penindasan, pengaruh budaya barat dan agama Kristian

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 6

Page 7: skema peperiksaan

Contoh : Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu

: Penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma

- Gerakan Islah memperjuangkan Pan-Islamisme (Penyatuan dunia Islam menentang barat)

Agama Kristian yang diperkenalkan Sepanyol telah

menyatukan penduduk peribumi untuk menentang

Sepanyol kerana penganut Kristian tempatan dianggap

kelas dua berbanding penganut Kristian di Sepanyol

3 Karya Kesusasteraan

Karya sebagai media untuk menyampaikan mesej

kesengsaraan dan kekecewaan terhadap penindasan penjajah – bangkit kesedaran rakyat .

Di Filipina, novel ‘ Noli de Tangere karya Jose Rizal –

mencetuskan gerakan nasionalisme dan menjadi inspirasi gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Di Indonesia, cerpen “Kerkil-kerikil Tajam’ dan puisi ‘Ke makam bonda’

Di Tanah Melayu – novel Putera Gunung Tahan karya Pak Sako .

4 Ssitem Pendidikan

Penjajah mengamalkan pilih kasih dalam menyediakan

Kemudahan pendidikan

Lebih mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar

Hanya memberi pendidikan peringkat rendah dan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar

Di Indonesia, hanya anak golongan priyayi mendapat pendidikan yang tersendiri dan diasingkan daripada anak kebanyakan tujuannya untuk memecahkan perpaduan rakyat

Di Burma- pendidikan secular dan pendidikan mubaligh menjadi ancaman sekolah Buddha

Di Tanah Melayu – lepasan sekolah vernakular sukar

mendapat pekerjaan berbanding lepasan sekolah Inggeris.

5 Kemunculan golongan

Golongsn intelektual merupakan pencetus gerakan

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 7

Page 8: skema peperiksaan

intelektual nasionalisme

Mereka yang berpendidikan Barat dan Asia Barat telah didedahkan dengan falsafah Barat dan Islam.

Pengalaman mereka menyedarkan golongan ini

bahawa penjajah tidak tidak mentadbir negara yang

dijajah seperti negaranya sendiri

Peringkat awal – hanya menuntut taraf hidup bangsa dibela

Kemudian berubah kepada pembebasan negara

6 Pengaruh Media Massa

Akhbar dan majalah telah menyemarakkan semangat nasionalisme

Media menyebarkan idea-idea nasionalis dan menanam perasaan antipenjajah

Di Vietnam, “Tribune Indegene” dan “Cloche Felee”

Di Tanah Melayu – “Al-Ikhwan”, “Saudara”, Warta Malaya” dan “Majlis”

Penjajah merasakan perkembangan ini sebagai ancaman terhadap pentadbiran politik mereka di tanah jajahan.

7 Perkembangan Sistem Pengangkutan dan Perhubungan

Perkhidmatan telefon dan telegraf memudahkan hubungan dalam kalangan nasionalis

Pembinaan jalan kereta api dan jalan raya dapat menghubungkan kawasan-kawasan yang sebelum ini terpisah

Membolehkan rakyat dan pemimpin bertemu bagi

membincangkan idea-idea nasionalisme.

8 Pengaruh Luar

Kejayaan Jepun menewaskan China (1895) dan Rusia (1905)

Perjuangan Mahatma Ghandi di India menentang British

memberikan inspirasi.

1.3.2; PERKEMBANGAN NASIONALISME – Rujuk halaman 18 buku teks

TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA

Penentangan secara ………………. tetapi

bersifat ………………………… dan

……………………………………………

Lebih ……………………. dan berorganisasi

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 8

Page 9: skema peperiksaan

Dipimpin oleh ……………………………….

yang berpendidikan barat dan …………….

…………………………………..

Dipimpin oleh golongan berpendidikan dan

berpengetahuan luas dalam bidang

……………………………… dan ilmu

pengetahuan ………………………

Lebih menekankan ………………………

politik daripada ………………………… politik

Wujud kerana kegagalan nasionalis tahap

pertama yang bersifat ……………………….

Menuntut hak mereka …………………….

dan taraf hidup dibaiki

Menyedari ……………………… penjajah dan

kesannya terhadap bangsa dan negara

Tidak meminta …………………………………

Matlamat perjuangan lebih jelas – menuntut

kemerdekaan dan membentuk ………………

…………………………………………………..

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI FILIFINA – Rujuk halaman 18 – 19 buku teks

TAHAP CIRI

PERTAMA Gerakan ……………………………..pimpinan Jose Rizal

Disokong golongan pertengahan ………………………………….

Menuntut supaya Filipina dijadikan ……………………………….

dan bangsa Filipina …………………………………………...............

seperti bangsa Sepanyol serta diberi ……………………………….

Apabila tidak dilayan oleh Sepanyol, Jose Rizal menubuhkan ……..

…………………………… 1892

Mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan ……………………..

………………………………………………………………………………

Sepanyol berasa terancam lalu Jose Rizal ditangkap dan ………….

………………………………… ke Dapitan di Mindanao

Akhirnya dibunuh atas tuduhan melakukan …………………………..

KEDUA≈ Bermula apabila ……………………………..ditubuhkan oleh Andres Bonifacio

≈ Penentangan secara ………………………………………

≈ Matlamat utama …………………………….bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui ………………………………

≈ Menggunakan media ……………………. untuk menyebarkan fahaman revolusi

≈ ………………………………… ialah akhbar rasmi Katipunan

≈ 1896- reolusi bersenjata untuk menggulingkan ……………………… tetapi gagal

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 9

Page 10: skema peperiksaan

≈ Katipunan semakin lemah selepas …………………………………..

……………………………… oleh Emilio Aquinaldo (1897)

≈ Aquinaldo bekerjasama dengan ………………………………… dan berjaya mengusir Sepanyol.

≈ Penyingkiran Sepanyol memulakan penguasaan Amerika Syarikat ke atas Filipina

≈ …………………………………………….. oleh Aquinaldo (1899) tidak disahkan oleh Amerika Syarikat.

≈ Revolusi diteruskan dan akhirnya …………………. ditangkap (1901)

≈ ………………….. membenarkan menubuhkan parti politik sederhana

≈ …………………………………….. dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan apabila partinya- Parti Nasional menang pilihan raya 1907

≈ 1930-an, nasionalis Filipina kembali menuntut kemerdekaan melalui

…………………………….. setelah pucuk pimpinan di Amerika Syarikat bertukar lebih ………………………………..

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA- Rujuk halaman 19-20 buku teksTAHAP CIRI

PERTAMA Lebih menumpukan bidang …………………………………

Hanya pendidikan mampu …………………………... rakyat Indonesia

………………………………….. memajukan pendidikan untuk wanita

Karyanya “Habis Gelap Terbitlah Terang” dan “ Penulisan Seorang Puteri Jawa” mendedahkan ……………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Mendorong lahirnya ……………………………. yang lebih tersusun.

MUHAMMADIYAH = pertubuhan terpenting yang bermatlamat

…………………………………………………………………………. dan menghindari ancaman sekularisme Barat dan agama Kristian.

Banyak membina sekolah, klinik dan ………………………………….

KEDUA≈ Perjuangan parti-parti radikal seperti SAREKAT ISLAM (SI), PARTI

………………………………………………… (PKI), PARTI NASIONAL INDONESIA (PNI)

≈ Parti-parti menuntut kemerdekaan sekalipun ………………………….

……………………………………………….

≈ PNI di bawah Soekarno berjaya ……………………………………….

……………………………………………………………………………..

≈ Belanda berasa terdesak lalu …………………………………. pemimpin PNI termasuk Soekarno lalu mengharamkan PNI

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 10

Page 11: skema peperiksaan

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDOCHINA- Rujuk halaman 20-21 buku teks

TAHAP CIRI

PERTAMA Lebih tertumpu di …………………………. dan dipelopori oleh golongan bangsawan dan ……………………………………………….

………………………………………………………………………………

yang memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja.

Golongan Menengah berpendidikan barat pula memperjuangkan …………………………………………… Barat dalam kalangan rakyat

Phan Boi Chau memimpin satu …………………………………. tetapi gerakan tersebut gagal

Beliau kemudiannya menubuhkan ……………………………………. (VNQPH) dan melancarkan beberapa ………………………………… di Tongkin serta melancarkan ……………………………………………

di Vietnam.

Phan Boi Chau kemudiannya ………………………………. dan VNQPH diharamkan oleh ………………………………..

KEDUA≈ Kegagalan parti-parti politik sederhana telah melahirkan gerakan

nasionalisme yang lebih ………………………………………….

≈ Gerakan nasionalisme pada tahap ini ialah VietNam Quoc Dang Dang (VNQDD) dan …………………………………………………….

≈ Perancis bertindak balas dengan ………………………. pemimpin-pemimpin VNQDD termasuk menghukum bunuh Nguyen Thai Hoc.

≈ Ho Chi Minh pemimpin PKV terpaksa melarikan diri ke ……………...

≈ Sikap keras Perancis ini menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak …………………………………… di bawah pimpinan Maharaja Bao Da.

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI BURMA - Rujuk halaman 21-22 buku teks

TAHAP CIRI

PERTAMA Perjuangan golongan ………………………… dan golongan ……… berpendidikan Barat.

Golongan sami Buddha telah menubuhkan …………………………..

………………………………………… 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha dan …………………………………………… di kalangan rakyat Burma.

Pertubuhan ini menggunakan isu ………………….. untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.

1916- Persatuan Belia Buddha telah dipimpin oleh nasionalis yang lebih

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 11

Page 12: skema peperiksaan

……………………… seperti U Ba Pe.

Pemimpin-pemimpin Persatuan Belia Buddha kemudiannya menubuhkan ……………………………………………………………….

pada 1920 yang lebih radikal.

KEDUA≈ Muncul apabila Laporan ………………………….. menyatakan bahawa Burma

masih belum bersedia untuk ………………………….

≈ Menjelang 1920, tercetus Revolusi …………………… yang menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka.

≈ Gerakan golongan sami Buddha di Burma melalui …………………..

………………………….. yang mencetuskan Pemberontakan Saya San yang diketuai oleh Saya San, seorang bekas pongyi dan pemimpin di Tharawaddy-Muncul Liga ……………………………… yang menganggap pemisahan dengan …………………… hanya akan melewatkan kemerdekaan.

≈ Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 memberikan peluang ke arah ……………………………….

≈ Golongan Thakin (Siswazah universiti) menubuhkan Parti…………...

………………………… pada 1935 untuk menuntut kemerdekaan.

≈ Para pemimpinnya terdiri daripada Aung San, Kyaw Nein dan U Nu yang menggelarkan diri sebagai …………………………………

≈ ……………………………………… yang mmenangi pilihan raya 1937 dilantik menjadi Perdana Menteri pertama.

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI THAILAND - Rujuk halaman 22 buku teks

TAHAP CIRI

PERTAMA Merupakan kegelisahan rakyat terhadap ……………………………..

……………………………………… dan penentangan terhadap raja

……………………………………………….

Perkembangan sistem ………………………… telah memberikan

pendedahan terhadap fahaman ………………………………………, sistem …………………………………..dan sistem raja ……………………………………………… kepada golongan intelek.

Kelemahan sistem ………………………………………dan sikap boros ……………………………… menyebabkan rakyat tidak berpuas hati.

Membawa kepada penubuhan ……………………………. pada 1932 oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram.

Parti Rakyat telah melancarkan …………………………… pada 1932 yang menamatkan sistem ……………………………………………..

KEDUA≈ Disebabkan rasa tidak puas hati rakyat tehadap cengkaman

……………………………………………………………………………….

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 12

Page 13: skema peperiksaan

≈ Phibul Songram meluluskan undang-undang untuk menyekat

………………………………………………………………….ekonomi oleh orang Cina, sekolah …………………….. dan ………………. Cina dibubarkan.

≈ Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti

……………………………...

≈ Jawatan tertinggi dalam kerajaan untuk penganut ………………….. sahaja.

≈ Pada 1939, Phibul Songram telah menukar nama Siam kepada

………………… yang bermaksud Tanah Bebas.

≈ Hasil kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua,

Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di ………….

……………………………….. dan di Tanah Melayu.

Latihan Pengukuhan

SPM 2004.

1. Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas?

A Melaksanakan dasar imperialismeB Mengatasi masalah kepadatan pendudukC Memajukan ekonomi penduduk tempatanD Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

2. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia Tenggara?

I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkanII Pemimpin setempat berkuasa memungut cukai

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 13

Beban orang putih Tugas mentamadunkan manusia

Page 14: skema peperiksaan

III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai BaratIV Undang-undang Barat digunakan secara meluas

A I, II dan III B I,II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

3. Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di Asia Tenggara?

I Perjuangan secara malitanII Membentuk organisasi politikIII Mengutamakan isu kebudayaanIV Golongan intelek menjadi pemimpin

A I dan II B II dan IV C III dan IV D I dan IV

4. Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?

I Memajukan kegiatan ekonomiII Menimbulkan kesedaran politikIII Menyebarkan ilmu pengetahuanIV Membebaskan diri daripada penjajah

A I dan II B II dan IV C III dan IV D I dan IV

SPM 2005

1Slogan Kuasa

Beban Orang Putih BritishX Perancis

Rajah diatas adalah slogan penjajah Barat di Timur. X ialah

A Asia untuk orang Asia B Asia tanggungjawab BaratC Tugas menyebarkan tamadun D Agama tanggungjawab bersama

2

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem diatas?

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 14

Sistem Encomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

Page 15: skema peperiksaan

I Mengutip cukai II Menjaga keamananIII Menasihati pemerintah IV Mengkristiankan penduduk

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

3

Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan

A Pungutan suara rakyat B Pencapaian dalam peperiksaan C Pelantikan oleh Gabenor Jeneral D Pencalonan oleh pembesar

tempatan

4 Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai matlamatnya?

A Menubuhkan Katipunan B Membentuk Liga FilipinaC Melancarkan revolusi bersenjata D Menyebar fahaman melalui akhbar

SPM 2006

1 Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A Pengaruh golongan agama meningkat B Sistem pentadbiran tradisional terhapus C Kedudukan institusi beraja diperkukuh D Pendapatan penduduk tempatan merosot

2 Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui A peperiksaan B pemilihan rakyat C pelantikan maharaja D persetujuan golongan bangsawan

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 15

Tahun Perkara

1887 Akta Kampung Ulu Burma

1889 Akta Perkampungan Burma

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19

Bandar Anak golongan priyayi Kampung Anak orang kebanyakan

Terdapat persamaan pemilihan golongan Mandarin Dalam birokrasi di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besar China.

Page 16: skema peperiksaan

2 Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut?

A Mengelakkan masalah pemberian bantuan B Menyekat penghijrahan penduduk ke bandar C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan

3 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal? A Sekatan pengaruh luar B Perjuangan tidak berkesan C Kekurangan sumber kewangan D Sokongan pemerintah tempatan

4 Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai? A Persaingan kuasa Barat B Pemantapan kuasa raja C Pengekalan kemerdekaan D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

SPM 2007

1 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina?

A Hak mengundi B Hak kebebasan bersuara C Pengembalian kuasa raja D Pemerintahan kerajaan sendiri

Tokoh Hasil Karya

Raden Adjeng Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang Penulisan Seorang Puteri Jawa

2 Karya di atas mendedahkan tentang

A kemunduran rakyat B kemerosotan ekonomi C ketidakadilan undang-undang D kelemahan sistem pemerintahan

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 16

Page 17: skema peperiksaan

SPM 2008

1 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia?A Menghalang perkembangan sekolah agamaB Mengehadkan aktiviti budaya tempatanC Menyekat rakyat mendapat pekerjaanD Memecahbelahlan perpaduan rakyat

2 Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua.

Novel Penulis

Noli Me Tangere Jose Rizal

Kerikil-kerikil Tajam Chairil Anwar

Putera Gunung Tahan Pak Sako

Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel tersebut?A Nasib kaum wanita B Penindasan oleh penjajahC Peningkatan status sosial D Tuntutan kemerdekaan

3 Mengapakah Sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia perlu ditentang?A Menjejaskan eksport negaraB Mengundang kehadiran pekerja asingC Mengehadkan jenis tanaman komersialD Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan

SPM 2009

1. Jadual 2 menerangkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di Thailand pada abad ke -19.

Tokoh Perubahan Yang Dibuat

Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat British

Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 17

Page 18: skema peperiksaan

Jadual 2Mengapakah perubahan tersebut dilakukan?

A Memperkukuh sistem pemerintahan beraja

B Memantapkan pentadbiran kerajaan

C Memelihara kedaulatan negara

D Memenuhi tuntutan rakyat

2. Pertubuhan Muhammadiyah merupakan pertubuhan penting dalam gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

A Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan

B Meningkatkan kerjasama denga kerajaan

C Memperjuangkan kemajuan ekonomi

D Menghindari ancaman sekularisme

Panitia Sejarah SMK Indahpura 1, Kulai 18