peperiksaan percubaan penggal 3 skema

of 8 /8
Pusat Prauniversiti SMK Tambunan Sabah SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 STPM 2013 (BAHAGIAN B) SOALAN 1 Peperiksaan percubaan penggal 3 stpm 2013 Kombura Discovery 1

Author: param1976

Post on 13-Dec-2015

224 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

for all viewer

TRANSCRIPT

Pusat Prauniversiti SMK Tambunan Sabah

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 STPM 2013 (BAHAGIAN B)SOALAN 1

SOALAN 2

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 STPM 2013 (BAHAGIAN C)1Kerjasama sosial dan budaya dalam kalangan negara Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dapat meningkatkan hubungan persahabatan dengan Malaysia. Perihalkan.

Calon perlu memperihalkan contoh-contoh kerjasama sosial dan budaya yang berperanan dalam meningkatkan hubungan persahabatan antara Malaysia dengan negara-negara lain.Pendahuluan

Persahabatan antara Negara ASEAN dapat dilihat dalam banyak aspek. Kerjasama ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan antara Malaysia dengan Negara ASEAN lain mengeratkan perhubungan persahabatan tersebut. Dalam hal ini, kerjasama sosial dan budaya negara-negara ASEAN dianggap membawa kebaikan kepada ekonomi Malaysia malah meningkatkan hubungan persahabatan yang sedia terjalin.

Isi-isi Penting (bentuk kerjasama dan peranannya)1Drama penghasilan gambar yang berasaskan budaya tempatan merupakanusaha penting dalam mendedahkan budaya negara

tayangan gambar dan dgrama ini dapat dieksprt ke negara-negara ASEAN sebagai bahan komersil

pertukaran program TV seperti drama negara-negara ASEAN dapat memenuhi pasaran hiburan

drama Thailand, indonesia dan Filipina yang dialih suara atau tanpa alih suara disiarkan bagi tontonan rakyat Malaysia supaya mereka mengetahui buadaya negara lain2 Bahasa

pertuturan bahasa juga dapat mengeratkan hubungan antara negara-negara ASEAN

seringkali dalam rancangan radio dan televisyen diterangkan cara bertutur bahasa Thailand dan Tagalok (ilipina) sebagaimana bahasa Melayu diajar di negara mereka

empelajari cara pertuturan bahasa dalam jalangan negara-negara ASEAN menjadikan budaya negara ASEAN berkembang dengan pesat

persahabatan antara negara akan semakin erat3 Pendidikan

hubungan negara ASEAN dari aspek pendidikan juga dapat meningkatkan hunugan persahabatan antara negara pertubuhan Menteri Pendidkan Asea Tenggara (SEAMEO) talah ditubuhkan pada bulan November 1965 di Bangkok merupakan langkah awal ke arah persahabatan

menggalakkan kerjasama bidang pendidikan Sains dan Matematik seperti Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang

INNOTECT dibina di Filipina untuk mempelajari teknologi

Pusat kKajian Bahasa Inggeris (RELC) di Filipina untu meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris

Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (MABBIM) dibina unutk mengembangkan Bahasa Melayu dan menyelaras istilah serta sebutan4 Muzik dan Tarian

setiap bangsa negara ASEAN mempunyai seni trian dan muzik yang menarik tarian dan muzik yang dieprsembahkan di majlis keramaian, konsert dan dalam mesyuarat delegasi menggambarkan keunikan sesuatu bangsa

pendedahan tarian dan muzik Mlaaysi di negara ASEAN membolehkan kesenian tempatan pelbagai kaum dan suku dipamerkan untuk menarik pelancongan

tarian Malaysia seperti makyung, tarian adai-adai, tarian bharata natyam, tarian bolak-bolak, tarian daling-daling, tarian kuda kepang, tarian ngajat, tarian singa, tarian zumayau dan zapin boleh dipamerkan

begitu juga tarian dari negara ASEAN lain5 Sambutan majlis/perayaan hubungan antara negra ASEAN dapat dieratkanlagi melalui penglibatan dalam perayaan atau sambutan tahunan

menghayati perayaan tersebut memberi gambaran tentang cara hidup seseorang di ratau Asia

adakalanya perayaan yang disambut mempunya persamaan dan menarik

meningkatkan kefahaman tentang kebudayaan bangsa ASEAN6 Sukan peringkat ASEAN

sukan antara unversiti asean

sukan ASEAN (SEA Games)

Penutup

Hubungan budaya dan sosial merupakan satu langkah yang baik untuk kaum sesuatu negara memahami antara satu dengan yang lain. Cara ini membolehkan kedamaian dan keharmonian negara serantau dapat dikekalkan.

(5 isi sahaja)

2Menjamin keselamatan rakyat dan negara sahaja bukanlah satu-satunya matlamat dasar luar negara. Bincangkan.

Calon perlu mengemukakan matlamat dasar luar negara. Isi pertama ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara.

Pendahuluan

Dasar luar negara merupakan perhubungan negara Malysia dengan negara lian. Hubungan ini merupakan suatu tindakan yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk berinteraksi dengan sebuah negara lin sama ada dekat atau jauh. Terdapat beberapa matlamat negara Malaysia mengadakan hubungan luar.Isi-isi Penting

1 Menjamin keselamatan rakyat dan negara

hubungan luar yang erat dan saling menghormati dengan negara lian meningkatkn persefahaman perselisihan degannegara luar akan menjejaskan keselamatan negara disebabkan pencerobohan dankeganasan

mengadakan persahabatan dengan negara luar boleh meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa

dapat mengatasi ancaman musuh dengan menjalankan latihan tentera bersama-sama dengan negara serantau dan antarabangsa

menyediakan negara dengan peralatan tentera berteknologi tinggi

2 Mengekalkan kedaulatan negara

perhubungan dengan negara luar akan mendedahkan identiti negara kepada dunia luar mendapat pengiktirafan dari negara luar unutuk mengadakan hubungan dengan Malaysia kerana negara ini aman dan damai

menempatkan duta atau Pesuruhjaya Tinggi

mengelak pencerobohan atau penindasan dari negara kuasa besar

menghormati negara sebagai negara berdaulat

3 Meningkatkan ekonomi

mengadakan ekonomi dua hala mengadakan perjanjian ekonomi unutk meningkatn eksport dan prduktibiti seperti AFTA, FTA, EAEC dan ASEAN

menambahkan sumber tenaga dari luar negara

menngkatkan kemasukan pelabur asing dan meluaskan pasaran

menguntungkan negara

4 Kepentingan sosio-budaya

membolehkan budaya penduduk negara asing dipelajari menguasai bahasa asing meningkatkan silaturahim dalam kalangan negara-negara antarabangsa

mengena corak hidup masyarakat luar negara dan menerapkannya dengan budaya tempatan jika sesuai seperti bekerja bersungguh-sungguh, berdisiplin dan cekap seperti pekerja Jepun

membawa manfaat kepada negara

5 Mewujudkan keamanan sejagat

hubungan dengan luar negara membolehkan negara Malaysia bekerjasama untuk menjaga keamanan bersama-sama dapat menggunakan saluran yang sesuai untuk memberi pendapat tentang cara mengekalkan keamanan negaramengadakan kerjasama dengan negara Asia Tenggara untuk mengekkalkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan aman dan berkecuali kerjasama dengan PBB unuk menjadikan dunia ni aman tanpa konflik perkauman dan ideologi

Penutup

Malaysia mempunyai pelbagai matlamat untuk mengadakan persahabatan dengan negara luar. Walau apa pun perhubungan yang dibuat, Malaysia mahukan masyarakat negara dunia hidup aman damai dan sentiasa bekerjsama antara satu dengan yang lain.(5 isi)

3Pembakaran hutan di negara jiran menyebabkan Indeks Pencemaran Udara di Malaysia dan negara serantau meningkat sehingga melebihi 400. Keadaan ini bukan sahaja mengancam persekitaran tetapi meninggalkan kesan-kesan yang merugikan negara. Bincangkan pernyataan ini.

Calon perlu mengemukakan kesan-kesan terhadap persekitaran dan kesan-kesan dalam aspek lain (kesihatan, ekonomi, pengangkutan, etc.)

Pendahuluan

Pembakaran hutan di negara jiran mengakibatkan Indeks Pencemaran Udara meningkat ke tahap bahaya. Fenomena El-Nino dan amalan pembakaran terbuka di kawasan pertanian yang luas di Sumatera mengakibatkan jerebu di kawasan persekitaran. Pencemaran udaya yang disebabkan jerebu mengancam persekitaran dan kehidupan manusia di Malaysia dan negara serantau.Isi-isi Penting

Kesan persekitaran

1 Perubahan iklim

jerebu yang tebal menyebabkan berlakunya perubahan iklim cuaca menjadi panas dan merimaskan

keadaan ang kering menyebabkan debu berterbangan menyebabkan simptom penyakit

memberi kesan peningkatan mendadak gas rumah hijau seerti karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon (CFC) dalam atmosfera

gas rumah hijau yang terkumpul tidak dapat dibebaskan dan terperangkap dalam atmosfera menyebabkan bumi menjadi lebih panas

2 Suasana tidak selesa

pergerakan manusia dan aktiviti di luar rumah tidak dapat dilakukan banyak pekerja tidak dapat membuat kerja terutama yang bekerja di luar bangunan

asap yang tebal menyebabkan rasa tidak selesa

akan merugikan negara

3 Menjejaskan hidupan laut kehidupan akuatik di laut mengalami ancaman

permukaan air yang diselubungi jerebu menyebabkan pancaran matahari tidak dapat menembusinya

hidupan laut tidak mendapat makanan

Kesan-kesan lain

4 Kesihatan

partikel asap menyebabkan manusia mengalami kesesakan bernafas pesakit asma akan mengalami lelah

cuaca yang kering dan berasap akan memedihkan mata

boleh menyebabkan penyakit mata

5 Ekonomi

banyak barangan tidak dapat dikeluarkan barangan pengeluaran asli terpaksa disimpan

kurang pelancong datang ke Malaysia atau negara serantau

menjejaskan pendapatan

5 Pengangkutan

keadaan jerebu menyebabkan pengangkutan udara terganggu negara akan mengalam kerugian apabila pengangkutan ini tergendala

syarikat penerbangan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk penyelenggaraan dan persediaan tempat tinggal untuk pelanggan

Penutup

Jerebu membawa banyak keburukan kepada persekitaran dan manusia. Oleh itu, langkah-langkah mengatasinya adalah penting.(Formula jawapan: 2 +3 atau 3 + 2)SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3 STPM 2013 (BAHAGIAN A)

BAHAGIAN A

1. B

2. B

3. B

4. B

5. D

6. C

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. D

13. B

14. A

15. A

PAGE 1Peperiksaan percubaan penggal 3 stpm 2013

Kombura Discovery