set 2 khbkt latihtubi

29
SET 2 – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL ( 76/1 ) 1 Berikut adalah pernyataan satu amalan yang perlu diamalkan dalam bengkel Kemahiran Hidup . Apakah amalan itu ? A. Membersih B. Mendisiplin C. Menyusun atur D. Menilai diri sendiri dan tempat kerja 2. Antara berikut faktor yang manakah perlu dipertimbangkan untuk lakaran reka bentuk projek ? I. Kefungsian II. Ketahanan III. Teknologi IV. Nilai komersial A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 3. Berikut adalah maklumat sejenis bahan dalam pembinaan projek reka bentuk . Apakah bahan itu ? 1 Murid perlu mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugasan lain berpandukan arahan guru Digunakan untuk pembinaan model Sesuai dicantum menggunakan glu Mudah dipotong

Upload: puteri-syakila-munshi

Post on 22-Nov-2014

1.408 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Set 2 khbkt latihtubi

SET 2 – KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL ( 76/1 )

1 Berikut adalah pernyataan satu amalan yang perlu diamalkan dalam bengkel Kemahiran Hidup .

Apakah amalan itu ?

A. Membersih

B. Mendisiplin

C. Menyusun atur

D. Menilai diri sendiri dan tempat kerja

2. Antara berikut faktor yang manakah perlu dipertimbangkan untuk lakaran reka bentuk projek ?

I. Kefungsian

II. Ketahanan

III. Teknologi

IV. Nilai komersial

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

3. Berikut adalah maklumat sejenis bahan dalam pembinaan projek reka bentuk .

Apakah bahan itu ?

A Perspek

B Mounting board

C Kepingan aluminium

D Medium Density Fibreboard

1

Murid perlu mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugasan lain berpandukan arahan guru

Digunakan untuk pembinaan model Sesuai dicantum menggunakan glu Mudah dipotong

Page 2: Set 2 khbkt latihtubi

4. Antara yang berikut yang manakah perlu ada dalam dokumen reka cipta ?

I. Biodata pereka

II. Latar belakang produk

III. Deskripsi projek

IV. Objektif dan fungsi projek

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

5. Antara berikut yang manakah formula mengira kos pengeluaran ?

A. Kos pengeluaran = ( Kos bahan + kos upah ) – kos overhed

B. Kos pengeluaran = ( Kos bahan + kos upah ) + kos overhed

C. Kos pengeluaran = ( Kos upah x kos overhed ) + kos bahan

D. Kos pengeluaran = ( Kos bahan ÷ kos upah ) – kos overhed

6. Antara yang berikut alat manakah yang digunakan semasa proses mencantum bahagian projek ?

I. Tolok penanda

II. Gandin kayu

III. Riveter

IV. Gergaji lengkung halus

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

7. Rajah 1 menunjukkan sejenis bahan pengikat .

2

RAJAH 1

Page 3: Set 2 khbkt latihtubi

Antara berikut yang manakah digunakan untuk memasang pengikat itu ?

8. Berikut adalah maklumat sejenis bahan.

Ringan dan tidak berkarat

Pengalir elektrik yang baik

Mudah dipotong dan dibentuk

Apakah bahan itu ?

A. PVC

B. Perspek

C. Aluminium

D. Keluli lembut

3

A B

C D

Page 4: Set 2 khbkt latihtubi

9. Susun mengikut urutan memotong papan lapis menggunakan gergaji jig .

I. Apit bahan yang hendak dipotong

II. Tolak gergaji jig dengan perlahan

III. Pilih mata gergaji jig yang sesuai

IV. Hidupkan suis gergaji jig

A. I, II, IV, III

B. II, III, I, IV

C. III, I, IV, II

D. III, II, IV, I

10. Rajah 2 menunjukkan sebahagian mesin gerudi lantai .

Apakah fungsi bahagian Y ?

A Memutarkan bindu

B Menurun dan menaikkan bindu

C Mengawal kelajuan putaran bindu

D Melonggar atau mengetatkan bindu

4

Y

RAJAH 2

Page 5: Set 2 khbkt latihtubi

11. Rajah 3 menunjukkan sejenis alat yang digunakan semasa proses reka bentuk.

Apakah fungsi alat itu ?

A. Memasang rivet

B. Mengetuk kepingan logam

C. Memotong kepingan perspek

D. Menanda permukaan logam

12. Antara berikut yang manakah kaedah mengumpul maklumat untuk perekaan projek ?

A Menyediakan jadual kerja

B Memerhati projek sedia ada

C Menggunakan teknik pembuatan yang mudah

D Memilih bahan yang sesuai dan mudah didapati

13. Susun mengikut urutan langkah dalam proses mereka bentuk projek .

I Pendokumentasian reka bentuk

II Mereka dan memilih projek yang sesuai

III Membina dan menguji prototaip

IV Mengenalpasti masalah dan mencetuskan idea

A II , III , IV , I

B II , IV, I , III

C IV , II , III , I

D IV , I , II , III

14. Antara berikut yang manakah tujuan pengujian dan penilaian projek ?

I Mmemastikan keberkesanan fungsi projek

II Memastikan projek boleh dijual dengan harga yang tinggi

III Mempromosikan projek untuk tujuan jualan

IV Mengenal pasti kelemahan projek untuk tujuan pengubahsuaian

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

5

Page 6: Set 2 khbkt latihtubi

15. Rajah 4 menunjukkan satu komponen elektronik yang dipateri pada bod litar.

RAJAH 4

Susun mengikut urutan aktiviti pematerian itu

I. Letakkan timah pateri pada bit

II. Sentuh bit pada balapan bod litar dan kaki komponen

III. Angkat pateri dan alat pemateri dari bod litar

IV Pastikan pateri melebur

A. IV, III, II, I

B. II, I, IV, III

C. II, I, III, IV

D. IV, III, I, II

16. Rajah 5 menunjukkan litar skematik pendawaian lampu pendarfluor.

RAJAH 5

Komponen yang manakah tidak berfungsi selepas dihidupkan ?A. P B. Q C. R D. S

6

P

Q

R

S

Page 7: Set 2 khbkt latihtubi

17. Rajah 6 menunjukkan beberapa mentol disambungkan secara siri selari.

RAJAH 6

Jika mentol X terbakar , mentol yang manakah masih menyala ?

A. P sahaja

B. R dan S sahaja

C. P dan R sahaja

D. P, R dan S

18. Berikut adalah maklumat tentang penggunaan tenaga elektrik dan kadar tarif.

Jumlah penggunaan tenaga elektrik 165kWj Kadar tarif 30 sen seunit.

Hitung bayaran yang perlu dijelaskan .

A. RM 4.95

B. RM 49.50

C. RM 495.00

D. RM 4950.00

19. Rajah 7 menunjukkan binaan mudah motor AT. X

Apakah fungsi utama bahagian X ?

A. Memutar angker

B. Memotong medan magnet

C. Menghasilkan medan magnet

D. Mengawal kelajuan putaran angker RAJAH 7

7

P

X

R

S

Page 8: Set 2 khbkt latihtubi

A

B

C D

20. Rajah 8 menunjukkan satu komponen elektronik.

RAJAH 8

Apakah simbol komponen itu ?

A B

C D

21. Berikut adalah maklumat tentang satu komponen elektronik .

Antara berikut yang manakah komponen itu ?

8

Menukarkan isyarat elektrik kepada gelombang bunyiDilabelkan dengan kadaran kuasa dan nilai impedens

BG66TBG66T

Page 9: Set 2 khbkt latihtubi

22. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan hasil pematerian yang sempurna ?

23. Rajah 9 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

Berdasarkan rajah itu komponen yang manakah disambungkan pada pin 6 litar bersepadu ?

I. LED

II. Kapasitor

III. Perintang tetap

IV. Perintang boleh laras

A. I dan II

B. I dan IV

C II dan III

D. III dan IV

9

RAJAH 9

NE555

8 4

7

6

3

5 1

2

A B

C D

Page 10: Set 2 khbkt latihtubi

24 Rajah 10 menunjukkan sejenis alat tangan dalam kerja paip

Apakah nama alat itu ?

A. Perengkuh paip

B. Sepana boleh laras

C. Playar cengkam seribu

D. Pemotong paip poli RAJAH 10

25. Rajah 11 menunjukkan tangki simpanan air .

Apakah fungsi paip P ?

A Menyalurkan air ke dalam tangki simpanan

B Menyalurkan air keluar semasa kerja pembersihan

C Menyalurkan air ke kelengkapan perpaipan di rumah

D Menyalurkan air limpahan sekiranya injap bebola rosak

26. Sekiranya perangkap sink jenis botol tersumbat, apakah yang perlu anda lakukan selepas

mangkuk perangkap ditanggalkan ?

A. Alirkan air untuk menolak sisa endapan yang tinggal

B. Buang sisa endapan dan cuci mangkuk perangkap

C. Tekan lubang sink dengan pelocok

D. Letakkan bekas tadahan

10

RAJAH 11

P

Page 11: Set 2 khbkt latihtubi

27. Rajah 12 menunjukkan sebatang pensel.

RAJAH 12

Apakah tujuan tanda X ?

A Menunjukkan harga pensel

B Menunjukkan jenama pensel

C Menunjukkan diameter mata pensel

D Menunjukkan keras dan lembut mata pensel

28. Rajah 13 menunjukkan lukisan unjuran ortografik bagi satu bongkah.

Antara berikut yang manakah bongkah bagi unjuran ortografik itu?

11

XHB

A B

C D

RAJAH 13

Page 12: Set 2 khbkt latihtubi

DC

29. Susun langkah memasang benang atas pada mesin jahit ?

I. Tarik benang ke ceper pemegang jahitan

II. Pasang buku benang pada tiang benang

III. Masukkan benang ke tuas pemegang dan spring penegang benang

IV. Tarik dan masukkan benang ke lubang jarum

A. I, II, III, IV

B. II, I, III, IV

C. II, III, IV, I

D. IV, III, II, I

30. Antara yang berikut yang manakah hidangan sepinggan sepinggan lengkap ?

A. Nasi kari ayam

B. Nasi goreng

C. Bubur caca

D. Bubur kacang

31. Antara berikut yang manakah susun atur yang sesuai bagi ruang dapur tempat kediaman.

12

A B

Petunjuk

Dapur

Peti sejuk

Meja kerja

Singki

Page 13: Set 2 khbkt latihtubi

32. Rajah 14 menunjukkkan aktiviti pemasuan semula.

RAJAH 14

Apakah tujuan aktiviti itu ?

A. Mengekalkan nutrien dalam tanah

B. Menggalakkan pertumbuhan akar

C. Mengelakkan serangan serangga perosak

D. Menghalang medium terkeluar dari pasu

33. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan litar siri ?

A. I dan III

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

13

II

IVIII

I

Page 14: Set 2 khbkt latihtubi

34. Rajah 15 menunjukkan komponen dalam unit kawalan utama bekalan elektrik domestik .

W Apakah fungsi W ?

A. Memutus bekalan elektrik secara automatik

B. Menyambung dan memutuskan bekalan elektrik

C. Mengawal arus elektrik yang digunakan di rumah

D. Menyukat dan merekodkan jumlah tenaga elektrik RAJAH 15

35. Rajah 16 menunjukkan bahagian utama meter pelbagai .

Antara berikut padanan yang manakah betul ?

Bahagian Fungsi

A P Memilih julat meter

B Q Melaraskan penunjuk meter pada bacaan sifar ohm

C R Menguji komponen elektronik

D S Melaraskan penunjuk meter

14

RAJAH 16

P

Q

R

S

Page 15: Set 2 khbkt latihtubi

36. Rajah 17 menunjukkan pemasangan voltmeter dan ammeter dalam satu litar .

RAJAH 17

Antara yang berikut meter yang manakah dipasang dengan betul ?

A. P dan Q

B. Q dan R

C. R dan S

D. P dan S

37. Antara yang berikut padanan jenis gear dan penggunaan yang manakah betul ?

Jenis gear Penggunaan A Gear taji Setereng keretaB Gear serong Mesin pemotong rumputC Gear belitan Sepana boleh larasD Gear heliks Gerudi tangan

38. Pernyataan berikut menerangkan tentang sejenis gear.

Digunakan untuk menggerakkan pintu pagar elektrik

Boleh memindahkan gerakan putaran kepada gerakan lurus

Apakah jenis gear itu ?

A. Gear taji

B. Gear serong

C. Gear belitan

D. Gear rak dan pinan

15

A V

A

V

P

Q R S

Page 16: Set 2 khbkt latihtubi

RAJAH 18 RAJAH 9

39. Antara berikut yang manakah berfungsi menggunakan mekanisme penghantaran kuasa dari aci

kepada takal dan tali sawat ?

40. Rajah 18 menunjukkan satu objek.

Antara berikut hamparan manakah betul untuk objek itu ?

16

A B

CD

A B

C D

Page 17: Set 2 khbkt latihtubi

41. Antara berikut yang manakah menggunakan kaedah garis jejari untuk membina hamparannya?

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

42. Rajah 19 menunjukkan satu objek yang dipotong oleh satah keratan Y-Y.

Antara berikut yang manakah menunjukkan lukisan keratan penuh pada satah pemotongan itu ?

17

I II III IV

RAJAH 19

B

Y

Y

A

C D

Page 18: Set 2 khbkt latihtubi

RAJAH 20

43. Rajah 20 menunjukkan lukisan bergambar satu projek elektronik .

Antara yang berikut yang manakah lukisan skematik yang betul untuk lukisan bergambar itu ?

44. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan komponen elektronik.

Digunakan sebagai suis kawalan pada litar yang berarus tinggi

Kendaliannya dikawal oleh aruhan magnet

Apakah komponen itu ?

A. Geganti

B. Mikrofon

C. Litar bersepadu

D. Perintang peka cahaya

18

R1

LDR

R2

TR

c

b

e

+_

+_

+_

+_

A B

C D

Page 19: Set 2 khbkt latihtubi

RAJAH 21

45. Rajah 21 menunjukkan satu komponen elektronik.

Antara berikut manakah pernyataan yang betul untuk komponen itu ?

A Tidak mempunyai kekutuban

B Berfungsi berasaskan perubahan cahaya

C Membenarkan arus mengalir satu arah sahaja

D Memerlukan arus yang tinggi untuk berfungsi

46. Rajah 22 menunjukkan satu komponen elektronik.

J L

RAJAH 22

K M

Punca positif disambungkan pada pin

A. JB. KC. LD. M

47. Antara yang berikut yang manakah simbol LED ?

A B

C D

19

Page 20: Set 2 khbkt latihtubi

48. Antara berikut susunan nombor pin yang manakah betul ? .

49. Rajah 23 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

Apakah yang akan berlaku jika suis S1 ditekan?

A Mentol M3 dan M4 menyala

B Mentol M1 dan M2 menyala

C Mentol M3 dan M4 tidak menyala

D Mentol M1, M2, M3 dan M4 menyala

20

RAJAH 23

NCNO

R1

S1

M3 M4

M1

M2

240V

6V

A

1 2 3 4

5 6 7 8

NE 555

1

2 3

4 5

6 7

8

NE 555B

8 7 6 5

1 2 3 4

NE 555

C 5 6 7 8

1 2 3 4

NE 555

D

Page 21: Set 2 khbkt latihtubi

50. Rajah 24 menunjukkan penggunaan sejenis pengikat.

Apakah pengikat X ?

A NatB BoltC StadD Skru tudung

51. Rajah 25 menunjukkan satu komponen dalam sebuah enjin.

RAJAH 25

Antara berikut pernyataan yang manakah betul ?

I Menghubungkan piston dengan aci engkol

II Hujung kecil disambung pada cemat piston

III Hujung besar disambung pada aci sesondol

IV Menukar gerakan salingan piston kepada gerakan putaran aci engkol

A I , II dan III

B I , II dan IV

C I , III dan IV

D II , III dan IV

21

X

RAJAH 24

Page 22: Set 2 khbkt latihtubi

52. Rajah 26 menunjukkan edaran empat lejang enjin satu silinder empat lejang.

RAJAH 2 6

Susun mengikut urutan yang betul .

A. I, III, II, IV

B. II, IV, III, I

C. III, IV, I, II

D. IV, I, II, III

53. Antara yang berikut pasangan yang manakah benar tentang fungsi sistem enjin ?

Sistem Fungsi

AEkzos Membekalkan campuran udara dan bahan api dengan kadar yang betul

BPenyejukan Mengurangkan haba pembakaran dari dalam enjin

CPelinciran Membekalkan arus bervoltan tinggi ke palam pencucuh

DBahan api Mengurangkan geseran bahagian dalam enjin yang bergerak

22

III IVIII

Page 23: Set 2 khbkt latihtubi

54. Rajah 27menunjukkan bahagian luar enjin.

RAJAH 27

X

Apakah fungsi bahagian yang bertanda X ?

A. Mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul

B. Membakar bahan api mengikut keperluan enjin

C. Menapis udara ke lubang silinder

D. Menapis minyak pelincir

55. Rajah 28 menunjukkan bahagian dalam satu sistem enjin.

Namakan sistem enjin itu ?

A Sistem ekzos

B Sistem penyalaan

C Sistem pelinciran

D Sistem penyejukan

23

RAJAH 28

Page 24: Set 2 khbkt latihtubi

56. Apakah fungsi karburetor pada enjin satu silinder empat lejang ?

A. Mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul

B. Mengawal pengeluaran bunga api oleh palam pencucuh

C. Mengawal kemasukan bahan api ke lubang silinder

D. Menapis udara yang masuk ke dalam silinder

57. Antara berikut padanan manakah yang betul ?

Galakan dan insentif Penerangan

A Taraf perintis Menghadkan jumlah pembelian barangan dari luar negeri

B KuotaMemberikan pengecualian cukai perniagaan kepada

syarikat baru

C EmbargoDasar pemulauan terhadap barang atau perkhidmatan

dari negara tertentu

D Duti import Membantu usahawan meluaskan pasaran ke luar negara

58. Antara berikut yang manakah bentuk penyelewengan pengeluar kepada pengguna ?

A Mengenakan bayaran perkhidmatan

B Menghasilkan keluaran yang berkualiti

C Menjual barangan yang luput tarikh guna

D Memberi keterangan yang tepat pada label

59. Antara yang berikut jenis milikan perniagaan yang manakah dimiliki oleh dua hingga lima puluh

orang ?

A. Syarikat sendirian berhad

B. Syarikat awam berhad

C. Perkongsian

D. Koperasi

24

Page 25: Set 2 khbkt latihtubi

60. Rajah 29 menunjukkan logo satu agensi kerajaan.

Apakah peranan agensi itu?

I Menghasilkan produk berasaskan padi

II Menghasil baka baru bagi keperluan usahawan tani

III Menyediakan dan melaksanakan projek di kawasan bandar

IV Menggalakkan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran pertanian

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

25

RAJAH 29