sessie 26 graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

52
DEEL 2 Lush graffiti

Upload: vereniging-vlaamse-jeugddiensten

Post on 12-Apr-2017

21 views

Category:

Government & Nonprofit


3 download

TRANSCRIPT

Page 2: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

graffiteursWho!??

Page 3: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

• Foto’s verschillende graffiteurs

Page 4: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

visies en motieven • Stoom aflaten – reactie – frustratie

- rebellie• Spel – kick • Macht• Faam - naambekendheid• Hotspot – Broken Window• Experiment – identiteit –

groepsgevoel • Creatieve ontwikkeling • Professionele motieven

Bué the warrior

Page 5: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3. Graffitibeleid: integraal en geïntegreerd?

Page 6: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.1 Graffitibeleid: een meersporenbeleidIntegrale benadering:

• Repressief luik (opsporing, vervolging, alternatieve sancties, herstelbemiddeling…)• Curatief luik ( gratis/ voordelige verwijdering, premies voor

preventie)• Educatief- artistiek luik (workshops, legale zones, jams,

kunstprojecten,… • Sensibiliserend (communicatie naar graffiteurs en bevolking)

Page 7: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

Sint Niklaas (theoretisch kader project)Beleidsvisie stad gebaseerd op evenwaardigheid van drie grote luiken:

- Curatie: beleid gericht op het ‘straatbeeld’; prioriteit = consequent en snel verwijderen van graffiti

- Repressie: beleid gericht op ongewenste graffiti; prioriteit = doorprikken van anonimiteit d.m.v. database

- Preventie/educatie: beleid gericht op gewenste graffiti. prioriteit = - stimuleren van kunst binnen het straatbeeld; - opwaarderen concentratiezones ongewenste graffiti; - ontraden/fysiek onmogelijk maken ongewenste graffiti.

Page 8: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.2 Geïntegreerde aanpak• Veel diensten betrokken • Graffiteurs niet passeren / laten vertegenwoordigen • Wie trekt? Welk mandaat? • Verschillende brillen geeft interessante discussies• Ieder zijn rol en duidelijke taak• Constructief en positief <> kat en muis• Evenwicht! • Overleg en afstemming, geen eilanden

Page 9: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.3 Nadelen meersporenbeleid • Verwarring bij graffiteurs• Rollenverwarring bij de diensten • Wie regisseert?

Page 10: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.4 Graffitibeleid = lokaal• Lokale context primeert

• probleem of fenomeen?• Beleid of niet?

• Samenwerking met andere gemeenten: voor- en nadelen• + Klein fenomeen groter aanpakken• + Delen van middelen • + Jongeren niet gebonden gemeentegrenzen• + Kritische kijk op eigen gemeente• - Meer overleg • - verschillende visies, financiën, inbreng• - gedeelde verantwoordelijkheden?

Page 11: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.5 Stappenplan1. Beleidsvoorbereidend onderzoek en analyse2. Evaluatie en besluitvorming – zorgen voor politiek draagvlak3. Partners bepalen, eventueel werkgroep oprichten, overlegmomenten

(of als eerste?)4. Visietekst - afsprakennota5. Sporen bepalen waarop het beleid zal steunen + rolverdeling 6. Acties opzetten – implementatie beleid7. Evaluatie bij elke fase 8. Borging en bijsturing

Page 12: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

3.6 Duurzaamheid• “Werking van de legale zone is niet gekend”• “Netwerk valt weg”

Ingrijpen!• Werkgroep (jaarlijks, per kwartaal, …?)• Verantwoordelijkheid bij jongeren • Linken aan: speelruimtebeleid, werking jeugdhuis, lokale

initiatiefnemers (vzw’s, academie, …)• Draaiboeken, beeldenbank, fiches• Letterlijk duurzame resultaten (onderhoud muren ed)

Page 13: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

4. Good practises

Page 14: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

4.2 Legale zones

• Essentie: • Geen wondermiddel• Voor iedereen• Goede afspraken goede vrienden• Ligging • Onderhoud• Evalueren en bijsturen• Overzicht: https://www.graffitivzw.be/labo/legale-graffitimuren

Page 15: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

http://www.graffitivzw.be/labo/legale-graffitimuur-opstarten

Page 16: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2
Page 17: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

EXPERTISE IN HUIS EXTERN

Page 18: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

PANDEN

Page 19: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

JONGE KUNSTENAARS #1

Page 20: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

JONGE KUNSTENAARS #2

Page 21: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

JONGE KUNSTENAARS #3

Page 22: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

4.4 Pigment • Hoeilaart – Tervuren – Overijse• Bovenlokaal – provinciale middelen • Elkaars sterktes uitspelen• Stuurgroep: jeugdwerk + graffiteurs

(15-30 jr) + ‘losse’ jongeren

Page 23: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

4.5 Sticky Fingers

Page 24: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

4.6 Wallin’

Page 25: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

5. Graffitibeleid opstarten: eunk? • Trajecten: focus op het proces • Participatief • Vanuit visie op jongeren • Exposure: gericht op breder publiek

Page 26: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

5.1“We hebben maar 5 graffiteurs”Over graffiti, jeugdwerk en competenties: een boeiende mix

Graffiti-initiatieven geven kansen aan jongeren. Doelgroep: Breder dan enkel graffiteurs

Competenties - Ideale uitlaatklep om zich op een creatieve manier te uiten- Leer, oefen- en presenteerkansen- Sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, creëren van je identiteit,

scheppen van zelfvertrouwen - Maar ook: ondernemerschap, projectmanagement, communicatieskillz, …

Page 28: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

5.2 Win Win • Koppelen aan diverse vormen van (jeugd)cultuur (muziek, online,

urban sports gegeven, festival, jeugdruimte, exporuimte, ….)• Vaak niet georganiseerde jongeren buiten reguliere jeugdwerk bereikt• Handig medium om kansengroepen laagdrempelig te bereiken• Voeling houden met brede basis van jongeren • Houdt je kritisch t.a.v. je eigen werking en kijk op jongeren• Minder werk hier bij organisatie, meer tijd naar ondersteuning• Groter bereik, bij jong én oud

Page 29: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

-> die positieve kant van jeugdcultuur benadrukken!-> Vanuit een visie op jongeren en jeugdcultuur-> omgeving creëren waar dit kan (fysieke en psychische ondersteuning)-> Maar eerst: prospectie!!

Page 30: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

5.3 In contact komen• Meer dan workshops of een oproep• Algemene bekendheid en laagdrempeligheid -> profileren! • Graffiti gekoppeld aan een event• Spreek je eigen voelsprieten aan

• Privacy – wantrouwen• Vertrouwen • Au serieux nemen • Duidelijke verwachtingen stellen

Page 31: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

• Het potentieel is bepalend! (aantal graffiteurs, beginsituatie)• Beginsituatie: starten vanuit wat de

jongere zelf wil leren <-> eigen doelstellingen• Niet iedereen is gelijk: Anciens

betrekken • Samenwerkingskader afspreken • Van daaruit gemeenschappelijke,

realistische doelen afspreken

Page 32: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

5.4 Acties• En daaraan acties koppelen en wat hun rol daarin zal zijn:

• WORKSHOPS• JAM• Legale plekken• Opdrachten (privé – openbaar)• Graffiti-event • Graffiti-tour• Atelierwerking • (Pop up) tentoonstelling • …

• Rol als jeugdwerker, beleids: coachend, faciliterend -> engagement • Motiverend werken, snel tot resultaat komen

Page 33: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

Traject Pigment2015:• Graffiti-jam Hoeilaartse jeugdcentrum Koldam• Workshopreeks in Tervuren• Voorbereiding grote jam (promo, logistiek, …) • Jam oktober (workshops, muziek, bar, …)

http://pigmentdebrug.tumblr.com/

Page 34: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

2016: • Opening legale zones Tervuren • Legale opdrachten en kleine jams• Legale zone in Overijse

Page 35: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6. Aanbevelingen

Page 36: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.1 De ene graffiti is de andere niet

Page 37: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.2 Probleem? Of fenomeen?

Page 38: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.3 Jongeren zijn de experts • Geen concept opleggen• Falen mag• Verantwoordelijkheid geven• Lokaal talent voorrang geven

• Kalvin ‘Dark’ Festre

Page 39: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.4. Informatie en communicatie cruciaal

Page 40: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.5. Elke lokale context is anders

Page 41: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.6. Als het niet leeft, dan leeft het niet

Page 42: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.7 een integrale kijk op graffiti

Page 43: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.8 Een diversiteit aan maatregelen = realistisch beleid

Page 44: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.9 Samenwerken loont (1 + 1 = 3)

Page 45: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.10 Integraal kan ook kleinschalig

Page 46: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

6.11 Check, evalueer en pas aan

Page 47: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

8. Aan de slag (40’) 1. Beleidsvoorbereidend onderzoek en analyse2. Evaluatie en besluitvorming – zorgen voor politiek draagvlak3. Partners bepalen, eventueel werkgroep oprichten, overlegmomenten

(of als eerste?)4. Visietekst - afsprakennota5. Sporen bepalen waarop het beleid zal steunen + rolverdeling 6. Acties opzetten – implementatie beleid7. Evaluatie bij elke fase 8. Borging en bijsturing

Page 48: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

• Vanuit welke doelstellingen start je? • Welk initiatief past er dan best bij? • Hoe ga je jongeren betrekken?• Waar en hoe haal jij je graffiteurs?• Wie betrek je nog allemaal? (skateboard ontwerp, tatoeëerders,

grafisch ontwerpers, academie, …) • Welke troeven heeft jouw gemeente voor een geslaagde actie/beleid?• Welke uitdagingen /obstakels heeft jouw gemeente voor een geslaagde

actie/beleid?

Stel per 2 of 3 jouw graffiti-initiatief voor aan de groep

Page 49: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2
Page 50: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

Wat doet Graffiti vzw voor jou?• Ondersteuning in dit traject• Praktisch organisatie • Opstarten werkgroep• Lezing voor bestuur • …

Page 51: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2

Referenties• Arno Arnauts en Erik Richart, stad Antwerpen• Lezarts Urbains Brussel (FR) • Wallin’ – Rick Molyneux• Ben Holderbeke – jeugddienst Hoeilaart • Sandra Rottiers, stad Gent

Page 52: Sessie 26 Graffitibeleid op maat van jouw gemeente- deel 2