sensörler ve dönüştürücüler

Click here to load reader

Post on 31-Dec-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2

  RENME FAALYET-1

  Transdser ve sensr kavramlarn, kullanm alanlarn, kullanm yerlerine gre

  eitlerini bilecek, gerekli uygulama faaliyetlerini yapabilecek, devrenin s transdserini ve

  sensrn deitirebilecektir.

  Sensrleri kavram ve eitlerini aratrnz.

  Gnlk hayatnzda karlatnz sensr olabilecek bulgular ders ortamnda

  paylanz.

  retmeninizden bulduunuz sensrlerin isimlerini reniniz.Topladnz

  bilgileri bir rapor haline getiriniz.

  1. ISI TRANSDSER VE SENSRLER

  1.1. Transdser ve Sensr Kavram

  1.1.1. Tanm

  Gnlk hayatmzda s, k, basn ses gibi byklkler var olup bunlarn etkilerini

  duyu organlarmzla alglar, varlklarndan haberdar oluruz. Bu fiziksel byklkleri

  insanlar gibi alglayan ve bu alglama sonucunda gerekli ekipmanlar devreye sokan ve

  kartan elemanlar sensrler ile transdserlerdir.

  Fiziksel ortam deiikliklerini (s, k, basn, ses, vb.) alglayan elemanlara

  sensr, alglad bilgiyi elektrik enerjisine eviren elemanlara transdser denir.

  Transdserler, teknolojinin gelimesiyle birlikte birok i makinasnn kumandasnda

  ,kaplarn otomatik alp kapatlmasnda ,bir ok aygtn istenildii zaman devreye sokulup

  kartlmasnda gibi bir ok yerde transdserler kullanlrlar.Bu sayede hem gnlk

  hayatmz hem de endstriyel retim srelerini ok daha kolaylatrm oluruz. Biz bu

  modl de hep birlikte balca sensr ve transdserleri tanyarak kullanm alanlarn

  greceiz.

  RENME FAALYET-1

  AMA

  ARATIRMA

 • 3

  Resim 1.1: Optik sensrler

  Resim 1.2: Lazer sensr ve hareket sensr

  Resim 1.1 ve Resim 1.2de eitli sensrler grlmektedir. stediimiz kullanm

  alanlarna gre bu sensrler eitlilik gsterirler.htiyacmza en uygun sensr seebilmek

  iin piyasada var olan eitlerini renmeli ona gre seimimizi yapmalyz.

  1.1.2. eitleri

  Fiziksel ortamlardaki deiikliklerden dolay mekanik bir makineyi veya elektronik

  bir devreyi altrmamz gerektiinde sensrler ve transdserleri kullanrz. Amaca uygun

  sensr ve trandseri semek sonuca daha erken ulamamz salayacaktr. Transdser

  eitlerini u ekilde sralayabiliriz:

  Is transdser ve sensrleri Manyetik transdser ve sensrler Basn (gerilme) transdserleri Optik transdser ve sensrler Ses transdser ve sensrleri

  Transdserlerin bir ksm pasif elemandr. Pasif elemann almas iin dardan

  elektrik enerjisinin uygulanmas gerekir.Foto diren ,kondansatr, mikrofon bunlara bir

  rnektir.Dier ksm aktif transdserler ise llecek byklklerle uyarlrlar.Bunlara

  dardan bir enerji uygulanmaz.Termoift, fotovoltaik, piezoelektrik bunlara bir rnektir.

 • 4

  1.1.2.1. eitli Sensr Uygulamalar

  Resim 1.3: Sensrl otomatik kayar kaplar

  Resim 1.3deki uygulamada zerinde hareket alglayc bir sensre sahip olan

  otomatik bir kaplar grlmektedir

  Resim 1.4: Ara park sensrleri

  Resim 1.4deki uygulamada ara tamponu zerine yerletirilen sensrlerle yaplan

  uygulama gzkmektedir. Otomobillerin arka tamponuna yerletirilen ultrasonik dedektrler

  aracl ile geri manevra srasnda arala , arkasndaki engel arasndaki mesafe llr.

  Bu lm, engele yaklatka frekans ykselen (periyodu ksalan) bip sesleri ile

  src tarafndan alglanr. Engel ile ara arasndaki mesafe 30 cmye kadar dtnde bip

  sesi srekli hale gelir.

  Metal dedektrler ise ierisindeki manyetik sensrler vastas ile metal cihazlar

  alglayan aygtlardr. Gnmzde gvenlik amal olarak iyerleri ve zel alanlarda giri

  kontrollerinde kullanlmaktadr (Resim 1.5).

 • 5

  Resim 1.5: Metal dedektrler

  1.2. PTC(Pozitif Is Katsayl Termistr)

  Ortamdaki s deiimini alglamamza yarayan cihazlara s veya scaklk sensrleri

  diyoruz. Birok maddenin elektriksel direnci scaklkla deimektedir. Scakla kar hassas

  olan maddeler kullanlarak scaklk kontrol ve scaklk lm yaplr.

  Scaklk ile direnci deien elektronik malzemelere; term (scaklk), rezistr (diren),

  kelimelerinin birleimi olan termistr denir. Termistrler genellikle yar iletken

  malzemelerden imal edilmektedir. Termistr yapmnda ounlukla oksitlenmi manganez,

  nikel, bakr veya kobaltn karm kullanlr.

  Termistrler PTC (Pozitif Is Katsayl Termistr) ve NTC (Negatif Is Katsayl

  Termistr) olmak zere ikiye ayrlr.

  Scakln artmasyla direnci artan termistrlere PTC denir (Resim 1.6),

  Resim 1.6: eitli PTC ler

  1.2.1. alma Prensibi

  ekil 1.1 (a) daki karekteristik eride grld zere PTC nin scakl attka PTC

  nin ularndaki diren deeri artmaktadr.

 • 6

  ekil 1.1: a:Karakteristii b: Sembol

  1.2.2. Kullanm Alanlar

  PTCler - 60 C ile +150 C arasndaki scaklklar da kararl bir ekilde alr. 0.1 C

  ye kadar duyarllkta olanlar vardr. Daha ok elektrik motorlarn fazla snmaya kar

  korumak iin tasarlanan devrelerde kullanlr (Resim 1.7). Ayrca s seviyesini belirli bir

  deer aralnda tutulmas gereken tm ilemlerde kullanlabilir.

  Resim 1.7: PTC kullanm alanlar

  1.2.3. Salamlk Testi

  PTCyi ekil 1.2de grld avometre ularna baladnzda avometrede

  grdmz deer PTCnin oda scaklndaki diren deeridir. Daha sonra mum veya

  benzeri bir ara ile sttnzda direnci ykseliyor ise PTC salamdr. Bunun dnda bir

  durum gerekleiyor ise PTC arzaldr.

  ekil 1.2: PTCnin salamlk testi

  1.3. NTC (Negatif Is Katsayl Termistr)

  Scakln artmasyla direnci azalan termistrlere NTC denir (Resim 1.8).

 • 7

  Resim 1.8: eitli NTC ler

  1.3.1. alma Prensibi

  ekil 1.3 (a) daki karekteristik eride grld zere NTCnin scakl attka

  NTCnin ularndaki diren deeri dmektedir.

  ekil 1.3: a: Karakteristii b: Sembol

  1.3.2. Kullanm Alanlar

  NTCler - 300 C ile +50 C arasndaki scaklklar da kararl bir ekilde alrlar. 0.1

  Cye kadar duyarllkta olanlar vardr. Daha ok elektronik termometrelerde, arabalarn

  radyatrlerin de, amplifikatrlerin k g katlarnda, s denetimli havyalarda kullanlrlar.

  PTClere gre kullanm alanlar daha fazladr (Resim 1.9).

  Resim 1.9: NTCli dijital termometre ve NTCli scaklk kontrol devresi

 • 8

  1.3.3. NTCnin Salamlk Testi

  NTCyi ekil 1.4te grld avometre ularna baladnzda avometrede

  grdmz deer NTCnin oda scaklndaki diren deeridir. Daha sonra mum veya

  benzeri bir ara ile sttnzda direnci azalyor ise NTC salamdr. Bunun dnda bir durum

  gerekleiyor ise NTC arzaldr.

  ekil 1.4: NTCnin salamlk testi

  1.4. Termokupl ( Islift )

  1.4.1. alma Prensibi

  Yksek scaklklarn llmesinde termometreler kullanlamaz. Termokupllar eksi

  200'den 2320C' ye kadar eitli proseslerde yaygn olarak kullanlr. Termokupullar demir

  konstantan ve bakr konstantan gibi iki farkl metalin birleme noktas stldnda bu iki

  metal ular arasnda potansiyel bir fark meydana gelir, prensibine gre alr. Oluan

  potansiyel farkn deeri , iki ayr metalin snma sonucundaki scaklk ve soukluk farkna

  baldr.te oluan bu potansiyel fark kullanlarak istenilen scaklk deerleri llr (ekil

  1.5).

  ekil 1.5: Termokuplun yaps ve eitleri

  1.4.2. Kullanm Alanlar

  Termokupllar -200 C ile +2500 C arasnda alabildiklerinden endstride en ok

  tercih edilen s kontrol elemanlardr. Yksek scaklklarn llmesinin istenildii yerlerde ,

  endstri tesislerindeki yksek scaklkta alan kazanlarn s kontrolnde kullanlrlar (

  Resim 1.10).

 • 9

  Resim 1.10: Termokupl kullanld alanlar

  1.4.3. Salamlk Testi

  Termokuplun salamlk testi avometre ile yaplr. Avometre milivolt kademesine

  alnr. Termokuplun ular avometrenin prop ularna tutulur. Termokuplun ucu bir s

  kayna ile stlr. Avometrenin lt gerilim deerinde deiim olup olmad gzlenir.

  Gerilim deiimi varsa termokupl salamdr.

  1.5. Is Sensrl Uygulama Devreleri

  1.5.1. Ptcli Isya Duyarl Devre

  ekil 1.6: PTC uygulama devresi

  ekil 1.6da verilen devrede PTCli sya duyarl devre emas grlmektedir. Oda

  scaklnda PTCnin direnci potansiyemetrenin ayarlanan deerinden dktr. Transistrn

  beyz ucuna PTC zerinden negatif gerilim geleceinden transistr iletime geemez ,LED

  lamba yanmaz .PTC bir s kayna ile stldnda PTCnin direnci artar ve bu deer

  potansiyemetrenin deerinden yksek olduunda transistorn beyaz ucuna art gerilim R1

  direnci ve potansiyemetre zerinden gelir.Transistr iletime geer, LED lamba

  yanar.Devredeki potansiyometre ile devrenin scaklk alglama seviyesini(hangi scaklkta

  iletime geeceini veya kalibrasyonunu) ayarlamak iin kullanlr.

 • 10

  1.5.2. Ptcli Isya Duyarl Devre

  ekil 1.7: Ptcli sya duyarl devre

  PTC bililindii zere oda scaklnda dk diren gsterir. PTC stldnda direnci

  ykselir ve transistr tetiklenir. Tetiklenen transistrden kollector ve emiter aras akm gei-

  i olur .Rle enerjilenir ve fan almaya balar. Kullandmz Potlada da fann hangi

  scaklkta dnmeye balayacan deitirebiliriz (ekil 1.7).

  1.5.3. Ntcli Isya Duyarl Fan Devresi

  ekil 1.8: Ntcli sya duyarl fan devresi

  ekil 1.8de verilen devrede NTC uygulamas grlmektedir. NTClerin zerinde

  yazl olan diren deeri oda scaklnda grlen diren deeridir. Bilindii zere NTC

  scaklk attka direnci den elemandr.NTCyi bir kablo ucuna balarsanz istediiniz

  yerdeki scakla gre altrabilirsiniz. rnein g transistrlerinin veya bilgisayarda

  ilemci zerindeki blok soutucunun arasna koyduunuzda ordaki sya duyarllk

  gsterecektir.10 Klk potansiyometre ile alma hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Motorun

  gcne gre gerekirse Q2 transistrn PNP tip daha gl bir transistrle deitirebilirsiniz

 • 11

  1.5.4. Ntcli Isya Duyarl Devre

  ekil 1.9: Ntcli sya duyarl Devresi

  ekil 1.9daki sya duyarl devrede ortam scakken NTC zerinde oluan gerilim

  azalr. T2 kesime, T1 ise iletime geer. Rlenin kontaklar konum deitirir. Ortam

  souduunda NTC zerinde den gerilim artar. T1 iletim, T2 kesim olur.

  1.5.5. Ntcli Isya Duyarl Devre

  ekil 1.10: Ntcli sya duyarl devresi

  ekil 1.10daki devrede oda scaklnda T1 transistr kesimdedir.T2 transistr R2

  ve R4 zerinden iletime geerek rleyi altrr. Rle kontaklarnnn konumunu deitirerek

  devreye balanan lambay sndrr. NTCnin ss dtnde T1 iletime geer T2 kesime

  gider ve rle enerjisi kesilir.Lamba yanar.Lamba yerine sizin belirleyeceiniz baka aygtlar

  balanabilir.

  http://320volt.com/tag/gerilim/

 • 12

  1.5.6. Ntcli Isya Duyarl Devre

  ekil 1.11: Ntcli sya duyarl devresi

  ekil 1.11deki lamba karartma devresinde kullandmz LDR yerine NTC

  balanarak yaplmtr. alma ekli lamba karatma devresi ile ayn olup NTC ssna bal

  olarak lambann parlakl deiir.

  1.6. Is Transdser ve Sensr Devrelerinin Arzalarn Gidermek

  Daha nceden yapm olduumuz uygulama faaliyetlerinde kullandmz PTC nin

  bozuk olup olmadn PTCyi skmeden anlayabiliriz. Bunu yapabilmek iin devrenin

  almasn bilmek gerekir. ekil 1.12 deki devrede anlatld zere PTC nin scakl

  arttnda devre k verecek yani LED yanacaktr. Bu durumda PTC yi bir stc

  vastasyla sttmzda LED lambann yanmas beklenir , aksi durumda PTC bozuktur.PTC

  nin alma scaklk aral bu kontrol yaparken PTCyi ne kadar stacamz belirlemede

  etkin rol oynar. Bu ilemler yaplrken kullandmz transistorn salamlk kontroln de

  unutmamamz gerekir.

  ekil 1.12: Ptcli sya duyarl devre

  ekil 1.13deki NTC li uygulama devresinde de anlatld zere salamlk kontrol

  NTC nin ss artrlarak NTC ularnda diren deiimi olup olmad gzlenir. NTC

  salam ise kullandmz transistrlerin salamlk kontrol yaplr.Bunun iin transistrlere

  ilk nce beyz gerilimi gelip gelmediine baklr.Bunu yaparken transistrlerin hangi

  durumda iletime geeceini bilmek gerekir.ayet beyz gerilimi geliyor ise transistrlerin

 • 13

  emiter collektr ularna baklr.Trannsistr iletime gemiyor ise o transistr bozuk

  demektir.

  ekil 1.13: Ntc li sya duyarl fan devresi

 • 14

  UYGULAMA FAALYET

  Aadaki uygulama faaliyetini yaparak devrenin s transdserini/sensrn

  deitirebileceksiniz.

  lem Basamaklar neriler

  PTCnin salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle PTC ile ilgili bilgi konusunu okuyunuz. Uygulama devresini inceleyiniz aklamasn

  okuyunuz.

  Kullandnz PTCnin zelliklerini firma kataloglarndan reniniz.

  Konuda anlatld zere avometre yardm ile PTCnin deiik scaklklardaki diren deiimini

  grerek salamlk testini yapnz.

  NTCnin salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle NTC ile ilgili bilgi konusunu okuyunuz Uygulama devresini inceleyiniz aklamasn

  okuyunuz.

  Kullandnz NTCnin zelliklerini firma kataloglarndan reniniz.

  Konuda anlatld zere avometre yardm ile NTCnin deiik scaklklardaki diren deiimini

  grerek salamlk testini yapnz.

  Termokuplun salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle termokupl ile ilgili bilgi konusunu okuyunuz.

  Kullandnz termokupllarn zelliklerini kataloglardan inceleyiniz.

  Elinizdeki termokupllar katalog bilgilerine gre avometre ile milivolt kademesine getirerek kontrol

  ediniz.

  PTCli uygulama devresi yapnz.

  ekil 1.7deki PTC uygulama devresinde uygun PTCyi ve devre elemanlarn seerek devreyi

  kurunuz.

  Devreye enerji veriniz. ncelikle oda scaklnda devrenin almasn

  gzleyiniz. PTCyi herhangi bir s kayna ile

  starak devrenin almasn gzleyiniz.

  Devredeki potansiyometre ile PTCnin alma araln seebilirsiniz..

  Devrenizin eitli scaklklardaki almasn gzleyiniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 15

  NTCli uygulama devresi yapnz.

  ekil 1.7deki PTC uygulama devresinde PTC yerine NTC balayarak devreye enerji veriniz.

  ncelikle oda scaklnda devrenin almasn gzleyiniz. NTCyi havya ile starak devrenin

  almasn gzleyiniz.

  Devredeki potansiyometre ile NTCnin alma araln seebilirsiniz.

  Devrenizin eitli scaklklardaki almasn gzleyiniz.

  Termokupl uygulama devresi yapnz.

  Termokupllar daha ok sanayi firmalarnda kullanlan cihazlardr. Bundan dolay onlar fabrikalarda

  grmeniz size daha yararl olacaktr.

  evrenizdeki termokupl kullanan iletmeleri aratrnz.

  letmelerde termokupl uygulamalarn gzlemleyiniz.

  Is sensrl devrelerde arzay gideriniz.

  Daha nce yapm olduumuz devrelerin alma perensibini reniniz.

  Is sensrlerini devreden skmeden starak devrenin alp almadn gzleyiniz.

  Devrenin almamas durumunda s sensrlerini sknz.

  Konu anlatmlarndaki salamlk kontrol admlarn uygulaynz.

  Gerekli durumlarda devrede kullanlan dier elemanlar kontrol ediniz.

 • 16

  LME VE DEERLENDRME

  Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz.

  Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. Etrafmzdaki fiziksel deiiklikleri alglayan elemanlaraBu deiiklikleri elektriksel sinyallere eviren elemanlara ise..denir.

  2. Ortamdaki s deiiklikleri alglayan elektronik elemanlara .......... sensr denir. 3. Scaklk ile elektriksel direnci deien elemanlara genel olarak . denir. 4. Scaklk arttka direnci artan eleman..................................... dir . 5. Scaklk arttka direnci azalan eleman..................................... dir . 6. Yksek scaklklarn tespitinde daha ok ....................... kullanlr. 7. Ortamdaki s deiikliine gre ularnda gerilim oluan elemana ..................... denir. 8. .iki farkl s katsaysna sahip metalin birletirilmesi ile oluur.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise Uygulamal Teste geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 17

  UYGULAMALI TEST

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz becerileri Evet,

  kazanamadnz becerileri Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. PTCnin salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  2. NTCnin salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  3. Termokuplun salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  4. PTCli uygulama devresi yapabildiniz mi?

  5. NTC li uygulama devresi yapabildiniz mi?

  6. Termokupl uygulama devresi yapabildiniz mi?

  7. Is sensrl devrelerde arzay giderebildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

 • 18

  RENME FAALYET-2

  Manyetik transdser ve sensrlerinin alma prensiplerini, kullanm alanlarn bilecek

  ve salamlk kontrollerini ve gerekli uygulama faaliyetini yapabilecek, Manyetik transdser

  ve sensrleri deitirebilecektir.

  Yaadnz yerdeki metal dedektrlerin nerelerde kullanldn gzlemleyiniz.

  Gzlemlediiniz bilgileri metal dedektrlerin alma prensipleri ni de

  aratrarak bir rapor halinde hazrlaynz.

  2. MANYETK SENSRLER VE

  TRANSDSERLER 2.1. Tanm

  Ortamdaki manyetik deiiklikleri alglayan ve buna bal olarak knda gerilim

  reten elemanlara manyetik transdser denir . Manyetik transdserlere Alan Etkili

  Transdser ad da verilir Manyetik transdserler, endktif ve yar iletken olmak zere iki

  eit elemandan yaplmaktadr Bobin endktif bir elemandr ve manyetik alan deiimi

  iinde bulunursa ularnda gerilim retir. Bobin ularndaki gerilimin srekli olmas iin

  srekli deien bir manyetik alan iinde bulunmas yani mknatsn ya da bobinin srekli

  hareket etmesi gerekir Hareketin srekli olmad durumlarda bobin pasif olarak kullanlr

  Bir bobinin iindeki nvenin konumuna gre bobinin endktans deeri deimektedir Bu

  sayede uygulanan gerilime gre bobin ularna den voltaj deiir (ekil 2.1).

  ekil 2.1: Manyetik alan deiimine gre bobin ularnda meydana gelen e.m.k

  RENME FAALYET-2

  AMA

  ARATIRMA

 • 19

  2.2. Kullanm Alanlar

  Manyetik transdserler, aralarnda elektriksel balantnn olmad veya sensrle

  alglanacak cismin birbirini gremedii durumlar da motor ve benzeri cihazlarn ektikleri

  akmlarn llmesinde, hareket eden sistemlerin hzlarnn ve hareket ynlerinin tespit

  edilmesinde, gvenlik ve metal detektrlerinde kullanlr (Resim 2.1)

  Sanayide ise kumanda ve kontrol sistemlerinde, tp elektroniinde, fabrikalarda,

  otomatik kumanda kontrol uygulamalarnda, yer deiimlerinin hassas olarak llmesinde

  kullanlr.

  Resim 2.1: Kaporta boya ler ve metal dedektr

  2.3. eitleri ve Yaplar

  2.3.1. Bobinli (Endktif)Manyetik Sensrler:

  ekil 2.2:Bobin iersinde nvenin hareketi

  Bobin endktif bir elemandr ve hareketli bir manyetik alan iinde bulunursa bobin

  ularnda bir gerilim meydana gelir. Bobin ularndaki gerilimin srekli olmas iin srekli

  deien bir manyetik alan iinde bulunmas yani mknatsn ya da bobinin srekli hareket

  halinde olmas gerekir. Hareketin srekli olmad durumlar da bobin pasif olarak kullanlr.

  Bir bobinin iindeki nvenin konumuna gre bobinin endktans deeri deimektedir (ekil

  2.2). Bu sayede uygulanan gerilime gre bobin ularnda den voltaj deiir. Bu

  zellliklerden yararlanlarak endktif transdserler yaplmaktadr (ekil 2.3).

 • 20

  ekil 2.3:Devir Says lmlerinde kullanlan endktif sensrler

  2.3.2. Elektronik Devreli Manyetik Sensrler (Yaklam Sensrleri)

  ekil 2.4: Elektronik devreli manyetik sensrn i yaps

  Bir iletkenin iinden akm geerse o iletkenin etrafnda manyetik bir alan oluur. Bu

  manyetik alann iine metal bir cisim girerse bu bobinin indktans deeri deiir. Bu

  indktans deiimi sensrn iinde bulunan devrenin denge noktasn deitirir. Sensrn

  iinde bulunan lm yapan devre sayesinde metalin ne kadar yakn ya da uzak olduunu

  tespit edebiliriz (ekil 2.4).

  Resim 2.2: Farkli firmann elektronik devreli yaklam sensrleri

  Resim 2.2de deiik firmalarca retilen yaklam sensrleri,daha ok gvenlik amal

  olarak kullanlmakla birlikte define aramaclnda deerli metallerin bulunmasndada

  kullanlmaktadrlar (ekil 2.5).

  ekil 2.5: Hazine arama cihazi ve metal dedektrleri

 • 21

  2.3.3. Alan (Hall) Etkili Transdserler

  ekil 2.6: Alan etkili transdserler

  Hall sensr hall etkisine dayanr Bir yar iletkenden elektronlar akarken akm ynne

  dik bir manyetik alan uygulannca elektronlar belli bir blgede younlar. Bu da yar

  iletkenin dier ularnda gerilim olumasna neden olur.Bu duruma hall etkisi denir. Bu

  gerilimin deeri manyetik alana, levhann yaknl ile deiir. Bu prensibe gre alan etkili

  transdserler yaplr (ekil 2.6). Alan etkili transdserler hassas mesafe, pozisyon ve dn

  alglayclar olarak kullanr (Resim 2.3).

  Resim 2.3: Alan etkili transdserler ve aralarda alan etkili sensrlerin kullanlmas

 • 22

  2.4. Magnetik Sensrl Uygulama Devresi

  ekil 2.7: Hall etkili anahtar devresi

  ekil 2.7 de hall etkili anahtar devresi verilmitir. Bu anahtarn ierisinde hareketli

  bir kol, zerine yerletirilen mknats ,Hall etkisi sensrne doru hareket ettirir.Devreye

  enerji uygulandnda Hall etkisi sensrnden bir akm geer .Mknats sensre yaklatka

  akm, sensrn bir tarafna doru itilir.Sensrn dier kenarlarndaki kontaklar akmn hangi

  tarafta toplandn saptarlar ve kontaklar zerinde bir gerilim olutururlar.Bu gerilim yar

  iletken anahtarlama elemanlarn kontrol ederek, anahtarlama devresi zerindeki ykn

  enerjisini keser yada enerjilendirir.

  2.5. Magnetik Transdser ve Sensr Devrelerinin Arzasn

  Gidermek

  eitli yapda yaplan magnetik sensrler kullanld yere gre eitlilik arzederler.

  Bu sensrlerin kullanld yerlerdeki arzay belirleme de devrenin alma prensip emas

  ve kullanlan sensrn nitelii nemli rol oynar. Kullanlan sensrn kontrol ettii eleman

  bulunarak sensrn konumu renilir. Sensrn etiket bilgilerine baklarak katolog

  bilgilerine ulalr, bylelikle sensrn ne tip bir sensr olduu tespit edilir.Sensrn

  muadili ya da ayn serideki sensr deitirilerek arza giderilebilir.

 • 23

  UYGULAMA FAALYET

  Aadaki uygulama faaliyetini yaparak devrenin magnetik transduserini/sensrn

  deitirebileceksiniz.

  lem Basamaklar neriler

  Magnetik sensrn salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle magnetik sensrle ilgili bilgi konularn okuyunuz.

  Magnetik sensrlerin teknik zelliklerini kataloglardan inceleyiniz.

  Elinizdeki magnetik sensrleri katalog bilgilerine gre avometre ile test ediniz.

  Magnetik sensrl uygulama devresi yapnz.

  Piyasada kolayca bulacamz ekildeki manyetik sensrleri temin ediniz.

  Sensrleri faaliyet emasna uygun bir ekilde balayarak almasn gzlemleyiniz.

  Magnetik sensrl devrelerde arza gideriniz.

  ncelikle devrenin alma prensibini reniniz. Devredeki sensrn hangi amala ve neyi kontrol

  ettiini reniniz.

  Sensr skerek devredeki sensr ularn ksa devre ederek devrenin alp almadn kontrol

  ediniz.

  Sensrn avometre ile salamlk kontroln yapnz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 24

  LME VE DEERLENDRME

  Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz.

  Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. Aralarnda elektriksel balantnn olmad veya sensrle alglanacak cismin birbirini gremedii durumlar da kullanlr.

  2. inden akm geen bobinin evresinde ..alan oluur. 3. Bobinin ierisindeki nvenin hareket etmesi bobinden geen deiime

  sebep olur.

  4. Gnlk hayatmzda manyetik sensrler daha ok ..tespitinde kullanlr. 5. Elektronik devreli manyetik sensrler evresine srekli .. alan yayar. 6. Elektronik devreli manyetik sensrlerin etki alanna bir .. girdiinde bobinin

  devreden ektii akmda art olur.

  7. Elektronik devreli manyetik sensrler genelde olarak kullanlrlar. 8. Alan etkili manyetik transdserler gerilimle alr.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise Uygulamal Teste geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 25

  UYGULAMALI TEST

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz becerileri Evet,

  kazanamadnz becerileri Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. Magnetik sensrn salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  2. Magnetik sensrl uygulama devresi yapabildiniz mi?

  3. Magnetik sensrl devrelerde arzay giderebildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

 • 26

  RENME FAALYET-3

  Basn transdser ve sensrlerinin alma prensiplerini, kullanm alanlarn ve

  eitlerini renebilecek gerekli uygulama faaliyetlerini yapabilecek, Basn transdser ve

  sensrlerini deitirebileceksiniz.

  evrenizdeki bakkallarda ve marketlerde kullanlan elektronik gstergeli

  terazilerin alma prensibini aratrnz.

  Kullanlan sensr eitlerini aratrarak, aratrmalarnz sonucu topladnz

  bilgileri bir rapor haline getiriniz. Hazrladnz raporu snfa sununuz.

  3. BASIN (GERLME) TRANSDSERLER

  3.1. Tanm

  zerlerine den basnla orantl olarak fiziki yaplarnda meydana gelen deiimden

  dolay basn seviyesini ya da basn deiimi seviyesini elektriksel iarete dntren devre

  elemanlarna denir.

  3.2. eitleri

  Basn sensrleri, alma prensibine gre drt grupta incelenebilir. Bunlar:

  Kapasitif basn lme sensrleri Strain gage (ekil deiiklii) sensrler Load cell (yk hcresi) basn sensrleri Piezoelektrik zellikli basn lme sensrleri

  RENME FAALYET-3

  AMA

  ARATIRMA

 • 27

  3.2.1. Kapasitif Basn lme Sensrleri

  ekil 3.1: Kapasitif sensrler

  Kondasatrler bilindii zere elektrik enerjisini depolayan elemanlardr. Bu zellikleri

  kondansatr plakalarnn boyutlarna, plakalar arasndaki mesafenin uzaklna ve iki plaka

  arasndaki yaltkan (dielektrik) malzemenin zelliine baldr. Sonu olarak kondansatr

  plakalar birbirinden uzaklatrlrsa ya da esnetilirse veya iki plaka arasndaki dielektrik

  malzeme hareket ettirilirse, kondansatrn kapasitesi deiir. Kondansatrn kapasitesi ile

  beraber alternatif akma gsterdii diren de deiir. te bu prensipten hareketle kapasitif

  basn sensrleri retilmitir.

  ekil 3.1.ada esnek plakal bir kapasitif sensr gsterilmitir. ekilde grld gibi

  plakann biri sabit dieri esnektir. Esnek plakaya bir basn uygulandnda basnla orantl

  olarak kondansatrn kapasitesi ve kapasitif reaktans (kondansatrn AAa kar direnci)

  deiecektir. Bu diren deiimi ile orantl olarak basn bykln tespit edebiliriz.

  ekil 3.1deki dier ekillerde de kondansatr plakalarnn uzaklap yaklamas

  gsterilmitir. Az nce bahsettiimiz gibi plakalarn uzakl da kondansatrn AA direncini

  deitirdiinden bu diren deiimi ile hareketin miktarn bulabiliriz. ekil 3.2de kapasitif

  sensrn i yaps grlmektedir.

  ekil 3.2: Kapasitif sensrn yaps

  3.2.1.1. Kullanld Yerler

  Kapasitif prensiple alan sensrler basn sensr olarak kullanld gibi yaklam

  ve pozisyon sensr olarak da kullanlmaktadr.

 • 28

  3.2.2. Strain Gauge (ekil Deiiklii) Sensrler

  ekil 3.3: Strain gagenin i yaps

  ekil 3.4: Strain gagenin alma prensibi

  Temel olarak strain gageler esneyebilen bir tabaka zerine ince bir telin veya eridin

  ok kuvvetli bir yaptrc ile yaptrlmasndan olumutur (ekil 3.3). zerindeki basncn

  etkisinden dolay tabakann esnemesi, iletken eridin de gerilerek uzamasna sebep

  olmaktadr.Bu uzama esnasnda telin boyu uzayarak kesiti azalacaktr. Bilindii gibi

  iletkenlerin kesiti azaldka direnleri artacandan uygulanan kuvvete bal olarak iletkenin

  direncinde de deime olacaktr. Bu diren deiimine bal olarak uygulanan kuvvetin

  miktarn tespit edilebilir (ekil 3.4).. ekil 3.5de eitli strain gage tipleri resim 3.1 ve

  resim 3.2de kullanld yerler grlmektedir.

  ekil 3.5: eitli strain gage tipleri

 • 29

  Resim 3.1: Bisikletin salamlk testinde kullanlan strain gage

  Resim 3.2: Pervane esnemesinin alglanmasnda kullanlan strain gageler

  3.2.2.1. Kullanld Yerler

  Strain Gage (ekil Deiiklii) Sensrleri kuvvet, arlk, basn vb.fiziksel

  deikenlerin lmlerinde kullanlrlar.

  3.2.3. Load Cell (Yk Hcresi) Basn Sensrleri

  ekil 3.6: Load cellin i yaps

  Yk hcresi (load cell) daha ok elektronik terazilerin yapmnda kullanlan basn

  sensrdr. Asl alma prensibi strain gage gibidir. Yukarda 4 noktadan lme yapan bir

  yk hcresi grlmektedir. Tek noktadan ya da iki noktadan lm yapanlar da

  bulunmaktadr. ekil 3.6da A, B, C, D noktalarndaki strain gagelerin direnleri basnca

  bal olarak deiir. Bu deiim ile orantl olarak da basn miktarn tespit edebiliriz. Load

  cell'ler kullanm alanlarnn gerektirdii ekilde imal edilirler bu yzden ok farkl ve eitli

 • 30

  modelde loadcelle rastlanlr. Gnmzde 50-100 gr dan 1000-2000 tona kadar geni bir

  kapasite aralnda load cell imal edilebilmektedir (Resim3.3).

  Resim3.3: Load cell rnekleri

  3.2.3.1. Kullanld Yerler

  Load Cell (Yk Hcresi) basn sensrleri, digital tartlarda ,kantarlarda sv ve gaz

  basnlarn lmede, kan basncnn lmnde vb. alanlarda kullanlr (Resim3.4).

  Resim 3.4: Digital teraziler

  3.2.4. Piezoelektrik Basn lme Sensrleri

  ekil 3.7: Piezoelektrik basin sensrleri

  Basncn elektrik akmna dntrlme yollarndan biri de piezoelektrik olaydr.

  Piezoelektrik zellikli alglayclarda kuartz (quartz), roel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin

  gibi kristal yapl maddeler kullanlr. Piezo elektrik transdserlerin karlkl iki yzeyine

  basn uygulandnda dier iki yzey arasnda kk bir gerilim retilir (ekil 3.7).Bu

 • 31

  zellikten faydalanlarak basn ve titreim gibi mekanik byklklerin lmnde

  faydalnlr.

  3.2.4.1. Kullanld Yerler

  Piezoelektrik basn lme sensrleri basn ve titreim lmlerinde, elektronik

  saatlerde ve kristal mikrofonlarda kullanlrlar.

  3.3. Basn sensrl uygulama devresi

  ekil 3.7: Strain gageli basn len dzenek

  ekil 3.7deki gibi bir dzenek kurularak basn llebilir .Straingauge,

  sabitlenmi esnek bir cisim zerine tutturulur. Esnek cismin hemen altndaki kre basn

  uygulandnda krk ierek esnek cisme tutturulmu Strain gagei gerdirir.Strain gage

  bal dzenek sayesinde basnla orantl olarak Strain gageun deien direnciyle basn

  llebilir.

  3.4. Basn Transdser ve Sensr Devrelerinin Arzasn Gidermek

  eitli yapda yaplan sensrler kullanm alanlarna gre eitlilik gsterirler. Bu

  sensrlerin kullanld yerlerdeki arzay belirleme de devrenin alma prensip emas ve

  kullanlan sensrn nitelii nemli rol oynar. Kullanlan sensrn kontrol ettii eleman

  bulunarak sensrn konumu renilir. Sensrn etiket bilgilerine baklarak katolog

  bilgilerine ulalr, bylelikle sensrn ne tip bir sensr olduu tespit edilir.Tespiti yaplan

  sensr temin edilerek arza giderilir.

 • 32

  UYGULAMA FAALYET

  Aadaki uygulama faaliyetini yaparak devrenin basn transdserlerini

  deitirebileceksiniz.

  lem Basamaklar neriler

  Basn sensrnn salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle basn sensr ve transdserleri ile ilgili bilgi konularn okuyunuz.

  Temin ettiiniz sensrlerin teknik zelliklerini kataloglardan inceleyiniz.

  Elinizdeki basn sensrlerini katalog bilgilerine gre avometre ile test ediniz.

  Basn sensrl uygulama devresi yapnz.

  Yapacanz devreye uygun sensr temin ediniz.. Sensrleri balant emasna uygun bir ekilde

  balayarak almasn gzlemleyiniz.

  Sensrlerin almas hakknda bir rapor hazrlaynz

  Basn sensrl devrelerde arzay gideriniz.

  Kontrol edeceiniz devrenin alma prensibini reniniz.

  Devrede kullanlan sensrn hangi amala kullanldn reniniz.

  Kullanlan sensrn kontrol ettii eleman bularak sensrn konumunu reniniz.

  Sensr skerek avometre ile salamlk kontroln yapnz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 33

  LME VE DEERLENDRME

  Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz.

  Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. zerine uygulanan kuvvete gre elektriksel zelliklerinde deime gsteren elemanlara ..sensr denir.

  2. Bir kondasatrn kapasitesi deitiinde buna bal olarak AC akma kar gsterdii deiir.

  3. .. esneyebilen bir tabaka zerine ince bir telin veya eridin ok kuvvetli bir yaptrc ile yaptrlmasndan olumutur.

  4. Strain gage sensrlerin zerine kuvvet uygulandnda zerindeki telin boyunda oluur.

  5. . daha ok elektronik terazilerin yapmnda kullanlan basn sensrdr.

  6. zerine uygulanan basnca bal olarak gerilim reten kristal yapl sensrlere basn sensrleri denir.

  7. . alglayclarda kuartz (quartz), roel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin gibi kristal yapl maddeler kullanlr

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise Uygulamal Teste geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 34

  UYGULAMALI TEST

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz becerileri Evet,

  kazanamadnz becerileri Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. Basn sensrn salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  2. Basn sensrl uygulama devresi yapabildiniz mi?

  3. Basn sensrl devrelerde arzay giderebildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

 • 35

  RENME FAALYET-4

  Optik transdser ve sensrlerinin alma prensiplerini, kullanm alanlarn

  bilebilecek, gerekli uygulama faaliyetini ve salamlk kontrollerini yapabilecek devrenin

  optik transdserin sensrn deitirebilecektir.

  Karanlkta alan gece lambalarnn alma prensibini aratrarak sokak

  lambalarnnda ayn prensiple altn dnerek kullanlan sensrlerin ne tip

  bir sensr olduunu aratrnz.

  Topladnz bilgileri rapor haline getiriniz. Hazrladnz raporu snfa

  sununuz.

  4. OPTK TRANSDSERLER VE

  SENSRLER

  zerine den a bal olarak stnden geen akm deitiren elemanlara optik

  eleman denir .Optik transdserler k miktarndaki deimeleri elektriksel iaretlere

  dntrrler.Bu elemanlar genellikle kk akml elemanlardr.Optik transdserler

  genellikle alcnn akmlarn tamazlar sadece alcy altran elemanlar kumanda ederler.

  4.1. Foto Diren (LDR)

  4.1.1. alma Prensibi

  zerine k dtnde direnci azalan, karanlkta ise direnci artan elemana foto

  diren denir (ekil 4.1).

  Foto direnler LDR (Light Dependent Resistance) olarak adlandrlr. Kalsiyum slfat

  ve kadmiyum selenid gibi baz maddeler zerlerine den k ile ters orantl olarak diren

  deiimi gsterir. zerine herhangi bir k almad srece LDRnin direnci ok yksektir

  (10 Mohm). Uygulanan k iddeti arttka bu diren deeride der (75-300 Ohm).

  RENME FAALYET-4

  AMA

  ARATIRMA

 • 36

  ekil 4.1: Foto diren ve sembol

  4.1.2. Kullanm Alanlar

  Ia bal olarak kontrol edilmek istenilen tm devrelerde kullanlabilir. Alarm

  devrelerinde, sayclarda , flasl fotoraf makinelerinde park, bahe ve sokak

  aydnlatmalarnda kullanlr.

  4.1.3. Salamlk Testi

  Avometre ohm kademesine getirilir. LDR aydnlkta ok kk bir deer gsterir.Bu

  deer yaklak 100 ohm dur.LDR nin zeri kapatldnda avometrenin gsterdii diren

  deeri artacaktr.Aksi durumda LDR bozulmutur.

  4.2. Foto Diyot

  4.2.1. alma Prensibi

  Foto diyotlar k etkisi ile ters ynde iletken olan diyotlardr. Devreye ters olarak

  balanlrlar. Anoduna negatif, katoduna pozitif gerilim uygulanr (ekil 4.2).

  ekil 4.2: Foto diyot ve sembol

  4.2.2. Kullanm Alanlar

  Fotodiyotlar, transistr ve tristr tetiklemelerinde, k kontroll devrelerde, alarm

  devrelerinde ,elektronik flalarda k lm cihazlarnda oprtokuplrlerde ve sayc

  devrelerinde kullanlrlar.

 • 37

  4.2.3. Salamlk Testi

  Avometreyi ohm kademesine getiririz. Foto diyotu avometre ularna ters olarak

  baladktan sonra fotodiyotun karanlkta direncinin yksek aydnlkta ise direncinin dk

  olduunu grmemiz gerekir. Aksi durumda fotodiyot bozuktur.

  4.3. LED Diyot

  LED, ngilizce'de Light Emitting Diode kelimelerinin ksaltlm halidir ve Ik

  Yayan Diyot anlamna gelir.

  4.3.1. alma Prensibi

  ekil 4.3: Led diyodun i yaps

  LEDe doru polarma uygulandnda P maddesindeki oyuklarla N maddesindeki

  elektronlar birleim yzeyinde ntrleir. Bu birleme annda ortaya kan enerji k

  enerjisidir. Bu n gzle grlebilmesi iin ise P ve N maddelerinin birleim yzeyine

  "galyum arsenid" maddesi katlmtr (ekil 4.3). LEDlerin, yeil, krmz, sar ve mavi

  olmak zere 4 eit renk seenei vardr. Piyasada ok deiik ekil, ebad, renk ve fiyatta

  bulunmaktadr.

  ekil 4.4: LED diyot ve sembol

 • 38

  Genellikle LED diyotlarn bacaklar kartrlmaktadr. ekil 4.4 te grld gibi

  ksa bacak katot, uzun bacak ise anottur. LEDin bacaklar ayn boyda ise iindeki plakalara

  bakarak kk olan anot byk olan katottur diyebilir ya da katot ucunu yanndaki kesikten

  ayrt edebiliriz.

  4.3.2. Kullanm Alanlar

  Bu kl diyotlar, kullanl ve pratik olmalarnn yan sra olduka ucuz olmalar

  nedeniyle gsterge olarak dier tip lambalarn yerini almlardr. LED diyotlarn kullanm

  alanlar ok genitir. ok az enerji harcadklar iin reklam tabelalarn da, kl uyar

  levhalarnda elektronik devrelerin testlerinde, tm elektronik cihazlarn zerinde altn

  gsteren k olarak kullanlmaktadr.

  4.3.3. Salamlk Testi

  LED diyotun salamlk kontroln avometre ile yapabiliriz. Avometremiz ohm

  kademesinde iken diyotun anoduna eksi(-), katoduna art (+) gerilim uygulandnda sonsuz

  diren gstermelidir. Dier durumda ise bir miktar diren gsterip k vermelidir. Bunun

  dndaki durumlarda LED arzaldr.

  4.4. nfrared Diyot (IR Diyot, Kzl tesi Diyot)

  Doru polarlanmalandrldnda insan gznn gremedii frekans bandnda kzl

  tesi k yayan diyodlardr.

  4.4.1. alma Prensibi

  PN birlesmesiyle elde edilen infrared LEDlere dogru polarma uygulandnda, foton

  ad verilen birbirinden ayri paketler halinde isik enerjisi yayarlar. nfared diyodlar devreye

  Led diyod gibi balanrlar ve genelde fototransistrlerle birlikte kullanlrlar (ekil 4.5).

  ekil 4.5: nfraruj LED ve sembol

  4.4.2. Kullanm Alanlar

  nfraruj LEDler zellikle televizyon veya mzik setlerinin kumandalarnda,

  kullanlmakla birlikte uzaktan kumanda yaplmas istenen her yerde kullanlrlar (Resim

  4.1).

 • 39

  Resim 4.1: nfraruj LED kullanlan uzaktan kumandalar

  4.4.3. Salamlk Testi

  nfrared diyotun salamlk kontroln normal bir diyotun salamlk kontrol gibi

  yaplabilir. nfared Ledlerin yayd k, kzltesi k olduu iin kameralar ya da cep

  telefonu kameralar bu grrler. Salamlk testinde bu elemanlardanda faydalanlabilir.

  4.5. Foto Pil (Ik Pili, Gne Pili)

  Gne pilleri (fotovoltaik piller), yzeylerine gelen gne n , elektrik enerjisine

  dntren yar iletken maddelerdir. Yzeyleri kare, dikdrtgen, daire eklinde

  biimlendirilen gne pillerinin alanlar genellikle 100 cm civarnda, kalnlklar ise 0,2-0,4

  mm arasndadr.

  4.5.1. alma Prensibi

  ekil 4.6: Gne pili ve sembolleri

  Gne pilleri transistrler, dorultucu diyotlar gibi yar iletken maddelerden

  yaplmaktadr. Yar iletken zellik gsteren birok madde arasndan gne pili yapmak iin

  en elverili olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellr gibi maddelerdir. Bu

  maddeler gne pilleri iin zel olarak hazrlandktan sonra PN eklemine gne enerjisi

  geldiinde fotonlardaki elektron yk PN maddeleri arasnda bir potansiyel fark yani gerilim

  oluturur. Bu gerilim 0,15-0,5 volt civarndadr (ekil 4.6).

  Ik pilleri seri balanarak daha byk gerilim, paralel balanarak daha byk akm

  elde edilebilir. Gne enerjisiyle alan hesap makinelerinde kullanlan eleman k pilidir.

 • 40

  4.5.2. Kullanm Alanlar

  Gne pilleri gelimi lkelerde ekil 4.2de grld gibi hayatn her alanna girmi

  durumdadr. Gnlk hayatmzda, hesap makinelerinde kk gl cihazlarn arjlarnda

  oka karlatmz elemanlardr.

  Resim 4.2:Gne pillerinin kullanm alanlar

  Artk gne pilleri bir ok yerin enerji ihtiyacn karlamakla birlikte bamsz olarak

  trafik yol uyar levhalarnda, sokak aydnlatmalarna varan bir ok yerlerde kullanlmaktadr

  (Resim 4.3).

  Resim 4.3:Gne pillerinin uyar, ikaz ve sokak aydnlatmalarnda kullanm

  4.5.3. Salamlk Testi

  Gne pillerinin salamlk kontrol avometre ile yaplr. Gne pilinin klarna

  baladmz avometreyi voltaj kademesine getirdiimizde aydnlk ortamda kk bir deer

  gstermesi gerekir.Aksi durumda gne pilimiz arzaldr.

  4.6. Optokuplr

  Optokuplr, aralarnda elektriki bir balant olmadan dk gerilimlerle, yksek

  gerilim ve akmlar kontrol edebilen devre elemanna denir.

  4.6.1. alma Prensibi

  Optokuplr kelime anlam olarak optik kuplaj anlamna gelir. Kuplaj bir sistem

  iindeki iki katn birbirinden ayrlmas ama aralarndaki sinyal iletiiminin devam etmesi

  olaydr. Ayrlma fiziksel olarak gerekleir ama iletiim manyetik veya optik olarak devam

  eder. Bu durumun faydas, katlardan birinde olan fazla akm, yksek gerilim gibi olumsuz,

  sisteme zarar verecek etkilerden dier katlar korumaktr. Yapsnda bir led diyot ve onun

  yayd ktan etkilenerek iletime geen bir adet foto eleman bulunur. Ik yayan eleman

 • 41

  olarak "LED", "nfraruj LED" kullanlrken k alglayc olarak "foto diyot", "foto

  transistr", "foto tristr", "foto triyak" vb. gibi elemanlar kullanlr (ekil 4.7)

  ekil 4.7: eitli optokuplr yaplar

  ekil 4.8de grld gibi bir adet LED tam karsna milimetrik olarak yerletirilmi

  bir fototransistrden olumutur. LED yand zaman transistr iletime geer. LED snk ise

  transistr yaltmdadr.

  ekil 4.8: Bir optokuplor ve iyaps

  4.6.2. Kullanm Alanlar

  Optokuplrler daha ok, iki farkl devre arasnda izolasyonu salamak iin kullanlr

  ok dk gerilimle alan bir devreyle yksek gerilimli bir g devresine

  optokuplr araclyla kumanda edilebilir. Bylelikle tetikleme devresi hibir ekilde zarar

  grmez. Optokuplrler 2000 ile 5000 voltluk gerilimlere dayankl olduundan en hassas

  kontrol sistemlerinde gvenle kullanlr.

  4.6.3. Salamlk Testi

  Uygulamadaki optik kuplrler yukardaki ekil 4.8deki gibi entegre klf iindedir.

  Bir optik kuplrn salaml kontrol edilmek istenirse, ncelikle o optokuplorn katalounu

  ve i balant emasn bulmak gerekir. Daha sonra ierisindeki LED diyodu doru polarma

  ederek, foto transistorn iletken olup olmadn avometre ile kontrol ederiz.

  4.7. Optik Elemanl Uygulama Devreleri

  4.7.1. LDR'li Dimmer

  Lambann parlakln n iddetine gre ayarlayan devre aada verilmitir. Devre

  kondansatrn arj ve dearj olmasndan yararlanarak yaplmtr. Kondansatr pot

  zerinden arj olur. Potansiyemetre minimumda iken lamba en parlak pot maksimumda

 • 42

  ikende lambann parlakl en azdr. Ldr ise lambann parlakln n iddetine gre

  ayarlar (ekil 4.9).

  ekil 4.9: LDR'li Dimmer Devresi

  4.7.2. Karanlkta alan Devre

  Aadaki devrede ortam karardnda LDRnin direnci artar. zerinde den gerilim

  ykselir. Diyak iletime geer triyak tetikler ve lamba yanar. Aydnlk ortamda ise LDRnin

  direnci der, diyak iletime gemez ve lamba sner ( ekil 4.10).

  ekil 4.10: Karanlkta alan devre

  4.7.3. Fototransistrl Karanlkta alan Devre

  Ortam karardnda fototransistr yaltmdadr.2n30904 transistr iletime geer LED

  yanar (ekil 4.11).

 • 43

  ekil 4.11: Fototransistrl karanlkta alan devre

  4.7.4. nfaredli Rle Devresi

  Evimizde kullandmz televizyon uzaktan kumandas ile bu devreye bal alcy

  altrp durdurabiliriz (ekil 4.12).

  ekil 4.12: nfaredli rle devresi

  4.7.5. Optokuplrle Yaplan Devre

  Aadaki devrede digital k ile 12 volt kontrol yaplamaktadr. Optokuplr

  giriinde led blmnde voltaj yok iken, knda transistrn kollektr zerinde 10K

  diren ile snrlanm voltaj vardr optokuplr giriine voltaj uygulandnda transistr

  iletime geer ve direncin kollektr ucuna bal olan ucunu aseye balar, k aktif olur

  (ekil 4.13).

 • 44

  ekil 4.13: Optokuplrle yaplan devre

  nemli Not: Daha nceden ilediimiz ve uygulamalarn yaptmz s sensrl devrelerdeki s sensrleri yerine optik sensrleri koyarak ayn devreleri a duyarl olarak

  yapabiliriz.

  4.8. Optik Transdser ve Sensr Devrelerinin Arzasn Gidermek

  Optik sensrlerl devrelerde arza genelde optik eleman ile k kayna arasndaki

  iletiimsizlikten ileri gelir. Eer optik eleman zerine alabiliyor ama iletime gemiyor

  ise sensrmzn arzal olma ihtimali yksektir. Bu durumda yaplacak olan sensr ularn

  ksa devre ederek devrenin almasn gzlemlemektir. Daha sonra yaplacak ey ise ilgili

  yerlerde anlatld zere optik eleman salamlk testidir. Devrede kullanlan dier elektonik

  elemanlar da bu teste tabi tutulmaldr.

  Bir optik sensr zerine den k kayna ile grlebilir ya da infrared k retir. Bu

  k alglanmak istenen cisim zerine drlr. Eer optik sensr cisimden yansmal ya da

  reflektrl tipte ise verici ile alc ayn sensr nitesi zerindedir ve geri dnen n miktar

  tanmlanan eik deerine ulatnda k verir. Gnmzde piyasada genellikle kullanlan

  balca sensr tipleri aada grlmektedir. alma prensiplerine baklarak mevcut bir arza

  durumunda gerekli ilemler yaplr.

  Karlkl Tip: Karlkl tip sensrde, cisim alc-verici sensr nitelerinin olduu eksene girdiinde alglama yapar (ekil 4.14).

  ekil 4.14: Karlkl tip optik sensr

  Reflektrden Yansmal Tip: Alc ve verici nitetek bir cihaz iinde dir.Reflektrden yansmal modelde sensr kafasndan yaylan k reflektrden

  yansyarak geri dner. Cisim reflkter ile sensr arasna girdiinde alglanr

  (ekil 4.15).

 • 45

  ekil 4.15: Reflektrden yansmal tip optik sensr

  Cisimden Yansmal Tip: Cisimden geri dnen k kazanm tanmlanan eik deerini getiinde alglama yaplr. Alc ve verici nite tek bir cihaz iindedir

  (ekil 4.16).

  ekil 4.16: Cisimden yansmal tip optik sensr

 • 46

  UYGULAMA FAALYET

  Aadaki uygulama faaliyetini yaparak devrenin optik transdserini/sensrn

  deitirebileceksiniz.

  lem Basamaklar neriler

  Optik sensrn salamlk kontroln yapnz.

  Modldeki ilgili bilgi konularn okuyunuz. Katalog deerlerine gre sensrlerin salamln

  avometre ile kontrol ediniz.

  zerine den a bal olarak sensrlerin direncinin deitiini gzlemleyiniz.

  Optik sensrl uygulama devresi yapnz.

  Modldeki ilgili bilgi konularn okuyunuz. Kullanacanz optik sensrn salamlk

  kontroln yapnz.

  ekil 4.9daki devreyi kurunuz. Optik sensr zerine k dtnde devrenin

  almasn gzlemleyiniz.

  Sensrn alma araln balanan potansiyemetre sayesinde ayarlanabildiini

  grnz.

  ekil 4.9daki devredeki optik sensr yerine baka optik sensr takarak devrenin almasn

  gzlemleyiniz.

  Optik sensrl devrelerde arzay gideriniz.

  Modldeki ilgili bilgi konularn okuyunuz. ekil 4.9daki devrede optik sensrn zerine k

  drerek devrenin alp almadn

  gzlemleyiniz.

  Sensr ularn ksa devre derek devrenin alp almadn gzlemleyiniz.

  Optik sensr skerek avometre ile ohm kademesinde a bal olarak direncinin deiip

  deimediini gzlemeyiniz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 47

  LME VE DEERLENDRME

  Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz.

  Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. Optik sensrler ........................etkisi ile alan devre elemanlardr.

  2. zerine k dtnde direnci azalan, karanlkta ise direnci artan elemana foto diren denir.

  3. Foto diyotlar k etkisi ile ynde iletken olan diyotlardr.

  4. LED diyodun salamlk kontroln yaparken ters polarmada diren gsterir.

  5. LED .diyot anlamna gelir.

  6. LED diyotlarda ksa bacak uzun bacak ise .dur.

  7. nfrared diyotun gzle grlmez .. k yayar.

  8. zellikle televizyon veya mzik setlerinin kumandalarnda kullanlr.

  9. yzeylerine gelen gne n dorudan elektrik enerjisine dntren yariletken maddelerdir.

  10. Gne pilleri de transistr ve diyotlar gibi ....maddelerden yaplmtr.

  11. Optokuplr iki devrenin .. olarak birbirinden ayrlmasnda kullanlr.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise Uygulamal Teste geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 48

  UYGULAMALI TEST

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz becerileri Evet,

  kazanamadnz becerileri Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. Optik sensrn salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  2. Optik sensrl uygulama devresi yapabildiniz mi?

  3. Optik sensrl devrelerde arzay giderebildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme faaliyetine geiniz.

 • 49

  RENME FAALYET-5

  Ses, sensr ve transdserlerinin alma prensiplerini, kullanm alanlarn bilebilecek,

  gerekli uygulama faaliyetini ve salamlk kontrollerini yapabilecek; devrenin ses sensr ve

  transdserleri deitirebilecektir.

  Azmzdan kan konumalarmzn karmzdaki kii tarafndan nasl

  anlalabildiini aratrarak elektronik ortamda bu algnn nasl salandn bir

  rapor haline getiriniz.

  Hazrladnz raporu snfa sununuz.

  5. SES TRANSDSER VE SENSRLER

  Ses bir titireimden ibaret olup suya atlan tan yaratt dalgaya benzer ekilde

  havada bir dalga iletimi eklinde yaylmaktadr. Ses aslnda hava basncndaki deiimdir.

  Konutuumuzda kardmz ses havay titretirerek hava da bir basn deiiklii

  oluturur. Kulak ise bu basn deiikliini kulaklarmzdaki zar ile alglar (ekil 5.1).

  ekil 5.1:Ses dalgalar ve sesin alglanmas

  5.1. Mikrofon

  Meydana gelen herhangi bir ses dalgas mikrofon ile elektriksel titreimlere

  dntrlebilir. Mikrofon ses iaretlerini elektriksel iaretlere dntren transdserdir.

  RENME FAALYET-6

  AMA

  ARATIRMA

 • 50

  5.1.1. Yaps

  Resim5.1: Mikrofon

  Mikrofonlar da tpk kulaklarmz gibi havadaki basn deiikliinin yaratt etkiden

  yararlanarak sesi alglar ve elektrik sinyaline evirir. (Resim 5.1)

  Btn mikrofonlarn yaps, ses dalgalarnn bir diyafram titretirmesi esasna

  dayanmaktadr. Her sesin belirli bir iddeti vardr. Bu ses iddetinin havada yaratt basn

  ses iddeti ile doru orantldr. Gelen hava basncnn byklk ve kklne gre ileri-

  geri titreen diyaframn bu titreimini, elektrik enerjisine evirmek iin deiik yntemler

  kullanlmaktadr. Kullanlan yntemlere gre de mikrofonlara isim verilmektedir.

  5.1.2. alma Prensibi

  Mikrofonlar alma prensiplerine gre eitlere ayrlrlar:

  Dinamik mikrofonlar Kapasitif mikrofonlar eritli (bantl) mikrofonlar Kristal mikrofonlar Karbon tozlu mikrofonlar

  5.1.2.1. Dinamik Mikrofonlar

  Dinamik mikrofonlar ses dalgalar ile hareket eden diyaframa bal bobinin sabit bir

  mknats iinde hareket etmesinden dolay bobin ularnda oluan gerilim deiimine bal

  olarak alr (Resim 5.2).

  Ses dalgalaryla titreen diyafram, bal bulunduu bobini, sabit mknats ierisinde

  ileri-geri hareket ettirir. Sabit mknatsn kutuplar arasnda manyetik alan hatlar vardr.

  Bobin iletkenleri hareket srasnda bu manyetik alan hatlarn kesmektedir. Manyetik alan

  ierisinde hareket eden iletkenin ular arasnda bir gerilim oluur.

  Resim 5.2: Dinamik mikrofon rnekleri

 • 51

  Srekli ileri-geri titreim halinde bulunan bobinde de ses frekansna uygun olarak

  deien bir gerilim oluur. Mikrofon bobini ularnda oluan gerilim, bir ses frekans

  ykseltecine verildiinde, hoparlrden ayn frekansta k alnr. Bylece mikrofona yaplan

  konuma veya melodi kuvvetlendirilmi olarak sese dntrlr. Dinamik mikrofon

  bobininin direnci birka ohm "" kadardr.

  ekil 5.2: Dinamik mikrofonun yaps

  Dinamik mikrofon, ekil 5.2'de grld gibi u blmlerden olumaktadr:

  Diyafram Diyaframa bal hareketli bobin Bobinin ierisinde hareket ettii sabit mknats Empedans uygunluu salayan kk bir transformatr (Baz dinamik

  mikrofonlarda bulunur).

  Dinamik mikrofonlar kullanm srasnda, elektriksel alandan uzak tutulmaldr.

  Dinamik mikrofonlar en ok kullanlan mikrofon trdr.

  5.1.2.2. Kapasitif Mikrofonlar

  ekil 5.3te kapasitif bir mikrofonun yaps grlmektedir. ekilde grld gibi bir

  sabit levha ve bir de hareketli iletken levha arasnda hava boluu braklarak kapasite elde

  edilir. Hareketli levha ayn zamanda diyafram grevi de yapar. Kapasitif mikrofonlar arjl

  bir kondansatrn yk deitirildiinde elektrik akmnn elde edilmesi esasna dayal

  olarak alr. UCC bataryas (1,5-45V) srekli olarak besledii iin kondansatrl mikrofon

  srekli arjldr. Ses dalgalar diyaframa arptnda mekanik titreimler meydana gelir.

  Titreimin plakalar arasndaki hava araln daralp geniletmesiyle kapasite deiimi salar.

  Kapasitenin deimesi ile devreden kk bir akm geer. Devreden geen akm diren

  zerinde bir gerilim dm meydan getirir. Bu gerilim kk olduu iin bir ykselte

  devresiyle ykseltilerek kullanlr.

 • 52

  ekil 5.3: Kapasitif mikrofonun yaps ve eitleri

  Kapasitif mikrofonlar DC akm ile beslenerek kullanldklar ve kk boyutlarda

  retilebildikleri iin robotik almalar iin uygundur.

  Kapasitif mikrofonlarn 50 15.000 Hz arasnda olduka geni bir frekans

  karakteristii vardr.

  Balca u stnlklere sahiptir:

  50 15.000 Hz arasnda olduka geni bir frekans karakteristii vardr. Distorsiyon Parazit oranlar azdr. Empedans byktr (10 - 50 M).

  Bu zelliklere karn u tip dezavantajlar vardr:

  Dier mikrofonlardan farkl olarak, bir besleme kaynana ihtiyac vardr. Ykselte ile mikrofon aras kablonun kapasitif etkisi mikrofon kapasitesini

  etkileyerek parazite neden olur.

  Bu etkiyi azaltmak amacyla mikrofon iine bir ykselte konur. Kapasitif mikrofonlarn devreye balants ekil 5.3te grld gibi DC beslemeli

  olarak yaplr. Mikrofonun plkalarna uygulanan DC, modele gre 1,5 - 48 V arasnda

  deimektedir. Gnmzde yaygn olarak kullanlan kapasitif mikrofonlarn DC

  beslemesinde bir ya da iki adet kalem pil bulunur.

  5.1.2.3. eritli (Bantl) Mikrofonlar

  erit mikrofonlar ok hassas yapldrlar, sarsntdan, hava akmndan, etkilenirler ve

  grltl k verirler. Bu nedenle, kullanrken fazla sarsmamaya dikkat etmek gerekir.

  Rzgarl havalarda da, ak havada kullanlmamaldr. Hassas olmas nedeniyle, dk

  frekansl sesleri (bas) dahi rahat alr ve frekans karakteristii genitir.

  almalar dinamik mikrofonlar gibi manyetik alan esasna dayal mikrofonlardr.

  ekil 5.4 te grld gibi manyetik alan iine yerletirilmi ince bir alminyum ya da

  kalay levhaya ses sinyalleri arpnca, manyetik alan iinde hareket eden levhada ses frekansl

  akm oluur. eritli mikrofonlarn empedeans ok dk, kaliteleri yksektir. Sarsntdan,

  rzgrdan olumsuz etkilendiklerinden kapal ortamlarda kullanlr.

 • 53

  ekil 5.4: eritli mikrofon ve yaps

  5.1.2.4. Kristal Mikrofonlar

  ekil 5.5: Kristal mikrofonun yaps

  Kristal mikrofonlar, piezoelektrik olayndan yararlanlarak yaplan mikrofonlardr.

  Quartz ve Roel (Rochell) tuz kistallerine basn uygulandnda iki tarafna tutturulan

  elektrotlar arasnda bir gerilim olumaktadr. (ekil 5.5)

  Kristal mikrofonlar balca u zelliklere sahiptir:

  Salam yapldrlar. Hassasiyetleri olduka iyidir. Frekans karakteristii ok geni saylmaz. 50-10.000 Hz arasndadr. rettikleri gerilim yeterli byklkte olmad iin mikrofon ii ykselte ile

  kullanlr.

 • 54

  5.1.2.5. Karbon Tozlu Mikrofonlar

  ekil 5.6: Karbon tozlu mikrofonun yaps

  Karbon tozlu mikrofonlar ekil 5.6da grld gibi bir hazne iinde doldurulan

  karbon tozu zerrecikleri ve esnek diyaframdan olumutur. Ses dalgalar alminyum

  diyaframa arpnca titreerek karbon zerreciklerinin skp gevemesine yol aar. Tozlar

  sknca akmn yolu ksalacandan diren azalr. Tozlar geveyince ise akmn yolu

  uzayacandan diren ykselir. te bu ilem esnasnda sesin iddetine gre karbon

  tozlarndan geen akm deiken zellik gsterir. Karbon tozlu mikrofonlarn alabilmesi

  iin bir DA besleme kaynana gereksinim vardr. Bu tip mikrofonlarn empedanslar 50

  ohm dolaynda olup ok kktr. Kmr tozlarnn zamanla tortulaarak zelliklerini

  yitirmeleri nedeniyle de, bugn kullanm tercih edilmemektedir.

  Bununla beraber, birok telefonun mikrofon kapsl, halende karbonlu mikrofon

  yapsndadr.

  5.1.3. Kullanm Alanlar

  Btn sesli haberleme sistemlerinde kullanlmakla birlikte mikrofonlar kayt

  sistemlerinde, radyo televizyon yaynclnda, ses duyarl elektronik devrelerde alarm

  sistemlerinde kullanlrlar.

  5.1.4. Salamlk Testi

  Mikrofonlara salamlk testi uygularken ncelikle mikrofonun zelliine gre

  direncine baklr. Katalogda ya da zerinde belirtilen diren deerlerini avometre ile kontrol

  ederiz. Daha sonra mikrofonun kna bir preamplifikatr (ok kk sinyalleri ykselten

  ykseltici) balarz. Preamplifikatrn kna da bir osilaskop balayarak mikrofona ses

  dalgas veririz. Uyguladmz seslere gre osilaskop ekrann da AC titreimler oluuyorsa

  mikrofonumuz salamdr.

  5.2. Hoparlr Elektriksel sinyallerini ses sinyallerine eviren elemanlara hoparlr denir (ekil

  5.7).

 • 55

  ekil 5.7: Hoparlr ve sembol

  5.2.1. Yaps

  Genel olarak hoporlrler mknats ve mknats etrafna yerletirilen bir bobin ve

  hareketli diyaframdan oluur.

  5.2.2. alma Prensibi

  Hoparlrler alma prensiplerine gre eitlere ayrlrlar:

  5.2.2.1. Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlrler

  ekil 5.8: Hoparlrn yaps

  ekilde 5.8de grld gibi dinamik hoparlrler, bobin, mknats, kon (diyafram)

  gibi elemanlarn birleiminden olumutur. Bu elemanlarda demirden yaplm bir silindirin

  ortasna doal mknats yerletirilmitir. Mknatsla yumuak demir arasndaki hava aralna

  ise hoparlr diyaframnn uzants zerine sarlm bobin konmutur.

  Bobinin sarld diyaframn alt ksm bir sspansiyon (esnek tayc) ile gvdeye

  tutturulmutur. Bobin, sspansiyonlar sayesinde hava aralnda rahata hareket

  edebilmektedir. Hoparlrlerde kon iki tanedir. Geni apl olan darda, kk apl olan

  ortadadr. Byk kon kaln (bas) sesleri, kk kon ise ince (tiz) sesleri oluturur.

  5.2.2.2. Piezoelektrik (Kristal) Hoparlrler

  ekil 5.3te yaplar grlen piezoelektrik hoparlrler izgi biiminde, birbirine kar

  polarize edilmi, bklgen piezooksit (kurun, elmas, titan karm) maddeden yaplmdr.

 • 56

  eritlere akm uygulandnda, boyut uzayp ksalr ve kardakini itip eker. Bu titreim ise

  esnek membran hareket ettirerek ses oluur. Piezoelektrik hoparlrler daha ok yksek

  frekansl seslerin elde edilmesinde (kolonlarn tweeterlarnda) ve kulaklklarda

  kullanlmaktadr. Ayn zamanda dijital saatlerde kullanlan hoparlrlerde buzzer olarak

  piezoelektrik esasna gre alr.

  Resim 5.3: Piezoelektrik hoparlrler

  5.2.3. Kullanm Alanlar

  Elektrik sinyallerinin sese evrilmesinin istenildii her yerde kullanlr. Televizyon ve

  radyolarda, alarm devrelerinde, elektronik devrelerde, sahne ve mzik sistemlerinde vs.

  yerlerde oklukla kullanlr.

  5.2.4. Salamlk Testi

  Avometre Ohm konumuna (200 ohm) alnarak yaplr. Yaplan lmde zerinde

  yazl olan diren deeri (4,8,16 Ohm gibi) okunmaldr. Bunun yannda lm esnasnda

  hoparlr bobini, membran bir miktar titretirmelidir. ok kk bir ses karmaldr.

  5.3. Pre-Amplifikatr Uygulama Devresi

  Pre amplifikatr, kaynaktan (pikap, gitar, CD alar gibi) alnan ses sinyallerinin g

  amplifikatrne aktarlmadan nce kuvvetlendirildii bir amplifikatr eididir. Bir

  potansiyometre vastas ise, ses kontrolnn yapld, g amplifikatrne hangi kaynaktan

  sinyal yollanacann seildii bir mekanizmaya sahiptir. Bunlarn yansra ton kontrolleri

  (bas ve tiz iin), hoparlr ,balans ayar gibi eitli ek ilevleri de ierebilir

  Aada verilen her iki devrede bu amala kullanlabilir (ekil 5.9, ekil 5.10).

  ekil 5.9: Mini Pre-Amplifikatr uygulama devresi

 • 57

  5.3.1. Pre-Amplifikatr Devresi

  ekil 5.10: Pre-Amplifikatr uygulama devresi

  5.4. Ses Kontroll Uygulama Devresi

  ekil 5.11deki devrede mikrofonun dardan alglad seslerle led diodlari deiik

  bir grnt ierisinde harekete geirir. Yani bir Vu-metre gibi calisir. Vu - metreden fark ise

  mikrofon sayesinde dardan alnan sesler elektrik sinyaline evrilir ve IC2 (LM3915) led

  diodlar kendisine gelen elektrik sinyalinin siddetine gore yakar ya da sndrr.

  ekil 5.11: Ses kontroll uygulama devresi

  5.5. Ses Transdser ve Sensr Devrelerinin Arzasn Gidermek

  Yaplan devrelerde devre arzasn giri ve k nitelerinde aramak, arzay

  bulmadaki en nemli etkendir. Kullandmz mikrofon ya da hoporlrlerin salamlk

  kontrollerini konu anlatmlarnda olduu yapnz.Arzal niteyi katolog bilgilerine bakarak

  deitiriniz.Bunu yaparken deitirdiimiz nitenin mevcut kullanlan ile ayn zellikte

  olmasna dikkat ediniz.Sorun giderilemedii ise kullanlan dier elektronik elemanlarn

  salamlk testi yaplmaldr.

 • 58

  UYGULAMA FAALYET

  Aadaki uygulama faaliyetini yaparak devrenin ses transdserini/sensrn

  deitirebileceksiniz.

  lem Basamaklar neriler

  Mikrofon ve hoparlrn salamlk kontroln yapnz.

  ncelikle bilgi konularn okuyunuz. Elinizdeki mikrofonlarn katalog bilgilerini

  inceleyiniz.

  Setiiniz mikrofonun katalog bilgilerine gre avometre ile salamln kontrol ediniz.

  Deney setinde bulunan amplifikatrn mikrofon giriine balayarak almasn gzlemleyiniz.

  Elinizdeki hoparlrleri katalog bilgilerini

  inceleyiniz.

  Setiiniz hoparlrn katalog bilgilerine gre multimetre ile salamln kontrol ediniz.

  Deney setinde bulunan amplifikatrn hoparlr kna balayarak almasn gzlemleyiniz.

  Preamplifikatr devresi yapnz.

  ekildeki devre elemanlarn temin ediniz. ekil 5.10daki devreyi kurunuz. Kullanacamz aygt devreye balayarak devre

  kn amplifikatre balaynz.

  Sesin hoporlerlerden ykselerek ktn grnz.

  Ses transdser ve sensr devrelerinin arzasn gideriniz.

  ncelikle bilgi konularn okuyunuz. Ses transdser ve sensrlerinin salamlk

  kontrolnn nasl yapldn hatrlaynz.

  Avometre ile devrede kullanlan sensrlerin salamlk kontroln yapnz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 59

  LME VE DEERLENDRME

  Bu faaliyet sonunda kazandklarnz aadaki sorular cevaplandrarak lnz.

  Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. Hava basncndaki titreimsel deiimlere denir.

  2. Mikrofon . iaretlerini .. iaretlere dntren transduserdir.

  3. Dinamik mikrofonlar alan prensibine gre alr.

  4. . en ok kullanlan mikrofon trdr.

  5. . DC akm ile beslenerek kullanldklar ve kk boyutlarda retilebildikleri iin robotik almalar iin uygundur.

  6. Kapasitif mikrofonlar ses sinyallerine gre kapasitesi deien bir .. gibi alr.

  7. eritli mikrofonlarla ..mikrofonlarn yaplar birbirine benzer.

  8. . ok hassas yapldrlar, sarsntdan, hava akmndan, etkilenirler ve grltl k verirler.

  9. bir hazne iinde doldurulan karbon tozu zerrecikleri ve esnek diyaframdan olumutur.

  10. Hoparlrler .sinyalini ses sinyaline evirir.

  11. Hoparlrn salamlk testinde kullanrz.

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise Uygulamal Teste geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 60

  UYGULAMALI TEST

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz becerileri Evet,

  kazanamadnz becerileri Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. Mikrofon ve hoparlrn salamlk kontroln yapabildiniz mi?

  2. Preamplifikatr devresi yapabildiniz mi?

  3. Ses transduser ve sensr devrelerinin arzasn giderebildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz.

  Kendinizi yeterli grmyorsanz renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz

  Evet ise Modl deerlendirmeye geiniz.

 • 61

  MODL DEERLENDRME Aadaki cmleleri dikkatlice okuyarak bo braklan yerlere doru szc

  yaznz.

  1. Etrafmzdaki fiziksel deiiklikleri alglayan elemanlaraBu deiiklikleri elektriksel sinyallere eviren elemanlara ise..denir.

  2. Ortamdaki s deiiklikleri alglayan elektronik elemanlara .......... sensr denir. 3. Scaklk ile elektriksel direnci deien elemanlara genel olarak . denir. 4. Scaklk arttka direnci artan eleman..................................... dir . 5. Scaklk arttka direnci azalan eleman..................................... dir . 6. Yksek scaklklarn tespitinde daha ok ....................... kullanlr. 7. Ortamdaki s deiikliine gre ularnda gerilim oluan elemana ..................... denir. 8. .iki farkl s katsaysna sahip metalin birletirilmesi ile oluur. 9. Aralarnda elektriksel balantnn olmad veya sensrle alglanacak cismin birbirini

  gremedii durumlar da kullanlr.

  10. inden akm geen bobinin evresinde ..alan oluur. 11. Bobinin ierisindeki nvenin hareket etmesi bobinden geen deiime

  sebep olur.

  12. Gnlk hayatmzda manyetik sensrler daha ok ..tespitinde kullanlr. 13. Elektronik devreli manyetik sensrler evresine srekli .. alan yayar. 14. Elektronik devreli manyetik sensrlerin etki alanna bir .. girdiinde bobinin

  devreden ektii akmda art olur.

  15. Elektronik devreli manyetik sensrler genelde olarak kullanlrlar. 16. Alan etkili manyetik transdserler gerilimle alr. 17. zerine uygulanan kuvvete gre elektriksel zelliklerinde deime gsteren

  elemanlara ..sensr denir.

  18. Bir kondasatrn kapasitesi deitiinde buna bal olarak AC akma kar gsterdii deiir.

  19. .. esneyebilen bir tabaka zerine ince bir telin veya eridin ok kuvvetli bir yaptrc ile yaptrlmasndan olumutur.

  20. Strain gage sensrlerin zerine kuvvet uygulandnda zerindeki telin boyunda oluur.

  21. . daha ok elektronik terazilerin yapmnda kullanlan basn sensrdr.

  22. zerine uygulanan basnca bal olarak gerilim reten kristal yapl sensrlere basn sensrleri denir.

  23. . alglayclarda kuartz (quartz), roel (rochelle) tuzu, baryum, turmalin gibi kristal yapl maddeler kullanlr

  24. Optik sensrler ........................etkisi ile alan devre elemanlardr. 25. zerine k dtnde direnci azalan, karanlkta ise direnci artan

  elemana foto diren denir

  26. Foto diyotlar k etkisi ile ynde iletken olan diyotlardr.

  MODL DEERLENDRME

 • 62

  27. LED diyodun salamlk kontroln yaparken ters polarmada diren gsterir.

  28. LED .diyot anlamna gelir. 29. LED diyotlarda ksa bacak uzun bacak ise .dur 30. nfrared diyotun gzle grlmez .. k yayar. 31. zellikle televizyon veya mzik setlerinin kumandalarnda

  kullanlr.

  32. yzeylerine gelen gne n dorudan elektrik enerjisine dntren yariletken maddelerdir.

  33. Gne pilleri de transistr ve diyotlar gibi ....maddelerden yaplmtr. 34. Optokuplr iki devrenin .. olarak birbirinden ayrlmasnda kullanlr. 35. Hava basncndaki titreimsel deiimlere denir. 36. Mikrofon . iaretlerini .. iaretlere dntren transduserdir 37. Dinamik mikrofonlar alan prensibine gre alr. 38. . en ok kullanlan mikrofon trdr. 39. . DC akm ile beslenerek kullanldklar ve kk boyutlarda

  retilebildikleri iin robotik almalar iin uygundur.

  40. Kapasitif mikrofonlar ses sinyallerine gre kapasitesi deien bir .. gibi alr.

  41. eritli mikrofonlarla ..mikrofonlarn yaplar birbirine benzer. 42. . ok hassas yapldrlar, sarsntdan, hava akmndan,

  etkilenirler ve grltl k verirler.

  43. bir hazne iinde doldurulan karbon tozu zerrecikleri ve esnek diyaframdan olumutur

  44. Hoparlrler .sinyalini ses sinyaline evirir. 45. Hoparlrn salamlk testinde kullanrz.

  Aadaki sorular dikkatlice okuyarak doru seenei iaretleyiniz.

  46. Ortamdaki fiziksel bir deiiklii aadakilerden hangisi ile alglayabiliriz? A) Transistr B) Tristr C) Transdser D) Triyak

  47. Aadaki kelimelerden hangi ikisi e anlaml kabul edilebilir? I. Sensr

  II. Transistr III. Diyak IV. Transdser

  A) I-II B) II-III C) I-IV D) II-IV

 • 63

  48. Bir uygulamada kullanacamz sensr seerken ilk nce hangi lt belirlemeliyiz.?

  A) Alglanacak unsuru B) Fiyat C) Duyarll D) Kararll

  49. Scaklk arttka direnci den eleman aadakilerden hangisidir? A) PTC B) NTC C) LDR D) LED

  50. Aktif sensrler dardan besleme gerilimine ihtiya duymayan sensrlerdir. Buna gre aadakilerden hangisi aktif sensrdr?

  51. Yk hcresi 52. Isl ift 53. Optokuplr 54. Termokupl

  55. Bir bobinin iindeki nvenin hareketi ile aadakilerden hangisi deiir? A) Bobinin indktans B) Bobinin kapasitans C) Bobinin uzunluu D) Bobinin kesiti

  56. Toprak altndaki metallerin tespitinde aadakilerden hangisi kullanlr? A) Basn sensrleri B) Arlk sensrleri C) Optik sensrler D) Manyetik sensrler

  57. Bir iletkenin basn ile kesiti azalrsa aadakilerden hangileri sylenebilir? I- Direnci Artar II- II-Direnci Azalr III- Boyu Uzar

  A) Yalnz I B) Yalnz II C) I-III D) II-III

 • 64

  58. Aadakilerden hangisinin k ile direnci deiir? A) LDR B) NTC C) LED D) Diyak

  59. ki devre arasndaki elektriksel balanty kesmek iin hangisini kullanmalyz? A) Optokuplr B) Strain gage C) Yk hcresi D) Transistr

  60. Kulaklarmz aadakilerden hangisine benzetilebilir? A) Hoparlr B) Mikrofon C) Foto diyot D) LDR

  61. Elektronik gstergeli terazilerde hangi sensrler kullanlmaktadr? A) Yk hcresi B) Termokupl C) Optokuplr D) Optik sensr

  62. Dijital fotoraf makinelerinde kullanlan sensrler aadakilerden hangi snfa girer? A) Scaklk sensr B) Basn sensr C) Optik sensr D) Ses sensr

  63. ok yksek scaklklar lmek iin aadakilerden hangisi kullanlmaldr? A) PTC B) NTC C) Optokuplor D) Termokupl

  64. Yalnz geceleri alan sokak lambalarnda hangi sensr kullanlm olabilir? A) LDR B) Yk hcresi C) Dinamik mirofon D) Manyetik sensr

 • 65

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki modle gemek iin retmeninize bavurunuz.

 • 66

  CEVAP ANAHTARLARI

  RENME FAALYET-1N CEVAP ANAHTARI

  1 Sensr-Transdser

  2 Is sensr

  3 Is Transdseri

  4 PTC

  5 NTC

  6 Termokupl

  7 Termokupl

  8 Termokupl

  RENME FAALYET-2 NN CEVAP ANAHTARI

  1 Manyetik Transdser

  2 Manyetik alan

  3 Akm

  4 Metallerin

  5 M.Alan

  6 Metal

  7 Metal Dedektr

  8 DC

  RENME FAALYET-3 N CEVAP ANAHTARI

  1 Basn

  2 Diren

  3 Straingage

  4 Uzama

  5 Load cell

  6 Piezo elektrik

  7 Piezo elektrik

  CEVAP ANAHTARLARI

 • 67

  RENME FAALYET-4 N CEVAP ANAHTARI

  1 Ik

  2 Fotodiren

  3 Ters

  4 Sonsuz

  5 Ik yayan

  6 Katot Anod

  7 Kzl k

  8 nfared Diyot

  9 Gne Pili

  10 Yar letken

  11 Bamsz

  RENME FAALYET-5N CEVAP ANAHTARI

  1 Ses

  2 Ses -Elektrik

  3 Manyetik

  4 Dinamik

  5 Kapasitif

  6 Kondansatr

  7 Dinamik

  8 eritli

  9 Karbon mikrofon

  10 Elektrik

  11 Avometre

 • 68

  MODL DEERLENDRME TESTNN CEVAP ANAHTARI

  1 Sensr-Transdser

  2 Is sensr

  3 Is Transdseri

  4 PTC

  5 NTC

  6 Termokupl

  7 Termokupl

  8 Termokupl

  9 Manyetik Transdser

  10 Manyetik alan

  11 Akm

  12 Metallerin

  13 M.Alan

  14 Metal

  15 Metal Dedektr

  16 DC

  17 Basn

  18 Diren

  19 straingage

  20 Uzama

  21 Load cell

  22 Piezo elektrik

  23 Piezo elektrik

  24 Ik

  25 Fotodiren

  26 Ters

  27 Sonsuz

  28 Ik yayan

  29 Katot Anod

  30 Kzl k

  31 nfared Diyot

  32 Gne Pili

  33 Yar letken

  34 Bamsz

  35 Ses

  36 Ses -Elektrik

  37 Manyetik

  38 Dinamik

  39 Kapasitif

  40 Katot Anod

  41 Kondansatr

  42 Dinamik

  43 eritli

 • 69

  44 Karbon mikrofon

  45 Elektrik

  46 Avometre

  47 C

  48 A

  49 B

  50 B

  51 A

  51 D

  53 D

  54 A

  55 A

  56 B

  57 A

  58 C

  59 D

  60 A

 • 70

  KAYNAKA

  ZDEMR Ali, Endstriyel Elektronik, BirsenYaynevi, stanbul, 2001. E.A.Parr, Endstriyel Kontrol El Kitab, Cilt 1,MEB Yaynevi, Ankara, 1996. ETN Kadir, Endstriyel Elektronik, Birsen Yaynevi, stanbul, 2002. PASTACI Halit, Elektrik ve Elektronik lmeleri, Birsen Yaynevi, stanbul,

  2001.

  NACAR Mahmut, Elektrik ve Elektronik lmeleri, Birsen Yaynevi, stanbul, 2000.

  KAYNAKA