sejarah dan perkembangan komputer

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

63 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPISMP

TRANSCRIPT

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur.

MUKA DEPAN KERJA KURSUS

TAJUK KOD Pensyarah

Student DetailsStudent Details : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI : TM 3113 D : TN.HJ SHAARI BIN ABDUL KARIMPengisytiharan

Maklumat Kerja Kursus

Saya dengan ini mengaku bahawa tugasan ini adalah kerja saya sendiri, dan tidak melibatkan pagiat.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :

...

.

1

HALAMAN PENGAKUANSaya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan : al azhar Nama Penulis :MOHD AL AZHAR BIN [email protected] M.ZULKIFLIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

siti norain

Nama Penulis : SITI NORAIN BINTI SHAFFIE Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

izzah

Nama Penulis :NORUL IZZAH BINTI AWAB Tarikh : 22/4/2012 Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

ambiga

Nama Penulis :AMBIGAVVATHY A/P PUSHPURLINGAM Tarikh : 23/4/2012

2

PENGHARGAANAlhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kami panjatkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan hidayatNya dapatlah kami menyiapkan tugasan yang diamanahkan ini dengan jayanya. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada pensyarah pensyarah kami iaitu Tuan Haji Shaari Bin Abdul Karim kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar, nasihat dan juga bimbingan yang terbaik kepada kami dan juga kawan-kawan sekelas dalam menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, terima kasih ini juga kami tujukan kepada suami yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan dorongan kepada saya supaya menyiapkan sebarang tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas yang telah banyak berkongsi ilmu pengetahuan, sudi menghulurkan sebarang kerjasama, bantuan dan komitmen dengan seikhlas hati mereka dalam menyempurnakan tugasan yang diberi ini dengan jayanya.

3

BIODATA KUMPULAN4

OBJEKTIF KAJIAN TMK Mengikuti perkembangan teknologi computer Menguasai perkakasan kemahiran dan mengenal pasti, memilih maklumat dan menggunakan untuk

perisian

teknologi

komunikasi

menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan literasi maklumat ke atas sumber digital untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran dan. Menggunakan teknologi internet untuk berkomunikasi dan melaksanakan pembelajaran dalam talian

5

ISI KANDUNGAN

Contents

6

PengenalanKomputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik ( pengiraan ) dan logik ( membuat keputusan ) ke atas data dan kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Komputer memproses data secara automatik ( tanpa pertolongan manusia ) di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama. Program ( atau aturcara ) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya. Sejarah dan perkembangannya pula, perlu dilihat secara kasar dan ringkas supaya kita boleh menghargai teknologi komputer masa kini. Sejarah bermula dari zaman purba di mana manusia telah pun mencipta dan menggunakan pelbagai sistem pengiraan untuk kerja-kerja harian mereka. Walaupun sistem yang digunakan pada zaman itu primitif, tetapi sistem itu mencukupi dan memenuhi matlamat mereka. Namun sepanjang perkembangan itu, manusia sentiasa mencari cara supaya mereka boleh mengira dengan cepat dan tepat. Ini memandangkan kepantasan akal manusia bagi melaksanakan tugas mengira adalah terbatas. Selain itu, terlalu kerap menghasilkan kesilapan dan jawapan kurang tepat. Oleh itu, alat atau mesin mengira yang cepat dan tepat sentiasa diusahakan. Sejarah perkembangan komputer boleh dibahagikan kepada 3 bahagian untuk menggambarkan pendekatan manusia ke arah penciptaan komputer yang ada sekarang iaitu : a) Sejarah teknik merekod b) Sejarah mesin kad tebuk c) Sejarah komputer elektronik Sesetengah buku pula menyatakan bahawa sejarah pengkomputeran boleh dibahagikan mengikut zaman iaitu :

7

a) Zaman kaedah primitif b) Zaman kaedah mekanik c) Zaman kaedah elektronik Walaupun terdapat perbezaan dalam menyatakan sejarah perkembangan komputer namun kandungannya sama iaitu manusia menggunakan pelbagai jenis peranti di dalam pemprosesan data.

Sejarah Awal KomputerPerkembangan awal tercetusnya kemajuan komputer bermula apabila ahliahli perniagaan dari negeri china, turki, dan yunani menggunakan abakus ( sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur, tolak, darab, dan bahagi bermula beribu tahun lepas. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan sifir logaritma dan telah Berjaya merekacipta alat yang dikenali sebagai tulang Napier ( Napiers Bones) . di sam[ing pengiraan asa campur, tolak, bahagi,dan darab, tulang Napier juga boleh mencari punca kuasa nombor . Pada tahun 1642, Blaise Pascal telah Berjaya mencipta mesin kira mekanikal pertama.Mesin ini beroperasi dengan mengerakkan gear pada roda.Pascal juga turut menyumbangkan idea dalam bidang matematik dan ilmu keberangkalian.Pada tahun 1816,Charles Babbage telah menghasilkan mesin the difference engine.Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir Matematik separti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehinggsa dua puluh digit.mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input , boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan, melakukan pengiraan secara automatic.dan tebuk pertama kali digunakan sebagai alat input dalam industry tekstil pada mesin penenunan automatic ciptaan Joseph Jecquard pada tahun 1801. Mesin ini berkemampuan membaca data dengan manganalisis kod-kod lubang pada kertas. Konsep lubang dan tiada lubang ini menandakan permulaan pengunaan nombor binary dalam pemprosesan data. Herman Hollerith mempopularkan peggunaan kod tebuk sebagai alat input data. Mesinnya yang mengunakan kad tebuk telah Berjaya memproses data untuk membanci penduduk Amerika Syarikat pada tahun 1887. Penggunaan kad tebuk8

kemudiannya diperluaskan kepada bidang-bidang seperti insuran, analisa jualan dan sistem akuan kereta.pada tahun 1936, polapor komputer moden Alang Turing telah mencadang mesin turing sejagat sebagai model komputer untuk menghitung sebarang fungsi Matematik yang tidak boleh diselesaikan secara analisis.Mesin Turing terdiri daripada suatu kepala pengimbas yang mengimbas seutas pita yang mengandungi simbol atau kosong yang menentukan tindakan mesin ini dan pertukaran keadaannya dengan mengunakan suatu jadual tindakan untuk gabungan simbol dan keadaannya. Pengembangan komputer seterusnya dipacu oleh keperluan perang terutama dalam pengiraan tembakan meriam, nyahsifar, mesej sulit, dan pengiraan reka bentuk roket, KT dan bom atom. Pelopor computer moden seterusnya , Konrad Zuse membina computer sejagat yang boleh diaturcarakan dengan mengunakan sistem nombor binary Z3 pada 1941 yang digunakan untuk reka bentuk roket V2 dan kapal terbang. Pada tahun 1937, Howard Aitken dari Harvard Universiti telah membina sebuah computer elektromenikal dengan bantuan IBM untuk mengira tembakan meriam tentera yang dikenali Mark I . Mark I boleh menyelesaikan masalah fungsi-fungsi trigonometri di samping pengiraan asas Pada tahun 1983, sebuah computer dibina oleh Goerge Stibizs di makmal Bell untuk pengiraan tembakan, Pada 1983 ,pelopor computer John Vincent atanosoff dan Clifford dari lowa university telah Berjaya menghasilkan sebuah computer digit kecil bernama ABC (The Atanosoff Berry Computer )yang merupakan contoh pertama computer generasi pertama.

9

Sebelum tahun 1940Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nombor satu hingga sepuluh. Selepas itu mereka mula mengenali nombor-nombor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Ini mewujudkansistem nombor perpuluhan. Jari-jari digunakan untuk campur dan tolak nombor. Campur tolak nombor-nombor membantu mereka mengira dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Ahli-ahli perniagaan dari negeri China, Turki dan Yunani menggunakan abakus (sempua) untuk melakukan pengiraan asas campur, tolak dan darab bermula beribu tahun lepas. Abakus mengandungi batu-batu yang dipasang pada beberapa bar. Semua pengiraan dilakukan dengan mengubah kedudukan batu-batu itu. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan sifir logaritma dan alat dipanggil tulang Napier (Napier's bones). Di samping pengiraan asas campur, tolak, darab dan bahagi, alat ini juga boleh mencari punca kuasa nombor. Tulang Napier diperbuat daripada tulang, kayu, logam dan kad. Pengiraan dilakukan dengan menyilang nombor-nombor pada segiempat dengan tangan. Blaise Pascal mencipta mesin kira mekanikal pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbang idea dalam bidang matematik dan ilmu kebarangkalian. Mesin kira Pascal telah dimajukan oleh William Leibnitz. Pada tahun 1816, Charles Babbage membina 'the difference engine'. Mesin ini boleh menyelesaikan masalah pengiraan sifir matematik seperti logaritma secara mekanikal dengan tepat sehingga dua puluh digit. Mengikut draf yang dicadangkannya, mesin ini menggunakan kad tebuk sebagai input, boleh menyimpan kerja-kerja sebagai ingatan, melakukan pengiraan secara otomatik dan seterusnya mengeluarkan output dalam bentuk cetakan pada kertas.

10

Konsep mesin ini memeranjat