sciverse scopus – úvod

Download SciVerse Scopus  – úvod

Post on 22-Feb-2016

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SciVerse Scopus – úvod. Jiří Jirát. Co je SciVerse?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

SciVerse Scopus vodJi JirtCo je SciVerse?SciVerse dv komunit vzkumnk mocn nstroj ke zrychlen vdy otevr API (programov aplikan rozhran) k databzm ScienceDirect & Scopus pro vvoj nstroj tetmi stranami, umouje inteligentn vyhledvn nap integrovanm obsahem z databz ScienceDirect, Scopus a vdeckmi dokumenty na webu

Co je SciVerse?Integrovan obsah & vyhledvac nstrojeAplikace zvyujc produktivitu

SciVerse Scopus

SciVerse Platform

SciVerse Scopus integrovanna platform SciVerseJeden log-in zpstupuje vechny licencovan a voln produkty SciVerse Hub, ScienceDirect a Scopus.Zven interoperabilita a snadnj navigace mezi aplikacemi

Reaxys: specializovan databze zamen na chemii, propojen se ScopusemAppSync: standardizovan zobrazen a funkcionalita typ aplikac umouje vytvoen aplikac, kter pracuj nap produkty a vytvej pro uivatele koherentnj prosted.Refine Results: zobrazen vsledk je v souladu se SciVerse a prmyslovmi standardy. Dal filtrovn vsledk dostupn pes zviditelnn skrytch faset.

APPSYNC: Standardizing display and functionality of this classic App type across SciVerse will make it easier for developers to create Apps that work across products, broadening uptake and market penetration for Apps, reducing barriers to entry for developers, and creating a more coherent user experience across SciVerse.

Scopus Refine Results: will be easier to learn and to use because they will be in line with SciVerse and industry standards. Increased visibility of hidden facets will present users with more refine options. Exporting Refine Results is a frequently requested feature.D.3 Customer Feedback / Market Research User studies for SciVerse HUB showed a strong general preference for Refine placement as a left-sidebar. Hidden Refine facets are seldom used. Refine export is frequently requested (and used in WoK)

4

Co je SciVerse Scopus?Nejvt databze abstrakt a nejvt citan databze peer-reviewed vdeck literatury a kvalitnch webovch zdroj.Vce jak 18 000 titul od vce jak 5 000 mezinrodnch vydavatel z celho svtaPes 43 milin zznam, 23 milin patent z vce jak 5 patentovch ad z celho svtaSciVerse Scopus tak nabz plnou integraci vdeckho webu ve vsledcch hledn: 435 milin vdeckch webovch strnek

Pes 80 vybranch zdroj, nap. institucionlnch repozit, digitlnch archiva specializovanch sbrek

Vvoj SciVerse Scopus

Zdroj s nejirm zbrem pro poteby vzkumu17 800Peer reviewed asopis600Obchodnch as.350Sri knihBohat a rozen pokryt zahrnuje Chief librarian, The Food and Agricultural Organization of the United Nations> 18 500titulIt is broader in scope but also richer in different kinds of content. It is much easier to use and therefore has more immediate impact.Abstrakty a citace od > 5000 vydavatel3,6 milinu konferennch pspvk (10 % zznam ve Scopusu)Articles in Press z vce jak 3000 asopis23 milin patent

1200 Open Access asopis 80 % zznam Scopusu m abstrakt Abstrakty jdou do r. 1823 Pokrv 40 jazyk Integrovno 380 mil. vdeckch webovch strnek pes Scirus.com

ka zbru nap oboryVce jak 18 500 titul ve Scopusu, tituly mohou bt ve vce oborech najednouSociln vdy 6 250PsychologieEkonomikaBusinessA&H atd.,Medicina5 950(100 % Medline)OetovatelstvStomatologie atd.,Physical Sciences 5 300ChemieFyzika Inenrstvatd.,Life Sciences 3 700NeuroscienceFarmakologeBiologie atd.,Vbr kvality nezvisloumezinrodn komis

Politika asopisuDostupn abstrakty v anglitinVechny citace latinkouPesvdiv politika/koncepce redakcerove peer-reviewRozmanitost pvodu editorRozmanitost pvodu autorKvalita obsahuPspvek v oboruSrozumitelnost abstraktSoulad s nzvem a clem asopisuitelnost abstraktCitovanostCitovanost lnk asopisu ve ScopusuCitovanost editor ve ScopusuPravidelnostdn zpodn v edinm plnuPstupnostObsah dostupn onlineHomepage dostupn i v anglitinKvalita homepageVhodnostPeer-reviewAnglick abstraktyPravideln publikovnKritria vbru Scopusu: kombinacekvantitativnch a kvalitativnch hodnocen

ir zbr ne nejblirovnocenn produktScopus(Celkem: 19 981)Web of Science(Celkem: 11 456)9 4587 000 citac pro tyto pkladyv tiscchNejbli konkurentScopus

0Jak zvldte informan explozi?Zdroj:Outsell, Inc STM End-User Survey Part 1 Scientists and Engineers - Volume 3, June 11, 2009College Students Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin,OH: OCLC, 2006Trendy v informanm vkuVda se stv vce soutiv, vce mezinrodn a vce interdisciplinrnA kvalita informac? Mn asu na dln vce vzkumu Vzkumnci strv 10,7 hodin tdn v r. 2009 hlednm informac, ve srovnn s 5,5 hodin v r. 200636 % online hledn sele pi nalzn relevantn informace89 % V student pouv Google pro hledn literatury, pouze 2 % zanaj ze strnek knihovny84 % vzkumnk udv zven tlak vykzat vsledky rychleji ne ped rokem

Study of the British Library and JISCMnoho mladch lid neshledv zdroje zakoupen knihovnou intuitivn, a proto preferuj msto toho pouvn Google nebo Yahoo.Ty nabzej jednoduch, a zjednoduen een, pro studijn ely.

Jakm vzvm el vai kolegov?

Vsledky vzkumu od vaich kolegJak mohu maximalizovat vyuit mch zdroj v knihovnJak mohu maximalizovat nvratnost investic vtm zviditelnnm zdrojJak mohu nejlpe podporovat moj komunitu, aby byla vce efektivnJak snit as potebn ke shromdn a analze informacJak mu zajistit m komunit snadn pstupk nejrelevantnjm, souhrnnm a aktulnm dostupnm informacm a nechat je soustedit se na jejich vzkum

How about a solution that supports all that

Our users faced the same challenges!

Georg Schmidt,Web ServicesLibrarian, GermanUniversity ofApplied SciencesAt our Fachhochschule we needed to do something about our library resources which were seriously under-utilized.SciVerse Scopus full-text linking capabilities have greatly expanded full text accessibility for our end users. Several of our largest resources have seen increases in retrieving full-text of more than 500%Too many student and researchers use Google to do their search outside the library. With SciVerse Scopus we finally could offer a tool with easy access while assuring the trustworthiness and quality of the content.Leverage existing library resourcesTrusted source for research literature Drives information literacy Librarian, Optical Research Institute, Canada

Our users faced the same challenges!Alison WhiddonCoordinator, Natural Resources Canada Library Ottawa

A challenge for us is balancing the goals of meeting client needs with various resources and finding budgetary efficiencies. SciVerse Scopus has helped us do that. One of the best things about SciVerse Scopus is that it is an affordable multidisciplinary database which is constantly updated not only in its content, but also with enhanced features.Broad disciplines can be integrated within a search and alerts and RSS feeds let us know when new or updated information is available. Broadest multidisciplinary coverageConsistent and transparent qualityFind key information fasterCo vm me SciVerse Scopus pinst?Vybudovat vdeck znalosti a vst vzkum za pouit analytickch nstrojOptimalizovat vyuit knihovnch zdrojZajistit garanci kvality a plnostNabdnout podporu bhem vzkumnho procesu, pomoci zlepit kvalitu prceDt vaim studentm a vzkumnkm snadn pstup k potebnmu akademickmu obsahu

Co vm me SciVerse Scopus pinst? Propojte obory a nic nepropsnte!Agriculture

123AgricultureLife ScienceFor teaching purposes itis important to have the Web included as well.SciVerse Scopus has this and this closes the gap forstudent education.*Cottrell, T.R. and Doering, T.L., Silence of the strands: RNA interference in eukaryotic pathogens, January 2003lnek v oboru Agriculture* odkazuje na lnekv oboru Life Sciences1Druh lnek by byl opomenut za pouit pouh zemdlsk databze, tento lnek cituje tet publikaci2Tet lnek v oboru Agriculture nebyl citovn prvnm a me bt zsadn pro vzkum3 Professor of Chemistry,Nice University

nCo vm me SciVerse Scopus pinst? Sledovn prce autor View and Track**SciVerse Scopus informace o autoroviV miku zskat obrzek o autoroviNavigace vped a zpt v ase za pouit citovanch odkazUpozornn na autorovu novou publikaciPm odkazy na dokumenty Scopusu a na ty, kter autora citujFiltrovn pes citace,spolupracovnky, Kritria pro hodnocen lnk,asopis, vzkumnk a institucSJR SCImago Journal Rankpodobn technologii PageRank (Google)princip: ne vechny citace jsou si rovny citacez prestinjch asopis maj vt vhuSNIP Source Normalized Impact per Paperdefinice: = klasick impakt faktor / relativn citan potencilv danm oborupot se za pedel 3 rokycitace v oboru, kde se cituje mn, m vt vhu a naopakh-index Hirsch indexh-index jednotlivce/instituce m hodnotu h, pokud N lnk m aspo h citac, (N h) m max. h citac

AktulnEvropsk rada pro vzkum dala pednost databzi SciVerse Scopus spolenosti Elsevier (Amsterdam, leden 2011)Sledovn programu Ideas 7. rmce po dal 4 rokyUdlovn dalch grantZptn vazba autorV R a SR v kvtnu 2011http://www.scopusfeedback.com/

Zmte sloitost na jednoduchostSciVerse Scopus vsledkov stranaZjemnn vsledka snadnost pouitPlug and playist, jasn a intuitivnAdvantages of SciVerse Scopus are speed, speed, speed! I use Sciverse Scopus for identifying proper citations, staying current in rapidly moving fields, and knowing whom to cite for grants.. Professor Peter Stambrook, University of Cincinnati, U.S.ANov! SciVerse Scopus pro iPhone!

The new Scopus Alerts (Lite) application gives researchers mobile access to the Searching and Alerting features of Scopus. Its designed to eliminate the need for scientists to seek out a desktop or laptop computer to search for quality research data while travelling, attending conferences or commuting to work.

This mobile app includes some of Scopuss most popular features. It allows researchers to:

Search across thousands of scholarly journals. Share search results and article links through e-mail or Twitter.