relacja przedsiębiorców z podwykonawcami i dostawcami w ...· i prawa człowieka fabryki papieru

Download Relacja przedsiębiorców z podwykonawcami i dostawcami w ...· i prawa człowieka fabryki papieru

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slajd nr 1

Grzegorz Piskalski

Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami

zagranicznymi.

Konferencja

Spoeczna odpowiedzialno biznesu realne zobowizanie przedsibiorcw?Warszawa, 21.06.2010.

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Case Deepwater Horizon

Slajd nr 221.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Foto: The Huffington Post.

UDZIAOWCY

FIRMA

KLIENCI

PRACOWNICY

DOSTAWCY

ORGANIZACJESPOECZNE

KONKURENCJA

RZD

INTERESARIUSZUDZIAOWCA

INTERESARIUSZ DOSTAWCY

Interesariusze model wg Freemana.

Slajd nr 3

Wg Crane, Matten, 200721.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

DOSTAWCA

FIRMA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

acuch dostaw (zaopatrzeniowy).

Slajd nr 4

Opracowanie wasne21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

DOSTAWCA

FIRMA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

DOSTAWCA

Interesariusze.

Slajd nr 5

Opracowanie wasne21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

FIRMADOSTAWCA

LOKALNESPOECZNOCI

Interesariusze.

Slajd nr 6

Opracowanie wasne.

KONTROLA

ZYSKI

ODPOWIEDZIALNO ???PRACOWNICY

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Slajd nr 721.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Wytyczne stanowi jeden z gwnych tematw ktrymi zajmuje si Fundacja (od 2007 co roku konferencja lub seminarium, gwnie z FES).

Zbir do oglnych zasad, m.in. Jawno informacji, Zatrudnienie i warunki pracy, Ochrona rodowiska, Zwalczanie korupcji, Ochrona interesw konsumenta, Nauka i technologia, Ochrona konkurencji, Opodatkowanie.

Instrument nie-wicy prawnie, nieefektywny, ale amicy zasad odpowiedzialnoci ograniczonej do miejsca zdarzenia. Wany w pracach np. prof. Johna Ruggie.

Obowizek KPK - rozstrzyganie skarg z tytuu Wytycznych, promocja Wytycznych wrd firm, spoeczestwa, organizacji pozarzdowych.

W Polsce o Wytycznych mwi si jedynie w kontekcie inwestycji przychodzcych. Tak samo zorientowany jest PAIIZ i Krajowy Punkt Kontaktowy OECD. Brak danych.

adnego ladu znajomoci Wytycznych na stronach polskich spek i w innych materiaach.

Slajd nr 8

Wytyczne OECD dla Przedsibiorstw Wielonarodowych

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Slajd nr 9

Przykadowe skargi na amanie Wytycznych OECD Brana Czego dotyczya skarga i gdzie zostaa zoona?

Spki wydobywcze, energetyczne, paliwowe, chemiczne.

Skanska (Szwecja) korupcja przy budowie gazocigu w Argentynie.Daewoo (Korea) przymusowe wysiedlenia przy budowie ropocigu w Birmie.Shell (Holandia) Irlandia, FilipinyBHP Biliton (Australia) przymusowe wysiedlenia na obszarze wydobycia wgla.

Spki odzieowe. G-Star (Dania) firma, u poddostawcy ktrej amano prawa pracownicze (Indie). Fabryka produkowaa rwnie m.in. dla Armani, Mexx, GAP. Chongwon (Korea) amanie przez koreask firm standardw pracy na Filipinach.

Finanse i bankowo. Nordea (Botnia - Norwegia) negatywny wpyw na rodowisko i prawa czowieka fabryki papieru w Urugwaju. ANZ Bank (Australia) udzia w finansowaniu nieprawidowego wyrbu drzew na Papui Nowej Gwinei, skarga zoona przez nowozelandzk Parti Zielonych.

Polska skargi tylko na inwestycje przychodzce. Frito-Lay (PepsiCo), Marriott, UPC. 21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Slajd nr 10

Ryzyka zwizane z dziaaniem w krajach rozwijajcych si

Wszystkie brane Poszanowanie praw czowieka; przestrzeganie i ledzenie zmian w prawie; poszanowanie praw pracownikw, konsumentw (reklama, bezpieczestwo produktu) i otoczenia; korupcja.

Spki wydobywcze, energetyczne, paliwowe, chemiczne (szczeglnie w odniesieniu do sabo rozwinitych krajw).

Niepewne, niestabilne kraje, czsto niskie poszanowanie dla praw czowieka, ryzyka zwizane z ochron rodowiska, konieczno wsppracy z sabo wyksztaconymi lokalnymi spoecznociami, wysoka korupcja.

Spki odzieowe Ryzyka zwizane z poszanowaniem praw czowieka w zakadach produkcji (Daleki Wschd niskie koszty, bardzo cikie warunki pracy).

Instytucje finansowe Transparentno, waciwe rezerwy i polityka finansowa.

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Faktem jest e polskie firmy dziaaj za granic (globalizacja).

Jak spki podchodz do CSR na rynkach innych ni macierzyste?

Wiedza na ten temat jest bardzo niska - nic nie wiadomo.

Jednym z powodw rozwoju ruchu spoecznego CSR bya krytyka postpowania zachodnich firm w krajach rozwijajcych si.

W Polsce zainteresowanie i wiedza na temat krajw rozwijajcych si wzrasta, m.in. zwikszyo si po wstpieniu do UE zaangaowanie w pomoc rozwojow.

Slajd nr 11

Dlaczego to zagadnienie uwaamy za wane?

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Spki z naszego regionu w coraz wikszym stopniu angauj si w operacj na rynkach zagranicznych.

Wzrost inwestycji wychodzcych z krajw rozwijajcych si

Zagraniczna ekspansja spek z krajw rozwijajcych si, w tym z naszego regionu ronie.

W 1990 BIZ wychodzce z Polski wynosiy 265 mln USD, w 2007 wynosiy ju 5 mld USD (dane NBP).

rdo: World Investment Report 2006, UNCTAD 2006.

Slajd nr 12

Dlaczego to zagadnienie uwaamy za wane?

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Co to s polskie spki? Spki kontrolowane przez polski kapita.

Dlaczego interesoway nas tylko one?

1. Rola polskiej opinii publicznej oraz rzdu.

2. Wane z punktu widzenia np. skargi (dominujcy wpyw).

Dziaania spki istotne z punktu widzenia projektu, jeli: przeja znaczcy pakiet udziaw w spce zagranicznej; przeja zagraniczn spk w caoci; zaoya spk za granic (z realnym majtkiem i pracownikami); realizuje projekty typu greenfield za granic; zleca produkcj podmiotom zagranicznym.

Slajd nr 13

Metodologia badania

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Slajd nr 14

Metodologia badaniaKwestionariusz.

Pytanie

1. Jakie tzw. dobre praktyki CSR stosuje Pastwa Firma w swoich operacjach na rynkach zagranicznych?

2. W jakim stopniu strategia Pastwa spki uwzgldnia tematyk CSR na rynkach zagranicznych? W jakim stopniu Pastwa spka prowadzi analiz ryzyka w obszarach zwizanych z CSR w Polsce i na rynkach zagranicznych? Czy Pastwa spka prowadzi analiz dziaalnoci pod ktem CSR przez firmy zagraniczne, z ktrymi zamierza podj wspprac (np. w zakresie dostaw, produkcji itp.)?

3. Jakie wytyczne postpowania w zakresie CSR dla maj zastosowanie dla zagranicznych spek zalenych? Jakie midzynarodowe standardy CSR s uywane w Pastwa spce? Czy te standardy s stosowane przez Pastwa spk podczas operacji na rynkach zagranicznych? Czy zagraniczne spki zalene rwnie stosuj te standardy?

4. Czy zetknlicie si Pastwo z dokumentem pt. Wytyczne OECD dla Przedsibiorstw Wielonarodowych? Czy w kwestii promocji i przestrzegania Wytycznych OECD istnieje jaka forma wsppracy midzy Pastwa spk a administracj publiczn (w tym wypadku Ministerstwem Gospodarki oraz Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych)?

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

Slajd nr 15

Firmy, ktrymi si interesowalimy.Energetyka, grnictwo, chemia.

PKN Orlen Rafineria w Moejkach (okoo 2.3 mld USD), przejcie UniPetrol w Czechach, sie stacji w Niemczech;

PGNIG Ponad 1 mld USD zaangaowane w innych krajach (m.in. Norwegia, Libia, Egipt), liczne spki zalene dziaajce w wielu zaktkach wiata

LOTOS Dua inwestycja w wydobycie w Norwegii (szacowane koszty ponad 1 mld USD);

Petrolinvest Znaczce i perspektywiczne inwestycje w Kazachstanie;

Ciech Znaczce inwestycje w Niemczech czy Rumunii;

Selena Prawdziwie globalna firma spki zalene w wielu krajach,

Spki odzieowe LPP, NG2, Gino Rossi Zlecanie wikszoci produkcji na Dalekim Wschodzie (szczeglnie w Chinach), dobrze rozwinita sie sprzeday w Europie Centralnej;

Finanse i bankowo PKO BP i PZU S.A Due inwestycje na Ukrainie;Getin Bank Przejcia w Rosji, Biaorusi oraz na Ukrainie;

Inne Assecco Bardzo silna pozycja w Europie;Forte, Com40, Zomrex, Kopex, Zelmer.

Inwestuj za granic.

21.06.2010, Relacja przedsibiorcw z podwykonawcami i dostawcami w zwizku z inwestycjami zagranicznymi

rdo: opracowanie wasne na podstawie danych z: Europa 500 (Rzeczpospolita), Forbes Global 2000, danych giedowych na stronach Puls Biznesu oraz stron www i innych rde dot. firm.

Slajd nr 16

Firma Warto rynkowa (mld USD)

Ilo rynkw Odpowiednik Warto

Recommended

View more >