reguliere iwt kanalen - alain thielemans

22
1 Reguliere IWT kanalen Alain Thielemans

Upload: iminds

Post on 14-Jan-2015

462 views

Category:

Healthcare


0 download

DESCRIPTION

Workshop subsidiekanalen voor ouderenzorg - 23/04/2014

TRANSCRIPT

Page 1: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

1

Reguliere IWT kanalen

Alain Thielemans

Page 2: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Innovatiesteun voor uw bedrijf*

23 april 2014 Workshop Subsidiekanalen voor Innovatie in Ouderenzorg

2

IWT-subsidies

Page 3: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

• opgericht in 1991 door de Vlaamse Regering• vanaf 2010 : extern agentschap van de Vlaamse overheid• beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

• voogdijminister : mevr. Ingrid Lieten• voorzitter raad van bestuur : prof Paul Lagasse• administrateur-generaal : mevr. Veerle Lories

• budget 2012 : ca. 310 miljoen euro• 122 VTE / 60-tal adviseurs

3

Page 4: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

missie

IWT , het agentschap voor innovatie van de Vlaamse overheid,

stimuleert door financiële steun, advies en coördinatie,

kennisopbouw in bedrijven, onderzoeksinstellingen en overige organisaties,

voor meer innovatie, meer nieuwe producten, processen, diensten, ….

met economische en maatschappelijke toegevoegde waarde

4

Page 5: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

activiteiten

5

IWT

eigen steun-maatregelen

beheer initiatieven

Vlaamse regering

dienst-verlening

zoals-proeftuinen- lichte structuren (Sociale Innovatiefabriek, Flanders Synergy, …)en ook- Vlaams

kenniscentrum

- Partner

Page 6: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Bedrijven*

6

VIS en inter-mediairen

personen

onderzoeks-instellingen

IWT-bedrijfssteun• incl. kmo-programma• incl. sprint-projecten

collectieve innovatietrajecten

• Strategisch Basisonderzoek • Landbouwonderzoek• TETRA • TBM

• doctoraatsbeurs• Baekeland mandaat • innovatie mandaat

Page 7: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Privaatrechtelijke organisaties uit de non-profit komen in aanmerking voor IWT subsidie voor hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten onder dezelfde voorwaarden als alle andere organisaties

• Rechtspersoonlijkheid • Economische activiteit (op vrije markt, vergoed aan marktcondities) • Vlaamse vestiging• Voldoende private middelen om eigen aandeel te financieren

=> Zijn ook marktmiddelen: opdrachten via openbare aanbesteding, derdebetaler systeem (bv. RIZIV ,opleidingscheques, dienstencheques …)

• kmo-toeslag mogelijk

Zie FAQ op IWT website

7

Bedrijf*

Page 8: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Bedrijfssteun : de basisprincipes

projecten opgezet door VLAAMSE

BEDRIJVEN

innovatie (=doel) door KENNISVERWERVING (=middel), niet noodzakelijk technologisch

NIEUWE producten / processen / diensten / concepten met potentieel en duurzame

TOEGEVOEGDE WAARDE IN VLAANDEREN

geen sectorale of thematische keuze : ALLE BEDRIJVEN in Vlaanderen

komen in aanmerking

8

subsidies = AANGEMELDE REGELING, dus “aanvaardbare staatsteun”

Page 9: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

IWT-bedrijfssteun (vanaf 2013)

9

portfolio van haalbaarheidsstudies

- kmo-haalbaarheids-studies (incl. startersstudies)

- kmo-innovatieprojecten

portfolio van haalbaarheidsstudies gericht op de voorbereiding van sterk vernieuwende en hoog risico-projecten

- grotere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

- specifieke modaliteiten voor kapitaal- en O&O-intensieve groeibedrijven

- specifieke modaliteiten voor internatio-naal opererende bedrijven met een permanent O&O-centrum in Vlaanderen

innovatieprojecten van beperkte omvang

enkel voor

kmo’s

voor kmo’s

en grote

bedrij-ven

IWT-

bedr

ijfss

teun

kmo-programma

sprint-projecten

O&O-projecten

enkel grote

bedrijv.

Page 10: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

IWT-bedrijfssteun : enkele cijfers (2013)

IWT-bedrijfssteuntoegekend in 2013

aantal gesteunde projecten

toegekende steun

kmo-programmasprint

23519

28,5 Meuro3,2 Meuro

grote projecten 87 Meuro

O&O-haalbaarheidsstudies 6 Meuro

steun naar type aanvrager

kmogrote on-derneming

10

een kmo (een ko) :-heeft minder dan 250 (50) werknemers- heeft een omzet van max. 50 Meuro (10 Meuro)

of een balanstotaal van max. 43 Meuro (10 Meuro)- is niet afhankelijk van een niet-kmo

(deelneming van 25%)

zie ook op de website : http://www.iwt.be/glossary/term/69

Page 11: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Steun voor bedrijven ► steunpercentages

algemene steunpercentages • tot 25% voor ontwikkeling

• tot 50% voor onderzoek

• kleine ondernemingen kunnen tot 20% extra ontvangen, middelgrote ondernemingen kunnen tot 10% extra ontvangen.

• voor een substantiële samenwerking tussen bedrijven (met een KMO of internationaal) kan tot 10% extra ontvangen worden

• de toegekende steun kan dus oplopen tot 80% van het totale budget

11

Vgl Proeftuin ZorgMix O&O 35%kmo +10%/+20% Samenwerkingkmo +15%=> Tot 70%

Page 12: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Steun voor kmo ► voorwaarden kmo-programma

kmo-programma

Zie presentatie innovatiecentrum

12

Page 13: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Steun voor grote bedrijven ► sprint-projecten

sprint-projecten

• nieuw projecttype voor kleinere ontwikkelingsprojecten:

► basissteun 25% (+ 10% samenwerkingstoeslag)

► duurtijd : max. 2 jaar

► snellere procedure

• max. steun is 250.000 euro

• max. 1 project per jaar

• voor alle grote bedrijven die de laatste 3 jaar niet > 250.000 euro gekregen hebben per jaar

13

Nieuw 2013

Page 14: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Indienen

aanvraag14

Page 15: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Indienen aanvraag ► algemene principes

permanent OPEN LOKET: er kan gedurende het ganse jaar worden ingediend

15

gestructureerde, INTERACTIEVE AANVRAAGPROCEDURE

met advies van externe deskundigen

Page 16: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Indienen aanvraag ► proces

16

indienen aanvraag

interactieve evaluatie uitvoeren v.h. project eind

evaluatievalo-

risatie

bespreking met adviseur

beslissing/ overeenkomst

advies van deskundigen

Page 17: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Indienen aanvraag ► principes van kostenmodel

STEUN = PERCENTAGE van de aanvaardbare kosten

17

personeelskostenwerkingskosten 40.000 euro/VTE

Grote kostGrote onder-aannemingen

(> € 8.500)

Reële kosten en inbrengbaar ten vroegste maand na indiening

flexibiliteit tijdens het uitvoeren

Page 18: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

18

de centrale boodschap

is :

Indienen aanvraag ► criteria

Page 19: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Indienen aanvraag ► criteria

KWALITEIT (geen steun als één niet voldoet)• kennissprong en uitdagingen• kwaliteit van de uitvoering• expertise en middelen

19

IMPACT voor bedrijf en Vlaanderen (rangschikken)• strategisch belang voor het bedrijf• opportuniteiten en bedreigingen• sterke/zwakke punten project in

bedrijf• economische hefboom• verankering economische v.d.

hefboom• maatschappelijke hefboom (DO)

FINANCIËLE gezondheid (ev. voorwaarden)

Page 20: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Meer

info20

Page 21: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

informatie : ondersteuning

via de innovatiecentra : www.innovatienetwerk.be

via andere intermediairen : collectieve centra, competentiepolen,…

via het IWT zelf: www.iwt.be per mail : [email protected] contact Luc De Buyser ([email protected], 02 432 43 14)

Wim Van Brempt ([email protected], 02 432 43 07)

voorbespreking http://www.iwt.be/formulier/aanvraag-van-een-voorbespreking

21

contacteer bij voorkeur eerst een innovatiecentrum of een andere intermediair

Page 22: Reguliere IWT kanalen - Alain Thielemans

Bedankt!22