razvoj marketing koncepta - osnovne filozofije

Download Razvoj Marketing Koncepta - Osnovne Filozofije

Post on 09-Dec-2015

5 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovne koncepcije/orijentacije ili filozofije marketing menadzmenta: proizvodna, prodajna, trzisna, drustvena

TRANSCRIPT

 • EVOLUCIJA MARKETING

  KONCEPTA

 • EVOLUCIJA MARKETING KONCEPTA

  Kako se razvijala razmena, tako se razvijao i marketing

  Znaaj marketinga je varirao tokom vremena

  Nerazvijeno trite - korieni samo neki elementi marketinga koji su se uglavnom odnosili na kvalitet i cene

  Kasnije dolaze do izraaja i druge aktivnosti oglaavanje, pronalaenje atraktivnih kanala prodaje, istraivanje trita itd.

  Trini uslovi su diktirali nain poslovnog razmiljanja

  Promene u okruenju uticale na to da se u kritinim trenucima napusti jedna i prihvati druga poslovna orijentacija

 • FAZE EVOLUCIJE MARKETING KONCEPTA

  PROIZVODNA KONCEPCIJA

  Varijanta Koncept proizvoda

  PRODAJNA KONCEPCIJA

  MARKETING KONCEPCIJA

  Varijanta Koncept potroaa

  KONCEPCIJA DRUTVENOG MARKETINGA

 • PROIZVODNA ORIJENTACIJA

  PERIOD

  Od industrijske revolucije krajem 80-ih godina XIX veka do 30-ih godina XX veka

  Veina kompanija u SAD je bila proizvodno orijentisana

  Robe su bile retke

 • PONUDA > TRANJA

  PROIZVODNA ORIJENTACIJA

  TRITE PRODAVACA

 • Jean-Baptiste Say

  (1767-1832)

  SEJOV ZAKON TRITA

  Svaka ponuda kreira sopstvenu tranju.

 • KARAKTERISTIKE PROIZVODNE ORIJENTACIJE

  Nezasiena tranja je stvarala unapred gotova trita

  Preokupacija menadera je bila proizvodnja

  Termin marketing nije postojao (pasivna uloga)

  Kvalitetu proizvoda u prvom planu, a ne pronalaenju kupaca

  Filozofija kvalitetan proizvod e prodati sam sebe

  Zadatak prodavaca

  Prodati po ceni koju odrede zaposleni u proizvodnji i finansijama

  Poslovnu strategiju su oblikovali inenjeri i proizvodni radnici

 • KONCEPT PROIZVODA

  Varijanta prodajne orijentacije (Amstrong i Kotler)

  Filozofija

  Potroai e favorizovati proizvode sa najboljim kvalitetom i performansama ili koji poseduju neke nove karakteristike

  Fokus menadera

  Prodaja superiornog proizvoda i njegovo kontinuirano poboljanje

 • SENTIMENTALNA

  ZAMKA

  Poboljan proizvod ne znai da e ga potroai

  stvarno i eleti

 • Vie nije bio problem kako i koliko proizvoditi,ve...

  KAKO PRODATI?

 • PRODAJNA KONCEPCIJA

  Napraviti bolji i kvalitetniji proizvod vie nije bila garancija uspeha

  Konkurencija je postala sve zaotrenija

  Moglo se proizvesti mnogo vie nego to potroai mogu da kupe

  Prihvatljiv nain reenja problema zapoljavanje veeg broja prodavaca

  Prodajna operativa izbija u prvi plan

  Osnivanje komercijalnog sektora

 • PRODAJNA KONCEPCIJA

  Kupci se opiru kupovini

  Tzv. tvrda prodaja postala sinonim za marketing

  Metodi i tehnike prodaje i ubeivanja kupaca su dovedeni skoro do savrenstva

  Oglaavanje kao dodatno sredstvo ubeivanja kupca

  Odreeni marketing napori su bili usmerenii na trgovinu na veliko i malo

  National Buiscuit Company Nabisco Brands Inc.1920 / in-store oglas

 • PRODAJNA KONCEPCIJA

  Zahtevi potroaa su se razmatrali samo u samom procesu prodaje, sa ciljem da se prevaziu komunikacioni problemi

  Malo se vodilo rauna o satisfaciji posle kupovine

  Marketing odeljenja

  U okviru komercijalnog sektora, podreena ostalim funkcijama (proizvodnje, finansija, istraivanja i razvoja)

  Marketing miopija kod mnogih kompanija

  Prodaja samo deo marketing uspeha

  Agresivna lina prodaja i promocija su davale samo kratkorone rezultate

 • NA KOJI NAIN UTICATI NA DUGORONE REZULTATE?

 • MARKETING KONCEPCIJA

  Ranih 50-ih godina XX veka okretanje marketing filozofiji

  Prelazak iz ratne privrede na mirnodopsku proizvodnju

 • Mi se bavimo poslom zadovoljavanja potreba i elja potroaa.

  Prodaja je samo jedan element marketinga

  Marketing se pita ta da se proizvodi, a ne samo kako prodati proizvedeno

 • FOKUS MARKETINGA

  POTREBE I ELJE POTROAAPoetna i krajnja taka svih aktivnosti

 • MARKETING ORIJENTACIJA

  =

  INTERESOVANJE ZA POTROAA

 • PREPOZNAVANJE TRINIH SEGMENATAGrupe potroaa sa slinim karakteristikama,

  potrebama i eljama

  Odeljenja za istraivanje i razvoj

  trita

 • TRANJA

  >PONUDA

  MARKETING ORIJENTACIJA

  TRITE KUPACA

 • Potvrdila ispravnost prihvatanja marketing koncepta

  Sprovode ga svetski uspene kompanije

  Poslovna filozofija koja proima svaku aktivnost

  Obezbeuje stabilan i dugoroan rast prodaje

  Proaktivna marketing orijentacija ispituj i ui

  HP i Motorola

  Marketing i prodaja vie nisu tretirani kao sinonimi

  Nije vie bila dopunska aktivnost nakon zavretka proizvodnje

  MARKETING ORIJENTACIJA

 • RAZLIKE MARKETING I PRODAJNE ORIJENTACIJE

  FabrikaPostojei proizvodi

  Lina prodaja i

  promocija

  Profit od obima

  prodaje

  TritePotrebe

  potroaaIntegralni marketing

  Profit kroz satisfakciju potroaa

  START CILJSREDSTVAFOKUS

  Prodajni koncept

  Marketing koncept

  IZNUTRA KA SPOLJA

  SPOLJA KA UNUTRA