quy tắc khen

Download Quy tắc khen

If you can't read please download the document

Post on 15-Aug-2015

27 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. III/ Nguyn tc khen
 2. 2. Khen ni ng ngi
 3. 3. Khen ng thi im, ng mc
 4. 4. Khen im mnh nht
 5. 5. Khen ngi ch khng tng bc, ngm by t s ngng m.
 6. 6. Li khen trc tip c bit Ch ni vi bn thn ngi nhn.
 7. 7. Hy lm cho ngi ta tin vo li khen c bit ca bn
 8. 8. Ch ni duy nht mt li khen c bit trong vng na nm
 9. 9. IV/ Lm dng li khen
 10. 10. Li khen khng chn thnh: L kiu khen cho c, kiu khen na a na tht
 11. 11. Khen qu li Ch lm cho ngi khc cm thy t mn, h thp bn thn mnh.
 12. 12. Nghin khen: Nh c lp trnh sn trong b nh, lun l cu ca ming lm cho ngi khc cm thy nht nho bi n qu quen thuc
 13. 13. Khen c ch : L li khen en ti, nnh ht
 14. 14. Khen ba bi: ng u cng khen, thch g khen , khng xem xt cm nhn ca ngi v s vt, hin tng m mnh ang khen.
 15. 15. Cu hi: C khi no li khen ca bn lm trn mu hng ca i phng?
 16. 16. Tr li:y l khen u. Theo mnh th c 4 trng hp
 17. 17. Ci c khng khen, ci khen khng c Khen lin tc
 18. 18. Nhn mnh t khen
 19. 19. Khen ngi nhng thc ra li hng n ngi khc