przemiennik czĘstotliwoŚci vacon 100 po prostu … · opracowania, wyprodukowania i dostarczenia,...

of 12/12
PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON ® 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PRZEMIENNIK CZSTOTLIWOCI VACON 100PO PROSTU NAJLEPSZY

2

TO NAPRAWD ATWE

Wyobra sobie, jaka byaby oszczdno energii, gdyby wszystkie silniki byy sterowane przez przemienniki czstotliwoci. Automatyzacja przemysu wci postpuje a tradycyjne sterowanie ze sta prdkoci oraz mechaniczne metody sterowania i regulacji, powoduj ogromne straty energii. Dlatego wanie, zagadnienia te stanowi globalny priorytet programw oszczdzania energii i polityki interwencyjnej. Nasze nowe przemienniki czstotliwoci VACON100 sprawiaj, e oszczdzanie energii staje si atwe. Falowniki serii 100 s proste w uytkowaniu i optymalizacji w rnych zastosowaniach oraz stanowi mdr inwestycj.

JEDEN NAPD, WIELE ZASTOSOWA

Dziki przemiennikom VACON100 podnielimy poprzeczk w dziedzinie projektowania i funkcjonalnoci napdw standardowych. Przemienniki czstotliwoci VACON100 mog by atwo optymalizowane do szeregu rnych aplikacji sterowania procesami, w szeregu rnych bran. Wystarczy wybra zastosowanie i oceni potencjalne oszczdnoci. Zapewniamy, e moesz zoptymalizowa swj napd w wymagany sposb, z wykorzystaniem szerokiego zakresu opcji komunikacji Fieldbus oraz funkcji sterowania silnikiem i procesem.

OSZCZDZAJ I ZAOSZCZD JESZCZE TROCH

Z biznesowego punktu widzenia, dodanie przemiennikw czstotliwoci do posiadanego ukadu technologicznego jest ekonomicznie uzasadnione. Firmy i dostawcy usug staj w obliczu rosncej listy zagadnie, w tym wymaga klientw dotyczcych poprawy efektywnoci, rosncych cen energii, ochrony rodowiska, zwikszonej

konkurencji i standardw jakoci. Aby speni te wymagania i w sposb cigy optymalizowa koszty produkcji, gwni uytkownicy przemysowi, coraz czciej postrzegaj redukcj zuycia energii jako klucz do poprawy rentownoci i konkurencyjnoci. Oprcz zapewnienia bezporedniej oszczdnoci energii, przemienniki czstotliwoci mog by take wykorzystywane do unowoczenienia istniejcych maszyn produkcyjnych i zwikszenia zarwno produktywnoci, jak i jakoci, przez zapewnienie lepszego sterowania caego ukadu. Innymi sowy, inwestycja w przemienniki czstotliwoci bardzo szybko zaczyna si zwraca.

KLUCZOWE CERTFIKATY

CE,UL, cUL, C-Tick RoHS & WEEE Gost-R EMC & Harmoniczne

3

100 POWODW ABY WYBRA VACON 100

Przemiennik czstotliwoci VACON 100 zapewnia najnisze cakowite koszty posiadania urzdzenia w najszerszym zakresie aplikacji.

PARTNERSTWO MA ZNACZENIE

Wybr waciwego przemiennika czstotliwoci, to take wybr dostawcy o waciwym nastawieniu do partnerstwa. Sukces klienta jest naszym sukcesem. Dziki partnerstwu z firm Vacon, klient ma pewno, e wszystkie wysiki bd nakierowane na jak najlepszy wynik kocowy - czy bdzie nim wyrb, rozwizanie, logistyka czy usuga. Kieruje nami denie do opracowania, wyprodukowania i dostarczenia, po prostu najlepszych na wiecie przemiennikw czstotliwoci.

VACON DO USUG

Napdy Vacon s sprzedawane w ponad 100 krajach. Centra produkcyjne i badawczo-rozwojowe firmy, pracuj na trzech kontynentach. Biura sprzeday mona znale w 27 krajach, za centra serwisowe w prawie 90 miejscach na caym wiecie. wiadczymy usugi wspomagajce naszych klientw w osiganiu ich celw biznesowych. Nasze globalne rozwizania serwisowe, s dostpne przez 24 godziny na dob, przez siedem dni w tygodniu, w cigu caego cyklu ycia wyrobu. Ich celem jest zminimalizowanie cakowitych kosztw posiadania urzdze i obcienia dla rodowiska.

W HARMONII Z NATUR

Oszczdzajc energi z przemiennikiem VACON 100, w sposb naturalny przyczyniamy si do zmniejszenia emisji i zanieczyszcze. Nasze nowe przemienniki czstotliwoci VACON 100, speniaj kluczowe normy midzynarodowe i wymagania globalne, w tym wymagania dyrektywy RoHS (brak oowiu), oraz posiadaj zatwierdzenia w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej i emisji harmonicznych. W celu okrelenia ladu wglowego, przeprowadzilimy analiz cyklu ycia naszego przemiennika VACON 100. Podczas produkcji jednego przemiennika czstotliwoci VACON 100 18,5 kW nastpuje emisja 225 kg CO2e (ekwiwalentu dwutlenku wgla). Jednake, po zastosowaniu przemiennika w typowej aplikacji wentylatorowej (w porwnaniu do silnika elektrycznego pracujcego z dwiema prdkociami), przemiennik pozwala na zmniejszenie emisji CO2e o 24500 kg w cigu dziesiciu lat.

NAPDZAMY TWJ BIZNES

4

VACON100 nadaje si idealnie do szerokiego zakresu aplikacji wymagajcych staej mocy / momentu, w tym aplikacji zwizanych z pompami, wentylatorami, sprarkami i przenonikami. S to aplikacje, w ktrych sprawno energetyczna i zwikszenie produktywnoci czsto skutkuj szybkim zwrotem z inwestycji. Oprcz standardowego wyposaenia, takiego jak wbudowane we/wy, trzy gniazda na opcjonalne karty we/wy, zintegrowane porty RS485 i Ethernet, stanowice obsug magistrali fieldbus, lakierowane karty PCB i wydajne zabezpieczenia silnika, zapewniajce niezawodno, VACON 100 wyposaony jest take w funkcje dedykowane kadej z kluczowych, wymienionych aplikacji.

VACON100 jest dostpny w zakresie mocy od 0,55 do 90 kW (0,75 - 125 HP) 230 V i 1,1-160 kW (1,5 - 200 HP) 400-500 V. Przeznaczone do montau naciennego napdy, s atwe w instalacji i uytkowaniu. Standardowo dostarczane s w obudowie IP21/UL Type 1. Opcje obejmuj obudow IP54/UL Type 12 oraz monta konierzowy. Przemienniki o wielkociach mechanicznych MR8 i MR9 s dodatkowo dostpne jako kompaktowe moduy IP00, umoliwiajce atwy monta w szafach lub obudowach. VACON100 pozwala na duo wicej, ni mona by oczekiwa od standardowego przemiennika czstotliwoci. W Vacon staramy si wykracza poza oczekiwania klienta.

PRZEKROCZY OCZEKIWANIA

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Przemys przetwrczy Przenoniki Pompy i wentylatory Rbaki, korowarki bbny, tartaki

Zastosowania morskie Pompy przewaowe, kompresory Napd sterowniczy

Przemysowe instalacje HVAC/Przemys pprzewodnikowy Kompresory Pompy i wentylatory

Gospodarka wodna Dystrybucja Odsalanie Uzdatnianie Pompy, kompresory, przenoniki

Przemys chemiczny i rafineryjny Pompy i wentylatory Kompresory

Grnictwo i wydobycie Przenoniki Pompy i wentylatory

Napdy pomocnicze w cementowniach Przenoniki Pompy i wentylatory

Moe wyglda jak tradycyjny przemiennik czstotliwoci - ale nim nie jest. VACON100 jest peen inteligentnych, nowych cech. Lista korzyci obejmuje bezpieczestwo funkcjonalne, zapewniane przez funkcj Safe Torque Off, zapobiegajc generowaniu przez silnik momentu obrotowego na wale silnika, Safe Stop 1 oraz zabezpieczenie termistorowe silnika, posiadajce certyfikat ATEX. VACON100 jest take wyposaony w unikatowe wbudowane cze Ethernet. Poprzez zintegrowane protokoy ModBus TCP, Ethernet I/P lub Profinet IO pozwala na atw i wydajn integracj z automatyk zakadu.

5

100 POWODW ABY WYBRA VACON 100 Jeden przemiennik VACON 100 dla wszystkich aplikacji sprawia, e Twoje atwe, ekonomiczne rozwizanie poprawia sterowanie procesem i oszczdza energi.

VACoN 100 oglne cechy Korzyci

Zgodno z gloalnymi normami Globalna kompatybilnoWbudowany Modbus TCP i Modbus RTUProfinet IO lub Ethernet/IP jako opcja progr.

Wikszo potrzebnych elementw jest wbudowana.atwa integracja z systemami automatyki

Safe torque off, Safe Stop, ATEX Zwikszone bezpieczestwo pracyZgodno EMC, zintegrowany filtr RFI, zintegrowany dawik DC

Nie s wymagane dodatkowe akcesoria

Lakierowane karty elektroniki Obudowa IP54/ UL Type 12 o tych samych wymiarach co IP21/UL Type 1 Monta konierzowyMonta bok do boku dla IP54/ UL Type 12

Wysoka niezawodno w trudnych warunkach pracy, atwa i efektywna kosztowo instalacja

Standardowe WE/WY + 3 wolne sloty Opcje Fieldbus, Wbudowane funkcje PLC Ogranicza potrzeb uycia zewn. sterownika

Wysoka sprawno >97% + optymalizacja zuycia energii,Licznik energiiFunkcje bazujce na zegarze czasu rzeczywistegoRegulowana prdko went. chodzcego

Szybki zwrot kosztw inwestycji, zwikszone zyski. atwy monitoring oszczdnoci energii.Redukcja poziomu haasu

Dedykowane funkcje Dodatkowe korzyci

Pompy 2 regulatory PID z trybem upienia agodne napenianie, Pompa Jockey , Autoczyszczenie pompyObsuga silnikw indukcyjnych i PM

Optymalizacja procesu oparta o zapotrzebowanie dla precyzyjnego sterowania procesem i oszczdzania energii. atwy dobr dla kadego silnika. Silnik PM pozwala uzyska wiksz moc z objtoci, mniej elementw mechanicznych

Wentylatory Lotny start, Rozcznik silnika3 Zakresy czstotliwoci zabronionychObsuga silnikw indukcyjnych i PM

Oszczdno czasu podczas pracy i konserwacji.ywotno wentylatora zwiksza si na skutek zmniejszenia napre mechanicznych.atwy dobr dla kadego silnika. Silnik PM pozwala uzyska wiksz moc = oszczdno energii

Kompresory IP21/UL Type 1 i IP54/ UL Type 12Monta konierzowy (przez otwr)IP00 dla MR8 i MR9

Nadaje si do szerokiego zakresu instalacji. atwo integracji urzdzenia w maszynie, oszczdno miejsca i kosztw integracji oraz chodzenia.

Przenoniki Load drooping, Identyfikacja bez odczania obcienia od silnika, hamulec mechaniczny, podbicie momentu

Eliminacja napre mechanicznych.atwe uruchomienie.

CO W NIM JEST DLA CIEBIE

6

INTELIGENTNA INTEGRACJA DLA TWOJEJ INSTALACJI AUTOMATYKI

WBUDOWANY ETHERNET

Oparta na protokole ethernetowym komunikacja, jest powszechnie stosowana we wszystkich branach przemysu, a VACON 100 stanowi oczywisty wybr ekonomiczny. Dziki unikatowemu wbudowanemu portowi Ethernet, do komunikowania si z automatyk procesow, nie s potrzebne adne dodatkowe opcje ani bramy. Port Ethernet zapewnia nie tylko dostp do uruchamiania i konserwacji poprzez VACONLive, ale take umoliwia lokalny lub zdalny monitoring.

SAFE TORQUE OFF, SAFE STOP 1

Safe Torque Off (STO) zapobiega generowaniu przez przemiennik momentu na wale silnika i zapobiega niezamierzonym uruchomieniom. Funkcja ta zwizana jest take z niekontrolowanym zatrzymaniem, zgodnie z kategori zatrzymania 0 wg EN 60204-1. Safe Stop 1 (SS1) inicjuje hamowanie po rampie i funkcj zatrzymania STO, po okresie zwoki zdefiniowanym dla aplikacji. Funkcja ta take zwizana jest z kontrolowanym zatrzymaniem, zgodnie z kategori zatrzymania 1 wg EN 60204-1. Zalet zintegrowanych opcji bezpieczestwa STO i SS1, w porwnaniu do standardowej technologii zabezpieczenia z uyciem przeczania elektromechanicznego, jest eliminacja oddzielnych elementw i wysiku zwizanego z ich podczeniem oraz obsug, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczestwa pracy.

Safe Torque off

Konwencjonalnie

Styk STo

Wycznikbezpieczestwa

Wycznikzasilania

Wycznik zasilania

Prace serwisowe

Prace serwisowe

FUNKCJE BEZPIECZESTWA

WEJCIE TERMISTOROWE Z CERTYFIKATEM ATEX

Firma Vacon opracowaa wejcie termistorowe z certyfikatem ATEX, stanowice opcj zintegrowan. Certyfikowane i zgodne z europejsk dyrektyw ATEX 94/9/WE zintegrowane wejcie termistorowe, zostao zaprojektowane, specjalnie do kontroli temperatury silnikw umieszczonych w strefach, w ktrych potencjalnie moe wystpowa wybuchowy gaz, opary, palny py. Typowe brane przemysowe, wymagajce takiego nadzoru to brana chemiczna, petrochemiczna, morska, metalowa, mechaniczna, grnictwo i wydobycie ropy naftowej. W przypadku wykrycia przegrzania, przemiennik natychmiast przerywa zasilanie silnika. Poniewa w tym wypadku nie s wymagane adne elementy zewntrzne, okablowanie ukadu jest minimalne, co zwiksza niezawodno i pozwala na oszczdno zarwno przestrzeni, jak i kosztw.

Konwencjonalnie

Strefa ExPrzekanik

termistorowy

Stycznik

Strefa Ex

OPCJE FIELDBUS

Dziki wbudowanym protokoom Modbus RTU (RS485) lub Modbus TCP (Ethernet), VACON100 daje si atwo integrowa z zakadowym systemem automatyki. Integracja napdu, moliwa jest rwnie poprzez programowe opcje wyposaenia w protokoy Profinet IO lub Ethernet IP. Doczalne karty Fieldbus, uatwiaj integracj z tradycyjnymi systemami wykorzystujcymi protokoy Profibus DP, DeviceNet, CANOpen i LONWorks. Technologia Fieldbus zapewnia zwikszon kontrol i nadzr urzdze technologicznych, przy zredukowanym okablowaniu.

MoDBUS TCP, Ethernet IP, Profinet Io Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, LONWorks, CANOpen

Engineering, HMI

Controller

Fieldbus

Intelligent Field Device

Wejcie termistoroweATEX

7

URUCHOMIENIE JEST PROSTE

PANEL PRZYJAZNY DLA UYTKOWNIKA

Vacon zrobi wszystko, aby interfejs uytkownika by prosty i intuicyjny w uyciu. Uytkownikowi spodoba si system menu panela o przejrzystej strukturze, pozwalajcy na szybkie uruchomienie i bezproblemow prac.

Panel graficzny i tekstowy z obsug wielu jzykw Jednoczesne monitorowanie 9 sygnaw na pojedynczej stronie monitorowania, z moliwoci skonfigurowania monitorowania 9, 6 lub 4 sygnaw Trjkolorowe wskazanie stanu za pomoc diody LED na module sterujcym: migajcy zielony = gotowo; zielony = praca; czerwony = bd Jednoczesne wywietlanie trendw dla dwch sygnaw

SZYBKA KONFIGURACJA

atwe w obsudze narzdzia uruchamiania, zapewniaj bezproblemow konfiguracj w kadej aplikacji. Dla kadego parametru, sygnau i bdu, dostpna jest atwa diagnostyka z pomoc w postaci tekstw.

Startup Wizard kreator szybkiej konfiguracji podstawowych zastosowa, zwizanych z pompami lub wentylatoramiPID Mini-Wizard kreator atwego uruchamiania wewntrznego regulatora PID Multi-Pump Wizard kreator atwego uruchamiania ukadu wielopompowego Fire Mode Wizard kreator atwego uruchamiania funkcji Fire Mode.

VACON100 jest wyposaony take w zegar czasu rzeczywistego z funkcjami opartymi na kalendarzu.

ATWA INSTALACJA

Zarwno jednostki w obudowie IP21/UL Type 1, jak i IP54/UL Type 12, maj taki sam lad, co uatwia wybr na etapie doboru. Kompaktowe jednostki IP54/UL Type 12, mog by instalowane bok do boku, przy czym nie jest konieczne pozostawianie pomidzy nimi dodatkowej przestrzeni. Do instalacji w szafach, przemienniki o rozmiarze MR8 i MR9 wystpuj dodatkowo w obudowie IP00. Opcja montau konierzowego, umoliwia monta przemiennikw z wykorzystaniem otworu w obudowie, gdzie radiator przemiennika pozostaje na zewntrz obudowy. Konfiguracja taka, znaczco zmniejsza straty ciepa oddawane w szafie a przez to, pozwala na zmniejszenie jej rozmiaru. Zintegrowane dawiki kablowe oraz 360-stopniowe uziemienie, polepszaj zarwno klas ochrony IP54/UL Type 12, jak i kompatybilno elektromagnetyczn EMC oraz prowadz do dodatkowego obnienia kosztw.

INDYWIDUALIZACJA NAPDU

VACON 100 standardowo wyposaany jest w aplikacj sterujc, umoliwiajc zaadaptowanie przemiennika do prawie kadej wymaganej funkcjonalnoci, z uyciem wej/wyj i logiki sterujcej. Indywidualizacja napdu, obejmuje szereg logicznych i numerycznych blokw funkcyjnych, pozwalajcych na czenie i poszerzanie standar-dowych moliwoci sterowania przemiennika, zapewniajc spenienie konkretnych wymaga klienta. Indywidualizacja napdu nie wymaga stosowania adnych specjalnych narzdzi, ani specjalnego przeszko-lenia, poniewa konfiguracja logiki sterowania, polega na metodzie graficznej i moe by wykonana z uyciem bezpatnego narzdzia konfiguracyjnego, VACONLive. Konfiguracj logiki mona kopiowa, korzystajc z VACONLive jako element normalnej listy parametrw.

8

VACON PROGRAMING

Konstruktorzy maszyn lub klienci OEM, mog uzyska wysoki poziom wydajnoci maszyn poprzez optymalizacj aplikacji, z wykorzystaniem naszych nowych narzdzi programowych VACON Programming. Te licencjonowane narzdzia obejmuj wbudowan funkcjonalno PLC, opart na normie IEC61131-3. Wystarczy zaprogramowa i zapisa w przemienniku czstotliwoci wasn logik sterowania i wykorzysta jego inteligencj oraz zasoby I/O do wykonania innych zada zwizanych ze sterowaniem maszyn. ATWE URUCHOMIENIE Z VACON LIVE

VACON Live to narzdzie dla komputerw PC, komunikujce si bezporednio z przemiennikiem czstotliwoci VACON 100, za porednictwem protokou ethernetowego lub interfejsu USB-RS485. Pozwala ono na wyjtkowo atw instalacj, uruchomienie i obsug. Przemiennik czstotliwoci, jak rwnie wartoci zwizane z procesem, mog by monitorowanie graficznie w czasie rzeczywistym. Parametry mona edytowa, zapisywa jako kopi zapasow i porwnywa z parametrami domylnymi lub kopiami zapasowymi. Aby otrzyma szybkie wsparcie, wystarczy wysa jeden plik z informacjami serwisowymi do firmy zapewniajcej serwis. Plik z informacjami serwisowymi, zawiera parametry i inne dane, takie jak historia bdw i alarmw, jak rwnie szczegy dotyczce wyposaenia

i oprogramowania przemiennika czstotliwoci. Oprogramowanie przemiennika oraz pliki obsugi jzykw, mona wgrywa do przemiennika za pomoc programu VACON Loader, stanowicego cz narzdzia VACON Live.

VACON SAVE

Wikszo kosztw powstajcych w trakcie eksploatacji instalacji, stanowi koszty energii. VACON Save pozwala na obliczanie oszczdnoci energii w kWh, po wdroeniu przemiennika VACON100, jako napdu pomp i wentylatorw. Wywietlajc oszczdnoci w wybranej walucie, oszacowuje take czas zwrotu kosztw zakupu przemiennika VACON100 oraz zmniejszenie emisji dwutlenku wgla.

VACON HARMONICS VACON100 jest wyposaony w wbudowany filtr harmonicznych. Korzystajc z narzdzia VACON Harmonics, mona szybko oszacowa harmoniczne i jako zasilania urzdze. Narzdzie to ilustruje czny wpyw harmonicznych, generowanych przez istniejce lub planowane przemienniki czstotliwoci w sieciach zasilajcych klienta, dziki czemu moliwe jest dobranie skutecznego rozwizania, zapewniajcego zgodno z lokalnymi normami dotyczcymi harmonicznych.

OPTYMALIZACJA NAPDU ZA POMOC NARZDZI PROGRAMOWYCH VACON

KLUCZOWE KORZYCI

Ekonomiczne Oszczdnoci na eksploatacji i utrzymaniu Skrcenie przestojw Optymalizacja oszczdnoci energii Zminimalizowanie kosztw zwizanych z zakceniami harmonicznymi

atwo Prosty w konfiguracji i obsudze Indywidualizacja za pomoc blokw funkcyjnych atwe uruchomienie i utrzymanie Spenia normy harmonicznych w prosty sposb

9

ZNAMIONOWANIE I WYMIARY

* Dla wszystkich przemiennikw VACoN 100, przecialno jest definiowana w nastpujcy sposb: Dua: 1.5 x IH (1 min/10 min) @ 50C; Maa: 1.1 x IL (1 min/10 min) @ 40C; IS przez 2 s

* Dla wszystkich przemiennikw VACoN 100, przecialno jest definiowana w nastpujcy sposb: Dua: 1.5 x IH (1 min/10 min) @ 50C; Maa: 1.1 x IL (1 min/10 min) @ 40C; IS przez 2 s

Napicie zasilania 208240 V, 50/60 Hz, 3~Przecialno

Prdmaks.

IS

Moc na wale silnika

Wielk.mech.

WymiarySxWxG (mm)SxWxG (cale)

Masa(kg)

Masa(lbs)Kod typu

Maa* Dua* zasilanie 230V zasilanie 230V

Prdcigy I L (A)

10% prdprzeci.

[A]

Prd cigy |H [A]

50% prdprzeci.

[A]

10% przeci.

40C [kW]

50%przeci.

50C [kW]

10% przeci.

104F [hp]

50% przeci.

122F [hp]

VACON 0100-3L-0003-2VACON 0100-3L-0004-2VACON 0100-3L-0007-2VACON 0100-3L-0008-2VACON 0100-3L-0011-2VACON 0100-3L-0012-2

3.74.86.68.011.012.5

4.15.37.38.812.113.8

2.63.74.86.68.09.6

3.95.67.29.9

12.014.4

5.27.49.6

13.216.019.2

0.550.751.11.52.23.0

0.370.550.751.11.52.2

0.751.01.52.03.04.0

0.50.751.01.52.03.0

MR4 128x328x1905x12.9x7.56.013.0

VACON 0100-3L-0018-2VACON 0100-3L-0024-2VACON 0100-3L-0031-2

18.024.031.0

19.826.434.1

12.518.025.0

18.827.037.5

25.036.046.0

4.05.57.5

3.04.05.5

5.07.5

10.0

4.05.07.5

MR5 144x419x2145.7x16.5x8.410.022.0

VACON 0100-3L-0048-2VACON 0100-3L-0062-2

48.062.0

52.868.2

31.048.0

46.572.0

62.096.0

11.015.0

7.511.0

15.020.0

10.015.0 MR6

195x557x2297.7x21.9x9

20.044.0

VACON 0100-3L-0075-2VACON 0100-3L-0088-2VACON 0100-3L-0105-2

75.088.0105.0

82.596.8115.5

62.075.088.0

93.0112.5132.0

124.0150.0176.0

18.522.030.0

15.018.522.0

25.030.040.0

20.025.030.0

MR7 237x660x2599.3x26x10.237.583.0

VACON 0100-3L-0140-2VACON 0100-3L-0170-2VACON0100-3L-0205-2

140.0170.0205.0

154.0187.0225.5

114.0140.0170.0

171.0210.0255.0

210.0280.0340.0

37.045.055.0

30.037.045.0

50.060.075.0

40.050.060.0

MR8 290x966x34311.4x38x13.566.0

145.5

VACON 0100-3L-0261-2VACON 0100-3L-0310-2

261.0310.0

287.1341.0

211.0251.0

316.5376.5

410.0502.0

75.090.0

55.075.0

100.0125.0

75.0100.0 MR9

480x1150x36518.9x45.3x14.4

108.0238.0

VACON 0100-3L-0140-2VACON 0100-3L-0170-2VACON0100-3L-0205-2

140.0170.0205.0

154.0187.0225.5

114.0140.0170.0

171.0210.0255.0

210.0280.0340.0

37.045.055.0

30.037.045.0

50.060.075.0

40.050.060.0

MR8IP00

290x794x34311.4x31.3x13.5

62.0136.7

VACON 0100-3L-0261-2VACON 0100-3L-0310-2

261.0310.0

287.1341.0

211.0251.0

316.5376.5

410.0502.0

75.090.0

55.075.0

100.0125.0

75.0100.0

MR9IP00

480x970x36518.9x38.2x14.4

97.0213.8

Napicie zasilania 380500 V, 50/60 Hz, 3~Przecialno

Prdmaks.

IS

Moc na wale silnika

Wielk.mech.

WymiarySxWxG (mm)SxWxG (cale)

Masa(kg)

Masa(lbs)Kod tpu

Maa* Dua* zasilanie 400V zasilanie 480V

Prdcigy I L (A

10% prdprzeci.

[A]

Prd cigy |H [A]

50% prdprzeci.

[A]

10% przeci.

40C [kW]

50%przeci.

50C [kW]]

10% przeci.

104F [hp]

50% przeci.

122F [hp]

VACON 0100-3L-0003-5VACON 0100-3L-0004-5VACON 0100-3L-0005-5VACON 0100-3L-0008-5VACON 0100-3L-0009-5VACON 0100-3L-0012-5

3.44.85.68.09.6

12.0

3.75.36.28.810.613.2

2.63.44.35.68.09.6

3.95.16.58.412.014.4

5.26.88.611.216.019.2

1.11.52.23.04.05.5

0.751.11.52.23.04.0

1.52.03.04.05.07.5

1.01.52.03.04.05.0

MR4 128x328x1905x12.9x7.56.013.0

VACON 0100-3L-0016-5VACON 0100-3L-0023-5VACON 0100-3L-0031-5

16.023.031.0

17.625.334.1

12.016.023.0

18.024.034.5

24.032.046.0

7.511.015.0

5.57.511.0

10.015.020.0

7.510.015.0

MR5 144x419x2145.7x16.5x8.410.022.0

VACON 0100-3L-0038-5VACON 0100-3L-0046-5VACON 0100-3L-0061-5

38.046.061.0

41.850.667.1

31.038.046.0

46.557.069.0

62.076.092.0

18.522.030.0

15.018.522.0

25.030.040.0

20.025.030.0

MR6 195x557x2297.7x21.9x920.044.0

VACON 0100-3L-0072-5VACON 0100-3L-0087-5VACON 0100-3L-0105-5

72.087.0

105.0

79.295.7115.5

61.072.087.0

91.5108.0130.5

122.0144.0174.0

37.045.055.0

30.037.045.0

50.060.075.0

40.050.060.0

MR7 237x660x2599.3x26x10.237.583.0

VACON 0100-3L-0140-5VACON 0100-3L-0170-5VACON 0100-3L-0205-5

140.0170.0205.0

154.0187.0225.5

105.0140.0170.0

157.5210.0255.0

210.0280.0340.0

75.090.0110.0

55.075.090.0

100.0125.0150.0

75.0100.0125.0

MR8 290x966x34311.4x38x13.566.0

145.5

VACON 0100-3L-0261-5VACON 0100-3L-0310-5

261.0310.0

287.1341.0

205.0251.0

307.5376.5

410.0502.0

132.0160.0

110.0132.0

200.0250.0

150.0200.0 MR9

480x1150x36518.9x45.3x14.4

108.0238.0

VACON 0100-3L-0140-5VACON 0100-3L-0170-5VACON 0100-3L-0205-5

140.0170.0205.0

154.0187.0225.5

105.0140.0170.0

157.5210.0255.0

210.0280.0340.0

75.090.0110.0

55.075.090.0

100.0125.0150.0

75.0100.0125.0

MR8IP00

290x794x34311.4x31.3x13.5

62.0136.7

VACON 0100-3L-0261-5VACON 0100-3L-0310-5

261.0310.0

287.1341.0

205.0251.0

307.5376.5

410.0502.0

132.0160.0

110.0132.0

200.0250.0

150.0200.0

MR9IP00

480x970x36518.9x38.2x14.4

97.0213.8

10

DANE TECHNICZNE

KODOWANIE TYPU

vacon 0100 - 3l - 0009 - 5 + kod opcji

Produkt Faza Prd Napicie + Opcje wej. znamionowy znam.

Zasilanie Napicie zasilajce Uwe 208...240 V; 380500 V; -10%+10%

Czstotliwo wejciowa 47 - 65Hz

Zaczanie do sieci Nie czciej ni raz na minut

Opnienie startu 4 s (MR4 do MR6); 6 s (MR7 do MR9)

Parametry wyjciowe Napicie wyjciowe 0-Uwe

Cigy prd wyjciowy

Il: Temperatura pracy do 40C (104F)

przecialno 1.1 x Il (1 min./10 min).IH: Temperatura pracy do 50C (122F)

przecialno 1.5 x IH (1 min./10 min).Czstotliwo wyjciowa 0320 Hz (standardowo)

Rozdzielczo czstotliwoci 0.01 Hz

Charakterystyka sterowania Czstotliwo kluczowania

1.510 kHz;Automatyczna zmiana czstotliwoci kluczowania w przypadku przegrzania

Czstotliwo zadanaWejcie analogowe

Rozdzielczo 0.01 Hz

Rozdzielczo 0.1% (10-bit)

Punkt osabienia pola 8320 Hz

Czas przyspieszania 0.13000 s

Czas hamowania 0.13000 s

ograniczenia rodowiskoweTemperatura otoczenia podczas pracy

IL : -10C (-14F) (bez szronu) +40C (104F)IH: -10C (-14F) (bez szronu)... +50C (122F)

Temperatura skadowania -40C (-40F)+70C (158F)

Wilgotno wzgldna 0 to 95% RH, bez kondensacji, bez korozji

Jako powietrza: EN/IEC 60068-2-60 opary chemiczne czstki mechaniczne

EN/IEC 60721-3-3, przemiennik podczas pracy, class 3C2EN/IEC 60721-3-3, przemiennik podczas pracy, class 3S2

Wysoko n.p.m.

100% obcialno (bez ograniczenia) do wys. 1000 m (3280 ft)1% redukcja prdu wyj. na kade 100 m (328 ft) powyej 1000 m (3280 ft)Maks. wysoko: 4000 m [13123 ft] (sie TN i IT) Napicie przekanika 240V do wys. 3000m [9842 ft]od 3000 m ...4000m [9842 ft ..13123 ft] moe by stosowane nap. przeka. 120V

Wibracje EN/IEC 61800-5-1EN/IEC 60068-2-6

UdaryEN/IEC 61800-5-1EN/IEC 60068-2-27

Klasa szczelnoci obudowyIP21/UL Type 1 standard w caym zakresie mocyIP54/UL Type 12 opcjaIP00 dla wielkoci MR8, MR9

EMC (dla ustawie fabrycznych)

Odporno na zakcenia Spenia wymagania EN/IEC 61800-3, pierwsze i drugie rodowisko

Emisja zakce61800-3, Klasa C2Vacon 100 jest dostarczany w klasie C2 EMC, jeli nie wyspecyfikowano inaczej. Vacon 100 moe by przystosowany do sieci IT

Emisja haasu

redni poziom cinienia akustycznego w dB(A)(1 m od przemiennika)

MR4: 45...56MR5: 57...65MR6: 63...72MR7: 43...73MR8: 58...73MR9: 54...75

Bezpieczestwo i spenione normy

EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick; (patrz tabliczka znamionowa na urzdzeniu)

Funkcje bezpieczestwa * STO

SS1

Wejcie termistorowe ATEX

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3, EN ISO 13849-1 PLe Kategoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

EN /IEC 61800-5-2 Safe Stop 1 (SS1) SIL2, EN ISO 13849-1 PLd Kategoria 3, EN /IEC62061: SILCL2, IEC 61508: SIL2.

94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* opcja

Cinienie akustyczne jest zalene od prdkoci

wentylatora chodzcego, ktra jest kontrolowana na

podstawie temperatury przemiennika.

11

KONFIGURACJA WE/WY I OPCJE

opcja fabryczna opis

+SBF4 2 x Ro + Termistor (Zastpuje standardow kart z 3 wyjciami przekanikowymi)

+IP54 IP54 / UL Type 12

+IP00 IP00 (dla MR8 i MR9)

+SRBT Bateria zegara czasu rzeczywistego

ENC-QFLG-MR Zestaw montau konierzowego dla MR4-7

+HMTX Panel steujcy z wywietlaczem tekstowym+HMPA Adapter panela sterujcego+S_B1 6 x DI/DO+S_B2 2 x RO + Termistor+S_B4 1 x AI, 2 x AO+S_B5 3 x RO+S_B9 1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)+S_BF 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO+S_BH Pomiar temperatury +S_E3 Profibus DPV1 +S_E5 Profibus DPV1 (D9)+S_E6 CANopen+S_E7 DeviceNET+S_BJ Safe Torque Off/ATEX+FBPN Profinet IO (opcja programowa)+FBEI Ethernet IP (opcja programowa)

+QFLG Monta konierzowy (MR4-MR7, dla MR8 i MR9 z IP00)

+QGLC Pyta kablowa z otworami calowymi

+EMC4 Zmiana do poziomu C4 EMC dla sieci IT

+DBIN Hamowanie dynamiczne (dla MR7-MR9)

Grupy jzykowe

+FL01 Angielski, Niemiecki, Woski, Francuski, Fiski, Szwedzki

+FL02 Angielski, Niemiecki, Fiski, Duski, Szwedzki, Norweski

+FL03 Angielski, Hiszpaski, Francuski, Woski, Holenderski, Portugalski

+FL04 Angielski, Niemiecki , Czeski, Polski, Rusyjski, Sowacki+FL05 Angielski, Niemiecki, Estoski, Wgierski, Rumuski, Turecki

* Standard. karta SBF3 (3XRO) moe zosta zamieniona na SBF4 (2 x RO + Termistor)

Podstawowa karta we/wy

Zacisk Sygna

1 +10 Vref Napicie zadajce

2 AI1+ Wejcie analogowe, napiciowe lub prdowe

3 AI1- Wejcie analogowe wsplne (prdowe)

4 AI2+ Wejcie analogowe, napiciowe lub prdowe

5 AI2- Wejcie analogowe wsplne (prdowe)

6 24 Vout Napicie pomocnicze 24V

7 GND Masa WE/WY

8 DI1 Wejcie cyfrowe 1

9 DI2 Wejcie cyfrowe 2

10 DI3 Wejcie cyfrowe 3

11 CM Wsplne dla DI1-DI6

12 24 Vout Napicie pomocnicze 24V

13 GND Masa WE/WY

14 DI4 Wejcie cyfrowe 4

15 DI5 Wejcie cyfrowe 5

16 DI6 Wejcie cyfrowe 6

17 CM Wsplne dla DI1-DI6

18 AO1+ Wyjcie analogowe (+wyjcia)

19 AO-/GND Wyjcie analogowe (masa)

30 +24 Vin Wejcie napicia pomocniczego 24V

A RS485 Rnicowe odbir/nadawanie

B RS485 Rnicowe odbir/nadawanie

Standardowa karta przekanikowa opcjonalna karta przekanikowa *

Zacisk +SBF3 Zacisk +SBF4

21 RO1/1 NC

Wyj. przeka. 1

21 RO1/1 NC

Wyj. przeka. 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Wyj. przeka. 2

24 RO2/1 NC

Wyj. przeka. 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM

26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO

32 RO3/1 CMWyj. przeka. 3

28 TI1+Wejcie termistorowe

33 RO3/2 NO 29 TI1-

Opcjonalne karty (wszystkie karty s lakierowane)

OPT-F3-V 3 x Wyjcie przekanikowe

OPT-F4-V 2 x Wyjcie przekanikowe + termistor

oPT-B1-V6 x DI/DO, kade WE/WY moe zosta indywidualnie zaprogramowane jako wejcie lub wyjcie

OPT-B2-V 2 x Wyjcie przekanikowe + termistor

OPT-B4-V 1 x AI, 2 x AO (izolowane)

OPT-B5-V 3 x Wyjcie przekanikowe

oPT-B9-V 1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)

oPT-BF-V 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO

oPT-BH-V

3 x Pomiar temperatury (obsuguje czujniki PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131)

oPT-BJ-V Safe torque-off, termistor ATEX ,Safe Stop 1

OPT-E3-V Profibus DPV1 (zcze rubowe)

OPT-E5-V Profibus DPV1 (zcze D9)

OPT-E6-V CANopen

oPT-E7-V DeviceNet

Slot kartyC D E- - -

- - -

- -

-

-

-

-

VACON PRAWDZIWIE GLOBALNY

Produkcja i R&D Vacon PLC Biura sprzeday Vacon Partnerzy Vacon

PRODUKCJA

i R&D na 3 kontynentachSPRZEDA I SERWIS

w prawie 30 krajach PARTNERZY VACON

w 90 krajach

Partner Vacon

Zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian bez powiadomienia. VACON jest zastrzeonym znakiem handlowym Vacon Plc.

www.vacon.com

Firm Vacon kieruje denie do opracowania, wyprodukowania i dostarczenia najlepszych na wiecie przemiennikw czstotliwoci i do zapewnienia klientom efektywnych usug, w cigu caego cyklu ycia wyrobw. Nasze przemienniki czstotliwoci oferuj optymalne sterowanie procesami i sprawno energetyczn silnikw elektrycznych. Przemienniki Vacon odgrywaj kluczow rol tam, gdzie energia produkowana jest ze rde odnawialnych. Zakady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe firmy Vacon, znajduj si w Europie, Azji i Ameryce Pnocnej, za sprzeda i usugi oferowane s w prawie 90 krajach. W roku 2011 przychody firmy osigny 380,9 miliona Euro a zatrudnienie wynosi okoo 1500 pracownikw na caym wiecie. Akcje Vacon Plc (VAC1V) s notowane na rynku podstawowym giedy w Helsinkach (NASDAQ OMX Helsinki).

VACON DO USUG

DPD0

1301

A

12