provjera stručne osposobljenosti djelatnika autoškola

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2017

271 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROVJERA STRUNE OSPOSOBLJENOSTI

  DJELATNIKA AUTOKOLA

  Dario Latre

  lastre@hak.hr

 • 2/27

  o sigurnosti prometa na cestama

  (N.N. broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,

  158/13, 92/14)

  ZAKON PRAVILNICI

  ..o prometnim znakovima,

  signalizaciji i opremi na cestama

  .koji ureuju djelatnost

  osposobljavanja kandidata

  .o tehnikom uvjetima vozila

  u prometu na cestama

  BROURA

  .struni ispiti i

  provjera strune osposobljenosti

  Kako se pripremati za provjeru strune

  osposobljenosti putem testa znanja ?

  pripremni seminari..

 • 3/27

  PRIMJERI MOGUIH

  SADRAJA ISPITA

  Poloio

  32 pitanja - 75% (24 pitanja)

  Proputanje vozila na raskriju

  Nije poloio !

  45 minuta

  to sadrava test znanja ?

  Koliko traje testiranje?

 • 4/27

  Red.

  broj SADRAJ TESTA

  BROJ

  PITANJA

  1.

  PROPISI KOJI UREUJU DJELATNOST OSPOSOBLJAVANJA

  KANDIDATA

  POZNAVANJE PROMETNIH PROPISA I SIGURNOSNIH

  PRAVILA 24

  PROPISI VEZANI UZ OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA I

  PROVEDBU VOZAKOG ISPITA 2

  2. PROMETNA TEHNIKA

  6

  3. POZNAVANJE CESTOVNIH VOZILA

  4. PSIHOLOGIJA POUAVANJA

  5. DIDAKTIKA

  6. METODIKA POUAVANJA KANDIDATA ZA VOZAE

  7. METODIKA NASTAVE UPRAVLJANJA VOZILOM

  UKUPNO 32

  to je sadraj testa ?

 • 5/27

  1. PROPISI KOJI UREUJU DJELATNOST

  OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  Pojedini izrazi u prometu ZSPC

  Prometna svjetla i svjetlosne oznake

  Brzine kretanja

  Simboli na instrumentnoj ploi vozila

  znaenje

  raspored

  autocesta

  cesta namijenjena iskljuivo za

  promet motornih vozila

  brza cesta

  ostale ceste

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://s.seebiz.eu/files/img/2008/1/8/narodne-novine-002.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/mediji/narodne-novine-pokrenule-pravni-internetski-portal-(pip),28863.html&usg=__bXtaaHAx8QJ7ACkKrAUdJfuRYvM=&h=250&w=488&sz=51&hl=hr&start=1&tbnid=QzYIO23d15nwSM:&tbnh=67&tbnw=130&prev=/images?q=narodne+novine&gbv=2&hl=hr&sa=G

 • 6/27

  Za koja vozila se brzina kretanja na cestama namijenjenim iskljuivo za promet

  motornih vozila i brzoj cesti te na ostalim cestama dodatno ograniava na 80 km/h?

  a) autobuse

  b) motorna vozila najvee doputene mase vee od 3,5 tone

  c) zglobne autobuse bez mjesta za stajanje

  d) sva motorna vozila ako vuku prikljuno vozilo bez konica

  to oznauje aruljica na instrumentnoj ploi sa simbolom kao na slici?

  a) ukljuena prednja svjetla za maglu

  b) ukljuena kratka svjetla

  c) ukljueno stranje svjetlo za maglu

 • 7/27

  Promet na autocesti

  Znaci koje daju ovlatene osobe

  PRAVILNIK

  o nainu postupanja policijskih slubenika u obavljanju

  poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama

  (N.N. broj:141/2011.)

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  ZSPC

  nain kretanja

  ukljuivanje i iskljuivanje

  zabrane

  7

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://s.seebiz.eu/files/img/2008/1/8/narodne-novine-002.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/mediji/narodne-novine-pokrenule-pravni-internetski-portal-(pip),28863.html&usg=__bXtaaHAx8QJ7ACkKrAUdJfuRYvM=&h=250&w=488&sz=51&hl=hr&start=1&tbnid=QzYIO23d15nwSM:&tbnh=67&tbnw=130&prev=/images?q=narodne+novine&gbv=2&hl=hr&sa=G

 • 8/27

  Kako ete postupiti pribliavajui se vozilom policijskom

  slubeniku u situaciji kao na slici ako znak daje u vaem

  smjeru?

  a) obvezno zaustaviti vozilo

  b) smanjiti brzinu vonje

  c) poveati brzinu vonje

 • 9/27

  Razmak izmeu vozila u vonji

  Kretanje vozila Kretanje pjeaka

  Zaustavljanje i parkiranje

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  potreban

  propisan

  strana kretanja

  vonja unatrag

  strana kretanja

  pjeaki prijelazi

  zabrane

  ZSPC

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://s.seebiz.eu/files/img/2008/1/8/narodne-novine-002.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/mediji/narodne-novine-pokrenule-pravni-internetski-portal-(pip),28863.html&usg=__bXtaaHAx8QJ7ACkKrAUdJfuRYvM=&h=250&w=488&sz=51&hl=hr&start=1&tbnid=QzYIO23d15nwSM:&tbnh=67&tbnw=130&prev=/images?q=narodne+novine&gbv=2&hl=hr&sa=G

 • 10/27

  Koliki razmak su duna drati vozila koja prevoze opasne

  tvari kada se kreu u nizu 2 ili vie vozila, na cesti izvan

  naselja?

  a) 100

  b) 150

  c) 200

 • 11/27

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  Pretjecanje i obilaenje

  Upotreba svjetala u prometu

  postupak kada pretjeete

  postupak kada vas pretjeu

  pravilno koritenje

  duina svjetlosnog snopa

  Mimoilaenje na dijelu ceste s velikim uzdunim nagibom

  zaustavljanje

  kretanje unatrag

  ZSPC

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://s.seebiz.eu/files/img/2008/1/8/narodne-novine-002.jpg&imgrefurl=http://www.seebiz.eu/hr/tvrtke/mediji/narodne-novine-pokrenule-pravni-internetski-portal-(pip),28863.html&usg=__bXtaaHAx8QJ7ACkKrAUdJfuRYvM=&h=250&w=488&sz=51&hl=hr&start=1&tbnid=QzYIO23d15nwSM:&tbnh=67&tbnw=130&prev=/images?q=narodne+novine&gbv=2&hl=hr&sa=G

 • 12/27

  Koja je obveza vozaa vozila kojem je dan znak za pretjecanje s

  njegove lijeve strane?

  a) duan je pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika

  b) ne smije poveavati brzinu kretanja dok ga drugo vozilo pretjee

  c) mora obvezno smanjiti brzinu kretanja

 • 13/27

  Proputanje vozila i prednost prolaska

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  primijeniti

  Promet na raskriju - 5 DP

  Pazi !

  Zaokrui SVE tone odgovore !

  Zbog ega morate, u situaciji kao na slici, propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog

  smjera?

  a) zbog toga to zadrava smjer kretanja

  b) zbog toga to nailazi s glavne ceste

  c) zbog toga to vozilom skreete ulijevo

 • 14/27

  Prometni znakovi

  PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

  opasnosti izriitih

  naredbi

  obavijesti obavijesti za

  voenje prometa

  dopunske

  ploe

  6 razliitih prometnih znakova znaenje postupak

  toan naziv

  Pravilnik o prometnim znakovima,

  signalizaciji i opremi na cestama

  (N.N. broj: 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

 • 15/27

  to oznauje prometni znak na slici?

  a) blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja to

  pada ili od kamenja to se nalazi na cesti

  b) blizinu dijela ceste na kojem za druge sudionike u prometu

  postoji poveana opasnost od prtanja kamenja

  c) blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrena bankina

  Koji od prometnih znakova spadaju u grupu znakova izriitih naredbi?

  Upiite odgovor u kvadrati.

  2

  1 2 3 4

  2,3

 • 16/27

  PROPISI VEZANI UZ OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA

  I PROVEDBU VOZAKOG ISPITA

  Rokovi

  Pravilnik o nainu obavljanja i

  organiziranja vozakog ispita

  (N.N. broj: 141/11, 151/13)

  polaganje ispita iz PPSP

  polaganje ispita iz UV

  prigovor i alba

  Pravilnik o SU i PSO.

  (N.N. broj: 148/08)

  Oblici strunog usavravanja

  individualni

  struni aktivi

  prisustvovanje seminarima strunog usavravanja

  odrano predavanje na seminarima strunog

  usavravanja

  prisustvovanje nastavi iz PPSP i UV kod drugog kolege

  http://images.google.hr/imgres?imgurl=http://help.datalab.ba/p50/images/003387.gif&imgrefurl=http://help.datalab.ba/p50/001550.html&usg=__sTH-jvaZYUwGZG5hswzNIuo1jVU=&h=488&w=648&sz=22&hl=hr&start=8&tbnid=biV-4DXP7cLJyM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=kalendar&gbv=2&ndsp=20&hl=hr&sa=Nhttp://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=EOws9MKRlgxphM&tbnid=fxBWU7kEEQSAQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://os-retfala-os.skole.hr/nastava/vremenici_provjera/predmetna_nastava&ei=gBsXU_7jMsLStAaX54CgAg&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNE5CYWUo0l1M8dX0G1fXZm8DuNtwA&ust=1394109667192041

 • 17/27

  U kojem roku kandidat za vozaa je duan poloiti ispit iz nastavnog

  predmeta Upravljanje vozilom i to je obvezan ako u tom roku ne poloi

  ispit za B kategoriju ili ako u tom roku ne poloi ispit za neku od ostalih

  kategorija?

  a) u roku 18 mjeseci od poloenog ispita iz PPSP, dodatno osposobljavanje 12

  nastavnih sati za B kategoriju, najmanje 3 nastavna sata za ostale kategorije

  b) u roku 18 mjeseci od upisa u autokolu, dodatno osposobljavanje 12

  nastavnih sati za B kategoriju, najmanje 3 nastavna sata za ostale kategorije

  c) u roku 12 mjeseci od poloenog ispita iz PPSP, dodatno osposobljavanje 12

  nastavnih sati za B kategoriju, najmanje 3 nastavna sata za ostale kategorije

 • 18/27

  PROPISI

View more