Promocja polski bruksela final

Download Promocja polski bruksela final

Post on 15-Jun-2015

1.031 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja "Zarys programu Promocja Polski 2020" Konferencja "The Brand Poland - the improvement of Poland's Image in the World. Parlament Europejski 07.10.2011 Zbigniew Woznowski Dyrektor Programu Promocja Polski 2020 Instytut Kosciuszki .

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. JAK SKUTECZNIE POPRAWI PROMOCJ POLSKI?</li></ul> <p> 2. COUNTRY BRAND INDEX 3. OBECNIENIE DA SI SKUTECZNIEREALIZOWA STRATEGIIPROMOCJI POLSKI 4. 5. ODPOWIEDZIALNOZA PROMOCJ POLSKIJEST ROZMYTA I ZALENA POLITYCZNIE 6. PROMOCJ POLSKI ZAJMUJE SIOKOO 200 JEDNOSTEK 7. NIE MAMY USTALONEGO BUDETU ? PLN? $? ? ? ? PLN? 8. NIE MAMY SPJNEJ STRATEGII A KONCEPCJACREATIVE TENSION NIE JEST WYKORZYSTYWANA 9. RAPORT NIK O PROMOCJI POLSKIEJ KULTURY () W latach 2009 - 2010 napromocj polskiej kulturyprzeznaczono okoo584 000 000 zze rodkw publicznych . Pienidzmi tymi operowao gwnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, ktre te koordynoway dziaania innych instytucji tj. placwki dyplomatyczne i instytuty polskie (cznie 157 placwek, m.in.: 21 instytutw polskich, 89 ambasad, 37 konsulatw generalnych) ()( )Polska nie jest postrzegana na wiecie jako silna marka, bo nie wypracowaa spjnego pomysu na promocj kultury i krajowych produktw()Wyniki kontroli promocji kultury polskiej na wiecieNIKopublikowanej w maju 2011 r. 10. 11. 1Audyt kompetencji instytucji rzdowychIIProjekt ustawy o Pastwowej Promocji Polski IIIRestrukturyzacja kompetencji, zada i obowizkw IVPowoanie Agencji Promocji Polski 12. AUDYT KOMPETENCJI, ZADA I POTRZEB 13. PROJEKT USTAWY Struktura: Prezes (powoanie Prezesa Rady Ministrw) i Rada Nadzorcza -&gt; Departamenty -&gt;Biura Agencja Promocji Polski(APP) jest agencj rzdow podlegajc Prezesowi Rady Ministrw odpowiedzialna za promocj Polski.Misj APP jest tworzenie spjnej polityki w obszarze promocji Polski, kreowanie wizerunku kraju, oraz koordynacjai monitorowanie realizowanych projektw. Celemdziaania Agencji jest realizacja programw promocji Polski w wyznaczonych 4 obszarach: turystka, kultura i sztuka, promocja eksportu oraz inwestycje. Projekty ze rodkw funduszy strukturalnych, budetu pastwa oraz programw Komisji Europejskiej. 14. </p> <ul><li>ZADANIA </li></ul> <ul><li>Opracowanie Strategii </li></ul> <ul><li>Opracowanie Budetu </li></ul> <ul><li>Harmonogram dziaa </li></ul> <ul><li>Nadzr nad realizacj </li></ul> <ul><li>Mierzenie i weryfikacja efektywnoci </li></ul> <ul><li>Raportowanie</li></ul> <p>POWOANIE PASTWOWEJAGENCJI PROMOCJI POLSKIPRZY PREZESIE RADY MINISTRWPROGRAM PROMOCJA POLSKI 2020 15. Szef powoywany na okres 5 letniw drodze konkursu. W skad rady wchodz: Przedstawiciele MinisterstwReprezentanci organizacji pozarzdowych Eksperci z sektora prywatnego PROGRAM PROMOCJA POLSKI 2020 POWOANIE W RAMACH AGENCJI RADY PROMOCJI POLSKI 16. RESTRUKTURYZACJA KOMPETENCJI PROMOCJA TURYSTYKI PROMOCJA GOSPODARCZA PROMOCJA KULTURY I SZTUKI DYPLOMACJA PUBLICZNA PROGRAM PROMOCJA POLSKI 2020 17. PROMOCJA TURYSTYKI PROMOCJA GOSPODARCZA PROMOCJA KULTURY I SZTUKI DYPLOMACJA PUBLICZNA agencjerzdowesektorprywatnyPROGRAM PROMOCJA POLSKI 2020 organizacje pozarzdowe REALIZACJA ZADAN IAM POT PAIZ 18. GWNE INICJATYWYPROGRAM PROMOCJA POLSKI 2020 19. INWESTUJ W POLSCE brane OFERTY REGIONWI PRZEDSIBIORSTW INWESTORZY ZAGRANICZNI przedsibiorstwa INTERNETOWY PORTALWSPPRACY GOSPODARCZEJ 20. PROMOCJA EXPORTU Ambasadygospodarcze Sygnowanie ProduktwMade in Poland 21. DYPLOMACJA PUBLICZNA OTWARTE CENTRUM MADE IN POLAND PRZESTRZE DO SPOTKA I INICJATYW SKLEP I KAWIARNIA Z POLSKIMI PRODUKTAMI 22. KULTURA I SZTUKA Zbir Polskiej Kultury Online Dostp bezpatny iVOD 23. Dziekuj za uwag Zbigniew Woznowski Karolina Mania </p>