Promocja szkoły

Download Promocja szkoły

Post on 23-Jan-2015

2.792 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Szkoa Podstawowa Nr 24 Im. Norberta Kroczka</li></ul> <p> 2. Nasza szkoa skada si z dwch budynkw.Oto budynek A, w ktrym ucz si uczniowie klas I III. Tutajznajduje si wietlica, sala gimnastyczna, gabinet logopedy, biblioteka wraz z sal komputerow, gabinet higienistki orazstowka szkolna. 3. Drugi budynek stojcy w gbi placu szkolnego to budynek B. W nim ucz si uczniowie klas IV VI. Znajduje si tu: sekretariat, gabinet dyrektora szkoy, gabinet pedagoga oraz pracownie komputerowe. 4. Patronem szkoy jest Norbert Grzegorz Kroczek, dyrygenti kompozytor, zaoyciel chru Resonans con tutti. 5. Nasza szkoa jest mi i przyjazn kademu dziecku.Zapewnia wszechstronny rozwj ucznia, czc wiedz z praktyk oraz mi i yczliw atmosfer. 6. Uczniowie naszej szkoy ucz si w adnych,kolorowych klasach wyposaonych wodpowiednie pomoce naukowe i dydaktyczne. 7. Dysponujemy klasopracowniami przygotowanymi do edukacji dzieci szecioletnich. 8. We wrzeniu kadego roku odbywa si uroczystepasowanie na ucznia klasy I . 9. Uczniom naszej szkoy oferujemy nauk jzykaangielskiego od klasy pierwszej. 10. Jestemy pierwsz szko w Zabrzu, ktra otrzymaa Certyfikat lskiej Sieci Szk PromujcychZdrowie. Certyfikat ten jest dla szkoy ogromnymwyrnieniem oraz nagrod za nasz prac. 11. Dysponujemy sprztem do nauki udzielaniapierwszej pomocy na ktrym wiczymy jak pomaga innym w trudnych sytuacjach. 12. Wdraamy uczniw do wiadomegoi bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. 13. Wyrabiamy u uczniw nawyki waciwegozachowania si w sytuacjach zagroenia. 14. Organizujemy zajcia pozalekcyjne o charakterze sportowym.Oferujemy naszym uczniom gimnastyk korekcyjn. 15. Z sukcesami bierzemy czynny udzia w zawodach sportowych na terenie Zabrza i wojewdztwa. 16. Kadego roku organizujemy Dni Sportu. 17. Organizujemy wycieczki o charakterze rekreacyjnymi edukacyjnym. 18. Organizujemy rwnie wycieczki po naszym miecie i okolicy. 19. Wyjedamy na przedstawienia do Teatru Nowego, naseanse filmowe do Multikina oraz do OgroduBotanicznego. 20. Z okazji wita Szkoy organizujemy coroczn, uroczyst akademi. 21. Po akademii odbywa si festyn szkolny dla dzieci, rodzicw oraz caej spoecznoci lokalnej. 22. Uczniom oferujemy rne kka zainteresowa, m. in.plastyczne, regionalne, matematyczne oraz teatralne. 23. Oferujemy te kka jzyka angielskiego, biblijne,ekologiczne, aerobik oraz chr szkolny. 24. Dysponujemy bibliotekz internetowym centrum multimedialnym oraz specjalistycznymi salami komputerowymi. 25. Przygotowujemy uczniw do konkursw dzielnicowych,midzyszkolnych, miejskich i oglnopolskich. Nasiuczniowie osigaj w nich wiele sukcesw! 26. Organizujemy Miejski Konkurs Kochajmy zwierzta, Midzyszkolny Konkurs Pocztwka z Zabrza oraz Konkurs Zabawka z surowcw wtrnych 27. Organizujemy liczne apele, akademie, imprezyszkolne oraz okolicznociowe zabawy, np. andrzejkow, karnawaow i mikoajkow. 28. Kultywujemy tradycje i co roku przygotowujemy uroczyste klasowe wigilie oraz Jaseka szkolne. 29. Co roku organizujemy Tydzie Ziemi. Uczymy jak dba orodowisko naturalne i jak chroni przyrod. 30. O zdrowie dzieci dbaj higienistki szkolne. 31. Realizujemy programy Mleko dla kadego uczniaoraz Warzywa i owoce w szkole. 32. Nasi uczniowie mog liczy na pomoc logopedy ipedagoga szkolnego, ktry koordynuje realizacj programw profilaktycznych. 33. Uczestniczymy w Oglnopolskim Programie Szkoa bezprzemocy. 34. Oferujemy uczniom opiek w wietlicy szkolnej ktrapracuje w godzinach 6.30-16.00. Uczniowie mog rwniekorzysta z obiadw w stowce. 35. Wychowankowie wietlicy wraz z wychowawcami corocznieprzygotowuj Jaseka, Dzie Rodzica, rozmaite teatrzyki oraz wspaniae wycieczki. 36. Uczniowie klas modszych mog bawi si i wiczy naszkolnym placu zabaw urzdzonym w ramach programuRadosna Szkoa. 37. W ramach programu Radosna Szkoa wietlica szkolnaoraz inne sale zostay wyposaone w pomoce dydaktyczne. 38. Zapraszamy do naszej Szkoy! </p>