Profil Mat Zaidi Dahlan

Download Profil Mat Zaidi Dahlan

Post on 27-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 1/7</p><p>Bahagian A MAKLUMAT PEGAWAI</p><p>Nama (Huruf Besar) : MAT ZAIDI BIN DAHLAN</p><p>No. Kad Pengenalan : 770!0"!#$#%</p><p>&amp;an'na : L P Tar* La*r : .0."%77</p><p>+mur : ,-</p><p>(pada 1 Jan 2013)</p><p>red/Ka'egor/Kum1ulan (2)3 :</p><p>DA ,TarafPera*4nan :</p><p>Bu5ang/Berkahwin/Ber6era</p><p>Nama &amp;a4a'an :(Sila nyatakan jika gurucemerlang)</p><p>uru Pemul*an mal :8ad9nures'ar;</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 2/7</p><p>Tugas +'ama : ". +@+ PM+LIHAN KHA= =K. TNA@?H =LATAN . =TIA+=AHA PIB =K. TNA@?H =LATAN ,. &amp;+@+LATIH +TAMA KBAN=AAN PM+LIHAN KHA= C. &amp;+@+LATIH +TAMA PM+LIHAN KHA= N@I &amp;?H?@ #. NAIB PN@+=I M,P &amp;?H?@ -. &amp;+@+LATIH +TAMA KA&amp;IAN TINDAKAN DA@AH</p><p>REKOD PROFILGURU PEMULIHAN KHAS</p><p>SK LKTP TENGGAROH SELATAN</p><p>KOTA TINGGI</p><p>Bahagian B SEJARAH PERKHIMATAN</p><p>a. Nama Sekolah Yang Pernah Berkhidmat / Tahun / Jawatan Di Sekolah</p><p>. =K LKTP TNA@?H =LATAN 000!00C +@+ BAHA=A MLA+ / MATMATIK</p><p> =K LKTP TNA@?H =LATAN 00C!0", +@+ PM+LIHAN KHA=</p><p>&gt;</p><p>&gt;</p><p>b. Kursus / Seminar /Bengkel Pemulihan Khas Yang Pernah dihadiri(KPM/JPN/PPD/SK!"#$/#%NS&amp; "'#)</p><p>BIL NAMA KURSUS TARIKH BIL HARI SIJIL ANJURAN</p><p>"K+@=+= A=A= +@+ PM+LIHANKHA=</p><p>"!# =e1' 00, # HA@I =I&amp;IL &amp;PN&amp;</p><p>K+@=+= PNDKATAN IET DALAMPN+@+=AN PFP PM+LIHANKHA=</p><p>"!# &amp;ula 00 # HA@I =I&amp;IL &amp;PN&amp;</p><p>,K+@=+= PNINKATANPN+NAAN (IET)</p><p>7!,0 No&gt; 007 C HA@I =I&amp;IL &amp;PN&amp;</p><p>CK+@=+= ('eM=) +NTK +@+PM+LIHAN &amp;?H?@</p><p>"%!, Me 00$ # HA@I =I&amp;IL BP</p><p>#K+@=+= PN+@+=AN KLA=PM+LIHAN KHA= DA@AH K?TATINI</p><p>"C!"# ?' 00% HA@I =I&amp;IL PPD</p><p>- K+@=+= PMANTAPAN asLIN+= "!C No&gt; 0"" # HA@I =I&amp;IL BP</p><p>7BNKL P@?@AM ,M =K?LAH!=K?LAH @NDAH DAN MNNAHGILAAH PMBAN+NAN I=KANDA@</p><p> Ma6 0" " HA@I =I&amp;IL &amp;PN&amp;</p><p>$</p><p>%</p><p>"0</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 3/7</p><p>*. Kertas Ker+a / Kertas Pembentangan / ,eramah -ang ernah dibentangkan</p><p>BILTA&amp;+K K@TA= /</p><p>PMBNTANAN /E@AMAH</p><p>NAMA K+@=+= /=MINA@ / BNKL</p><p>TMPAT AN&amp;+@AN</p><p>"KA&amp;IAN</p><p>TINDAKAN(PMBNTAN)</p><p>=MINA@ KA&amp;IAN</p><p>TINDAKAN</p><p>=MK L?KMAN</p><p>HAKIM</p><p>PPD K?TA</p><p>TINI</p><p>PMBINAAN BAHAN BANT+MNA&amp;A@ ( IET )</p><p>P@?@AM @AKMP+@ PM+LIHANDAN LIN+= DI =K M+@ID?@AN A=LI PNAN0"0</p><p>IP?HMI@IK?TAKINABAL+LDANEH@ATINEAM@?NHIHLAND DANKLAN</p><p>BPK KPM</p><p>,.PMBINAAN BAHAN BANT+</p><p>MNA&amp;A@ ( IET )</p><p>K+@=+= PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ (IET) 0""</p><p>P?@TDIEK=?NAL?@=TA@EH@ATINK+ALA L+MP+@</p><p>BPK KPM</p><p>C.PMBINAAN BAHAN BANT+MNA&amp;A@ MA+&amp;+D DANIET(TMK)</p><p>K+@=+= PNDDAHAN+@+ PM+LIHAN LIN+=KPADA P@?@AMPM+LIHAN KHA= DANLIN+= NK@A 0"</p><p>EH@ATINIP?HMLAKA</p><p>BPKBPIPM</p><p>#.PMBINAAN BAHAN MA+&amp;+DDAN IET</p><p>BNKL PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ +@+PM+LIHAN KHA=P+T@A&amp;AA</p><p>MLAKA &amp;PNGP</p><p>-.PMBINAAN BAHAN MA+&amp;+DDAN IET</p><p>BNKL PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ +@+ LIN+=DA@AH K+ALA PILAH</p><p>K+ALA PILAHPPD K+ALAPILAH</p><p>7.PMBINAAN BAHAN MA+&amp;+DDAN IET</p><p>BNKL PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ +@+PM+LIHAN DA@AHM@=IN</p><p>M@=IN PPD M@=IN</p><p>$.PMBINAAN BAHAN MA+&amp;+D</p><p>DAN IET</p><p>BNKL PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ +@+</p><p>PM+LIHAN DA@AHK?TA TINI</p><p>K?TA TINIPPD K?TA</p><p>TINI</p><p>$.PMBINAAN BAHAN MA+&amp;+DDAN IET</p><p>BNKL PMBINAANBAHAN BANT+MNA&amp;A@ +@+PM+LIHAN DA@AHK+LAI&amp;AA</p><p>K+LAI&amp;AA PPD K+LAI&amp;AA</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 4/7</p><p>d. #nugerah Yang Di Terima Dalam Perkhidmatan</p><p> AN+@AH P@KHIDMATAN EM@LAN TAH+N 00%</p><p>.&amp;?HAN PMBNTANAN KA&amp;IAN TINDAKAN P@INKAT DA@AH K?TA TINI 0"0</p><p>. Anugera* Ke6emerlangan guru 1emul*an *as 1ernga' Daera* Ko'a Tngg 0""</p><p>Gambar Bahan Pengajaran dan Pembelajaran yang dbna !</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 5/7</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 6/7</p></li><li><p>7/25/2019 Profil Mat Zaidi Dahlan</p><p> 7/7</p></li></ul>